ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վերջին թարմացումը՝ օգոստոսի 15, 2018 թ․

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

English  |   中文   |   日本語   |   Español   |   Français   |   Deutsch   |   Italiano   |   Русский   |   Português   |   Polski   |    Nederlands  |   Čeština
Magyar   |   Svenska   |   Bahasa   |   العربية   |   தமிழ்   |   Türk   |   한글   |   Suomi   |   Монгол хэл  |   ไทย  |   Norsk   |   Ελληνικά   |   Slovenský
Shqiptare  |   Slovenščina  |   Македонски  |   Српски  |   Bosanski  |   Hrvatski  |   Montenegrin |  Tiếng Việt  |   български  |  հայերեն

Տվյալների կառավարման այս հայտարարությունը նկարագրում է  Caterpillar Inc.-ի գործելակերպը (մեր Դուստր ձեռնարկությունների հետ,  «Caterpillar», «մենք», «մենք» կամ «մեր») բաշխման ցանցերից տեղեկատվության հավաքման համար (ներառյալ դիլերները և նրանց առնչվող կազմակերպությունները,  «Բաշխման ցանցեր»), Դուստր ձեռնարկությունները (ինչպես սահմանված է ստորև) և մեր ու  նրանցից յուրաքանչյուրի հաճախորդները , որոնք առնչվում են մեքենաների, արտադրանքների կամ այլ ակտիվների ու դրանց հետ կապված աշխատատեղերի (համատեղ՝ «Ակտիվներ»)։  Մենք հավաքում ենք այս տեղեկություններն առցանց և օնցանց միջոցներով, ներառյալ. (1) հավելվածներ և հարթակներ՝ համակարգիչների, API-ների և բջջային սարքերի վրա կամ դրանց միջոցով օգտագործելու համար, 2) հեռահաղորդակցման կամ այլ սարքեր ակտիվների վրա՝  անկախ այն բանից, թե արդյոք դրանք արտադրված են Caterpillar-ի կամ այլ ընկերությունների կողմից («Սարքեր» և հավելվածների հետ համատեղ՝ «Թվային առաջարկներ»), և (3) մեր բաշխիչ ցանցերը, բաղադրիչներ արտադրողները, ծառայություններ մատուցողները և հաճախորդները:  Ինչպես օգտագործվում է այս Տվյալների կառավարման հայտարարությունում, «դուք» նշանակում է դուք՝ որպես անհատ և, համապատասխանաբար, ընկերությունը կամ կազմակերպությունը, որը դուք ներկայացնում եք, և նրա յուրաքանչյուր աշխատակից, գործակալ ու ներկայացուցիչ: 

Դուք պետք է պարբերաբար ուշադիր վերանայեք այս Հայտարարությունը՝ հասկանալու համար, թե մեր թվային առաջարկներն ինչ տեղեկություններ են ստանում, ստեղծում և փոխանցում, և ինչ ենք մենք անում այդ տեղեկությունների հետ:  Մեզ տրամադրելով Համակարգի տվյալներ, Գործառնական տվյալներ կամ  Անձնական  տվյալներ (յուրաքանչյուրը, ինչպես սահմանված է ստորև), դուք համաձայնում եք այս Տվյալների կառավարման հայտարարության պայմաններին` ներառյալ այդ տեղեկությունների հավաքագրումը, օգտագործումը և տարածումը:

ԻՆՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՔԵԼ

«Անձնական տեղեկություններ » - ցանկացած տեղեկություն է կոնկրետ անձի մասին կամ որը նույնականացնում է կամ կարող է նույնականացնել կոնկրետ անձին, ինչպես հետագայում նկարագրված է Caterpillar-ի Տվյալների գաղտնիության գլոբալ հայտարարությունում:  Թեև Տվյալների կառավարման այս հայտարարությունը ներառում է հղումներ Անձնական տեղեկություններին` պարզության և թափանցիկության նպատակով, Caterpillar-ի Տվյալների գաղտնիության գլոբալ հայտարարությունը և գաղտնիության ծանուցագիրը, որը կիրառելի է ձեր Թվային առաջարկություններին, վերահսկում են այդ փաստաթղթերում նկարագրված հարցերը, ներառյալ` Անձնական տեղեկությունների հավաքումը, օգտագործումը, փոխանցումը, բացահայտումը և կառավարումը:Տվյալների կառավարման այս հայտարարության մեջ ոչինչ նախատեսված չէ փոփոխելու Caterpillar-ի Տվյալների գաղտնիության գլոբալ հայտարարությունում կամ որևէ կիրառելի գաղտնիության ծանուցման մեջ։  

 «Համակարգի տվյալները» տեղեկատվություն է, որը կլանվում կամ օգտագործվում է կամ ստեղծվում է թվային առաջարկների միջոցով, որոնք կարող են ներառել.

 • Սարքի,  Ակտիվի  և Բաղադրիչի տեղեկությունները, ներառյալ մոդելի համարը, սերիական համարը, պատվերի համարը, ծրագրաշարի և սարքաշարի տարբերակների համարները, կատարումը և կազմաձևումը, ներառյալ աշխատանքային գործիքները կամ Ակտիվներին կցված այլ ծայրամասային սարքեր:
 • Էլեկտրոնային տվյալներ, ներառյալ սենսորների տեղեկամատյանները, միտումները, հիստոգրամները, իրադարձությունների տվյալները, այլ ահազանգերը, թվային վիճակի տվյալները, անսարքության կոդերը, անգործության ժամանակը, վառելիքի օրական և կուտակային սպառումը, արտանետումների տվյալները, սպասարկման հաշվիչների ժամերը, էլեկտրոնային տվյալների ֆայլերը, որոնք ներբեռնվել են ձեռքով կամ ավտոմատ կերպով Ակտիվից, անսարքությունների վերացման տվյալներ և այլ տվյալներ՝ կախված հաճախորդից
  և սարքի կողմից օգտագործվող Ակտիվից և հաղորդակցման ալիքից:
 • Ստուգման տվյալները, ներառյալ Caterpillar-ի կամ երրորդ կողմի ստուգման համակարգի օգտագործմամբ ստուգումների արդյունքները:
 • Սարքի տեղադրության մասին տեղեկությունները, ներառյալ Ակտվիվի ֆիզիկական գտնվելու վայրը (օրինակ՝ որոշվել է արբանյակի, GPS-ի, բջջային հեռախոսի աշտարակի, Bluetooth-ի կամ Wi-Fi ազդանշանների միջոցով):
 • Հեղուկի տվյալները, ներառյալ հեղուկի նմուշների վերլուծության արդյունքները (օրինակ՝ յուղ, հիդրավլիկ
  և հովացուցիչ հեղուկներ), որոնք ստացվել են Caterpillar-ի կամ երրորդ կողմի գործիքների միջոցով:
 • Իրադարձությունների ձայնագրիչի տվյալները, ներառյալ գտնվելու վայրը, արագությունը, ուղղությունը
  և դրա հետ կապված տեսաձայնագրությունները, հսկիչ սարքերի օգտագործումը և գնացքի վերահսկման դրական տեղեկությունները։
 • Ծառայությունների և սպասարկման պատմությունը, ներառյալ աշխատանքային պատվերները (բոլոր սպասարկման, վերանորոգման, մասերի գնումների, ակտիվի փոխարինման և փոփոխման գրառումները), բաղադրիչի ժամկետը (բաղադրիչի օգտագործման և մաշվածության պատմությունը), սպասարկման ժամանակացույցը, պլանավորված սպասարկումը, երաշխիքային ապահովագրության տվյալներ, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պայմանագրեր, սպասարկման ընդմիջումներ (պլանավորված ընդմիջում՝ բաղադրիչի փոխարինման գործողությունների պլանավորված պահպանման համար), բաղադրիչների ցուցակներ (մասերի ցուցակներ, որոնք կազմում են Ակտիվը) և սպասարկման նամակներ (նկարագրում են Caterpillar-ի կողմից առաջարկված հատուկ սպասարկման գործողությունները՝ ուղղելու համար Ակտիվի հետ կապված հայտնի խնդիր):
 • Տեղանքի և շրջակա միջավայրի պայմանները, ներառյալ կատարվող աշխատանքի տեսակը, ճանապարհների կամ ուղիների վիճակը, բարձրությունը, կլիման և նյութի հետագծումը:
 • Օգտագործման ձևերը, ներառյալ օգտագործողի կողմից սահմանված ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է արտադրանքին, որը դուք տրամադրում եք մեզ թվային առաջարկի միջոցով:

«Գործառնությունների տվյալները» լրացուցիչ տեղեկություններ են, որոնք մենք կարող ենք հավաքել, կամ այլ կերպ տրամադրվել է Բաշխիչ ցանցերի կողմից, որը կարող է ներառել․

 • Հաշիվ-ապրանքագրերում և ծառայությունների պայմանագրերում պարունակվող տեղեկատվությունը:
 • Տեղեկատվություն Բաշխիչ ցանցերի հաճախորդների մասին, ներառյալ որոշակի Անձնական տվյալներ, որոնք վերաբերում են այդպիսի հաճախորդներին կամ նրանց դիլերային վաճառքի ներկայացուցիչներին։
 • Աշխատանքային պատվերի տվյալներ, ներառյալ հաճախորդի, ներգրավված ակտիվի, հայտնաբերված խնդրի
  և կատարված վերանորոգման մասին տեղեկությունները
 • Պահեստի հիերարխիայի տվյալները, ներառյալ տեղեկատվություն դիլերների գույքագրման հաշվետվությունների
  և համալրման գործընթացների մասին:
 • Տեղեկատվություն, որն օգտագործվում է Բաշխիչ ցանցերի կողմից՝ կառավարելու Ակտիվների կայանը
  (պատկանող կամ վարձակալված), ներառյալ Բաշխիչ ցանցերի և աշխատավայրերի հաճախորդներին:
 • Դիլերի բաղադրիչների տվյալները, ներառյալ տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է պահեստամասերի գույքագրման կառավարմանն ու համալրմանը, ինչպես նաև հաճախորդների գնումներին, վերադարձներին
  և փոխարինմանը:

Caterpillar-ի կողմից հավաքված տեղեկատվությունը կարող է միաժամանակ լինել Համակարգի տվյալներ, Անձնական տեղեկություններ և Գործառնական տվյալներ կամ դրանց ցանկացած համակցություն: Եթե դուք ներկայացնում եք համակարգի որևէ տվյալ, գործառնական տվյալներ կամ անձնական տեղեկատվություն, ներառյալ Համակարգային տվյալներ, որոնք կարող են վերաբերել Caterpillar-ի կողմից չարտադրված Ակտիվների սարքերին, դուք ներկայացնում եք, որ իրավասու եք դա անելու և թույլ եք տալիս մեզ օգտագործել տեղեկատվությունը Տվյալների կառավարման հայտարարության սույն հայտարարության համաձայն:

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՀԱՎԱՔԵԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մենք և մեր ծառայություններ մատուցողները կարող ենք տեղեկատվություն հավաքել տարբեր ձևերով, այդ թվում․

 • Սարքերի միջոցով. մենք կարող ենք տեղեկատվություն ստանալ բջջային կամ արբանյակային կապի կամ ռադիոյի կամ Ethernet կապի միջոցով Սարքով հագեցած Ակտիվներից, որոնք կարող են ներառել Համակարգի տվյալներ (օրինակ՝ Սարքի կամ Օբյեկտի հետ կապված տեղեկություններ կամ Անձնական տեղեկություններ (օրինակ՝ տեղեկատվությունից, որը ստեղծվել է հոգնածության մոնիտորինգի սարքերի, տեսախցիկի և մոտակայքի հայտնաբերման համակարգերի և սրահի մոնիտորինգի տեխնոլոգիայի միջոցով)։ Որոշ տեղեկություններ կարող են ավտոմատ կերպով հավաքվել, օրինակ՝ անսարքության կոդերը, աշխատանքի ժամերը և վառելիքի մակարդակը։
 • Հավելվածների միջոցով և առցանց. մենք կարող ենք տեղեկություններ հավաքել Հավելվածների միջոցով (օրինակ, երբ դուք մուտքագրում եք տեխնիկական տեղեկատվությունը) կամ երբ դուք օգտագործում եք մեր կայքերը, առցանց ծառայությունները կամ հարթակները: Մենք կարող ենք նաև տեղեկատվություն ստանալ առցանց այլ միջոցներով, օրինակ, երբ դուք նախաձեռնում եք տվյալների փոխանցում տեղում սերվերների միջոցով կամ էլեկտրոնային փոստով ստուգման տեղեկատվությունը մեզ: Մենք կարող ենք նաև հավաքագրել վեբկայքերի և բջջային հավելվածների միջոցով սովորաբար հավաքագրվող տեղեկություններ, ինչպիսիք են դիտարկիչի և սարքի մասին տեղեկությունները, հավելվածների օգտագործման տվյալները, քուքիների, պիքսելների պիտակների և այլ տեխնոլոգիաների միջոցով հավաքված տեղեկությունները, IP հասցեները և տեղադրության մասին տեղեկությունները:
 • Անցանց. մենք կարող ենք տեղեկություններ հավաքել, երբ դուք շփվում եք մեր կամ մեր բաշխիչ ցանցերի հետ, մասնակցում եք մեր առևտրային ցուցահանդեսներից մեկին, պատվիրում եք կամ կապվում հաճախորդների սպասարկման ծառայության հետ:
 • Բաղադրիչների արտադրողներից և OEM-ներից. մենք կարող ենք համակարգի տվյալներ ստանալ ձեր Ակտիվների բաղադրիչների կամ ձեր օգտագործած այլ անձանց կողմից արտադրված ակտիվների արտադրողներից: Այս տեղեկատվությունը կարող է մեզ տրամադրվել ավտոմատ կերպով:
 • Wearable Technology-ի միջոցով. մենք կարող ենք տեղեկատվություն հավաքել կրելի տեխնոլոգիայի միջոցով, ինչպիսիք են հոգնածության մոնիտորինգի սարքերը կամ RFID պիտակները, որոնք տեղադրված են կոշտ գլխարկների կամ անվտանգության բաճկոնների մեջ:
 • Ակտիվների սեփականատերերից, բաշխիչ ցանցերից և այլքից. մենք կարող ենք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ Ակտիվների սեփականատերերից, բաշխիչ ցանցերից, օպերատորներից և այլ անձանցից, ովքեր պատասխանատու են Ակտիվների համար:
 • Այլ աղբյուրներից. մենք կարող ենք ստանալ ձեր տեղեկությունները այլ աղբյուրներից, ինչպիսիք են հանրային տվյալների բազաները, համատեղ մարքեթինգային գործընկերները, սոցիալական մեդիա հարթակները (ներառյալ այն մարդկանցից, ում հետ դուք ընկերներ եք կամ այլ կերպ կապված եք) և այլ երրորդ կողմերից:Մենք կարող ենք հավաքել կամ ստեղծել տեղեկատվություն անսարքությունների վերացման տվյալներից, ձեր ծառայություններ մատուցողներից (օրինակ՝ հեղուկ վերլուծաբաններից և կայքի տեսուչներից) կամ սպասարկման, ստուգման կամ երաշխիքային գրառումներից:

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մենք կարող ենք և կարող ենք թույլատրել մեր բաշխիչ ցանցերին օգտագործել հավաքագրված տեղեկատվությունը հետևյալ նպատակների համար.

Ձեզ և մյուսներին ծառայություններ մատուցելու համար.

 • Ձեզ կամ դիլերին թույլ տալ վերահսկել Ակտիվների կարգավիճակը, տրամադրել ձեզ Հավելվածների օգտագործումը, ավարտել և կատարել գնումներ, ինչպես նաև շփվել ձեզ հետ ձեր գնման կամ վարձակալության վերաբերյալ
  և տրամադրել ձեզ համապատասխան հաճախորդների սպասարկում:  
 • Հաճախորդների աջակցության պայմանագրերը կատարելու, սպասարկում և վերանորոգում իրականացնելու
  և վարձակալության Ակտիվների կամ մասերի տրամադրման համար:
 • Օպերատորների համար անվտանգության, ակտիվների առողջության, պահպանման, աշխատավայրի արդյունավետության և արտադրողականության վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել:
 • Մեքենայի շահագործման անվտանգությունը բարձրացնելու համար, ներառյալ ակտիվներին, այլ առարկաներին
  կամ մարդկանց մոտ գտնվելը հետևելու միջոցով:
 • Հեռավոր տեխնիկների ծառայությունները միացնելու համար, ինչպիսիք են՝ հեռահար անսարքությունների վերացումը և հեռահար թյունինգը: 
 • Ձեզ տեղադրության վրա հիմնված ծառայություններ և բովանդակություն տրամադրելու համար:
 • Հաղորդակցությունը միացնելու համար․
 • Օբյեկտի կամ Սարքի հետ կապը կառավարելու համար։
 • Ձեզ և Հավելվածների այլ օգտվողներին թույլ տալու համար հաղորդակցվել միմյանց հետ Հավելվածների միջոցով:  
 • Վարչական կամ պայմանագրային տեղեկատվություն ուղարկելու համար, օրինակ՝ թվային առաջարկների օգտագործման պայմանների, երաշխիքային քաղաքականության կամ ծառայությունների պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
 • Ձեզ տրամադրել տեղեկատվություն նոր ապրանքների և ծառայությունների մասին և ուղարկել ձեզ մարքեթինգային հաղորդակցություններ, որոնք, մեր կարծիքով, կարող են հետաքրքրել ձեզ: 

Ընդհանուր բիզնես նպատակների համար․

 • Իրականացնել շուկայի հետազոտություն կամ գնահատել Caterpillar կամ Distribution Networks-ը:
 • Տվյալների վերլուծություն, աուդիտ, ապրանքների բարելավում, նոր ապրանքներ մշակելու, մեր թվային առաջարկների ընդլայնումը, բարելավումը կամ փոփոխումը, օգտագործման միտումները բացահայտելու և մեր բիզնես գործունեությունը գործարկելու և ընդլայնելու համար, ինչպես նաև վիճակագրական վերլուծության համար, որը հիմնված է համախառն և չբացահայտված տվյալների վրա, ինչպիսիք են չափորոշիչների զեկույցները։
 • Հաճախորդներին ծառայություններ մատուցելու, աշխատանքի հոսքի կառավարման, վերանորոգման մոնիտորինգի, ապագա սպասարկման և սպասարկման նախագծերի և խնդիրների լուծման համար: 
 • Վավերացնել առաջարկությունների արդյունավետությունը, լուծել բողոքները և կատարել պատվերներ:

 

 

 • Գույքագրումը կառավարելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ մասեր և ծառայություններ տրամադրել: 
 • Կառավարել պատկանող կամ վարձակալված Ակտիվների պարկը:
 • Գործառնությունների արդյունավետությունը առավելագույնի հասցնելու և վաճառքը բարձրացնելու համար:
 • Մշակելու թվային հավելվածներ։

Այլ կիրառումներ․

 • Ձեզ թույլ տալ մասնակցել վիճակախաղերին, մրցույթներին կամ նմանատիպ ակցիաներին և կառավարել այդ գործողությունները:Այս գործողություններից որոշներն ունեն լրացուցիչ կանոններ, որոնք կարող են պարունակել լրացուցիչ տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում և բացահայտում ձեր անձնական տվյալները:Մենք առաջարկում ենք ուշադիր կարդալ նման կանոնները, ներառյալ Caterpillar-ի Գլոբալ Տվյալների գաղտնիության հայտարարությունը և գաղտնիության վերաբերյալ ցանկացած կիրառելի ծանուցումներ։
 • Ձեր և մեր կողմից համաձայնեցված լրացուցիչ օգտագործման համար:

Ինչ վերաբերում է աուդիովիզուալ տվյալներին, որոնք նույնականացնում են անհատին կամ ֆիզիոլոգիական տվյալները, մենք կօգտագործենք այդ տվյալները միայն մեր հաճախորդներին ապրանքներ և ծառայություններ տրամադրելու համար, ներառյալ՝ անվտանգության, ակտիվների առողջության, պահպանման, աշխատավայրի արդյունավետության և արտադրողականության ուսուցման վերաբերյալ առաջարկություններ անելու համար օպերատորներին և բարելավելու մեր ապրանքներն ու ծառայությունները։  

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մենք կարող ենք բացահայտել տեղեկությունները․

 • Այն կազմակերպություններին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում, վերահսկվում են կամ ընդհանուր հսկողության տակ են գտնվում Caterpillar Inc.-ի («Դուստր կազմակերպություններ») սույն Տվյալների կառավարման հայտարարության մեջ նկարագրված նպատակների համար։ Caterpillar Inc.-ն այն կազմակերպությունն է, որը պատասխանատու է իր մասնաճյուղերի հետ համատեղ օգտագործվող տեղեկատվության համար: 
 • Բաշխիչ ցանցերին՝ թույլ տալու նրանց օգտագործել Համակարգի տվյալները և Անձնական տվյալները՝ ձեզ հետ հարաբերություններ պահպանելու, ձեզ ծառայություններ մատուցելու և ձեզ մարքեթինգային հաղորդակցություններ ուղարկելու համար:
 • Ակտիվների սեփականատերերին՝ թույլ տալ նրանց կառավարել իրենց Ակտիվների օգտագործումը:
 • Մեր ծառայություններ մատուցողներին, որոնք մատուցում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են տվյալների վերլուծությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և հարակից ենթակառուցվածքների ապահովումը, հավելվածների մշակումը, պլատֆորմի հոսթինգը, հաճախորդների սպասարկումը, արտադրանքի մշակումը, աուդիտը, խորհրդատվական և այլ ծառայություններ:
 • Բաղադրիչների արտադրողներին՝ թույլ տալ նրանց ուսումնասիրել իրենց արտադրանքի օգտագործումը, բարելավել իրենց արտադրանքը և մշակել նոր ապրանքներ։
 • Գործակալներին, ծառայություններ մատուցողներին կամ այլ երրորդ կողմերին, որոնք պայմանագրով զբաղվում են Ակտիվների սեփականատերերի հետ կամ բիզնեսով են զբաղվում, ովքեր ունեն Ակտիվների կառավարման պատասխանատվությունը:
 • Երրորդ կողմին վերակազմակերպման, միաձուլման, վաճառքի, համատեղ ձեռնարկության, հանձնարարության, փոխանցման կամ այլ տնօրինման դեպքում մեր կամ մեր մասնաճյուղի բիզնեսի, ակտիվների կամ բաժնետոմսերի ամբողջ կամ որևէ մասի (ներառյալ ցանկացած սնանկության կամ համանման հետ կապված վարույթ):
 • Cat Developer Portal-ի կամ այլ նմանատիպ API-ների միջոցով տվյալները հասանելի դարձնելու համար Տվյալների կառավարման այս հայտարարությանը համապատասխան:
 • Լրացուցիչ հասցեատերերի՝ ըստ ձեր և մեր համաձայնության:

Տեղադրության տվյալներ. մենք կարող ենք տեղադրության մասին տեղեկությունները կիսվել մեր դուստր ձեռնարկությունների և բաշխման ցանցերի հետ, որպեսզի նրանք կարողանան ձեզ տրամադրել տեղայնացված բովանդակություն և ծառայություններ:Որոշ դեպքերում ձեզ կարող է թույլատրվել թույլ տալ կամ մերժել ձեր Սարքի տեղադրության նման օգտագործումը և/կամ համօգտագործումը, բայց եթե դա արեք, մենք և/կամ մեր դուստր ձեռնարկությունները և բաշխման ցանցերը կարող են չկարողանալ ձեզ տրամադրել համապատասխան ծառայություններ և բովանդակություն:  

Մենք կարող ենք օգտագործել կամ բացահայտել տեղեկատվություն, քանի որ կարծում ենք, որ դա անհրաժեշտ կամ տեղին է, բ) հետևել իրավական գործընթացին, (գ) արձագանքել պետական և պետական մարմինների օրինական հարցումներին, ներառյալ ձեր բնակության երկրից դուրս գտնվող պետական և պետական մարմինները, (դ) կիրառել մեր պայմաններն ու դրույթները. (ե) պաշտպանելու մեր կամ մեր Դուստր ձեռնարկությունների և Բաշխիչ ցանցերի գործողությունները, (զ) պաշտպանելու մեր իրավունքները, գաղտնիությունը, անվտանգությունը կամ սեփականությունը և/կամ մեր մասնաճյուղերի, բաշխիչ ցանցի, ձեր կամ այլոց իրավունքները, այդ թվում՝ տեղեկատվական անվտանգության նպատակներով, և (է) թույլ տալ մեզ հետամուտ լինել հասանելի միջոցների կամ սահմանափակել այն վնասները, որոնք մենք կարող ենք կրել:

Ապանույնականացված կամ համախմբված տեղեկատվություն. մենք կարող ենք օգտագործել և բացահայտել չնույնականացված կամ համախմբված տեղեկատվություն (այսինքն՝ տեղեկատվություն, որը չի նույնականացնում ձեզ կամ թվային առաջարկների որևէ այլ օգտվողին), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեզանից պահանջվում է այլ բան անել՝ ըստ կիրառելի օրենքի։

ՀԵՌԱՀԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄՆԵՐ

Ինչպես հետագայում նկարագրված է Cat® Remote Services-ում – Ծրագրային ապահովման թարմացման գործընթաց ընտրված Product Link™ Telematics և Cat սարքավորումների կառավարման մոդուլի ծրագրաշարի համար, կախված ձեր Սարքի և Ակտիվի կազմաձևից, մենք կարող ենք օգտագործել Համակարգի տվյալները հեռակա կարգով․

 • Ուսումնասիրել և թարմացնել այն սարքերը, որոնք մենք արտադրում ենք կամ այլ կերպ տրամադրում ենք (օրինակ՝ համակարգի կարգավորումները թարմացնելու կամ Caterpillar-ին կամ մեր դուստր ձեռնարկություններին միանալու համար օգտագործվող կապի կրիչները կառավարելու համար)։
 • Թարմացնել ծրագրակազմը, որը վերահսկում է մեքենայի գործառնությունները ձեր Cat ակտիվի համար, և մենք կարող ենք ծրագրային ապահովման թարմացման ֆայլերը ուղարկել Ակտիվ՝ պատրաստվելով թարմացմանը:

Խնդրում ենք այցելել Cat® Remote Services – Ծրագրային ապահովման թարմացման գործընթաց ընտրված Product Link™ Telematics-ի և Cat սարքավորումների կառավարման մոդուլի ծրագրաշարի համար՝ լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե ինչպես ենք մենք կառավարում հեռակա ծրագրաշարի թարմացումները և ձեր ընտրանքները՝ կապված հեռակա ծրագրաշարի թարմացումների հետ:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Մենք օգտագործում ենք ողջամիտ կազմակերպչական, տեխնիկական և վարչական միջոցներ, որոնք նախատեսված են մեր կազմակերպության ներսում տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար:Ցավոք, տվյալների փոխանցման կամ պահպանման ոչ մի համակարգ չի կարող երաշխավորվել, որ 100% անվտանգ է:Եթե հիմքեր ունեք ենթադրելու, որ ձեր փոխգործակցությունը մեզ հետ այլևս ապահով չէ (օրինակ, եթե կարծում եք, որ ձեր հաշվի անվտանգությունը վտանգված է), խնդրում ենք անմիջապես տեղեկացնել մեզ՝ ստորև նշված «Կապ մեզ հետ» բաժնի համաձայն:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդրում ենք դիմել Caterpillar-ի Գլոբալ տվյալների գաղտնիության հայտարարությանը և գաղտնիության վերաբերյալ ցանկացած կիրառելի ծանուցումներին՝ հասկանալու ձեր իրավունքներն ու ընտրությունները՝ կապված մեր օգտագործման և ձեր անձնական տվյալների բացահայտման հետ:

ԱՅԼ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երրորդ կողմի բովանդակություն. Տվյալների կառավարման այս հայտարարությունը չի անդրադառնում, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում (i) որևէ երրորդ կողմի գաղտնիության, տեղեկատվության կամ այլ գործելակերպի համար, որը շահագործում է որևէ կայք կամ առցանց ծառայություն, որին կապվում է Թվային առաջարկները (օրինակ՝ մեր Դիմումները կարող են ձեր հարմարության համար ներառել հիպերհղում դեպի տեղական եղանակի մասին տեղեկատվություն, որը տրամադրվում է երրորդ կողմի կողմից, որի հետ մենք գործնական հարաբերություններ չունենք) և (ii) անձնական տեղեկատվություն, որը վերահսկվում է երրորդ կողմի կողմից, օրինակ՝ մատակարարի, ծառայության մատակարարի կամ հաճախորդի կողմից, նույնիսկ եթե այդպիսի Անձնական տեղեկատվությունը հավաքվում կամ այլ կերպ մշակվում է Caterpillar-ի կողմից: Ավելին, Թվային առաջարկի մեջ հղումի ներառումը չի ենթադրում կապակցված կայքի կամ ծառայության հաստատում մեր կամ մեր մասնաճյուղերի կողմից:

Անդրսահմանային փոխանցումներ. ձեր տեղեկատվությունը կարող է պահպանվել և մշակվել ցանկացած երկրում, որտեղ մենք աշխատում ենք կամ որտեղ գործում են մեր ծառայություններ մատուցողները, և օգտագործելով թվային առաջարկ կամ այլ կերպ տրամադրելով մեզ տվյալներ՝ համաձայն սույն Տվյալների կառավարման հայտարարության, դուք համաձայնում եք տեղեկատվության փոխանցմանը ձեր բնակության երկրից դուրս գտնվող երկրները, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, որոնք կարող են ունենալ տվյալների պաշտպանության կանոններ, որոնք տարբերվում են ձեր երկրի կանոններից:

Զգայուն տեղեկատվություն. մեր թվային առաջարկները նախատեսված չեն ձեզ համար՝ մեզ ուղարկելու համար զգայուն Անձնական տվյալներ, ինչպիսիք են սոցիալական ապահովության համարները, ռասայական կամ էթնիկական ծագման, քաղաքական կարծիքների, կրոնի կամ այլ համոզմունքների կամ գենետիկական բնութագրերը, քրեական ծագումը կամ արհմիության անդամությունը:Մենք խնդրում ենք, որ դուք ձեռնպահ մնաք նման տեղեկատվություն Թվային առաջարկների միջոցով կամ այլ կերպ մեզ ուղարկելուց: 

Բաշխիչ ցանցեր. բաշխիչ ցանցերը կարող են ունենալ իրենց գաղտնիության հայտարարությունները և տվյալների կառավարման քաղաքականությունը:Մենք խրախուսում ենք ձեզ պարբերաբար վերանայել նման հայտարարությունները:Նման հայտարարությունները և քաղաքականությունը հատուկ են գործող դիլերին և չեն վերաբերում մեր տեղեկատվության հավաքագրմանը, օգտագործմանը, բացահայտմանը կամ կառավարմանը, ինչպես նկարագրված է սույն Տվյալների կառավարման հայտարարության մեջ, Caterpillar-ի գլոբալ տվյալների գաղտնիության հայտարարության մեջ և ցանկացած կիրառելի գաղտնիության ծանուցումներում: 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄՆԵՐ

Մենք կարող ենք փոխել Տվյալների կառավարման այս հայտարարությունը:Այս էջի վերևում գտնվող «ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՎԱԾ» մասը ցույց է տալիս, թե երբ է վերջին անգամ վերանայվել Տվյալների կառավարման այս հայտարարությունը:Ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ կմտնի, երբ մենք տեղադրենք Տվյալների կառավարման վերանայված հայտարարությունը:Այս փոփոխություններից հետո թվային առաջարկների օգտագործումը նշանակում է, որ դուք ընդունում եք Տվյալների կառավարման վերանայված հայտարարությունը:

ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ

Եթե ունեք հարցեր այս Տվյալների կառավարման հայտարարության վերաբերյալ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ CatDigitalSupport@Cat.com հասցեով: