DATASTYRNINGSMEDDELANDE

SENAST UPPDATERAD: 15 AUGUSTI 2018

DATASTYRNINGSMEDDELANDE

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Detta datastyrningsmeddelande beskriver de metoder som Caterpillar Inc. (tillsammans med våra filialer, ”Caterpillar”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) använder för att samla in uppgifter från distributionsnätverk (inklusive återförsäljare och deras närstående enheter, ”Distributionsnätverk”), filialer (enligt definitionen nedan) och var och en av våra och deras kunder relaterat till maskiner, produkter eller andra tillgångar och deras tillhörande arbetsplatser (sammantaget ”Tillgångar”).  Vi samlar in dessa uppgifter via online- och offline-resurser inklusive: (1) applikationer och plattformar som används på eller via datorer, API:er och mobila enheter, (2) telematik eller andra enheter på Tillgångar, vare sig de tillverkas av Caterpillar eller av andra företag (”Enheter” och, tillsammans med applikationerna, ”Digitala erbjudanden”) och (3) våra Distributionsnätverk, komponenttillverkare, tjänsteleverantörer och kunder.  Som det används i detta datastyrningsmeddelande, avser ”du” dig personligen och, i förekommande fall, företaget eller enheten du representerar och var och en av dess anställda, agenter och representanter.

Du bör regelbundet granska detta meddelande noggrant för att förstå vilka uppgifter våra digitala erbjudanden erhåller, genererar och sänder – och vad vi gör med dessa uppgifter.  Genom att tillhandahålla systemuppgifter, verksamhetsuppgifter eller personuppgifter (enligt deras definition nedan) till oss, godkänner du villkoren för detta datastyrningsmeddelande, inklusive vår insamling, användning och delning av dessa uppgifter.

Vilka uppgifter vi kan samla in

Personuppgifter avser alla uppgifter om en specifik person eller som identifierar eller kan identifiera en specifik person, vilket beskrivs ytterligare i Caterpillar globala meddelande om dataintegritet.  Samtidigt som detta datastyrningsmeddelande innehåller hänvisningar till Personuppgifter för tydlighet och öppenhet, är Caterpillar globala meddelande om dataintegritet och integritetsmeddelandet för dina Digitala erbjudanden, styrande när det gäller de frågor som beskrivs i dessa dokument, inklusive insamlingen, användningen, överföringen, utlämnandet och hanteringen av Personuppgifter.  Ingenting i detta datastyrningsmeddelande är avsett att ändra Caterpillar globala meddelande om dataintegritet eller tillämpliga integritetsmeddelanden. 

 ”Systemuppgifter” är uppgifter som tas in eller används av eller genereras genom Digitala erbjudanden, vilket kan inkludera:

 • Enhets-, Tillgångs- och komponentuppgifter, inklusive modellnummer, serienummer, beställningsnummer, programvaru- och hårdvaruversionsnummer, prestanda och konfiguration, inklusive arbetsredskap eller annan kringutrustning som är anslutna till Tillgångar.
 • Elektroniska uppgifter, inklusive sensorloggar, trender, histogram, händelsedata, andra varningar, uppgifter om digitalt tillstånd, felkoder, viloläge, daglig och kumulativ bränsleförbrukning, utsläppsdata, driftstid, elektroniska datafiler som hämtas manuellt eller automatiskt från en Tillgång, felsökningsdata och andra uppgifter, beroende på kunden och Tillgången och den kommunikationskanal som en Enhet använder.
 • Inspektionsuppgifter, inklusive resultat av inspektioner med hjälp av ett inspektionssystem från Caterpillar eller en tredje part.
 • Enhetens platsuppgifter, inklusiveen Tillgångs fysiska plats (t.ex. bestämd med användning av satellit, GPS, mobilmaster, Bluetooth eller Wi-Fi-signaler).
 • Vätskeuppgifter, inklusive analysresultat från vätskeprover (såsom olja, hydrauliska och kylande vätskor) erhållna med användning av ett verktyg från Caterpillar eller en tredje part.
 • Uppgifter från färdskrivare, inklusive plats, hastighet, riktning och tillhörande videoinspelningar, användning av kontroller och uppgifter från tågsäkerhetssystem.
 • Service- och underhållshistorik, inklusive arbetsorder (register över allt underhåll, reparation, inköp av delar, ersättning och modifiering av en tillgång), komponentlivslängd (användningshistorik och slitagetid för en komponent), underhållsschema, planerat underhåll, garantiuppgifter, underhålls- och reparationsavtal, serviceintervaller (planerat intervall för planerat underhåll av komponentutbytesaktiviteter för en Tillgång), komponentlistor (listor över delar som utgör en Tillgång) och servicebrev (som beskriver särskilda serviceåtgärder rekommenderade av Caterpillar för att lösa ett känt problem för en Tillgång).
 • Plats och miljöförhållanden, inklusive vilken typ av arbete som utförs, skick på vägar eller spår, höjd, klimat och materialspårning.
 • Användningsmönster, inklusive eventuella användardefinierade uppgifter om en produkt du tillhandahåller till oss via ett Digitalt erbjudande.

”Verksamhetsuppgifter” är tilläggsuppgifter som vi kan samla in från eller som annars tillhandahålls av Distributionsnätverk, vilket kan inkludera: 

 • Uppgifter i fakturor och serviceavtal.
 • Information om Distributionsnätverks kunder, inklusive vissa Personuppgifter tillhörande sådana kunder eller representanter för deras återförsäljare.
 • Uppgifter i arbetsorder, inklusive information om kunden, Tillgången i fråga, identifierat problem och utförda reparationer
 • Hierarkiuppgifter för butik, inklusive information om återförsäljares lagerrapportering och påfyllningsprocesser.
 • Uppgifter som används av Distributionsnätverk för att hantera fordonsflotta (antingen ägd eller hyrd) inklusive Distributionsnätverks kunder och arbetsplatser.
 • Uppgifter om återförsäljares komponenter, inklusive information om hantering och påfyllning av reservdelslager och kunders inköp, returer och byten.

Uppgifter som samlas in av Caterpillar kan samtidigt bestå av Systemuppgifter, Personuppgifter och Verksamhetsuppgifter eller någon kombination av dessa. Om du lämnar några Systemuppgifter, Verksamhetsuppgifter eller Personuppgifter, inklusive Systemuppgifter som kan höra till Enheter på Tillgångar som inte är tillverkade av Caterpillar, intygar du att du har behörighet att göra detta och att tillåta oss att använda uppgifterna i enlighet med detta datastyrningsmeddelande.

Hur vi kan samla in uppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer kan samla in uppgifter på olika sätt, inklusive:

 • Genom Enheter: Vi kan få uppgifter via mobil- eller satellitlänk, eller radio eller Ethernet-anslutning från Tillgångar utrustade med en Enhet, som kan innehålla Systemuppgifter (t.ex. uppgifter som rör Enheten eller Tillgången) eller Personuppgifter (t.ex. från uppgifter som genereras av övervakningsutrustning för att upptäcka trötthet, ombordkameror och närhetssensorer och övervakningsteknik i hytten).  Vissa uppgifter kan samlas in automatiskt, såsom felkoder, driftstimmar och bränslenivåer.
 • Via applikationer och online: Vi kan samla in uppgifter via applikationer (t.ex. när du anger underhållsuppgifter) eller när du använder våra webbplatser, online-tjänster eller plattformar.  Vi kan även få uppgifter via andra online-medel, till exempel när du initierar en dataöverföring via servrar på platsen eller skickar inspektionsuppgifter till oss med e-post. Vi kan även samla in uppgifter som vanligtvis samlas in via webbplatser och mobila applikationer, till exempel uppgifter om webbläsare och enhet, applikationsanvändningsuppgifter, uppgifter som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan teknik, IP-adresser och platsinformation.
 • Offline: Vi kan samla in uppgifter när du interagerar med oss eller våra Distributionsnätverk, närvarar på en av våra mässor, lägger en order eller kontaktar kundtjänst.
 • Från komponenttillverkare och OEM:er: Vi kan få Systemuppgifter från tillverkare av komponenterna i dina Tillgångar eller Tillgångar som du använder som tillverkats av andra.  Dessa uppgifter kan vi få automatiskt.
 • Via bärbar teknik: Vi kan samla in uppgifter via bärbar teknik, såsom övervakningsutrustning för att upptäcka trötthet eller RFID-taggar inbäddade i hjälmar eller säkerhetsvästar.
 • Från ägare av Tillgångar, Distributionsnätverk och andra: Vi kan få ytterligare uppgifter från ägare av Tillgångar, Distributionsnätverk, operatörer och andra personer som har ledningsansvar för en Tillgång.
 • Från andra källor: Vi kan få uppgifter om dig från andra källor, t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartner, sociala medier-plattformar (inklusive från personer som du är vän med eller som du på annat sätt är ansluten till) och från andra tredje parter.  Vi kan samla in eller generera uppgifter från felsökningsdata, från dina tjänsteleverantörer (t.ex. vätskeanalytiker och platsinspektörer) eller från underhålls-, inspektions- eller garantidokument.

 

Hur vi kan komma att använda uppgifter

 • Vi kan och kan komma att tillåta våra Distributionsnätverk att, använda insamlade uppgifter för nedanstående ändamål:
 • För att tillhandahålla tjänster till dig och andra:
  • För att låta dig eller återförsäljaren övervaka Tillgångars status, för att ge dig möjlighet att använda applikationer, att slutföra och leverera inköp och att kommunicera med dig angående ditt inköp eller hyresobjekt och ge dig relaterad kundservice. 
  • För att uppfylla kundsupportavtal, utför underhåll och reparationer och leverera hyrda Tillgångar eller delar.
  • För att lämna rekommendationer om säkerhet, Tillgångens kondition, underhåll, effektivitet på arbetsplatsen och produktivitetsutbildning för operatörer.
  • För att förbättra säkerheten för maskinarbeten, inklusive genom att spåra närhet till Tillgångar, andra objekt eller människor.
  • För att aktivera tjänster för tekniker på distans, t.ex. fjärrfelsökning och fjärrinställning.
  • För att tillhandahålla platsbaserade tjänster och innehåll till dig.
 • För att möjliggöra kommunikation:
  • För att hantera anslutningen till Tillgången eller Enheten.
  • För att tillåta dig och andra användare av applikationer att kommunicera med varandra via applikationer. 
  • För att skicka administrativa eller avtalsenliga uppgifter, till exempel, information om villkoren för användning av Digitala erbjudanden, garantipolicyer eller serviceavtal.
  • För att förse dig med information om nya produkter och tjänster och att skicka reklammedelanden som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • För allmänna affärsändamål:
  • För att genomföra marknadsundersökningar eller för att utvärdera Caterpillar eller Distributionsnätverk.
  • För att utföra dataanalyser, revisioner, förbättra produkter, utveckla nya produkter, öka, förbättra eller modifiera våra Digitala erbjudanden, identifiera användningstrender och driva och expandera våra affärsaktiviteter och för statistisk analys baserad på aggregerad och avidentifierad information, t.ex. rapporter med kvalitetsjämförelser.
  • För att tillhandahålla tjänster till kunder, hantera arbetsflöden, övervaka reparationer, planera framtida underhåll och service och felsöka problem.
  • För att validera effektiviteten av rekommendationer, lösa klagomål och leverera beställningar.
  • För att hantera vårt lager så att vi kan tillhandahålla reservdelar och tjänster.
  • För att hantera ägd eller hyrd fordonsflotta.
  • För att maximera effektiviteten i verksamheten och öka försäljningen.
  • För att utveckla digitala applikationer.
 • Andra användningsområden:
  • För att göra det möjligt för dig att delta i utlottningar eller liknande kampanjer samt för att administrera dessa aktiviteter.  Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler, som kan innehålla tilläggsinformation om hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter.  Vi föreslår att du läser alla sådana regler noggrant, inklusive Caterpillar globala meddelande om dataintegritet och eventuella tillämpliga integritetsmeddelanden.
  • För ytterligare användningsområden enligt överenskommelse mellan dig och oss.

Med avseende på audiovisuell information som identifierar en individ eller fysiologisk information för en identifierbar individ, använder vi endast den informationen för att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder, inklusive för att lämna rekommendationer om säkerhet, Tillgångens kondition, underhåll, effektivitet på arbetsplatsen och produktivitetsutbildning för operatörer och för att förbättra våra produkter och tjänster. 

Hur vi kan komma att lämna ut uppgifter

Vi kan komma att lämna ut uppgifter:

 • Till de bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller som står under gemensam kontroll av Caterpillar Inc. (”Närstående bolag”) för de ändamål som beskrivs i detta datastyrningsmeddelande.  Caterpillar Inc. är det bolag som ansvarar för uppgifter som används gemensamt med dess Närstående bolag.
 • Till Distributionsnätverk för de ska kunna använda Systemuppgifter och Personuppgifter för att hålla kontakt med dig, tillhandahålla tjänster till dig och skicka reklammedelanden till dig.
 • Till ägare av Tillgångar, för att de ska kunna hantera sin användning av sin Tillgång.
 • Till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster som dataanalys, informationsteknik och tillhörande infrastruktur, applikationsutveckling, plattformshotell, kundservice, produktutveckling, revision, rådgivning och andra tjänster.
 • Till komponenttillverkare, för att de ska kunna studera hur deras produkter används, förbättra sina produkter och utveckla nya produkter.
 • Till agenter, tjänsteleverantörer eller andra tredje parter som är anlitade av eller är verksamma tillsammans med ägare av Tillgångar, som har ledningsansvar för Tillgången.
 • Till en tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av våra Närstående bolags verksamhet, Tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande procedurer).
 • För att göra information tillgänglig i enlighet med detta datastyrningsmeddelande via Cats Utvecklarportal eller andra liknande API:er (programmeringsgränssnitt, application programming interface, API).
 • För ytterligare mottagare enligt överenskommelse mellan dig och oss.

Platsinformation: Vi kan komma att dela platsinformation med våra Närstående bolag och Distributionsnätverk för att de ska kunna förse dig med lokaliserat innehåll och tjänster.  I vissa fall kan du ha möjlighet att tillåta eller neka sådan användning och/eller delning av din Enhets position, men om du gör det, kanske vi och/eller våra Närstående bolag och Distributionsnätverk inte kan förse dig med relevanta tjänster och innehåll. 

Vi kan komma att använda eller lämna ut uppgifter, enligt vad vi anser vara nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför ditt hemland, (b) för att uppfylla krav som ställs i rättsliga förfaranden, c) för att svara på lagliga förfrågningar från offentliga organ och myndigheter, inklusive offentliga organ och myndigheter utanför ditt hemland, d) för att genomdriva våra villkor, (e) för att skydda vår verksamhet eller ett Närstående bolags eller Distributionsnätverks verksamhet, (f) för att skydda våra, våra Närstående bolags, dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, inklusive för informationssäkerhetsändamål och (g) för att tillåta oss att använda tillgängliga rättsmedel eller begränsa skadestånd som vi kan komma att åläggas.

Avidentifierade eller aggregerade uppgifter: Vi kan komma att använda avidentifierade eller aggregerade uppgifter (t.ex., uppgifter som inte kan identifiera dig eller någon annan användare av de Digitala erbjudandena) för alla ändamål, utom när gällande lag inte medger det.

Fjärrtjänster och uppdateringar

Såsom vidare beskrivs i Cat® Fjärrtjänster – programvaruuppdateringsprocess för utvalda Product Link™ programvaror för telematik och kontrollmoduler för Cat-utrustningkan vi, beroende på hur din Enhet och Tillgång är konfigurerade, använda Systemuppgifter för att på distans:

 • Undersöka och uppdatera Enheter som vi tillverkar eller på annat sätt tillhandahåller (t.ex. för att uppdatera systeminställningar eller för att hantera de kommunikationsoperatörer som används för att ansluta till Caterpillar eller våra Närstående bolag).
 • Uppdatera programvara som styr din Cat-Tillgångs maskinarbeten och vi kan skicka programuppdateringsfilerna till Tillgången för att förbereda för en uppdatering.

Se Cat® Fjärrtjänster – programvaruuppdateringsprocess för utvalda Product Link™ programvaror för telematik och kontrollmoduler för Cat-utrustning för mer information om hur vi hanterar programvaruuppdateringar på distans och dina val för programvaruuppdateringar på distans.

säkerhet

Vi använder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda uppgifter inom vår organisation.  Tyvärr kan inget dataöverförings- eller lagringssystem garantera 100 % säkerhet.  Meddela oss omedelbart om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (om du till exempel anser att säkerheten för ditt konto har äventyrats), genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

ALTERNATIV OCH TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Se Caterpillar globala meddelande om dataintegritet och eventuella tillämpliga integritetsmeddelanden för mer information om dina rättigheter och alternativ avseende hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter.

Annan viktig information

Tredje parts innehåll: Detta datastyrningsmeddelande behandlar inte och vi är inte ansvariga för (i) integriteten, informationen eller annan praxis som någon tredje part, som driver någon webbplats eller onlinetjänst som ett Digitalt erbjudande länkar till, har (t.ex. kan våra applikationer, för att serva dig, inkludera en länk till lokal väderinformation som tillhandahålls av en tredje part som vi inte har något affärsförhållande med) och (ii) Personuppgifter som kontrolleras av en tredje part, t.ex. en leverantör, tjänsteleverantör eller kund, även om sådana Personuppgifter samlas in av eller på annat sätt behandlas av Caterpillar. Dessutom, att vi inkluderat en länk i ett Digitalt erbjudande innebär inte att vi eller våra Närstående bolag rekommenderar den länkade webbplatsen eller tjänsten.

Gränsöverskridande överföringar: Dina uppgifter kan komma att lagras och behandlas i de länder där vi är verksamma eller där våra tjänsteleverantörer är verksamma och genom att använda ett Digitalt erbjudande eller på annat sätt tillhandahålla information till oss i enlighet med detta datastyrningsmeddelande samtycker du till överföring av information till länder utanför ditt bosättningsland, inklusive USA, som kan ha andra regler för dataskydd än ditt land.

Känsliga uppgifter: Våra Digitala erbjudanden är inte utformade för att du ska skicka känsliga Personuppgifter, såsom personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan åskådning, eller genetiska kännetecken, kriminell bakgrund eller fackligt medlemskap.  Vi ber dig att du avstår från att lämna sådana uppgifter till oss, på eller via Digitala erbjudanden eller på annat sätt.

Distributionsnätverk: Distributionsnätverk kan ha sina egna integritetsmeddelanden och policyer för datastyrning.  Vi rekommenderar dig att regelbundet granska sådana dokument.  Sådana meddelanden och policyer är specifika för den aktuella återförsäljaren och gäller inte för vår insamling, användning, utlämnande eller hantering av uppgifter som beskrivs i detta datastyrningsmeddelande, Caterpillar globala meddelande om dataintegritet eller andra tillämpliga integritetsmeddelanden.

UPPDATERINGAR TILL DETTA DATASTYRNINGSMEDDELANDE

Vi kan komma att ändra detta datastyrningsmeddelande.  Under rubriken ”Senast uppdaterad” överst på denna sida kan du se när detta datastyrningsmeddelande senast reviderades.  Alla ändringar börja gälla när vi publicerat det reviderade datastyrningsmeddelandet.  Din användning av Digitala erbjudanden efter dessa ändringar innebär att du godtagit det reviderade datastyrningsmeddelandet.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om detta datastyrningsmeddelande, kontakta oss på CatDigitalSupport@cat.com.