VERİ YÖNETİŞİMİ BEYANI

SON GÜNCELLEME: 15 Ağustos 2018

VERİ YÖNETİŞİMİ BEYANI

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Bu Veri Yönetişimi Açıklaması, makineler, ürünler ve diğer varlıklar (müştereken “Varlıklar”) veya bunlarla ilişkili iş sahalarıyla ilgili bilgiyi dağıtım ağlarından ve ilgili tüzel kişiliklerinden (“Dağıtım Ağları”), Bağlı Şirketlerinden (aşağıda tanımlanan şekilde) ve müşterilerimizin ve onların müşterilerinin her birinden toplamak için Caterpillar Inc.'nin (müştereken Bağlı Şirketlerimiz, “Caterpillar”, “biz”, “bize” veya “bizim”) uygulamalarını açıklar.  Bu bilgileri şunlar dahil olmak üzere çevrim içi ve dışı yollar ile toplarız: (1) bilgisayarlar, API’ler ve mobil cihazlar üzerinde veya bunlar vasıtası ile kullanılan uygulamalar ve platformlar; (2) gerek Caterpillar gerek başka şirketler tarafından üretilen Varlıklar üzerindeki telematik veya başka cihazlar (“Cihazlar” ve Uygulamalar ile birlikte “Sayısal Sunumlar”) ve (3) bize ait Dağıtım Ağlarımız, bileşen üreticileri, hizmet tedarikçileri ve müşteriler.  Bu Veri Yönetişimi Beyanında kullanılan şekilde, “siz” bireysel olarak siz ve uygun şekilde, temsil ettiğiniz şirket veya tüzel kişilik ve bunların çalışanlarının, temsilcilerinin ve temsilcilerinin her biri anlamına gelir.

Bize ait sayısal sunumların hangi bilgileri aldığını, ürettiğini ve ilettiğini ve bu bilgiler ile ne yaptığımızı anlamak için bu Beyanı düzenli aralıklar ile dikkatli şekilde incelemeniz gerekir.  Bize Sistem Verileri, Faaliyet Verileri veya Kişisel Bilgiler (her birisi aşağıda tanımlanmıştır) sağlamakla bu bilgilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılması dahil olmak üzere bu Veri Yönetişimi Beyanının hükümlerini ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.

Hangi Bilgileri toplayabiliriz

Kişisel Bilgi” Caterpillar Global Veri Gizlilik Açıklamasında daha fazla açıklandığı şekilde belirli bir birey hakkındaki veya belirli bir bireyi tanımlayan veya tanımlayabilecek herhangi bir bilgidir.  Bu Veri Yönetişimi Beyanı açıklık ve şeffaflık amaçları için Kişisel Bilgiye yönelik atıfları içerirken, Caterpillar Global Veri Gizlilik Açıklaması ve Dijital Sunumlarınız için geçerli gizlilik bildirimi Kişisel bilginin toplanması, kullanımı, aktarımı, açıklanması ve yönetimi dahil olmak üzere bu belgelerde açıklanan konular bağlamında denetleyicidir.  Bu Veri Yönetişimi Beyanındaki hiçbir husus, Caterpillar Global Veri Gizliliği Beyanını veya geçerli herhangi bir gizlilik bildirimini değiştirmeyi amaçlamaz.

 “Sistem Verileri” aşağıdakiler dahil olmak üzere Sayısal Sunumlar tarafından özümsenen veya kullanılan veya üretilen bilgilerdir:

 • Cihaz, Varlık ve Bileşen Bilgileri; Varlıklara takılmış çalışma araçları veya daha başka çevre cihazları dahil olmak üzere model numarası, seri numarası, sipariş numarası, yazılım ve donanım sürüm numaraları, performans ve konfigürasyon dahildir.
 • Elektronik Veriler; sensör kayıt günlükleri, eğilimler, çubuk grafikler, vaka verileri, diğer uyarılar, sayısal durum verileri, hata kodları, rölanti zamanı, günlük ve toplam yakıt tüketimi, emisyon verileri, servis ölçüm saatleri, bir Varlıktan el ile veya otomatik şekilde indirilen elektronik veri dosyaları, sorun bulma verileri ve müşteriye ve Varlığa ve bir Cihaz tarafından kullanılan iletişim kanalına bağlı olarak diğer veriler.
 • Muayene Verileri; bir Caterpillar veya üçüncü taraf muayene sistemi kullanılarak yapılan muayenelerin sonuçları dahil olmak üzere.
 • Cihaz Lokasyonu Bilgileri, Bir varlığın fiziki yeri dahil olmak üzere (örneğin uydu, GPS, cep telefonu kulesi, Bluetooth veya WiFi sinyalleri kullanılarak belirlenen).
 • Sıvı Verileri; Caterpillar veya üçüncü taraf aletleri kullanılarak elde edilen sıvı numuneleri (yağ, hidrolik ve soğutma sıvıları gibi) analiz sonuçları dahil.
 • Vaka Kayıt Cihazı Verileri; mevki, hız, yön ve ilgili video kayıtları, kumandaların kullanımı ve pozitif tren kontrol bilgileri dahil olmak üzere.
 • Servis ve Bakım Geçmişi; iş emirleri (bir Varlık için yapılan tüm bakım, tamir, parça satın alma, değiştirme ve tadilat kayıtları dahil), bileşen ömrü (kullanım geçmişi ve bir bileşenin aşınma ömrü), bakım programı, planlı bakım, garanti kapsamı verileri, bakım ve tamir sözleşmeleri, servis aralıkları (bir Varlık için bileşen değiştirme faaliyetlerinin planlı bakımı için planlanmış aralık), bileşen listeleri (bir Varlığı meydana getiren parçaların listesi) ve servis yazıları (bir Varlıkta bilinen bir sorunu düzeltmek için Caterpillar tarafından tavsiye edilen özel servis önlemlerini açıklamak üzere).
 • Saha ve Çevre Koşulları; yapılmakta olan işi türü, yolların veya izlerin durumu, rakım, iklim ve malzeme izleme dahil olarak.
 • Kullanma Düzenleri; bir Sayısal Sunum vasıtası ile bir ürün ile ilgili olarak bize sağladığınız kullanıcı tarafından tanımlanan tüm bilgiler dahil.

“Operasyon Verisi” aşağıdakileri içerebilecek Dağıtım Ağlarından topladığımız veya bunlardan başka şekillerde sağlanan ek bilgidir:

 • Faturalarda ve servis sözleşmelerinde bulunan bilgiler.
 • Söz konusu müşteriler veya bunların bayi satış temsilcileri ile ilgili belirli Kişisel Bilgi dahil olmak üzere Dağıtım Ağlarının müşterileri hakkındaki bilgi.
 • Müşteri, söz konusu Varlık, belirlenmiş sorun ve yapılan tamirler hakkında bilgiler dahil olmak üzere iş emri verileri
 • Bayi envanter rapor etme ve ikmal süreçleri hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere mağaza hiyerarşi verileri.
 • Dağıtım Ağlarının müşterileri ve iş sahaları dahil olmak üzere (sahip olunan veya kiralanmış) bir Varlık filosunu yönetmek için Dağıtım Ağları tarafından kullanılan bilgiler.
 • Parça envanterinin yönetimi ve ikmali ve müşteri satın alma, iade ve değiştirme işlemleri hakkındaki Bilgiler dahil olmak üzere Bayi bileşen bilgileri.

Caterpillar tarafından toplanan bilgiler aynı anda Sistem Verileri, Kişisel Bilgiler ve Faaliyet Verileri veya bunların herhangi bir bileşimini oluşturabilir. Caterpillar tarafından üretilmeyen Varlıklardaki Cihazlar ile ilgili olabilecek Sistem Verileri dahil olmak üzere Sistem Verileri, Faaliyet Verileri veya Kişisel Bilgiler gönderdiğiniz zaman bunu yapmaya yetkiniz olduğunu taahhüt etmiş ve bize bu bilgileri bu Veri Yönetişimi Beyanına uygun şekilde kullanma izni vermiş olursunuz.

Bilgileri nasıl toplayabiliriz

Biz ve hizmet tedarikçilerimiz şunlar dahil çeşitli şekillerde bilgi toplayabilir:

 • Cihazlar Vasıtası ile: Bir Cihaz ile donatılmış olan Varlıklardan hücresel veya uydu bağlantısı veya radyo ya da Ethernet vasıtası ile bilgiler elde edebiliriz ve bunlar Sistem Verileri (Cihaz veya Varlık ile ilgili bilgiler gibi) veya Kişisel Bilgiler (yorgunluk izleme cihazları, yerleşik kamera ve yakınlık algılama sistemleri ve kabin içindeki izleme teknolojisi tarafından üretilen bilgilerden gelmesi gibi) içerebilir.  Hata kodları, çalışma saati sayısı ve yakıt seviyeleri gibi bazı bilgiler otomatik şekilde toplanabilir.
 • Uygulamalar Vasıtası ile ve Çevrim İçi Şekilde: Uygulamalar vasıtası ile (örneğin bakım bilgilerini girdiğiniz zaman) veya web sitelerimizi, çevrim içi hizmetlerimizi veya platformları ziyaret ettiğiniz zaman bilgi toplayabiliriz.  Sahadaki sunucular vasıtası ile bir veri iletimi başlattığınız veya muayene bilgilerini eposta ile bize gönderdiğiniz zaman olduğu gibi daha başka çevrim içi yollar ile de bilgi elde edebiliriz. Tarayıcı ve cihaz bilgileri, uygulama kullanım verileri, çerezler, piksel etiketleri ve diğer teknolojiler vasıtası ile toplanan bilgiler, IP adresleri ve lokasyon bilgileri gibi web siteleri ve mobil uygulamalar vasıtası ile tipik olarak toplanan bilgileri de toplayabiliriz.
 • Çevrim Dışı: Bizim veya Dağıtım Ağımız ile etkileşimde bulunduğunuz, ticari sergilerimizden birisine katıldığınız, bir sipariş verdiğiniz veya müşteri hizmetleri ile iletişim kurduğunuzda bilgi toplayabiliriz.
 • Bileşen Üreticilerinden ve OEM’lerden: Varlıklarınızdaki bileşenlerin veya diğerleri tarafından üretilen Varlıkların bileşenlerinin üreticilerinden Sistem Verileri alabiliriz.  Bu bilgiler bize otomatik şekilde verilebilir.
 • Giyilebilir Teknoloji Vasıtası ile: Yorgunluk izleme cihazları veya baretlere gömülen RFID etiketleri veya güvenlik yelekleri gibi giyilebilir teknoloji vasıtası ile bilgi toplayabiliriz.
 • Varlık Sahiplerinden, Dağıtım Ağlarından ve Başka Yerlerden: Varlık sahiplerinden, Dağıtım Ağlarından, operatörlerden ve bir Varlık için yönetim sorumluluğuna sahip başka kişilerden ilave bilgiler alabiliriz.
 • Başka Kaynaklardan: Kamusal veri tabanları, müşterek pazarlama ortakları, sosyal medya platformları (arkadaş olduğunuz veya başka bir şekilde bağlantılı bulunduğunuz kişiler dahil) gibi başka kaynaklardan ve başka üçüncü taraflardan size ait bilgiler alabiliriz.  Sorun giderme verilerinden, hizmet tedarikçilerinizden (sıvı analizcileri ve saha denetçileri gibi) veya bakım, muayene veya garanti kayıtlarından bilgi toplayabilir veya üretebiliriz.

Bilgileri Nasıl Kullanabiliriz

Toplanan bilgileri şu amaçlar için kullanabiliriz ve Dağıtım Ağlarımıza bu şekilde izin verebiliriz:

 • Size ve Başkalarına Hizmetler Sağlamak İçin:
 • Sizin veya Bayinin Varlıkların durumunu izleyebilmesini sağlamak, Uygulamaların kullanımını size temin etmek, satın alma işlemlerini tamamlamak ve yerine getirmek ve satın alma veya kiralama işleminiz hakkında sizin ile haberleşmek ve size ilgili müşteri hizmetlerini sağlamak.
 • Müşteri hizmeti sözleşmeleri yapmak, bakım ve tamir gerçekleştirmek ve kiralık Varlıklar veya parçalar temin etmek.
 • Operatörler için güvenlik, Varlığın sağlığı, bakım, çalışma sahası verimliliği ve üretkenlik eğitimi hakkında tavsiyelerde bulunmak.
 • Varlıklara, başka nesnelere veya insanlara yakınlığı izlemek dahil olmak üzere makine faaliyetlerinin güvenliğini geliştirmek.
 • Uzaktan sorun bulma ve uzaktan ayar yapma gibi uzaktan teknisyen hizmetlerini olanaklı kılmak.
 • Size lokasyona dayalı hizmetler ve içerik sağlamak.
 • İletişimi Olanaklı Kılmak İçin:
 • Varlığa veya Cihaza bağlantıyı yönetmek.
 • Sizin ve Uygulamanın diğer kullanıcılarının Uygulamalar vasıtası ile birbiriniz ile haberleşmesini sağlamak.
 • Örneğin Sayısal Sunumları kullanmanın hükümleri ve koşulları, garanti politikaları veya hizmet sözleşmeleri hakkında bilgi gibi idari veya sözleşme bilgileri göndermek.
 • Yeni ürünler ve hizmetler hakkında size bilgi göndermek ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz pazarlama iletişimlerini size göndermek.
 • Genel İş Amaçları İçin:
 • Pazar araştırması yapmak veya Caterpillar’ı veya Dağıtım Ağını değerlendirmek.
 • Veri analizleri yapmak, denetlemeler gerçekleştirmek, ürünleri geliştirmek, yeni ürünler geliştirmek, Sayısal Sunumlarımızı iyileştirmek, geliştirmek veya değişikliğe uğratmak, kullanma eğilimlerini belirlemek ve iş faaliyetlerimizi yürütmek ve genişletmek ve karşılaştırma raporları gibi toplu duruma getirilmiş ve tanımlayıcı olmaktan çıkarılmış veriler temelinde istatistiksel analiz yapmak.
 • Müşterilere hizmetler sağlamak, iş akışlarını yönetmek, tamirleri izlemek, gelecek bakım ve servis işlerinin projeksiyonunu yapmak ve sorunları belirlemek.
 • Tavsiyelerin etki düzeyini doğrulamak, şikayetleri çözümlemek ve siparişleri yerine getirmek.
 • Size parçalar ve hizmetler sağlayabilmek için envanteri yönetmek.
 • Sahip olunan veya kiralanmış bir Varlıklar filosunu yönetmek.
 • Faaliyetlerin verimliliğini maksimize etmek ve satışları artırmak.
 • Sayısal uygulamalar geliştirmek.
 • Diğer Kullanımlar:
 • Çekilişlere, yarışmalara veya benzer promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu faaliyetleri yönetmek.  Bu faaliyetlerin bazıları ilave kurallara sahiptir ve Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve açıkladığımız hakkında ilave bilgiler içerebilir.  Caterpillar Global Veri Gizliliği Beyanı veya geçerli herhangi bir gizlilik bildirimi dahil olmak üzere bu tür kuralları okumanızı öneriyoruz.
 • Sizin ve bizim tarafımızdan anlaşmaya varılan başka kullanımlar için.

Bir bireyi tanımlayan görsel-işitsel veriler veya tanımlanabilecek bir birey ile ilgili olan fizyolojik veriler bakımından, bu bilgileri yalnızca, operatörler için güvenlik, Varlık sağlığı, bakım, çalışma sahası verimliliği ve üretkenlik eğitimi hakkında tavsiyelerde bulunmak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek dahil olmak üzere müşterilerimize ürünler ve hizmetler sağlamak için kullanacağız.

Bilgileri Nasıl Açıklayabiliriz

Bilgileri aşağıdakilere şekilde açıklayabiliriz:

 • Bu Veri Yönetişimi Beyanında açıklanan amaçlar için Caterpillar Inc. şirketini kontrol eden, onun tarafından doğrudan veya dolaylı kontrol edilen veya ortak kontrol altında bulunan tüzel kişiliklere (“Bağlı Şirketler”).  Caterpillar Inc., bağlı kuruluşları ile müştereken kullanılan bilgilerden sorumlu olan kurumdur.
 • Dağıtım Ağlarına, sizin ile ilişkileri sürdürmek, size hizmetler sağlamak ve size pazarlama iletişimleri göndermek amacı ile Sistem Verilerini ve Kişisel Bilgileri kullanabilmeleri için.
 • Varlık sahiplerine, kendi Varlıklarının kullanımını yönetebilmesi için.
 • Veri analizi, bilgi teknolojisi ve ilgili alt yapı tedarikleri, uygulama geliştirme, platform barındırma, müşteri hizmeti, ürün geliştirme, denetleme, danışmanlık gibi ve daha başka hizmetler sağlayan hizmet tedarikçilerimize.
 • Bileşen üreticilerine, ürünlerinin kullanımını inceleyebilmesi, ürünlerini geliştirebilmesi ve yeni ürünler geliştirmesi için.
 • Varlık sahipleri ile sözleşmeye sahip olan veya onlar ile iş yapan ve Varlık hakkında yönetim sorumluluğu bulunan temsilcilere, hizmet tedarikçilerine veya daha başka üçüncü taraflara.
 • Bizim veya bağlı şirketlerimizden herhangi birisinin, Varlıklarımızın veya hisselerimizin tamamının veya bir bölümünün herhangi şekilde yeniden yapılandırılması, birleşmesi, satılması, ortak teşebbüsü, temlik edilmesi, devir edilmesi veya başka şekilde elden çıkarılması durumunda üçüncü bir tarafa (bir iflas veya benzer işlemler ile bağlantılı olması dahil olmak üzere).
 • Cat Developer Portalı veya diğer benzer API'ler yoluyla mevcut veriyi bu Veri Yönetişim Beyanı ile uyumlu kılmak için.
 • Sizin ve bizim tarafımızdan anlaşmaya varılan başka alıcılara.

Lokasyon Verileri: Bağlı kuruluşlarımızın ve Dağıtım Ağlarımızın size yerelleştirilmiş içerik ve hizmetler sağlayabilmesi için lokasyon bilgilerini onlara iletebiliriz.  Bazı durumlarda Cihazınızın lokasyonunun bu şekilde kullanılmasını ve/veya bu bilgilerin iletilmesini kabul veya reddetme olanağı size tanınabilir ancak bunu yaptığınız zaman biz ve/veya Bağlı kuruluşlarımız ve Dağıtım Ağlarımız size geçerli hizmetleri ve içeriği sağlayamayabilir.

Şu durumlarda gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz zaman bilgileri kullanabilir veya açıklayabiliriz: (a) ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki yasalar dahil olmak üzere geçerli yasa gereğince; (b) yasal süreçlere uymak için; (c) ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki kamu ve devlet makamları dahil olmak üzere kamu ve devlet makamlarından gelen yasal taleplere yanıt vermek için; (d) hükümlerimizi ve koşullarımızı uygulatmak için; (e) kendimizin ve/veya herhangi bir bağlı kuruluşumuzun faaliyetlerini korumak için; (f) bilgi güvenliği amaçları dahil olmak üzere kendimizin ve/veya herhangi bir bağlı kuruluşumuzun haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mallarını, sizi ve başkalarını korumak için ve (g) uygun çözüm yollarına başvurabilmek veya uğrayabileceğimiz zararı sınırlandırmak için.

Tanımlayıcı Olmaktan Çıkarılmış veya Toplu Duruma Getirilmiş Bilgiler: Geçerli kanun altında başka şekillerde yapmamızın gerekmesi haricinde, tanımlayıcı olmaktan çıkarılmış veya toplu duruma getirilmiş bilgileri (diğer deyişle, sizi veya Dijital Sunumların diğer bir kullanıcısını tanımlamayan bilgi) herhangi bir amaç ile kullanabilir ve açıklayabiliriz.

Uzaktan Hizmetler ve Güncellemeler

Cihaz ve Varlık yapılandırmanıza dayalı olarak Cat® Uzaktan Hizmetler – Seçili Product Link™ Telematik ve Cat Ekipman Kontrol Modülü Yazılımı için Yazılım Güncelleme Sürecinde ilave olarak açıklanan şekilde, Sistem Verisini aşağıdakiler için kullanabiliriz:

 • Ürettiğimiz veya başka bir şekilde temin ettiğimiz Cihazları incelemek ve güncellemek (örneğin, sistem ayarlarını güncellemek veya Caterpillar’a veya Bağlı Kuruluşlarımıza bağlanmak için kullanılan iletişim taşıyıcıları yönetmek için).
 • Cat Varlığınız için makine operasyonlarınızı kontrol eden yazılımı güncellemek ve bir güncelleme için hazırlık olarak yazılım güncelleme dosyalarını Varlığa gönderebiliriz.

Lütfen uzaktan yazılım güncellemelerini nasıl yönettiğimiz ve uzaktan yazılım güncellemeleriyle ilgili seçimleriniz hakkında ek bilgi için Cat® Uzaktan Hizmetler – Seçili Product Link™ Telematik ve Cat Ekipman Kontrol Modülü Yazılımı için Yazılım Güncelleme Sürecine bakınız.

güvenlik

Kuruluşumuz dahilinde bulunan bilgileri korumak için planlanmış kurumsal, teknik ve idari önlemler kullanırız.  Ne yazık ki hiç bir veri iletimi veya depolama sisteminin %100 güvenli olması garanti edilemez.  Bizim ile etkileşiminizin artık güvenli olmadığını düşünmek için nedeniniz olduğu zaman (örneğin hesabınızın güvenliğinin tehlikede olduğunu hissetmeniz durumunda) aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümüne uygun şekilde hemen bize bildirimde bulununuz.

KİŞİSEL BİLGİ TERCİHLERİ VE ERİŞİM

Lütfen Kişisel Bilginizi kullanmamıza ve açıklamamıza ilişkin haklarınızı ve tercihlerinizi anlamak için Caterpillar Global Veri Gizliliği Beyanı veya geçerli herhangi bir gizlilik bildirimine bakınız.

Diğer Önemli Bilgiler

Üçüncü Taraf İçeriği: Bu Veri Yönetişimi Beyanı şunları ele almaz ve biz bunlardan sorumlu değiliz: (i) Sayısal Sunumların bağlantı içerdiği herhangi bir web sitesini veya çevrim içi hizmeti işleten herhangi bir üçüncü tarafın gizliliği, bilgileri veya daha başka uygulamaları (örneğin Uygulamalarımız size kolaylık sağlamak üzere, bir iş ilişkisine sahip olmadığımız bir üçüncü tarafın sağladığı yerel hava durumu bilgilerine bağlantı içerebilir) ve (ii) söz konusu Kişisel Bilgiler Caterpillar tarafından toplanıyor veya işleniyor olsa bile bir tedarikçi, bir hizmet tedarikçisi veya müşteri gibi üçüncü bir tarafın kontrol ettiği Kişisel Bilgiler. Ayrıca, bir Sayısal Sunuma bir bağlantı dahil edilmesi bağlantı verilen sitenin veya hizmetin biz veya Bağlı Kuruluşlarımız tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Sınır Ötesine Aktarma İşlemleri: Size ait bilgiler bizim faaliyet gösterdiğimiz veya hizmet tedarikçilerimizin faaliyet gösterdiği herhangi bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir ve siz bir Sayısal Sunumu kullanmakla bu Veri Yönetişimi Beyanıyla uyumlu biçimde bilgilerin Birleşik Devletler dahil olmak üzere ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki, sizin ülkenizde bulunanlardan farklı veri koruma kurallarına sahip ülkelere aktarılmasına açık şekilde onay verirsiniz.

Hassas Bilgiler: Sayısal Sunumlarımız sosyal güvenlik numaraları, ırksal veya etnik köken hakkındaki bilgiler, politik görüşler, dini veya daha başka inançlar veya genetik özellikler, adli sabıka veya sendika üyeliği gibi duyarlı Kişisel Bilgileri bize göndermeniz için tasarlanmamıştır.  Sayısal Sunumlarımız vasıtası ile veya başka bir şekilde bize bu gibi bilgiler göndermekten kaçınmanızı rica ederiz.

Dağıtım Ağları: Dağıtım Ağları kendi gizlilik beyanlarına ve veri yönetişimi politikalarına sahip olabilir.  Bu türdeki beyanları düzenli olarak gözden geçirmenizi teşvik ediyoruz.  Bu türdeki beyanlar ve politikalar ilgili bayiye özeldir ve bu Veri Yönetişimi Beyanı, Caterpillar Global Veri Gizliliği Beyanı ve geçerli gizlilik bildirimleri kapsamında açıklanan şekilde bilgiyi toplamamız, kullanmamız, açıklamamız veya yönetmemiz için geçerli değildir.

BU VERİ YÖNETİŞİMİ BEYANI İÇİN GÜNCELLEMELER

Bu Veri Yönetişimi Beyanını değiştirebiliriz.  Bu sayfanın başındaki “Son Güncelleme” açıklaması bu Veri Yönetişimi Beyanının en son ne zaman güncellendiğini belirtir.  Tüm değişikliler revize edilmiş Veri Yönetişimi Beyanını yayınladığımız zaman yürürlüğe girecektir.  Bu değişikliklerden sonra Sayısal Sunumları kullanmanız revize edilmiş Veri Yönetişimi Beyanını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

BİZİ ARAYIN

Bu Veri Yönetişimi Beyanı hakkında sorularınız varsa, CatDigitalSupport@Cat.com adresinden bizim ile iletişime geçin.