TIETOSUOJALAUSUNTO

VIIMEKSI PÄIVITETTY: 15.8.2018

TIETOSUOJALAUSUNTO

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Tämä tietosuojalausunto kuvailee Caterpillar Inc:in käytännöt (yhdessä osakkuusyhtiöidemme kanssa, “Caterpillar,” “me,” “meitä” tai “meidän”)) tietojen keräämisestä jakeluverkostoiltamme (mukaan lukien jälleenmyyjät ja niihin liittyvät tahot, “jakeluverkostot”), osakkuusyhtiöt (kuten alla määritelty) ja meidän ja niiden asiakkaat liittyen koneisiin, tuotteisiin tai kalustoon ja työmaihin (yhdessä “kalusto”).  Keräämme näitä tietoja verkosta ja muualta mm. seuraavin keinoin: (1) käyttämämme sovellukset ja alustat, joita käytetään tietokoneissa, ohjelmointirajapinnoissa ja mobiililaitteissa; (2) kaluston telematiikka tai muut laitteet, jotka ovat Caterpillar tai muiden yritysten  valmistamia  (“laitteet” ja yhdessä sovellusten kanssa “digitaaliset tuotteet”); ja (3) jakeluverkostomme, komponenttien valmistajat, palveluntarjoajat ja asiakkaat.  Tämän tietosuojalausunnon käytössä “sinä” tarkoittaa sinua henkilökohtaisesti ja, soveltuvissa määrin, edustamaasi yhtiötä tai tahoa ja sen työntekijöitä ja edustajia.

Sinun täytyy lukea tämä tietosuojalausunto huolellisesti ja säännöllisesti ymmärtääksesi, mitä tietoa digitaaliset tuotteemme ottavat vastaan, tuottavat ja lähettävät – ja mitä me teemme tuolla tiedolla.  Antamalla meille järjestelmätietoja, käyttötietoja tai henkilötietoja (määritelty jäljempänä) hyväksyt tämän tietosuojalausunnon ehdot, jotka sisältävät tietojen keräämisen, käytön ja luovutuksen toimestamme.

Mitä tietoja saatamme kerätä

Henkilötiedot” ovat tietoja tietyistä henkilöistä, tai tietoja, jotka tunnistavat tai saattavat tunnistaa tietyn henkilön, kuten kuvaillaan tarkemmin Caterpillar globaalisessa tietosuojalausunnossa.  Vaikka tämä tietosuojalausunto sisältääkin viitteitä henkilötietoihin selkeyden ja läpinäkyvyyden tarkoituksissa, Caterpillar tietosuojalausunto ja digitaalisten tuotteiden tietosuojailmoitukset hallitsevat näissä asiakirjoissa kuvailtuja asioita, mukaan lukien henkilötietojen kerääminen, käyttö, luovutus ja hallinta.  Tämän tietosuojalausunnon sisällön tarkoituksena ei ole muokata Caterpillar globaalista tietosuojalausuntoa tai muita sovellettavia tietosuojailmoituksia.

 “Järjestelmätieto” on tietoa, jonka digitaaliset tuotteet omaksuvat tai käyttävät tai joka luodaan niiden kautta ja siihen saattavat sisältyä:

 • Laite-, kalusto- ja komponenttitiedot, mukaan lukien mallinumero, sarjanumero, tilausnumero, ohjelmisto- ja laitteistoversionumerot, suorituskyky ja kokoonpano sekä myös työkalut ja muut kalustoon liitetyt oheislaitteet.
 • Sähköinen tieto, mukaan lukien anturilokit, kehityssuunnat, histogrammit, tapahtumatiedot, muut hälytykset, digitaaliset tilatiedot, vikakoodit, joutoaika, päivittäinen ja kumulatiivinen polttoaineenkulutus, päästötiedot, käyttömittarin tuntimäärät, kalustosta manuaalisesti tai automaattisesti ladatut sähköiset tiedostot, vianmääritystiedot ja muut tiedot, asiakkaasta, kalustosta ja laitteen käyttämästä viestintäkanavasta riippuen.
 • Tarkastustiedot, mukaan lukien Caterpillar tai kolmannen osapuolen tarkastusjärjestelmän suorittamien tarkastusten tulokset.
 • Laitteen sijaintitiedot, mukaan lukien kaluston fyysinen sijainti (määritettynä esim. satelliitti-, GPS-, matkapuhelinverkon tukiaseman tai Bluetooth-  tai WiFi-signaalilla).
 • Nestetiedot, mukaan lukien Caterpillar tai kolmannen osapuolen työkaluilla otettujen nestenäytteiden (kuten öljy ja hydrauli- ja jäähdytysnesteet) analyysitulokset.
 • Tapahtumatietojen tallennuslaitteen tiedot, mukaan lukien sijainti, nopeus, suunta ja asiaan liittyvät videotallenteet, ohjainten käyttö ja PTC-tiedot (positive train control).
 • Huolto- ja kunnossapitohistoria, mukaan lukien työmääräykset (tiedot kaikesta kaluston kunnossapidosta, korjauksesta, osien ostoista, vaihdoista ja muutoksista), komponenttien käyttöaika (osan käyttö- ja kulumishistoria), kunnossapitoaikataulu, määräaikaishuolto, takuutiedot, kunnossapito- ja korjaussopimukset, huoltovälit (kaluston komponenttien määräaikaisvaihdon aikataulu), komponenttiluettelot (luettelot osista, joista kalusto koostuu) ja huoltotodistukset (joissa kuvataan Caterpillar suosittelemat erityiset huoltotoimenpiteet kalustossa olevan tunnetun ongelman korjaamiseksi).
 • Työmaa- ja ympäristöolosuhteet, mukaan lukien tehtävän työn tyyppi, teiden tai reittien kunto, korkeus, ilmasto, materiaalien seuranta.
 • Käyttötavat, mukaan lukien kaikki käyttäjän määrittelemä tuotteeseen liittyvä tieto, jota annat meille digitaalisen tuotteen välityksellä.

”Käyttötiedot” ovat tietoja, joita saatamme kerätä tai joita jakeluverkostot muuten antavat ja joihin saattaa sisältyä seuraavaa:

 • Laskujen ja palvelusopimusten sisältämät tiedot.
 • Jakeluverkostojen asiakkaita koskevat tiedot, mukaan lukien kyseisiin asiakkaisiin tai heidän jälleenmyyjänsä myyntiedustajaan liittyvät henkilötiedot.
 • Työmääräysten tiedot, mukaan lukien asiakasta koskevat tiedot, liittyvä kalusto, tunnistettu ongelma ja suoritetut korjaukset.
 • Myymälän hierarkiatiedot, mukaan lukien tiedot jälleenmyyjän varaston raportointi- ja täydennysprosesseista.
 • Tiedot, joita jakeluverkostot käyttävät kalustojen hallinnointiin (joko omistettujen tai vuokrattujen), mukaan lukien jakeluverkostojen asiakkaat ja työmaat.
 • Jälleenmyyjien komponenttitiedot, mukaan lukien komponenttivaraston hallintaan ja täydennykseen liittyvät tiedot sekä asiakkaiden suorittamat ostot, palautukset ja vaihdot.

Caterpillar keräämä tieto saattaa koostua samanaikaisesti järjestelmätiedoista, henkilötiedoista ja käyttötiedoista tai mistä tahansa näiden yhdistelmästä. Jos annat mitä tahansa järjestelmätietoja, käyttötietoja tai henkilötietoja – mukaan lukien järjstelmätietoja laitteista kalustossa, joka ei ole Caterpillar valmistamaa – vakuutat, että sinulla on valtuudet antaa tiedot ja lupa käyttää niitä tämän tietosuojalausunnon mukaisesti.

Mitä tietoja saatamme kerätä

Me ja palveluntarjoajamme saatamme kerätä tietoja monin eri tavoin, esimerkiksi seuraavasti:

 • Laitteiden kautta: Matkapuhelin- tai satelliittilinkin tai radio- tai ethernet-yhteyden kautta saatamme saada laitteella varustellulta kalustolta tietoa, joka saattaa sisältää järjestelmätietoja (kuten laitetta tai kalustoa koskevia tietoja) tai henkilötietoja (kuten vireystason valvontalaitteiden, sisäisen kameran ja etäisyysjärjestelmien sekä ohjaamossa olevan valvontatekniikan tuottamia tietoja).  Joitakin tietoja, kuten vikakoodeja, käyttötunteja ja polttoainetasoja, kootaan automaattisesti.
 • Sovellusten ja verkon kautta: Voimme kerätä tietoja sovellusten kautta (esim. kun syötät kunnossapitotietoja) tai kun käytät verkkosivustojamme, verkkopalvelujamme tai -alustojamme.  Voimme saada tietoja verkosta myös muilla tavoilla, esimerkiksi kun käytät palvelimia paikan päällä tiedonsiirtoon tai lähetät meille tarkastustietoja sähköpostitse. Saatamme myös koota tyypillisesti verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kautta koottavaa tietoa, kuten selain- ja laitetietoja, sovelluksen käyttötietoja, evästeiden, pikselitunnisteiden ja muiden tekniikoiden avulla koottavia tietoja, IP-osoitteita ja sijaintitietoja.
 • Offline-tila: Saatamme kerätä tietoja, kun asioit kanssamme tai jakeluverkostojemme kanssa, käyt messuillamme, teet tilauksen tai otat yhteyttä asiakaspalveluun.
 • Komponenttivalmistajilta ja alkuperäisiltä laitevalmistajilta: Saatamme hankkia järjestelmätietoja kalustosi komponenttivalmistajilta tai käyttämiesi kalusteiden muilta valmistajilta.  Nämä tiedot saatetaan toimittaa meille automaattisesti.
 • Puettavalla tekniikalla: Saatamme koota tietoa käyttämällä puettavaa tekniikkaa, kuten vireystason valvontalaitteita tai turvakypäriin tai -liiveihin asennettuja RFID-lukijoita.
 • Kalustojen omistajilta, jakeluverkostoilta ja muilta osapuolilta: Saatamme saada lisätietoja kalustojen omistajilta, jakeluverkostoilta, operaattoreilta ja muilta henkilöiltä, joiden vastuulla kalusto on.
 • Muista lähteistä: Saatamme saada tietoja myös muista lähteistä, kuten julkisista tietokannoista, markkinointikumppaneilta, sosiaalisen median alustoista (mukaan lukien kavereinasi olevat ja muuten sinuun yhteydessä olevat henkilöt) sekä muilta kolmansilta osapuolilta.  Saatamme kerätä tai luoda tietoja vianmääritystiedoista,  palveluntarjoajiltasi (kuten nesteiden analysoijilta ja työmaatarkastajilta) tai kunnossapito-, tarkastus- tai takuutiedoista.

Kuinka saatamme käyttää tietoja

Saatamme itse käyttää ja voimme antaa jakeluverkostojemme käyttää kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tarjotaksemme palveluja sinulle ja muille:
 • Antaaksemme sinulle tai jälleenmyyjälle mahdollisuuden valvoa kaluston tilaa, tarjotaksemme sovelluksia käyttöösi, käsitelläksemme ja toimittaaksemme ostoksiasi sekä viestiäksemme kanssasi ostoksista tai vuokrauksesta sekä tarjotaksemme sinulle asiaan liittyvää asiakaspalvelua.
 • Täyttääksemme asiakastukisopimuksia, suorittaaksemme kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä ja toimittaaksemme vuokrakaluston tai sen osia.
 • Antaaksemme suosituksia, jotka koskevat turvallisuutta, kaluston kuntoa ja kunnossapitoa sekä työmaan tehokkuutta ja tuottavuutta koskevaa operaattorikoulutusta.
 • Parantaaksemme koneiden toimintaturvallisuutta, mm. valvomalla etäisyyttä kalustoon, muihin esineisiin tai henkilöihin.
 • Tehdäksemme mahdollisiksi tekniset etäpalvelut, kuten vianmäärityksen ja virityksen etänä.
 • Tarjotaksemme sinulle sijaintikohtaisia palveluja ja sisältöä.
 • Mahdollistaaksemme viestinnän:
 • Hallinnoidaksemme yhteyttä kalustoon tai laitteeseen.
 • Antaaksemme sinun ja muiden sovellusten käyttäjien viestiä sovellusten kautta.
 • Lähettääksemme hallinnollista tietoa tai sopimustietoa, kuten esim. digitaalisten tuotteiden käyttöehtoihin, takuukäytäntöihin tai palvelusopimuksiin liittyviä tietoja.
 • Tarjotaksemme sinulle tietoja uusista tuotteista ja palveluista sekä lähettääksemme sinulle markkinointiviestintää, jonka uskomme kiinnostavan sinua.
 • Yleisiin liiketoiminnan tarkoituksiin:
 • Tehdäksemme markkinatutkimusta tai arvioidaksemme Caterpillaria tai jakeluverkostoja.
 • Analysoidaksemme tietoa, suorittaaksemme tarkastuksia, parantaaksemme tuotteita, kehittääksemme uusia tuotteita tai parantaaksemme, kehittääksemme tai muuttaaksemme digitaalisia tuotteitamme ja tunnistaaksemme käyttötrendejä, harjoittaaksemme ja laajentaaksemme liiketoimintaamme sekä laatiaksemme koottuihin ja nimettömiin tietoihin perustuvia tilastoja, kuten vertailuraportteja.
 • Tarjotaksemme palveluja asiakkaille, hallitaksemme työnkulkua, valvoaksemme korjauksia, ennakoidaksemme tulevia kunnossapito- ja huoltotoimia sekä ratkaistaksemme ongelmia.
 • Varmistaaksemme suositusten toimivuuden, käsitelläksemme valituksia ja täyttääksemme tilauksia.
 • Hallitaksemme varastoja, jotta voimme toimittaa sinulle osia ja palveluja.
 • Hallinnoidaksemme omistamiamme tai vuokraamiamme kalustoja.
 • Maksimoidaksemme toimintamme tehokkuuden ja lisätäksemme myyntiä.
 • Kehittääksemme digitaalisia sovelluksia.
 • Muihin käyttötarkoituksiin:
 • Tarjotaksemme sinulle mahdollisuuden osallistua arvontoihin, kilpailuihin ja muihin vastaaviin kampanjoihin ja hallinnoidaksemme näitä toimia.  Joitakin näistä toimista koskevat lisäsäännöt, jotka saattavat sisältää lisätietoa siitä, kuinka käytämme ja luovutamme henkilötietojasi.  Suosittelemme, että luet kaikki tällaiset säännöt huolellisesti, mukaan lukien Caterpillar globaalisen tietosuojalausunnon ja muut soveltuvat tietosuojailmoitukset.
 • Muihin sinun ja meidän hyväksymiin tarkoituksiin.

Sellaisten audiovisuaalisten tai fysiologisten tietojen kohdalla, joista henkilö voidaan tunnistaa, käytämme kyseisiä tietoja ainoastaan tarjotaksemme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, joihin lukeutuvat turvallisuuteen, kaluston kuntoon ja ylläpitoon sekä työmaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen liittyvää operaattorikoulutusta koskevat suositukset ja parantaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme.

Kuinka saatamme luovuttaa tietoja?

Saatamme luovuttaa tietoja:

 • Tässä tietosuojalausunnossa kuvattuihin tarkoituksiin tahoille, jotka hallitsevat Caterpillar Inc:iä, joita Caterpillar Inc. hallitsee tai joita hallitaan yhdessä Caterpillar Inc:in kanssa, joko suoraan tai välillisesti  (“osakkuusyhtiöt”).  Caterpillar Inc. on  osakkuusyhtiöidensä kanssa yhdessä käytetyistä tiedoista vastuullinen liiketoimintayksikkö.
 • Jakeluverkostoille, jotta ne voisivat käyttää järjestelmätietoja ja henkilötietoja pitääkseen yllä suhteita kanssasi, tarjotakseen sinulle palveluja ja lähettääkseen sinulle markkinointiviestintää.
 • Kalustojen omistajille, jotta he voivat hallinnoida kalustojensa käyttöä.
 • Palveluntarjoajillemme, jotka tarjoavat palveluja kuten tietojen analysointia, tietotekniikkaa ja siihen liittyvää infrastruktuuria, sovellusten kehitystä, alustojen isännöintiä, asiakaspalvelua, tuotekehittelyä, tarkastuksia, neuvontaa ja muita palveluja.
 • Komponenttivalmistajille, jotta ne voivat tutkia tuotteittensa käyttöä, parantaa tuotteitaan ja kehittää uusia tuotteita.
 • Edustajille, palveluntarjoajille tai muille kolmansille osapuolille, joilla on sopimussuhde tai liiketoimia kalustosta vastaavien omistajien kanssa.
 • Kolmannelle osapuolelle omaa tai osakkuusyhtiömme liiketoimintaa, kalustoa tai varastoa tai näiden osaa koskevan uudelleenorganisoinnin, fuusion, myynnin, yhteisyrityssopimuksen, oikeudenluovutuksen, siirron tai muun luovutuksen yhteydessä (mukaan lukien konkurssit ja muut vastaavat menettelyt).
 • Jotta tiedot ovat saatavilla tämän tietosuojalausunnon mukaisesti Cat-kehittäjäportaalin tai muun vastaavan ohjelmointirajapinnan kautta.
 • Muille sinun ja meidän hyväksymille vastaanottajille.

Sijaintitiedot: Saatamme luovuttaa sijaintitietoja osakkuusyhtiöillemme ja jakeluverkostoillemme, jotta ne voivat tarjota sinulle sijaintikohtaista sisältöä ja palvelua.  Joissakin tapauksissa voit sallia tai kieltää tällaisen käytön ja/tai laitteesi sijaintitietojen jakamisen, mutta jos teet niin, me emme ja/tai osakkuusyhtiömme ja jakeluverkostomme eivät ehkä pysty tarjoamaan sinulle sopivaa palvelua ja sisältöä.

Saatamme käyttää tai luovuttaa tietoja, jos uskomme sen olevan tarpeen tai asianmukaista: (a) soveltuvan lain nojalla, mukaan lukien muut kuin asuinmaasi lait; (b) noudattaaksemme oikeudellista menettelyä; (c) vastataksemme julkishallinnon ja valtion viranomaisten laillisiin pyyntöihin, mukaan lukien myös muut kuin asuinmaasi julkishallinnon ja valtion viranomaiset; (d) valvoaksemme ehtojemme noudattamista; (e) suojellaksemme omaa toimintaamme tai osakkuusyhtiöidemme ja jakeluverkostojemme toimintaa; (f) suojellaksemme oikeuksiamme, yksityisyyttämme, turvallisuuttamme tai omaisuuttamme ja/tai osakkuusyhtiöidemme, jakeluverkostojemme, sinun tai muiden vastaavia, tietosuojatarkoitukset mukaan lukien ja (g) voidaksemme käyttää mahdollisia oikeussuojakeinoja tai rajoittaa mahdollisesti kärsimiämme vahinkoja.

Nimettömät tai kootut tiedot: Saatamme käyttää ja luovuttaa nimetöntä tai yhteen koottua tietoa (esim. tietoa, joka ei tunnista sinua tai muuta digitaalisen tuotteen käyttäjää) mihin tahansa tarkoitukseen, ellei soveltuva laki toisin vaadi.

Etäpalvelut ja päivitykset

Kuten on kuvattu kohdassa Cat®-etäpalvelut – ohjelmistopäivitysprosessi valittua Product Link™ -telematiikkaa ja Cat Equipment Control Module -ohjelmistoa vartensaatamme käyttää järjestelmätietoja laite- ja koneistokokoonpanostasi riippuen etätoimintoihin:

 • Valmistamiemme tai muutoin tarjoamiemme laitteiden tutkiminen ja päivittäminen (esim. päivittämään järjestelmäasetukset tai hallitsemaan Caterpillar tai osakkuusyhtiöidemme yhteydenpitoon käytettyjä viestintäoperaattoreita).
 • Ohjelmiston päivittäminen, joka ohjaa Cat-koneistosi konetoimintoja, ja valmisteltavan kaluston ohjelmistopäivitystiedostojen siirtäminen päivitettäväksi.

Katso kohdastaCat®-etäpalvelut – ohjelmistopäivitysprosessi valittua Product Link™ -telematiikkaa ja Cat Equipment Control Module -ohjelmistoa varten lisätietoja siitä, kuinka hallitsemme etäohjelmiston päivityksiä ja etäohjelmistopäivityksiin liittyviä valintojasi.

Turvallisuus

Käytämme kohtuullisia organisatorisia, teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä suojellaksemme tietoja organisaatiossamme.  Valitettavasti mikään tiedonsiirto- tai varastointijärjestelmä ei ole 100-prosenttisen turvallinen.  Jos sinulla on syytä epäillä, että asiointisi kanssamme ei enää ole turvallista (esim. uskot tilisi turvallisuuden vaarantuneen), ilmoita meille asiasta välittömästi jäljessä olevan kohdan ”Yhteydenotot” mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN VAIHTOEHDOT JA NIIHIN PÄÄSY

Katso Caterpillar globaalisesta tietosuojalausunnosta ja muista soveltuvista tietosuojailmoituksista tietoja henkilötietojesi käyttöön ja luovuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja valinnoista.

Muuta tärkeää tietoa

Kolmannen osapuolen sisältö: Tätä tietosuojalausuntoa ei sovelleta, emmekä ole vastuussa (i) digitaalisiin palveluihin linkitetyistä verkkosivustojen tai verkkopalvelujen operaattoreiden tietosuojasta, tiedoista tai muista käytännöistä (esim. sovelluksemme voi tarjota avuksesi hyperlinkin paikallisiin säätietoihimme, jotka tarjoaa liikekumppaninamme oleva kolmas osapuoli) emmekä (ii) henkilötiedoista, joita hallinnoi kolmas osapuoli, kuten toimittaja, palveluntarjoaja tai asiakas – vaikka Caterpillar keräisi tai muuten käsittelisi näitä henkilötietoja. Linkin lisääminen digitaalisen tuotteeseen ei myöskään tarkoita sitä, että linkitetyllä sivustolla tai palvelulla olisi meidän tai osakkuusyhtiömme tuki.

Siirrot rajojen yli: Tietojasi saatetaan tallentaa ja käsitellä missä tahansa toimintamaassamme tai palveluntarjoajiemme toimintamaassa. Digitaalista tuotetta käyttämällä tai muutoin antamalla meille tietoja tämän tietosuojalausunnon mukaisesti annat nimenomaisen suostumuksesi tiedon siirtämiseen oman asuinmaasi ulkopuolisiin maihin, Yhdysvallat mukaan lukien, joiden tietosuojamääräykset saattavat erota oman maasi määräyksistä.

Arkaluonteiset tiedot: Digitaalisia tuotteitamme ei ole suunniteltu arkaluonteisten tietojen, kuten henkilötunnusten tai rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskontoa tai muita uskomuksia tai geneettisiä ominaisuuksia, rikostaustoja tai ammattiliittojen jäsenyyttä koskevien tietojen lähettämiseen meille.  Suosittelemme, että et lähetä tällaista tietoa meille digitaalisten tuotteitten kautta tai muilla tavoin.

Jakeluverkostot: Jakeluverkostoilla saattaa olla omat tietosuojalausuntonsa ja -käytäntönsä.  Rohkaisemme sinua säännöllisesti tarkastamaan nämä lausunnot.  Kyseiset lausunnot ja käytännöt liittyvät kyseessä olevaan jälleenmyyjään eivätkä sovellu suorittamaamme tietojen keräämiseen, käyttöön, luovuttamiseen tai hallintaan, kuten on kuvattu tässä tietosuojalausunnossa, Caterpillar globaalisessa tietosuojalausunnossa ja soveltuvissa tietosuojailmoituksissa.

TÄMÄN TIETOSUOJALAUSUNNON PÄIVITYKSET

Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojalausuntoon.  Sivun yläreunassa oleva ”viimeksi päivitetty” -teksti osoittaa tämän tietosuojalausunnon edellisen tarkistuspäivän.  Kaikki muutokset astuvat voimaan, kun julkaisemme muutetun tietosuojalausunnon.  Jatkamalla digitaalisten tuotteiden käyttöä muutosten jälkeen ilmoitat hyväksyväsi muutetun tietosuojalausunnon.

YHTEYDENOTOT

Mikäli sinulla on tätä tietosuojalausuntoa koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteyttä osoitteeseen CatDigitalSupport@Cat.com.