Adatkezelési nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2018. augusztus 15.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt  |  български

A jelen Adatkezelési nyilatkozat bemutatja, hogy a  Caterpillar Inc. (a Leányvállalatainkkal együttesen:  „Caterpillar”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) milyen gyakorlatokat alkalmaz, amikor  információkat gyűjt   a forgalmazó hálózatból  (beleértve a kereskedőket és azok kapcsolt egységeit,  „Forgalmazó hálózatok”), leányvállalatoktól (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a mi és azok összes  ügyfelétől  gépekre, termékekre  vagy egyéb eszközökre és azok kapcsolódó munkaterületeire vonatkozóan (együttesen: „Eszközök”).   Ezeket az információkat online és offline módon gyűjtjük,  beleértve az alábbiakat: (1)  számítógépeken, API-kon és mobileszközökön  vagy azokon keresztül történő használatra szánt alkalmazások és platformok;  (2)  telematikai és egyéb készülékek, akár a Caterpillar, akár egyéb vállalat gyártotta azokat („Készülékek”, és az Alkalmazásokkal együttesen „Digitális kínálat”); valamint (3) forgalmazó hálózataink, alkatrészgyártók, szolgáltatók és ügyfelek.    A jelen Adatkezelési nyilatkozatban az „Ön” jelentése  Ön mint egyén, és az adott eset szerint  az Ön által képviselt vállalat vagy szervezet és annak minden alkalmazottja, ügynöke és képviselője.  

Érdemes rendszeresen és alaposan átolvasnia a jelen nyilatkozatot, hogy tisztában legyen vele, hogy a digitális kínálatunk milyen információkat fogad, generál és továbbít – és mit teszünk ezekkel az információkkal.    Azáltal, hogy számunkra Rendszeradatokat, Műveleti adatokat vagy  Személyes  adatokat (mindegyiket az alábbiakban olvasható fogalommeghatározása szerint) bocsát rendelkezésünkre, Ön elfogadja a jelen Adatkezelési nyilatkozat használati feltételeit, beleértve az ilyen információk általunk való gyűjtését, felhasználását és megosztását.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTHETÜNK?

„Személyes  adatok”:  bármely információ,  amely egy adott egyénre vonatkozik vagy egy meghatározott egyént azonosít vagy azonosíthat, a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatban részletesebben bemutatottak szerint.   Bár a jelen Adatkezelési nyilatkozat az egyértelműség és átláthatóság érdekében hivatkozásokat tartalmaz személyes  adatokra, a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozat  és az  Ön  digitális kínálatára  vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat a mérvadó   az  ezekben a dokumentumokban szereplő kérdésekre, beleértve a személyes   adatok gyűjtését, felhasználását, továbbítását, közzétételét és kezelését.   A jelen Adatkezelési nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem szándékozik módosítani a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatát  vagy bármely alkalmazandó  adatvédelmi nyilatkozatot.    

 „Rendszeradatok”: Digitális kínálaton belül felhasznált vagy azon keresztül előállított információk, amelyek közé tartozhatnak az alábbiak:

 • Készülék-,  eszköz-  és alkatrészadatok, beleértve a típusszámot, sorozatszámot, megrendelésszámot, szoftver- és hardver-verziószámokat, teljesítményt és konfigurációt, beleértve az eszközökhöz csatlakoztatott munkaszerszámokat és egyéb periferiális eszközöket.

 • Elektronikus adatok, beleértve az érzékelők naplóit, trendeket, hisztogramokat, eseményadatokat, egyéb riasztásokat, digitális állapotra vonatkozó adatokat, hibakódokat, állásidőket, napi és összesített üzemanyag-fogyasztást, kibocsátási adatokat, üzemóra-számlálók óraszámait, valamely  eszközről manuálisan vagy automatikusan letöltött elektronikus adatfájlokat, hibakeresési adatokat, valamint egyéb adatokat, az ügyféltől és az  eszköztől  , valamint egy adott  készülék által használt kommunikációs csatornától függően.

 • Ellenőrzési adatok, beleértve a Caterpillar vagy külső ellenőrzési rendszer használatával végzett ellenőrzések eredményeit.

 • Készülék helyadatai, beleértve  egy adott  eszköz fizikai helyét  (pl. műhold, GPS, mobiltelefonos átjátszó torony,  Bluetooth  vagy  Wi-Fi  jelek segítségével meghatározva).

 • Folyadékadatok, beleértve a Caterpillar eszközei vagy harmadik fél eszközei segítségével kapott folyadékminták (pl. olaj, hidraulika- vagy hűtőfolyadék) elemzési eredményeit.

 • Eseményrögzítő-adatok, beleértve a helyszínt, a sebességet, az irányt  és a kapcsolódó videofelvételeket, a vezérlések alkalmazását és a pozitív hajtásvezérlési információkat.

 • Szerviz- és karbantartási előzmények, beleértve a munkamegrendeléseket (egy adott eszközön végzett  összes karbantartás, javítás, alkatrész-vásárlás, csere és módosítás feljegyzései), az alkatrészek élettartamát (egy adott alkatrész használata és kopása), a karbantartási ütemtervet, a tervezett karbantartást, a garanciális lefedettségre vonatkozó adatokat, a karbantartási és javítási szerződéseket, a szervizintervallumokat (egy adott  eszközre vonatkozó tervezett cserealkatrész-tevékenységek ütemezett intervalluma), az alkatrészek listáját (az adott  eszközt alkotó alkatrészek listája), valamint a szervizleveleket (amelyek egy adott  eszközzel kapcsolatos ismert probléma megoldására a Caterpillar által javasolt speciális szervizműveleteket mutatják be).

 • Helyszíni és Környezeti feltételek, beleértve a végrehajtott munka típusát, az utak  vagy sínek állapotát,  a tengerszint feletti magasságot, az éghajlatot és az anyagok nyomon követését.

 • Használati mintázat,  beleértve  az Ön által számunkra valamely digitális kínálaton keresztül rendelkezésre bocsátott valamely termékkel kapcsolatos, felhasználó által meghatározott bármely információt.

„Műveleti adatok”:  kiegészítő  információk, amelyeket a forgalmazó hálózatokból gyűjthetünk, vagy amelyek azokból más módon elérhetőek, és amelyek az alábbiakat tartalmazhatják:    

 • Számlákon és szervizszerződésekben található információk.

 • A  forgalmazó hálózatok ügyfeleire vonatkozó információk, beleértve  az ilyen ügyfelekre és azok  kereskedői értékesítési képviselőire vonatkozó bizonyos személyes adatokat.

 • Munkamegrendelések adatai, beleértve az ügyfélre, az érintett  eszközre , az azonosított problémára és a végrehajtott javításokra vonatkozó információkat  

 • Bolthierarchia-adatok, beleértve a  kereskedői raktárkészletek  jelentési és feltöltési  folyamatait.

 • A forgalmazó hálózatok által az (akár saját tulajdonú, akár bérelt) eszközök kezelésére használt információk, beleértve a forgalmazó hálózatok és munkahelyszínek ügyfeleit is.

 • Kereskedői alkatrészadatok, beleértve az alkatrész-raktárkészlet kezelésére és feltöltésére, az ügyfél-vásárlásokra, visszaküldésekre és cserékre vonatkozó  információkat .

A Caterpillar által gyűjtött információk egyszerre képezhetnek rendszeradatokat, személyes adatokat és műveleti adatokat vagy azok bármely kombinációját.  Amennyiben Ön bármilyen  rendszeradatot, műveleti adatot vagy személyes adatot bocsát rendelkezésre, beleértve az esetlegesen az olyan  készülékekre vagy eszközökre vonatkozó  rendszeradatokat , amelyeket nem a Caterpillar gyárt, Ön kijelenti, hogy jogosult ezen adatok rendelkezésre bocsátására, és engedélyezi számunkra az információk felhasználását a jelen Adatkezelési nyilatkozattal összhangban.

MILYEN MÓDON GYŰJTHETJÜK AZ INFORMÁCIÓKAT?

Mi és a szolgáltatóink számos különböző módon gyűjthetünk információkat, beleértve az alábbiakat:

 •  Készülékeken keresztül: Információkhoz juthatunk mobiltelefonos vagy műholdas kapcsolaton, vagy rádiós vagy Ethernet csatlakozáson keresztül olyan  készülékkel ellátott eszközökről, amely  rendszeradatokat  tartalmazhat (például a  készülékre  vagy  eszközre vonatkozó információkat),  vagy személyes adatokat (például kifáradást nyomon követő készülékek, fedélzeti kamerák és közelségérzékelő rendszerek, valamint kabinon belüli felügyeleti technológia által generált információk).    Bizonyos információk automatikus módon is gyűjthetők, ilyenek például a hibakódok, üzemórák és üzemanyagszintek.

 • Alkalmazásokon keresztül és online: Információkat gyűjthetünk alkalmazásokon keresztül is (pl. amikor Ön karbantartási információkat ad meg), vagy amikor  a weboldalainkat, online szolgáltatásainkat vagy platformjainkat használja.   Egyéb online eszközökön keresztül is hozzájuthatunk információkhoz, például amikor Ön adatátvitelt kezdeményez helyszíni szervereken keresztül vagy ellenőrzési információkat küld el számunkra e-mailben. Gyűjthetünk továbbá jellemzően weboldalakon és mobilalkalmazásokon keresztül gyűjtött információkat, például böngésző- és készülékinformációkat, az alkalmazások használatára vonatkozó adatokat, cookie-kon, pixelcímkéken keresztül és egyéb technológiák segítségével gyűjtött információkat, IP-címeket és helyadatokat.

 • Offline: Gyűjthetünk információkat, amikor együttműködik velünk vagy a forgalmazói hálózatainkkal, részt vesz valamely kereskedelmi rendezvényünkön, megrendelést küld vagy kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal.

 • Alkatrészgyártóktól és OEM-ektől: Hozzájuthatunk  rendszeradatokhoz  az Ön  eszközeiben  lévő alkatrészek gyártóitól vagy mások által gyártott, Ön által használt  eszközök  gyártóitól .   Előfordulhat, hogy ezeket az információkat automatikusan bocsátják a rendelkezésünkre.

 • Viselhető technológiákon keresztül: Gyűjthetünk információkat viselhető technológiákon keresztül, mint amilyenek például a kifáradást nyomon követő eszközök vagy a sisakokba vagy biztonsági mellényekbe beépített RFID-címkék.

 • Az  eszközök  tulajdonosaitól, forgalmazó hálózatoktól és másoktól: További információkat kaphatunk az  eszközök  tulajdonosaitól, a forgalmazó hálózatoktól, az üzemeltetőktől és egyéb személyektől, akik kezelési felelősséggel rendelkeznek egy adott  eszköz felett.

 • Egyéb forrásokból: Az Önre vonatkozó információkat kaphatjuk egyéb forrásokból, mint például nyilvános adatbázisok, közös marketingpartnerek, közösségi oldalak (beleértve azokat az embereket, akik  az Ön ismerősei vagy egyéb kapcsolatban van velük), valamint harmadik felektől.   Gyűjthetünk vagy generálhatunk információkat  hibakeresési adatokból,  az Ön szolgáltatóitól (mint például  folyadékelemzők és helyszíni ellenőrök) vagy karbantartási, ellenőrzési vagy garanciális feljegyzésekből.

MILYEN MÓDON HASZNÁLHATJUK FEL AZ INFORMÁCIÓKAT?

Előfordulhat, hogy a begyűjtött információkat  felhasználjuk , vagy azok felhasználását engedélyezzük a Forgalmazó hálózataink számára  az alábbi célokra:

 • Szolgáltatások nyújtása Ön és mások számára a következők érdekében:

 • Ön vagy a kereskedő számára lehetővé tenni  az eszközök állapotának nyomon követését, az Ön számára lehetővé tenni az alkalmazások használatát, vásárlások végrehajtását, valamint az Önnel folytatott kommunikációt az Ön vásárlása vagy bérlése kapcsán, továbbá a kapcsolódó ügyfélszolgálat biztosítását az Ön számára.    

 • Ügyféltámogatási megállapodások teljesítése, karbantartás és javítások végrehajtása és kölcsönzött  eszközök  vagy alkatrészek szállítása.

 • Ajánlások megfogalmazása a biztonság, az  eszköz  megfelelő állapota, a karbantartás, a munkahelyi hatékonyság és a kezelőknek biztosított termelékenységi képzés tekintetében.

 • A gépi műveletek biztonságának növelése, beleértve az  eszközök, egyéb tárgyak vagy emberek közelségének nyomon követését.

 • Távoli technikusi szolgáltatások, például távoli hibakeresés és távoli hangolás lehetővé tétele.  

 • Helyalapú szolgáltatások és tartalom nyújtása az Ön számára.

 • A kommunikáció lehetővé tétele a következőkhöz:

 • Az  eszközzel  vagy  készülékkel fennálló kapcsolat kezelése.

 • Annak lehetővé tétele Ön és az alkalmazások egyéb felhasználói számára, hogy az alkalmazásokon keresztül kommunikáljanak egymással.    

 • Adminisztratív vagy szerződéses információk küldése, például a  digitális kínálat használatára vonatkozó használati feltételek, garanciaszabályzatok vagy szervizszerződések kapcsán.

 • Tájékoztatás nyújtása az Ön számára az új termékekről és szolgáltatásokról, és olyan marketingkommunikációs anyagok küldése Önnek, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt.  

 • Általános üzleti célokra a következők érdekében:

 • Piackutatás végzése, vagy a Caterpillar vagy a  forgalmazó hálózatok értékelése.

 • Adatelemzések, auditok végrehajtása, a termékek továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése, a  digitális kínálatunk bővítése, javítása vagy módosítása, a használati trendek azonosítása, valamint az üzleti tevékenységeink működtetése és bővítése, továbbá összesített és azonosításra alkalmatlanná tett adatokon alapuló statisztikai elemzések, például benchmark-jelentések.

 • Szolgáltatások nyújtása az ügyfeleknek, a munkafolyamat kezelése, a javítások nyomon követése, a jövőbeni karbantartások és szervizelések  és  hibaelhárítási problémák előzetes jelzése.  

 • Az ajánlások hatékonyságának ellenőrzése, a panaszos kérdések megoldása és a megrendelések teljesítése.

 • A raktárkészlet kezelése, hogy képesek legyünk  az Ön számára alkatrészeket és szolgáltatásokat biztosítani.  

 • A saját tulajdonú és bérelt Eszközök flottájának kezelése.

 • A műveletek hatékonyságának maximális szintre emelése és az értékesítés növelése.

 • Digitális alkalmazások fejlesztése.

 • Egyéb felhasználások a következő célokra:

 • Annak lehetővé tétele az Ön számára, hogy nyereménysorsolásokban, versenyekben vagy hasonló promóciókban vegyen részt és kezelje ezeket a tevékenységeket.   Ezen tevékenységek közül némelyek esetében további információk vonatkozhatnak az Ön személyes adatainak általunk végzett felhasználására és felfedésére.   Javasoljuk, hogy minden ilyen szabályt figyelmesen olvasson el, beleértve  a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatát  és  az egyéb alkalmazandó  adatvédelmi nyilatkozatokat.

 • Az Ön által és általunk elfogadott további felhasználási célok.

Tekintettel az egy adott egyént azonosító audiovizuális adatokra vagy egy azonosítható egyén  fiziológiai adataira  az ilyen adatokat csak a termékeink és szolgáltatásaink ügyfeleink számára történő biztosítására használjuk fel, beleértve  a biztonságra,  az eszköz  megfelelő állapotára, karbantartására, a munkahelyi hatékonyságra és a kezelők számára nyújtott termelékenységi képzésre vonatkozó ajánlások tételét,  valamint a termékeink és szolgáltatásaink jobbá tételét.    

MILYEN MÓDON FEDHETJÜK FEL AZ INFORMÁCIÓKAT?

Az információkat felfedhetjük:

 • Azon  szervezeteknek, amelyek a Caterpillar Inc.   közvetlen vagy közvetett irányítói, vagy amelyek annak közvetlen vagy közvetett irányítása alatt állnak vagy azzal közös irányítás alatt állnak („Leányvállalatok”),  a jelen Adatkezelési nyilatkozatban bemutatott célokra.    A Caterpillar Inc.  a  leányvállalataival közösen használt információkért  felelős szervezet.  

 • A forgalmazó hálózatoknak, hogy lehetővé tegye számukra a  rendszeradatok  és személyes adatok használatát, hogy fenntarthassák Önnel a kapcsolatot, szolgáltatásokat nyújthassanak az Ön számára és marketingkommunikációs anyagokat küldjenek Önnek.

 • Az  eszköz  tulajdonosainak, hogy lehetővé tegyük számukra az  eszközük használatának kezelését.

 • A szolgáltatóinknak, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint amilyen az adatelemzés, az információtechnológia és a kapcsolódó infrastruktúra rendelkezésre bocsátása, az alkalmazásfejlesztés, a platformhosztolás, az ügyfélszolgálat, a termékfejlesztés, az auditálás, a tanácsadási és egyéb szolgáltatások.

 • Alkatrészgyártóknak, hogy az információk lehetővé tegyék számukra a termékeik tanulmányozását, a termékeik jobbá tételét és új termékek fejlesztését.

 • Ügynököknek, szolgáltatóknak és egyéb harmadik feleknek, akik szerződéses vagy üzleti kapcsolatban vannak az  eszköz  azon tulajdonosaival, akik kezelési felelősséggel tartoznak az  eszközért.

 • Harmadik félnek átszervezés, fúzió, értékesítés, vegyes vállalat, átruházás vagy a saját vagy a  leányvállalatunk üzleti tevékenysége, eszköze vagy készlete egészének vagy részének egyéb elidegenítése esetében (beleértve az is, ha erre csőd- vagy hasonló eljárás keretében kerül sor).

 • Annak érdekében, hogy a  rendelkezésre álló adatokat  egységessé tegyük a jelen Adatkezelési nyilatkozattal a Cat  Developer Portal helyen  vagy egyéb hasonló API-n keresztül.

 • Az Ön által és általunk elfogadott további címzetteknek.

Helyadatok:  Előfordulhat, hogy  megosztunk  helyadatokat  a  leányvállalatainkkal és a  forgalmazó hálózatainkkal,  hogy lehetővé tegyük számukra lokalizált  tartalom és szolgáltatás nyújtását.   Bizonyos  esetekben Önnek lehetősége lehet engedélyezni vagy megtagadni az ilyen felhasználást és/vagy az Ön  készüléke helyadatainak megosztását, de ebben az esetben előfordulhat, hogy mi és/vagy a  leányvállalataink és  forgalmazó hálózataink  nem lesznek képesek az adott szolgáltatást vagy tartalmat biztosítani az Ön számára.    

Az információkat felhasználhatjuk és felfedhetjük az általunk szükségesnek vagy megfelelőnek vélt módon: (a) az alkalmazandó jogszabályok értelmében, beleértve az Ön tartózkodási helye szerinti országon kívül érvényben lévő jogszabályokat is; (b) jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében; (c) köz- és kormányhatóságoktól érkező jogos kérések teljesítése érdekében, beleértve az Ön tartózkodási helye szerinti országon kívüli köz- és kormányhatóságokat is; (d) a használati feltételeink érvényesítése érdekében; (e) a tevékenységünk és a  leányvállalataink  és forgalmazó hálózataink tevékenységeinek védelme érdekében; (f) a mi, vagy  leányvállalataink, forgalmazó hálózataink, Ön vagy mások jogainak, bizalmas adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében, beleértve az adatbiztonsági célokat is; (g) annak érdekében, hogy igénybe vehessük az általunk esetlegesen elszenvedett károk esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket vagy korlátozzuk a kár mértékét.

Azonosításra alkalmatlanná tett vagy  Összesített információk:  Felhasználhatunk és felfedhetünk  azonosításra alkalmatlanná tett vagy  összesített információkat  (azaz olyan információkat, amelyek nem azonosítják Önt vagy a digitális kínált bármely más felhasználóját)  bármilyen célra, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében másképpen kell eljárnunk.

TÁVOLI SZOLGÁLGATÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK

Ahogyan az  a  Cat ®  Remote Services – Software Update Process   for select Product Link™ Telematics and Cat Equipment Control Module Software, (Cat távoli szolgáltatások – Szoftverfrissítési folyamat egyes Product Link™ telematikai és Cat berendezések vezérlőmodul szoftvereihez) dokumentumban bővebb bemutatásra került,  a készülék és az eszköz konfigurációjától függően előfordulhat, hogy  távolról használjuk a rendszeradatokat az alábbiak céljára:

 • Az általunk gyártott vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott készülékek vizsgálata vagy frissítése (pl. a rendszerbeállítások frissítése vagy a Caterpillarral vagy a leányvállalatainkkal való kapcsolatfelvételhez használt kommunikációs szolgáltató kezelése).

 • Az Ön Cat  eszközére vonatkozó gépi műveleteket vezérlő szoftverek frissítése, és előfordulhat, hogy automatikusan elküldjük a szoftverfrissítési fájlokat az  eszközre  a frissítés előkészítéseként.

A távoli szoftverfrissítések általunk történő kezelésére és a távoli szoftverfrissítések kapcsán Ön számára rendelkezésre álló választási lehetőségekre vonatkozó további információért lásd a  Cat ®  Remote Services – Software Update Process for select Product Link™ Telematics and Cat Equipment Control Module Software   (Cat távoli szolgáltatások – Szoftverfrissítési folyamat egyes Product Link™ telematikai és Cat berendezések vezérlőmodul szoftvereihez) dokumentumot.

BIZTONSÁG

Észszerű szervezeti, műszaki és adminisztratív intézkedéseket alkalmazunk az információk szervezetünkön belüli védelmére.   Sajnos egyetlen átviteli és tárolási rendszer esetében sem garantálható a 100%-os biztonság.   Ha valamilyen okból kifolyólag úgy véli, hogy a velünk folytatott interakció már nem biztonságos (például úgy érzi, hogy a fiókja biztonságát veszélyezteti valami), kérjük, haladéktalanul értesítsen erről minket az alábbi  „Kapcsolatfelvétel”  részben foglaltakkal összhangban.

SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS  VÁLASZTÁSOK ÉS HOZZÁFÉRÉS AZ ADATOKHOZ

Olvassa el a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatot  és az egyéb alkalmazandó  adatvédelmi nyilatkozatokat, hogy megismerje a  jogait és  és választási lehetőségeit az Ön Személyes adatainak általunk történő kezelése kapcsán.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Harmadik fél tartalma:  A jelen Adatkezelési nyilatkozat nem foglalkozik az alábbiakkal,  és azokért nem tartozunk felelősséggel: (i)  olyan weboldalt vagy online szolgáltatást üzemeltető bármely harmadik fél adatvédelmi, információs és egyéb gyakorlatai, amely weboldalra vagy szolgáltatásra a digitális kínálat hivatkozik (pl. az alkalmazásaink az Ön kényelme érdekében tartalmazhatnak hiperhivatkozást olyan harmadik fél által rendelkezésre bocsátott helyi időjárási információkra, amely féllel nem vagyunk üzleti kapcsolatban)  és (ii) valamely harmadik fél, például beszállító, szolgáltató vagy ügyfél által kezelt személyes adatok, még akkor is, ha az ilyen személyes információt a Caterpillar gyűjti vagy kezeli egyéb módon. Továbbá,  egy adott hivatkozás beszúrása egy digitális kínálatba nem jelenti a hivatkozott oldal vagy szolgáltatás általunk vagy  leányvállalatunk általi ajánlását.

Határon átnyúló továbbítások:  Előfordulhat, hogy az Ön adatait olyan országban tároljuk és dolgozzuk fel, ahol a  tevékenységünket végezzük,  vagy  ahol  a  szolgáltatóink végzik a tevékenységüket, és Ön a digitális kínálat  használatával  vagy adatok egyéb módon történő rendelkezésünkre bocsátásával,  a jelen  Adatkezelési nyilatkozattal  összhangban hozzájárul az információknak az Ön tartózkodási helye szerinti országon kívüli továbbításához, beleértve az Egyesült Államokat is, amelynek az adatvédelmi szabályai eltérhetnek az Ön országában érvényes szabályoktól.

Bizalmas információk:  Digitális kínálatunkat nem úgy alakítottuk ki, hogy olyan érzékeny személyes adatokat küldjön nekünk, mint amilyenek a társadalombiztosítási számok, a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásra vagy egyéb meggyőződésre, vagy genetikai jellemzőkre, büntetett előéletre vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó információk.   Kérjük, hogy a digitális kínálatokon keresztül vagy egyéb módon ne küldjön nekünk ilyen információkat.  

Forgalmazó hálózatok:  A forgalmazó hálózatok  rendelkezhetnek  saját adatvédelmi nyilatkozattal és adatkezelési szabályzattal.    Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el ezeket a nyilatkozatokat.   Az ilyen nyilatkozatok és szabályzatok az adott kereskedőre vonatkoznak, és nem érvényesek az  információk  általunk történő,  a jelen Adatkezelési nyilatkozatban, a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatban  és egyéb alkalmazandó  adatvédelmi  nyilatkozatokban foglaltak szerinti gyűjtésére, használatára, felfedésére vagy kezelésére.  

A JELEN ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

A jelen Adatkezelési nyilatkozat módosulhat.   Az ennek az oldalnak a tetején látható „UTOLSÓ FRISSÍTÉS” felirat mutatja, hogy mikor dolgozták át utoljára ezt az Adatkezelési nyilatkozatot.   Az esetleges módosítások az átdolgozott Adatkezelési nyilatkozat közzétételekor lépnek hatályba.   A digitális kínálat Ön általi használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja az átdolgozott Adatkezelési nyilatkozatot.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben kérdése van a jelen Adatkezelési nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk a CatDigitalSupport@Cat.com címen.