Verklaring inzake data governance

Laatste versie: 15 augustus 2018

VERKLARING INZAKE DATA GOVERNANCE

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt  |  български  |  հայերեն

In deze Verklaring inzake data governance worden  de praktijken van Caterpillar Inc. (samen met onze Gelieerde ondernemingen hierna  "Caterpillar", "wij", "ons" of "onze" genoemd) uiteengezet  met betrekking tot het verzamelen van informatie  uit  distributienetwerken  (inclusief dealers en hun gerelateerde rechtspersonen, hierna  "Distributienetwerken" genoemd), Gelieerde ondernemingen (zoals hieronder gedefinieerd) en al onze en hun  klanten  met betrekking tot machines, producten  of andere bedrijfsmiddelen en de bijbehorende werklocaties (gezamenlijk "Bedrijfsmiddelen" genoemd).   Wij verzamelen deze informatie via online en offline middelen,  waaronder (1)  toepassingen en platforms voor gebruik op  of via computers, API's en mobiele apparaten;  (2)  telematica of andere apparaten op Bedrijfsmiddelen, ongeacht of deze door Caterpillar of door andere bedrijven zijn vervaardigd ("Apparaten" en, samen met de Toepassingen, "Digitaal aanbod" genoemd); en (3) onze distributienetwerken, componentfabrikanten, dienstverleners en klanten.    Zoals gebruikt in deze Verklaring inzake data governance verwijst "u" naar  u persoonlijk en, indien van toepassing,  het bedrijf of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt en alle werknemers, agenten en vertegenwoordigers daarvan.  

U dient deze verklaring regelmatig zorgvuldig door te nemen om te begrijpen welke informatie ons digitale aanbod ontvangt, genereert en verzendt, en wat we met die informatie doen.    Door Systeemgegevens, Operationele gegevens of  Persoonlijke  gegevens (elk zoals hieronder gedefinieerd) aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze Verklaring inzake data governance, inclusief het verzamelen, gebruiken en delen van die informatie door ons.

WELKE INFORMATIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN

"Persoonlijke  gegevens"  is alle informatie  over een specifieke persoon of waardoor een specifieke persoon wordt of kan worden geïdentificeerd, zoals beschreven in het  Caterpillar Global Data Privacy Statement.   Hoewel deze Verklaring inzake data governance verwijzingen bevat naar Persoonlijke  gegevens met het oog op duidelijkheid en transparantie, zijn het  Caterpillar Global Data Privacy Statement  en de  privacyverklaring  die op uw Digitale aanbod  van toepassing is, bepalend  voor  de zaken die in deze documenten worden beschreven, waaronder de verzameling, het gebruik, de overdracht, de openbaarmaking en het beheer van  Persoonlijke  gegevens.   Niets in deze Verklaring inzake data governance is bedoeld als wijziging van de  Caterpillar Global Data Privacy Statement of eventuele toepasselijke  privacyverklaringen.     

 "Systeemgegevens" is informatie die wordt opgevangen of gebruikt door of gegenereerd via Digitaal aanbod, waaronder:

 • Apparaat-,  Bedrijfsmiddel-  en Componentgegevens, waaronder modelnummer, serienummer, bestelnummer, versienummers van software en hardware, prestaties en configuratie, inclusief uitrustingsstukken of andere randapparaten die op Bedrijfsmiddelen zijn aangesloten.

 • Elektronische gegevens, waaronder sensorlogboeken, trends, histogrammen, gebeurtenisgegevens, andere waarschuwingen, digitale statusgegevens, foutcodes, inactieve tijd, dagelijks en cumulatief brandstofverbruik, emissiegegevens, servicemeteruren, elektronische gegevensbestanden die handmatig of automatisch worden gedownload van  een Bedrijfsmiddel, gegevens voor het oplossen van problemen en andere gegevens, afhankelijk van de klant en  het Bedrijfsmiddel-  en communicatiekanaal dat door een  apparaat wordt gebruikt.

 • Inspectiegegevens, inclusief resultaten van inspecties met behulp van een inspectiesysteem van Caterpillar of een extern inspectiesysteem.

 • Informatie over de locatie van het apparaat, inclusief  de fysieke locatie van  een apparaat  (bijvoorbeeld bepaald met behulp van satellieten, gps, zendmasten voor mobiele telefoons of  Bluetooth-   of  Wi-Fi- signalen).

 • Vloeistofgegevens, inclusief analyseresultaten van vloeistofmonsters (zoals olie, hydraulische en koelvloeistofvloeistoffen) die zijn verkregen met behulp van gereedschap van Caterpillar of van derden.

 • Gegevens van gebeurtenisrecorders, inclusief locatie, snelheid, richting  en bijbehorende video-opnamen, gebruik van besturingselementen en positieve-treingeleidinginformatie.

 • Service- en onderhoudshistorie, inclusief werkorders (gegevens van alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, onderdelenaankopen, vervangingen en wijzigingen van  een Bedrijfsmiddel), levensduur van componenten (gebruikhistorie en levensduur van een component), onderhoudsschema, gepland onderhoud, garantiedekkingsgegevens, onderhouds- en reparatiecontracten, service-intervallen (ingepland interval voor gepland onderhoud van componentvervangingsactiviteiten voor  een Bedrijfsmiddel), componentenlijsten (lijsten met onderdelen die een  Bedrijfsmiddel vormen) en servicebrieven (waarin door Caterpillar aanbevolen speciale servicewerkzaamheden om een bekend probleem met  een Bedrijfsmiddel te verhelpen worden beschreven).

 • Terrein- en omgevingsomstandigheden, waaronder het soort werk dat wordt uitgevoerd, de toestand van wegen  of paden,  hoogte, klimaat en materiaaltracering.

 • Gebruikspatronen,  inclusief  door de gebruiker gedefinieerde informatie met betrekking tot een product dat u ons via een Digitaal aanbod verstrekt.

"Operationele gegevens" is  aanvullende  informatie die we van Distributienetwerken kunnen verzamelen of die anderszins door Distributienetwerken wordt verstrekt, waaronder:    

 • Informatie in facturen en servicecontracten.

 • Informatie over klanten van  Distributienetwerken, waaronder  bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke klanten of hun  dealervertegenwoordigers.

 • Werkordergegevens, inclusief informatie over de klant,  betrokken Bedrijfsmiddelen , geïdentificeerd probleem en uitgevoerde reparaties  

 • Winkelhiërarchiegegevens, inclusief informatie over  rapportage van  dealervoorraad en  aanvullingsprocessen.

 • Informatie die wordt gebruikt door distributienetwerken voor het beheren van een wagenpark van Bedrijfsmiddelen (eigendom of huur), inclusief klanten van Distributienetwerken en werklocaties.

 • Gegevens over componenten van dealers, inclusief  informatie  over het beheer en de aanvulling van de componentenvoorraad en over aankopen, retourzendingen en vervangingen door klanten.

Informatie die door Caterpillar wordt verzameld, kan tegelijkertijd systeemgegevens, persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens of een combinatie daarvan vormen.  Als u  Systeemgegevens, Operationele gegevens of Persoonlijke gegevens verzendt, inclusief  Systeemgegevens  die betrekking kunnen hebben op  Apparaten op Bedrijfsmiddelen die niet door Caterpillar zijn vervaardigd, verklaart u dat u bevoegd bent dit te doen en geeft u ons toestemming om de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring inzake data governance.

HOE WIJ GEGEVENS KUNNEN VERZAMELEN

Wij en onze dienstverleners kunnen informatie op verschillende manieren verzamelen, waaronder:

 • Via  Apparaten: we kunnen informatie ontvangen via een mobiele verbinding of satellietverbinding, of via een radio- of Ethernet-verbinding, van Bedrijfsmiddelen die zijn uitgerust met een  Apparaat, waaronder  Systeemgegevens   (zoals informatie met betrekking tot het  Apparaat  of  Bedrijfsmiddel)  of Persoonlijke informatie (zoals informatie die wordt gegenereerd door apparaten voor vermoeidheidsbewaking, ingebouwde camerasystemen en nabijheidsdetectiesystemen en bewakingstechnologie in de cabine).    Sommige informatie kan automatisch worden verzameld, zoals storingscodes, bedrijfsuren en brandstofniveaus.

 • Via Toepassingen en online: we kunnen gegevens verzamelen via Toepassingen (bijvoorbeeld wanneer u onderhoudsinformatie invoert) of wanneer u  onze websites, online diensten of platforms gebruikt.  We kunnen ook informatie ontvangen via andere online middelen, zoals wanneer u een gegevensoverdracht start via on-site servers of per e-mail inspectiegegevens naar ons toestuurt. We kunnen ook gegevens verzamelen die doorgaans worden verzameld via websites en mobiele toepassingen, zoals browser- en apparaatgegevens, gebruiksgegevens van toepassingen, gegevens die worden verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën, IP-adressen en locatiegegevens.

 • Offline: we kunnen gegevens verzamelen wanneer u met ons of onze Distributienetwerken communiceert, een van onze beurzen bijwoont, een bestelling plaatst of contact opneemt met de klantenservice.

 • Van fabrikanten van componenten en OEM's: we kunnen  systeemgegevens verkrijgen  van fabrikanten van de componenten in uw  Bedrijfsmiddelen  of van  Bedrijfsmiddelen  van andere fabrikanten  die u gebruikt.   Deze informatie kan automatisch aan ons worden verstrekt.

 • Via draagbare technologie: we kunnen informatie verzamelen via draagbare technologie, zoals apparaten voor vermoeidheidsbewaking of RFID-tags die zijn ingebouwd in helmen of veiligheidsvesten.

 • Van  eigenaren van Bedrijfsmiddelen , Distributienetwerken en anderen: we kunnen aanvullende informatie ontvangen van eigenaren van  Bedrijfsmiddelen  , Distributienetwerken, machinisten en andere personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van  een Bedrijfsmiddel.

 • Van andere bronnen: we kunnen uw informatie ontvangen van andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, social media-platforms (ook van mensen met wie u  vrienden bent of anderszins verbonden bent) en van andere derden.   We kunnen gegevens verzamelen of genereren uit probleemoplossingsacties,  van uw dienstverleners (zoals  vloeistofanalisten en terreininspecteurs) of van onderhouds-, inspectie- of garantieverslagen.

HOE WIJ INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

Wij kunnen de  verzamelde gegevens  gebruiken  en onze Distributienetwerken toestaan dit te doen, voor de volgende doeleinden:

 • Diensten aan u en anderen verlenen:

 • Om u of de  dealer in staat te stellen de status van de Bedrijfsmiddelen te bewaken, om u Toepassingen te laten gebruiken, voor het afronden en leveren van aankopen, en om met u te communiceren over uw aankoop of huur en u de bijbehorende klantenservice te bieden.    

 • Om te voldoen aan klantondersteuningsovereenkomsten, onderhoud en reparaties uit te voeren en gehuurde  Bedrijfsmiddelen  of onderdelen te leveren.

 • Om aanbevelingen te doen met betrekking tot veiligheid, gezondheid van  Bedrijfsmiddelen,  onderhoud, efficiëntie op het werkterrein en productiviteitstraining voor machinisten.

 • Om de veiligheid van machineactiviteiten te verbeteren, inclusief het volgen van de nabijheid van  Bedrijfsmiddelen, andere objecten of mensen.

 • Om diensten door technici op afstand mogelijk te maken, zoals probleemoplossing op afstand en tuning op afstand.  

 • Om u locatiegebonden diensten en inhoud te bieden.

 • Om communicatie mogelijk te maken:

 • Om de verbinding met het  Bedrijfsmiddel  of  Apparaat te beheren.

 • Om u en andere gebruikers van Toepassingen via Toepassingen met elkaar te laten communiceren.    

 • Om administratieve of contractuele informatie te verzenden, bijvoorbeeld informatie over de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van  Digitaal aanbod, garantiebeleid of servicecontracten.

 • Om u te voorzien van informatie over nieuwe producten en diensten en om u marketingberichten te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn.  

 • Voor algemene zakelijke doeleinden:

 • Om marktonderzoek uit te voeren of om Caterpillar of  Distributienetwerken te evalueren.

 • Het uitvoeren van gegevensanalyse, audits, het verbeteren van producten, het ontwikkelen van nieuwe producten, het uitbreiden, verbeteren of wijzigen van ons  Digitale aanbod, het identificeren van gebruikstrends en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten en voor statistische analyse op basis van samengevoegde en geanonimiseerde gegevens, zoals benchmarkingrapporten.

 • Het leveren van diensten aan klanten, het beheren van de workflow, het bewaken van reparaties, het maken van prognoses voor toekomstig onderhoud en service,  en het  oplossen van problemen.  

 • Om de effectiviteit van aanbevelingen te valideren, klachten op te lossen en bestellingen af te handelen.

 • Om de voorraad te beheren,  zodat wij u  onderdelen en diensten kunnen leveren.  

 • Om een wagenpark te beheren van eigen of gehuurde Bedrijfsmiddelen.

 • Om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te maximaliseren en meer te verkopen.

 • Om digitale toepassingen te ontwikkelen.

 • Ander gebruik:

 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan sweepstakes, wedstrijden of vergelijkbare promoties en om deze activiteiten te kunnen uitvoeren.  Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende regels, die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe we uw Persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken.  Wij raden u aan dergelijke regels zorgvuldig door te lezen, waaronder  het  Caterpillar Global Data Privacy Statement  en  alle eventuele geldende  privacyverklaringen.

 • Voor extra gebruik zoals door u en ons overeengekomen.

Met betrekking tot audiovisuele gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd of  fysiologische gegevens  van een identificeerbare persoon, gebruiken we die gegevens alleen om onze klanten producten en diensten te leveren, inclusief  het doen van aanbevelingen met betrekking tot veiligheid,  gezondheid van Bedrijfsmiddelen , onderhoud, efficiëntie op de werkplek en productiviteitstraining voor machinisten,  en om onze producten en diensten te verbeteren.    

HOE WIJ INFORMATIE KUNNEN VRIJGEVEN

We kunnen informatie vrijgeven:

 • Aan  de rechtspersonen die controle uitoefenen, onder controle staan of onder gemeenschappelijke controle staan van Caterpillar Inc.  ("Gelieerde ondernemingen")  voor de doeleinden die worden beschreven in deze Verklaring inzake Data Governance.    Caterpillar Inc. is  de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor informatie die  gezamenlijk wordt gebruikt met zijn  Gelieerde ondernemingen.  

 • Aan distributienetwerken om ze in staat te stellen  Systeemgegevens  en Persoonlijke gegevens te gebruiken voor het onderhouden van relaties met u, het leveren van diensten aan u en het verzenden van marketingcommunicatie naar u.

 • Aan  eigenaren van  Bedrijfsmiddelen, om ze toe te staan hun gebruik van hun  Bedrijfsmiddel te beheren.

 • Aan onze dienstverleners die diensten leveren zoals gegevensanalyse, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, toepassingsontwikkeling, platformhosting, klantenservice, productontwikkeling, auditing, advisering en andere diensten.

 • Aan componentfabrikanten, zodat zij het gebruik van hun producten kunnen bestuderen, hun producten kunnen verbeteren en nieuwe producten kunnen ontwikkelen.

 • Aan agenten, dienstverleners of andere derden die zijn gecontracteerd door of zaken doen met  eigenaren van  Bedrijfsmiddelen, die managementverantwoordelijkheid hebben voor het  Bedrijfsmiddel.

 • Aan een derde partij in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overschrijving, overdracht of andere beschikking van ons of een deel van onze activiteiten, bedrijfsmiddelen of aandelen (met inbegrip van faillissement of soortgelijke procedures) of die van onze  Gelieerde ondernemingen.

 • Om  gegevens beschikbaar te maken in  overeenstemming met deze Verklaring inzake data governance via de Cat  Developer Portal  of andere vergelijkbare API's.

 • Aan andere ontvangers zoals door u en ons overeengekomen.

Locatiegegevens:  we kunnen  locatiegegevens  delen  met onze  Gelieerde ondernemingen en  Distributienetwerken  om u gelokaliseerde  inhoud en diensten te kunnen bieden.   In  sommige gevallen is het u toegestaan om dergelijk gebruik en/of delen van de  locatie van uw Apparaat toe te staan of te weigeren, maar als u dat doet, kunnen wij en/of onze  gelieerde ondernemingen en  Distributienetwerken  u mogelijk niet van de toepasselijke diensten en inhoud voorzien.    

Wij kunnen informatie gebruiken of openbaar maken als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) onder toepasselijk recht, met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf; (b) voor naleving van juridische processen; (c) voor het reageren op wettige verzoeken van openbare en overheidsinstanties, met inbegrip van openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (d) voor het afdwingen van onze algemene voorwaarden; (e) om onze activiteiten of die van onze  Gelieerde ondernemingen  en Distributienetwerken te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze  Gelieerde ondernemingen, Distributienetwerken, u of anderen te beschermen, inclusief ten behoeve van informatiebeveiliging; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken die we eventueel kunnen oplopen.

Geanonimiseerde of  getotaliseerde informatie:  we kunnen  anoniem gemaakte of  getotaliseerde informatie  (d.w.z. informatie die niet tot u of een andere gebruiker van het Digitale aanbod herleidbaar is)  voor alle mogelijke doeleinden gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer anderszins bepaald in de geldende wetgeving.

DIENSTEN EN UPDATES OP AFSTAND

Zoals verder beschreven in  het  Cat ®  Remote Services – Software Update Process  voor bepaalde Product Link™ Telematics- en Cat Equipment Control Module-software, kunnen wij,  afhankelijk van de configuratie van uw Apparaat en Bedrijfsmiddel,  Systeemgegevens gebruiken om op afstand:

 • Apparaten die we produceren of anderszins leveren te onderzoeken en bij te werken (bijv. om systeeminstellingen bij te werken of voor het beheren van de communicatiedragers die worden gebruikt om verbinding te maken met Caterpillar of onze Gelieerde ondernemingen).

 • Software die de machinebewerkingen voor uw Cat  Bedrijfsmiddel regelt bij te werken en wij kunnen de software-updatebestanden naar het  Bedrijfsmiddel verzenden  ter voorbereiding op een update.

Raadpleeg het  Cat ®  Remote Services – Software Update Process voor bepaalde Product Link™ Telematics- en Cat Equipment Control Module-software   voor meer informatie over hoe wij software-updates op afstand beheren en uw keuzes met betrekking tot software-updates op afstand.

BEVEILIGING

We gebruiken redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen die zijn bedoeld om informatie binnen onze organisatie te beschermen.   Helaas is geen enkel gegevensoverdracht- of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig.   Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van uw account is aangetast), dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in overeenstemming met het gedeelte  'Contact opnemen'  hieronder.

 TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

Raadpleeg het  Caterpillar Global Data Privacy Statement  en alle geldende  privacyverklaringen voor uw  rechten en  keuzemogelijkheden met betrekking tot ons gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens.

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

Inhoud van derden:  deze Verklaring inzake data governance is niet van toepassing op  en wij zijn niet verantwoordelijk voor (i)  de praktijken met betrekking tot privacy, informatie of andere zaken van derden die websites of online diensten bieden waarnaar een Digitaal aanbod een koppeling aanbiedt (onze Toepassingen kunnen bijvoorbeeld voor uw gemak een koppeling bevatten naar lokale weerinformatie die wordt verstrekt door een derde partij waarmee wij geen zakelijke banden hebben)  en (ii) Persoonlijke gegevens die worden beheerd door een derde partij, zoals een leverancier, dienstverlener of klant, zelfs als dergelijke Persoonlijke gegevens door Caterpillar worden verzameld of anderszins verwerkt. Voorts  betekent het opnemen van een koppeling in een Digitaal aanbod niet dat wij of onze  Gelieerde ondernemingen de gekoppelde site of dienst goedkeuren.

Grensoverschrijdende overdrachten:  uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij  actief zijn  of  waar  onze  dienstverleners  actief zijn, en door een Digitaal aanbod te gebruiken  of anderszins gegevens aan ons te verstrekken  die in overeenstemming zijn met  deze Verklaring inzake data governance,  stemt u in met de overdracht van informatie naar landen buiten uw land, waaronder de Verenigde Staten, die mogelijk regels voor gegevensbescherming hebben die afwijken van de regelgeving in uw land.

Gevoelige informatie:  ons digitale aanbod is niet bedoeld om u gevoelige persoonlijke informatie aan ons te laten versturen, zoals burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke meningen, religie of andere overtuigingen, genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond.   Wij verzoeken u dergelijke informatie niet via het Digitale aanbod of anderszins aan ons te sturen.  

Distributienetwerken:  distributienetwerken  kunnen  hun eigen privacyverklaringen en beleid inzake data governance hebben.    We raden u aan dergelijke verklaringen regelmatig door te nemen.  Dergelijke verklaringen en dergelijk beleid gelden specifiek voor de desbetreffende dealer en zijn niet van toepassing op het verzamelen, gebruiken, vrijgeven of beheren van  informatie  zoals beschreven in deze Verklaring inzake data governance,  het  Caterpillar Global Data Privacy Statement  en eventuele geldende  privacyverklaringen .  

UPDATES VAN DEZE VERKLARING INZAKE DATA GOVERNANCE

We kunnen deze Verklaring inzake data governance wijzigen.   De legenda "LAATSTE VERSIE" boven aan deze pagina geeft aan wanneer deze Verklaring inzake data governance voor het laatst is herzien.   Alle wijzigingen worden van kracht op het moment dat we de herziene Verklaring inzake data governance publiceren.  Als u na deze wijzigingen van het Digitale aanbod gebruikmaakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene Verklaring inzake data governance.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze Verklaring inzake data governance kunt u contact met ons opnemen via CatDigitalSupport@Cat.com.