THÔNG BÁO QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Cập nhật: Ngày 15 tháng 8, 2018

THÔNG BÁO QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Tuyên bố quản trị dữ liệu này mô tả các hoạt động của Caterpillar (cùng với các đại lý của chúng tôi, -Caterpillar) để thu thập thông tin từ các hệ thống phân phối (bao gồm các đại lý và các đơn vị liên quan của họ, “Hệ thống phân phối”), chi nhánh (như được định nghĩa bên dưới) và mỗi khách hàng của chúng tôi và của họ liên quan đến máy móc, sản phẩm hoặc các thiết bị khác và các công trường liên quan của họ (gọi chung là “Tài sản”). Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua các phương tiện trực tuyến và ngoại tuyến bao gồm: (1) các ứng dụng và nền tảng để sử dụng trên hoặc thông qua máy tính, API và thiết bị di động; (2) viễn thông hoặc các thiết bị khác trên tài sản, cho dù do Caterpillar hay các công ty khác sản xuất (“Thiết bị” và cùng với ứng dụng, “Sản phẩm kỹ thuật số”); và (3) hệ thống phân phối, nhà sản xuất linh kiện, nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng của chúng tôi. Như được sử dụng trong tuyên bố quản trị dữ liệu này, “bạn” có nghĩa là cá nhân bạn và, hoặc công ty hoặc tổ chức mà bạn đại diện và từng nhân viên, đại lý và đại diện của các tổ chức này.

Bạn nên thường xuyên xem xét kỹ tuyên bố này để hiểu những thông tin mà các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi nhận, tạo ra và truyền tải - và những gì chúng tôi làm với thông tin đó. Bằng cách cung cấp dữ liệu hệ thống, dữ liệu hoạt động hoặc thông tin cá nhân (mỗi dữ liệu như được định nghĩa bên dưới) cho chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của tuyên bố quản trị dữ liệu này, bao gồm cả việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin đó.

THÔNG TIN NÀO CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP

 “Thông tin cá nhân” là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân cụ thể hoặc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể, như được mô tả thêm trong Tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu toàn cầu của Caterpillar. Mặc dù tuyên bố quản trị dữ liệu này bao gồm các tham chiếu đến thông tin cá nhân nhằm mục đích rõ ràng và minh bạch, nhưng Tuyên bố về quyền riêng tư của dữ liệu toàn cầu của Caterpillar và thông báo về quyền riêng tư áp dụng cho sản phẩm kỹ thuật số bạn sử dụng, đang kiểm soát các vấn đề được mô tả trong các tài liệu đó, bao gồm cả việc thu thập, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và quản lý thông tin cá nhân. Không có nội dung nào trong tuyên bố quản trị dữ liệu này nhằm sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư của dữ liệu toàn cầu của Caterpillar hoặc bất kỳ thông báo bảo mật hiện hành nào.

 “Dữ liệu hệ thống” là thông tin được nhập hoặc sử dụng bởi hoặc được tạo ra thông qua sản phẩm kỹ thuật số, có thể bao gồm:

 • Thông tin thiết bị, máy móc và cụm thiết bị bao gồm mã hiệu máy, số sê-ri, số đơn hàng, số phiên bản phần mềm và phần cứng, hiệu suất và cấu hình, bao gồm các công cụ làm việc hoặc các thiết bị ngoại vi khác được gắn vào máy móc.
 • Dữ liệu điện tử, bao gồm nhật ký cảm biến, xu hướng, biểu đồ, dữ liệu sự kiện, các cảnh báo khác, dữ liệu trạng thái kỹ thuật số, mã lỗi, thời gian không tải, mức tiêu thụ nhiên liệu hàng ngày và tích lũy, dữ liệu khí thải, giờ hoạt động, tệp dữ liệu điện tử được tải xuống thủ công hoặc tự động từ máy móc, dữ liệu khắc phục sự cố và các dữ liệu khác, tùy thuộc vào khách hàng và máy móc và kênh giao tiếp mà thiết bị sử dụng.
 • Dữ liệu kiểm tra, bao gồm kết quả kiểm tra tra bằng hệ thống của Caterpillar hoặc của bên thứ ba.
 • Thông tin vị trí thiết bị, bao gồm vị trí thực của máy móc (ví dụ: được xác định bằng cách sử dụng tín hiệu vệ tinh, GPS, tháp tín hiệu di động, Bluetooth hoặc Wi-Fi).
 • Dữ liệu dầu mỡ bao gồm kết quả phân tích các mẫu chất lỏng (ví dụ như dầu, chất lỏng thủy lực và nước làm mát) sử dụng công cụ của Caterpillar hoặc của bên thứ ba.
 • Dữ liệu ghi lỗi sự kiện, bao gồm vị trí, tốc độ, hướng di chuyển và các bản ghi video liên quan, việc sử dụng các cần điều khiển và thông tin điều khiển hệ thống truyền động.
 • Lịch sử bảo dưỡng và sửa chữa, bao gồm yêu cầu công việc (WO) (hồ sơ về tất cả các lần bảo dưỡng, sửa chữa, mua phụ tùng, thay thế và sửa chữa máy), tuổi thọ của chi tiết (lịch sử sử dụng và tuổi thọ mài mòn của chi tiết), lịch bảo dưỡng, kế hoạch bảo dưỡng, dữ liệu bảo hành, hợp đồng bảo dưỡng và sửa chữa,các cấp bảo dưỡng(khoảng thời gian dự kiến để bảo dưỡng theo kế hoạch các hoạt động thay thế linh kiện cho máy), danh sách chi tiết (danh sách các phụ tùng tạo nên máy) và thư sửa chữa (mô tả các công việc sửa chữa  đặc biệt do Caterpillar đề xuất  để sửa chữa các vấn đề đã biết của máy móc).
 • Điều kiện làm việc và môi trường, bao gồm các loại công việc đang được thực hiện, điều kiện đường xá hoặc cung độ độ cao, khí hậu và theo dõi vật liệu.
 • Mô hình sử dụng, bao gồm bất kì thông tin do người dùng xác định liên quan đến sản phẩm mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua dịch vụ kỹ thuật số.

 “Dữ liệu hoạt động” là thông tin bổ sung mà chúng tôi có thể thu thập từ hoặc được cung cấp bởi mạng phân phối, có thể bao gồm:

 • Thông tin có trong hóa đơn và hợp đồng sửa chữa.
 • Thông tin của khách hang của mạng lưới phân phối, bao gồm thông tin cá nhân nhất định liên quan đến những khách hang đó hoặc đại diện bán hang của họ.
 • Dữ liệu yêu cầu công việc, bao gồm thông tin về khách hàng, máy móc liên quan, vấn đề được xác định và các sửa chữa đã thực hiện
 • Dữ liệu lưu trữ phân cấp, bao gồm thông tin về các quy trình báo cáo và bổ sung hàng tồn kho của đại lý.
 • Thông tin được mạng phân phối sử dụng để quản lý nhóm máy (thuộc sở hữu hoặc cho thuê) bao gồm khách hàng của mạng lưới phân phối và công trường.
 • Dữ liệu chi tiết của đại lý, bao gồm thông tin liên quan đến việc quản lý và bổ sung hàng tồn kho của các phụ tùng, và việc mua hàng, trả lại và thay thế của khách hàng.

Thông tin được thu thập bởi Caterpillar có thể đồng thời bao gồm dữ liệu hệ thống, thông tin cá nhân và dữ liệu Hoạt động, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Nếu bạn gửi bất kỳ dữ liệu hệ thống, dữ liệu hoạt động hoặc thông tin cá nhân nào, bao gồm dữ liệu hệ thống mà có thể liên quan đến thiết bị trên máy mà không do Caterpillar sản xuất, bạn tuyến bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin trong phù hợp với tuyên bố quản trị dữ liệu này.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông qua Thiết bị: Chúng tôi có thể nhận thông tin qua liên kết di động hoặc vệ tinh, hoặc kết nối vô tuyến hoặc Ethernet từ máy có trang bị thiết bị, có thể bao gồm dữ liệu hệ thống (chẳng hạn như thông tin liên quan đến thiết bị hoặc máy) hoặc thông tin cá nhân (chẳng hạn như từ thông tin được tạo ra bởi các thiết bị giám sát độ mỏi, camera và hệ thống phát hiện vùng lân cận, và công nghệ giám sát trong cabin). Một số thông tin có thể được thu thập tự động, như mã lỗi, giờ hoạt động và mức nhiên liệu.
 • Thông qua ứng dụng và trực tuyến: Chúng tôi có thể thu thập thông tin thông qua ứng dụng (ví dụ: khi bạn nhập thông tin bảo dưỡng) hoặc khi bạn sử dụng các trang web, dịch vụ hoặc nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin qua các phương tiện trực tuyến khác, chẳng hạn như khi bạn bắt đầu truyền dữ liệu qua các máy chủ tại chỗ hoặc thông tin kiểm tra qua email cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin đặc thù được thu thập thông qua các trang web và ứng dụng di động, chẳng hạn như thông tin trình duyệt và thiết bị, dữ liệu sử dụng ứng dụng, thông tin được thu thập thông qua cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác, địa chỉ IP và thông tin vị trí.
 • Ngoại tuyến: Chúng tôi có thể thu thập thông tin khi bạn tương tác với chúng tôi hoặc các mạng lưới phân phối của chúng tôi, tham dự một trong các triển lãm thương mại của chúng tôi, đặt hàng hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.
 • Từ các nhà sản xuất bộ phận và OEM: Chúng tôi có thể lấy dữ liệu hệ thống từ nhà sản xuất các bộ phận trong máy của bạn hoặc của của các máy móc được sản xuất do hang khác mà bạn sử dụng. Thông tin này có thể được cung cấp cho chúng tôi một cách tự động.
 • Thông qua công nghệ có thể đeo được: Chúng tôi có thể thu thập thông tin thông qua công nghệ có thể đeo được, chẳng hạn như thiết bị giám sát độ mỏi hoặc thẻ RFID được gắn trong mũ  bảo hộ hoặc áo bảo hộ.
 • Từ chủ sở hữu thiết bị, mạng lưới phân phối và những người khác: Chúng tôi có thể nhận được thông tin bổ sung từ chủ sở hữu thiết bị, mạng lưới phân phối, người vận hành hoặc những người khác có trách nhiệm quản lý thiết bị.
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể nhận thông tin của bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công khai, các đối tác tiếp thị chung, các nền tảng truyền thông xã hội (bao gồm từ những người là bạn bè của bạn hoặc có mối liên hệ khác) và từ các bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể thu thập hoặc tạo thông tin từ dữ liệu khắc phục sự cố, từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn (chẳng hạn như nhà phân tích chất lỏng và người kiểm tra công trường) hoặc từ hồ sơ bảo dưỡng, kiểm tra hoặc bảo hành.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi có thể, và có thể cho phép mạng lưới phân phối của mình sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích sau:

Để cung cấp dịch vụ cho bạn và những người khác:

 • Để cho phép bạn hoặc đại lý theo dõi trạng thái của máy, cung cấp cho bạn việc sử dụng ứng dụng, hoàn thành và thực hiện các giao dịch mua, đồng thời liên lạc với bạn về việc mua hoặc thuê  và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng liên quan.
 • Thực hiện các thỏa thuận hỗ trợ khách hàng, thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và bàn giao cho thuê máy hoặc phụ tùng.
 • Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến an toàn, tuổi thọ của máy, bảo dưỡng, hiệu quả công trường và đào người vận hành hiệu quả.
 • Để tăng cường an toàn cho các hoạt động của máy móc, bao gồm bằng cách theo dõi độ lân cận giữa các máy, các đồ vật khác hoặc con người.
 • Để kích hoạt các dịch vụ kỹ thuật viên từ xa, chẳng hạn như khắc phục sự cố từ xa và điều chỉnh từ xa
 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung dựa trên vị trí.
 • Để kích hoạt liên lạc:
 •  Để quản lý kết nối với máy hoặc thiết bị.
 • Để cho phép bạn và những người dùng ứng dụng khác giao tiếp với nhau thông qua ứng dụng.
 • Để gửi thông tin quản trị hoặc thông tin hợp đồng, chẳng hạn như thông tin liên quan đến các điều khoản và điều kiện của việc sử dụng sản phẩm kỹ thuật số, chính sách bảo hành hoặc hợp đồng dịch vụ.
 • Để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới và gửi cho bạn các thông tin tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Đối với các mục đích kinh doanh chung:

 • Thực hiện nghiên cứu thị trường hoặc đánh giá Caterpillar hoặc mạng lưới phân phối.
 •  Để thực hiện phân tích dữ liệu, kiểm tra, cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao, cải tiến hoặc sửa đổi sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi, xác định xu hướng sử dụng, điều hành và mở rộng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và để phân tích thống kê dựa trên dữ liệu tổng hợp và chưa xác định, chẳng hạn như điểm chuẩn báo cáo.
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng, quản lý quy trình làm việc, giám sát sửa chữa, dự án bảo trì và dịch vụ trong tương lai cũng như khắc phục sự cố.
 • Để xác nhận tính hiệu quả của các khuyến cáo, giải quyết các khiếu nại và thực hiện các đơn đặt hàng.
 • Quản lý hàng tồn kho để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phụ tùng và dịch vụ.
 • Để quản lý một nhóm máy được sở hữu hoặc thuê.
 • Để tối đa hóa hiệu quả của hoạt động và tăng doanh số bán hàng.
 • Để phát triển các ứng dụng kỹ thuật số.

Các mục đích khác:

 • Cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc các chương trình khuyến mãi tương tự và quản lý các hoạt động này. Một số hoạt động này có các quy tắc bổ sung, có thể chứa thông tin bổ sung về cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ bất kỳ quy tắc nào như vậy, bao gồm Tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu toàn cầu của Caterpillar và mọi thông báo bảo mật hiện hành.
 • Để sử dụng thêm theo thỏa thuận của bạn và chúng tôi.

Cho các mục đích bổ sung theo như thỏa thuận của bạn và chúng tôi, đối với dữ liệu nghe nhìn nhận dạng một cá nhân hoặc dữ liệu sinh học cho cá nhân, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu đó để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của mình, bao gồm cả việc đưa ra các khuyến cáo liên quan về an toàn, tuổi thọ của máy, bảo  dưỡng, hiệu quả công trường, đào tạo người vận  hành  hiệu quả và để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

CÁCH CHÚNG TÔI CÓ THỂ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin:

 • Đối với các thực thể kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của Caterpillar Inc. (“Đơn vị liên quan”) cho các mục đích được mô tả trong tuyên bố quản trị dữ liệu này. Caterpillar là pháp nhân chịu trách nhiệm về thông tin được sử dụng chung với các đại lý của mình.
 • Để Mạng lưới phân phối cho phép họ sử dụng dữ liệu hệ thống và thông tin cá nhân để duy trì mối quan hệ với bạn, cung cấp dịch vụ cho bạn và gửi thông tin tiếp thị cho bạn.
 • Đối với chủ sở hữu máy, để cho phép họ quản lý việc sử dụng máy của họ.
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cung cấp các dịch vụ như phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, phát triển ứng dụng, lưu trữ nền tảng, dịch vụ khách hàng, phát triển sản phẩm, kiểm toán, tư vấn và các dịch vụ khác.
 • Đối với các nhà sản xuất chi tiết, cho phép họ nghiên cứu việc sử dụng sản phẩm của họ để cải tiến sản phẩm của họ và phát triển sản phẩm mới.
 •  Đối với các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên thứ ba khác được ký hợp đồng hoặc tham gia kinh doanh với chủ sở hữu máy, những người có trách nhiệm quản lý máy.
 • Cho bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, giới thiệu chuyển nhượng hoặc cách bố trí khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, máy móc hoặc cổ phiếu của đại lý của chúng tôi (bao gồm liên quan đến bất kỳ vụ phá sản nào hoặc tố tụng tương tự).
 • Để cung cấp dữ liệu phù hợp với tuyên bố quản trị dữ liệu này thông qua cổng nhà phát triển Cat hoặc các API tương tự khác.
 • Cho những người nhận bổ sung khác theo thỏa thuận của bạn và chúng tôi.

Dữ liệu vi trí: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin vị trí với các đại lý và mạng phân phối của chúng tôi để cho phép họ cung cấp cho bạn nội dung và dịch vụ được bản địa hóa. Trong một số trường hợp, bạn có thể được phép cho phép hoặc từ chối việc sử dụng như vậy và / hoặc chia sẻ vị trí thiết bị của bạn, nhưng nếu bạn làm như vậy, chúng tôi và / hoặc các đại lý và mạng phân phối của chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung hiện hành.

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, khi chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm luật bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (b) tuân thủ quy trình pháp lý; (c) đáp ứng các yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan công quyền và chính phủ, bao gồm các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ đại lý và mạng lưới phân phối nào của chúng tôi; (f) để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và / hoặc của các đại, mạng lưới phân phối của chúng tôi, bạn hoặc những người khác, kể cả cho các mục đích bảo mật thông tin; và (g) để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

Thông tin tổng hợp hoặc không xác định: Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin tổng hợp hoặc không xác định (tức là thông tin không nhận dạng bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Sản phẩm kỹ thuật số) cho bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ trường hợp chúng tôi được yêu cầu làm khác theo quy định

CÁC DỊCH VỤ TỪ XA VÀ CẬP NHẬT

Như được mô tả thêm trong quy trình cập nhật phần mềm - Dịch vụ từ xa của Cat® cho phần mềm mô-đun điều khiển thiết bị Cat và viễn thông Product Link ™, tùy thuộc vào cấu hình thiết bị và máy của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu hệ thống để:

 • Kiểm tra và cập nhật thiết bị mà chúng tôi sản xuất hoặc cung cấp (ví dụ: để cập nhật cài đặt hệ thống hoặc để quản lý các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông được sử dụng để kết nối với Caterpillar hoặc các đại lý của chúng tôi).
 • Cập nhật phần mềm kiểm soát hoạt động của máy Cat của bạn mà chúng tôi có thể đẩy tệp cập nhật phần mềm vào máy để chuẩn bị cập nhật.

Vui lòng tham khảo - Quy trình cập nhật phần mềm cho phần mềm Mô-đun điều khiển thiết bị Cat và viễn thông Product Link ™ để biết thêm thông tin về cách chúng tôi quản lý các bản cập nhật phần mềm từ xa và các lựa chọn của bạn liên quan đến các bản cập nhật phần mềm từ xa.

BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính phù hợp được thiết kế để bảo vệ thông tin trong tổ chức của chúng tôi. Tuy nhiên, không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng tính bảo mật của tài khoản của mình đã bị xâm phạm), vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

CÁC LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vui lòng tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu toàn cầu của Caterpillar và bất kỳ thông báo bảo mật hiện hành nào để hiểu các quyền và lựa chọn của bạn về việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC

Nội dung của bên thứ ba: Tuyên bố quản trị dữ liệu này không đề cập đến và chúng tôi không chịu trách nhiệm về (i) quyền riêng tư, thông tin hoặc các hoạt động khác của bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ trực tuyến nào mà sản phẩm kỹ thuật số liên kết đến (ví dụ: Ứng dụng của chúng tôi có thể bao gồm, để thuận tiện cho bạn, siêu liên kết đến thông tin thời tiết địa phương do bên thứ ba cung cấp mà chúng tôi không có quan hệ kinh doanh) và (ii) Thông tin cá nhân được kiểm soát bởi bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp, dịch vụ hoặc khách hàng, ngay cả khi thông tin cá nhân đó được Caterpillar thu thập hoặc xử lý theo cách khác. Hơn nữa, việc bao gồm một liên kết trong một Sản phẩm kỹ thuật số không có nghĩa là chúng tôi hoặc các đại lý của chúng tôi chứng thực cho trang web hoặc dịch vụ được liên kết.

Truyền tín hiệu qua biên giới: Thông tin của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi hoạt động hoặc nơi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoạt động và bằng cách sử dụng sản phẩm kỹ thuật số hoặc cung cấp dữ liệu cho chúng tôi phù hợp với tuyên bố quản trị dữ liệu này mà bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin cho các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, bao gồm cả Hoa Kỳ, có thể có các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia của bạn.

Thông tin nhạy cảm: Sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi không được thiết kế để bạn gửi cho chúng tôi Thông tin cá nhân nhạy cảm như số an sinh xã hội, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, hoặc đặc điểm di truyền, lý lịch tội phạm hoặc thành viên công đoàn. Chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin như vậy trên hoặc qua các Sản phẩm kỹ thuật số hoặc cho chúng tôi.

Mạng phân phối: Mạng phân phối có thể có các tuyên bố về quyền riêng tư và chính sách quản lý dữ liệu của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem xét các tuyên bố như vậy. Các tuyên bố và chính sách như vậy dành riêng cho đại lý hiện hành và không áp dụng cho việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc quản lý thông tin của chúng tôi như được mô tả trong Tuyên bố quản trị dữ liệu này, Tuyên bố về quyền riêng tư của dữ liệu toàn cầu của Caterpillar và bất kỳ thông báo bảo mật hiện hành nào.

CẬP NHẬT ĐẾN TUYÊN BỐ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU NÀY

Chúng tôi có thể thay đổi tuyên bố quản trị dữ liệu này. Chú giải “CẬP NHẬT CUỐI CÙNG” ở đầu trang này cho biết thời điểm Báo cáo quản trị dữ liệu này được sửa đổi lần cuối. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tuyên bố quản trị dữ liệu sửa đổi. Việc bạn sử dụng Sản phẩm kỹ thuật số sau những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận tuyên bố quản trị dữ liệu đã sửa đổi.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố quản trị dữ liệu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ at CatDigitalSupport@Cat.com.