Caterpillar Küresel Veri Gizliliği Beyanı

Caterpillar Küresel Veri Gizliliği Beyanı

Geçerlilik Tarihi: 25 Mayıs 2018

Bu Gizlilik Beyanı Caterpillar’ın kişisel bilgileri nasıl edindiğini, muhafaza ettiğini ve transfer ettiğini açıklamaktadır. Bu Gizlilik Beyanı Yürürlükteki Bizim Değerlerimiz (Caterpillar’ın Dünya Genelindeki İş Ahlakı) içinde tanımlı değerlerimizi ve prensiplerimizi dile getirmektedir.

 

Bu Gizlilik Beyanı, Caterpillar’ın iştiraklerini, şubelerini ve Çizelge A’da listelenen Caterpillar tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikleri (Caterpillar Veri Denetçileri Listesi) (tümü birden, “Caterpillar”) bağlar. Bu Gizlilik Beyanı sadece Caterpillar’ın amaçları doğrultusunda Caterpillar tarafından kişisel bilgiler alındığında veya bunun dışında bu bilgiler işlendiği zaman geçerlidir. (örn., Caterpillar (müstakil veya başka tüzel kişiliklerle ortak olarak) denetçi olduğu ve bu nedenle herhangi bir bilginin hangi amaçla ve nasıl bir şekilde işleneceğini belirlediği zaman). Örneğin Caterpillar satıcıları, tedarikçileri ve müşterileri gibi başka bir şirket adına Caterpillar kişisel bilgileri aldığında veya bunları işlediğinde bu Gizlilik Beyanı geçerli değildir.

Sizin bilgilerinizin “denetçisi” olan Caterpillar tüzel kişiliği sizin herhangi bir şekilde ilişki içinde bulunduğunuz tüzel kişiliktir; bu ilişkiye örnek: bir müşteri (örn., sipariş formunuzda veya Caterpillar ile diğer bir anlaşma esnasında Caterpillar şirketi adının geçmesi), bir çalışan (örn., ilişki içinde olduğunuz veya ilişki kurmaya teşebbüs ettiğiniz Caterpillar şirketi) veya bir tedarikçi olarak (örn., bir tedarikçi ilişkisi içinde olduğunuz veya bu tür bir ilişki kurmaya teşebbüs ettiğiniz Caterpillar şirketi). Caterpillar, değişikliklerden haberdar olunması için bu Gizlilik Beyanının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesini tavsiye eder.

Rahat takip edebilmeniz için, bu Gizlilik Beyanı aşağıda tanımlanan veri sahibi kategorilerine göre organize edilmiştir. Bazı durumlarda, kategorilerden hiçbirine tam olarak uymayabileceğinizi lütfen aklınızda bulundurun (örneğin, birden fazla bölüm size uyabilir veya bir Caterpillar müşterisi olmayabilirsiniz, fakat yine de müşteri bölümü sizin için en uygun olandır). Lütfen Caterpillar ile ilişkinize en uygun lisanların tümünü gözden geçirin. Bu Gizlilik Beyanı şu bireylerin kişisel bilgilerini kapsamaktadır:

 • Caterpillar çalışan adaylarını veya çalışanlarını (diğer bir ifadeyle kadrodaki elemanlar, personel ve işçiler) veya Caterpillar için çalışması amaçıyla halihazırda veya önceden istihdam edilmiş, geçici olarak çalışanlar dahil diğer kişiler (topluca, “çalışanlar”);
 • Satıcılar, satıcıların müşterileri, dağıtımcılar, dağıtımcıların müşterileri, doğrudan satış müşterileri, satış temsilcileri ve diğer al-satçılar dahil, Caterpillar müşterileriyle ilgili olanlar (topluca, “müşteriler”) ve
 • Caterpillar tedarikçileriyle ilgili olanlar, örneğin tedarikçilerin çalışanları (geçici işçiler, kadro elemanları, personel ve alt yükleniciler, vb.) (topluca, “tedarikçiler”).

Bu Gizlilik Beyanında, “işleme” terimi kişisel bilgiler üzerinde yapılan, örneğin toplama, muhafaza etme, düzenleme, transfer etme veya kullanma dahil her türlü eylemi ifade etmektedir. İlave olarak, bu Gizlilik Beyanı Caterpillar’ın topladığı veya başka türlü işlediği diğer bilgiler (Kişisel olmayan Bilgiler) için geçerli değildir. Caterpillar’ın toplayabileceği veya başka türlü işleyebileceği diğer bilgiler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Caterpillar’ın Veri Yönetim Beyanına bakın.

Bu Gizlilik Beyanına ilave olarak, bazı Caterpillar sistemleri, uygulamaları ve süreçleri, hangi tür spesifik kişisel bilgilerin toplandığı ve bunların nasıl muhafaza edildiği, kullanıldığı ve transfer edildiği konusunda ek detaylar sunan, kendine has gizlilik bildirileri içerebilir.

Birtakım yasal kurallar spesifik kategorilerdeki kişisel bilgilerin toplanmasını, kullanılmasını veya paylaşılmasını yasaklayabilir veya sınırlandırabilir; bu nedenle, uygulamalarımızı tanımlayan bu Gizlilik Beyanı bu yasalar tarafından sınırlandırılmış ve/veya bu Gizlilik Beyanına eklenmiş ve sizin için geçerli ülkeye özel eklerde daha detaylı açıklanmış olabilir. Gizlilik Beyanı ile çeliştiği durumlarda, bu ekler geçerlidir.

Bu Gizlilik Beyanı kapsamında kişisel bilgi belirli bir birey hakkında olan veya belirli bir bireyi tanımlayan veya tanımlayabilecek nitelikteki herhangi bir bilgiyi ifade eder. Diğer bir ifadeyle, sizinle ilişkilendirilebilecek her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Belirli yasal düzenlemeler belli kategorilerdeki kişisel bilgilerin toplanmasını yasaklayabilir veya sınırlandırabilir. Yerel kanunlara ve dokümanın eklerine bağlı olarak, toplanabilecek kişisel bilgilere ilişkin örnekler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sıralanmıştır:

 • İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası, acil durum irtibat noktası(noktaları) bilgileri);
 • Sosyal Güvenlik Numarası veya diğer ulusal/vergi kimlik numaraları;
 • Kimlik Tanıma ve Doğrulama Bilgileri (örn. fotoğraflar, ehliyet, pasaport, kimlik teşhisine ilişkin diğer belgeler);
 • Bilgi Güvenliği kapsamındaki Veriler (örn. kişi tarafından Caterpillar’ın bilgi teknolojileri veya iletişim araçları kullanılarak üretilen, depolanan veya transfer edilen iletişimler);
 • Bunlarla sınırlı olmamak üzere, iletişimler, irtibatlar, sipariş emirleri, ödemeler ve alacaklar gibi unsurları sağlamak için gerekli bilgiler ve
 • Yasal arama emirleri, mahkeme celpleri veya mahkeme emri dahil, ilgili yasalara uyum için gerekli diğer bilgiler.

Bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilen farklı kategorilerdeki kişiler hakkında ilave bilgi toplanmasına ihtiyaç duyulabilir:

Müşteriler:

 • İş Yeri İletişim Bilgileri (örn. şirket adı, adresi, telefon numarası);
 • Bireysel Temsilci İletişim Bilgileri: (örn. adı, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi);
 • Fatura Bilgileri (örn. banka hesap bilgileri, faturalar, makbuzlar);
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Bilgileri (örn. bir müşteri profili oluşturmak veya pazarlama otomasyonunda kullanmak için gerekli bilgiler);
 • Onarım Bilgileri (örn. onarım ihtiyaçları ve durumu);
 • Garanti Bilgileri (örn. satın alma geçmişi, uzatılmış garantiler) ve
 • Müşteri Memnuniyeti Bilgileri.

Caterpillar başka kişiler tarafından bireysel belirleyicilik içeren ekipman bilgilerini alabilir, örneğin, ekipman sahibi, fakat çoğu durumda Caterpillar bu bilgilerin denetçisi değildir.

Çalışanlar:

 • Özgeçmiş Bilgisi (örn. doğum tarihi, medeni durumu, bakmakla yükümlü olunan kişi bilgileri, etnik köken ve/veya milliyet);
 • İkamet Bilgileri (örn. çalışma izni durumu);
 • Banka Hesap Bilgileri;
 • Referans Bilgileri (örn. referans veya tavsiye mektupları veya önceki iş veren veya iş arkadaşları tarafından verilen raporlar);
 • Özgeçmiş Soruşturma Bilgileri (örn. kredi ve adli sicil kayıtları, uyuşturucu ve alkol testleri);
 • Sağlık Bilgileri (örn. reçete kayıtları, sağlık yardım talepleri ve taleplerle bağlantılı olarak gönderilen Ödeme Açıklamaları);
 • Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi);
 • İşçi Sendikası üyeliği;
 • Araç Bilgileri (örn., sürücü olarak geçmişi, araç kaydı, ehliyet numarası);
 • Profesyonel Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim) ve
 • İstihdamla ilişkili Bilgiler (örn. iş geçmişi, yeni çalışan kayıtları, yetenekler, eğitim ve öğretim, performans değerlendirmeleri, hedefler, katılım, noksan iş günleri, seyahat salahiyeti ve talepleri, ücret geçmişi, iş yeri yaralanmaları ve hastalık raporları, disiplinle ilgili hususlar ve şikayetler).

Tedarikçiler:

 • İkamet Bilgileri (örn. çalışma izni durumu);
 • Banka Hesap Bilgileri;
 • Geçmiş Bilgisi (örn. detaylı değerlendirme)
 • Profesyonel Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim);
 • Referans Bilgileri (örn. referans veya tavsiye mektupları veya önceki iş veren veya iş arkadaşları tarafından verilen raporlar) ve
 • Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi).

Yürürlükteki yerel yasalara bağlı olarak, Caterpillar tarafından toplanan bazı kişisel bilgiler “hassas kişisel bilgiler” olarak değerlendirilebilir (örn. ilave korumaya tabi olan kişisel bilgiler).

Buna ilaveten, bazı durumlarda, örneğin bir işletmenin tek imtiyaz sahibi sizin olduğunuz durum gibi, şirketiniz hakkındaki bilgiler kişisel bilgi olarak değerlendirilebilir. İşlemeye ait bilgiler (örn. ofis adresi), finansal hesap bilgileri (örn. banka hesap bilgileri, ticaret referansları, mali durum tabloları), varlıklar (örn. varlık mülkiyeti), kredi notu, vergi kimlik bilgileri ve çeşitlilik sınıfı bu kapsama dahildir.

Caterpillar, kişisel bilgilerden türetilmiş anonim (veya sahibinin kim olduğu belli olmayan) bilgilerin kullanabilir, fakat bunun anonim biçimi belirli bir kişiyi işaret edemez ve tanımlayamaz. Bu sahibinin kim olduğu belli olmayan bilgiler bu Gizlilik Beyanının işaret ettiği kişisel bilgiler olarak değerlendirilmez ve bu Gizlilik Beyanı kapsamına dahil değildir. Ancak, eğer bu bilgiler belirli bir bireyin tanımlanmasına imkan verecek bir şekilde düzenlemiş veya kullanılmış ise, bu durumda kişisel bilgiler bu beyan kapsamında değerlendirilir.

Caterpillar, kişisel bilgileri farklı kategorilerdeki kişilerden çeşitli biçimlerde toplar.

Müşteriler (ya doğrudan ya da bazı durumlarda, üçüncü taraflar aracılığıyla) kişisel bilgilerini Caterpillar ürün ve hizmetlerinin alınması, pazarlanması veya satılması kapsamındaki iş ilişkileri yoluyla verebilir. Örneğin bir teklif veya bir sözleşme kapsamında, ürünlerin veya hizmetlerin alınması ve kullanılması (onarım ve garanti hizmetleri dahil) ve Caterpillar sistemlerine muhtemel erişim veya Caterpillar süreçlerinin izlenmesi amacıyla kişisel bilgilerin paylaşılması buna dahildir. Müşteri ilişkileri süresi boyunca, Caterpillar ihtiyaç duyulduğunda, aşağıda tanımlanan amaçlarla kullanmak üzere gerekli olan diğer biçimlerdeki kişisel bilgileri talep etme hakkını saklı tutar.

Çalışanlar kişisel bilgilerin doğrudan başvuru esnasında ve işe alım sürecinde, istihdam edildikleri süre içinde ve bazı durumlarda, izin verdikleri takdirde ayrılış esnasında paylaşabilir. Ayrıca, Caterpillar yukarıda belirtilen bilgileri üçüncü kişilerden elde edebilir; örneğin, bir çalışanın başvuru veya işe alım süreci ile ilgili olarak çalışan tarafından Caterpillar’a deklere edilen referanslar ile iletişime geçtiğimizde veya politikamız ve yürürlükteki yasalara uygun olarak özgeçmiş doğrulama bilgilerini elde ettiğimizde. Ortak başarımız için çok önemli olan Caterpillar’ın işveren-çalışan ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olması için istihdamın bir şartı olarak, bu bilgilerin büyük çoğunluğu Caterpillar’a gönüllü olarak verilen bilgilerdir.

Tedarikçiler Caterpillar ürünlerinin veya hizmetlerinin alınması, pazarlanması veya satılması ile ilgili iş ilişkileri aracılığıyla kişisel bilgilerini paylaşabilirler. Örneğin bir teklif veya bir sözleşme kapsamında, ürünlerin veya hizmetlerin dağıtılması ve Caterpillar sistemlerine muhtemel erişim veya Caterpillar süreçlerinin izlenmesi amacıyla kişisel bilgilerin paylaşılması buna dahildir. Tedarikçi ilişkileri süresi boyunca, Caterpillar ihtiyaç duyulduğunda, aşağıda tanımlanan amaçlarla kullanmak üzere gerekli olan diğer biçimlerdeki kişisel bilgileri talep etme hakkını saklı tutar.

Meşru menfaati doğrultusundaki amaçlar dahil olmak üzere, Caterpillar’ın tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak için yürürlükteki koruma yasalarının buna izin verdiği ve Caterpillar’a bunun için izin verdiğiniz durumlarda, Caterpillar kişisel bilgilerinizi işler.

Bazı durumlarda, kişisel bilgileriniz alınması için izniniz içinde bulunulan şartların gerektirdiği şekilde gerçekleşebilir; bu iznin sözlü veya yazılı şekilde, elektronik ortamda veya -yerel yasalar izin verdiğinde- içinde bulunulan şartlar dolayısıyla amacın açık olduğu ve kişisel bilgilerinizi gönüllü olarak paylaştığınız durumlarda zımni olarak alınması anlamına gelmektedir. Yerel yasalara bağlı olarak ve iliştirilmiş ülkeye özel eklerde açıkça belirtilmiş olabileceği gibi, Caterpillar’ın izninizi açık bir şekilde almasını gerektiren durumlar olabilir. Bu durumda izin vermek sizin seçiminizdir ve tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bazı durumlarda, sözleşmesel ve yasal sınırlamalara bağlı olarak ve makul bir bildirim süresi çerçevesinde, bilgilerinizi alma ve kişisel bilgilerinizin kullanımı konusunda Caterpillar’a verdiğiniz izni geri çekebilirsiniz.

Caterpillar kişisel bilgileri, toplandıkları andaki orijinal amacına uygun amaç doğrultusunda kullanır. Buna bilginin toplandığı andaki orijinal amacı ilişkili bir amaç doğrultusunda kullanmak dahildir. Caterpillar faaliyetlerinin önemli bir bölümü olarak kişisel bilgileri toplar, kullanır ve paylaşır.

Bu kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı açıklayan ilave bilgiler, özgün yasal sınırlandırmaların ve muhtelif yargı sistemlerindeki hakların açıklandığı destekleyici eklerden edinilebilir.

Kişisel bilgiler Caterpillar’ın tabi olduğu yasal gerekliliklerin karşılanması için de işlenebilir; örneğin kurum başvurularında, bilgi sağlama konusunda kanuni hükümlere uygun hareket etmede, sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirme ve Caterpillar’ın haklarını ve varlıklarını koruma ile ilişkili hususlarda.

Genel olarak müşteri, çalışan ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesinde ve yönetilmesinde kişisel bilgiler önemli bir rol oynamaktadır. Yerel yasalar ve iliştirilmiş eklere bağlı olarak, farklı amaçlar için muhtelif kategorilerdeki kişilerden kişisel bilgiler toplanır. Aşağıda, müşterilerden, tedarikçilerden ve çalışanlardan kişisel bilgi toplamanın farklı gerekçeleri açıklanmıştır.

Müşteri Kişisel Bilgilerinin Toplanma Amaçları

Caterpillar, ticari faaliyetlerini yürütmek (örn. müşteri siparişlerini karşılamak), bireysel erişim veya gruba yönelik bildirimler yoluyla yeni ürünleri pazarlamak (örn. gazeteler), kurum içi performansı değerlendirmek, müşteri ilişkilerini yönetmek (örn. faturalandırma ve ödemeler), risk ve uyum kapsamındaki hususları yönetmek ve muhtelif yönetimsel fonksiyonları desteklemek amacıyla müşteri kişisel bilgilerini kullanmaktadır. Müşterilerden ve beraberindekilerden Caterpillar’ın alabileceği bazı kişisel bilgi örnekleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Kişisel Bilgi Örnekleri

Kullanım Örnekleri

Bireysel Temsilci İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası).

Müşterilerin temsilcileriyle iletişim kurmak ve ilişkileri yönetmek.

Fatura Bilgileri (örn. banka hesap bilgileri, faturalar, makbuzlar).

Müşteri siparişlerini tamamlamak ve gerekli fatura bilgilerinin girişini yapmak.

Kimlik Tanıma ve Doğrulama Bilgileri (örn. fotoğraflar, ehliyet, pasaport, kimlik teşhisine ilişkin diğer belgeler).

Caterpillar tesislerine veya sistemlerine fiziksel veya uzaktan erişimi sağlamak. (örn. yetkilendirme)

Bilgi Güvenliği / Teknoloji Verisi (örn. Caterpillar sistemlerinin kullanılması esnasında edinilen bilgiler).

İlgili sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırmak ve bu sistemlerin güvenliğini sağlamak.

 

Çalışan Kişisel Bilgilerinin Toplanma Amaçları

Caterpillar çalışan kişisel bilgilerini ticari operasyonlarının icra edilmesi (örn. erişim kontrolünü sağlamak, güvenlik sistemlerini yönetmek ve kişisel dizinleri güncellemek), çalışan gelişiminin desteklemesi (örn. Eğitim), muhtelif yönetimsel fonksiyonların desteklenmesi (örn. ödeme planlarının, hakların ve tatil çizelgelerinin yönetilmesi) ve işle ilgili operasyonlarımızın yürütülmesi için kullanmaktadır.

Çalışanların ve beraberindekilerden Caterpillar’ın alabileceği bazı kişisel bilgi örnekleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Kişisel Bilgi Örnekleri

Kullanım Örnekleri

Çalışan ve aile üyelerinin İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası, acil durum irtibat noktası(noktaları) bilgileri).

Çalışanlarla iletişim sağlamak ve haklardan faydalanmak.

Profesyonel Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim).

Caterpillar içindeki roller için birey seçimlerini ve değerlendirmelerini yapmak.

İstihdamla ilişkili Bilgiler (örn. iş geçmişi, performans değerlendirmeleri, hedefler, katılım, noksan iş günleri).

İstihdam ile ilgili hususları yürütmek.

İstihdamla ilişkili Bilgiler (örn. iş yeri yaralanmaları).

Uyum yükümlülüklerini karşılamak ve güvenliği sağlamak.

Kimlik Tanıma ve Doğrulama Bilgileri (örn. fotoğraflar, ehliyet, pasaport, kimlik teşhisine ilişkin diğer belgeler).

Yükümlülükleri yerine getirmek ve Caterpillar tesislerine fiziki ve uzaktan erişimi mümkün kılmak.

Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi).

Kullanıcıları tanımlamak veya yetkilendirmek veya erişim kontrolü amaçları doğrultusunda.

Araç Bilgileri (örn., ruhsat, ehliyet numarası).

Caterpillar tesislerine girişleri kolaylaştırmak (örn. park imkanı).

Bilgi Güvenliği / Teknoloji Verisi (örn. Caterpillar sistemlerinin kullanılması esnasında edinilen bilgiler).

İlgili sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırmak ve bu sistemlerin güvenliğini sağlamak.

 

Tedarikçi Kişisel Bilgilerinin Toplanma Amaçları

Caterpillar tedarikçi kişisel bilgilerini ticari faaliyetlerini icra etmek (örn. erişim kontrol ve güvenlik sistemlerini yönetmek), yeni tedarikçileri seçmek ve onaylamak, tedarikçilerin performansını değerlendirmek, tedarikçi ilişkilerini yönetmek (örn. faturalandırma ve ödemeler), uyum ve risk kapsamındaki hususları yönetmek ve muhtelif yönetimsel fonksiyonları desteklemek amacıyla kullanır.

Tedarikçilerden ve beraberindekilerden Caterpillar’ın alabileceği bazı kişisel bilgi örnekleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Kişisel Bilgi Örnekleri

Kullanım Örnekleri

İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası, acil durum irtibat noktası(noktaları) bilgileri).

Tedarikçi temsilcileriyle iletişim kurmak ve ilişkilerin yönetilmesi için Caterpillar’ın kurum içinde ve işletme genelinde kullanılan dizinde listelenmesinde.

Profesyonel Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim).

Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesinde.

Kimlik Tanıma ve Doğrulama Bilgileri (örn. fotoğraflar, ehliyet, pasaport, kimlik teşhisine ilişkin diğer belgeler).

Caterpillar tesislerine veya sistemlerine fiziksel veya uzaktan erişimi sağlamak.

Bilgi Güvenliği Verisi (örn. Caterpillar sistemlerinin kullanılması esnasında edinilen bilgiler).

İlgili sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırmak ve bu sistemlerin güvenliğini sağlamak.

 

Bölüm 5. Caterpillar kişisel bilgileri nasıl korur?

Caterpillar kişisel bilgileri korumak için bilgi teknolojileri güvenliği ve fiziki güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere makul seviyede tüm tedbirleri kullanır. Bu tedbirler kişisel bilginin işlenmesinden kaynaklanan risklere ve kişisel bilgilerin hassasiyetine uygun şekilde belirlenir ve yürürlükteki yerel yasaların gereklerini dikkate alır. Caterpillar tüm personelinin Caterpillar sistemlerini kullanırken yürürlükteki güvenlik politikalarına uymasını bekler.

Bölüm 6. Caterpillar kişisel bilgileri ne kadar süre muhafaza eder?

Caterpillar yukarıda açıklanan amaçların elde edilmesi ve kayıt saklamayla ilgili olanlar dahil yasal gerekliliklerin karşılanması için gerektiği kadar muhafaza eder. Kişisel bilgilerinizin muhafaza edilme süresi daima yerel yasalara bağlıdır. Bu muhafaza süreci sizin Caterpillar ile ilişki sürenizin daha ötesine geçebilir.

Bölüm 7. Caterpillar kişisel bilgilerin nasıl imha eder?

Kişisel bilgiler artık gerekli olmadığında veya her halükârda, bilginin tutulması için yetki verilen süre dolduğunda, kişisel bilgiler yerel yasalara uygun olarak ve ilgili Caterpillar sistem ve süreçleri tarafından oluşturulan prosedürlere göre imha edilir.

Caterpillar küresel çapta bir işletme olduğundan, iş nedeniyle kişisel bilgilerinizin farklı yargı bölgelerine transfer etme ihtiyacımız olabilir. Caterpillar kişisel bilgileri, bu bilgilerin alındığı yargı bölgesindeki veri koruma seviyesini sağlama yükümlülüğü bulunmayan yargı bölgelerine veya ülkelere transfer edebilir. Gizlilik Beyanı tüm Caterpillar operasyonları ve bunların veri işleme faaliyetleri için geçerlidir ve Caterpillar kişisel bilgilerin korunması için dünya çapındaki tüm iştirakleri ile veri transfer anlaşmaları yapmıştır.

Caterpillar kişisel bilgileri diğerleriyle sadece Gizlilik Beyanına uygun bir şekilde, yukarıda belirtilen amaçlarla, yasalar doğrultusunda talep edildiğinde veya sizin izniniz ile paylaşır. Üçüncü taraflara bilgi transferi genellikle üçüncü taraf işlemcilerine Gizlilik Beyanına uygun amaçlar doğrultusunda transfer şeklinde yapılır. Buna ilave olarak, Caterpillar kişisel bilgileri yasaların gerektirmesi, sizin izniniz veya ilgili bir otoritenin onayı ile üçüncü taraf denetçilerine transfer edebilir. Bazı yargı bölgelerinde, özellikle belirtilen kategorilerdeki verilerin transferi veya belirli üçüncü kişilere bilgilerinizin aktarılması sizin açık izninizi gerektirebilir. Her durumda, kişisel bilgilerin transferi yerel yasalara ve ilişikteki eklere bağlıdır.

Caterpillar kendi namına kişisel bilgileri işleyen üçüncü taraflarla kişisel bilgileri paylaştığında (örn. alt yükleniciler, danışmanlar), Caterpillar söz konusu alıcının kişisel bilgilerin geçerli yasalara uygun olarak korunması için makul girişimlerde bulunur. Bu amaçların herhangi biri doğrultusunda bilgi paylaşımında bulunabileceğimiz üçüncü taraflara örnek olarak:

 • Bayiler, hizmet sağlayıcılar ve teknik altyapı sağlanması gibi ticari faaliyetlerimizi destekleyen diğer paydaşlar;
 • Emniyet güçleri veya diğer devlet kurumları (yasalar gerektirdiğinde; müşteri tarafından yetki verildiğinde; Caterpillar bireylerini veya varlıklarını korumak için ve ticari faaliyetlerimizi desteklemek için, örneğin devlet bağışı için yapılan uygulamalar);
 • İştirakler, bayiler ve Caterpillar tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikler;
 • Caterpillar adına kişisel bilgileri işleyen diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları;
 • Caterpillar’ın ticari faaliyetlerinin bir kısmını elden çıkardığı (veya çıkarmayı değerlendirdiği) durumda alıcı tüzel kişilik (veya satın alma ile ilgilenen bir tüzel kişilik) ve
 • (Sadece çalışanlar) Çalışanlara tıbbi veya mali planlama hizmeti sunan sağlayıcılar.

Caterpillar kişisel bilgilerin tam ve doğru kalması için gerekli adımları atar. Caterpillar’a sunduğunuz kişisel bilgilerinize makul derecede bir erişim talep edebilirsiniz ve erişim sağlayabilirsiniz ve eğer gerekliyse bunları düzeltme fırsatına sahip olabilirsiniz. Caterpillar prosedürleri size kişisel bilgilerinize erişim hakkı vermekte ve yürürlükteki yerel yasaların size vermiş olabileceği diğer haklardan da yararlanmasına imkan sağlamaktadır.

Yerel yasalarca yasaklanmadığı veya bazı durumlarda, yerel yasalar tarafından belli şartlara bağlandığı durumlarda kişisel bilgilerinize erişiminiz sınırlandırılabilir. Erişiminizin neden kısıtlanabileceğine ilişkin bazı örnekler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

 • Talebin hukuki tavsiye niteliğinde veya hukuk davalarıyla ilgili olması;
 • Konuya özel bilgilerin yasal imtiyaz gerektirmesi;
 • Kişisel bilgilerin aynı zamanda, bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyen ve sizin erişiminizle gizliliği etkilenebilecek üçüncü tarafların kişisel bilgilerini de içermesi;
 • Talebin yeterince detaylandırılmamış veya halihazırda cevaplanmış olması;
 • Talebin anlamsız ve yerine getirilmesinin zor olması veya
 • (Sadece çalışanlar) Bilginin gizli bir referansı ifşa ediyor olması.

Caterpillar, kendisi tarafından tutulan kişisel bilgilere erişilmesine veya bunların değiştirilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken yerel yasaları göz önünde bulundurur.

Eğer bir müşteriyseniz, kişisel bilgilerinize erişim sağlamak konusundaki uygun prosedür hakkında bilgi almak için kişisel bilgilerinizi paylaştığınız Caterpillar temsilcisi ile iletişime geçin.

Eğer bir çalışansanız, kişisel bilgilerinize erişim sağlamak konusundaki uygun prosedür hakkında bilgi almak için yerel, bölgesel veya şirket İnsan Kaynakları temsilcisi ile iletişime geçin. Talep üzerine, geçerli yerel yasalar tarafından dikte edilmiş tüm gerekliliklerin karşılanmasının ve kimlik tespitinin yapılmasının ardından, Caterpillar sisteminde bulunan kişisel bilgileri gözden geçirme ve uygun olduğunda, bunları kopyalama, düzenleme, silme veya bunlara itiraz etme haklarına sahip olduğunuz kişisel bilgilerinize erişim verilecektir.

Eğer bir tedarikçiyseniz, organizasyonunuzda Caterpillar ile ilişkilerinden sorumlu olan ve Şirket Web Güvenlik Kimliğine (Corporate Web Security Identification - CWS ID) sahip kişiyle iletişime geçin ve/veya “self-servis” erişimi için Tedarikçi Veri Yönetim Uygulamasına (örn. Supplier Connect) giriş yapın.

Bölüm 10. Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirsiniz?

Gizlilik Beyanı konusunda daha fazla sorunuz varsa, lütfen dataprivacy@cat.com adresine elektronik posta gönderin veya aşağıdaki irtibat listesindeki numaraları arayın. Eğer kişisel bilgilerinize bu Gizlilik Beyanına uygun olmayan bir şekilde müdahale edildiğini düşünüyorsanız, dataprivacy@cat.com adresi veya https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html adresi üzerinden veya +1 (800) 300-7898 numaralı telefonu veya yukarıdaki web sayfalarında yer alan ülkeye özel telefon numarasını arayarak Caterpillar’ın İşletme Uygulamaları Ofisine erişebilirsiniz.

Veri Güvenliği İrtibat Noktaları:

 • Unvan: Veri Güvenliği Müdürü
 • Ad: Mr. Todd Wagner
 • Adres: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629
 • Telefon: +1 309-494-3282(DATA)
 • Eposta: dataprivacy@cat.com

İlave olarak, sipariş emrinizde veya Caterpillar ile yapmış olduğunuz herhangi diğer bir anlaşmada, yerel Veri Denetçinizin iletişim bilgileri de bulunmaktadır.

Eğer bir çalışan iseniz, yerel, bölgesel veya aşağıda adresi bulunan şirket İnsan Kaynakları temsilcisi aracılığıyla daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz:

 • İnsan Kaynakları, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, ABD
 • corporate_hr@cat.com

Bazı durumlarda, yerel İnsan Kaynakları temsilcinizin iletişim bilgileri Çalışan El Kitabınızda veya Sözleşmeniz içinde yer almaktadır.

Bölüm 11. Gizlilik Beyanı değiştiğinde ne olur?

Gerektiğinde Gizlilik Beyanını değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Değiştirdiğimizde, o an bundan etkilenen kişilere değişiklikleri iletir ve Gizlilik Beyanının üst kısmına yakın bir yere söz konusu değişikliğin yapıldığı tarihi ve/veya bunların ne zaman geçerli hale geldiğini not ederiz. Bazı durumlarda, eğer yaptığımız değişiklikler önem arz ediyorsa, söz konusu değişiklikler ve ne tür seçenekleriniz olduğu veya değişiklik geçerli hale gelmeden ne tür tedbirler almanız gerektiği konularını iletmek üzere size elektronik posta da gönderebiliriz veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla iletişim kurabiliriz. Değişikliğin nev”ine ve yerel kurallara bağlı olarak, sizin Caterpillar ile devam eden ilişkiniz bu değişiklikleri kabul ettiğinizin ispatı olacaktır.

Caterpillar Küresel Veri Gizlilik Beyanı’nın bu Ek’i Avrupa Ekonomik Bölgesi (European Economic Area “EEA”) içindeki belirli ülkelerde veya ülkelerden gelen (özel kategorisindeki kişisel bilgiler dahil) kişisel bilgilerin Caterpillar tarafından nasıl toplandığı, kullanıldığı, transfer edildiği veya işlendiği konularında ilave bilgiler sunmaktadır. Bu Ek Caterpillar ile bir çalışan / insan kaynakları ilişkisi olmayan bireyler için geçerlidir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Caterpillar’ın Küresel Veri Gizliliği Beyanı’na bakın. Caterpillar’ın kişisel olmayan bilgileri nasıl topladığı ve işlediği konularında daha fazla bilgi almak için lütfen Caterpillar’ın Küresel Veri Gizliliği Beyanı’na bakın.

Eğer Caterpillar ile yapmış olduğunuz bir sözleşme nedeniyle bu EEA Ek’inde sizden bahsedilmişse, bu durumda söz konusu sözleşme çerçevesinde işlenen tüm kişisel bilgilerin veri denetçisi bahse konu sözleşme içinde adı geçen yasal tüzel kişilik olacaktır. Bu EEA Eki kapsamında, ilgili denetçiler Caterpillar’ın Küresel Güvenlik Beyanı’nının Çizelge A’sı içinde “Caterpillar Veri Denetçileri” olarak tanımlanan tabloyla listelenmiştir.

Bölüm 1. Bu ekin amacı nedir?

Caterpillar kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaya kendini adamıştır. Bu EEA Eki, Genel Verilerin Korunması Yönetmeliğine (General Data Protection Regulation - “GDPR”) uygun olarak, ilgili kişisel bilgilerinizi sizinle ilişkimiz süresince ve daha sonrasında nasıl topladığımızı, muhafaza ettiğimizi, kullandığımızı ve transfer ettiğimizi açıklamaktadır. Veri Denetçisi olarak, bizler verinin korunması yasaları çerçevesinde sizi bu EEA EK’inde yer alan bilgiler konusunda bilgilendirmekten sorumluyuz.

Bölüm 2. Hangi hassas kişisel verileri Caterpillar toplayabilir ve işleyebilir?

Hassas kişisel bilgiler (diğer bir ifadeyle özel kategorideki bilgiler) daha yüksek seviyeli bir koruma gerektirir. Bu tür kişisel bilgiler şunları içerebilir veya ifşa ediyor olabilir: ırk ve etnik köken, politik görüş, dini ve felsefi inançlar, işçi sendikası üyeliği, genetik bilgiler, biyometrik veriler, sağlık verisi, cinsel yaşam ve cinsel tercihler.

“Özel kategori” olarak (yukarıda belirtildiği gibi) değerlendirilebilecek veya bu kapsama girebilecek aşağıdaki bilgileri toplayabilir, depolayabilir ve kullanabiliriz:

 • Özgeçmiş Bilgileri (örn. medeni durum, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, etnik köken ve/veya milliyet, mali ve adli sicil kayıtları ve alkol ve uyuşturucu kullanımı) ve
 • Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi).

Bölüm 3. Caterpillar kişisel bilgilerinizi neden kullanır?

Toplanan tüm kategorilerdeki bilgilere esasen, ticari faaliyetleri yürütmek ve yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için sizinle olan ilişkilerimizin yönetilmesi ve yürütülmesinde kullanmak için ihtiyaç duymaktayız. Bazı durumlarda, sizin menfaatleriniz veya temel haklarınızla çakışmaması şartıyla, kişisel bilgilerinizi kendimize veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerini gözetmek için kullanabiliriz.

Bizim veya üçüncü bir tarafın kişisel bilgilerinizi işlemesini gerektirebilecek gerekçeler aşağıda yer alan Tablo 1   kapsamında listelenmiştir.

Bilginin işlenmesine ilişkin gerekçelerden bazıları örtüşecektir ve kişisel bilgilerinizi kullanımını gerekçelendirdiğimiz birden fazla ama söz konusu olabilir.

Tablo 1. Kategoriler, Amaçlar ve İşlemenin Yasal Dayanağı: İnsan Kaynaklarına Ait Olmayan Veri

Veri Konuları

Kişisel Veri Kategorileri

İşleme Amacı

İşlemenin Yasal Dayanağı

Müşteriler ve Tedarikçiler

·        İletişim Bilgileri (örn. adı, adresi, telefon numarası, şirket adı);

·        Fatura bilgileri (ticari hesap bilgisi, fatura, ikamet adresi)

·        Müşteri ilişkileri Yönetimi Bilgileri

·        Elektronik kimlik bilgileri (örn. elektronik posta), sistem kullanımı ve referanslar

·        İletişimi kolaylaştırmak

·        Muhtemel tekliflerin (teklif cevapları) ve iş potansiyeli taşıyan diğer taleplerin hazırlanması dahil olmak üzere muhtemel iş ortaklığı veya sözleşmelerin değerlendirmesi ve imzalanması,

·        Finansal para işlemlerinin ve yönetimin kolaylaştırılması; Denetim

·        Uyum konusundaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örn. kara para aklama karşıtı yasalar, müeyyide listesi taraması)

·        Bilgi Teknolojisi sistemlerinin yönetilmesi ve hizmet sağlanması

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Yasal gerekliliklere uyum

·        Meşru menfaat (ilişkilerin yönetilmesi)

Müşteriler

·        İş Yeri İletişim Bilgileri (örn. adı, adresi, telefon numarası, şirket adı);

·        Fatura bilgileri

·        Kredi derecelendirmesi

·        Elektronik kimlik bilgileri (örn. elektronik posta), sistem kullanımı ve referanslar

·        Onarım ve Garanti Bilgileri

·        Kredi referans çeki düzenlenmesi ve finansal durum tespiti

·        Müşteri memnuniyeti anketlerinin düzenlenmesi

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Meşru menfaatler (müşteri deneyimi konusunda geri bildirim almak)

Haber bültenlerimize veya diğer pazarlama faaliyetlerimize üye kaydetmek

·        İletişim Bilgileri (örn. adı, adresi, telefon numarası, şirket adı);

·        Elektronik kimlik bilgileri (örn. elektronik posta) ve referanslar

·        Sizleri faaliyetlerimiz konusunda bilgilendirmek, haber bültenlerimizi ve raporlarımızı göndermek, ürünlerimiz hakkındaki heyecan verici gelişmeleri paylaşmak

·        Meşru menfaatler (ilgili ürünleri ve hizmetleri bildirmek)

·        İzin

Bölüm 4. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi hususunda, Caterpillar’ın yasal dayanağı nedir?

Kişisel bilgilerinizi sadece yasa bunu yapmamızı izin verdiği sürece kullanacağız. Çoğunlukla, kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda aşağıdaki dayanaklardan bir veya birkaçını temel alırız:

 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğunda.
 • Sizin menfaatleriniz ve temel haklarınızı ihlal etmediği ve bize (veya üçüncü tarafa) ait meşru menfaatler doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda.
 • Sözleşmenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulduğunda.

Kişisel bilgilerinizi nadiren gerçekleşebilecek aşağıdaki durumlarda da kullanabiliriz:

 • Size (veya başka birine) ait menfaatleri korumak için ihtiyaç duyduğumuzda.
 • Kamu menfaati için veya resmi amaçlarla ihtiyaç duyulduğunda.
 • Önceden sizin izninizi aldığımız durumlarda (bu sadece gönüllü veri işleme ile ilişkili olarak kullanılır ve gerekli veya zorunlu olan işlemle için kullanılmaz).

Kişisel bilgileriniz işleme konusunda güvendiğimiz yasal dayanaklar Tablo 1’de listelenmiştir.

Bölüm 5. Caterpillar’da kullanılan özel kategorideki kişisel bilgiler nelerdir?

Özel kategorisindeki kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanacağız:

 • Biyometrik veriyle ilgili bilgiler, kimlik tespiti veya kullanıcıları yetkilendirmek ve erişim kontrol amaçları doğrultusunda.
 • Özgeçmiş soruşturma bilgileri, Caterpillar ile çalışan bireyleri seçmek ve değerlendirmek için.

Yasal bir dayanağımız (yukarıda açıklandığı gibi) olduğu ve özel durumlarda, sizin yazılı izninizi aldığımız için özel kategorisindeki kişisel bilgileri (yukarıda açıklandığı gibi) işleyebiliriz. Daha seyrek olarak, hukuk davaları ile ilişkili olarak ihtiyaç duyulduğunda veya sizin (veya başka birinin) menfaatini korumak için ihtiyaç duyulduğunda ve sizin izin verme imkanınız olmadığı veya halihazırda bu bilgiyi kamuya açık hale getirdiğiniz durumlarda bu tür bilgileri işleyebiliriz. Uygun koruma koşulları altında bu tür verileri yasal ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde de kullanabiliriz.

Bölüm 6. Otomatik karar verme mekanizması ne zaman kullanılır?

Caterpillar bireylerle ilgili hukuki bir etki yaratan veya benzer şekilde önemli bir etkisi olan otomatik karar verme mekanizmasını düzenli ve sistematik olarak kullanmamaktadır. Böyle bir otomatik karar verme mekanizması uygulayan bir Caterpillar şirketi ile etkileşime geçmeniz durumunda, bu otomatik karar verme mekanizmasının çerçevesini detaylandıran özel bir uyarı almış olmalısınız.

Avrupa’daki verinin korunması yasaları çerçevesinde (ve onlar için geçerli olan ve Caterpillar’ın uymak zorunda olduğu diğer yasalar ve düzenlemelere bağlı olarak), kişisel bilgilerinizi kullanan otomatik karar verme mekanizmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Bölüm 7. Caterpillar’ın izninize ihtiyacı var mıdır?

Sınırlı durumlarda, özellikle belirli hassas verileri işlememize izin vermeniz için sizden yazılı izninizi almak için size ulaşabiliriz. Bunu yaparsak, almak istediğimiz bilginin ve nedeninin detaylarını size açıklarız, böylece izin verip vermeyeceğinizi etraflıca değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, Tablo 1’de açıklanan diğer durumlarda da izninize güvenebiliriz.

Bizden gelen tüm izin taleplerini olumlu karşılama hususunun bizimle yaptığınız sözleşmenizin bir şartı olmadığı konusunda dikkatli olun.

Bölüm 8. Kişisel bilgileri vermezseniz ne olur?

Sizden talep edildiği halde belirli bilgileri vermezseniz, sizinle yaptığımız anlaşmayı (size ödeme yapmak veya bir ürün sağlamak gibi) yerine getiremeyebilir veya yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uyma konusunda sorun yaşayabiliriz.

Bölüm 9. Caterpillar’ın kişisel bilgileri toplama amacı değişirse, ne olur?

Makul başka bir amaçla kişisel bilgilerinizi kullanmaya ihtiyacımız olduğu ve bu amacın orijinal amaca uygun olduğunu değerlendirdiğimiz durumlar dışında, kişisel bilgilerinizi sadece bunları toplama amacımız doğrultusunda kullanırız. Eğer kişisel bilgilerinizi ilgisiz bir amaç için kullanmaya ihtiyacımız varsa, sizi bilgilendirir ve bunu kullanmamıza izin veren yasal dayanağı size açıklarız.

Gerekli olduğunda veya yasalar tarafından izin verildiğinde, yukarıdaki kurallara uygun olarak, kişisel bilgilerinizin bilginiz veya izniniz dışında işlenebileceğini aklınızda bulundurun.

Bölüm 10. Caterpillar kişisel bilgilerinizi paylaşacak mı?

Üçüncü taraf sağlayıcılar ve Caterpillar dahil olmak üzere, bilgilerinizi (aşağıda açıklandığı gibi) Üçüncü Taraflarla paylaşma zorunda olabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizi Avrupa Birliği (“AB”) dışına transfer edebiliriz. Eğer bunu yaparsak, kişisel bilgilerinizle ilgili olarak benzer seviyede bir koruma bekleyebilirsiniz.

Bölüm 11. Hangi Üçüncü Taraflar kişisel bilgilerinizi işleyebilir?

“Üçüncü Taraflar” içinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (alt yükleniciler, atanmış temsilciler, sigortacılar ve sigorta simsarları) ve Caterpillar’ın diğer tüzel kişilikleri yer almaktadır. Örnekler aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Bayiler, hizmet sağlayıcılar ve teknik altyapı sağlanması gibi ticari faaliyetlerimizi destekleyen diğer paydaşlar;
 • Emniyet güçleri ve diğer devlet daireleri;
 • İştirakler, bayiler ve Caterpillar tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikler;
 • Caterpillar adına kişisel bilgileri işleyen diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve
 • Caterpillar’ın ticari faaliyetlerinin bir kısmını elden çıkardığı (veya çıkarmayı değerlendirdiği) durumda alıcı tüzel kişilik (veya satın alma ile ilgilenen bir tüzel kişilik).

Bölüm 12. Caterpillar, kişisel bilgilerinizi Caterpillar içinde ne zaman paylaşabilir?

Sistem bakım desteği, veri muhafazası ve diğer yasal ticari faaliyetler kapsamında ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması veya yeniden gruplandırma uygulamalarında, olağan iş ve raporlama faaliyetlerinin bir parçası olarak, Kişisel bilgilerinizi Caterpillar içinde paylaşacağız.

Bölüm 13. Caterpillar, kişisel bilgilerinizi neden Üçüncü Taraflar ile paylaşabilir?

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki nedenlerle Üçüncü Taraflarla paylaşacağız:

 • Düzenleme veya denetleme otoritesi, polis veya yetkili bir yargı merci tarafından açıklanması talep edildiği durumlarda, yasal ve düzenleyici yükümlülüğün yerine getirilmesi için;
 • Sizinle veya sizin için sözleşmenin yönetilmesine ihtiyaç duyulduğunda;
 • Denetleme, sigortalama amacıyla ve ticari operasyonlarımız ve şikayetlerin ele alınışı ile ilgili olarak tavsiye alınması esnasında ve
 • Bunu yapma konusunda hukuki bir menfaatimiz olan diğer hallerde.

Bölüm 14. Caterpillar AB dışına kişisel bilgileri ne zaman transfer edebilir?

Sizinle ilgili olarak topladığımız kişisel bilgiler Avrupa Ekonomik Birliği (European Economic Area - “EEA”) dışındaki bir veya daha fazla ülkeye transfer edilebilir ve bu ülkelerde muhafaza edilebilir. Bu bilgiler Caterpillar veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız için EEA dışında çalışan personel tarafından da işlenebilir. Bu gibi durumlarda, alıcının bu dokümanda açıklanan ve GDPR kapsamında sağlamakla yükümlü olduğu uygun veri koruma seviyesinde olmasının sağlanması için uygun tedbirleri alacağız. Eğer uygun seviyeli bir veri koruma sağlayamazsak, kişisel verileriniz EEA dışına sadece siz transferine önceden izin verdiğiniz zaman transfer edilebilecektir.

Bölüm 15. Kişisel verilerin korunması için hangi güvenlik önlemleri alınmaktadır?

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak ve risklere yönelik uygun güvenlik seviyesini sağlamak için; kişisel verilerinizin kazayla kaybolmasını, yetkilendirilmemiş bir şekilde kullanılmasını ve erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için tasarlanmış önlemler dahil olmak üzere uygun güvenlik önlemleri alınmaktadır. Söz konusu tedbirlere ilişkin detaylar talep edilmesini müteakip sağlanacaktır. İlave olarak, kişisel bilgilerinize erişimi görev kapsamında bilmesi gereken prensibi çerçevesinde yetisi olan çalışanlar, temsilciler, alt yükleniciler ve diğer üçüncü taraflar ile sınırlandırdık.

Tüm şüpheli veri güvenliği ihlalleriyle mücadele etmek için prosedürleri devreye koyduk ve yasal olarak yükümlü olduğumuz şüpheli bir ihlal konusunda sizi ve ilgili düzenleyiciyi bilgilendireceğiz.

Bölüm 16. Caterpillar kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklayacak?

Kişisel bilgilerinizi yasal, düzenleyici, muhasebe ve raporlama ile ilgili gerekliliklerin karşılanması dahil olmak üzere, toplanma amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Muhtelif konulardaki kişisel bilgilerinizin saklama sürelerine ilişkin detaylar veri saklama politikamızda bilginize sunulmuştur. Kişisel bilgilerin uygun saklama sürelerini belirlerken kişisel bilginin miktarını, maiyetini ve hassasiyetini, kişisel bilginizin yetkisiz şekilde ifşa olması durumunda oluşabilecek potansiyel zarar riskini, kişisel bilginizin işlenme amaçlarını ve başka yollarla bu amaçlara ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki hukuki gereklilikleri değerlendiririz.

Bölüm 17. Kişisel bilgilerdeki değişiklikleri Caterpillar’a bildirme konusundaki sorumluluklarınız nelerdir?

Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgilerin güncel ve doğru olması önemlidir. İşlem yaptığımız kişisel bilgilerinizde meydana gelen gerekli tüm değişiklikler konusunda bizi bilgilendirmek için Caterpillar irtibat noktanız ile iletişime geçin veya dataprivacy@cat.com adresine elektronik posta gönderin.

Bölüm 18. Kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Belirli koşulla altında, kanunen size tanınan haklar aşağıdadır:

 • Kişisel bilgilerinize erişim talebi (yaygın olarak “veri sahibi erişim talebi” olarak bilinir). Bu sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilerin bir kopyasını almanıza ve yasalara uygun şekilde işlediğimizi kontrol etmenize imkan sağlar.
 • Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgileri düzeltme talebi. Bu size, sizinle ilgili tuttuğumuz eksik veya yanlış herhangi bir veriyi düzeltme imkanı sağlar.
 • Kişisel bilgilerin silinmesi talebi. Bu size, kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için iyi bir nedenimiz olmadığı durumlarda, bunların çıkarılması veya silinmesini talep etme imkanı verir. Aynı zamanda, verinin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullandığınızda da kişisel bilgilerinizin silinmesini veya çıkarılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır (aşağıya bakınız).
 • Bizim (veya üçüncü bir tarafın) meşru menfaatine dayanan ve kişisel verilerinizin bu dayanak çerçevesinde işlenmesine itiraz etmenizi gerektirecek özel bir durumunuzun bulunması halinde kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda kişisel bilgilerinizi işlediğimizde itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin yasaklanması talebi. Bu sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesini askıya alma tabi yapmanıza imkan sağlar, örneğin eğer bunun doğruluğunu veya işleme gerekçemizi sağlamamızı istediğinizde.
 • Kişisel bilgilerinizin üçüncü bir tarafa transfer talebi.
 • Kişisel bilgilerinizi işlememiz ile ilgili olarak yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma.

Kişisel bilgilerinizi gözden geçirmek, doğrulamak, düzenlemek veya silinmesini talep etmek, kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etmek veya bunu yasaklamak veya üçüncü bir tarafa kişisel bilgilerinizin bir kopyasını transfer etmemizi talep etmek istiyorsanız, lütfen ilgili prosedür için dataprivacy@cat.com adresi üzerinden iletişim kurun.

Kişisel bilgilerinize erişmek (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak) için ücret ödemek zorunda değilsiniz. Ancak, erişim talebinizin açık biçimde gereksiz veya aşışı olması durumunda, sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Alternatif olarak, böyle bir durumda talebin yerine getirilmesini ret edebiliriz.

Bölüm 19. Caterpillar sizden ne isteyebilir?

Kimliğinizi doğrulama ve kişisel bilgilere erişim hakkınız (veya herhangi başka bir hakkınız) olduğundan emin olmamız konusunda bize yardımcı olması için sizden bazı spesifik bilgiler talep edebiliriz. Bu kişisel bilgilerin bunu almaya yetkisi olmayan kişilere ifşa olmamasından emin olmak için alınmış başka bir güvenlik önlemidir.

Bölüm 20. İznin iptali konusundaki haklarınız nelerdir?

Belirli bir amaca yönelik olarak kişisel bilgilerinizin alınmasına, işlenmesine ve transfer edilmesine izin verdiğiniz durumlarda, bu spesifik işleme konusunda verdiğiniz izni iptal etme hakkına her zaman sahipsiniz. Verdiğiniz izni iptal etmek için, lütfen dataprivacy@cat.com adresi aracılığıyla iletişim kurun veya işleme faaliyetimiz kapsamında size sağlanan abonelik iptali seçeneklerinden birini kullanın. Verdiğiniz izni iptal ettiğinize ilişkin ikaz aldığımız andan itibaren, artık daha önce üzerinde mutabık kaldığınız orijinal amaç veya amaçlar doğrultusunda bilgileriniz işlenmeyecek ve kişisel bilgilerinizi işlemek için başka bir kanuni dayanağımız olmaması halinde, bilgileriniz güvenli şekilde imha edeceğiz.

Bölüm 21. Bu dokümanda değişiklik olursa ne olur?

Küresel Gizlilik Beyanını ve eklerini her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız ve bunda önemli bir değişiklik yaptığımız zaman güncellenmiş dokümanları size ulaştırırız. Kişisel bilgilerinizin işlemesi konusunda zaman zaman diğer iletişim yöntemlerini kullanarak da size bilgi veririz.

[SON Ek 1. İnsan Kaynaklarıyla İlgili Olmayan Veri Konuları EEA]

Caterpillar Küresel Veri Gizlilik Beyanı’nın bu Ek’i Avrupa Ekonomik Bölgesi (European Economic Area “EEA”) içindeki belirli ülkelerde veya ülkelerden gelen (özel kategorisindeki kişisel bilgiler dahil) kişisel bilgilerin Caterpillar tarafından nasıl toplandığı, kullanıldığı, transfer edildiği veya işlendiği konularında ilave bilgiler sunmaktadır. Bu Ek Caterpillar ile bir çalışan / insan kaynakları ilişkisi olan bireyler için geçerlidir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Caterpillar’ın Küresel Veri Gizliliği Beyanı’na bakın.

Eğer Caterpillar ile yapmış olduğunuz bir sözleşme nedeniyle bu EEA Ek’inde sizden bahsedilmişse, bu durumda söz konusu sözleşme çerçevesinde işlenen tüm kişisel bilgilerin veri denetçisi bahse konu sözleşme içinde adı geçen yasal tüzel kişilik olacaktır. Bu EEA Eki kapsamında, ilgili denetçiler Caterpillar’ın Küresel Güvenlik Beyanı’nının Çizelge A’sı içinde “Caterpillar Veri Denetçileri” olarak tanımlanan tabloyla listelenmiştir.

Bölüm 1. Bu ekin amacı nedir?

Caterpillar kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaya kendini adamıştır. Bu EEA Eki, Genel Verilerin Korunması Yönetmeliğine (General Data Protection Regulation - “GDPR”) uygun olarak, ilgili kişisel bilgilerinizi sizinle ilişkimiz süresince ve daha sonrasında nasıl topladığımızı, muhafaza ettiğimizi, kullandığımızı ve transfer ettiğimizi açıklamaktadır. Veri Denetçisi olarak, bizler verinin korunması yasaları çerçevesinde sizi bu EEA EK’inde yer alan bilgiler konusunda bilgilendirmekten sorumluyuz.

Bölüm 2. Hangi hassas kişisel verileri Caterpillar toplayabilir ve işleyebilir?

Hassas kişisel bilgiler (diğer bir ifadeyle özel kategorideki bilgiler) daha yüksek seviyeli bir koruma gerektirir. Bu tür kişisel bilgiler şunları içerebilir veya ifşa ediyor olabilir: ırk ve etnik köken, politik görüş, dini ve felsefi inançlar, işçi sendikası üyeliği, genetik bilgiler, biyometrik veriler, sağlık verisi, cinsel yaşam ve cinsel tercihler.

“Özel kategori” olarak (yukarıda belirtildiği gibi) değerlendirilebilecek veya bu kapsama girebilecek aşağıdaki bilgileri toplayabilir, depolayabilir ve kullanabiliriz:

 • Diğer hususlarla birlikte, fiziksel veya ruhsal sağlıkla, engellilik durumuyla, hastalık izniyle ve aile gerekçesiyle işe gelmeme ile ilintili Sağlık Bilgileri (örn. reçete kayıtları, geri ödeme bilgileri ve taleplerle ilgili olarak gönderilen Talep Açıklamaları);
 • Özgeçmiş Bilgileri (örn. medeni durum, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, etnik köken ve/veya milliyet, mali ve adli sicil kayıtları ve alkol ve uyuşturucu kullanımı);
 • Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi) ve
 • İşçi Sendikası üyeliği.

Bölüm 3. Caterpillar kişisel bilgilerinizi neden kullanır?

İstihdam ilişkilerinin yürütülmesinde ve yönetilmesinde kişisel bilgiler önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan tüm kategorilerdeki kişisel bilgilere esasen, yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizinle olan ilişkilerimizin yönetilmesi ve yürütülmesinde kullanmak için ihtiyaç duymaktayız. Bazı durumlarda, sizin menfaatleriniz veya temel haklarınızla çakışmaması şartıyla, kişisel bilgilerinizi kendimize veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerini gözetmek için kullanabiliriz.

Bizim veya üçüncü bir tarafın kişisel bilgilerinizi işlemesini gerektirebilecek gerekçeler aşağıda yer alan Tablo 1   kapsamında listelenmiştir.

Bilginin işlenmesine ilişkin gerekçelerden bazıları örtüşecektir ve kişisel bilgilerinizi kullanımını gerekçelendirdiğimiz birden fazla ama söz konusu olabilir.

Tablo 1. Kategoriler, Amaçlar ve İşlemenin Yasal Dayanağı: İnsan Kaynakları Verileri

Kişisel Veri Kategorileri

İşleme Amacı

İşlemenin Yasal Dayanağı

İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası, acil durum irtibat noktası(noktaları) bilgileri)

·        Çalışanlarla iletişim sağlamak

·        Haklardan faydalandırmak

·        Ticari faaliyet kayıtlarının güvenilirliğini muhafaza etmek

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek ve onlarla iletişim sağlamak)

Kimlik tanıma ve doğrulama bilgileri (ulusal/vergi kimlik numaraları ve çalışma izni statüsü dahil)

·        Uyum yükümlülüklerini karşılamak

·        Caterpillar tesislerine veya sistemlerine fiziksel veya uzaktan erişimi sağlamak

·        Çalışanlarla iletişim sağlamak

·        Haklardan faydalandırmak

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek ve onlarla iletişim sağlamak)

Banka Hesap Bilgileri

·        Çalışanlarla iletişim sağlamak

·        Maaş ve haklardan faydalandırmak

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek ve onlarla iletişim sağlamak)

Araç Bilgileri (örn., sürücü olarak geçmişi, araç kaydı, ehliyet numarası)

·        Caterpillar tesislerine girişleri kolaylaştırmak (örn. park imkanı)

·        Şirket araçlarını kontrol etmek

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Meşru menfaat (Caterpillar tesislerinin ve ekipmanlarının yönetilmesi ve bunlara erişim sağlanması)

Profesyonel/Aday Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim, referans bilgileri)

·        Caterpillar içindeki roller için birey seçimlerini ve değerlendirmelerin yapmak

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek)

Genel İK kayıtları

·        Yönetsel nedenler

·        Doğrulama amacıyla, sorgu/ihtilaf durumunda kanıt olarak ve referans hükmü için gerekli

·        Çalışan alıkoyma ve yıpranma oranlarını daha iyi anlamak ve gözden geçirmek için analitik çalışmalar yapılması

·        Eğitim, öğretim ve gelişim yönetimi

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek)

İstihdamla ilişkili Bilgiler (örn. iş geçmişi, performans değerlendirmeleri, hedefler, katılım, noksan iş günleri)

·        Kararları desteklemek üzere performans izleme ve değerlendirme (örn. maaş artışları, primler ve terfiler)

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek)

Sağlık ve Güvenlik (örn. güvenlik olayları)

·        Tesislerdeki sağlık ve güvenliğin sağlanması

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Hayati önem taşıyan menfaatleri korumak

·        Meşru menfaat (güvenliği sağlamak)

İzleme veya araştırma yoluyla edinilen kişisel bilgiler

·        Suçların veya diğer uygunsuz davranışların tespiti ve önlenmesi

·        Diğer güvenlik ve risk yönetimi ile ilgili hususlar

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Hayati önem taşıyan menfaatleri korumak

·        Meşru menfaat (insan gücünü ve güvenliği yönetmek)

Bilişim Teknolojisi sistemlerimiz üzerinde işlenen kişisel bilgiler

·        Ticari faaliyetlerin yürütülmesi için

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Meşru menfaat (ticari faaliyet süreçlerinin ve sistemlerinin yönetilmesi)

 

Bölüm 4. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi hususunda, Caterpillar’ın yasal dayanağı nedir?

Kişisel bilgilerinizi sadece yasa bunu yapmamızı izin verdiği sürece kullanacağız. Çoğunlukla, kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda aşağıdaki dayanaklardan bir veya birkaçını temel alırız:

 • Sizinle imzaladığımız bir sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğunda.
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğunda.
 • Sizin menfaatleriniz ve temel haklarınızı ihlal etmediği ve bize (veya üçüncü tarafa) ait meşru menfaatler doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda.

Kişisel bilgilerinizi nadiren gerçekleşebilecek aşağıdaki durumlarda da kullanabiliriz:

 • Size (veya başka birine) ait menfaatleri korumak için ihtiyaç duyduğumuzda.
 • Kamu menfaati için veya resmi amaçlarla ihtiyaç duyulduğunda.
 • Önceden sizin izninizi aldığımız durumlarda (bu sadece gönüllü veri işleme ile ilişkili olarak kullanılır ve gerekli veya zorunlu olan işlemle için kullanılmaz).

Aşağıda sunulan kategorilerdeki kişisel bilgilerin işlemesi için yasal dayanak olarak meşru menfaatlere alınmakta olup, söz konusu durumların her biri için hangi yasal dayanağa güvenildiği tanımlanmıştır. (Aynı zamanda belirli kategorilerdeki bilgilerin işlenmesi konusunda, varsa destekleyici dayanaklar da sunulmuştur.)

Bölüm 5. Caterpillar’da kullanılan özel kategorideki kişisel bilgiler nelerdir?

Özel kategorisindeki kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanacağız:

 • Hastalık izinleri veya aile kaynaklı iş gücü kayıplarını ihtiva eden izinler ile ilgili bilgiler, istihdam ile ilişkili kurallar ve diğer yasalara uyumu sağlamak için.
 • Fiziksel ve ruhsal sağlığınızla veya engellilik durumunuzla ilgili bilgiler, iş yerinde sağlık ve güvenliğinizi garanti altına almak, form durumunuzun çalışmaya uygunluğunu değerlendirmek, hastalık izinlerini ve hakları izlemek ve yönetmek için.
 • İşçi sendikası üyeliği, aidat tahsilatlarını kolaylaştırmak, irtibat noktası listesini oluşturmak ve ticari faaliyetlerle ilgili diğer aktiviteler için.
 • Etnik köken ve/veya milliyet ile ilgili bilgiler, istihdamla ilgili olan düzenlemeler ve diğer yasalarla uyumu sağlamak için.
 • Biyometrik veriyle ilgili bilgiler, kimlik tespiti veya kullanıcıları yetkilendirmek için ve erişim kontrol amaçları doğrultusunda.
 • İstihdamla ilişkili öz geçmiş sorgulama kapsamındaki bilgiler, Caterpillar bünyesindeki görevler için bireyleri değerlendirmek ve seçmek için.

Yasal bir dayanağımız (yukarıda açıklandığı gibi) olduğu için özel kategorisindeki kişisel bilgileri (yukarıda açıklandığı gibi) işleyebiliriz ve ayrıca şunlar için bilgileri işleyebiliriz:

 • özel durumlarda, sizin yazılı izninizi aldığımız için;
 • Sosyal sigortalar kanunu ve istihdam sahasındaki belirli hakları veya yükümlülükleri Küresel Veri Gizlilik Beyanı’na uygun şekilde yerine getirmemiz gerektiği için;
 • Küresel Veri Güvenlik Beyanımıza uygun olduğu ve aynı zamanda kamu yararı doğrultusunda gerekli olduğu için, örneğin fırsat eşitliği gözetimi gibi veya
 • Uygun gizlilik korumasına tabi olarak, çalışma kapasitesinin sağlık yönünden değerlendirilmesi için gerekli olduğunda.

Daha seyrek olarak, hukuk davaları ile ilişkili olarak ihtiyaç duyulduğunda veya sizin (veya başka birinin) menfaatini korumak için ihtiyaç duyulduğunda ve sizin izin verme imkanınız olmadığı veya halihazırda bu bilgiyi kamuya açık hale getirdiğiniz durumlarda bu tür bilgileri işleyebiliriz. Uygun koruma koşulları altında bu tür verileri yasal ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde de kullanabiliriz.

Bölüm 6. Otomatik karar verme mekanizması ne zaman kullanılır?

Caterpillar bireylerle ilgili hukuki bir etki yaratan veya benzer şekilde önemli bir etkisi olan otomatik karar verme mekanizmasını düzenli ve sistematik olarak kullanmamaktadır. Böyle bir otomatik karar verme mekanizması uygulayan bir Caterpillar şirketi ile etkileşime geçmeniz durumunda, bu otomatik karar verme mekanizmasının çerçevesini detaylandıran özel bir uyarı almış olmalısınız.

Avrupa’daki verinin korunması yasaları çerçevesinde (ve onlar için geçerli olan ve Caterpillar’ın uymak zorunda olduğu diğer yasalar ve düzenlemelere bağlı olarak), kişisel bilgilerinizi kullanan otomatik karar verme mekanizmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Bölüm 7. Caterpillar’ın izninize ihtiyacı var mıdır?

Sınırlı durumlarda, özellikle belirli hassas verileri işlememize izin vermeniz için sizden yazılı izninizi almak için size ulaşabiliriz. Bunu yaparsak, almak istediğimiz bilginin ve nedeninin detaylarını size açıklarız, böylece izin verip vermeyeceğinizi etraflıca değerlendirebilirsiniz.

Bizden gelen tüm izin taleplerini olumlu karşılama hususunun bizimle yaptığınız sözleşmenizin bir şartı olmadığı konusunda dikkatli olun.

Bölüm 8. Kişisel bilgileri vermezseniz ne olur?

Sizden talep edildiği halde belirli bilgileri vermezseniz, sizinle yaptığımız anlaşmayı (size ödeme yapmak veya bir hak sunmak gibi) yerine getiremeyebilir veya yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize (sağlık ve güvenlik gibi) uyma konusunda sorun yaşayabiliriz.

Bölüm 9. Caterpillar’ın kişisel bilgileri toplama amacı değişirse, ne olur?

Makul başka bir amaçla kişisel bilgilerinizi kullanmaya ihtiyacımız olduğu ve bu amacın orijinal amaca uygun olduğunu değerlendirdiğimiz durumlar dışında, kişisel bilgilerinizi sadece bunları toplama amacımız doğrultusunda kullanırız. Eğer kişisel bilgilerinizi ilgisiz bir amaç için kullanmaya ihtiyacımız varsa, sizi bilgilendirir ve bunu kullanmamıza izin veren yasal dayanağı size açıklarız.

Gerekli olduğunda veya yasalar tarafından izin verildiğinde, yukarıdaki kurallara uygun olarak, kişisel bilgilerinizin bilginiz veya izniniz dışında işlenebileceğini aklınızda bulundurun.

Bölüm 10. Caterpillar kişisel bilgilerinizi paylaşacak mı?

Üçüncü taraf sağlayıcılar ve Caterpillar dahil olmak üzere, bilgilerinizi (aşağıda açıklandığı gibi) Üçüncü Taraflarla paylaşma zorunda olabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizi Avrupa Birliği (“AB”) dışına transfer edebiliriz. Eğer bunu yaparsak, kişisel bilgilerinizle ilgili olarak benzer seviyede bir koruma bekleyebilirsiniz.

Bölüm 11. Hangi Üçüncü Taraflar kişisel bilgilerinizi işleyebilir?

“Üçüncü Taraflar” içinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (alt yükleniciler, atanmış temsilciler, sigortacılar ve sigorta simsarları) ve Caterpillar’ın diğer tüzel kişilikleri yer almaktadır. Örnekler aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Bayiler, hizmet sağlayıcılar ve teknik altyapı sağlanması gibi ticari faaliyetlerimizi destekleyen diğer paydaşlar;
 • Emniyet güçleri ve diğer devlet daireleri;
 • İştirakler, bayiler ve Caterpillar tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikler;
 • Caterpillar adına kişisel bilgileri işleyen diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve
 • Caterpillar’ın ticari faaliyetlerinin bir kısmını elden çıkardığı (veya çıkarmayı değerlendirdiği) durumda alıcı tüzel kişilik (veya satın alma ile ilgilenen bir tüzel kişilik).

Bölüm 12. Caterpillar, kişisel bilgilerinizi Caterpillar içinde ne zaman paylaşabilir?

Sistem bakım desteği, veri muhafazası ve diğer yasal ticari faaliyetler kapsamında ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması veya yeniden gruplandırma uygulamalarında, olağan iş ve raporlama faaliyetlerinin bir parçası olarak, Kişisel bilgilerinizi Caterpillar içinde paylaşacağız. Örnekler aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • ücret bordrosu;
 • haklara ilişkin şartlar ve hakların yönetilmesi (maaş dahil);
 • iş sağlığı veya işe yönelik form durumunuzla ilgili değerlendirme ve sağlık ve güvenlik (örn. çalışma alanı değerlendirmeleri);
 • sigorta talepleri ve bildirimleri;
 • işe dalım değerlendirmesi, eğitim ve profesyonel gelişim şartları ve yönetimi;
 • abonelik ve üyelik gibi kütüphane ve araştırma hizmetleri;
 • tesis güvenlik erişimleri ve onarım;
 • seyahat sağlayıcılar;
 • telekomünikasyon ve mesajlaşma hizmetleri, örneğin; çalışma devamlılığı acil durum bildirim sistemimiz;
 • basılı kopya arşivleme ve
 • Bilgi Teknolojileri hizmetleri.

Bölüm 13. Caterpillar, kişisel bilgilerinizi neden Üçüncü Taraflar ile paylaşabilir?

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki nedenlerle Üçüncü Taraflarla paylaşacağız:

 • Düzenleme veya denetleme otoritesi, polis veya yetkili bir yargı merci tarafından açıklanması talep edildiği durumlarda, yasal ve düzenleyici yükümlülüğün yerine getirilmesi için;
 • Sizinle veya sizinle ilgili sözleşmenin, iş ilişkisinin veya herhangi bir hakkın yönetilmesi gerekli olduğunda;
 • Denetleme, sigortalama amacıyla ve ticari operasyonlarımız ve şikayetlerin ele alınışı ile ilgili olarak tavsiye alınması esnasında ve
 • Bunu yapma konusunda hukuki bir menfaatimiz olan diğer hallerde.

Bölüm 14. Caterpillar AB dışına kişisel bilgileri ne zaman transfer edebilir?

Sizinle ilgili olarak topladığımız kişisel bilgiler Avrupa Ekonomik Birliği (European Economic Area - “EEA”) dışındaki bir veya daha fazla ülkeye transfer edilebilir ve bu ülkelerde muhafaza edilebilir. Bu bilgiler Caterpillar veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız için EEA dışında çalışan personel tarafından da işlenebilir. Bu gibi durumlarda, alıcının bu dokümanda açıklanan ve GDPR kapsamında sağlamakla yükümlü olduğu uygun veri koruma seviyesinde olmasının sağlanması için uygun tedbirleri alacağız. Eğer uygun seviyeli bir veri koruma sağlayamazsak, kişisel verileriniz EEA dışına sadece siz transferine önceden izin verdiğiniz zaman transfer edilebilecektir.

Bölüm 15. Kişisel verilerin korunması için hangi güvenlik önlemleri alınmaktadır?

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak ve risklere yönelik uygun güvenlik seviyesini sağlamak için; kişisel verilerinizin kazayla kaybolmasını, yetkilendirilmemiş bir şekilde kullanılmasını ve erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için tasarlanmış önlemler dahil olmak üzere uygun güvenlik önlemleri alınmaktadır. Söz konusu tedbirlere ilişkin detaylar talep edilmesini müteakip sağlanacaktır. İlave olarak, kişisel bilgilerinize erişimi görev kapsamında bilmesi gereken prensibi çerçevesinde yetisi olan çalışanlar, temsilciler, alt yükleniciler ve diğer üçüncü taraflar ile sınırlandırdık.

Tüm şüpheli veri güvenliği ihlalleriyle mücadele etmek için prosedürleri devreye koyduk ve yasal olarak yükümlü olduğumuz şüpheli bir ihlal konusunda sizi ve ilgili düzenleyiciyi bilgilendireceğiz.

Bölüm 16. Caterpillar kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklayacak?

Kişisel bilgilerinizi yasal, düzenleyici, muhasebe ve raporlama ile ilgili gerekliliklerin karşılanması dahil olmak üzere, toplanma amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Muhtelif konulardaki kişisel bilgilerinizin saklama sürelerine ilişkin detaylar İK departmanında bulunan veri saklama politikamızda bilginize sunulmuştur. Kişisel bilgilerin uygun saklama sürelerini belirlerken kişisel bilginin miktarını, maiyetini ve hassasiyetini, kişisel bilginizin yetkisiz şekilde ifşa olması durumunda oluşabilecek potansiyel zarar riskini, kişisel bilginizin işlenme amaçlarını ve başka yollarla bu amaçlara ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki hukuki gereklilikleri değerlendiririz.

Artık Caterpillar çalışanı, işçisi veya alt yüklenicisi olmadığınız zaman, kişisel bilgilerinizi veri saklama politikamıza uygun olarak muhafaza edecek ve imha edeceğiz.

Bölüm 17. Kişisel bilgilerdeki değişiklikleri Caterpillar’a bildirme konusundaki sorumluluklarınız nelerdir?

Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgilerin güncel ve doğru olması önemlidir. Üzerinde işlem yaptığımız size ait kişisel bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bize bildirmek için gerekli prosedür konusunda destek almak için lütfen İnsan Kaynakları temsilciniz ile iletişim kurun.

Bölüm 18. Kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Belirli koşulla altında, kanunen size tanınan haklar aşağıdadır:

 • Kişisel bilgilerinize erişim talebi (yaygın olarak “veri sahibi erişim talebi” olarak bilinir). Bu sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilerin bir kopyasını almanıza ve yasalara uygun şekilde işlediğimizi kontrol etmenize imkan sağlar.
 • Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgileri düzeltme talebi. Bu size, sizinle ilgili tuttuğumuz eksik veya yanlış herhangi bir veriyi düzeltme imkanı sağlar.
 • Kişisel bilgilerin silinmesi talebi. Bu size, kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için iyi bir nedenimiz olmadığı durumlarda, bunların çıkarılması veya silinmesini talep etme imkanı verir. Aynı zamanda, verinin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullandığınızda da kişisel bilgilerinizin silinmesini veya çıkarılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır (aşağıya bakınız).
 • Bizim (veya üçüncü bir tarafın) meşru menfaatine dayanan ve kişisel verilerinizin bu dayanak çerçevesinde işlenmesine itiraz etmenizi gerektirecek özel bir durumunuzun bulunması halinde kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda kişisel bilgilerinizi işlediğimizde itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin yasaklanması talebi. Bu sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesini askıya alma tabi yapmanıza imkan sağlar, örneğin eğer bunun doğruluğunu veya işleme gerekçemizi sağlamamızı istediğinizde.
 • Kişisel bilgilerinizin üçüncü bir tarafa transfer talebi.
 • Kişisel bilgilerinizi işlememiz ile ilgili olarak yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma.

Kişisel bilgilerinizi gözden geçirmek, doğrulamak, düzenlemek veya silinmesini talep etmek, kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etmek veya bunu yasaklamak veya üçüncü bir tarafa kişisel bilgilerinizin bir kopyasını transfer etmemizi talep etmek istiyorsanız, lütfen ilgili prosedür için yerel, bölgesel veya şirket İnsan Kaynakları temsilciniz veya dataprivacy@cat.comadresi aracılığıyla iletişime geçin.

Kişisel bilgilerinize erişmek (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak) için ücret ödemek zorunda değilsiniz. Ancak, erişim talebinizin açık biçimde gereksiz veya aşışı olması durumunda, sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Alternatif olarak, böyle bir durumda talebin yerine getirilmesini ret edebiliriz.

Bölüm 19. Caterpillar sizden ne isteyebilir?

Kimliğinizi doğrulama ve kişisel bilgilere erişim hakkınız (veya herhangi başka bir hakkınız) olduğundan emin olmamız konusunda bize yardımcı olması için sizden bazı spesifik bilgiler talep edebiliriz. Bu kişisel bilgilerin bunu almaya yetkisi olmayan kişilere ifşa olmamasından emin olmak için alınmış başka bir güvenlik önlemidir.

Bölüm 20. İznin iptali konusundaki haklarınız nelerdir?

Belirli bir amaca yönelik olarak kişisel bilgilerinizin alınmasına, işlenmesine ve transfer edilmesine izin verdiğiniz sınırlı durumlarda, bu spesifik işleme konusunda verdiğiniz izni iptal etme hakkına her zaman sahipsiniz. İzninizi iptal etmek için, lütfen yerel, bölgesel veya şirket İnsan Kaynakları temsilcinize başvurun. Verdiğiniz izni iptal ettiğinize ilişkin ikaz aldığımız andan itibaren, artık daha önce üzerinde mutabık kaldığınız orijinal amaç veya amaçlar doğrultusunda bilgileriniz işlenmeyecek ve kişisel bilgilerinizi işlemek için başka bir kanuni dayanağımız olmaması halinde, bilgileriniz güvenli şekilde imha edeceğiz.

Bölüm 21. Bu dokümanda değişiklik olursa ne olur?

Küresel Gizlilik Beyanını ve eklerini her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız ve bunda önemli bir değişiklik yaptığımız zaman güncellenmiş dokümanları size ulaştırırız. Kişisel bilgilerinizin işlemesi konusunda zaman zaman diğer iletişim yöntemlerini kullanarak da size bilgi veririz.

[SON Ek 2. İnsan Kaynaklarıyla İlgili Veri Konuları EEA]

Ad
LEGAL ENTITY NAME
Adres veya diğer iletişim bilgileri
LEGAL ENTITY ADDRESS
Ülke
COUNTRY NAME
 İrtibat Noktası
CONTACT

(unless otherwise noted, see Section 10)
Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar (U.K.) Limited Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Anchor Coupling Inc. 5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States United States  
Asia Power Systems (Tianjin) Ltd. No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
AsiaTrak (Tianjin) Ltd. 169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
Banco Caterpillar S.A. Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil Brazil  
Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%) Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China China  
Bucyrus International (Chile) Limitada Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile Chile  
Bucyrus International (Peru) S.A. Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru Peru  
Cat Rental Kyushu Ltd. 6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan Japan  
Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa South Africa  
Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd. 1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China) China  
Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd. No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd. No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Newberry) 284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States United States  
Caterpillar (NI) Limited Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland Northern Ireland  
Caterpillar (Qingzhou) Ltd. No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd. A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd. No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd. Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand Thailand  
Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd. No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Wujiang) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Zhengzhou) Ltd. Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Asia Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore  
Caterpillar Belgium S.A. 1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium Belgium  
Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda. Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil  
Caterpillar Brasil Ltda. Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil  
Caterpillar Castings Kiel GmbH Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany Germany  
Caterpillar Centro de Formacion, S.L. Camino de Caterpillar, 2 Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain Spain  
Caterpillar Commercial Northern Europe Limited Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Commercial S.A.R.L. 84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France France  
Caterpillar Commercial Services S.A.R.L. 40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France France  
Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium Belgium  
Caterpillar East Japan Ltd. 32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan Japan  
Caterpillar Emissions Solutions Inc. 2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States United States  
Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd. 11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore Singapore  
Caterpillar Energy Solutions GmbH Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany Germany Beatrice Brauchler (DPO)  
Caterpillar Energy Solutions Inc. 1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States United States  
Caterpillar Energy Solutions, S.A. Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain Spain  
Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.
CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Finance France S.A. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France France  
Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan Japan  
Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001 United States  
Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C. Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain Spain  
Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership 69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan) Kazakhstan  
Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd. Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China China  
Caterpillar Financial New Zealand Limited Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand New Zealand  
Caterpillar Financial Nordic Services AB PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden Sweden  
Caterpillar Financial Renting S.A. Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain Spain  
Caterpillar Financial SARL Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland Switzerland  
Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates United Arab Emirates  
Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c. Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Ireland  
Caterpillar Financial Services (UK) Limited Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina Argentina  
Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd. 14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore Singapore  
Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L. Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium Belgium  
Caterpillar Financial Services Corporation 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States United States  
Caterpillar Financial Services CR, s.r.o. Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic Czech Republic  
Caterpillar Financial Services GmbH Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany Germany  
Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee 3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada Canada  
Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd. No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia Malaysia  
Caterpillar Financial Services Netherlands B.V. Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands Netherlands  
Caterpillar Financial Services Norway AS Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway Norway  
Caterpillar Financial Services Philippines Inc. #13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines Philippines  
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland Poland  
Caterpillar Financial Ukraine LLC 34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine Ukraine  
Caterpillar Fluid Systems S.r.l. Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy Italy  
Caterpillar Forest Products Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar France S.A.S. 40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France France  
Caterpillar Global Mining America LLC 2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States United States  
Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S. Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia Colombia  
Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda. Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil Brazil  
Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Caterpillar Global Mining Field Services LLC 6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States United States  
Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC 351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States United States  
Caterpillar Global Mining HMS GmbH Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany Germany Sven Staudinger (DPO)  
Caterpillar Global Mining LLC 6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States United States  
Caterpillar Global Mining Mexico LLC 10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States United States  
Caterpillar Group Services S.A. 1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium Belgium  
Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd. 2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary Hungary  
Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy Italy  
Caterpillar Insurance Co. Ltd. 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States United States  
Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Services del Peru S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru Peru  
Caterpillar Japan LLC SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan Japan  
Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L. Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile Chile  
Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L. Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Leasing (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand Thailand  
Caterpillar Leasing Chile, S.A. Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd. 500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Logistics (UK) Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Logistics Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Cateprillar Luxembourg S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore  
Caterpillar Marine Power UK Limited 22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd. 333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Maroc SARL Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco Morocco  
Caterpillar Materiels Routiers SAS 21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France France  
Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd. Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Rostock GmbH Werftallee 3, Rostock 18119, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar of Canada Corporation 3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada Canada  
Caterpillar Operator Training Ltd. 3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan Japan  
Caterpillar Panama Services S.A. Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Paving Products Inc. 9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States United States  
Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Poland Sp. z o.o. U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland Poland  
Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy Italy  
Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil Brazil  
Caterpillar Propulsion AB Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd 85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore Singapore  
Caterpillar Propulsion Production AB Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion Pte Ltd No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore Singapore  
Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd 87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore Singapore  
Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd. Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd. Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o. ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland Poland  
Caterpillar Renting France S.A.S. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France France  
Caterpillar SARL Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland Switzerland  
Caterpillar Services Germany GmbH Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany Germany  
Caterpillar Servicios Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Servizi Italia Srl Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy Italy  
Caterpillar Shrewsbury Limited Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Skinningrove Limited Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Solution Engineering Ltd. 3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan Japan  
Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd. Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa South Africa  
Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L. Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium Belgium  
Caterpillar Tianjin Ltd. No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Tohoku Ltd. 1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan Japan  
Caterpillar Transmissions France S.A.R.L. 445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France France  
Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd. 3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada Canada  
Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd. No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Used Equipment Services Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar West Japan Ltd. 1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan Japan  
Caterpillar Work Tools B.V. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
Caterpillar Work Tools, Inc. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
Caterpillar Xuzhou Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL) Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium Belgium  
ECM S.p.A. Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29 Frazione Cantagrillo Italy  
EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany Germany  
Electro-Motive Diesel Limited Electro-Motive Diesel LImited c/o Perkins Engines Company Limited Eastfield, Frank Perkins Way   England  
Electro-Motive Diesel, Inc. – UAE Branch Abu Dhabi - Hamdan St - Hamdan Center - Block B-F(101-06)        
Electro-Motive Locomotive Technologies LLC 75 Sadovnicheskaya emb. 115035 Moscow Russia  
Electro-Motive Technical Consulting Co. (Beijing) Ltd. Room 1601 Caterpillar Tower No.8 Wangjing Street Chaoyang District Beijing 100102 P.R. China China    
EMD Locomotive Company de Mexico, S.A. de C.V. Washington S/N Col. Ferrocarril 44440, Guadalajara, JAL Mexico Mexico  
EMD Locomotive Maintenance de Mexico S.A. de C.V. Circuito Exportacion No. 391 Parque Industrial Tres Nacionales 78395, San Luis Potosi, Mexico Mexico    
EMD Locomotive Technologies Private Limited D-149 -153, 178 - 182 Hosiery Complex Phase 2, Noida Uttar Pradesh  201305  India India  
Kentuckiana Railcar Repair & Storage Facility, LLC   (Indiana)) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA    
Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd. No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China China  
Mec-Track S.r.l. Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy Italy  
Motoren Steffens GmbH Geefacker 63, Kleve 47533, Germany Germany  
MWM Austria GmbH Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria Austria  
MWM Benelux B.V. Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands Netherlands  
MWM Energy Hungaria Kft. Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary Hungary  
MWM France S.A.S. 99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)
France  
P. T. Solar Services Indonesia Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia Indonesia  
Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore Singapore  
Perkins Engines Company Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Perkins Engines, Inc. 11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States United States  
Perkins Motores do Brasil Ltda. Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil Brazil  
Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd. No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd. No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China China  
Progress Rail Arabia Limited Company (formerly Electro-Motive Diesel Arabia) Al Nakhlah Tower King Fahd Road & Thumamah Road Interchange Riyadh, Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia    
Progress Rail Australia Pty Ltd (formerly Electro-Motive Maintenance Operations Pty Ltd.) Level 7 5 Rider Boulevard Rhodes NSW, Australia 2138 Australia  
Progress Rail Canada Corporation  (Canada) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 Canada  
Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda. Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil Brazil  
Progress Rail Equipment Leasing Corporation   (Michigan)  (formerly FCM Rail, Ltd.) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA    
Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH Carl-Benz-Str. 1 D-68167 Mannheim, Germany Germany  
Progress Rail Inspection & Information Systems S.r.l. Via IV Novembre 29 Serravalle Pistoiese (PT) CAP 51034 Italy  
Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda. Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2 Jardim Padre Anchieta Diadema Sao Paulo 09951-270 (Brazil) Brazil  
Progress Rail Locomotive Canada Co.   11420-184 Street Edmonton AB Canada T5S 2W7 Canada  
Progress Rail Locomotive Inc.  (Delaware) √ 9301 W 55th Street LaGrange, IL  60525 USA  
Progress Rail Manufacturing Corporation  (Delaware) 3500 S. Cowan Road Muncie Indiana 47302-9555 USA  
Progress Rail Raceland Corporation  (Kentucky) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Rocklin Corporation  (Delaware) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail SA (Pty) Ltd. (formerly Electro-Motive Diesel and Locomotive Company (Proprietary) Limited) 33 Kambathi Street N4 Gateway Industrial Park Willow Park Manor X65 Gauteng 0184 South Africa South Africa  
Progress Rail Services Corporation  (Alabama) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Services de Mexico S.A. de C.V. Avenida Jose Maria Pino Suarez #750 piso 8 Monterrey, Centro Monterrey,  N.L. 64000 (Mexico) Mexico  
Progress Rail Services UK Limited Osmaston Street Sandiacre Nottingham NG10 5AN UK England  
Progress Rail Switching Services LLC  (Delaware) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Transcanada Corporation  (Nova Scotia) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Welding Corporation  (Delaware) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
PT Caterpillar Finance Indonesia Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia Indonesia  
PT. Bucyrus Indonesia Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia
Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Batam Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia Indonesia  
Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd. Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China China  
Pyroban Benelux B.V. 24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands Netherlands  
Pyroban Group Limited Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales United Kingdom  
S&L Railroad, LLC  (Nebraska) 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950    
SCM Singapore Holdings Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore Singapore  
Servicios Administrativos Progress S. de R.L. de C.V. Avenida Jose Maria Pino Suarez #750 piso 8 Monterrey, Centro Monterrey,  N.L. 64000 (Mexico) Mexico  
Servicios Ejecutivos Progress S. de R.L. de C.V. Avenida Jose Maria Pino Suarez #750 piso 8 Monterrey, Centro Monterrey,  N.L. 64000 (Mexico) Mexico  
Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd. Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China China  
Solar Turbines (Thailand) Ltd. No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand Thailand  
Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee 2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada Canada  
Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership 38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan Republic of Kazakhstan  
Solar Turbines EAME s.r.o. Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic Czech Republic  
Solar Turbines Egypt Limited Liability Company 44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt Egypt  
Solar Turbines Europe S.A. Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium Belgium  
Solar Turbines Incorporated 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines International Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia Malaysia  
Solar Turbines Middle East Limited PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE United Arab Emirates  
Solar Turbines Services Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Services Nigeria Limited Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria Nigeria  
Solar Turbines Services of Argentina S.R.L. Maipu 1210, Buenos Aires Argentina Argentina  
Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A. Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland Switzerland  
Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited 48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago  
Solar Turbines West-Africa SARL Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon Gabon  
Tangshan DBT Machinery Co., Ltd. No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China China  
Tokyo Rental Ltd. 32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan Japan  
Turbinas Solar de Columbia S.A. Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia Colombia  
Turbinas Solar de Venezuela, C.A. Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela Venezuela  
Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey Turkey  
Turbomach France S.A.R.L. 11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France France  
Turbomach GmbH Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany Germany  
Turbomach Netherlands B.V. Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands Netherlands  
Turbomach Pakistan (Private) Limited 32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan Pakistan  
Turbomach S.A. Unipersonal via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland Spain  
Turbomach S.r.L. via Battistini 21A,Parma 43100 Italy Italy  
Turbomach Sp.Zo.o. ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland Poland  
Turner Powertrain Systems Limited Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales United Kingdom  
Kemper Valve & Fittings Corp. 3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)
United States  
Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees 100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States
United States  
Caterpillar Global Mining Equipment LLC 3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States
United States  
Caterpillar Financial Dealer Funding LLC 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States
United States