Caterpillar Küresel Veri Gizliliği Beyanı

Caterpillar Küresel Veri Gizliliği Beyanı

Geçerlilik Tarihi: 25 Mayıs 2018

20 Ekim 2021 itibarıyla güncellenmiştir

Bu Gizlilik Beyanı Caterpillar’ın kişisel bilgileri nasıl edindiğini, muhafaza ettiğini ve transfer ettiğini açıklamaktadır. Bu Gizlilik Beyanı Yürürlükteki Bizim Değerlerimiz (Caterpillar’ın Dünya Genelindeki İş Ahlakı) içinde tanımlı değerlerimizi ve prensiplerimizi dile getirmektedir.

 

Bu Gizlilik Beyanı, Caterpillar’ın iştiraklerini, şubelerini ve Çizelge A’da listelenen Caterpillar tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikleri (Caterpillar Veri Denetçileri Listesi / Tüzel Kişilikler) (tümü birden, “Caterpillar”) bağlar. Bu Gizlilik Beyanı sadece Caterpillar’ın amaçları doğrultusunda Caterpillar tarafından kişisel bilgiler alındığında veya bunun dışında bu bilgiler işlendiği zaman geçerlidir. (örn., Caterpillar (müstakil veya başka tüzel kişiliklerle ortak olarak) denetçi olduğu ve bu nedenle herhangi bir bilginin hangi amaçla ve nasıl bir şekilde işleneceğini belirlediği zaman). Örneğin Caterpillar satıcıları, tedarikçileri ve müşterileri gibi başka bir şirket adına Caterpillar kişisel bilgileri aldığında veya bunları işlediğinde bu Gizlilik Beyanı geçerli değildir.

Sizin bilgilerinizin “denetçisi” olan Caterpillar tüzel kişiliği sizin herhangi bir şekilde ilişki içinde bulunduğunuz tüzel kişiliktir; bu ilişkiye örnek: bir müşteri (örn., sipariş formunuzda veya Caterpillar ile diğer bir anlaşma esnasında Caterpillar şirketi adının geçmesi), bir çalışan (örn., ilişki içinde olduğunuz veya ilişki kurmaya teşebbüs ettiğiniz Caterpillar şirketi) veya bir tedarikçi olarak (örn., bir tedarikçi ilişkisi içinde olduğunuz veya bu tür bir ilişki kurmaya teşebbüs ettiğiniz Caterpillar şirketi). Caterpillar, değişikliklerden haberdar olunması için bu Gizlilik Beyanının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesini tavsiye eder.

Rahat takip edebilmeniz için, bu Gizlilik Beyanı aşağıda tanımlanan veri sahibi kategorilerine göre organize edilmiştir. Bazı durumlarda, kategorilerden hiçbirine tam olarak uymayabileceğinizi lütfen aklınızda bulundurun (örneğin, birden fazla bölüm size uyabilir veya bir Caterpillar müşterisi olmayabilirsiniz, fakat yine de müşteri bölümü sizin için en uygun olandır). Lütfen Caterpillar ile ilişkinize en uygun lisanların tümünü gözden geçirin. Bu Gizlilik Beyanı şu bireylerin kişisel bilgilerini kapsamaktadır:

·         Caterpillar çalışan adaylarını veya çalışanlarını (diğer bir ifadeyle kadrodaki elemanlar, personel ve işçiler) veya Caterpillar için çalışması amaçıyla halihazırda veya önceden istihdam edilmiş, geçici olarak çalışanlar dahil diğer kişiler (topluca, “çalışanlar”);

·         Satıcılar, satıcıların müşterileri, dağıtımcılar, dağıtımcıların müşterileri, doğrudan satış müşterileri, satış temsilcileri ve diğer al-satçılar dahil, Caterpillar müşterileriyle ilgili olanlar (topluca, “müşteriler”) ve

·         Caterpillar tedarikçileriyle ilgili olanlar, örneğin tedarikçilerin çalışanları (geçici işçiler, kadro elemanları, personel ve alt yükleniciler, vb.) (topluca, “tedarikçiler”).

Bu Gizlilik Beyanında, “işleme” terimi kişisel bilgiler üzerinde yapılan, örneğin toplama, muhafaza etme, düzenleme, transfer etme veya kullanma dahil her türlü eylemi ifade etmektedir. İlave olarak, bu Gizlilik Beyanı Caterpillar’ın topladığı veya başka türlü işlediği diğer bilgiler (Kişisel olmayan Bilgiler) için geçerli değildir. Caterpillar’ın toplayabileceği veya başka türlü işleyebileceği diğer bilgiler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Caterpillar’ın Veri Yönetim Beyanına bakın.

Bu Gizlilik Beyanına ilave olarak, bazı Caterpillar sistemleri, uygulamaları ve süreçleri, hangi tür spesifik kişisel bilgilerin toplandığı ve bunların nasıl muhafaza edildiği, kullanıldığı ve transfer edildiği konusunda ek detaylar sunan, kendine has gizlilik bildirileri içerebilir.

Birtakım yasal kurallar spesifik kategorilerdeki kişisel bilgilerin toplanmasını, kullanılmasını veya paylaşılmasını yasaklayabilir veya sınırlandırabilir; bu nedenle, uygulamalarımızı tanımlayan bu Gizlilik Beyanı bu yasalar tarafından sınırlandırılmış ve/veya bu Gizlilik Beyanına eklenmiş ve sizin için geçerli ülkeye özel eklerde daha detaylı açıklanmış olabilir. Gizlilik Beyanı ile çeliştiği durumlarda, bu ekler geçerlidir.

Bu Gizlilik Beyanı kapsamında kişisel bilgi belirli bir birey hakkında olan veya belirli bir bireyi tanımlayan veya tanımlayabilecek nitelikteki herhangi bir bilgiyi ifade eder. Diğer bir ifadeyle, sizinle ilişkilendirilebilecek her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Belirli yasal düzenlemeler belli kategorilerdeki kişisel bilgilerin toplanmasını yasaklayabilir veya sınırlandırabilir. Yerel kanunlara ve dokümanın eklerine bağlı olarak, toplanabilecek kişisel bilgilere ilişkin örnekler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sıralanmıştır:

 • İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası, acil durum irtibat noktası(noktaları) bilgileri);
 • Sosyal Güvenlik Numarası veya diğer ulusal/vergi kimlik numaraları;
 • Kimlik Tanıma ve Doğrulama Bilgileri (örn. fotoğraflar, ehliyet, pasaport, kimlik teşhisine ilişkin diğer belgeler);
 • Bilgi Güvenliği kapsamındaki Veriler (örn. kişi tarafından Caterpillar’ın bilgi teknolojileri veya iletişim araçları kullanılarak üretilen, depolanan veya transfer edilen iletişimler);
 • Bunlarla sınırlı olmamak üzere, iletişimler, irtibatlar, sipariş emirleri, ödemeler ve alacaklar gibi unsurları sağlamak için gerekli bilgiler ve
 • Yasal arama emirleri, mahkeme celpleri veya mahkeme emri dahil, ilgili yasalara uyum için gerekli diğer bilgiler.

Bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilen farklı kategorilerdeki kişiler hakkında ilave bilgi toplanmasına ihtiyaç duyulabilir:

Müşteriler:

 • İş Yeri İletişim Bilgileri (örn. şirket adı, adresi, telefon numarası);
 • Bireysel Temsilci İletişim Bilgileri: (örn. adı, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi);
 • Fatura Bilgileri (örn. banka hesap bilgileri, faturalar, makbuzlar);
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Bilgileri (örn. bir müşteri profili oluşturmak veya pazarlama otomasyonunda kullanmak için gerekli bilgiler);
 • Onarım Bilgileri (örn. onarım ihtiyaçları ve durumu);
 • Garanti Bilgileri (örn. satın alma geçmişi, uzatılmış garantiler) ve
 • Müşteri Memnuniyeti Bilgileri.

Caterpillar başka kişiler tarafından bireysel belirleyicilik içeren ekipman bilgilerini alabilir, örneğin, ekipman sahibi, fakat çoğu durumda Caterpillar bu bilgilerin denetçisi değildir.

Çalışanlar:

 • Özgeçmiş Bilgisi (örn. doğum tarihi, medeni durumu, bakmakla yükümlü olunan kişi bilgileri, etnik köken ve/veya milliyet);
 • İkamet Bilgileri (örn. çalışma izni durumu);
 • Banka Hesap Bilgileri;
 • Referans Bilgileri (örn. referans veya tavsiye mektupları veya önceki iş veren veya iş arkadaşları tarafından verilen raporlar);
 • Özgeçmiş Soruşturma Bilgileri (örn. kredi ve adli sicil kayıtları, uyuşturucu ve alkol testleri);
 • Sağlık Bilgileri (örn. reçete kayıtları, sağlık yardım talepleri ve taleplerle bağlantılı olarak gönderilen Ödeme Açıklamaları);
 • Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi);
 • İşçi Sendikası üyeliği;
 • Araç Bilgileri (örn., sürücü olarak geçmişi, araç kaydı, ehliyet numarası);
 • Profesyonel Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim) ve
 • İstihdamla ilişkili Bilgiler (örn. iş geçmişi, yeni çalışan kayıtları, yetenekler, eğitim ve öğretim, performans değerlendirmeleri, hedefler, katılım, noksan iş günleri, seyahat salahiyeti ve talepleri, ücret geçmişi, iş yeri yaralanmaları ve hastalık raporları, disiplinle ilgili hususlar ve şikayetler).

Tedarikçiler:

 • İkamet Bilgileri (örn. çalışma izni durumu);
 • Banka Hesap Bilgileri;
 • Geçmiş Bilgisi (örn. detaylı değerlendirme)
 • Profesyonel Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim);
 • Referans Bilgileri (örn. referans veya tavsiye mektupları veya önceki iş veren veya iş arkadaşları tarafından verilen raporlar) ve
 • Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi).

Yürürlükteki yerel yasalara bağlı olarak, Caterpillar tarafından toplanan bazı kişisel bilgiler “hassas kişisel bilgiler” olarak değerlendirilebilir (örn. ilave korumaya tabi olan kişisel bilgiler).

Buna ilaveten, bazı durumlarda, örneğin bir işletmenin tek imtiyaz sahibi sizin olduğunuz durum gibi, şirketiniz hakkındaki bilgiler kişisel bilgi olarak değerlendirilebilir. İşlemeye ait bilgiler (örn. ofis adresi), finansal hesap bilgileri (örn. banka hesap bilgileri, ticaret referansları, mali durum tabloları), varlıklar (örn. varlık mülkiyeti), kredi notu, vergi kimlik bilgileri ve çeşitlilik sınıfı bu kapsama dahildir.

Caterpillar, kişisel bilgilerden türetilmiş anonim (veya sahibinin kim olduğu belli olmayan) bilgilerin kullanabilir, fakat bunun anonim biçimi belirli bir kişiyi işaret edemez ve tanımlayamaz. Bu sahibinin kim olduğu belli olmayan bilgiler bu Gizlilik Beyanının işaret ettiği kişisel bilgiler olarak değerlendirilmez ve bu Gizlilik Beyanı kapsamına dahil değildir. Ancak, eğer bu bilgiler belirli bir bireyin tanımlanmasına imkan verecek bir şekilde düzenlemiş veya kullanılmış ise, bu durumda kişisel bilgiler bu beyan kapsamında değerlendirilir.

Caterpillar, kişisel bilgileri farklı kategorilerdeki kişilerden çeşitli biçimlerde toplar.

Müşteriler (ya doğrudan ya da bazı durumlarda, üçüncü taraflar aracılığıyla) kişisel bilgilerini Caterpillar ürün ve hizmetlerinin alınması, pazarlanması veya satılması kapsamındaki iş ilişkileri yoluyla verebilir. Örneğin bir teklif veya bir sözleşme kapsamında, ürünlerin veya hizmetlerin alınması ve kullanılması (onarım ve garanti hizmetleri dahil) ve Caterpillar sistemlerine muhtemel erişim veya Caterpillar süreçlerinin izlenmesi amacıyla kişisel bilgilerin paylaşılması buna dahildir. Müşteri ilişkileri süresi boyunca, Caterpillar ihtiyaç duyulduğunda, aşağıda tanımlanan amaçlarla kullanmak üzere gerekli olan diğer biçimlerdeki kişisel bilgileri talep etme hakkını saklı tutar.

Çalışanlar kişisel bilgilerin doğrudan başvuru esnasında ve işe alım sürecinde, istihdam edildikleri süre içinde ve bazı durumlarda, izin verdikleri takdirde ayrılış esnasında paylaşabilir. Ayrıca, Caterpillar yukarıda belirtilen bilgileri üçüncü kişilerden elde edebilir; örneğin, bir çalışanın başvuru veya işe alım süreci ile ilgili olarak çalışan tarafından Caterpillar’a deklere edilen referanslar ile iletişime geçtiğimizde veya politikamız ve yürürlükteki yasalara uygun olarak özgeçmiş doğrulama bilgilerini elde ettiğimizde. Ortak başarımız için çok önemli olan Caterpillar’ın işveren-çalışan ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olması için istihdamın bir şartı olarak, bu bilgilerin büyük çoğunluğu Caterpillar’a gönüllü olarak verilen bilgilerdir.

Tedarikçiler Caterpillar ürünlerinin veya hizmetlerinin alınması, pazarlanması veya satılması ile ilgili iş ilişkileri aracılığıyla kişisel bilgilerini paylaşabilirler. Örneğin bir teklif veya bir sözleşme kapsamında, ürünlerin veya hizmetlerin dağıtılması ve Caterpillar sistemlerine muhtemel erişim veya Caterpillar süreçlerinin izlenmesi amacıyla kişisel bilgilerin paylaşılması buna dahildir. Tedarikçi ilişkileri süresi boyunca, Caterpillar ihtiyaç duyulduğunda, aşağıda tanımlanan amaçlarla kullanmak üzere gerekli olan diğer biçimlerdeki kişisel bilgileri talep etme hakkını saklı tutar.

Ayrıca, bir Caterpillar tesisine veya konumuna giden kişilerin fotoğrafları veya video görüntüleri alınabilir (ör. kapalı devre televizyon kameraları veya CCTV).

Meşru menfaati doğrultusundaki amaçlar dahil olmak üzere, Caterpillar’ın tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak için yürürlükteki koruma yasalarının buna izin verdiği ve Caterpillar’a bunun için izin verdiğiniz durumlarda, Caterpillar kişisel bilgilerinizi işler.

Bazı durumlarda, kişisel bilgileriniz alınması için izniniz içinde bulunulan şartların gerektirdiği şekilde gerçekleşebilir; bu iznin sözlü veya yazılı şekilde, elektronik ortamda veya -yerel yasalar izin verdiğinde- içinde bulunulan şartlar dolayısıyla amacın açık olduğu ve kişisel bilgilerinizi gönüllü olarak paylaştığınız durumlarda zımni olarak alınması anlamına gelmektedir. Yerel yasalara bağlı olarak ve iliştirilmiş ülkeye özel eklerde açıkça belirtilmiş olabileceği gibi, Caterpillar’ın izninizi açık bir şekilde almasını gerektiren durumlar olabilir. Bu durumda izin vermek sizin seçiminizdir ve tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bazı durumlarda, sözleşmesel ve yasal sınırlamalara bağlı olarak ve makul bir bildirim süresi çerçevesinde, bilgilerinizi alma ve kişisel bilgilerinizin kullanımı konusunda Caterpillar’a verdiğiniz izni geri çekebilirsiniz.

Caterpillar kişisel bilgileri, toplandıkları andaki orijinal amacına uygun amaç doğrultusunda kullanır. Buna bilginin toplandığı andaki orijinal amacı ilişkili bir amaç doğrultusunda kullanmak dahildir. Caterpillar faaliyetlerinin önemli bir bölümü olarak kişisel bilgileri toplar, kullanır ve paylaşır.

Bu kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı açıklayan ilave bilgiler, özgün yasal sınırlandırmaların ve muhtelif yargı sistemlerindeki hakların açıklandığı destekleyici eklerden edinilebilir.

Kişisel bilgiler Caterpillar’ın tabi olduğu yasal gerekliliklerin karşılanması için de işlenebilir; örneğin kurum başvurularında, bilgi sağlama konusunda kanuni hükümlere uygun hareket etmede, sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirme ve Caterpillar’ın haklarını ve varlıklarını koruma ile ilişkili hususlarda.

Genel olarak müşteri, çalışan ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesinde ve yönetilmesinde kişisel bilgiler önemli bir rol oynamaktadır. Yerel yasalar ve iliştirilmiş eklere bağlı olarak, farklı amaçlar için muhtelif kategorilerdeki kişilerden kişisel bilgiler toplanır. Aşağıda, müşterilerden, tedarikçilerden ve çalışanlardan kişisel bilgi toplamanın farklı gerekçeleri açıklanmıştır.

Müşteri Kişisel Bilgilerinin Toplanma Amaçları

Caterpillar, ticari faaliyetlerini yürütmek (örn. müşteri siparişlerini karşılamak), bireysel erişim veya gruba yönelik bildirimler yoluyla yeni ürünleri pazarlamak (örn. gazeteler), kurum içi performansı değerlendirmek, müşteri ilişkilerini yönetmek (örn. faturalandırma ve ödemeler), risk ve uyum kapsamındaki hususları yönetmek ve muhtelif yönetimsel fonksiyonları desteklemek amacıyla müşteri kişisel bilgilerini kullanmaktadır. Müşterilerden ve beraberindekilerden Caterpillar’ın alabileceği bazı kişisel bilgi örnekleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Kişisel Bilgi Örnekleri

Kullanım Örnekleri

Bireysel Temsilci İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası).

Müşterilerin temsilcileriyle iletişim kurmak ve ilişkileri yönetmek.

Fatura Bilgileri (örn. banka hesap bilgileri, faturalar, makbuzlar).

Müşteri siparişlerini tamamlamak ve gerekli fatura bilgilerinin girişini yapmak.

Kimlik Tanıma ve Doğrulama Bilgileri (örn. fotoğraflar, ehliyet, pasaport, kimlik teşhisine ilişkin diğer belgeler).

Caterpillar tesislerine veya sistemlerine fiziksel veya uzaktan erişimi sağlamak. (örn. yetkilendirme)

Bilgi Güvenliği / Teknoloji Verisi (örn. Caterpillar sistemlerinin kullanılması esnasında edinilen bilgiler).

İlgili sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırmak ve bu sistemlerin güvenliğini sağlamak.

Görüntü, Video (ör. CCTV görüntüsü) (Caterpillar tesisine veya konumuna giden kişiler için)

Güvenlik ve emniyet açısından kolaylık sağlamak için

Çalışan Kişisel Bilgilerinin Toplanma Amaçları

Caterpillar çalışan kişisel bilgilerini ticari operasyonlarının icra edilmesi (örn. erişim kontrolünü sağlamak, güvenlik sistemlerini yönetmek ve kişisel dizinleri güncellemek), çalışan gelişiminin desteklemesi (örn. Eğitim), muhtelif yönetimsel fonksiyonların desteklenmesi (örn. ödeme planlarının, hakların ve tatil çizelgelerinin yönetilmesi) ve işle ilgili operasyonlarımızın yürütülmesi için kullanmaktadır.

Çalışanların ve beraberindekilerden Caterpillar’ın alabileceği bazı kişisel bilgi örnekleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Kişisel Bilgi Örnekleri

Kullanım Örnekleri

Çalışan ve aile üyelerinin İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası, acil durum irtibat noktası(noktaları) bilgileri).

Çalışanlarla iletişim sağlamak ve haklardan faydalanmak.

Profesyonel Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim).

Caterpillar içindeki roller için birey seçimlerini ve değerlendirmelerini yapmak.

İstihdamla ilişkili Bilgiler (örn. iş geçmişi, performans değerlendirmeleri, hedefler, katılım, noksan iş günleri).

İstihdam ile ilgili hususları yürütmek.

İstihdamla ilişkili Bilgiler (örn. iş yeri yaralanmaları).

Uyum yükümlülüklerini karşılamak ve güvenliği sağlamak.

Kimlik Tanıma ve Doğrulama Bilgileri (örn. fotoğraflar, ehliyet, pasaport, kimlik teşhisine ilişkin diğer belgeler).

Yükümlülükleri yerine getirmek ve Caterpillar tesislerine fiziki ve uzaktan erişimi mümkün kılmak.

Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi).

Kullanıcıları tanımlamak veya yetkilendirmek veya erişim kontrolü amaçları doğrultusunda.

Araç Bilgileri (örn., ruhsat, ehliyet numarası).

Caterpillar tesislerine girişleri kolaylaştırmak (örn. park imkanı).

Bilgi Güvenliği / Teknoloji Verisi (örn. Caterpillar sistemlerinin kullanılması esnasında edinilen bilgiler).

İlgili sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırmak ve bu sistemlerin güvenliğini sağlamak.

Görüntü, Video (ör. CCTV görüntüsü)

Güvenlik ve emniyet açısından kolaylık sağlamak için

Tedarikçi Kişisel Bilgilerinin Toplanma Amaçları

Caterpillar tedarikçi kişisel bilgilerini ticari faaliyetlerini icra etmek (örn. erişim kontrol ve güvenlik sistemlerini yönetmek), yeni tedarikçileri seçmek ve onaylamak, tedarikçilerin performansını değerlendirmek, tedarikçi ilişkilerini yönetmek (örn. faturalandırma ve ödemeler), uyum ve risk kapsamındaki hususları yönetmek ve muhtelif yönetimsel fonksiyonları desteklemek amacıyla kullanır.

Tedarikçilerden ve beraberindekilerden Caterpillar’ın alabileceği bazı kişisel bilgi örnekleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Kişisel Bilgi Örnekleri

Kullanım Örnekleri

İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası, acil durum irtibat noktası(noktaları) bilgileri).

Tedarikçi temsilcileriyle iletişim kurmak ve ilişkilerin yönetilmesi için Caterpillar’ın kurum içinde ve işletme genelinde kullanılan dizinde listelenmesinde.

Profesyonel Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim).

Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesinde.

Kimlik Tanıma ve Doğrulama Bilgileri (örn. fotoğraflar, ehliyet, pasaport, kimlik teşhisine ilişkin diğer belgeler).

Caterpillar tesislerine veya sistemlerine fiziksel veya uzaktan erişimi sağlamak.

Bilgi Güvenliği Verisi (örn. Caterpillar sistemlerinin kullanılması esnasında edinilen bilgiler).

İlgili sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırmak ve bu sistemlerin güvenliğini sağlamak.

Görüntü, Video (ör. CCTV görüntüsü) (ziyaretçiler için)

Güvenlik ve emniyet açısından kolaylık sağlamak için

Bölüm 5. Caterpillar kişisel bilgileri nasıl korur?

Caterpillar kişisel bilgileri korumak için bilgi teknolojileri güvenliği ve fiziki güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere makul seviyede tüm tedbirleri kullanır. Bu tedbirler kişisel bilginin işlenmesinden kaynaklanan risklere ve kişisel bilgilerin hassasiyetine uygun şekilde belirlenir ve yürürlükteki yerel yasaların gereklerini dikkate alır. Caterpillar tüm personelinin Caterpillar sistemlerini kullanırken yürürlükteki güvenlik politikalarına uymasını bekler.

Bölüm 6. Caterpillar kişisel bilgileri ne kadar süre muhafaza eder?

Caterpillar yukarıda açıklanan amaçların elde edilmesi ve kayıt saklamayla ilgili olanlar dahil yasal gerekliliklerin karşılanması için gerektiği kadar muhafaza eder. Kişisel bilgilerinizin muhafaza edilme süresi daima yerel yasalara bağlıdır. Bu muhafaza süreci sizin Caterpillar ile ilişki sürenizin daha ötesine geçebilir.

Bölüm 7. Caterpillar kişisel bilgilerin nasıl imha eder?

Kişisel bilgiler artık gerekli olmadığında veya her halükârda, bilginin tutulması için yetki verilen süre dolduğunda, kişisel bilgiler yerel yasalara uygun olarak ve ilgili Caterpillar sistem ve süreçleri tarafından oluşturulan prosedürlere göre imha edilir.

Caterpillar küresel çapta bir işletme olduğundan, iş nedeniyle kişisel bilgilerinizin farklı yargı bölgelerine transfer etme ihtiyacımız olabilir. Caterpillar kişisel bilgileri, bu bilgilerin alındığı yargı bölgesindeki veri koruma seviyesini sağlama yükümlülüğü bulunmayan yargı bölgelerine veya ülkelere transfer edebilir. Gizlilik Beyanı tüm Caterpillar operasyonları ve bunların veri işleme faaliyetleri için geçerlidir ve Caterpillar kişisel bilgilerin korunması için dünya çapındaki tüm iştirakleri ile veri transfer anlaşmaları yapmıştır.

Caterpillar kişisel bilgileri diğerleriyle sadece Gizlilik Beyanına uygun bir şekilde, yukarıda belirtilen amaçlarla, yasalar doğrultusunda talep edildiğinde veya sizin izniniz ile paylaşır. Üçüncü taraflara bilgi transferi genellikle üçüncü taraf işlemcilerine Gizlilik Beyanına uygun amaçlar doğrultusunda transfer şeklinde yapılır. Buna ilave olarak, Caterpillar kişisel bilgileri yasaların gerektirmesi, sizin izniniz veya ilgili bir otoritenin onayı ile üçüncü taraf denetçilerine transfer edebilir. Bazı yargı bölgelerinde, özellikle belirtilen kategorilerdeki verilerin transferi veya belirli üçüncü kişilere bilgilerinizin aktarılması sizin açık izninizi gerektirebilir. Her durumda, kişisel bilgilerin transferi yerel yasalara ve ilişikteki eklere bağlıdır.

Caterpillar kendi namına kişisel bilgileri işleyen üçüncü taraflarla kişisel bilgileri paylaştığında (örn. alt yükleniciler, danışmanlar), Caterpillar söz konusu alıcının kişisel bilgilerin geçerli yasalara uygun olarak korunması için makul girişimlerde bulunur. Bu amaçların herhangi biri doğrultusunda bilgi paylaşımında bulunabileceğimiz üçüncü taraflara örnek olarak:

 • Bayiler, hizmet sağlayıcılar ve teknik altyapı sağlanması gibi ticari faaliyetlerimizi destekleyen diğer paydaşlar;
 • Emniyet güçleri veya diğer devlet kurumları (yasalar gerektirdiğinde; müşteri tarafından yetki verildiğinde; Caterpillar bireylerini veya varlıklarını korumak için ve ticari faaliyetlerimizi desteklemek için, örneğin devlet bağışı için yapılan uygulamalar);
 • İştirakler, bayiler ve Caterpillar tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikler;
 • Caterpillar adına kişisel bilgileri işleyen diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları;
 • Caterpillar’ın ticari faaliyetlerinin bir kısmını elden çıkardığı (veya çıkarmayı değerlendirdiği) durumda alıcı tüzel kişilik (veya satın alma ile ilgilenen bir tüzel kişilik) ve
 • (Sadece çalışanlar) Çalışanlara tıbbi veya mali planlama hizmeti sunan sağlayıcılar.

Caterpillar kişisel bilgilerin tam ve doğru kalması için gerekli adımları atar. Caterpillar’a sunduğunuz kişisel bilgilerinize makul derecede bir erişim talep edebilirsiniz ve erişim sağlayabilirsiniz ve eğer gerekliyse bunları düzeltme fırsatına sahip olabilirsiniz. Caterpillar prosedürleri size kişisel bilgilerinize erişim hakkı vermekte ve yürürlükteki yerel yasaların size vermiş olabileceği diğer haklardan da yararlanmasına imkan sağlamaktadır.

Yerel yasalarca yasaklanmadığı veya bazı durumlarda, yerel yasalar tarafından belli şartlara bağlandığı durumlarda kişisel bilgilerinize erişiminiz sınırlandırılabilir. Erişiminizin neden kısıtlanabileceğine ilişkin bazı örnekler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

·         Talebin hukuki tavsiye niteliğinde veya hukuk davalarıyla ilgili olması;

·         Konuya özel bilgilerin yasal imtiyaz gerektirmesi;

·         Kişisel bilgilerin aynı zamanda, bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyen ve sizin erişiminizle gizliliği etkilenebilecek üçüncü tarafların kişisel bilgilerini de içermesi;

·         Talebin yeterince detaylandırılmamış veya halihazırda cevaplanmış olması; 

·         Talebin anlamsız ve yerine getirilmesinin zor olması veya

·         (Sadece çalışanlar) Bilginin gizli bir referansı ifşa ediyor olması.

Caterpillar, kendisi tarafından tutulan kişisel bilgilere erişilmesine veya bunların değiştirilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken yerel yasaları göz önünde bulundurur.

Eğer bir müşteriyseniz, kişisel bilgilerinize erişim sağlamak konusundaki uygun prosedür hakkında bilgi almak için kişisel bilgilerinizi paylaştığınız Caterpillar temsilcisi ile iletişime geçin.

Eğer bir çalışansanız, kişisel bilgilerinize erişim sağlamak konusundaki uygun prosedür hakkında bilgi almak için yerel, bölgesel veya şirket İnsan Kaynakları temsilcisi ile iletişime geçin. Talep üzerine, geçerli yerel yasalar tarafından dikte edilmiş tüm gerekliliklerin karşılanmasının ve kimlik tespitinin yapılmasının ardından, Caterpillar sisteminde bulunan kişisel bilgileri gözden geçirme ve uygun olduğunda, bunları kopyalama, düzenleme, silme veya bunlara itiraz etme haklarına sahip olduğunuz kişisel bilgilerinize erişim verilecektir.

Eğer bir tedarikçiyseniz, organizasyonunuzda Caterpillar ile ilişkilerinden sorumlu olan ve Şirket Web Güvenlik Kimliğine (Corporate Web Security Identification - CWS ID) sahip kişiyle iletişime geçin ve/veya “self-servis” erişimi için Tedarikçi Veri Yönetim Uygulamasına (örn. Supplier Connect) giriş yapın.

Genel Veri Koruma Yasaları ("GDPR") kapsamındaki haklarla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen uygun biçimde Ek 1 ve/veya Ek 2'ye bakın. California Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamındaki haklarla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bu belgedeki Ek 4'e bakın.

Bölüm 10. Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirsiniz?

Gizlilik Beyanı konusunda sorularınız olması durumunda; dataprivacy@cat.com adresine e-posta göndererek, +1 309 494 3282 numaralı telefonu arayarak veya aşağıda belirtilen adrese posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer kişisel bilgilerinize bu Gizlilik Beyanına uygun olmayan bir şekilde müdahale edildiğini düşünüyorsanız, dataprivacy@cat.com adresi veya https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html adresi üzerinden veya +1 (800) 300-7898 numaralı telefonu veya yukarıdaki web sayfalarında yer alan ülkeye özel telefon numarasını arayarak Caterpillar’ın İşletme Uygulamaları Ofisine erişebilirsiniz.

Veri Güvenliği İrtibat Noktaları:

·         Attn: Data Privacy Team

·         Caterpillar Inc.

·         100 NE Adams St.

·         Peoria, IL 61629

İlave olarak, sipariş emrinizde veya Caterpillar ile yapmış olduğunuz herhangi diğer bir anlaşmada, yerel Veri Denetçinizin iletişim bilgileri de bulunmaktadır.

Eğer bir çalışan iseniz, yerel, bölgesel veya aşağıda adresi bulunan şirket İnsan Kaynakları temsilcisi aracılığıyla daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz:

·         İnsan Kaynakları, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, ABD

·         corporate_hr@cat.com

Bazı durumlarda, yerel İnsan Kaynakları temsilcinizin iletişim bilgileri Çalışan El Kitabınızda veya Sözleşmeniz içinde yer almaktadır.

Bölüm 11. Gizlilik Beyanı değiştiğinde ne olur?

Gerektiğinde Gizlilik Beyanını değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Değiştirdiğimizde, o an bundan etkilenen kişilere değişiklikleri iletir ve Gizlilik Beyanının üst kısmına yakın bir yere söz konusu değişikliğin yapıldığı tarihi ve/veya bunların ne zaman geçerli hale geldiğini not ederiz. Bazı durumlarda, eğer yaptığımız değişiklikler önem arz ediyorsa, söz konusu değişiklikler ve ne tür seçenekleriniz olduğu veya değişiklik geçerli hale gelmeden ne tür tedbirler almanız gerektiği konularını iletmek üzere size elektronik posta da gönderebiliriz veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla iletişim kurabiliriz. Değişikliğin nev”ine ve yerel kurallara bağlı olarak, sizin Caterpillar ile devam eden ilişkiniz bu değişiklikleri kabul ettiğinizin ispatı olacaktır.

Caterpillar Küresel Veri Gizlilik Beyanı’nın bu Ek’i Avrupa Ekonomik Bölgesi (European Economic Area “EEA”) içindeki belirli ülkelerde veya ülkelerden gelen (özel kategorisindeki kişisel bilgiler dahil) kişisel bilgilerin Caterpillar tarafından nasıl toplandığı, kullanıldığı, transfer edildiği veya işlendiği konularında ilave bilgiler sunmaktadır. Bu Ek Caterpillar ile bir çalışan / insan kaynakları ilişkisi olmayan bireyler için geçerlidir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Caterpillar’ın Küresel Veri Gizliliği Beyanı’na bakın. Caterpillar’ın kişisel olmayan bilgileri nasıl topladığı ve işlediği konularında daha fazla bilgi almak için lütfen Caterpillar’ın Küresel Veri Gizliliği Beyanı’na bakın.

Eğer Caterpillar ile yapmış olduğunuz bir sözleşme nedeniyle bu EEA Ek’inde sizden bahsedilmişse, bu durumda söz konusu sözleşme çerçevesinde işlenen tüm kişisel bilgilerin veri denetçisi bahse konu sözleşme içinde adı geçen yasal tüzel kişilik olacaktır. Bu EEA Eki kapsamında, ilgili denetçiler Caterpillar’ın Küresel Güvenlik Beyanı’nının Çizelge A’sı (Caterpillar Veri Denetçileri / Tüzel Kişilikler) içinde listelenmiştir.

Bölüm 1. Bu ekin amacı nedir?

Caterpillar kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaya kendini adamıştır. Bu EEA Eki, Genel Verilerin Korunması Yönetmeliğine (General Data Protection Regulation - “GDPR”) uygun olarak, ilgili kişisel bilgilerinizi sizinle ilişkimiz süresince ve daha sonrasında nasıl topladığımızı, muhafaza ettiğimizi, kullandığımızı ve transfer ettiğimizi açıklamaktadır. Veri Denetçisi olarak, bizler verinin korunması yasaları çerçevesinde sizi bu EEA EK’inde yer alan bilgiler konusunda bilgilendirmekten sorumluyuz.

Bölüm 2. Hangi hassas kişisel verileri Caterpillar toplayabilir ve işleyebilir?

Hassas kişisel bilgiler (diğer bir ifadeyle özel kategorideki bilgiler) daha yüksek seviyeli bir koruma gerektirir. Bu tür kişisel bilgiler şunları içerebilir veya ifşa ediyor olabilir: ırk ve etnik köken, politik görüş, dini ve felsefi inançlar, işçi sendikası üyeliği, genetik bilgiler, biyometrik veriler, sağlık verisi, cinsel yaşam ve cinsel tercihler.

“Özel kategori” olarak (yukarıda belirtildiği gibi) değerlendirilebilecek veya bu kapsama girebilecek aşağıdaki bilgileri toplayabilir, depolayabilir ve kullanabiliriz:

 • Özgeçmiş Bilgileri (örn. medeni durum, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, etnik köken ve/veya milliyet, mali ve adli sicil kayıtları ve alkol ve uyuşturucu kullanımı) ve
 • Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi).

Bölüm 3. Caterpillar kişisel bilgilerinizi neden kullanır?

Toplanan tüm kategorilerdeki bilgilere esasen, ticari faaliyetleri yürütmek ve yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için sizinle olan ilişkilerimizin yönetilmesi ve yürütülmesinde kullanmak için ihtiyaç duymaktayız. Bazı durumlarda, sizin menfaatleriniz veya temel haklarınızla çakışmaması şartıyla, kişisel bilgilerinizi kendimize veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerini gözetmek için kullanabiliriz.

Bizim veya üçüncü bir tarafın kişisel bilgilerinizi işlemesini gerektirebilecek gerekçeler aşağıda yer alan Tablo 1   kapsamında listelenmiştir.

Bilginin işlenmesine ilişkin gerekçelerden bazıları örtüşecektir ve kişisel bilgilerinizi kullanımını gerekçelendirdiğimiz birden fazla ama söz konusu olabilir.

Tablo 1. Kategoriler, Amaçlar ve İşlemenin Yasal Dayanağı: İnsan Kaynaklarına Ait Olmayan Veri

Veri Konuları

Kişisel Veri Kategorileri

İşleme Amacı

İşlemenin Yasal Dayanağı

Müşteriler ve Tedarikçiler

·         İletişim Bilgileri (örn. adı, adresi, telefon numarası, şirket adı);

·         Fatura bilgileri (ticari hesap bilgisi, fatura, ikamet adresi)

·         Müşteri ilişkileri Yönetimi Bilgileri

·         Elektronik kimlik bilgileri (örn. elektronik posta), sistem kullanımı ve referanslar

·         İletişimi kolaylaştırmak

·         Muhtemel tekliflerin (teklif cevapları) ve iş potansiyeli taşıyan diğer taleplerin hazırlanması dahil olmak üzere muhtemel iş ortaklığı veya sözleşmelerin değerlendirmesi ve imzalanması,

·         Finansal para işlemlerinin ve yönetimin kolaylaştırılması; Denetim

·         Uyum konusundaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örn. kara para aklama karşıtı yasalar, müeyyide listesi taraması)

·         Bilgi Teknolojisi sistemlerinin yönetilmesi ve hizmet sağlanması

·         Sözleşmelerin yürütülmesi

·         Yasal gerekliliklere uyum 

·         Meşru menfaat (ilişkilerin yönetilmesi)

Müşteriler

·         İş Yeri İletişim Bilgileri (örn. adı, adresi, telefon numarası, şirket adı);

·         Fatura bilgileri

·         Kredi derecelendirmesi

·         Elektronik kimlik bilgileri (örn. elektronik posta), sistem kullanımı ve referanslar

·         Onarım ve Garanti Bilgileri 

·         Kredi referans çeki düzenlenmesi ve finansal durum tespiti

·         Müşteri memnuniyeti anketlerinin düzenlenmesi

·         Sözleşmelerin yürütülmesi

·         Meşru menfaatler (müşteri deneyimi konusunda geri bildirim almak)

Tesise gelen ziyaretçiler

·         İletişim Bilgileri (ör. ad, adres, telefon numarası, şirket adı)

·         Görüntü (fotoğraf, video)

·         Suçların veya diğer kötüye kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi

·         Diğer güvenlik ve risk yönetimi amaçları

·         Yasal gerekliliklere uyum

·         Meşru menfaat (güvenlik ve emniyet)

Haber bültenlerimize veya diğer pazarlama faaliyetlerimize üye kaydetmek

·         İletişim Bilgileri (örn. adı, adresi, telefon numarası, şirket adı);

·         Elektronik kimlik bilgileri (örn. elektronik posta) ve referanslar

·         Sizleri faaliyetlerimiz konusunda bilgilendirmek, haber bültenlerimizi ve raporlarımızı göndermek, ürünlerimiz hakkındaki heyecan verici gelişmeleri paylaşmak

·         Meşru menfaatler (ilgili ürünleri ve hizmetleri bildirmek)

·         İzin

Kişisel bilgilerinizi sadece yasa bunu yapmamızı izin verdiği sürece kullanacağız. Çoğunlukla, kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda aşağıdaki dayanaklardan bir veya birkaçını temel alırız:Bölüm 4. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi hususunda, Caterpillar’ın yasal dayanağı nedir?

 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğunda.
 • Sizin menfaatleriniz ve temel haklarınızı ihlal etmediği ve bize (veya üçüncü tarafa) ait meşru menfaatler doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda.
 • Sözleşmenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulduğunda.

Kişisel bilgilerinizi nadiren gerçekleşebilecek aşağıdaki durumlarda da kullanabiliriz:

 • Size (veya başka birine) ait menfaatleri korumak için ihtiyaç duyduğumuzda.
 • Kamu menfaati için veya resmi amaçlarla ihtiyaç duyulduğunda.
 • Önceden sizin izninizi aldığımız durumlarda (bu sadece gönüllü veri işleme ile ilişkili olarak kullanılır ve gerekli veya zorunlu olan işlemle için kullanılmaz).

Kişisel bilgileriniz işleme konusunda güvendiğimiz yasal dayanaklar Tablo 1’de listelenmiştir.

Bölüm 5. Caterpillar’da kullanılan özel kategorideki kişisel bilgiler nelerdir?

Özel kategorisindeki kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanacağız:

 • Biyometrik veriyle ilgili bilgiler, kimlik tespiti veya kullanıcıları yetkilendirmek ve erişim kontrol amaçları doğrultusunda.
 • Özgeçmiş soruşturma bilgileri, Caterpillar ile çalışan bireyleri seçmek ve değerlendirmek için.

Yasal bir dayanağımız (yukarıda açıklandığı gibi) olduğu ve özel durumlarda, sizin yazılı izninizi aldığımız için özel kategorisindeki kişisel bilgileri (yukarıda açıklandığı gibi) işleyebiliriz. Daha seyrek olarak, hukuk davaları ile ilişkili olarak ihtiyaç duyulduğunda veya sizin (veya başka birinin) menfaatini korumak için ihtiyaç duyulduğunda ve sizin izin verme imkanınız olmadığı veya halihazırda bu bilgiyi kamuya açık hale getirdiğiniz durumlarda bu tür bilgileri işleyebiliriz. Uygun koruma koşulları altında bu tür verileri yasal ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde de kullanabiliriz.

Bölüm 6. Otomatik karar verme mekanizması ne zaman kullanılır?

Caterpillar bireylerle ilgili hukuki bir etki yaratan veya benzer şekilde önemli bir etkisi olan otomatik karar verme mekanizmasını düzenli ve sistematik olarak kullanmamaktadır. Böyle bir otomatik karar verme mekanizması uygulayan bir Caterpillar şirketi ile etkileşime geçmeniz durumunda, bu otomatik karar verme mekanizmasının çerçevesini detaylandıran özel bir uyarı almış olmalısınız.

Avrupa’daki verinin korunması yasaları çerçevesinde (ve onlar için geçerli olan ve Caterpillar’ın uymak zorunda olduğu diğer yasalar ve düzenlemelere bağlı olarak), kişisel bilgilerinizi kullanan otomatik karar verme mekanizmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Bölüm 7. Caterpillar’ın izninize ihtiyacı var mıdır?

Sınırlı durumlarda, özellikle belirli hassas verileri işlememize izin vermeniz için sizden yazılı izninizi almak için size ulaşabiliriz. Bunu yaparsak, almak istediğimiz bilginin ve nedeninin detaylarını size açıklarız, böylece izin verip vermeyeceğinizi etraflıca değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, Tablo 1’de açıklanan diğer durumlarda da izninize güvenebiliriz.

Bizden gelen tüm izin taleplerini olumlu karşılama hususunun bizimle yaptığınız sözleşmenizin bir şartı olmadığı konusunda dikkatli olun.

Bölüm 8. Kişisel bilgileri vermezseniz ne olur?

Sizden talep edildiği halde belirli bilgileri vermezseniz, sizinle yaptığımız anlaşmayı (size ödeme yapmak veya bir ürün sağlamak gibi) yerine getiremeyebilir veya yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uyma konusunda sorun yaşayabiliriz.

Bölüm 9. Caterpillar’ın kişisel bilgileri toplama amacı değişirse, ne olur?

Makul başka bir amaçla kişisel bilgilerinizi kullanmaya ihtiyacımız olduğu ve bu amacın orijinal amaca uygun olduğunu değerlendirdiğimiz durumlar dışında, kişisel bilgilerinizi sadece bunları toplama amacımız doğrultusunda kullanırız. Eğer kişisel bilgilerinizi ilgisiz bir amaç için kullanmaya ihtiyacımız varsa, sizi bilgilendirir ve bunu kullanmamıza izin veren yasal dayanağı size açıklarız.

Gerekli olduğunda veya yasalar tarafından izin verildiğinde, yukarıdaki kurallara uygun olarak, kişisel bilgilerinizin bilginiz veya izniniz dışında işlenebileceğini aklınızda bulundurun.

Bölüm 10. Caterpillar kişisel bilgilerinizi paylaşacak mı?

Üçüncü taraf sağlayıcılar ve Caterpillar dahil olmak üzere, bilgilerinizi (aşağıda açıklandığı gibi) Üçüncü Taraflarla paylaşma zorunda olabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizi Avrupa Birliği (“AB”) dışına transfer edebiliriz. Eğer bunu yaparsak, kişisel bilgilerinizle ilgili olarak benzer seviyede bir koruma bekleyebilirsiniz.

Bölüm 11. Hangi Üçüncü Taraflar kişisel bilgilerinizi işleyebilir?

“Üçüncü Taraflar” içinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (alt yükleniciler, atanmış temsilciler, sigortacılar ve sigorta simsarları) ve Caterpillar’ın diğer tüzel kişilikleri yer almaktadır. Örnekler aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Bayiler, hizmet sağlayıcılar ve teknik altyapı sağlanması gibi ticari faaliyetlerimizi destekleyen diğer paydaşlar;
 • Emniyet güçleri ve diğer devlet daireleri;
 • İştirakler, bayiler ve Caterpillar tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikler;
 • Caterpillar adına kişisel bilgileri işleyen diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve
 • Caterpillar’ın ticari faaliyetlerinin bir kısmını elden çıkardığı (veya çıkarmayı değerlendirdiği) durumda alıcı tüzel kişilik (veya satın alma ile ilgilenen bir tüzel kişilik).

Bölüm 12. Caterpillar, kişisel bilgilerinizi Caterpillar içinde ne zaman paylaşabilir?

Sistem bakım desteği, veri muhafazası ve diğer yasal ticari faaliyetler kapsamında ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması veya yeniden gruplandırma uygulamalarında, olağan iş ve raporlama faaliyetlerinin bir parçası olarak, Kişisel bilgilerinizi Caterpillar içinde paylaşacağız.

Bölüm 13. Caterpillar, kişisel bilgilerinizi neden Üçüncü Taraflar ile paylaşabilir?

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki nedenlerle Üçüncü Taraflarla paylaşacağız:

 • Düzenleme veya denetleme otoritesi, polis veya yetkili bir yargı merci tarafından açıklanması talep edildiği durumlarda, yasal ve düzenleyici yükümlülüğün yerine getirilmesi için;
 • Sizinle veya sizin için sözleşmenin yönetilmesine ihtiyaç duyulduğunda;
 • Denetleme, sigortalama amacıyla ve ticari operasyonlarımız ve şikayetlerin ele alınışı ile ilgili olarak tavsiye alınması esnasında ve
 • Bunu yapma konusunda hukuki bir menfaatimiz olan diğer hallerde.

Bölüm 14. Caterpillar AB dışına kişisel bilgileri ne zaman transfer edebilir?

Sizinle ilgili olarak topladığımız kişisel bilgiler Avrupa Ekonomik Birliği (European Economic Area - “EEA”) dışındaki bir veya daha fazla ülkeye transfer edilebilir ve bu ülkelerde muhafaza edilebilir. Bu bilgiler Caterpillar veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız için EEA dışında çalışan personel tarafından da işlenebilir. Bu gibi durumlarda, alıcının bu dokümanda açıklanan ve GDPR kapsamında sağlamakla yükümlü olduğu uygun veri koruma seviyesinde olmasının sağlanması için uygun tedbirleri alacağız. Eğer uygun seviyeli bir veri koruma sağlayamazsak, kişisel verileriniz EEA dışına sadece siz transferine önceden izin verdiğiniz zaman transfer edilebilecektir.

Bölüm 15. Kişisel verilerin korunması için hangi güvenlik önlemleri alınmaktadır?

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak ve risklere yönelik uygun güvenlik seviyesini sağlamak için; kişisel verilerinizin kazayla kaybolmasını, yetkilendirilmemiş bir şekilde kullanılmasını ve erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için tasarlanmış önlemler dahil olmak üzere uygun güvenlik önlemleri alınmaktadır. Söz konusu tedbirlere ilişkin detaylar talep edilmesini müteakip sağlanacaktır. İlave olarak, kişisel bilgilerinize erişimi görev kapsamında bilmesi gereken prensibi çerçevesinde yetisi olan çalışanlar, temsilciler, alt yükleniciler ve diğer üçüncü taraflar ile sınırlandırdık.

Tüm şüpheli veri güvenliği ihlalleriyle mücadele etmek için prosedürleri devreye koyduk ve yasal olarak yükümlü olduğumuz şüpheli bir ihlal konusunda sizi ve ilgili düzenleyiciyi bilgilendireceğiz.

Bölüm 16. Caterpillar kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklayacak?

Kişisel bilgilerinizi yasal, düzenleyici, muhasebe ve raporlama ile ilgili gerekliliklerin karşılanması dahil olmak üzere, toplanma amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Muhtelif konulardaki kişisel bilgilerinizin saklama sürelerine ilişkin detaylar veri saklama politikamızda bilginize sunulmuştur. Kişisel bilgilerin uygun saklama sürelerini belirlerken kişisel bilginin miktarını, maiyetini ve hassasiyetini, kişisel bilginizin yetkisiz şekilde ifşa olması durumunda oluşabilecek potansiyel zarar riskini, kişisel bilginizin işlenme amaçlarını ve başka yollarla bu amaçlara ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki hukuki gereklilikleri değerlendiririz.

Bölüm 17. Kişisel bilgilerdeki değişiklikleri Caterpillar’a bildirme konusundaki sorumluluklarınız nelerdir?

Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgilerin güncel ve doğru olması önemlidir. İşlem yaptığımız kişisel bilgilerinizde meydana gelen gerekli tüm değişiklikler konusunda bizi bilgilendirmek için Caterpillar irtibat noktanız ile iletişime geçin veya dataprivacy@cat.com adresine elektronik posta gönderin.

Bölüm 18. Kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Belirli koşulla altında, kanunen size tanınan haklar aşağıdadır:

·         Kişisel bilgilerinize erişim talebi (yaygın olarak “veri sahibi erişim talebi” olarak bilinir). Bu sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilerin bir kopyasını almanıza ve yasalara uygun şekilde işlediğimizi kontrol etmenize imkan sağlar.

·         Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgileri düzeltme talebi. Bu size, sizinle ilgili tuttuğumuz eksik veya yanlış herhangi bir veriyi düzeltme imkanı sağlar.

·         Kişisel bilgilerin silinmesi talebi. Bu size, kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için iyi bir nedenimiz olmadığı durumlarda, bunların çıkarılması veya silinmesini talep etme imkanı verir. Aynı zamanda, verinin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullandığınızda da kişisel bilgilerinizin silinmesini veya çıkarılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır (aşağıya bakınız).

·         Bizim (veya üçüncü bir tarafın) meşru menfaatine dayanan ve kişisel verilerinizin bu dayanak çerçevesinde işlenmesine itiraz etmenizi gerektirecek özel bir durumunuzun bulunması halinde kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda kişisel bilgilerinizi işlediğimizde itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.

·         Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin yasaklanması talebi. Bu sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesini askıya alma tabi yapmanıza imkan sağlar, örneğin eğer bunun doğruluğunu veya işleme gerekçemizi sağlamamızı istediğinizde.

·         Kişisel bilgilerinizin üçüncü bir tarafa transfer talebi.

·         Kişisel bilgilerinizi işlememiz ile ilgili olarak yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istiyorsanız aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Çevrimiçi: AB Bireysel Hak Talep Formu

E-posta: dataprivacy@cat.com

Telefon: +1 (800) 806 6832 veya +1 309 494 3282(DATA)

E-posta göndermeniz halinde; talebinizin doğru şekilde ve zamanında ele alınması için lütfen hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi belirttiğinizden ve hangi veri veya bilgilerin talebinizi ilgilendirdiğini bildirdiğinizden emin olun.

Kişisel bilgilerinize erişmek (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak) için ücret ödemek zorunda değilsiniz. Ancak, erişim talebinizin açık biçimde gereksiz veya aşışı olması durumunda, sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Alternatif olarak, böyle bir durumda talebin yerine getirilmesini ret edebiliriz.

Bölüm 19. Caterpillar sizden ne isteyebilir?

Kimliğinizi doğrulama ve kişisel bilgilere erişim hakkınız (veya herhangi başka bir hakkınız) olduğundan emin olmamız konusunda bize yardımcı olması için sizden bazı spesifik bilgiler talep edebiliriz. Bu kişisel bilgilerin bunu almaya yetkisi olmayan kişilere ifşa olmamasından emin olmak için alınmış başka bir güvenlik önlemidir.

Bölüm 20. İznin iptali konusundaki haklarınız nelerdir?

Belirli bir amaca yönelik olarak kişisel bilgilerinizin alınmasına, işlenmesine ve transfer edilmesine izin verdiğiniz durumlarda, bu spesifik işleme konusunda verdiğiniz izni iptal etme hakkına her zaman sahipsiniz. Verdiğiniz izni iptal etmek için, lütfen dataprivacy@cat.com adresi aracılığıyla iletişim kurun veya işleme faaliyetimiz kapsamında size sağlanan abonelik iptali seçeneklerinden birini kullanın. Verdiğiniz izni iptal ettiğinize ilişkin ikaz aldığımız andan itibaren, artık daha önce üzerinde mutabık kaldığınız orijinal amaç veya amaçlar doğrultusunda bilgileriniz işlenmeyecek ve kişisel bilgilerinizi işlemek için başka bir kanuni dayanağımız olmaması halinde, bilgileriniz güvenli şekilde imha edeceğiz.

Bölüm 21. Bu dokümanda değişiklik olursa ne olur?

Küresel Gizlilik Beyanını ve eklerini her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız ve bunda önemli bir değişiklik yaptığımız zaman güncellenmiş dokümanları size ulaştırırız. Kişisel bilgilerinizin işlemesi konusunda zaman zaman diğer iletişim yöntemlerini kullanarak da size bilgi veririz.

[SON Ek 1. İnsan Kaynaklarıyla İlgili Olmayan Veri Konuları EEA]

Caterpillar Küresel Veri Gizlilik Beyanı’nın bu Ek’i Avrupa Ekonomik Bölgesi (European Economic Area “EEA”) içindeki belirli ülkelerde veya ülkelerden gelen (özel kategorisindeki kişisel bilgiler dahil) kişisel bilgilerin Caterpillar tarafından nasıl toplandığı, kullanıldığı, transfer edildiği veya işlendiği konularında ilave bilgiler sunmaktadır. Bu Ek Caterpillar ile bir çalışan / insan kaynakları ilişkisi olan bireyler için geçerlidir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Caterpillar’ın Küresel Veri Gizliliği Beyanı’na bakın.

Eğer Caterpillar ile yapmış olduğunuz bir sözleşme nedeniyle bu EEA Ek’inde sizden bahsedilmişse, bu durumda söz konusu sözleşme çerçevesinde işlenen tüm kişisel bilgilerin veri denetçisi bahse konu sözleşme içinde adı geçen yasal tüzel kişilik olacaktır. Bu EEA Eki kapsamında, ilgili denetçiler Caterpillar’ın Küresel Güvenlik Beyanı’nının Çizelge A’sı (Caterpillar Veri Denetçileri / Tüzel Kişilikler) içinde listelenmiştir.

Bölüm 1. Bu ekin amacı nedir?

Caterpillar kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaya kendini adamıştır. Bu EEA Eki, Genel Verilerin Korunması Yönetmeliğine (General Data Protection Regulation - “GDPR”) uygun olarak, ilgili kişisel bilgilerinizi sizinle ilişkimiz süresince ve daha sonrasında nasıl topladığımızı, muhafaza ettiğimizi, kullandığımızı ve transfer ettiğimizi açıklamaktadır. Veri Denetçisi olarak, bizler verinin korunması yasaları çerçevesinde sizi bu EEA EK’inde yer alan bilgiler konusunda bilgilendirmekten sorumluyuz.

Bölüm 2. Hangi hassas kişisel verileri Caterpillar toplayabilir ve işleyebilir?

Hassas kişisel bilgiler (diğer bir ifadeyle özel kategorideki bilgiler) daha yüksek seviyeli bir koruma gerektirir. Bu tür kişisel bilgiler şunları içerebilir veya ifşa ediyor olabilir: ırk ve etnik köken, politik görüş, dini ve felsefi inançlar, işçi sendikası üyeliği, genetik bilgiler, biyometrik veriler, sağlık verisi, cinsel yaşam ve cinsel tercihler.

“Özel kategori” olarak (yukarıda belirtildiği gibi) değerlendirilebilecek veya bu kapsama girebilecek aşağıdaki bilgileri toplayabilir, depolayabilir ve kullanabiliriz:

 • Diğer hususlarla birlikte, fiziksel veya ruhsal sağlıkla, engellilik durumuyla, hastalık izniyle ve aile gerekçesiyle işe gelmeme ile ilintili Sağlık Bilgileri (örn. reçete kayıtları, geri ödeme bilgileri ve taleplerle ilgili olarak gönderilen Talep Açıklamaları);
 • Özgeçmiş Bilgileri (örn. medeni durum, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, etnik köken ve/veya milliyet, mali ve adli sicil kayıtları ve alkol ve uyuşturucu kullanımı);
 • Biyometrik Bilgiler (örn. parmak izi) ve
 • İşçi Sendikası üyeliği.

Bölüm 3. Caterpillar kişisel bilgilerinizi neden kullanır?

İstihdam ilişkilerinin yürütülmesinde ve yönetilmesinde kişisel bilgiler önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan tüm kategorilerdeki kişisel bilgilere esasen, yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizinle olan ilişkilerimizin yönetilmesi ve yürütülmesinde kullanmak için ihtiyaç duymaktayız. Bazı durumlarda, sizin menfaatleriniz veya temel haklarınızla çakışmaması şartıyla, kişisel bilgilerinizi kendimize veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerini gözetmek için kullanabiliriz.

Bizim veya üçüncü bir tarafın kişisel bilgilerinizi işlemesini gerektirebilecek gerekçeler aşağıda yer alan Tablo 1   kapsamında listelenmiştir.

Bilginin işlenmesine ilişkin gerekçelerden bazıları örtüşecektir ve kişisel bilgilerinizi kullanımını gerekçelendirdiğimiz birden fazla ama söz konusu olabilir.

Tablo 1. Kategoriler, Amaçlar ve İşlemenin Yasal Dayanağı: İnsan Kaynakları Verileri

Kişisel Veri Kategorileri

İşleme Amacı

İşlemenin Yasal Dayanağı

İletişim Bilgileri (örn. adı, adres, telefon numarası, acil durum irtibat noktası(noktaları) bilgileri)

·        Çalışanlarla iletişim sağlamak

·        Haklardan faydalandırmak

·        Ticari faaliyet kayıtlarının güvenilirliğini muhafaza etmek

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek ve onlarla iletişim sağlamak)

Kimlik tanıma ve doğrulama bilgileri (ulusal/vergi kimlik numaraları ve çalışma izni statüsü dahil)

·        Uyum yükümlülüklerini karşılamak

·        Caterpillar tesislerine veya sistemlerine fiziksel veya uzaktan erişimi sağlamak

·        Çalışanlarla iletişim sağlamak

·        Haklardan faydalandırmak

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek ve onlarla iletişim sağlamak)

Banka Hesap Bilgileri

·        Çalışanlarla iletişim sağlamak

·        Maaş ve haklardan faydalandırmak

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek ve onlarla iletişim sağlamak)

Araç Bilgileri (örn., sürücü olarak geçmişi, araç kaydı, ehliyet numarası)

·        Caterpillar tesislerine girişleri kolaylaştırmak (örn. park imkanı)

·        Şirket araçlarını kontrol etmek

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Meşru menfaat (Caterpillar tesislerinin ve ekipmanlarının yönetilmesi ve bunlara erişim sağlanması)

Profesyonel/Aday Yetkinlik Bilgileri (örn. iş deneyimi, eğitim, referans bilgileri)

·        Caterpillar içindeki roller için birey seçimlerini ve değerlendirmelerin yapmak

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek)

Genel İK kayıtları

·        Yönetsel nedenler

·        Doğrulama amacıyla, sorgu/ihtilaf durumunda kanıt olarak ve referans hükmü için gerekli

·        Çalışan alıkoyma ve yıpranma oranlarını daha iyi anlamak ve gözden geçirmek için analitik çalışmalar yapılması

·        Eğitim, öğretim ve gelişim yönetimi

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek)

İstihdamla ilişkili Bilgiler (örn. iş geçmişi, performans değerlendirmeleri, hedefler, katılım, noksan iş günleri)

·        Kararları desteklemek üzere performans izleme ve değerlendirme (örn. maaş artışları, primler ve terfiler)

·        Meşru menfaat (insan gücünü yönetmek)

Sağlık ve Güvenlik (örn. güvenlik olayları)

·        Tesislerdeki sağlık ve güvenliğin sağlanması

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Hayati önem taşıyan menfaatleri korumak

·        Meşru menfaat (güvenliği sağlamak)

İzleme veya araştırma yoluyla edinilen kişisel bilgiler

·        Suçların veya diğer uygunsuz davranışların tespiti ve önlenmesi

·        Diğer güvenlik ve risk yönetimi ile ilgili hususlar

·        Yasal bir yükümlülüğe uygunluğu sağlamak

·        Hayati önem taşıyan menfaatleri korumak

·        Meşru menfaat (insan gücünü ve güvenliği yönetmek)

Bilişim Teknolojisi sistemlerimiz üzerinde işlenen kişisel bilgiler

·        Ticari faaliyetlerin yürütülmesi için

·        Sözleşmelerin yürütülmesi

·        Meşru menfaat (ticari faaliyet süreçlerinin ve sistemlerinin yönetilmesi)

 

Bölüm 4. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi hususunda, Caterpillar’ın yasal dayanağı nedir?

Kişisel bilgilerinizi sadece yasa bunu yapmamızı izin verdiği sürece kullanacağız. Çoğunlukla, kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda aşağıdaki dayanaklardan bir veya birkaçını temel alırız:

 • Sizinle imzaladığımız bir sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğunda.
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğunda.
 • Sizin menfaatleriniz ve temel haklarınızı ihlal etmediği ve bize (veya üçüncü tarafa) ait meşru menfaatler doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda.

Kişisel bilgilerinizi nadiren gerçekleşebilecek aşağıdaki durumlarda da kullanabiliriz:

 • Size (veya başka birine) ait menfaatleri korumak için ihtiyaç duyduğumuzda.
 • Kamu menfaati için veya resmi amaçlarla ihtiyaç duyulduğunda.
 • Önceden sizin izninizi aldığımız durumlarda (bu sadece gönüllü veri işleme ile ilişkili olarak kullanılır ve gerekli veya zorunlu olan işlemle için kullanılmaz).

Aşağıda sunulan kategorilerdeki kişisel bilgilerin işlemesi için yasal dayanak olarak meşru menfaatlere alınmakta olup, söz konusu durumların her biri için hangi yasal dayanağa güvenildiği tanımlanmıştır. (Aynı zamanda belirli kategorilerdeki bilgilerin işlenmesi konusunda, varsa destekleyici dayanaklar da sunulmuştur.)

Bölüm 5. Caterpillar’da kullanılan özel kategorideki kişisel bilgiler nelerdir?

Özel kategorisindeki kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanacağız:

 • Hastalık izinleri veya aile kaynaklı iş gücü kayıplarını ihtiva eden izinler ile ilgili bilgiler, istihdam ile ilişkili kurallar ve diğer yasalara uyumu sağlamak için.
 • Fiziksel ve ruhsal sağlığınızla veya engellilik durumunuzla ilgili bilgiler, iş yerinde sağlık ve güvenliğinizi garanti altına almak, form durumunuzun çalışmaya uygunluğunu değerlendirmek, hastalık izinlerini ve hakları izlemek ve yönetmek için.
 • İşçi sendikası üyeliği, aidat tahsilatlarını kolaylaştırmak, irtibat noktası listesini oluşturmak ve ticari faaliyetlerle ilgili diğer aktiviteler için.
 • Etnik köken ve/veya milliyet ile ilgili bilgiler, istihdamla ilgili olan düzenlemeler ve diğer yasalarla uyumu sağlamak için.
 • Biyometrik veriyle ilgili bilgiler, kimlik tespiti veya kullanıcıları yetkilendirmek için ve erişim kontrol amaçları doğrultusunda.
 • İstihdamla ilişkili öz geçmiş sorgulama kapsamındaki bilgiler, Caterpillar bünyesindeki görevler için bireyleri değerlendirmek ve seçmek için.

Yasal bir dayanağımız (yukarıda açıklandığı gibi) olduğu için özel kategorisindeki kişisel bilgileri (yukarıda açıklandığı gibi) işleyebiliriz ve ayrıca şunlar için bilgileri işleyebiliriz:

 • özel durumlarda, sizin yazılı izninizi aldığımız için;
 • Sosyal sigortalar kanunu ve istihdam sahasındaki belirli hakları veya yükümlülükleri Küresel Veri Gizlilik Beyanı’na uygun şekilde yerine getirmemiz gerektiği için;
 • Küresel Veri Güvenlik Beyanımıza uygun olduğu ve aynı zamanda kamu yararı doğrultusunda gerekli olduğu için, örneğin fırsat eşitliği gözetimi gibi veya
 • Uygun gizlilik korumasına tabi olarak, çalışma kapasitesinin sağlık yönünden değerlendirilmesi için gerekli olduğunda.

Daha seyrek olarak, hukuk davaları ile ilişkili olarak ihtiyaç duyulduğunda veya sizin (veya başka birinin) menfaatini korumak için ihtiyaç duyulduğunda ve sizin izin verme imkanınız olmadığı veya halihazırda bu bilgiyi kamuya açık hale getirdiğiniz durumlarda bu tür bilgileri işleyebiliriz. Uygun koruma koşulları altında bu tür verileri yasal ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde de kullanabiliriz.

Bölüm 6. Otomatik karar verme mekanizması ne zaman kullanılır?

Caterpillar bireylerle ilgili hukuki bir etki yaratan veya benzer şekilde önemli bir etkisi olan otomatik karar verme mekanizmasını düzenli ve sistematik olarak kullanmamaktadır. Böyle bir otomatik karar verme mekanizması uygulayan bir Caterpillar şirketi ile etkileşime geçmeniz durumunda, bu otomatik karar verme mekanizmasının çerçevesini detaylandıran özel bir uyarı almış olmalısınız.

Avrupa’daki verinin korunması yasaları çerçevesinde (ve onlar için geçerli olan ve Caterpillar’ın uymak zorunda olduğu diğer yasalar ve düzenlemelere bağlı olarak), kişisel bilgilerinizi kullanan otomatik karar verme mekanizmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Bölüm 7. Caterpillar’ın izninize ihtiyacı var mıdır?

Sınırlı durumlarda, özellikle belirli hassas verileri işlememize izin vermeniz için sizden yazılı izninizi almak için size ulaşabiliriz. Bunu yaparsak, almak istediğimiz bilginin ve nedeninin detaylarını size açıklarız, böylece izin verip vermeyeceğinizi etraflıca değerlendirebilirsiniz.

Bizden gelen tüm izin taleplerini olumlu karşılama hususunun bizimle yaptığınız sözleşmenizin bir şartı olmadığı konusunda dikkatli olun.

Bölüm 8. Kişisel bilgileri vermezseniz ne olur?

Sizden talep edildiği halde belirli bilgileri vermezseniz, sizinle yaptığımız anlaşmayı (size ödeme yapmak veya bir hak sunmak gibi) yerine getiremeyebilir veya yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize (sağlık ve güvenlik gibi) uyma konusunda sorun yaşayabiliriz.

Bölüm 9. Caterpillar’ın kişisel bilgileri toplama amacı değişirse, ne olur?

Makul başka bir amaçla kişisel bilgilerinizi kullanmaya ihtiyacımız olduğu ve bu amacın orijinal amaca uygun olduğunu değerlendirdiğimiz durumlar dışında, kişisel bilgilerinizi sadece bunları toplama amacımız doğrultusunda kullanırız. Eğer kişisel bilgilerinizi ilgisiz bir amaç için kullanmaya ihtiyacımız varsa, sizi bilgilendirir ve bunu kullanmamıza izin veren yasal dayanağı size açıklarız.

Gerekli olduğunda veya yasalar tarafından izin verildiğinde, yukarıdaki kurallara uygun olarak, kişisel bilgilerinizin bilginiz veya izniniz dışında işlenebileceğini aklınızda bulundurun.

Bölüm 10. Caterpillar kişisel bilgilerinizi paylaşacak mı?

Üçüncü taraf sağlayıcılar ve Caterpillar dahil olmak üzere, bilgilerinizi (aşağıda açıklandığı gibi) Üçüncü Taraflarla paylaşma zorunda olabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizi Avrupa Birliği (“AB”) dışına transfer edebiliriz. Eğer bunu yaparsak, kişisel bilgilerinizle ilgili olarak benzer seviyede bir koruma bekleyebilirsiniz.

Bölüm 11. Hangi Üçüncü Taraflar kişisel bilgilerinizi işleyebilir?

“Üçüncü Taraflar” içinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (alt yükleniciler, atanmış temsilciler, sigortacılar ve sigorta simsarları) ve Caterpillar’ın diğer tüzel kişilikleri yer almaktadır. Örnekler aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Bayiler, hizmet sağlayıcılar ve teknik altyapı sağlanması gibi ticari faaliyetlerimizi destekleyen diğer paydaşlar;
 • Emniyet güçleri ve diğer devlet daireleri;
 • İştirakler, bayiler ve Caterpillar tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikler;
 • Caterpillar adına kişisel bilgileri işleyen diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve
 • Caterpillar’ın ticari faaliyetlerinin bir kısmını elden çıkardığı (veya çıkarmayı değerlendirdiği) durumda alıcı tüzel kişilik (veya satın alma ile ilgilenen bir tüzel kişilik).

Bölüm 12. Caterpillar, kişisel bilgilerinizi Caterpillar içinde ne zaman paylaşabilir?

Sistem bakım desteği, veri muhafazası ve diğer yasal ticari faaliyetler kapsamında ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması veya yeniden gruplandırma uygulamalarında, olağan iş ve raporlama faaliyetlerinin bir parçası olarak, Kişisel bilgilerinizi Caterpillar içinde paylaşacağız. Örnekler aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • ücret bordrosu;
 • haklara ilişkin şartlar ve hakların yönetilmesi (maaş dahil);
 • iş sağlığı veya işe yönelik form durumunuzla ilgili değerlendirme ve sağlık ve güvenlik (örn. çalışma alanı değerlendirmeleri);
 • sigorta talepleri ve bildirimleri;
 • işe dalım değerlendirmesi, eğitim ve profesyonel gelişim şartları ve yönetimi;
 • abonelik ve üyelik gibi kütüphane ve araştırma hizmetleri;
 • tesis güvenlik erişimleri ve onarım;
 • seyahat sağlayıcılar;
 • telekomünikasyon ve mesajlaşma hizmetleri, örneğin; çalışma devamlılığı acil durum bildirim sistemimiz;
 • basılı kopya arşivleme ve
 • Bilgi Teknolojileri hizmetleri.

Bölüm 13. Caterpillar, kişisel bilgilerinizi neden Üçüncü Taraflar ile paylaşabilir?

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki nedenlerle Üçüncü Taraflarla paylaşacağız:

 • Düzenleme veya denetleme otoritesi, polis veya yetkili bir yargı merci tarafından açıklanması talep edildiği durumlarda, yasal ve düzenleyici yükümlülüğün yerine getirilmesi için;
 • Sizinle veya sizinle ilgili sözleşmenin, iş ilişkisinin veya herhangi bir hakkın yönetilmesi gerekli olduğunda;
 • Denetleme, sigortalama amacıyla ve ticari operasyonlarımız ve şikayetlerin ele alınışı ile ilgili olarak tavsiye alınması esnasında ve
 • Bunu yapma konusunda hukuki bir menfaatimiz olan diğer hallerde.

Bölüm 14. Caterpillar AB dışına kişisel bilgileri ne zaman transfer edebilir?

Sizinle ilgili olarak topladığımız kişisel bilgiler Avrupa Ekonomik Birliği (European Economic Area - “EEA”) dışındaki bir veya daha fazla ülkeye transfer edilebilir ve bu ülkelerde muhafaza edilebilir. Bu bilgiler Caterpillar veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız için EEA dışında çalışan personel tarafından da işlenebilir. Bu gibi durumlarda, alıcının bu dokümanda açıklanan ve GDPR kapsamında sağlamakla yükümlü olduğu uygun veri koruma seviyesinde olmasının sağlanması için uygun tedbirleri alacağız. Eğer uygun seviyeli bir veri koruma sağlayamazsak, kişisel verileriniz EEA dışına sadece siz transferine önceden izin verdiğiniz zaman transfer edilebilecektir.

Bölüm 15. Kişisel verilerin korunması için hangi güvenlik önlemleri alınmaktadır?

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak ve risklere yönelik uygun güvenlik seviyesini sağlamak için; kişisel verilerinizin kazayla kaybolmasını, yetkilendirilmemiş bir şekilde kullanılmasını ve erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için tasarlanmış önlemler dahil olmak üzere uygun güvenlik önlemleri alınmaktadır. Söz konusu tedbirlere ilişkin detaylar talep edilmesini müteakip sağlanacaktır. İlave olarak, kişisel bilgilerinize erişimi görev kapsamında bilmesi gereken prensibi çerçevesinde yetisi olan çalışanlar, temsilciler, alt yükleniciler ve diğer üçüncü taraflar ile sınırlandırdık.

Tüm şüpheli veri güvenliği ihlalleriyle mücadele etmek için prosedürleri devreye koyduk ve yasal olarak yükümlü olduğumuz şüpheli bir ihlal konusunda sizi ve ilgili düzenleyiciyi bilgilendireceğiz.

Bölüm 16. Caterpillar kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklayacak?

Kişisel bilgilerinizi yasal, düzenleyici, muhasebe ve raporlama ile ilgili gerekliliklerin karşılanması dahil olmak üzere, toplanma amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Muhtelif konulardaki kişisel bilgilerinizin saklama sürelerine ilişkin detaylar İK departmanında bulunan veri saklama politikamızda bilginize sunulmuştur. Kişisel bilgilerin uygun saklama sürelerini belirlerken kişisel bilginin miktarını, maiyetini ve hassasiyetini, kişisel bilginizin yetkisiz şekilde ifşa olması durumunda oluşabilecek potansiyel zarar riskini, kişisel bilginizin işlenme amaçlarını ve başka yollarla bu amaçlara ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki hukuki gereklilikleri değerlendiririz.

Artık Caterpillar çalışanı, işçisi veya alt yüklenicisi olmadığınız zaman, kişisel bilgilerinizi veri saklama politikamıza uygun olarak muhafaza edecek ve imha edeceğiz.

Bölüm 17. Kişisel bilgilerdeki değişiklikleri Caterpillar’a bildirme konusundaki sorumluluklarınız nelerdir?

Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgilerin güncel ve doğru olması önemlidir. Üzerinde işlem yaptığımız size ait kişisel bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bize bildirmek için gerekli prosedür konusunda destek almak için lütfen İnsan Kaynakları temsilciniz ile iletişim kurun.

Bölüm 18. Kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Belirli koşulla altında, kanunen size tanınan haklar aşağıdadır:

·         Kişisel bilgilerinize erişim talebi (yaygın olarak “veri sahibi erişim talebi” olarak bilinir). Bu sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilerin bir kopyasını almanıza ve yasalara uygun şekilde işlediğimizi kontrol etmenize imkan sağlar.

·         Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgileri düzeltme talebi. Bu size, sizinle ilgili tuttuğumuz eksik veya yanlış herhangi bir veriyi düzeltme imkanı sağlar.

·         Kişisel bilgilerin silinmesi talebi. Bu size, kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için iyi bir nedenimiz olmadığı durumlarda, bunların çıkarılması veya silinmesini talep etme imkanı verir. Aynı zamanda, verinin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullandığınızda da kişisel bilgilerinizin silinmesini veya çıkarılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır (aşağıya bakınız).

·         Bizim (veya üçüncü bir tarafın) meşru menfaatine dayanan ve kişisel verilerinizin bu dayanak çerçevesinde işlenmesine itiraz etmenizi gerektirecek özel bir durumunuzun bulunması halinde kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda kişisel bilgilerinizi işlediğimizde itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.

·         Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin yasaklanması talebi. Bu sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesini askıya alma tabi yapmanıza imkan sağlar, örneğin eğer bunun doğruluğunu veya işleme gerekçemizi sağlamamızı istediğinizde.

·         Kişisel bilgilerinizin üçüncü bir tarafa transfer talebi.

·         Kişisel bilgilerinizi işlememiz ile ilgili olarak yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istiyorsanız aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Çevrimiçi: AB Bireysel Hak Talep Formu

E-posta: dataprivacy@cat.com

Telefon: +1 (800) 806 6832 veya +1 309 494 3282(DATA)

E-posta göndermeniz halinde; talebinizin doğru şekilde ve zamanında ele alınması için lütfen hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi belirttiğinizden ve hangi veri veya bilgilerin talebinizi ilgilendirdiğini bildirdiğinizden emin olun.

Kişisel bilgilerinize erişmek (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak) için ücret ödemek zorunda değilsiniz. Ancak, erişim talebinizin açık biçimde gereksiz veya aşışı olması durumunda, sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Alternatif olarak, böyle bir durumda talebin yerine getirilmesini ret edebiliriz.

Bölüm 19. Caterpillar sizden ne isteyebilir?

Kimliğinizi doğrulama ve kişisel bilgilere erişim hakkınız (veya herhangi başka bir hakkınız) olduğundan emin olmamız konusunda bize yardımcı olması için sizden bazı spesifik bilgiler talep edebiliriz. Bu kişisel bilgilerin bunu almaya yetkisi olmayan kişilere ifşa olmamasından emin olmak için alınmış başka bir güvenlik önlemidir.

Bölüm 20. İznin iptali konusundaki haklarınız nelerdir?

Belirli bir amaca yönelik olarak kişisel bilgilerinizin alınmasına, işlenmesine ve transfer edilmesine izin verdiğiniz sınırlı durumlarda, bu spesifik işleme konusunda verdiğiniz izni iptal etme hakkına her zaman sahipsiniz. İzninizi iptal etmek için, lütfen yerel, bölgesel veya şirket İnsan Kaynakları temsilcinize başvurun. Verdiğiniz izni iptal ettiğinize ilişkin ikaz aldığımız andan itibaren, artık daha önce üzerinde mutabık kaldığınız orijinal amaç veya amaçlar doğrultusunda bilgileriniz işlenmeyecek ve kişisel bilgilerinizi işlemek için başka bir kanuni dayanağımız olmaması halinde, bilgileriniz güvenli şekilde imha edeceğiz.

Bölüm 21. Bu dokümanda değişiklik olursa ne olur?

Küresel Gizlilik Beyanını ve eklerini her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız ve bunda önemli bir değişiklik yaptığımız zaman güncellenmiş dokümanları size ulaştırırız. Kişisel bilgilerinizin işlemesi konusunda zaman zaman diğer iletişim yöntemlerini kullanarak da size bilgi veririz.

[SON Ek 2. İnsan Kaynaklarıyla İlgili Veri Konuları EEA]

Güncellenme: 07/01/2019

Caterpillar Global Veri Gizlilik Bildirimine yapılan bu ek Caterpillar'ın Avustralya'da bulunan veya buradan kaynaklanan kişisel bilgileri nasıl topladığı, sakladığı, kullandığı, aktardığı ve diğer şekillerde işlediği hakkında ilave bilgi sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen Caterpillar'ın Global Veri Gizlilik Bildiriminin ana gövdesine bakın.

Bölüm 1. Kişisel Bilgilerin Saklanması

Caterpillar, kişisel bilgileri Caterpillar ve üçüncü taraf satıcıları tarafından sağlanan ve yönetilen sunucularımızda elektronik olarak saklar.

Bölüm 2. Kişisel Bilgilerin Sınır Ötesi Aktarımları

Kişisel bilgileri, işbu Global Veri Gizliliği Bildirimi kapsamındaki bağlı kuruluşlar ve bu Caterpillar şirketleri tarafından kullanılan satıcılar (Caterpillar'ın Global Veri Gizliliği Bildirimi kapsamındaki bağlı kuruluşları ve hangi ülkede kurulu olduklarını içeren bir liste için, Global Veri Gizliliği Bildiriminin Hukuki Varlıklar Bölümüne bakın) dahil olmak üzere, Avustralya dışında paylaşabiliriz. Denizaşırı alıcıların şu anda bulunması muhtemel ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Singapur, Çin, Japonya ve Hindistan bulunmaktadır. Avustralya Gizlilik İlkelerine tabi olan kişisel bilgiler için, bu tür kişisel bilgileri diğer ülkelerdeki kişilere aktarırken uygun bir koruma seviyesini (ör. Avustralya Gizlilik İlkeleri ile tutarlı) sağlamak veya onayınızı almak için uygun adımları atarız.

Bölüm 3. Caterpillar veya Avustralya Enformasyon Yetkilisi Ofisi ile İletişime Geçmek

Caterpillar'ın kişisel bilgilerinizi işlemesi hakkında sorularınız varsa lütfen Global Veri Gizliliği Bildirimi Bölüm 10'da belirtilen şekilde, yerel Caterpillar bağlantınızla, dataprivacy@cat.com adresindeki Caterpillar Veri Gizliliği Ofisi ile veya Caterpillar Çalışma Yöntemleri Ofisi ile temasa geçin. Kişisel bilgilerin Global Veri Gizliliği Bildirimine uygun olmayan bir şekilde ele alındığını düşünüyorsanız ve yerel Caterpillar bağlantınız, Gizlilik Ofisi veya Caterpillar Çalışma Yöntemleri Ofisi tarafından sunulan yanıttan memnun değilseniz, Avustralya Enformasyon Yetkilisi Ofisi ile iletişime geçin.

Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2020 (Son güncelleme: 1 Mayıs 2020)

Caterpillar Global Veri Gizlilik Bildirimine yapılan bu ek Caterpillar'ın California bölgesindeki tüketicilerin kişisel bilgilerini (California Tüketici Gizliliği Yasası veya "CCPA" içinde tanımlanan şekilde) nasıl topladığı, sakladığı, kullandığı, aktardığı ve diğer şekillerde işlediği hakkında ilave bilgi sağlamaktadır. CCPA, beyan yükümlülükleri ve bireylere verilen haklar dahil olmak üzere, İnsan Kaynakları bağlamı içindeki kişilere (ör. çalışanlar) farklı uygulanabilir. Ek olarak, işletmeler arası faaliyetlerde bulunan tüketiciler için istisnalar içerir. İnsan Kaynakları bağlamı içinde daha fazla bilgi için, lütfen işbu Ek 4'ün Madde 1 – İnsan Kaynakları kısmına başvurun. Diğer tüketiciler (CCPA kapsamında ayrı tutulan işletmeler arası faaliyetler hariç olmak üzere) hakkında daha fazla bilgi için, lütfen işbu Ek 4'ün Madde 2 – İnsan Kaynakları Dışı Tüketiciler kısmına başvurun. Caterpillar'ın kişisel bilgilere yönelik genel uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Caterpillar'ın Global Veri Gizlilik Bildiriminin ana gövdesine bakın.

Madde 1 – İnsan kaynakları

Bölüm 1. Ek 4'teki bu Maddenin Amacı nedir?

Ek 4'teki bu Maddenin amacı Caterpillar çalışanı adaylarını, çalışanlarını, sahiplerini, yöneticilerini, yetkililerini, tıbbi personelini ve yüklenicilerini (bu Maddenin amaçları yönünde, toplu olarak "çalışanlar" olarak anılacaktır), topladığımız Kişisel Bilgiler kategorileri (aşağıda tanımlanan şekilde) ve bu Kişisel Bilgileri kullanım amaçlarımız hakkında bilgilendirmektir.

Bölüm 2. Kişisel Bilgilerin İş Amaçlı Olarak Toplanması Ve Kullanılması

İşbu Bildirimin amaçları doğrultusunda "Kişisel Bilgiler", tanımlanan veya tanımlanabilen bir kişi ile ilişkili bilgilerdir. Kişisel Bilgiler, makul şartlarda sizi tanımlayamayacak ve sizinle bağlantılı olamayacak bilgiler dahil olmak üzere, kimliksizleştirilmiş, tanımlanmamış, kümelenmiş veya birleştirilmiş bilgileri içermez. Kişisel Bilgiler aynı zamanda halka açık bilgileri (federal, devlet veya yerel yönetim kayıtlarında yasal olarak bulunan bilgiler) de içermez.

Çalışanların Kişisel Bilgilerini yalnızca iş amaçlı olarak (aşağıda daha detaylı açıklandığı gibi) ve yürürlükteki yasalar ile tutarlı bir şekilde toplar, kullanır ve ifşa ederiz. Kişisel Bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemiz halinde, bunu aşağıda açıklanan aynı amaçlarla yapar ve uygun olduğu yerlerde, bu tür üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerin gizliliğini korumasını ve kişisel bilgileri güvenli ve korumak için uygun sistemleri ve işlemleri uygulamasını talep ederiz.

Bizimle olan iş ilişkinizi yönetmek amacıyla hakkınızda, aşağıdaki kategorilerdeki Kişisel Bilgileri toplar ve kullanırız:

Kişisel Bilgi kategorisi

Kişisel Bilgileri Kullanma Şeklimiz

Çalışanların ve faydalanıcıların ve aile üyelerinin iletişim bilgileri (ör. ad, kişisel ve iş adresleri, kişisel ve iş telefonu numarası, kişisel ve iş e-posta adresi, acil durumda aranacak kişinin/kişilerin bilgileri)

Ödenekleri ve şirket kayıtlarını belirlemek, bildirmek, yönetmek ve korumak için

Mesleki Nitelik Bilgileri (ör. iş deneyimi, eğitim, referanslar, sertifikalar, profesyonel üyelikler, dil yetenekleri, uygulama süreci veya çalışma sırasında sağlanan diğer benzer bilgiler)

Caterpillar içindeki görev(ler) için bireylerin değerlendirilmesi, seçilmesi ve geliştirmeyi kolaylaştırmak için

İstihdam ile ilgili bilgiler (ör. iş geçmişi, performans değerlendirmeleri, disiplin ve davranış kayıtları, hedefler, devamlılık, çalışma devamsızlıkları, eğitim kayıtları, maaş, tazminat ve diğer ödenekler)

İstihdam ilişkisini ve uyumluluk yükümlülüklerini yönetmek için

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (ör. çalışma alanı yaralanması, atlatılan kazalar, hizmet için uygunluk)

Uyumluluk yükümlülüklerini karşılamak ve sağlığı ve güvenliği yönetmek için

Tanımlama ve Doğrulama Bilgileri (ör. fotoğraflar, ehliyet, vatandaşlık, pasaport, vizeler, diğer kimlik kanıtları)

Uyumluluk yükümlülüklerini karşılamak, çalışma için uygunluğu belirlemek ve Caterpillar tesislerine veya sistemlere fiziksel veya uzaktan erişim olanağı sağlamak için

Finansal Bilgiler (ör. banka hesabı bilgileri, maaşa haciz konması kayıtları (varsa))

Bordro, ödenekler ve giderleri yönetmek için

Otomotiv Bilgileri (ör. araç plakası bilgileri)

Caterpillar tesislerine erişimi kolaylaştırmak için (ör. park yeri)

Seyahat Bilgileri (ör. seyahat programı, vizeler, sık uçuş hesabı gibi ödül programı bilgileri)

Lojistik, geri ödeme/ödeme ve güvenlik kısıtlamaları olmaksızın iş seyahatlerini yönetmek için

Bilgi Güvenliği / Teknoloji Verileri (ör. bu sistemlere oluşturduğunuz veya yüklediğiniz bilgiler dahil olmak üzere Caterpillar sistemleri kullanılarak elde edilen bilgiler).

Geçerli sistemlerin kullanımını ve bu sistemlerin güvenliğini kolaylaştırmak için

 

Bölüm 3. Kişisel Bilgilerin Kullanılması İçin Ek Amaçlar

Yukarıda tanımlanan amaçlara ek olarak, yukarıda tanımlanan kategorilerdeki Kişisel Bilgileri şu amaçlarla da kullanabilir ve paylaşabiliriz:

 • Etkileşimleri, işlemleri ve kayıtları denetlemek için;
 • Şirket politikaları ve prosedürleriyle uyumluluğu izlemek için;
 • Güvenlik olaylarını tespit etmek; zararlı, aldatıcı, hileli veya yasadışı faaliyetlere karşı koruma ve bu faaliyetle ilgili sorumlular için kovuşturma sağlamak;
 • Hukuki yükümlülüklere uymak ve güvenlik güçleri veya diğer devlet kurumlarına açıklamak (yasalarca gerekli kılındığında; Caterpillar'ı, bir kişiyi veya mülkü korumak; devlet bağışı uygulamaları gibi durumlarda işletmemizi desteklemek için ve sizin tarafınızdan yetkilendirildiğinde) ve
 • Sizden gelen talimatlar veya onay uyarınca, başka şekilde açıklamada bulunmak.

Bölüm 4. Ek Bilgiler İçin Kiminle Temas Kurabilirim?

Caterpillar Veri Gizliliği ekibine şu adresten temada geçebilirsiniz: dataprivacy@Cat.com veya posta hizmeti üzerinden ulaşabilirsiniz:

Attn: Data Privacy
Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629

Madde 2 – İnsan Kaynakları Dışı Tüketiciler

Bölüm 1. Ek 4'teki bu Maddenin Amacı nedir?

CCPA, California bölgesindeki tüketicilere kendileri ile ilgili kişisel bilgilerle ilgili belirli haklar sağlar. Bu Madde bizimle olan ilişkiniz sırasında ve sonrasında hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl topladığımız, işlediğimizi ve ifşa ettiğimizi tanımlar ve haklarınızı açıklar. California bölgesindeki bir tüketiciyseniz ve CCPA kapsamındaki bu haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, bir talebin nasıl gönderileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Bölüm 5'e bakın.

Bu Madde sadece California bölgesindeki tüketiciler için geçerlidir. Bu Maddenin amacı doğrultusunda, "California bölgesindeki tüketici", California'da ikamet eden bir gerçek kişiyi anlatır ve kişileri (i) Caterpillar (temsilcilerimiz dahil) ile iş yapan bir şirketin, ortaklığın, şahıs işletmesinin, kar amacı gütmeyen kuruluşun veya kamu kuruluşunun bir çalışanı, sahibi, yöneticisi veya yüklenicisi ya da (ii) Caterpillar çalışanı adayı, çalışanı, sahibi, yöneticisi, yetkilisi, tıbbi personel üyesi veya yüklenicisi olarak hareket ettikleri sürece kapsamaz.

Bölüm 2. Caterpillar Hangi Kategorilerdeki Kişisel Bilgileri, Hangi Amaçlarla Toplayabilir, İşleyebilir ve Açıklayabilir?

Kişisel Bilgi Kategorileri

Bilgi Kaynakları

Kişisel Bilgilerin Toplanmasının/Kullanılmasının İşe veya Ticarete Yönelik Amacı

Kişisel Bilgilerin Paylaşıldığı Üçüncü Tarafların Kategorileri

Tanımlayıcılar (ör. isim, posta adresi, benzersiz kişisel tanımlayıcılar, çevrimiçi tanımlayıcılar, IP adresi, e-posta adresi)

 • Doğrudan bireylerden;
 • Üçüncü taraflar (ör. Caterpillar ürününü satın almak için etkileşime giren şirketler, teknoloji platformları)

 

 • Sizinle iletişim kurmak, Caterpillar tesislerine ve sistemlerine erişimi etkinleştirmek, size ürün/hizmetler ve ilgili bilgiler sunmak, uyumluluk yükümlülüklerini karşılamak ve güvenliği yönetmek dahil olmak üzere sizi tanımlamak ve sizinle olan ilişkimizi yönetmek.
 • Tüketici ve eşzamanlı işlemlerle geçerli bir etkileşimle ilgili denetimler
 • Güvenlik olaylarını tespit etmek; zararlı, aldatıcı, hileli veya yasadışı faaliyetlere karşı koruma ve bu faaliyetle ilgili sorumlular için kovuşturma sağlamak
 • Hesapların korunması veya bakımı, müşteri hizmetleri sağlamak, siparişleri veya işlemleri işlemek veya yerine getirmek, müşteri bilgilerini doğrulamak, ödemeleri işlemek, finansman sağlamak, reklam veya pazarlama hizmetleri sunmak, analitik hizmetler veya benzer hizmetler sağlamak dahil olmak üzere hizmetler gerçekleştirmek
 • Teknolojik gelişim ve gösterim için dahili araştırmaları üstlenmek;
 • İşletme tarafından sahip olunan, üretilen, kontrol edilen veya iş için üretilen bir hizmet veya cihazın kalitesini veya güvenliğini doğrulamaya ve korumaya ve işletme tarafından sahip olunan, üretilen, kontrol edilen veya iş için üretilen bir cihazın hizmetini iyileştirmeye, yükseltmeye veya geliştirmeye yönelik faaliyetleri üstlenmek
 • Mevcut hedeflenen işlevselliği olumsuz etkileyen hataları belirlemek ve onarmak için hata ayıklama uygulamak
 • Tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları ve teknik altyapı hizmetlerini sağlamak gibi işletmeyi destekleyen diğer ortaklar
 • Caterpillar tarafından kontrol edilen iştirakleri, bağlı kuruluşlar ve diğer kuruluşlar
 • Caterpillar adına kişisel bilgileri işleyen diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları

 

California Müşteri Kayıtları tüzüğünde belirtilen kişisel bilgi kategorileri (ör. ad, imza, adres, telefon numarası)

Ticari Bilgiler (ör. satın alma geçmişi)

İnternet veya diğer elektronik ağ etkinliği bilgileri (ör. sistem ve ağ tanımlaması ve kimlik bilgileri ve kullanım)

 

Yukarıda tanımlanan amaçlara ek olarak, yukarıda tanımlanan kategorilerdeki Kişisel Bilgileri şu amaçlarla da kullanabilir ve paylaşabiliriz:

 • Güvenlik güçleri veya diğer devlet kurumlarına açıklamak (yasalarca gerekli kılındığında; Caterpillar'ı, bir kişiyi veya mülkü korumak; devlet bağışı uygulamaları gibi durumlarda işletmemizi desteklemek için ve sizin tarafınızdan yetkilendirildiğinde)
 • Sizin talimatlarınız uyarınca yapılan diğer açıklamalar

 

Bölüm 3. Caterpillar Kişisel Bilgilerimi Satıyor Mu?

Kişisel Bilgilerinizi önceki on iki (12) ay boyunca satmadık ve Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayız.

Bölüm 4. CCPA Kapsamında Hangi Haklara Sahibim?

CCPA kapsamında haklarınız bulunabilir. CCPA, tüketicilere kendileri ile ilgili kişisel bilgilerle ilgili belirli haklar sağlar; ancak bu haklar mutlak değildir ve belirli durumlarda geçerli olmaz. CCPA kapsamındaki haklar şunları içerir:

 • Kişisel Bilgileriniz ve Veri Taşınabilirliği Hakkında Bilgi / Kişisel Bilgilere Erişim Talep Etme Hakkı – Kişisel bilgilerinizin Caterpillar tarafından toplanması hakkında bilgi talep etme veya kişisel bilgilerinize erişme hakkı.
 • Silme Hakkı – Hakkınızdaki kişisel bilgilerin silinmesini talep etme hakkı.
 • Kişisel Bilgilerinizin Satılmamasını Tercih Etme Hakkı – İşletmeyi kişisel bilgilerinizi satmamaya (veya satış işlemini durdurmaya) yönlendirme hakkı.
 • Ayrımcılığa Uğramama Hakkı – CCPA kapsamındaki haklarınızı kullandığınız için ayrımcılığa uğramama hakkı.
  CCPA kapsamındaki herhangi bir hakkınızı kullanmanız nedeniyle size ayrımcılık uygulamaz ve CCPA tarafından izin verilmedikçe şunları yapmayız:
  • size mal veya hizmet sunmayı reddetmek;
  • indirimler veya başka avantajlar sağlama veya cezalara maruz bırakma dahil olmak üzere, mal veya hizmetler için size farklı fiyatlar vermek veya farklı ücretlendirme uygulamak;
  • size farklı bir seviyede veya kalitede ürün ya da hizmet sağlamak veya
  • mal veya hizmetler için farklı bir fiyat veya ücretlendirme ya da farklı bir seviyede veya kalitede ürün veya hizmet alabileceğinizi öne sürmek;

, CCPA kapsamındaki haklardan birinin kullanılması nedeniyle.

Bölüm 5. CCPA Kapsamındaki Bir Hakkıma Nasıl Başvurabilirim?

CCPA kapsamındaki haklarınızı aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla kullanabilirsiniz: 

Çevrimiçi:  CCPA Hak Talebi Alım Formu;
Eposta:  dataprivacy@cat.com; or
Telefon:  +1 (800) 806-6832 veya +1 309-494-3282(DATA).

E-posta göndermeniz halinde; talebinizin doğru şekilde ve zamanında ele alınması için lütfen hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi belirttiğinizden ve hangi veri veya bilgilerin talebinizi ilgilendirdiğini bildirdiğinizden emin olun. 

Yalnızca doğrulanmış bir talebi yanıtlayabileceğimiz için, bir tüketici olarak hakkını kullanan kişinin siz veya tarafınızca atanan bir yetkili temsilci olduğunu onaylamak için sizden bilgi talep edebiliriz. Talebinizi hesabınız üzerinden (hesabınız varsa) göndermenizi talep edebilir veya talebinize yanıt vermeden önce kimliğinizi teyit etmek için belirli güvenlik soruları sorabiliriz. Bireysel haklarınızın (erişim, silme veya satışı tercih etmeme) herhangi birini kullanmanız için Caterpillar ile bir hesap oluşturmanız gerekmez.

Bölüm 6. Ek Bilgiler İçin Kiminle Temas Kurabilirim?

Caterpillar Veri Gizliliği ekibine şu adresten temada geçebilirsiniz: dataprivacy@Cat.com veya posta hizmeti üzerinden ulaşabilirsiniz:

Attn: Data Privacy
Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629

[SON Ek 4. California Tüketici Gizliliği Yasası]

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal data) in or from Brazil. This Appendix is applicable to individuals who do not have an employee / human resources relationship with Caterpillar. For more information, please see Caterpillar’s Global Data Privacy Statement. For more information on how Caterpillar collects and processes non-personal information, please see Caterpillar’s Global Data Governance Statement.

If you were referred to this Brazil Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the data controller for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this Brazil Appendix, the relevant controllers are listed in the Schedule A - List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities of the Caterpillar’s Global Privacy Statement.

Section 1. What is the purpose of this appendix?

Caterpillar is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Brazil Appendix describes how we collect, store, use, and transfer personal information about you during and after your relationship with us, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/18 - “LGPD”). As Data Controller, we are required under data protection legislation to notify you of the information contained in this Brazil Appendix.

Section 2. What sensitive personal data could Caterpillar collect and process?

Sensitive personal data requires a higher level of protection. This is personal information which reveals or contains: racial or ethnic origin, political opinions, religious and philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, health data, sex life or sexual orientation.

We may collect, store, and use the following, which may include or be considered sensitive personal data (as defined above):

·         Background Information, if and when permitted by applicable laws (e.g., ethnicity and drug and alcohol testing); and

·         Biometric Information (e.g., thumbprints).

Section 3. Why does Caterpillar use your personal information?

We need all the categories of information collected primarily to allow us to manage our relationship with you in order to operate our business and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. In some cases, we may use your personal information to pursue legitimate interests of our own or those of third parties, provided your interests and fundamental rights do not override those interests.

The reasons for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 below.

Some of those purposes for processing will overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

 

 

Table 1. Categories, Purpose, and Legal Bases of Processing: Non-Human Resources Data

Data Subjects

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Basis for Processing

Customers and Suppliers

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Billing information (financial accounts data, invoices receipt, residence information)

·         Client relationship Management Information

·         Electronic identification information (e.g., email), system usage and preferences

·         Facilitate communications

·         Evaluation and potentially entering into a business relationship or contract, including potentially preparing bids (responses to bids) and other requests that relate to the potential business

·         To facilitate financial transactions and management; Audit

·         Fulfilling our compliance obligations (e.g., anti-money laundering, screening against sanctions lists)

·         Management of our IT systems and to provide services

·         Performance of a contract

·         Comply with legal requirements 

·         Legitimate interest (to manage the relationship)

Customers

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Billing information

·         Credit worthiness

·         Electronic identification information (e.g., email), system usage and preferences

·         Repair and Warranty Information 

·         Conducting credit reference checks and financial due diligence

·         Performing customer satisfaction survey

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to receive feedback on customers experiences)

·         Protection of credit

Visitors to facilities

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Image (photograph, video)

·         Vehicle Information (e.g., make, model, license plate)

·         Identification Information (e.g., government documents/identifiers)

·         Prevention and detection of crime or other misconduct

·         Other security and risk management purposes

·         Comply with legal requirements

·         Legitimate interest (safety and security)

Subscribers to our newsletters or other marketing activities

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Electronic identification information (e.g., email) and preferences

·         To inform you about our activities, sending you our newsletter, sending you our reports, share exciting new information about our products

·         Legitimate interest (communicating about related products or services)

·         Consent

 

Section 4. What are Caterpillar’s lawful bases for processing your personal information?

We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we will rely on one or more of the following bases for processing your personal information:

·         Where it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation.

·         Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.

·         Where it is necessary for the performance of a contract.

We may also use your personal information in the following situations, which are likely to be rare:

·         Where we need to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Where we need it for credit protection.

·         Where it is necessary for the exercise of our rights in lawsuits, administrative proceedings, or arbitration.

·         Where we have obtained your prior consent (this is only used in relation to voluntary processing and is not used for processing that is necessary or obligatory).

·         For the protection of credit, including as provided for in relevant legislation.

The legal grounds we rely on to process your personal information are listed in Table 1.

Section 5. What are sensitive personal data used for at Caterpillar?

We will use your sensitive personal data for the following purposes:

·         Information related to biometric data, to identify or authenticate users and for access control purposes.

We may process sensitive personal data (as defined above) because we have a lawful basis for doing so (including, without limitation, for compliance with a legal obligation, or to protect the security of the data subject, as set out above) and because in limited circumstances, we have your explicit written consent. Less commonly, we may process this type of information where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

Section 6. When is automated decision making used?

Caterpillar does not regularly and systematically perform automated decision making producing a legal effect concerning individuals or that would have a similarly significant effect. In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing such automated decision making you should receive a specific notice that outlines the details of the automated decision making.

Under LGPD, you have the right to request the review decisions taken solely on the basis of automated processing of personal data that affects your interests.

Section 7. Does Caterpillar need your consent?

In limited circumstances, we may approach you for your written consent to allow us to process certain particularly sensitive personal data. If we do so, we will provide you with details of the information that we would like and the reason we need it, so that you can carefully consider whether you wish to consent. We also rely on consent in other situations as identified in Table 1.

You should be aware that it is not a condition of your contract with us that you agree to any request for consent from us. If you give us your consent, you will be able to withdraw your consent at any time.

Section 8. What if you fail to provide your personal information?

If you fail to provide certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you (such as paying you or providing you with a product), or we may be prevented from complying with our legal or regulatory obligations.

Section 9. What if the purpose for which Caterpillar collected the personal information changes?

We will only use your personal information for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If we need to use your personal information for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal information without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

Section 10. Will Caterpillar share your personal information?

We may have to share your data with Third Parties (as defined below), including third-party service providers and Caterpillar.

We may transfer your personal information outside Brazil. If we do, you can expect a similar degree of protection with respect to your personal information.

Section 11. Which Third Parties may process your personal information?

“Third Parties” includes third party service providers (including contractors, designated agents, insurers and insurance brokers) and other entities of Caterpillar. Examples include:

·         Vendors, service providers, and other partners who support our business, such as providing technical infrastructure services;

·         Law enforcement or other government agencies;

·         Subsidiaries, affiliates, and other entities controlled by Caterpillar;

·         Other third-party service providers that process personal information on behalf of Caterpillar; and

·         An acquiring entity (or an entity that is interested in acquiring) in the event that Caterpillar divests (or is considering divesting) a portion of its business.

Section 12. When might Caterpillar share your personal information within Caterpillar?

We will share your personal information within Caterpillar as part of our regular business and reporting activities, in the context of a business reorganization or group restructuring exercise, for system maintenance support, for hosting of data and for other legitimate business reasons.

Section 13. Why might Caterpillar share your personal information with Third Parties?

We will share your personal information with Third Parties for the following reasons:

·         In order to comply with a legal or regulatory obligation, where such disclosure is required by a regulatory or supervisory authority, the police or a court of competent jurisdiction;

·         Where it is necessary to administer the contract with or for you;

·         For the purposes of auditing, insuring and in the course of seeking advice with regards to our business operations and claims handling; and

·         Where we have another legitimate interest in doing so.

Section 14. When would Caterpillar transfer personal information outside of Brazil?

The personal information that we collect about you may be transferred to, and stored at, one or more countries outside Brazil. It may also be processed by staff operating outside Brazil who work for Caterpillar or for our third-party service providers. In such cases, we will take appropriate steps to ensure an adequate level of data protection of the recipient as required under LGPD and as described in this document. If we cannot ensure such an adequate level of data protection, your personal data will only be transferred outside Brazil if you have given your prior consent to the transfer.

Section 15. What security measures are in place to protect personal information?

We have put in place appropriate security measures to protect the security of your personal information and provide the appropriate level of security for the risk, including measures designed to prevent your personal information from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. Details of those measures are available on request. In addition, we limit access to your personal information to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know.

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

Section 16. How long will Caterpillar retain personal information?

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Section 17. What is your duty to inform Caterpillar of changes to your personal information?

It is important that the personal information we hold about you is accurate and current. Please contact your Caterpillar contact or email dataprivacy@cat.com for informing us of any necessary changes to your personal information that we possess.

Section 18. What are your rights related to your personal information?

Under certain circumstances, by law you have the right to:

·         Confirm the existence of processing;

·         Request access to your personal information (commonly known as a “data subject access request”), by means of a summary report or a detailed report. Under certain limited circumstances, you may be entitled to receive a copy of the personal information we hold about you.

·         Request correction of incomplete, inaccurate, or outdated personal information we hold about you.

·         Request the anonymization, blocking or deletion of unnecessary or excessive personal information about you, or personal information about you we process in noncompliance with the provisions of LGPD.

·         Request the portability of the personal information we hold about you to another service or product provider, under specific circumstances.

·         Request the deletion of your personal information that was processed based on your consent.

·         Obtain information about public and private entities with which we have shared your personal information.

·         Obtain information about the possibility of denying consent and the consequences of such denial, whenever we ask for your consent to process your personal information.

·         Oppose to any data processing activity for which your consent was not required, if there is a breach of LGPD.

·         Revoke your consent, whenever our processing of your personal information was based on your consent.

·         Lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

Online: Brazil Individual Rights Request Form

Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. 

You will not have to pay a fee to access your personal information (or to exercise any of the other rights). However, we may refuse to comply with the request if your request for access is clearly unfounded or excessive.

You may also contact the applicable Data Protection Officer. To identify the Data Protection Officer for the applicable Caterpillar company, please see Schedule A - List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities.

Section 19. What might Caterpillar need from you?

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the personal information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Section 20. What is your right to withdraw consent?

In the circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please contact dataprivacy@cat.com or use any unsubscribe options we may provide you in the context of our processing activities. Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information for the purpose or purposes you originally agreed to, and unless we have another lawful basis for continuing to process your personal information, we will dispose of it securely.

Section 21. What if there are changes to this document?

We reserve the right to update this Global Privacy Statement and this appendix at any time, and we will provide you with updated documents when we make any substantial updates. We may also notify you in other ways from time to time about the processing of your personal information.

 

[END Appendix 5. Brazil - Non-Human Resources Data Subjects] 

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal data) in or from Brazil. This Appendix is applicable to individuals who have an employee / human resources relationship with Caterpillar. For more information, please see Caterpillar’s Global Privacy Statement.

If you were referred to this Brazil Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the data controller for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this Brazil Appendix, the relevant controllers are listed in the Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities) to Caterpillar’s Global Privacy Statement.

Section 1. What is the purpose of this appendix?

Caterpillar is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Brazil Appendix describes how we collect, store, use, and transfer personal information about you during and after your relationship with us, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/18 - “LGPD”). As Data Controller, we are required under data protection legislation to notify you of the information contained in this Brazil Appendix.

Section 2. What sensitive personal data could Caterpillar collect and process?

Sensitive personal data (also known as special categories of information) requires a higher level of protection. This is personal information which reveals or contains: racial or ethnic origin, political opinions, religious and philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, health data, sex life or sexual orientation.

We may collect, store, and use the following, which may include or be considered sensitive personal data (as defined above):

·         Health Information (e.g., prescription records, benefit claims, and the Explanation of Benefits sent in connection with claims) related to, among other things, physical or mental health, disability status, sickness absence, and family related leaves;

·         Background Information, if and when permitted by applicable laws (e.g., marital status, race, ethnicity, and drug and alcohol testing);

·         Biometric Information (e.g., thumbprints); and

·         Trade Union affiliation.

Section 3. Why does Caterpillar use your personal information?

Personal information is vital to our management and administration of employment relationships. We need all the categories of personal information collected primarily to allow us to manage our relationship with you and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. In some cases, we may use your personal information to pursue legitimate interests of our own or those of third parties, provided your interests and fundamental rights do not override those interests.

The reasons for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 below.

Some of those purposes for processing will overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

Table 1. Categories, Purpose, and Legal Bases of Processing: Human Resources Data

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Basis for Processing

Contact Information (e.g., name, address, telephone number, emergency contact(s) information)

·         Communicate with employees

·         Facilitate benefits

·         Maintain accountability of business records

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Identification and verification information (including national/taxpayer identification numbers and work permit status)

·         Meet compliance and legal obligations

·         Enable physical or remote access to Caterpillar facilities or systems

·         Communicate with employees

·         Facilitate benefits

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Financial Account Information

·         Communicate with employees

·         Facilitate salary and benefits

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Automotive Information (e.g., driving history, vehicle registration, driver’s license number)

·         Facilitate access to Caterpillar facilities (e.g., parking)

·         Manage company vehicles

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to facilitate access and management of Caterpillar facilities and equipment)

Professional/Applicant Qualifications Information (e.g., work experience, education, reference information, background/criminal check)

·         Evaluate and select individuals for a role within Caterpillar

·         Performance of a Contract

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

General HR records

·         Management purposes

·         Verification purposes, necessary as evidence in the event of any query/dispute and for the provision of references

·         Conduct analytics studies to review and better understand employee retention and attrition rates

·         Managing education, training and development

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

Employment-related Information (e.g., work history, performance appraisals, goals, attendance, work absences)

·         Monitoring and evaluation of performance to support decisions (e.g., salary increases, incentives and promotion)

·         Performance of a Contract

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

Health & Safety (e.g., safety incidents)

·         Manage health and safety at facilities

·         To comply with a legal obligation

·         To protect the life and physical integrity

·         Legitimate interest (to maintain safety)

Personal data obtained from security, monitoring, or an investigation

·         Prevention and detection of crime or other misconduct

·         Other security and risk management purposes

·         To comply with a legal obligation

·         To protect the life and physical integrity

·         Legitimate interest (to manage the workforce and security)

Personal data processed on our IT systems

·         For the conduct of the business

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to manage business processes and systems)

 

Section 4. What are Caterpillar’s lawful bases for processing your personal information?

We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we will rely on one or more of the following bases for processing your personal information:

·         Where it is necessary for the performance of a contract we have entered into with you.

·         Where it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation.

·         Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.

 

We may also use your personal information in the following situations, which are likely to be rare:

·         Where we need to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Where it is necessary for the exercise of our rights in lawsuits, administrative proceedings or arbitration

·         Where we have obtained your prior consent (this is only used in relation to voluntary processing and is not used for processing that is necessary or obligatory).

·         For the protection of credit, including as provided for in relevant legislation.

We will rely on legitimate interests as the lawful basis for processing the categories of personal information set out below and, in each case we have identified the legitimate interest upon which we rely. We also identify supplemental bases for processing certain categories of information where warranted in a specific notice that we will provide you.

Section 5. What are sensitive personal data used for at Caterpillar?

We will use your sensitive personal data for the following purposes:

·         Information relating to leaves of absence, which may include sickness absence or family related leaves, to comply with employment and other laws.

·         Information about your physical or mental health, or disability status, to ensure your health and safety in the workplace and to assess your fitness to work, to provide appropriate workplace adjustments, to monitor and manage sickness absence and to administer benefits.

·         Information related to trade union affiliation to facilitate dues collection, maintain contact lists, and perform other business-related activities.

·         Information related to ethnicity and/or nationality, to comply with employment and other laws.

·         Information related to biometric data, to identify or authenticate users and for access control purposes.

We may process sensitive personal data (as defined above) because we have a lawful basis for doing so (as set out above) and because:

·         In limited circumstances, we have your explicit written consent;

·         We need to carry out obligations or exercise specific rights in the field of employment and social security law and in line with our Global Data Privacy Statement;

Less commonly, we may process this type of information where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

Section 6. When is automated decision making used?

Caterpillar does not regularly and systematically perform automated decision making producing a legal effect concerning individuals or that would have a similarly significant effect. In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing such automated decision making you should receive a specific notice that outlines the details of the automated decision making.

Under LGPD, you have the right to request the review of automated decision taken solely on the basis of automated processing of personal data that affects your interests.

Section 7. Does Caterpillar need your consent?

In limited circumstances, we may approach you for your written consent to allow us to process certain particularly sensitive personal data. If we do so, we will provide you with details of the information that we would like and the reason we need it, so that you can carefully consider whether you wish to consent.

You should be aware that it is not a condition of your contract with us that you agree to any request for consent from us.

Section 8. What if you fail to provide your personal information?

If you fail to provide certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you (such as paying you or providing a benefit), or we may be prevented from complying with our legal or regulatory obligations (such as ensuring your health and safety).

Section 9. What if the purpose for which Caterpillar collected the personal information changes?

We will only use your personal information for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If we need to use your personal information for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal information without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

Section 10. Will Caterpillar share your personal information?

We may have to share your data with Third Parties (as defined below), including third-party service providers, other Caterpillar entities, and public government agencies or authorities.

We may transfer your personal information outside Brazil. If we do, you can expect a similar degree of protection with respect to your personal information.

Section 11. Which Third Parties may process your personal information?

“Third Parties” includes third-party service providers (including contractors, designated agents, insurers and insurance brokers) and other entities of Caterpillar. Examples include:

·         Vendors, service providers, and other partners who support our business, such as providing technical infrastructure services;

·         Law enforcement or other government agencies;

·         Subsidiaries, affiliates and other entities controlled by Caterpillar;

·         Other third-party service providers that process personal information on behalf of Caterpillar; and

·         An acquiring entity (or an entity that is interested in acquiring) in the event that Caterpillar divests (or is considering divesting) a portion of its business.

Section 12. When might Caterpillar share your personal information within Caterpillar?

We will share your personal information within Caterpillar as part of our regular business and reporting activities, in the context of a business reorganization or group restructuring exercise, for system maintenance support, for hosting of data and for other legitimate business reasons. Examples include:

·         payroll;

·         benefits provision and administration (including pensions);

·         occupational health or medical assessments regarding your fitness to work and health and safety (e.g. workstation assessments);

·         insurance claims and notifications;

·         provision and administration of recruitment assessments, training and professional development;

·         library and research services such as subscriptions and memberships;

·         building security access and maintenance;

·         travel providers;

·         telecommunications and messaging services such as our business continuity emergency notification system;

·         hard copy archiving; and

·         IT services.

Section 13. Why might Caterpillar share your personal information with Third Parties?

We will share your personal information with Third Parties for the following reasons:

·         In order to comply with a legal or regulatory obligation, where such disclosure is required by a regulatory or supervisory authority, the police or a court of competent jurisdiction;

·         Where it is necessary to administer the contract, working relationship and any associated benefits with or for you;

·         For the purposes of auditing, insuring and in the course of seeking advice with regards to our business operations and claims handling; and

·         Where we have another legitimate interest in doing so.

Section 14. When would Caterpillar transfer personal information outside of Brazil?

The personal information that we collect about you may be transferred to, and stored at, one or more countries outside Brazil. It may also be processed by staff operating outside Brazil who work for Caterpillar or for our third-party service providers. In such cases, we will take appropriate steps to ensure an adequate level of data protection of the recipient as required under LGPD and as described in this document. If we cannot ensure such an adequate level of data protection, your personal data will only be transferred outside Brazil if you have given your prior consent to the transfer.

Section 15. What security measures are in place to protect personal information?

We have put in place appropriate security measures to protect the security of your personal information and provide the appropriate level of security for the risk, including measures designed to prevent your personal information from being accidentally lost, used, or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. Details of those measures are available on request. In addition, we limit access to your personal information to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know.

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

Section 16. How long will Caterpillar retain personal information?

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy which is available from the HR department. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Once you are no longer an employee, worker, or contractor of Caterpillar, we will retain and securely destroy your personal information in accordance with our data retention policy.

Section 17. What is your duty to inform Caterpillar of changes to your personal information?

It is important that the personal information we hold about you is accurate and current. In many cases, you have self-service access to your data (e.g., internal HR systems). Please keep your information up-to-date, or contact your Human Resources representative for the proper procedure for informing us of any necessary changes to your personal information that we possess.

Section 18. What are your rights related to your personal information?

Under certain circumstances, by law you have the right to:

·         Confirm the existence of processing;

·         Request access to your personal information (commonly known as a “data subject access request”), by means of a summary report or a detailed report. Under certain limited circumstances, you may be entitled to receive a copy of the personal information we hold about you.

·         Request correction of incomplete, inaccurate or outdated personal information we hold about you.

·         Request the anonymization, blocking or deletion of unnecessary or excessive personal information about you, or personal information about you we process in noncompliance with the provisions of LGPD.

·         Request the portability of the personal information we hold about you to another service or product provider, under specific circumstances.

·         Obtain information about public and private entities with which we have shared your personal information.

·         Oppose to any data processing activity for which your consent was not required if there is a breach of LGPD.

·         Request the deletion of your personal information that was processed based on your consent.

·         Obtain information about the possibility of denying consent and the consequences of such denial, whenever we ask for your consent to process your personal information.

·         Revoke your consent, whenever our processing of your personal information was based on your consent.

·         Lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

Online: Brazil Individual Rights Request Form

Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. 

You will not have to pay a fee to access your personal information (or to exercise any of the other rights). However, we may refuse to comply with the request if your request for access is clearly unfounded or excessive.

You may also contact the applicable Data Protection Officer. To identify the Data Protection Officer for the applicable Caterpillar company, please see Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities).

Section 19. What might Caterpillar need from you?

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the personal information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Section 20. What is your right to withdraw consent?

In the limited circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing, and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please contact your local, regional, or corporate Human Resources representative. Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information for the purpose or purposes you originally agreed to, and unless we have another lawful basis for continuing to process your personal information, we will dispose of it securely.

Section 21. What if there are changes to this document?

We reserve the right to update this Global Privacy Statement and this appendix at any time, and we will provide you with updated documents when we make any substantial updates. We may also notify you in other ways from time to time about the processing of your personal information.

 

[END Appendix 6. Brazil - Human Resources Data Subjects]

Ad
LEGAL ENTITY NAME
Adres veya diğer iletişim bilgileri
LEGAL ENTITY ADDRESS
Ülke
COUNTRY NAME
 İrtibat Noktası
CONTACT

(unless otherwise noted, see Section 10)
Anchor Coupling Inc. 5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States United States  
Asia Power Systems (Tianjin) Ltd. No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
AsiaTrak (Tianjin) Ltd. 169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
Banco Caterpillar S.A. Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Golden Tower Building - 17th. Walking - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04709-111, Brazil. Brazil Fabiana Marcondes  (DPO)
Bucyrus International (Chile) Limitada Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile Chile  
Bucyrus International (Peru) S.A. Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru Peru  
Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Gerrit Bouma (DIO)
Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd. 1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China) China  
Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd. No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd. No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Newberry) 284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States United States  
Caterpillar (NI) Limited Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland Northern Ireland  
Caterpillar (Qingzhou) Ltd. No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd. A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd. No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd. Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand Thailand  
Caterpillar (U.K.) Limited Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar (Wujiang) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Xuzhou) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Zhengzhou) Ltd. Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Asia Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda. Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Brasil Ltda. Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Castings Kiel GmbH Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Centro de Formacion, S.L. Camino de Caterpillar, 2 Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain Spain  
Caterpillar Commercial Northern Europe Limited Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Commercial S.A.R.L. 84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France France  
Caterpillar Commercial Services S.A.R.L. 40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France France  
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium Belgium  
Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd. 11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore Singapore Janice Tan (DPO)
Caterpillar Energy Solutions GmbH Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany Germany Beatrice Brauchler (DPO)  
Caterpillar Energy Solutions Inc. 1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States United States  
Caterpillar Energy Solutions, S.A. Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain Spain  
Caterpillar Energy Systems Technology (Beijing) Co., Ltd. CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Eurasia LLC 75, Sadovnicheskaya emb.
Moscow 115035 Russia
Russia Olga Kuzmina 
Caterpillar Finance France S.A. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France France  
Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan

Japan  
Caterpillar Financial Australia Leasing Pty Ltd 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Australia Limited 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001 United States  
Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C. Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain Spain  
Caterpillar Financial Dealer Funding LLC 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States
United States  
Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership 69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan) Kazakhstan  
Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd. Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China China  
Caterpillar Financial New Zealand Limited Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand New Zealand  
Caterpillar Financial Nordic Services AB PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden Sweden  
Caterpillar Financial OOO Floor 3, Building 75, Sadovnicheskaya naberezhnaya, Moscow 115035 (Russia) Russia  
Caterpillar Financial Renting S.A. Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain Spain  
Caterpillar Financial SARL Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland Switzerland  
Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates United Arab Emirates  
Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c. Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Ireland  
Caterpillar Financial Services (UK) Limited Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina Argentina  
Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd. 14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore Singapore Fynn Tay (DPO)
Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L. Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium Belgium  
Caterpillar Financial Services Corporation 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States United States  
Caterpillar Financial Services CR, s.r.o. Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic Czech Republic  
Caterpillar Financial Services GmbH Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany Germany Werner Diessner (DPO)
Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee 3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada Canada  
Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd. No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia Malaysia  
Caterpillar Financial Services Netherlands B.V. Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands Netherlands  
Caterpillar Financial Services Norway AS Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway Norway  
Caterpillar Financial Services Philippines Inc. #13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines Philippines  
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland Poland  
Caterpillar Financial Services South Africa (Pty) Limited 7a Lindsay Street
Wifontein, Kempton Park
Johannesburg 1620 (South Africa)
South Africa Aneshree Govender (IO)
Jarek Myszkowski (IO)
Caterpillar Financial Ukraine LLC 34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine Ukraine  
Caterpillar Fluid Systems S.r.l. Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy Italy  
Caterpillar Forest Products Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar France S.A.S. 40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France France  
Caterpillar FS (QFC) LLC Office 814, 8th Floor
Al Fardan Office Tower
AI Funduq
61, West Bay
Dubai, Doha (United Arab Emirates)
United Arab Emirates  
Caterpillar Global Mining LLC 875 W Cushing Street
Tucson Arizona 85745
(United States)
United States  
Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Caterpillar Global Mining HMS GmbH Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany Germany Sven Staudinger (DPO)  
Caterpillar Global Mining Equipment LLC 3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States
United States  
Caterpillar Global Mining Mexico LLC 10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States United States  
Caterpillar Holdings Australia Pty. Ltd. Level 20
300 Adelaide Street
Brisbane Queensland 4000 (Australia)
Australia  
Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd. 2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary Hungary  
Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy Italy  
Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Chennai
Taramani Road, Taramani, Chennai
Chennai Tamil Nadu 600 113, India
India  
Caterpillar Industrias Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia km. 4.5 Santa Catarina,
Nuevo Leon, Mexico CP. 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Industries (Pty) Ltd 7A Lindsay Street, Wifontein, Kempton Park, Gauteng 1620 (South Africa) South Africa Aneshree Govender (IO)
Lourens Gerber (DIO)
Caterpillar Insurance Co. Ltd. 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States United States  
Caterpillar Insurance Services Corporation 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Services del Peru S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru Peru  
Caterpillar Japan LLC 7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan Japan  
Caterpillar Latin America Services de Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L. Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile Chile  
Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L. Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Leasing (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand Thailand  
Caterpillar Leasing Chile, S.A. Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Life Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd. 500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Logistics (UK) Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Logistics Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Luxembourg S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar Machinery Nantong Co Ltd No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Xiangpeng Xie (DPO)
Caterpillar Marine Power UK Limited 22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd. 333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Maroc SARL Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco Morocco  
Caterpillar Materiels Routiers SAS 21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France France  
Caterpillar Mexico, S.A. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5
Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd. Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Henstedt-Ulzburg GmbH Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Rostock GmbH Werftallee 3, Rostock 18119, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar of Australia Pty. Ltd. 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar of Canada Corporation 3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada Canada  
Caterpillar Operator Training Ltd. 1-1 Ichinomiya 7-chome, Samukawa-machi, koza-gun, Kanagawa-ken 2530111, Japan Japan  
Caterpillar Panama Services S.A. Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Paving Products Inc. 9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States United States  
Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Poland Sp. z o.o. U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland Poland  
Caterpillar Power Generation Systems (Bangladesh) Limited lttefaq Bhaban, 1st floor, 1 R. K. Mission Rd., Motijheel, Dhaka 1203 Bangladesh  
Caterpillar Precision Seals Korea 538-5, Segyo-dong, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 450-818, Korea, South Korea  
Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy Italy  
Caterpillar Propulsion AB Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Propulsion Production AB Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion Pte Ltd No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore Singapore  
Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd 87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore Singapore  
Caterpillar Ramos Arizpe Services, S.A. de C.V Boulevard Industria de la Transformacion No 3135
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Coahuila 25000 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd. Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC 100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States
United States  
Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd. Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Renting France S.A.S. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France France  
Caterpillar Reynosa, S.A. de C.V. Carretera Reynosa Matamoros Brecha E-99 SN, Parque Industrial Reynosa, Reynosa Tamaulipas C.P. 88780, Mexico Mexico  
Caterpillar SARL Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland Switzerland  
Caterpillar Services Germany GmbH Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany Germany Peter Henningsen (DPO)
Caterpillar Servicios Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Servicios Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia Km 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Servizi Italia Srl Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy Italy  
Caterpillar Shrewsbury Limited Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Skinningrove Limited Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Slovakia s.r.o. Zbrojnicná 6, Košice - mestská cast, Staré Mesto 040 01, SK , Slovakia (Slovak Republic) Slovakia  
Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd. Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Stephane Latini (DIO)
Caterpillar Tianjin Ltd. No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Tosno, L.L.C. 1/1 Moskovskoye shosse, Leningradskaya Oblast, Tosno 187000, Russian Federation Russia  
Caterpillar Tunneling Canada Corporation 3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada Canada  
Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd. No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Underground Mining Pty. Ltd. 2-8 Hopkinson Street, South Burnie Tasmania 7320, Australia Australia  
Caterpillar Used Equipment Services Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Work Tools B.V. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
Caterpillar Work Tools, Inc. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
ECM S.p.A. Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29 Frazione Cantagrillo Italy  
EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Electro-Motive Diesel Limited Electro-Motive Diesel LImited c/o Perkins Engines Company Limited Eastfield, Frank Perkins Way   England  
Electro-Motive Locomotive Technologies LLC 75 Sadovnicheskaya emb. 115035 Moscow Russia  
Electro-Motive Technical Consulting Co. (Beijing) Ltd. Room 1601 Caterpillar Tower No.8 Wangjing Street Chaoyang District Beijing 100102 P.R. China China    
Equipos de Acuña, S.A. de C.V. Km 8.5 Carr. Presa Amistad, CD Acuna MX 26220, Mexico Mexico  
GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, ENR Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
GFCM Servicios, S.A de C.V Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Kemper Valve & Fittings Corp. 3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)
United States  
Mec-Track S.r.l. Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy Italy  
Motoren Steffens GmbH Geefacker 63, Kleve 47533, Germany Germany  
MWM Austria GmbH Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria Austria  
MWM Benelux B.V. Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands Netherlands  
MWM Energy Australia Pty Ltd 1 Caterpillar Way, Tullamarine Vic 3043, Australia Australia  
MWM France S.A.S. 99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)
France  
Nippon Caterpillar LLC 32-2, Honcho 1 Chome 
Nakano-Ku, Tokyo, 1640012, Japan
Japan  
PT Caterpillar Finance Indonesia The Garden Centre Building, Suite No. 5-12
Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO
Jakarta 12560 Indonesia
Indonesia  
P. T. Solar Services Indonesia Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia Indonesia  
Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Perkins Engines Company Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Perkins Engines, Inc. 11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States United States  
Perkins India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Teramani Road, Teramani,Chennai 600 113, India India  
Perkins Machinery (Changshu) Co., Ltd. Building 6, Advanced Manufacture Center
No 788, DongNan Road,
Changshu 215500 (Peoples Republic of China)
China  
Perkins Motores do Brasil Ltda. Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil Brazil Ana Paula Costa (DPO)
Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd. No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Perkins Small Engines (Wuxi) Co., Ltd. No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China China  
Progress Rail Arabia Limited Company Al Nakhlah Tower King Fahd Road & Thumamah Road Interchange Riyadh, Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia    
Progress Rail Australia Pty Ltd Level 1, 7K Parkes Street
Harris Park NSW 2150 (Australia)
Australia  
Progress Rail Canada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 Canada  
Progress Rail de Mexico, S.A. de C.V. Pino Suarez 300 7 Monterrey Centro Monterrey, Nuevo Leon CP 64000 Mexico Mexico  
Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios do Brasil Ltda. Estr. Carlos Roberto Prataviera - Jardim Sao Jorge
Hortolandia - SP Brazil
Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Equipment Leasing Corporation 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA    
Progress Rail Innovations Private Limted D149-153, Hosiery Complex, Phase II Extn., Neida 201305, India India  
Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH Carl-Benz-Str. 1 D-68167 Mannheim, Germany Germany Michael Stella (DPO)
Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda. Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2 Jardim Padre Anchieta Diadema Sao Paulo 09951-270 (Brazil) Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Locomotive Canada Co.   11420-184 Street Edmonton AB Canada T5S 2W7 Canada  
Progress Rail Locomotive Inc.  9301 W 55th Street LaGrange, IL  60525 USA  
Progress Rail Maintenance de Mexico, S.A. de C.V. Washington S/N, Col. - Ferrocarril, C.P. , Guadlahara 44440, Mexico Mexico  
Progress Rail Manufacturing Corporation  3500 S. Cowan Road Muncie Indiana 47302-9555 USA  
Progress Rail Raceland Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail SA Proprietary Limited 33 Kambathi Street N4 Gateway Industrial Park Willow Park Manor X65 Gauteng 0184 South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Barend Hanekom (IO)
Progress Rail Services Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Services UK Limited Osmaston Street Sandiacre Nottingham NG10 5AN UK England  
Progress Rail Transcanada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Welding Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
PT. Bucyrus Indonesia Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia
Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Batam Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia Indonesia  
S&L Railroad, LLC  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950    
SCM Singapore Holdings Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore Singapore  
Servicios de Turbinas Solar, S. de R.L. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd. Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China China  
Solar Turbines (Thailand) Ltd. No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand Thailand  
Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee 2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada Canada  
Solar Turbines CIS Limited Liability Company Osennyi boulevard, 23 Moscow 121609 Russia  
Solar Turbines EAME s.r.o. Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic Czech Republic  
Solar Turbines Egypt Limited Liability Company 44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt Egypt  
Solar Turbines Europe S.A. Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium Belgium  
Solar Turbines Incorporated 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines India Private Limited 202, 2nd Floor, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai, 400076, India. India  
Solar Turbines International Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Italy S.R.L. via Battistini 21A,Parma 43100 Italy Italy  
Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia Malaysia  
Solar Turbines Middle East Limited PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE United Arab Emirates  
Solar Turbines Services Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Services Nigeria Limited Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria Nigeria  
Solar Turbines Services of Argentina S.R.L. Maipu 1210, Buenos Aires Argentina Argentina  
Solar Turbines Slovakia s.r.o Kovacska 19, Kosice, SK 040 01, Slovakia (Slovak Republic) Slovakia  
Solar Turbines Switzerland Sagl Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland Switzerland  
Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited 48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago  
Solar Turbines West-Africa SARL Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon Gabon  

SPM Oil & Gas Canada Ltd.

5233 49 Ave, Red Deer AB T4N 6G5, Canada

Canada

 

SPM Oil & Gas Colombia S.A.S.

Cra 25 A N° 11- 64, Bogota D.c., 111411221 (No Lo Exigen Colocar En Camara De Comercio), Colombia

Colombia

 

SPM Oil & Gas Hong Kong Limited

13822 Furman Rd Suite J, Houston, TX 77047

Hong Kong

 

SPM Oil & Gas Inc.

601 Weir Way
Ft. Worth, TX 76108

United States

 
SPM Oil & Gas Singapore Pte. Ltd. 57 Mohamed Sultan Road, Suite 03-07, Sultan Link, SG 238997  Singapore  

SPM Oil & Gas Tianjin Ltd

Room 312, Rongke Building, No. 8, Zhaofa Xincun, Tianjin EconomicTechnological Development Area, China

China

 

PT SPM Oil & Gas Indonesia

Suite 701B, 7th Floor, Setiabudi Atrium, JI. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920, Indonesia

Indonesia

 
Tecnologia Modificada, S.A. de C.V. Transformacion No 545, Parque Industrial FINSA, Nuevo Laredo, Tamaulipas CP 88275, Mexico Mexico  
Tokyo Rental Ltd. 32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan Japan  
Turbinas Solar de Columbia S.A. Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia Colombia  
Turbinas Solar de Venezuela, C.A. Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela Venezuela  
Turbinas Solar S.A. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Turbo Tecnologia de Reparaciones S.A. de C.V. Calle Chilpancingo 361, Parque Industrial Francionamiento Chilpancingo, Tijuana  22440, Mexico Mexico  
Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey Turkey  
Turbomach France S.A.R.L. 11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France France  
Turbomach GmbH Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany Germany STREIT GmbH
Managementsysteme
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim

Mail: DS-Beauftragter@Streit-online.d
Turbomach Netherlands B.V. Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands Netherlands  
Turbomach Pakistan (Private) Limited 32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan Pakistan  
Turbomach S.A. Unipersonal via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland Spain  
Turbomach Sp.Zo.o. ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland Poland  
Turner Powertrain Systems Limited Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales United Kingdom