IZJAVA O UPRAVLJANJU PODACIMA

Posljednje ažuriranje: 15. kolovoza 2018.

IZJAVA O UPRAVLJANJU PODACIMA

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

U ovoj Izjavi o upravljanju podacima opisuju se postupci društva Caterpillar Inc. (zajedno s našim povezanim društvima, „Caterpillar”, „mi”, „nas” ili „naše”) za prikupljanje podataka iz distribucijskih mreža (uključujući zastupnike i njihove povezane pravne subjekte, „distribucijske mreže”), povezanih društava (kao što je navedeno u nastavku) te svih naših i njihovih kupaca u vezi sa strojevima, proizvodima ili drugom opremom i njihovim povezanim mjestima rada (zajednički, "oprema"). Te podatke prikupljamo na mreži i izvan nje, uključujući sljedeće: (1) aplikacije i platforme za upotrebu na računalima ili putem njih, API-je i mobilne uređaje; (2) telematski ili drugi uređaji na opremi, bilo da ih je proizveo Caterpillar ili neko drugo društvo („uređaji” i zajedno s aplikacijama, „digitalne ponude”); i (3) naše distribucijske mreže, proizvođači sastavnih dijelova, pružatelji usluga i kupci. "Vi" korišten u ovoj Izjavi o upravljanju podacima označava vas kao pojedinca i, ovisno o tome je li primjenjivo, društvo ili pravni subjekt koji predstavljate i sve njihove zaposlenike, agente i predstavnike.

Redovito pregledavajte ovu izjavu da biste shvatili koje podatke primaju, generiraju i prenose naše digitalne ponude te što radimo s tim podacima. Ako nam pružite sistemske podatke, operativne podatke ili osobne podatke (kao što je navedeno u nastavku) prihvaćate odredbe uvjete ove Izjave o upravljanju podataka, uključujući naše prikupljanje tih podataka, njihovu upotrebu i dijeljenje.

KOJE PODATKE MOŽEMO PRIKUPLJATI

„Osobni podaci” su svi podaci o određenoj osobi ili koji identificiraju ili mogu identificirati određenu osobu, kao što je detaljnije opisano u Izjavi o općoj zaštiti privatnosti podataka društva Caterpillar. I dok ova Izjava o upravljanju podacima uključuje reference na osobne podatke u svrhu jasnoće i transparentnosti, Opća izjava o zaštiti privatnosti i obavijest o privatnosti primjenjiva na vaše digitalne ponude uređuju pitanja opisana u ovim dokumentima, uključujući prikupljanje, upotrebu, prijenos osobnih podataka te upravljanje njima. Ništa u ovoj Izjavi o upravljanju podacima nema svrhu izmijeniti Opću izjavu o zaštiti podatka društva Caterpillar ili bilo kojih primjenjivih obavijesti o zaštiti privatnosti.

 „Podaci o sustavu” su podaci koji se dobivaju, koriste ili generiraju putem digitalnih ponuda, što može uključivati sljedeće podatke:

·     Podaci o uređaju, opremi i sastavnim dijelovima, uključujući broj modela, serijski broj, broj narudžbe, brojeve verzija softvera i hardvera, performanse i konfiguraciju, uključujući radne alate ili druge periferne uređaje priključene u opremu.

·     Elektronički podaci, uključujući zapisnike senzora, trendove, histograme, podatke o događajima, druga upozorenja, podatke o digitalnom stanju, šifre kvarova, vrijeme praznog hoda, dnevnu i kumulativnu potrošnju goriva, podatke o emisijama, sate mjerača usluga, elektroničke podatkovne datoteke preuzete ručno ili automatski s opreme, podatke o rješavanju problema i druge podatke, ovisno o kupcu, opremi i komunikacijskom kanalu koji uređaj upotrebljava.

·      Podaci o pregledu, uključujući rezultate pregleda putem sustava za pregled društva Caterpillar ili drugog proizvođača.

·      Podaci o lokaciji uređaja, uključujući fizičku lokaciju opreme (npr. određene pomoću satelita, GPS-a, baznih stanica, Bluetooth ili Wi-Fi signala).

·      Podaci o tekućinama, uključujući rezultate analize uzoraka tekućine (kao što su ulja, hidrauličke tekućine i rashladna sredstva) dobivenih putem alata društva Caterpillar ili drugih proizvođača.

·      Podaci o snimaču događaja, uključujući podatke o lokaciji, brzini, smjeru i povezanim videosnimkama, upotrebi kontrola i pozitivnog upravljanja vlakovima.

·      Povijest servisiranja i održavanja, uključujući radne naloge (evidencije svih ugovora o održavanju, popravcima, kupnji dijelova, zamjeni i izmjeni opreme), vijek trajanja sastavnog dijela (povijest upotrebe i vijeka upotrebe sastavnog dijela), raspored održavanja, planirano održavanje, podaci o pokrivenosti jamstvom, ugovori o održavanju i popravku, intervali usluga (planirani interval za planirano održavanje aktivnosti zamjene sastavnih dijelova opreme), popisi sastavnih dijelova (popisi dijelova koji čine opremu)
i izvješća o servisu (opisuju posebne servisne radnje koje preporučuje Caterpillar za ispravljanje poznatog problema na opremi).

·      Uvjeti gradilišta i okoliša, uključujući i vrstu posla koji se obavlja, stanje cesta ili staza, nadmorsku visinu, klimu i praćenje materijala.

Obrasci upotrebe, uključujući sve korisnički definirane informacije koje se odnose na proizvod koji nam pružite putem digitalne ponude.

„Operativni podaci” su dodatni podaci koje možemo prikupljati ili koje na drugi način pružaju distribucijske mreže, što može uključivati sljedeće podatke: 

·      Podaci sadržani u fakturama i ugovorima o servisiranju

·      Podaci o klijentima distribucijskih mreža, uključujući određene osobne podatke koji se odnose na takve klijente ili njihove prodajne predstavnike zastupnika

·      Podaci radnih naloga, uključujući podatke o kupcu, uključenoj opremi, utvrđenom problemu i izvršenim popravcima

·      Pohranite hijerarhijske podatke, uključujući podatke o izvješćivanju o zalihama trgovca i postupcima popunjavanja zaliha.

·      Podaci koje distribucijske mreže koriste za upravljanje voznim parkom opreme (u vlasništvu ili najmu) uključujući korisnike distribucijskih mreža i gradilišta.

·      Podaci o sastavnim dijelovima zastupnika, uključujući podatke koji se odnose na upravljanje i nadopunjavanje zaliha dijelova te kupnju, povrate i zamjene kupaca.

Podaci koje prikuplja Caterpillar mogu istovremeno predstavljati podatke o sustavu, osobne podatke i operativne podatke ili bilo koju njihovu kombinaciju. Ako pošaljete bilo koji podatak sustava, operativne podatke ili osobne podatke, uključujući podatke o sustavu koji se mogu odnositi na uređaje na opremi koje nije proizveo Caterpillar, izjavljujete da imate ovlast da to učinite i da nam dopustite da upotrebljavamo te podatke u skladu s ovom Izjavom o upravljanju podacima.

KAKO MOŽEMO PRIKUPLJATI PODATKE

Mi i naši pružatelji usluga možemo prikupljati podatke na različite načine, uključujući sljedeće:

·      Putem uređaja: možemo primati podatke putem mobilne ili satelitske veze ili radijske ili Ethernet veze s opreme opremljene uređajem, što može uključivati podatke o sustavu (kao što su podaci koje se odnose na uređaj ili opremu) ili osobne podatke (kao što su podaci koje generiraju uređaji za praćenje umora, kamere i sustavi za otkrivanje blizine u vozilu te tehnologija praćenja u kabini). Neki podaci mogu se prikupljati automatski, kao što su šifre kvarova, sati rada i razine goriva.

·      Putem aplikacija i na mreži: podatke možemo prikupljati putem aplikacija (npr. kada unesete podatke o održavanju) ili kada upotrebljavate naša web-mjesta, mrežne usluge ili platforme. Podatke možemo primati i na druge načine putem mreže, primjerice kada pokrenete prijenos podataka putem poslužitelja na licu mjesta ili informacija o pregledu e-pošte. Također možemo prikupljati podatke koji se obično prikupljaju putem web-mjesta i mobilnih aplikacija, kao što su podaci o pregledniku i uređaju, podaci o upotrebi aplikacije, podaci prikupljeni putem kolačića, pikselnih oznaka i drugih tehnologija, IP adrese i podaci o lokaciji.

·      Izvanmrežno: možemo prikupljati podatke kada komunicirate s nama ili našim distribucijskim mrežama, sudjelujete na nekom od naših sajmova, pošaljete narudžbu ili se obratite službi za korisnike.

·      Od proizvođača sastavnih dijelova i OEM-ova: podatke o sustavu možemo dobiti od proizvođača sastavnih dijelova u vašoj opremi ili od opreme drugih proizvođača koju upotrebljavate. Ti nam se podaci mogu automatski pružati.

·      Putem nosive tehnologije: možemo prikupljati podatke putem nosive tehnologije, kao što su uređaji za praćenje umora ili RFID oznake ugrađene u zaštitne kacige ili zaštitne prsluke.

·      Od vlasnika opreme, distribucijskih mreža i ostalih: možemo dobivati dodatne podatke od vlasnika opreme, distribucijskih mreža, operatera i drugih osoba odgovornih za upravljanje opremom.

Iz drugih izvora: vaše podatke možemo dobivati iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, zajednički marketinški partneri, platforme društvenih mreža (uključujući osobe s kojima ste prijatelji ili ste na drugi način povezani) i od drugih trećih strana. Možemo prikupljati ili generirati podatke iz podataka o rješavanju problema, od vaših pružatelja usluga (kao što su analitičari tekućina i inspektori gradilišta) ili iz evidencije o održavanju, pregledu ili jamstvu.

KAKO MOŽEMO UPOTREBLJAVATI PODATKE

Možemo upotrebljavati prikupljene podatke i dopustiti našim distribucijskim mrežama da ih upotrebljavaju u sljedeće svrhe:

·      Pružanje usluga vama i drugima.

·      Omogućivanje vama ili zastupniku da nadzirete status opreme, upotrebljavate aplikacije, dovršite i ispunite kupnje te komunikacija s vama u vezi s kupnjom ili iznajmljivanjem i pružanje povezane korisničku podršku. 

·      Ispunjavanje ugovora o pružanju podrške kupcima, izvođenje održavanja i popravaka te isporuka unajmljene opreme ili dijelova.

·      Davanje preporuka o sigurnosti, dobrom stanju opreme, održavanju, učinkovitosti gradilišta i osposobljavanju operatera s ciljem povećanja produktivnosti.

·      Poboljšanje sigurnosti rada sa strojevima, uključujući praćenje blizine u odnosu na opremu, druge objekte
ili ljude.

·      Omogućivanje usluga udaljenog tehničara, kao što su daljinsko rješavanje problema i daljinsko ugađanje.

·      Pružanje usluga i sadržaja utemeljenih na lokaciji.

·      Omogućivanje komunikacija.

·      Upravljanje vezom s opremom ili uređajem.

·      Omogućivanje vama i drugim korisnicima aplikacija međusobnu komunikaciju putem aplikacija. 

·      Slanje administrativnih ili ugovornih podataka, na primjer, podataka o uvjetima upotrebe digitalnih ponuda, jamstvenih pravila ili ugovora o uslugama.

·      Pružanje podataka o novim proizvodima i uslugama te slanje marketinških obavijesti za koje vjerujemo da bi vas mogle zanimati.

·      Provođenje istraživanje tržišta ili procjena društva Caterpillar ili distribucijske mreže.

·      Izvođenje analitike podataka, revizije, poboljšanja proizvoda, razvoj novih proizvoda, unaprjeđivanje, poboljšanje ili izmjena naših digitalnih ponuda, utvrđivanje trendova upotrebe te upravljanje i širenje naših poslovnih aktivnosti te statističke analize na temelju objedinjenih i anonimiziranih podataka, kao što su izvješća o referentnim vrijednostima.

·      Pružanje usluga korisnicima, upravljanje tijekom rada, praćenje popravaka, projiciranje budućeg održavanja i servisa te otklanjanje poteškoća.

·      Potvrđivanje učinkovitosti preporuka, rješavanje pritužbi i ispunjavanje narudžbi.

·      Upravljanje inventarom tako da vam možemo pružiti dijelove i usluge.

·      Upravljanje voznim parkom opreme u vlasništvu ili iznajmljene opreme.

·      Povećanje učinkovitosti operacija i povećanje prodaje.

·      Razvoj digitalnih aplikacija.

Druge primjene:

·      Omogućivanje sudjelovanja u nagradnim igrama, natjecanjima ili sličnim promocijama te upravljanje tim aktivnostima. Neke od tih aktivnosti imaju dodatna pravila koja mogu sadržavati dodatne informacije o načinu na koji upotrebljavamo i otkrivamo vaše osobne podatke. Preporučujemo vam da pažljivo pročitate sva takva pravila, uključujući Opću izjavu o zaštiti podatka društva Caterpillar i sve primjenjive obavijesti o zaštiti privatnosti.

·      Dodatne primjene u skladu s dogovorom između vas i nas.

Kad je riječ o audiovizualnim podacima koji identificiraju pojedinačne ili fiziološke podatke za pojedinca koji se može identificirati, te ćemo podatke upotrebljavati samo za pružanje proizvoda i usluga našim kupcima, uključujući preporuke o sigurnosti, dobrom stanju opreme, održavanju, učinkovitosti gradilišta i osposobljavanju operatera s ciljem povećanja produktivnosti te za poboljšanje naših proizvoda i usluga. 

KAKO MOŽEMO OTKRITI PODATKE

Podatke možemo otkriti:

·      Subjektima koji izravno ili neizravno upravljaju društvom Caterpillar Inc., kojima upravlja to društvo ili su pod zajedničkim upravljanjem s tim društvom(„povezana društva”) u svrhe opisane u ovoj Izjavi o upravljanju podacima. Caterpillar Inc. je subjekt odgovoran za podatke koje zajednički upotrebljava sa svojim povezanim društvima.

·      Distribucijskim mrežama kako bi im se omogućila upotreba podataka o sustavu i osobnih podataka da bi mogle održavati odnose s vama te da bi vam pružale usluge i slale vam marketinške obavijesti.

·      Vlasnicima opreme kako bi im se omogućilo da upravljaju upotrebom svoje opreme.

·      Našim pružateljima usluga koji pružaju usluge kao što su analitika podataka, informacijska tehnologija i pružanje povezane infrastrukture, razvoj aplikacija, hosting platformi, korisnička usluga, razvoj proizvoda, revizija, savjetovanje i druge usluge.

·      Proizvođačima sastavnih dijelova kako bi im se omogućilo da proučavaju upotrebu svojih proizvoda, poboljšaju svoje proizvode i razvijaju nove proizvode.

·      Agentima, pružateljima usluga ili drugim trećim stranama koje su sklopile ugovor ili koje posluju s vlasnicima opreme odgovornim za upravljanje opremom.

·      Trećoj strani u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, ustupanja, prijenosa ili drugog raspolaganja svim ili bilo kojim dijelom poslovanja, opreme ili zaliha našeg povezanog društva (uključujući
u vezi sa stečajem ili sličnim postupcima).

·      Da bi podaci bili dostupni u skladu s ovom Izjavom o upravljanju podacima putem Cat portala za razvojne inženjere ili drugih sličnih API-ja.

·      Dodatnim primateljima u skladu s dogovorom između vas i nas.

Podaci o lokaciji: podatke o lokaciji možemo dijeliti s našim povezanim društvima i distribucijskim mrežama kako bismo vam omogućili da vam pružaju lokalizirani sadržaj i usluge. U nekim slučajevima možda će vam biti dopušteno dopustiti ili odbiti takve načine upotrebe i/ili dijeljenje lokacije vašeg uređaja, ali ako to učinite, mi i/ili naša povezana društva i distribucijske mreže možda vam nećemo moći pružiti odgovarajuće usluge i sadržaj. 

Možemo upotrebljavati ili otkrivati podatke ako to smatramo potrebnim ili prikladnim: (a) prema mjerodavnom pravu, uključujući zakone izvan vaše zemlje prebivališta; (b) u skladu s pravnim postupkom; (c) radi odgovora na zakonite zahtjeve javnih i državnih tijela, uključujući javna i državna tijela izvan vaše zemlje prebivališta; (d) radi provedbe naših uvjeta i odredbi; (e) radi zaštite našeg poslovanja ili poslovanja bilo kojeg od naših povezanih društava i distribucijskih mreža; (f) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine i/ili prava naših povezanih društava, distribucijske mreže, vas ili drugih, uključujući u svrhu informacijske sigurnosti; i (g) kako bismo mogli iskoristiti dostupne pravne lijekove ili ograničiti eventualno nastalu štetu.

Anonimizirani ili objedinjeni podaci: možemo upotrebljavati ili otkrivati anonimizirane ili objedinjene podatke (tj. podatke koji ne otkrivaju vaš identitet ili identitet bilo kojeg drugog korisnika digitalnih ponuda) u bilo koju svrhu, osim ako smo obvezni drukčije postupati prema primjenjivom pravu.

UDALJENE USLUGE I AŽURIRANJA

Kao što je detaljnije opisano u dokumentu Udaljene usluge Cat® – postupak ažuriranja softvera za odabranu telematiku Product Link™ i softver upravljačkog modula opreme (ECM) tvrtke Cat, ovisno o konfiguraciji uređaja i opreme, podatke o sustavu možemo upotrebljavati za sljedeće:

·      Pregled i ažuriranje uređaja koje proizvodimo ili na drugi način pružamo (npr. za ažuriranje postavki sustava ili upravljanje komunikacijskim operaterima koji se upotrebljavaju za povezivanje s društvom Caterpillar ili našim povezanim društvima).

·      Ažuriranje softvera koji upravlja radom stroja za vašu opremu tvrtke Cat i možemo poslati datoteke za ažuriranje softvera na opremu u pripremi za ažuriranje.

U dokumentu Udaljene usluge Cat® – postupak ažuriranja softvera za odabranu telematiku Product Link™ i softver upravljačkog modula opreme (ECM) tvrtke Cat potražite dodatne informacije o tome kako upravljamo ažuriranjima softvera na daljinu i vašim mogućnostima odabira u vezi s ažuriranjima softvera na daljinu.

ZAŠTITA

Primjenjujemo razumne organizacijske, tehničke i administrativne mjere namijenjene zaštiti podataka unutar naše organizacije. Nažalost, nijedan prijenos podataka ili sustav za pohranu ne može biti u potpunosti siguran. Ako imate razloga vjerovati da vaša interakcija s nama više nije sigurna (na primjer, ako smatrate da je sigurnost vašeg računa ugrožena), odmah nas obavijestite u skladu s odjeljkom "Obratite nam se" u nastavku.

MOGUĆNOSTI IZBORA U VEZI S OSOBNIM PODACIMA I PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Pogledajte Opću izjavu o zaštiti privatnosti podataka društva Caterpillar  i sve primjenjive obavijesti o zaštiti privatnosti kako biste razumjeli vaša prava i mogućnosti izbora u vezi s našom upotrebom i otkrivanjem vaših osobnih podataka.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Sadržaj treće strane: ova Izjava o upravljanju podacima ne odnosi se na (i) zaštitu privatnosti, podatke ili druge postupke bilo koje treće strane koja upravlja bilo kojim web-mjestom ili mrežnom uslugom s kojom se povezuju digitalne ponude (npr. naše aplikacije mogu uključivati, radi praktičnosti, hipervezu na lokalnu vremensku prognozu koju pruža treća strana s kojom nemamo poslovni odnos) i (ii) osobne podatke pod kontrolom treće strane, kao što su dobavljač, pružatelj usluga ili kupac, čak i ako Caterpillar prikuplja ili na drugi način obrađuje takve osobne podatke. Nadalje, uključivanje veze u digitalnu ponudu ne podrazumijeva da mi ili naša povezana društva podržavaju povezano web-mjesto ili uslugu.

Prekogranični prijenosi: vaši podaci mogu se pohraniti i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj poslujemo ili u kojoj naši pružatelji usluga posluju te upotrebom digitalne ponude ili pružanjem podataka na neki drugi način u skladu s ovom Izjavom o upravljanju podacima pristajete na prijenos podataka u zemlje izvan vaše zemlje prebivališta, uključujući Sjedinjene Američke Države, u kojima se pravila o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj zemlji.

Osjetljivi podaci: naše digitalne ponude nisu namijenjene za slanje osjetljivih osobnih podataka kao što su brojevi socijalnog osiguranja, podaci povezani s rasnim ili etničkim porijeklom, političkim mišljenjima, vjerom ili drugim uvjerenjima ili genetskim karakteristikama, kriminalnim dosjeom ili članstvom u sindikatu. Nemojte nam slati takve podatke na digitalne ponude, putem njih ili na neki drugi način.

Distribucijske mreže: distribucijske mreže mogu imati vlastite izjave o zaštiti privatnosti i pravila o upravljanju podacima. Preporučujemo da redovito pregledavate takve izjave. Takve izjave i pravila specifične su za odgovarajućeg zastupnika i ne odnose se na naše prikupljanje, upotrebu, otkrivanje podataka ili pak upravljanje njima kao što je opisano u ovoj Izjavi o upravljanju podacima, Općoj izjavi o zaštiti privatnosti podataka društva Caterpillar i svim primjenjivim obavijestima o privatnosti.

AŽURIRANJA OVE IZJAVE O UPRAVLJANJU PODACIMA

Ovu Izjavu o upravljanju podacima možemo promijeniti. Legenda „POSLJEDNJI PUT AŽURIRANO” pri vrhu ove stranice označava kada je ova Izjava o upravljanju podacima zadnji put revidirana. Sve promjene stupaju na snagu kada objavimo revidiranu Izjavu o upravljanju podacima. Vaša upotreba digitalnih ponuda nakon tih promjena znači da prihvaćate revidiranu Izjavu o upravljanju podacima.

OBRATITE NAM SE

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Izjavi o upravljanju podacima, obratite nam se na CatDigitalSupport@Cat.com.