Caterpillar Algemene gegevensprivacyverklaring

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Datum bijgewerkt: 24 juni 2020

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Caterpillar persoonsgegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en overdraagt. Deze Privacyverklaring weerspiegelt de waarden en principes die zijn uitgedrukt in Our Values ​​in Action (Caterpillars wereldwijde gedragscode).

Deel 1. Wat is de reikwijdte van dit document?

Deel 2. Wat zijn persoonsgegevens?

Deel 3. Hoe verzamelt Caterpillar persoonlijke informatie?

Deel 4. Hoe gebruikt Caterpillar persoonlijke informatie?

Deel 5-7. Hoe Caterpillar Beschermen, Houden en Verwijderen Van Persoonlijke Informatie?

Deel 8. Hoe verzendt of deelt Caterpillar persoonlijke informatie die wordt verzameld?

Deel 9. Wat zijn uw toegangsrechten met betrekking tot persoonlijke informatie?

Deel 10-11. Waar Kunt U Nadere Informatie Verkrijgen? Wat Gebeurt ER Als Deze Privacyverklaring Verandert?

Bijlage 1. Niet-menselijke hulpbronnen Betrokkenen EER

Bijlage 2. Menselijke hulpbronnen Betrokkenen EER

Bijlage 3. Australië

Bijlage 4. Californië

Planning A. Verwerkingsverantwoordelijken van Caterpillar