Jogi figyelmeztetések

A Caterpillar minden szerzői jogot fenntart a Caterpillar tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan, és ezúton engedélyezi az Ön számára az itt közzétett dokumentumok – kizárólag az információ átvitele és megtekintése céljából történő – elektronikus másolását. Ön nem tükrözheti, nem módosíthatja és egyéb módon sem dolgozhatja át a jelen webhelyen található fájlokat ismételt közzététel céljából, és nem nyomtathatja ki az itt közzétett információkat a Caterpillar írásos engedélye nélkül. Kifejezetten erre irányuló rendelkezés hiányában semmilyen itt közzétett információ nem tekinthető a Caterpillar bármilyen szerzői joga, szabadalma, illetve védjegye vonatkozásában licenc vagy jog átruházásának.

A CAT, a CATERPILLAR, ezek emblémái, a "Caterpillar-sárga, " és a "Power Edge " kivitel, valamint az itt említett cég- és termékazonosítók a Caterpillar cég védjegyei, engedély nélküli felhasználásuk tilos. A Cat és a Caterpillar a Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629 bejegyzett védjegyei.

Jogi figyelmeztetések

Az itt közzétett információkat, beleértve a szövegeket, képeket, illetve hivatkozásokat, A CATERPILLAR INC. "JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN" BIZTOSÍTJA, KIZÁRÓLAG MÁRKAKERESKEDŐI ÉS ÜGYFELEI TÁJÉKOZTATÁSÁRA, ÉS AZOK SEMMILYEN GARANCIÁT NEM FOGLALNAK MAGUKBAN, SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT MÓDON, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, ILLETVE ARRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁT, HOGY AZOK MÁSOK JOGAIBA NEM ÜTKÖZNEK. A Caterpillar Inc. nem vállal felelősséget az ebben a közleményben és egyéb itt hivatkozott vagy ide hivatkozással kapcsolódó dokumentumokban lévő hibákért és hiányosságokért. Ez a közlemény műszaki és egyéb pontatlanságokat tartalmazhat, és nem minden itt hivatkozott termék és szolgáltatás elérhető minden területen. A tájékoztatást időszakonként módosítjuk, és a Caterpillar az itt ismertetett termékeket és szolgáltatásokat bármikor módosíthatja. Az itt közzétett információk alapján történő eljárás előtt forduljon további tájékoztatásért a Caterpillar területileg illetékes márkakereskedőjéhez.

Amennyiben Ön közvetlenül a Caterpillar vállalathoz fordul megjegyzések, kérdések, javaslatok, ötletek vagy hasonlók formájában a jelen Webhellyel, illetve a Caterpillar termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, Ön belegyezik abba, hogy az így közölt adatok nem tekintendők bizalmasnak, és a Caterpillart nem terheli kötelezettség a válaszadásra, és szabadon, korlátozás nélkül sokszorosíthatja, felhasználhatja, közzéteheti és terjesztheti az információt mások számára, nem kizárólagosan beleértve az ilyen információkat tartalmazó fejlesztési, gyártási, illetve marketingtermékeket.

***********************

A Netscape bejegyzett védjegy, a Netscape Navigator logó a pedig a Netscape Communications Corporation vállalat védjegye. A Microsoft bejegyzett védjegy, az Internet Explorer pedig a Microsoft Corporation vállalat védjegye. Az Acrobat és az Acrobat logó az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Az Apple és a QuickTime az Apple Computer Inc. védjegyei. A jelen weboldalakon közzétett semmilyen információ nem tekinthető az ilyen védjegyek használatára vonatkozó jog biztosításának vagy engedélyezésének.