Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozat

Hatályba lépés dátuma: 2018. május 25

Frissítve: 2021. október 20

A jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja és továbbítja a személyes adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tükrözi az „Értékeink a gyakorlatban” (a Caterpillar globális magatartási kódexe) című dokumentumban kifejezett értékeket és alapelveket.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a Caterpillar leányvállalatokra, társvállalatokra és a Caterpillar Inc. által ellenőrzött más jogi személyekre, amelyek az „A” mellékletben (Caterpillar adatkezelők/jogi entitások listája) vannak felsorolva (együttesen: „Caterpillar”). Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak akkor alkalmazható, amikor a Caterpillar a Caterpillar céljaira gyűjt vagy egyébként kezel személyes adatokat (azaz amikor a Caterpillar – akár egyedül, akár más jogi személyekkel közösen – adatkezelő, ezért ő határozza meg a célokat és módokat, amelyekre és ahogyan a személyes adatok kezelése történik). Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazandó, amikor a Caterpillar más vállalat nevében gyűjt vagy egyébként kezel személyes adatokat – mint például a Caterpillar kereskedői, szállítói és ügyfelei.

Az Ön adatainak „kezelője” az a megfelelő Caterpillar jogi személy, amellyel Ön kapcsolatban áll, beleértve például: ügyfélként (pl. az Ön beszerzési rendelésében vagy a Caterpillarral fennálló más megállapodásában hivatkozott Caterpillar vállalat), alkalmazottként (pl. az a Caterpillar vállalat, amelyhez beadta jelentkezését, vagy amellyel jogviszonyba került), vagy szállítóként (pl. pl. az a Caterpillar vállalat, amelyhez beadta ajánlatát, vagy amellyel szállítói jogviszonyba került). A Caterpillar javasolja, hogy rendszeresen tekintse át a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy értesüljön annak változásairól.

Kényelmi okokból ezen adatvédelmi nyilatkozat számos szakasza a lent azonosított érintetti kategóriák szerint van szervezve. Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes helyzetekben előfordulhat, hogy Ön nem illik bele maradéktalanul egyik kategóriába sem (például több kategória is alkalmazható lehet, vagy Ön nem a Caterpillar ügyfele, mégis az ügyfél szakasz alkalmazható a legjobban Önre). Tanulmányozza az összes szövegrészt, amely vonatkozik az Ön Caterpillarral fennálló kapcsolatára. Ez az adatvédelmi nyilatkozat olyan magánszemélyek személyes adataira vonatkozik:

·         akik a Caterpillar állásra jelentkezők vagy annak alkalmazottjai (beleértve az irodai személyzetet és a fizikai dolgozókat is) vagy olyan más személyek, akik jelenleg vagy korábban a Caterpillarnak dolgozó alkalmazottak voltak, beleértve az ideiglenes alkalmazottakat is (együttesen: „alkalmazottak”);

·         akiket a Caterpillar ügyfeleihez fűz kapcsolat, beleértve a kereskedőket, a kereskedők ügyfeleit, forgalmazókat, forgalmazók ügyfeleit, közvetlen értékesítésű ügyfeleket, értékesítési képviselőket és más viszonteladókat (együttesen: „ügyfelek”); és

·         akiket a Caterpillar szállítóihoz fűz kapcsolat, mint például a szállítók alkalmazottai (ideiglenes dolgozók, irodai munkások és szerződéses vállalkozók stb.) (együttesen: „szállítók”).

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban az „adatkezelés” kifejezés a személyes adatokon végzett bármilyen műveletet jelent, beleértve például a gyűjtést, tárolást, módosítást, továbbítást vagy egyéb felhasználást. Továbbá ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik más adatokra (nem személyes adatok), amelyet a Caterpillar gyűjt vagy egyébként kezel. A Caterpillar által gyűjthető vagy egyébként kezelhető más adatokról további információért lásd a Caterpillar adatkezelési nyilatkozatát.

A jelen adatvédelmi nyilatkozaton kívül egyes Caterpillar rendszerek, alkalmazások és folyamatok saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezhetnek, amelyek további információt nyújtanak arról, hogy milyen konkrét adatok gyűjtésére kerül sor, és azokat hogyan tárolják, használják fel és továbbítják.

Bizonyos jogrendszerek tilthatják vagy korlátozhatják a személyes adatok bizonyos kategóriáinak gyűjtését, felhasználását vagy megosztását; ennek megfelelően a gyakorlatainkat leíró ezen adatvédelmi nyilatkozatot az említett jogszabályok korlátozhatják és/vagy azokat tovább egyértelműsíthetjük országspecifikus mellékletekben, amelyek Önre vonatkoznak és a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz vannak csatolva. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal fennálló ellentét esetén az említett mellékletek az irányadók.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a személyes adat bármilyen adat, amely egy adott magánszeméllyel kapcsolatos, vagy amely egy adott magánszemélyt azonosít vagy azonosíthat. Más szóval bármilyen adatmorzsa, amelyet Önhöz lehet kapcsolni. Bizonyos jogrendszerek tilthatják vagy korlátozhatják a személyes adatok bizonyos kategóriáinak gyűjtését. A helyi jogszabályok és a csatolt mellékletek rendelkezéseinek megfelelően az általunk gyűjthető személyes adatok körébe tartoznak például a következők:

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai);

·         Társadalombiztosítási azonosító jel vagy más nemzeti/adófizetői azonosító számok;

·         Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok);

·         Információbiztonsági adatok (pl. egy személy által a Caterpillar információtechnológiai vagy kommunikációs berendezései használatával létrehozott, tárolt vagy továbbított kommunikáció);

·         Olyan adatok, mint amelyek például, de nem kizárólagosan kommunikáció, szerződések, beszerzési rendelések, fizetések, követelések és hasonló elemek teljesítéséhez szükségesek; és

·         Az irányadó jogszabályoknak – beleértve az érvényes házkutatási engedélyeket, idézéseket és bírósági végzéseket – való megfeleléshez szükséges más adatok.

Személyek különböző kategóriái lehetnek a személyes adatok további gyűjtésének alanyai, beleértve például, de nem kizárólagosan a következőket:

Ügyfelek:

·         Üzleti elérhetőségi adatok (pl. vállalat neve, cím, telefonszám);

·         Magánszemély képviselők elérhetőségi adatai: (pl. név, cím, telefonszám, e-mail-cím);

·         Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták);

·         Ügyfélkapcsolat-kezelési adatok (pl. egy ügyfél profiljának feltöltéséhez vagy a marketing automatizálásához szükséges adatok);

·         Javítási adatok (pl. javítási igények és állapot);

·         Jótállási adatok (pl. vásárlási előzmények, kiterjesztett jótállás); és

·         Ügyfél-elégedettségi adatok.

A Caterpillar kaphat olyan adatokat, amelyek személyazonosításra alkalmasak másik fél – például a berendezés tulajdonosa – által, azonban a legtöbb esetben a Caterpillar nem lesz ezen adatok adatkezelője.

 

 

Alkalmazottak:

·         Háttéradatok (pl. születési dátum, személyi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság);

·         Illetőségi adatok (pl. munkavállalási engedély állapota);

·         Pénzügyi számla adatok;

·         Referenciákra vonatkozó adatok (pl. ajánlólevelek vagy referencialevelek, illetve korábbi munkáltatók vagy kollégák által adott jelentések);

·         Háttérellenőrzési adatok (pl. hiteltörténeti és bűnügyi háttérellenőrzések, kábítószer- és alkoholtesztek);

·         Egészségügyi információk (pl. receptek nyilvántartása, juttatások igénylése, és a juttatások igénylésével együtt leadott indokolások);

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok);

·         Szakszervezeti tagság;

·         Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. közlekedési előélet, jármű rendszáma, vezetői engedély száma);

·         Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség); és

·         Munkaviszonyra vonatkozó adatok (pl. álláselőzmények, új alkalmazottak által kitöltött űrlapok, készségek, képzettség és tanfolyamok, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek, szabadságkeret és kérelmek, kompenzáció előzményei, munkahelyi balesetről és foglalkozási ártalomról szóló jelentések, fegyelmi ügyek és panaszok).

Szállítók:

·         Illetőségi adatok (pl. munkavállalási engedély állapota);

·         Pénzügyi számla adatok;

·         Háttéradatok (pl. átvilágítás);

·         Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség);

·         Referenciákra vonatkozó adatok (pl. ajánlólevelek vagy referencialevelek, illetve korábbi munkáltatók vagy kollégák által adott jelentések); és

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

Az irányadó helyi jogszabályoktól függően a Caterpillar által gyűjtött egyes személyes adatok „érzékeny személyes adatoknak” minősülhetnek (pl. szigorúbb védelmet élvező személyes adatok).

Továbbá egyes esetekben – mint amikor Ön egy vállalkozás egyedüli tulajdonosa – az Ön vállalatára vonatkozó adatok személyes adatnak minősülhetnek. Ezek között szerepelhetnek üzleti adatok (pl. iroda címe), pénzügyi számla adatok (pl. bankszámlaadatok, kereskedelmi referenciák, pénzügyi kimutatások), eszközök (pl. ingatlantulajdon), hitelminősítés, adóazonosító és sokszínűségi besorolás.

A Caterpillar felhasználhat anonimizált (vagy azonosítójelektől megfosztott) adatokat, amelyeket személyes adatokból származtattak, azonban anonimizált formájában nem lehet egy konkrét személyhez kapcsolni. Ezek az azonosítójelektől megfosztott adatok nem minősülnek személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában, és nem tartoznak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Azonban ha ilyen adatokat olyan módon használnak fel vagy formáznak, hogy az említett adatokat egy konkrét személyhez lehet kapcsolni, akkor megfelelő módon személyes adatoknak fognak minősülni.

A Caterpillar különböző helyzetekben, különböző kategóriákba tartozó személyektől gyűjt személyes adatokat.

Ügyfelek (akár közvetlenül, akár – egyes esetekben – harmadik feleken keresztül) megadhatnak személyes adatokat az üzleti kapcsolat keretében, amely a Caterpillar termékek vagy szolgáltatások megszerzése, marketingje vagy értékesítése során keletkezik. Ebbe beletartozik például a személyes adatok beküldése ajánlat vagy szerződés részeként, szolgáltatások vagy termékek igénybe vétele és használata során (beleértve a javítási és jótállási szolgáltatásokat), illetve esetlegesen a Caterpillar rendszereihez való hozzáférés vagy a Caterpillar folyamatok figyelemmel kísérése során. Az ügyfélkapcsolat fennállása alatt a Caterpillar fenntartja a jogot szükség esetén más formájú személyes adatok kérésére, amelyek a lent leírt célok elősegítéséhez szükségesek.

Alkalmazottak megadhatnak adatokat közvetlenül a jelentkezési és az orientációs folyamat során, a munkaviszony fennállása alatt és – egyes esetekben, amennyiben megengedett – a távozás időpontjában. Továbbá a Caterpillar a fent említett adatokat harmadik féltől is gyűjtheti, például amikor olyan referenciaszemélyekkel vesszük fel a kapcsolatot, akit egy alkalmazott nevezett meg a Caterpillar felé, vagy amikor háttérellenőrzést végzünk szabályzatunkkal és az irányadó jogszabályokkal összhangban egy alkalmazott jelentkezési vagy orientációs eljárása kapcsán. Ezen adatok nagy részét önkéntesen, a munkaviszony feltételeként adják meg a Caterpillarnak, annak érdekében, hogy elősegítsék a munkáltató-alkalmazott jogviszony Caterpillar általi kezelését, ami létfontosságú közös sikerünk szempontjából.

Szállítók megadhatnak személyes adatokat az üzleti kapcsolat keretében, amely a Caterpillar termékek vagy szolgáltatások megszerzése, marketingje vagy értékesítése során keletkezik. Ebbe beletartozik például a személyes adatok beküldése ajánlat vagy szerződés részeként, szolgáltatások vagy termékek szállítása során, illetve esetlegesen a Caterpillar rendszereihez való hozzáférés vagy a Caterpillar folyamatok figyelemmel kísérése során. A szállítói kapcsolat fennállása alatt a Caterpillar fenntartja a jogot szükség esetén más formájú személyes adatok kérésére, amelyek a lent leírt célok elősegítéséhez szükségesek.

Továbbá a Caterpillar üzemét vagy helyszínét felkereső személyekről fénykép vagy videó készülhet (például zártláncú televíziós kamerák, vagy CCTV).

A Caterpillar akkor kezeli az Ön személyes adatait, ha azt az irányadó adatvédelmi jogszabályok megengedik, beleértve saját jogos érdekeinek céljából, a Caterpillar valamely jogi kötelezettségének való megfelelés céljából, illetve ha Ön hozzájárult a Caterpillar általi adatkezeléshez.

Egyes esetekben az Ön személyes adatainak gyűjtéséhez adott hozzájárulása a körülményeknek megfelelő módon történhet, ami azt jelenti, hogy a hozzájárulás megadható szóban, írásban, elektronikusan vagy – ha megengedett – ráutaló magatartással, ha a szándék nyilvánvaló a körülményekből, és Ön önkéntesen adja meg személyes adatait. A helyi jogszabályoktól függően, és a csatolt országspecifikus mellékletekben kifejtettek szerint előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a Caterpillar kifejezett hozzájárulást köteles beszerezni Öntől. Az ilyen hozzájárulás az Ön döntése, és teljesen önkéntes. Bizonyos körülmények között Ön visszavonhatja a személyes adatok Caterpillar által történő gyűjtéséhez és felhasználásához adott hozzájárulását, a szerződéses és jogi korlátozásoktól függően és észszerű értesítés alapján.


A Caterpillar a személyes adatokat olyan módon használja fel, amely összeegyeztethető azokkal a célokkal, amire az adatokat eredetileg gyűjtötték. Ez magában foglalhatja az olyan célra történő felhasználást, amely észszerűen kapcsolódik az adatgyűjtés eredeti céljához. A Caterpillar működése lényeges részeként gyűjti, használja fel és közli a személyes adatokat.

Ezen személyes adatoknak általunk történő felhasználásáról további információkat a kiegészítő mellékletekben találhat, amelyek a különböző jogrendszerekben érvényesülő egyedi jogi kötelezettségeket és jogokat írják le.

A személyes adatok kezelése a Caterpillarra vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés érdekében is lehetséges, mint például dokumentumoknak a kormányzati szervekhez történő benyújtása, az információk nyújtását előíró jogszerű végzések végrehajtása, a szerződéses kötelezettségvállalások teljesítése, valamint a Caterpillar jogainak és tulajdonának védelme kapcsán.

A személyes adatok általánosságban létfontosságúak az ügyfelekkel, alkalmazottakkal és szállítókkal fennálló kapcsolatok kezeléséhez és adminisztrálásához. A helyi jogszabályoknak és esetleges csatolt mellékleteknek megfelelően, a személyes adatok gyűjtése különböző kategóriákba tartozó személyektől, különböző célokra történik. Az alábbiakban bemutatjuk a személyes adatoknak az ügyfelektől, beszállítóktól és alkalmazottaktól való gyűjtésének különböző céljait.

Ügyfelek személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar az ügyfelek személyes adatait a következőkhöz használja: az üzleti tevékenység végzéséhez (pl. ügyfélmegrendelések teljesítése), új termékek piacra bevezetéséhez egyéni elérés vagy csoportos kommunikáció útján (pl. hírlevelek), a belső teljesítmény értékeléséhez, ügyfélkapcsolatok kezeléséhez (pl. számlázás és kifizetések), a kockázatok és a megfelelés kezeléséhez, valamint a különböző adminisztratív feladatok támogatásához. Néhány példa a Caterpillar által az ügyfelektől gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Magánszemély képviselő elérhetőségi adatai (pl. név, cím, telefonszám).

Az ügyfelek képviselőivel való kommunikáció és a kapcsolat kezelése.

Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták).

Az ügyfélmegbízások teljesítése és a szükséges számlázási adatok megadása.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele. (pl. hitelesítés)

Információbiztonsági / technológiai adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

Kép, videó (például CCTV-felvétel) (A Caterpillar üzemeit vagy helyszíneit felkereső személyeknél)

A biztonság és a védelem elősegítésére

Alkalmazottak személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar az alkalmazottak személyes adatait felhasználja az üzleti tevékenységek végzéséhez (pl. beléptetés ellenőrzése, biztonsági rendszerek, személyzeti könyvtárak frissítése), az alkalmazottak fejlesztéséhez (pl. képzés), különböző adminisztratív funkciók támogatásához (pl. kompenzációs tervek, juttatások és szabadságbeosztások adminisztrálása), valamint vállalkozásaink működésének irányításához.

Néhány példa a Caterpillar által az alkalmazottaktól gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Alkalmazott és családtagok elérhetőségi adatai (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai).

Az alkalmazottakkal való kommunikáció és a juttatások elősegítése.

Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség).

Magánszemélyek értékelése és valamely szerepkörbe történő kiválasztása a Caterpillaron belül.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk (például álláselőzmények, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek).

A munkaviszony kezelése.

A foglalkoztatással kapcsolatos információk (pl. munkahelyi baleset).

A megfelelési kötelezettségek teljesítése és a biztonság kezelése.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A megfelelési kötelezettségek teljesítése és a Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele.

Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

Felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint hozzáférés-ellenőrzési célok.

Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. jármű rendszámadatai);

A Caterpillar létesítményeihez való hozzáférés elősegítése (pl. parkolás).

Információbiztonsági / technológiai adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

Kép, videó (például CCTV-felvétel)

A biztonság és a védelem elősegítésére

Szállítók személyes adatai gyűjtésének céljai

A Caterpillar a szállítók személyes adatait a következőkhöz használja: az üzleti tevékenység végzéséhez (pl. beléptetés ellenőrzése, biztonsági rendszerek), új szállítók kiválasztásához és jóváhagyásához, a szállítói teljesítmény értékeléséhez, szállítói kapcsolatok kezeléséhez (pl. számlázás és kifizetések), a kockázatok és a megfelelés kezeléséhez, valamint a különböző adminisztratív feladatok támogatásához.

Néhány példa a Caterpillar által a szállítóktól gyűjthető személyes adatokra, valamint azok felhasználási módjára:

Példák személyes adatokra

Példák felhasználásokra

Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai).

Felsorolás a Caterpillar belső, egész vállalatra kiterjedő telefonkönyvében, amely a szállító képviselőivel való kommunikációra és a kapcsolat kezelésére szolgál.

Szakmai végzettségre vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség).

Szállítók értékelése és kiválasztása.

Azonosító és ellenőrző adatok (pl. fényképek, vezetői engedély, útlevél, más személyazonosító dokumentumok).

A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele.

Információbiztonsági adatok (például a Caterpillar rendszerek használatával rögzített adatok).

Az alkalmazható rendszerek használatának megkönnyítése és e rendszerek biztonságának növelése.

Kép, videó (például CCTV-felvétel)

A biztonság és a védelem elősegítésére

 

5. szakasz Hogyan védi a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar a személyes adatok védelme érdekében észszerű intézkedéseket tesz, beleértve az informatikai biztonságot és a fizikai biztonsági intézkedéseket. Ezek az intézkedések megfelelnek a személyes adatok kezelésével és a személyes adatok érzékenységével járó kockázatoknak, és figyelembe veszik az alkalmazandó helyi jogszabályok követelményeit. A Caterpillar minden személytől megköveteli, hogy a Caterpillar rendszerek használatakor betartsa a személyes adatokhoz kapcsolódó biztonsági szabályzatokat.

6. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

A Caterpillar a személyes adatokat a fentiekben meghatározott célok eléréséhez, illetve a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges ideig tárolja, beleértve a nyilvántartások megtartását is. Az Ön személyes adatainak általunk történő megőrzésére mindenkor a helyi jogszabályok vonatkoznak. Ez a tárolási időtartam meghaladhatja az Önnek a Caterpillarral fennálló kapcsolata időtartamát.

7. szakasz Hogyan fejezi be a Caterpillar a személyes adatok kezelését?

Ha a személyes adatok hasznossága már megszűnt, illetve minden esetben a jogszabályi felhatalmazás lejártát követően, a személyes adatok a helyi jogszabályoknak megfelelően és a megfelelő Caterpillar rendszer vagy folyamat által meghatározott eljárások szerint megsemmisítésre kerülnek.

Mivel a Caterpillar globális üzleti tevékenységet folytat, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait különböző jogrendszerekbe kell továbbítanunk üzleti céljaink érdekében. A Caterpillar személyes adatokat továbbíthat olyan országokba vagy jogrendszerekbe, amelyek jogilag nem biztosítják az adatvédelem ugyanazon szintjét, mint a személyes adatok összegyűjtése helye szerinti jogrendszer. Ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik minden Caterpillar egységre és azok adatkezelési tevékenységére, továbbá a Caterpillar a világ minden pontján működő leányvállalataival adattovábbítási megállapodásokat kötött a személyes adatok védelme érdekében.

A Caterpillar kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő módon, a fent meghatározott célokból osztja meg a személyes adatokat másokkal, amennyiben a jogszabályok azt előírják vagy Ön ahhoz hozzájárult. A harmadik felek számára történő adattovábbítás általában harmadik fél adatfeldolgozóknak történő továbbítást jelent, az említett célokból, összhangban a jelen adatvédelmi nyilatkozattal. Ezenkívül a Caterpillar a személyes adatokat adhat át harmadik fél adatkezelők számára a jogszabály által előírt esetekben, az Ön hozzájárulásával vagy az illetékes hatóság jóváhagyásával. Bizonyos jogrendszerek esetében az adatok konkrétan körülhatárolt kategóriáinak továbbítása vagy bizonyos harmadik személyek részére történő továbbítása az Ön kifejezett hozzájárulását igényelheti. A személyes adatok továbbítása minden esetben a helyi jogszabályok és a csatolt mellékletek szerint történik.

Amikor a Caterpillar személyes adatokat oszt meg olyan harmadik felekkel, akik a Caterpillar nevében kezelik a személyes adatokat (például szerződéses vállalkozók, tanácsadók), a Caterpillar észszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az ilyen címzettek az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megvédjék a személyes adatokat. Példák olyan harmadik felekre, akikkel adatokat oszthatunk meg, bármely említett célra:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek (amennyiben a jogszabályok előírják; az ügyfél felhatalmazást adott, a Caterpillar, egy személy vagy vagyon védelme érdekében; valamint üzleti tevékenységünk támogatása érdekében, például állami támogatások iránti kérelmek esetén);

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében;

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi); és

·         (Csak alkalmazottak esetében) Az alkalmazottaknak egészségügyi vagy pénzügyi tervezési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

A Caterpillar intézkedéseket tesz a személyes adatok pontosságának és teljességének megőrzése érdekében. Ön észszerű hozzáférést kérhet és fog kapni az Ön által a Caterpillarnak megadott személyes adatokhoz, és szükség esetén lehetőséget kap azok helyesbítésére. A Caterpillar eljárásai lehetővé teszik, hogy Ön hozzáférjen személyes adataihoz, és lehetővé teszik a helyi jogszabályok szerint Önt megillető más jogok gyakorlását is.

Ha a helyi jogszabályok nem tiltják, illetve bizonyos esetekben a helyi jogszabályok által adott felhatalmazás alapján, az Ön joga a személyes adataihoz való hozzáférésre korlátozott lehet. Példák azon esetekre, amikor az Ön hozzáférési joga korlátozott lehet:

·         A kérelem jogi tanácsadással és eljárásokkal kapcsolatos;

·         Jogi titoktartásra lehet hivatkozni az adatok tárgyával kapcsolatban;

·         A személyes adatok magukban foglalják egy harmadik fél személyes adatait is, aki nem egyezett bele a közlésbe, és akiknek a magánszféráját az ilyen közlés befolyásolná;

·         A kérelem nem elég részletes, vagy már megválaszolták; 

·         A kérelem komolytalan vagy zaklatási jellegű; vagy

·         (Csak alkalmazottak esetén) Az adatok bizalmas referenciát tárhatnak fel.

A Caterpillar figyelembe veszi a helyi jogszabályokat a Caterpillar által tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés vagy azok megváltoztatása iránti kérelmek felülvizsgálata során.

Ha Ön ügyfél, az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez szükséges megfelelő eljárásért forduljon a Caterpillart képviselő azon személyhez, akinek személyes adatait megadta.

Ha Ön alkalmazott, az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez szükséges megfelelő eljárásért vegye fel a kapcsolatot a helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjével. Kérésre, a személyazonosság kielégítő igazolását és az alkalmazandó helyi jogszabályok által támasztott további követelmények teljesítését követően Ön hozzáférést kap az Ön azon személyes adataihoz, amelyeket jogosult felülvizsgálni, és adott esetben lehetőséget kap arra, hogy másolja, módosítsa, törölje vagy vitassa az említett személyes adatokat a Caterpillar rendszerében.

Ha Ön szállító, az „önkiszolgáló” hozzáférés érdekében lépjen kapcsolatba saját szervezeténél a Caterpillar kapcsolatért felelős személlyel, aki fenntartja a vállalati webes biztonsági azonosítót (Corporate Web Security Identification, CWS ID) és/vagy hozzáféréssel rendelkezik a szállítói adatkezelő alkalmazáshoz (pl. Supplier Connect).

Az Általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) alatti jogokkal kapcsolatban kérjük, tekintse meg szükség szerint az 1. vagy a 2. mellékletet. A Kaliforniai fogyasztóvédelmi törvény alatti jogokkal kapcsolatban tekintse meg a 4. mellékletet

10. szakasz Hol kaphat további tájékoztatást?

Ha kérdése van ezzel az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, akkor felveheti velünk e-mailben a kapcsolatot a dataprivacy@cat.com e-mail-címen, telefonon a +1 309-494-3282 (DATA) számon, vagy postán az alábbi címen. Ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összeegyeztethetetlen módon kezelték, vegye fel a kapcsolatot velünk a dataprivacy@cat.com címen, vagy a Caterpillar Üzleti Gyakorlatok Irodájával a https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html címen, vagy hívja a +1 (800) 300-7898 telefonszámot, illetve a fent említett weboldalon feltüntetett országspecifikus telefonszámot.

·         Címzett: Adatvédelmi csapat

·         Caterpillar Inc.

·         100 NE Adams St.

·         Peoria, IL 61629

Ezenkívül az Ön helyi adatkezelője elérhetőségi adatait a beszerzési rendelésen vagy a Caterpillarral kötött más megállapodásban is megtalálhatja.

Ha Ön alkalmazott, további információt kaphat helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjén keresztül a következő címen:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

·         corporate_hr@cat.com

Egyes esetekben az Ön helyi humánerőforrás képviselőjének elérhetőségi adatait az alkalmazotti kézikönyve vagy munkaszerződése tartalmazza.

11. szakasz Mi történik, ha ez az adatvédelmi nyilatkozat megváltozik?

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot szükség szerint módosítsuk. Amikor ezt tesszük, a változásokról az érintett személyek az adott időpontban tájékoztatást kapnak, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat elején feltüntetjük az ilyen változtatások megtételének és/vagy azok hatályba lépésének dátumát. Bizonyos esetekben, ha az általunk végrehajtott változtatások jelentősek, e-mail üzenetet vagy más közleményt is küldhetünk Önnek, amelyben tájékoztatjuk az ilyen változásokról és azon választási lehetőségekről vagy intézkedésekről, amelyeket Ön megtehet, mielőtt a változások hatályba lépnének. A változások természetétől és a helyi jogszabályoktól függően az Ön Caterpillarral fennálló kapcsolatának további fenntartása annak bizonyítékául szolgál, hogy Ön elfogadta ezeket a változásokat.

A Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának ezen melléklete kiegészítő információkat nyújt arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja fel, továbbítja, illetve kezeli egyéb módon az Európai Gazdasági Térség („EGT”) egyes országaiban található vagy onnan származó személyes adatokat (beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit) Ez a függelék olyan magánszemélyekre vonatkozik, akik nem alkalmazotti / humánerőforrás jellegű kapcsolatban állnak a Caterpillarral. További információért lásd a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatát. Ha szeretne többet megtudni arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti és kezeli a nem személyes adatokat, olvassa el a Caterpillar globális adatkezelési nyilatkozatát.

Ha Önt egy Caterpillarral kötött megállapodásában található hivatkozás irányította a jelen EGT melléklethez, akkor az adott megállapodással kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelője a megállapodásban említett jogi személy lesz. A jelen EGT melléklet alkalmazásában a releváns adatkezelők felsorolása a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának „A” mellékletben található (Caterpillar adatkezelők/jogi entitások).

1. szakasz Mi a célja ennek a mellékletnek?

A Caterpillar elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága iránt. A jelen EGT melléklet leírja, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és továbbítjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat a velünk fennálló kapcsolata során és azt követően, az általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, „GDPR”) összhangban. Adatkezelőként az adatvédelmi jogszabályok megkövetelik tőlünk, hogy tájékoztassuk Önt a jelen EGT mellékletben szereplő információkról.

2. szakasz Milyen érzékeny személyes adatokat gyűjthet és kezelhet a Caterpillar?

Az érzékeny személyes adatok (más néven az adatok különleges kategóriái) magasabb szintű védelmet igényelnek. Ezek olyan személyes adatok, amely a következőket tárják fel vagy tartalmazzák: faji vagy etnikai származást, politikai véleményeket, vallási és világnézeti meggyőződéseket, szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, biometrikus adatokat, egészségügyi adatokat, szexuális életet vagy szexuális irányultságot.

Mi a következő adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel, amelyek „különleges kategóriájú” adatokat foglalhatnak magukban, vagy annak tekinthetők (a fenti meghatározás szerint):

·         Háttér-információk (például családi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság, hitel- és bűnügyi háttérellenőrzések, valamint kábítószer-és alkoholtesztek); és

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok).

3. szakasz Miért használja fel a Caterpillar az Ön személyes adatait?

A gyűjtött összes adatkategóriára elsődlegesen azért van szükségünk, hogy lehetővé tegyék számunkra az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelését üzleti tevékenységünk működtetése érdekében, valamint hogy lehetővé tegyék számunkra a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelést. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait felhasználhatjuk saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítésére, feltéve, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon okokat, amelyek miatt mi vagy egy szerződéses harmadik fél kezeli az Ön személyes adatait.

Az adatkezelés ezen céljainak egy része átfedésben van egymással, és számos olyan cél állhat fenn, amelyek igazolják az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

 

1. táblázat Kategóriák, valamint az adatkezelés célja és jogalapja: nem humánerőforrás
jellegű kapcsolatban állók adatai

Érintettek

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés céljai

Adatkezelés jogalapja

Ügyfelek és szállítók

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Számlázási adatok (pl. pénzügyi számla adatok, számlák, nyugták, illetőségi adatok)

·         Ügyfélkapcsolat-kezelési adatok

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail), rendszerhasználat és preferenciák

·         Kommunikáció elősegítése

·         Értékelés, valamint üzleti kapcsolat vagy szerződés esetleges létrehozása, beleértve az ajánlatok (ajánlatokra adott válaszok) potenciális előkészítését és egyéb, a potenciális üzleti tevékenységhez kapcsolódó kéréseket

·         A pénzügyi tranzakciók és a menedzsment elősegítése; könyvvizsgálat

·         Megfelelési kötelezettségeink teljesítése (például pénzmosás elleni küzdelem, szankciólisták szerinti szűrés)

·         Informatikai rendszereink kezelése és szolgáltatások nyújtása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

·         Jogos érdek (a kapcsolat kezelése)

Ügyfelek

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Számlázási adatok

·         Hitelképesség

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail), rendszerhasználat és preferenciák

·         Javítási és jótállási adatok 

·         Hitelreferencia-ellenőrzések és pénzügyi átvilágítás végzése

·         Ügyfél-elégedettségi felmérés végzése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (visszajelzés szerzése az ügyfelek tapasztalatairól)

Az üzemek látogatói

·         Telefonszám, cégnév)

·         Kép (fénykép, videó)

·         Megelőzés és bűncselekmények vagy más kötelezettségszegés felismerése

·         Más biztonsági és kockázatkezelési célok

·         Megfelelés a jogi követelményeknek

·         Jogi érdek (biztonság és védelem)

Hírleveleinkre vagy más marketingtevékenységeinkre előfizetők

·         Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vállalat neve)

·         Elektronikus azonosító adatok (pl. e-mail) és preferenciák

·         Az Ön tájékoztatása tevékenységünkről, hírlevelünk elküldése, jelentéseink elküldése az Ön számára, izgalmas új információk megosztása termékeinkről

·         Jogos érdek (kommunikációs a kapcsolódó termékekről vagy szolgáltatásokról)

·         Hozzájárulás

 

4. szakasz Milyen jogalapon kezeli a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Csak akkor fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait, ha azt a jogszabály lehetővé teszi számunkra. A személyes adatok kezelése során leggyakrabban a következő jogalapok egyikére vagy közülük többre támaszkodunk:

·         Amennyiben ez jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez saját jogos érdekeinknek (vagy harmadik fél jogos érdekének) érvényesítéséhez szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

·         Amennyiben ez egy szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a következő esetekben is, amelyek valószínűleg ritkán fognak előfordulni:

·         Amennyiben meg kell védenünk az Ön érdekeit (vagy valaki más személy érdekeit).

·         Amennyiben ez közérdekből vagy hivatalos célokra szükséges.

·         Amennyiben megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását (ez csak önkéntes adatkezelés esetén alkalmazandó, és nem alkalmazandó szükséges vagy kötelező adatkezelés esetén).

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon jogalapokat, amelyekre támaszkodva mi az Ön személyes adatait kezeljük.

5. szakasz Mire használjuk fel a személyes adatok különleges kategóriáit a Caterpillarnál?

Az Ön különleges kategóriájú személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

·         Biometrikus adatok: felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint a hozzáférés ellenőrzése érdekében.

·         Háttérellenőrzési adatok: azon magánszemélyek értékelése és kiválasztása érdekében, akikkel a Caterpillar dolgozik.

A személyes adatok különleges kategóriáit (a fenti meghatározás szerint) azért kezelhetjük, mert megfelelő jogalapunk van erre (amint azt fentebb leírtuk), és – korlátozott esetekben – mert rendelkezünk az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásával. Kevésbé gyakori esetben az ilyen típusú adatokat akkor kezelhetjük, amennyiben ez jogi természetű igényekkel kapcsolatban szükséges, vagy amennyiben az Ön érdekeinek (vagy valaki más érdekeinek) védelmében szükséges, és Ön hozzájárulásának megadására nem képes, vagy ha Ön az adatokat már nyilvánossá tette. Ezeket az adatokat jogszerű üzleti tevékenységek során is kezelhetjük, megfelelő óvintézkedések mellett.

6. szakasz Mikor kerül sor automatizált döntéshozatal használatára?

A Caterpillar nem végez rendszeresen és rendszerszerűen automatizált döntéshozatalt, amely a magánszemélyekre nézve jogi hatást eredményez, vagy hasonlóan jelentős hatással járna. Abban az esetben, ha Ön olyan Caterpillar társasággal áll kapcsolatban, amely ilyen automatizált döntéshozatalt végez, Önnek külön értesítést kell kapnia, amely ismerteti az automatizált döntéshozatal részleteit.

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében (és attól a módtól függően, ahogyan a Caterpillarra ezek, valamint más jogszabályok és szabályozások vonatkoznak, illetve ahogyan be kell tartania ezeket) Önnek joga van a személyes adatainak felhasználásával történő automatizált döntéshozatal elleni tiltakozásra.

7. szakasz Szüksége van a Caterpillarnak az Ön hozzájárulására?

Korlátozott körülmények között megkereshetjük Önt olyan írásbeli hozzájárulás kérése érdekében, amely lehetővé teszi számunkra bizonyos különösen érzékeny adatok kezelését. Ha így teszünk, részletesen tájékoztatjuk Önt az általunk kérni kívánt adatokról és arról az okról, amely miatt szükségünk van azokra, hogy Ön alaposan megfontolhassa, megadja-e hozzájárulását. Más esetekben is az Ön hozzájárulására van szükségünk, amelyek az 1. táblázatban vannak feltüntetve.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a velünk kötött szerződésének nem előfeltétele, hogy Ön az általunk kért bármely hozzájárulást megadjon.

8. szakasz Mi történik, ha Ön nem adja meg személyes adatait?

Ha Ön bizonyos kért adatokat nem ad meg, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött szerződésünket (például nem tudunk fizetni vagy terméket biztosítani Önnek), vagy nem tudjuk betartani jogi vagy szabályozói kötelezettségeinket.

9. szakasz Mi történik, ha megváltozik az a cél, amelyre a Caterpillar a személyes adatokat gyűjtötte?

Az Ön személyes adatait csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha észszerűen úgy véljük, hogy más okból is fel kell használnunk, és ez az ok az eredeti céllal összeegyeztethető. Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesíteni fogjuk Önt, és elmagyarázzuk a jogalapot, amely lehetővé teszi ezt számunkra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ön személyes adatait az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül, a fenti szabályoknak megfelelően kezelhetjük, amennyiben azt a jogszabályok előírják vagy engedélyezik.

10. szakasz Megosztja a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Előfordulhat, hogy az Ön adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel (az alábbi meghatározás szerint), beleértve a harmadik fél szolgáltatókat és a Caterpillart.

Az Ön személyes adatait az Európai Unión („EU”) kívülre továbbíthatjuk. Ha így teszünk, Ön hasonló szintű védelmet várhat el személyes adataira vonatkozóan.

11. szakasz Mely harmadik felek kezelhetik az Ön személyes adatait?

A „harmadik felek” kifejezés magában foglalja a harmadik fél szolgáltatókat (beleértve a szerződéses vállalkozókat, a kijelölt megbízottakat, a biztosítókat és a biztosítási alkuszokat) és a más Caterpillar jogi személyeket. Például:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek;

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében; és

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi).

12. szakasz Mikor oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait a Caterpillaron belül?

Az Ön személyes adatait megosztjuk a Caterpillaron belül rendszeres üzleti és jelentéstételi tevékenységeink részeként, üzleti átszervezés vagy a csoport szerkezetének átalakítása keretében, rendszer-karbantartási támogatás céljából, adatok hosztolása érdekében és más jogszerű üzleti okokból.

13. szakasz Miért oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait harmadik felekkel?

Az Ön személyes adatait a következő okokból osztjuk meg harmadik felekkel:

·         Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése érdekében, amennyiben a közlést egy szabályozó vagy felügyelő hatóság, a rendőrség vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előírja;

·         Amennyiben ez egy Önnel vagy Önnek kötött szerződés adminisztrálásához szükséges.

·         Könyvvizsgálat és biztosítás céljára, valamint üzleti tevékenységünkre és követeléseink kezelésére vonatkozó tanácsadás kérése során; és

·         Amennyiben más jogos érdekünk áll fenn ennek megtételére.

14. szakasz Mikor továbbít a Caterpillar személyes adatokat az EU-n kívülre?

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli egy vagy több országba, és ott tárolhatók. Kezelését az EGT-n kívül működő személyzet is végezheti, akik a Caterpillarnak vagy harmadik fél szolgáltatóinknak dolgoznak. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket teszünk a címzett által történő megfelelő szintű adatvédelem biztosítására a GDPR előírásai és a jelen dokumentumban leírtak szerint. Ha nem tudjuk biztosítani az adatvédelem megfelelő szintjét, az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre csak akkor továbbítjuk, ha Ön a továbbításhoz előzetesen hozzájárult.

15. szakasz Milyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok védelmére?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be az Ön személyes adatainak védelme és a kockázatok elleni megfelelő szintű biztonság elérése érdekében, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek megakadályozzák, hogy az Ön személyes adatait véletlenül elveszítsék, illetéktelen módon felhasználják vagy hozzáférjenek, megváltoztassák vagy közöljék. Ezen intézkedések részleteit kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Ezenkívül a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, megbízottakra, szerződéses vállalkozókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek az adatok megismerésére üzleti okokból feltétlenül szükségük van.

Eljárásokat vezettünk be minden gyanított adatbiztonsági incidens kezelésére, és a jogszabályok által előírt esetben értesíteni fogjuk Önt és az illetékes szabályozó hatóságot a feltételezett incidensről.

16. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon célok teljesüléséhez, amelyekre azokat gyűjtöttük, beleértve bármely jogi, szabályozási, számviteli vagy jelentéstételi előírás teljesítését. Az Ön személyes adatainak különböző szempontjaira vonatkozó megőrzési időtartamok részletei megtalálhatók az adatmegőrzési szabályzatunkban. A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy közléséből eredő kár kockázatát, a személyes adatok kezelésének célját, azt, hogy e célokat más eszközökkel is elérhetjük-e, valamint az alkalmazandó jogi előírásokat.

17. szakasz Milyen kötelességei vannak Önnek azzal kapcsolatban, hogy a Caterpillart tájékoztassa személyes adatai változásáról?

Fontos, hogy az általunk Önről tárolt személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, lépjen kapcsolatba Caterpillar kapcsolattartójával vagy küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre, hogy tájékoztasson bennünket, ha a birtokunkban lévő személyes adataiban bármilyen módosítás válik szükségessé.

18. szakasz Milyen jogai vannak Önnek a saját személyes adatai tekintetében?

Bizonyos körülmények között a jogszabályok erejénél fogva Önnek a következő jogai vannak:

·         Hozzáférés kérése az Ön személyes adataihoz (más néven az „érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy Ön másolatot kapjon azon személyes adatokról, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk, és ellenőrizze, hogy mi azokat jogszerűen kezeljük-e.

·         Helyesbítés kérése azon személyes adatokra vonatkozóan, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk. Ez lehetővé teszi, hogy Ön helyesbíttessen bármilyen hiányos vagy pontatlan személyes adatot, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk.

·         Törlés kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben nekünk nincs alapos okunk arra, hogy folytassuk annak kezelését. Önnek akkor is jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben Ön már gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jogát (lásd alább).

·         Tiltakozás az adatkezelés ellen az Ön személyes adataira vonatkozóan, amennyiben mi az adatkezelést jogos érdekre (vagy harmadik fél jogos érdekére) alapozzuk, és az Ön konkrét helyzetében olyan tényező merül fel, amely miatt Ön tiltakozni kíván az ezen az alapon történő adatkezelés ellen. Ön akkor is jogosul a tiltakozásra, amennyiben mi az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük.

·         Adatkezelés korlátozásának kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk azok pontosságát vagy azok kezelésének okát.

·         Továbbítás kérése más fél részére az Ön személyes adataira vonatkozóan.

·         Panasz tétele az illetékes felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

A jogok a fenti módon történő érvényesítéséhez az alábbi módszereken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Online: Európai Uniós magánszemélyek személyiségi jogi kérelme űrlap

E-mail: dataprivacy@cat.com

Telefon:  +1 (800) 806-6832 vagy +1 309-494-3282(DATA)

Ha e-mailben küldi el; kérjük, feltétlenül tüntesse fel, hogy milyen jog(ok)ra hivatkozik, és adja meg a kérelemmel kapcsolatos adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy kérését megfelelően és időben kezelhessük.

Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy a többi jog bármelyikének gyakorlásáért). Azonban észszerű díjat számíthatunk fel, ha az Ön hozzáférési kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott. Másik lehetőségként megtagadhatjuk a kérés teljesítését ilyen körülmények között.

19. szakasz Mire lehet a Caterpillarnak szüksége Öntől?

Előfordulhat, hogy külön információkat kell kérnünk Öntől annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk az Ön személyazonosságát és biztosítani tudjuk az Ön személyes adatokhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogát). Ez további megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne közöljük olyan személlyel, aki nem jogosult megszerezni azokat.

20. szakasz Milyen jogosultsága van Önnek a hozzájárulás visszavonására?

Abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célra történő gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, Ön bármikor jogosult visszavonni az említett adatkezeléshez adott hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonásához kérjük, küldjön e-mailt a dataprivacy@cat.com címre, vagy használja az adatkezelési tevékenységünk keretében Önnek általunk biztosított bármelyik leiratkozási lehetőséget. Miután értesítést kaptunk arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait az Ön által eredetileg elfogadott célra vagy célokra, és – kivéve, ha más jogalappal rendelkezünk az Ön személyes adatai kezelésének folytatására –, biztonságos módon megsemmisítjük azokat.

21. szakasz Mi történik, ha ez a dokumentum megváltozik?

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk ezt a globális adatvédelmi nyilatkozatot és ezt a mellékletet, és a frissített dokumentumokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk, ha bármilyen lényeges módosítást végzünk. Időről időre egyéb módon is értesíthetjük Önt személyes adatainak kezeléséről.

[VÉGE – 1. melléklet – Nem humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek, EGT] 

A Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának ezen melléklete kiegészítő információkat nyújt arról, hogy a Caterpillar hogyan gyűjti, tárolja, használja fel, továbbítja, illetve kezeli egyéb módon az Európai Gazdasági Térség („EGT”) egyes országaiban található vagy onnan származó személyes adatokat (beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit) Ez a függelék olyan magánszemélyekre vonatkozik, akik alkalmazotti / humánerőforrás jellegű kapcsolatban állnak a Caterpillarral. További információért lásd a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatát.

Ha Önt egy Caterpillarral kötött megállapodásában található hivatkozás irányította a jelen EGT melléklethez, akkor az adott megállapodással kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelője a megállapodásban említett jogi személy lesz. A jelen EGT melléklet alkalmazásában a releváns adatkezelők felsorolása a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának „A” mellékletben található (Caterpillar adatkezelők/jogi entitások).

1. szakasz Mi a célja ennek a mellékletnek?

A Caterpillar elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága iránt. A jelen EGT melléklet leírja, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és továbbítjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat a velünk fennálló kapcsolata során és azt követően, az általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, „GDPR”) összhangban. Adatkezelőként az adatvédelmi jogszabályok megkövetelik tőlünk, hogy tájékoztassuk Önt a jelen EGT mellékletben szereplő információkról.

2. szakasz Milyen érzékeny személyes adatokat gyűjthet és kezelhet a Caterpillar?

Az érzékeny személyes adatok (más néven az adatok különleges kategóriái) magasabb szintű védelmet igényelnek. Ezek olyan személyes adatok, amely a következőket tárják fel vagy tartalmazzák: faji vagy etnikai származást, politikai véleményeket, vallási és világnézeti meggyőződéseket, szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, biometrikus adatokat, egészségügyi adatokat, szexuális életet vagy szexuális irányultságot.

Mi a következő adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel, amelyek „különleges kategóriájú” adatokat foglalhatnak magukban, vagy annak tekinthetők (a fenti meghatározás szerint):

·         Egészségügyi információk (pl. receptek nyilvántartása, juttatások igénylése, és a juttatások igénylésével együtt leadott indokolások) többek között a fizikai vagy mentális egészséghez, a fogyatékossági állapothoz, a betegség miatti távollétekhez és a családdal kapcsolatos távollétekhez kapcsolódóan;

·         Háttér-információk (például családi állapot, eltartottak adatai, etnikai származás és/vagy állampolgárság, hitel- és bűnügyi háttérellenőrzések, valamint kábítószer-és alkoholtesztek);

·         Biometrikus adatok (pl. ujjlenyomatok); és

·         Szakszervezeti tagság.

3. szakasz Miért használja fel a Caterpillar az Ön személyes adatait?

A személyes adatok létfontosságúak az alkalmazottakkal fennálló kapcsolatok kezeléséhez és adminisztrálásához. A gyűjtött összes adatkategóriára elsődlegesen azért van szükségünk, hogy lehetővé tegyék számunkra az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelését, valamint hogy lehetővé tegyék számunkra a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelést. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait felhasználhatjuk saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítésére, feltéve, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az alábbi 1. táblázat sorolja fel azon okokat, amelyek miatt mi vagy egy szerződéses harmadik fél kezeli az Ön személyes adatait.

Az adatkezelés ezen céljainak egy része átfedésben van egymással, és számos olyan cél állhat fenn, amelyek igazolják az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

1. táblázat Kategóriák, valamint az adatkezelés célja és jogalapja: Humánerőforrás
jellegű kapcsolatban állók adatai

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés céljai

Adatkezelés jogalapja

Elérhetőségi adatok (pl. név, cím, telefonszám, vészhelyzeti kapcsolattartó(k) adatai)

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Juttatások elősegítése

·         Üzleti nyilvántartások elszámoltathatóságának fenntartása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Személyazonosító és ellenőrzési információk (beleértve a nemzeti/adófizetői azonosító számokat és a munkavállalási engedély állapotát)

·         A megfelelési kötelezettségek teljesítése

·         A Caterpillar létesítményeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Juttatások elősegítése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Pénzügyi számla adatok

·         Az alkalmazottakkal való kommunikáció

·         Fizetések és juttatások elősegítése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő menedzselése és a velük való kommunikáció)

Autóvezetéssel kapcsolatos adatok (pl. közlekedési előélet, jármű rendszáma, vezetői engedély száma)

·         A Caterpillar létesítményeihez való hozzáférés elősegítése (pl. parkolás)

·         Vállalati járművek kezelése

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (a Caterpillar létesítményeihez és berendezéseihez való hozzáférésnek, illetve azok kezelésének elősegítése)

Szakmai végzettségre / állásjelentkezők végzettségére vonatkozó adatok (pl. munkatapasztalat, képzettség, referenciák adatai).

·         Magánszemélyek értékelése és valamely szerepkörbe történő kiválasztása a Caterpillaron belül

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Általános HR nyilvántartások

·         Kezelési célok

·         Ellenőrzési célok, amelyek bizonyítékként szükségesek bármely kérés/vita esetére és referenciák adásához

·         Elemzési vizsgálatok végzése az alkalmazottak megtartásának és lemorzsolódásának áttekintése és jobb megértése érdekében

·         Oktatás, képzés és fejlesztés irányítása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk (például álláselőzmények, teljesítményértékelések, célok, részvétel, munkából való távollétek)

·         A teljesítmény figyelemmel kísérése és értékelése a döntéshozatal támogatása érdekében (pl. fizetésemelés, ösztönzések és előléptetés)

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása)

Munkaegészségügy és munkavédelem (például biztonsági incidensek)

·         Munkaegészségügy és munkavédelem irányítása a létesítményekben

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         A létfontosságú érdekek védelme

·         Jogos érdek (a biztonság fenntartása)

Biztonságból, figyelemmel kísérésből vagy vizsgálatból származó személyes adatok

·         Bűncselekmények vagy más szabályszegés megakadályozása és felderítése

·         Más biztonsági és kockázatkezelési célok

·         Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

·         A létfontosságú érdekek védelme

·         Jogos érdek (a munkaerő irányítása és a biztonság)

Informatikai rendszereinkben kezelt személyes adatok

·         Az üzleti tevékenység folytatása

·         Egy szerződés teljesítése

·         Jogos érdek (az üzleti folyamatok és rendszerek irányítása)

 

4. szakasz Milyen jogalapon kezeli a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Csak akkor fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait, ha azt a jogszabály lehetővé teszi számunkra. A személyes adatok kezelése során leggyakrabban a következő jogalapok egyikére vagy közülük többre támaszkodunk:

·         Amennyiben ez egy Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

·         Amennyiben ez saját jogos érdekeinknek (vagy harmadik fél jogos érdekének) érvényesítéséhez szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a következő esetekben is, amelyek valószínűleg ritkán fognak előfordulni:

·         Amennyiben meg kell védenünk az Ön érdekeit (vagy valaki más személy érdekeit).

·         Amennyiben ez közérdekből vagy hivatalos célokra szükséges.

·         Amennyiben megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását (ez csak önkéntes adatkezelés esetén alkalmazandó, és nem alkalmazandó szükséges vagy kötelező adatkezelés esetén).

Jogos érdekekre fogunk támaszkodni az alábbiakban ismertetett személyes adat kategóriák kezelésének jogalapjaként, és minden esetben meghatároztuk azon jogos érdeket, amelyre támaszkodunk. (Meghatározunk továbbá az egyes adatkategóriák kezeléséhez szükséges kiegészítő jogalapokat is, ahol indokolt.)

5. szakasz Mire használjuk fel a személyes adatok különleges kategóriáit a Caterpillarnál?

Az Ön különleges kategóriájú személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

·         Távollétekre vonatkozó adatok, amelyek magukban foglalhatják a betegség miatti távolléteket és a családdal kapcsolatos távolléteket: a foglalkoztatási és egyéb jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

·         Adatok az Ön fizikai vagy mentális egészségéről vagy fogyatékossági állapotáról: az Ön munkahelyi egészségének és biztonságának biztosítása és az Ön munkára való alkalmasságának felmérése érdekében, megfelelő munkahelyi kiigazítások biztosítása, betegség miatti távollétek figyelemmel kísérése és menedzselése, valamint a juttatások adminisztrálása érdekében.

·         Szakszervezeti tagsággal kapcsolatos adatok: a díjak beszedésének elősegítése, kapcsolattartók listájának fenntartása és egyéb üzleti tevékenységek folytatása érdekében.

·         Etnikai származásra és/vagy állampolgárságra vonatkozó adatok: a foglalkoztatási és egyéb jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

·         Biometrikus adatok: felhasználók azonosítása vagy hitelesítése, valamint a hozzáférés ellenőrzése érdekében.

·         Foglalkoztatással kapcsolatos háttérellenőrzésekkel kapcsolatos adatok: magánszemélyek értékelése és a Caterpillaron belül valamely szerepkörbe történő kiválasztása érdekében.

A személyes adatok különleges kategóriáit (a fenti meghatározás szerint) azért kezelhetjük, mert megfelelő jogalapunk van erre (amint azt fentebb leírtuk), és mert:

·         Korlátozott esetekben rendelkezünk az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásával;

·         Kötelezettséget kell teljesítenünk vagy konkrét jogokat kell gyakorolnunk a foglalkoztatási és társadalombiztosítási jog területén, valamint a globális adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően;

·         Amennyiben ez közérdekből szükséges, mint például az esélyegyenlőség figyelemmel kísérése érdekében, valamint a globális adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően; vagy

·         Amennyiben ez szükséges az Ön munkaképességének egészségügyi szempontok alapján történő értékeléséhez, a megfelelő titoktartási biztosítékok mellett.

Kevésbé gyakori esetben az ilyen típusú adatokat akkor kezelhetjük, amennyiben ez jogi természetű igényekkel kapcsolatban szükséges, vagy amennyiben az Ön érdekeinek (vagy valaki más érdekeinek) védelmében szükséges, és Ön hozzájárulásának megadására nem képes, vagy ha Ön az adatokat már nyilvánossá tette. Ezeket az adatokat jogszerű üzleti tevékenységek során is kezelhetjük, megfelelő óvintézkedések mellett.

6. szakasz Mikor kerül sor automatizált döntéshozatal használatára?

 A Caterpillar nem végez rendszeresen és rendszerszerűen automatizált döntéshozatalt, amely a magánszemélyekre nézve jogi hatást eredményez, vagy hasonlóan jelentős hatással járna. Abban az esetben, ha Ön olyan Caterpillar társasággal áll kapcsolatban, amely ilyen automatizált döntéshozatalt végez, Önnek külön értesítést kell kapnia, amely ismerteti az automatizált döntéshozatal részleteit.

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében (és attól a módtól függően, ahogyan a Caterpillarra ezek, valamint más jogszabályok és szabályozások vonatkoznak, illetve ahogyan be kell tartania ezeket) Önnek joga van a személyes adatainak felhasználásával történő automatizált döntéshozatal elleni tiltakozásra.

7. szakasz Szüksége van a Caterpillarnak az Ön hozzájárulására?

Korlátozott körülmények között megkereshetjük Önt olyan írásbeli hozzájárulás kérése érdekében, amely lehetővé teszi számunkra bizonyos különösen érzékeny adatok kezelését. Ha így teszünk, részletesen tájékoztatjuk Önt az általunk kérni kívánt adatokról és arról az okról, amely miatt szükségünk van azokra, hogy Ön alaposan megfontolhassa, megadja-e hozzájárulását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a velünk kötött szerződésének nem előfeltétele, hogy Ön az általunk kért bármely hozzájárulást megadjon.

8. szakasz Mi történik, ha Ön nem adja meg személyes adatait?

Ha Ön bizonyos kért adatokat nem ad meg, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött szerződésünket (például nem tudunk fizetni vagy juttatást biztosítani Önnek), vagy nem tudjuk betartani jogi vagy szabályozói kötelezettségeinket (mint például az Ön egészségének és biztonságának védelme).

9. szakasz Mi történik, ha megváltozik az a cél, amelyre a Caterpillar a személyes adatokat gyűjtötte?

Az Ön személyes adatait csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha észszerűen úgy véljük, hogy más okból is fel kell használnunk, és ez az ok az eredeti céllal összeegyeztethető. Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesíteni fogjuk Önt, és elmagyarázzuk a jogalapot, amely lehetővé teszi ezt számunkra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ön személyes adatait az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül, a fenti szabályoknak megfelelően kezelhetjük, amennyiben azt a jogszabályok előírják vagy engedélyezik.

10. szakasz Megosztja a Caterpillar az Ön személyes adatait?

Előfordulhat, hogy az Ön adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel (az alábbi meghatározás szerint), beleértve a harmadik fél szolgáltatókat és a Caterpillart.

Az Ön személyes adatait az Európai Unión („EU”) kívülre továbbíthatjuk. Ha így teszünk, Ön hasonló szintű védelmet várhat el személyes adataira vonatkozóan.

11. szakasz Mely harmadik felek kezelhetik az Ön személyes adatait?

A „harmadik felek” kifejezés magában foglalja a harmadik fél szolgáltatókat (beleértve a szerződéses vállalkozókat, a kijelölt megbízottakat, a biztosítókat és a biztosítási alkuszokat) és a más Caterpillar jogi személyeket. Például:

·         Szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, akik üzleti tevékenységünket támogatják például műszaki infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával;

·         Bűnüldözési vagy egyéb kormányzati szervek;

·         Leányvállalatok, társvállalatok és más, a Caterpillar által ellenőrzött jogi személyek;

·         Egyéb harmadik fél szolgáltatók, amelyek személyes adatokat kezelnek a Caterpillar nevében; és

·         Valamely felvásárló jogi személy (vagy felvásárlás iránt érdeklődő jogi személy) abban az esetben, ha a Caterpillar a vállalkozása egy részét elidegeníti (vagy annak elidegenítését tervezi).

12. szakasz Mikor oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait a Caterpillaron belül?

Az Ön személyes adatait megosztjuk a Caterpillaron belül rendszeres üzleti és jelentéstételi tevékenységeink részeként, üzleti átszervezés vagy a csoport szerkezetének átalakítása keretében, rendszer-karbantartási támogatás céljából, adatok hosztolása érdekében és más jogszerű üzleti okokból. Például:

·         bérszámfejtés;

·         juttatások biztosítása és adminisztrálása (beleértve a nyugdíjakat);

·         munkahelyi egészségügyi vagy orvosi értékelések az Ön munkára való alkalmasságára, valamint egészségére és biztonságára vonatkozóan (például munkaállomás-értékelések);

·         biztosítási igények és értesítések;

·         a felvett munkaerő értékelésének, képzésének és szakmai fejlődésének biztosítása és igazgatása;

·         könyvtári és kutatási szolgáltatások, mint például előfizetések és tagságok;

·         épületek biztonsági hozzáférése és karbantartása;

·         utazási szolgáltatók;

·         távközlési és üzenetküldési szolgáltatások, mint például üzletmenet-folytonossági vészhelyzeti értesítési rendszerünk;

·         nyomtatott dokumentumok archiválása; és

·         IT szolgáltatások.

13. szakasz Miért oszthatja meg a Caterpillar az Ön személyes adatait harmadik felekkel?

Az Ön személyes adatait a következő okokból osztjuk meg harmadik felekkel:

·         Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése érdekében, amennyiben a közlést egy szabályozó vagy felügyelő hatóság, a rendőrség vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előírja;

·         Amennyiben ez egy Önnel vagy Önnek kötött szerződés, foglalkoztatási jogviszony és bármely ehhez kapcsolódó juttatás adminisztrálásához szükséges.

·         Könyvvizsgálat és biztosítás céljára, valamint üzleti tevékenységünkre és követeléseink kezelésére vonatkozó tanácsadás kérése során; és

·         Amennyiben más jogos érdekünk áll fenn ennek megtételére.

14. szakasz Mikor továbbít a Caterpillar személyes adatokat az EU-n kívülre?

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli egy vagy több országba, és ott tárolhatók. Kezelését az EGT-n kívül működő személyzet is végezheti, akik a Caterpillarnak vagy harmadik fél szolgáltatóinknak dolgoznak. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket teszünk a címzett által történő megfelelő szintű adatvédelem biztosítására a GDPR előírásai és a jelen dokumentumban leírtak szerint. Ha nem tudjuk biztosítani az adatvédelem megfelelő szintjét, az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre csak akkor továbbítjuk, ha Ön a továbbításhoz előzetesen hozzájárult.

15. szakasz Milyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok védelmére?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be az Ön személyes adatainak védelme és a kockázatok elleni megfelelő szintű biztonság elérése érdekében, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek megakadályozzák, hogy az Ön személyes adatait véletlenül elveszítsék, illetéktelen módon felhasználják vagy hozzáférjenek, megváltoztassák vagy közöljék. Ezen intézkedések részleteit kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Ezenkívül a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, megbízottakra, szerződéses vállalkozókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek az adatok megismerésére üzleti okokból feltétlenül szükségük van.

Eljárásokat vezettünk be minden gyanított adatbiztonsági incidens kezelésére, és a jogszabályok által előírt esetben értesíteni fogjuk Önt és az illetékes szabályozó hatóságot a feltételezett incidensről.

16. szakasz Mennyi ideig őrzi meg a Caterpillar a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon célok teljesüléséhez, amelyekre azokat gyűjtöttük, beleértve bármely jogi, szabályozási, számviteli vagy jelentéstételi előírás teljesítését. Az Ön személyes adatainak különböző szempontjaira vonatkozó megőrzési időtartamok részletei megtalálhatók az adatmegőrzési szabályzatunkban, amely elérhető a HR részlegnél. A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy közléséből eredő kár kockázatát, a személyes adatok kezelésének célját, azt, hogy e célokat más eszközökkel is elérhetjük-e, valamint az alkalmazandó jogi előírásokat.

Ha Ön már nem a Caterpillar alkalmazottja, munkatársa vagy szerződéses vállalkozója, akkor mi megőrizzük és biztonságosan megsemmisítjük az Ön személyes adatait az adatmegőrzési szabályzatunkkal összhangban.

17. szakasz Milyen kötelességei vannak Önnek azzal kapcsolatban, hogy a Caterpillart tájékoztassa személyes adatai változásáról?

Fontos, hogy az általunk Önről tárolt személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, lépjen kapcsolatba humánerőforrás képviselőjével a megfelelő eljárás érdekében, hogy tájékoztasson bennünket, ha a birtokunkban lévő személyes adataiban bármilyen módosítás válik szükségessé.

18. szakasz Milyen jogai vannak Önnek a saját személyes adatai tekintetében?

Bizonyos körülmények között a jogszabályok erejénél fogva Önnek a következő jogai vannak:

·         Hozzáférés kérése az Ön személyes adataihoz (más néven az „érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy Ön másolatot kapjon azon személyes adatokról, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk, és ellenőrizze, hogy mi azokat jogszerűen kezeljük-e.

·         Helyesbítés kérése azon személyes adatokra vonatkozóan, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk. Ez lehetővé teszi, hogy Ön helyesbíttessen bármilyen hiányos vagy pontatlan személyes adatot, amelyeket mi Önnel kapcsolatban tárolunk.

·         Törlés kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben nekünk nincs alapos okunk arra, hogy folytassuk annak kezelését. Önnek akkor is jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben Ön már gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jogát (lásd alább).

·         Tiltakozás az adatkezelés ellen az Ön személyes adataira vonatkozóan, amennyiben mi az adatkezelést jogos érdekre (vagy harmadik fél jogos érdekére) alapozzuk, és az Ön konkrét helyzetében olyan tényező merül fel, amely miatt Ön tiltakozni kíván az ezen az alapon történő adatkezelés ellen. Ön akkor is jogosul a tiltakozásra, amennyiben mi az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük.

·         Adatkezelés korlátozásának kérése az Ön személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy Ön kérje tőlünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk azok pontosságát vagy azok kezelésének okát.

·         Továbbítás kérése más fél részére az Ön személyes adataira vonatkozóan.

·         Panasz tétele az illetékes felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

A jogok a fenti módon történő érvényesítéséhez az alábbi módszereken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Online: Európai Uniós magánszemélyek személyiségi jogi kérelme űrlap

E-mail: dataprivacy@cat.com

Telefon:  +1 (800) 806-6832 vagy +1 309-494-3282(DATA)

Ha e-mailben küldi el; kérjük, feltétlenül tüntesse fel, hogy milyen jog(ok)ra hivatkozik, és adja meg a kérelemmel kapcsolatos adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy kérését megfelelően és időben kezelhessük.

Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy a többi jog bármelyikének gyakorlásáért). Azonban észszerű díjat számíthatunk fel, ha az Ön hozzáférési kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott. Másik lehetőségként megtagadhatjuk a kérés teljesítését ilyen körülmények között.

19. szakasz Mire lehet a Caterpillarnak szüksége Öntől?

Előfordulhat, hogy külön információkat kell kérnünk Öntől annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk az Ön személyazonosságát és biztosítani tudjuk az Ön személyes adatokhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogát). Ez további megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne közöljük olyan személlyel, aki nem jogosult megszerezni azokat.

20. szakasz Milyen jogosultsága van Önnek a hozzájárulás visszavonására?

Abban a korlátozott esetben, ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célra történő gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, Ön bármikor jogosult visszavonni az említett adatkezeléshez adott hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonásához lépjen kapcsolatba helyi, regionális vagy vállalati humánerőforrás képviselőjével. Miután értesítést kaptunk arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait az Ön által eredetileg elfogadott célra vagy célokra, és – kivéve, ha más jogalappal rendelkezünk az Ön személyes adatai kezelésének folytatására –, biztonságos módon megsemmisítjük azokat.

21. szakasz Mi történik, ha ez a dokumentum megváltozik?

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk ezt a globális adatvédelmi nyilatkozatot és ezt a mellékletet, és a frissített dokumentumokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk, ha bármilyen lényeges módosítást végzünk. Időről időre egyéb módon is értesíthetjük Önt személyes adatainak kezeléséről.

[VÉGE – 2. melléklet – Humánerőforrás jellegű kapcsolatban álló érintettek, EGT]

Frissítve: 2019. 07. 01.

A Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatának e függeléke további információkat tartalmaz arról, hogy a Caterpillar miként gyűjti, tárolja, használja, továbbítja és dolgozza fel más módon a személyes adatokat Ausztráliában, vagy az Ausztráliából származó adatokat. További információért kérjük, olvassa el a Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatának fő szakaszát.

1. szakasz. A személyes adatok tárolása

A Caterpillar elektronikusan tárolja a személyes adatokat szervereinken, amelyeket a Caterpillar és harmadik felű szolgáltatók biztosítanak és kezelnek.

2. szakasz. A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

Ausztrálián kívülre is kiadhatjuk a személyes adatokat, beleértve a Caterpillar jelen Globális adatvédelmi nyilatkozatának hatálya alá tartozó leányvállalatait és az e Caterpillar vállalatok által igénybe vett szállítókat (a Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatának hatálya alá tartozó Caterpillar-leányvállalatok és székhelyük országának listáját lásd a Globális adatvédelmi nyilatkozat Jogi személyek című szakaszában.) A tengerentúli címzettek valószínűleg az alábbi országokban találhatók: Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Hollandia, Svájc, Szingapúr, Kína, Japán és India. Az Ausztrál adatvédelmi alapelvek hatálya alá tartozó személyes adatokkal kapcsolatban megtesszük a megfelelő lépéseket a megfelelő szintű (vagyis az ausztrál adatvédelmi alapelvekkel összhangban lévő) védelem biztosítása érdekében, amikor ilyen személyes információkat más országokba továbbítunk, vagy megkapjuk az Ön hozzájárulását.

3. szakasz. Kapcsolatfelvétel a Caterpillar vállalattal vagy az Ausztrál információügyi biztos hivatalával

Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Caterpillar miként dolgozza fel a személyes adatait, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Caterpillar helyi kapcsolattartójával, a Caterpillar Adatvédelmi irodájával a dataprivacy@cat.com e-mail-címen, vagy a Caterpillar Üzleti etikai irodájával a Globális adatvédelmi nyilatkozat 10. bekezdése szerinti elérhetőségen. Ha úgy véli, hogy a személyes adatokat a globális adatvédelmi nyilatkozattal összeegyeztethetetlen módon kezeltük, és nem elégedett a Caterpillar helyi kapcsolattartója, az Adatvédelmi irodája vagy a Caterpillar Üzleti etikai irodája által adott válasszal, akkor érdemes lehet felvennie kapcsolatot az Ausztrál adatvédelmi biztos hivatalával.

Hatályos: 2020. január 1. (Utolsó frissítés: 2020. május 1.)

A Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának jelen függeléke további információkat tartalmaz arról, hogy a Caterpillar miként gyűjti, tárolja, használja, továbbítja és dolgozza fel egyéb módon a kaliforniai fogyasztókra vonatkozó személyes adatokat (a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény, más néven a „CCPA” alatt meghatározottak szerint). A CCPA, beleértve az értesítési kötelezettségeket és az egyének számára biztosított jogokat, eltérően vonatkozik a személyekre az emberi erőforrások kontextusában (például a munkavállalókra). Ezenkívül kivételeket is tartalmaz a vállalkozások közötti tevékenységeket folytató fogyasztók számára. A humán erőforrásokkal kapcsolatos további információkért lásd a 4. függelék 1. cikk – Emberi erőforrások című szakaszát. A többi fogyasztóval kapcsolatos további információkért lásd a 4. függelék 2. cikk – Nem emberierőforrás-fogyasztók című szakaszát (kivéve a CCPA alapján mentesített vállalkozások közötti tevékenységeket). Ha bővebben szeretne tájékozódni a Caterpillar személyes adatokkal kapcsolatos általánosabb gyakorlatáról, akkor tekintse meg a Caterpillar globális adatvédelmi nyilatkozatának fő szakaszát.

1. cikk – Emberi erőforrások

1. szakasz. Mi ennek a cikknek a célja a 4. függelékben?

A 4. függelék e cikkének célja az állásra pályázók, a Caterpillar alkalmazottainak, tulajdonosainak, a vezetőinek, a tisztviselőinek, az orvosi személyzetének és a vállalkozóinak tájékoztatása (a jelen cikkben együttesen „alkalmazottak”) az általunk gyűjtött személyesadat-kategóriákról (az alábbiakban meghatározottak szerint), és arról, hogy milyen célokra használjuk fel ezeket a személyes adatokat.

2. szakasz. Személyes adatok gyűjtése és felhasználása üzleti célokra

E közlemény alkalmazásában a „Személyes adat” olyan adat, amely azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik. A személyes adatok nem foglalják magukban az anonimizált, összesített vagy kombinált adatokat, beleértve azokat az adatokat, amelyeket ésszerűen nem lehet Önnel azonosítani vagy összekapcsolni. A személyes adatok továbbá nem tartalmaznak nyilvánosan elérhető adatokat (a szövetségi, állami vagy helyi önkormányzatok nyilvántartásában törvényesen elérhető adatokat).

A munkavállalók Személyes adatait csak üzleti célokra gyűjtjük, használjuk fel és tesszük közzé (az alábbiakban ismertetett módon) és az alkalmazandó törvényekkel összhangban tesszük ezt. Ahol a Személyes adatokat harmadik feleknek adjuk át, ott az alábbiakban ismertetett célokkal járunk el, és adott esetben megköveteljük, hogy az ilyen harmadik felek kezeljék a Személyes adatokat bizalmas jellegűként, és tartsanak fenn megfelelő rendszereket és folyamatokat a Személyes adatok biztonsága és védelme érdekében.

A velünk fennálló munkaviszonyának kezeléséhez az Önre vonatkozó személyes adatok alábbi kategóriáit gyűjtjük és használjuk fel:

Személyesadat-kategória

Hogyan használjuk ezeket a személyes adatokat?

Az alkalmazottak, a kedvezményezettek és a családtagok elérhetőségei (pl. név, személyes és munkahelyi cím, személyes és munkahelyi telefonszám, személyes és munkahelyi e-mail-cím, vészhelyzet esetén értesítendő kapcsolattartó(k) adatai)

A juttatások és a vállalati nyilvántartások azonosítása és közlése, valamint kezelése és karbantartása

Szakmai képesítésekkel kapcsolatos információk (pl. szakmai tapasztalat, oktatás, referenciák, tanúsítványok, szakmai tagság, nyelvi képességek, a jelentkezési folyamat vagy a foglalkoztatás során megadott egyéb hasonló információk)

Az egyének kiértékelése és kiválasztása a Caterpillar vállalaton belüli munkakör(ök)höz, és a fejlesztés segítéséhez

Foglalkoztatással kapcsolatos információk (pl. korábbi munkahelyek, teljesítményértékelések, fegyelmi és magatartási nyilvántartások, célok, jelenlét, távollétek, képzési nyilvántartások, fizetés, kompenzáció és egyéb juttatások)

A munkaviszony kezelése és a megfelelési kötelezettségek kezelése

Egészségügyi és biztonsági információk (pl. munkahelyi sérülés, balesetközeli események, szolgálatra való alkalmasság)

A megfelelőségi kötelezettségek teljesítése, valamint az egészség és biztonság kezelése

Azonosítási és ellenőrzési információk (pl. fényképek, jogosítvány, állampolgárság, útlevél, vízumok, egyéb személyazonossággal kapcsolatos igazolások)

A megfelelőségi kötelezettségek teljesítése, a munkára való jogosultság meghatározása, valamint a Caterpillar üzemeihez vagy rendszereihez való fizikai vagy távoli hozzáférés lehetővé tétele

Pénzügyi információk (pl. bankszámlaadatok, bérelszámolási nyilvántartások (adott esetben))

Bérszámfejtés, juttatások és költségek kezelése

Autóipari információk (pl. járműrendszám-adatok)

A Caterpillar üzemeihez (pl. parkolás) való hozzáférés megkönnyítése

Utazási információk (pl. utazási útvonal, vízumok, jutalomprogrammal kapcsolatos információk, például törzsutas számla)

Az üzleti utazás kezelése, ideértve korlátozás nélkül a logisztikát, a visszatérítést/fizetést és a biztonságot

Adatbiztonság/technológiai adatok (pl. a Caterpillar-rendszerekkel rögzített információk, beleértve az Ön által létrehozott vagy az ilyen rendszerekre feltöltött információkat is).

Az alkalmazandó rendszerek használatának és biztonságának megkönnyítése

 

3. szakasz. A személyes adatok felhasználásának további céljai

A fentebb meghatározott célokon kívül a fent meghatározott személyesadat-kategóriákat felhasználhatjuk és megoszthatjuk az alábbi célokból is:

·         Interakciók, tranzakciók és rekordok naplózása;

·         A vállalati irányelveknek és eljárásoknak való megfelelés nyomon követése;

·         A biztonsági események felderítése, a rosszindulatú, megtévesztő, csalárd vagy illegális tevékenységek elleni védelem, valamint az e tevékenységért felelős személyek büntetőeljárás alá vonása;

·         A jogi kötelezettségeknek való megfelelőség és a bűnüldöző szervek vagy más kormányzati szervek tudomására hozás (ha a törvény előírja; a Caterpillar, egy személy vagy tulajdon védelme céljából; üzleti tevékenységünk támogatása céljából, például állami támogatások iránti kérelmekben; és ha Ön engedélyezte); és

·         Egyéb esetben történő nyilvánosságra hozatal az Öntől kapott utasításokkal vagy hozzájárulással összhangban.

4. szakasz. Kihez fordulhatok további információért?

A Caterpillar adatvédelmi csapatát e-mailben a dataprivacy@Cat.com címen érheti el, vagy postán az alábbi címen:

Címzett: Adatvédelem

Caterpillar Inc.

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629

 

2. cikk – Nem emberierőforrás-fogyasztók

1. szakasz. Mi ennek a cikknek a célja a 4. függelékben?

A CCPA bizonyos jogokat biztosít a kaliforniai fogyasztóknak a velük kapcsolatos személyes adatokkal kapcsolatban. Ez a cikk ismerteti, hogy miként gyűjtjük, dolgozzuk fel és tesszük közzé az Önre vonatkozó személyes adatokat a velünk való kapcsolata során és utána, és ismerteti az Ön jogait. Ha Ön kaliforniai fogyasztó, és a CCPA alapján a fenti jogok valamelyikét szeretné gyakorolni, kérelmének benyújtásáról további információt az alábbi 5. szakaszban talál.

Ez a cikk csak a kaliforniai fogyasztókra vonatkozik. E cikk alkalmazásában a „kaliforniai fogyasztó” olyan természetes személy, aki Kaliforniában lakik, és nem foglalja magában azokat a személyeket, akik: (i) a Caterpillar vállalattal üzleti kapcsolatot ápoló cég, partner, egyéni vállalkozó, non-profit szervezet vagy kormányzati hivatal alkalmazottai, tulajdonosai, igazgatói, hivatalnokai vagy vállalkozói (beleértve a kereskedőinket is), vagy (ii) a Caterpillar vállalatnál állásra pályáznak, vagy a Caterpillar vállalat alkalmazottai, tulajdonosai, igazgatói, tisztviselői, orvosi személyzetének tagjai vagy vállalkozói.

2. szakasz. A Caterpillar a Személyes adatok mely kategóriáit gyűjtheti, dolgozhatja fel és teheti közzé, és milyen célokra?

A személyes adatok kategóriái

Információforrások

Üzleti vagy kereskedelmi cél, amelyből a személyes adatokat gyűjtötték/felhasználták

Azon harmadik felek kategóriái, amelyekkel megosztjuk a személyes adatokat

Azonosítók (pl. név, postacím, egyedi személyes azonosítók, online azonosítók, IP-cím, e-mail-cím)

·      Közvetlenül magánszemélyektől;

·      Harmadik felek (pl. olyan vállalatok vagy technológiai platformok, amelyekkel Ön kapcsolatba lépett a Caterpillar-termék megvásárlása során)

 

·      Az Ön azonosítása és a velünk való kapcsolatának kezelése, beleértve az Önnel folytatott kommunikációt, a Caterpillar üzemeihez és rendszereihez való hozzáférést, a termékek/szolgáltatások és a kapcsolódó információk biztosítását, a megfelelőségi kötelezettségek teljesítését és a biztonság kezelését.

·      A fogyasztóval való jelenlegi interakcióval kapcsolatos könyvvizsgálat és az ezzel egyidejű tranzakciók

·      A biztonsági események felderítése, a rosszindulatú, megtévesztő, csalárd vagy illegális tevékenységek elleni védelem, valamint az e tevékenységért felelős személyek büntetőeljárás alá vonása;

·      Szolgáltatások teljesítése, beleértve a fiókok üzemeltetését vagy karbantartását, az ügyfélszolgálat nyújtását, a megrendelések vagy tranzakciók feldolgozását vagy teljesítését, az ügyfelek adatainak ellenőrzését, a kifizetések feldolgozását, a finanszírozás biztosítását, a reklám- vagy marketingszolgáltatások nyújtását, az elemzési vagy hasonló szolgáltatások nyújtását

·      Belső kutatás a technológiai fejlesztés és a demonstrációs tevékenységek területén;

·      Egy olyan szolgáltatás vagy eszköz minőségének vagy a biztonságának ellenőrzésére vagy fenntartására irányuló tevékenységek, amely a vállalkozás tulajdonában áll, az gyártotta, annak gyártották, vagy az irányítja, és a vállalkozás tulajdonában álló, az általa gyártott, a számára gyártott, vagy az irányítása alatt álló szolgáltatás vagy eszköz javítása, fejlesztése vagy korszerűsítése

·      Hibakeresés a meglévő tervezett funkciókat megzavaró hibák azonosításához és javításához

·      A vállalkozásunkat támogató szállítók, szolgáltatók és egyéb partnerek, például műszaki infrastruktúra-szolgáltatások nyújtása

·      Leányvállalatok, partnerek és a Caterpillar által ellenőrzött egyéb szervezetek

·      Egyéb külső szolgáltatók, amelyek a Caterpillar nevében feldolgozzák a személyes adatokat

 

A Kaliforniai ügyfélnyilvántartási törvényben felsorolt személyes adatkategóriák (pl. név, aláírás, cím, telefonszám)

Kereskedelmi információk (pl. vásárlási előzmények)

Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységgel kapcsolatos adatok (pl. rendszer- és hálózatazonosítás, hitelesítő adatok és használat)

 

A fentebb meghatározott célokon kívül a fent meghatározott személyesadat-kategóriákat felhasználhatjuk és megoszthatjuk az alábbi célokból is:

·         A bűnüldöző szervek vagy más kormányzati szervek tudomására hozás (ha a törvény előírja; a Caterpillar, egy személy vagy tulajdon védelme céljából; üzleti tevékenységünk támogatása céljából, például állami támogatások iránti kérelmekben; és ha Ön engedélyezte)

·         Egyéb esetben történő nyilvánosságra hozatal az Öntől kapott utasításokkal összhangban

 

3. szakasz. A Caterpillar értékesíti a személyes adataimat?

Az elmúlt tizenkét (12) hónapban nem értékesítettük az Ön személyes adatait, és nem fogjuk értékesíteni az Ön személyes adatait a jövőben harmadik félnek.

4. szakasz. Milyen jogaim vannak a CCPA alatt?

A CCPA értelmében Önnek különböző jogai lehetnek. A CCPA bizonyos jogokat biztosít a fogyasztóknak a rájuk vonatkozó személyes adatok tekintetében; ezek a jogok azonban nem abszolút jogok, és bizonyos körülmények között nem alkalmazhatók. A CCPA szerinti jogok a következők:

·         A személyes adatainak megismerésére/a személyes adataihoz történő hozzáférésre és az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog – Jog, amely biztosítja, hogy információt kérjen arról, miként gyűjti a Caterpillar a személyes adatait, valamint hogy hozzáférhessen a személyes adataihoz.

 

·         Törléshez való jog – Személyes adatai törlésének kérelmezéséhez való jog.

 

·         A személyes adatok értékesítéséről való lemondás joga – Jog ahhoz, hogy a vállalkozást arra utasítsa, hogy ne értékesítse a személyes adatait (vagy hagyja abba ezt a tevékenységet).

 

·         A megkülönböztetés tilalmáról szóló jog – Az a jog, amely azt szabályozza, hogy a CCPA keretében az Ön jogainak gyakorlása során ne érje hátrányos megkülönböztetés.

Nem fogjuk diszkriminálni Önt a CCPA szerinti bármely joga gyakorlása miatt, és hacsak a CCPA nem engedélyezi, nem fogjuk megtenni az alábbiakat:

o    nem tagadunk meg Öntől termékeket vagy szolgáltatásokat;

o    nem számítunk fel Önnek eltérő árakat vagy díjakat a termékekért vagy a szolgáltatásokért, többek között árengedmények vagy egyéb juttatások nyújtása, illetve szankciók kiszabása révén;

o    nem biztosítunk Önnek eltérő szintű vagy minőségű termékeket vagy szolgáltatásokat; vagy

o    nem utalunk arra, hogy eltérő áron vagy díjon juthat hozzá a termékekhez vagy a szolgáltatásokhoz, vagy eltérő szintű vagy minőségű termékeket vagy szolgáltatásokat kaphat;

a CCPA szerinti jogainak gyakorlásáért.

5. szakasz. Hogyan érvényesíthetek egy jogot a CCPA alatt?

A CCPA szerint egy jogot (vagy jogokat) az alábbi módszerek egyikével érvényesíthet: 

Online: CCPA-jogérvényesítési igénylési űrlap;

E-mailben:  dataprivacy@cat.com; vagy

Telefonon: a +1 (800) 806-6832 vagy a +1 309-494-3282(DATA) számon.

Ha e-mailben küldi el; kérjük, feltétlenül tüntesse fel, hogy milyen jog(ok)ra hivatkozik, és adja meg a kérelemmel kapcsolatos adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy kérését megfelelően és időben kezelhessük. 

Mivel csak ellenőrzött kérelemre tudunk válaszolni, adatokat kérhetünk Öntől annak megerősítésére, hogy Ön vagy az Ön által megbízott meghatalmazott gyakorolja fogyasztói jogát. Arra kérhetjük, hogy a fiókján keresztül küldje el a kérelmet (amennyiben van fiókja), vagy feltehetünk bizonyos biztonsági kérdéseket, hogy igazoljuk a személyazonosságát, mielőtt válaszolnánk a kérelmére. Önnek nem kell fiókot létrehoznia a Caterpillar vállalatnál ahhoz, hogy gyakorolja az egyéni jogait (hozzáférés, törlés vagy a személyes adatok értékesítéséről való lemondás).

6. szakasz. Kihez fordulhatok további információért?

A Caterpillar adatvédelmi csapatát e-mailben a dataprivacy@Cat.com címen érheti el, vagy postán az alábbi címen:

Címzett: Adatvédelem

Caterpillar Inc.

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629

 

[4. függelék VÉGE. Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény]

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal data) in or from Brazil. This Appendix is applicable to individuals who do not have an employee / human resources relationship with Caterpillar. For more information, please see Caterpillar’s Global Data Privacy Statement. For more information on how Caterpillar collects and processes non-personal information, please see Caterpillar’s Global Data Governance Statement.

If you were referred to this Brazil Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the data controller for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this Brazil Appendix, the relevant controllers are listed in the Schedule A - List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities of the Caterpillar’s Global Privacy Statement.

Section 1. What is the purpose of this appendix?

Caterpillar is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Brazil Appendix describes how we collect, store, use, and transfer personal information about you during and after your relationship with us, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/18 - “LGPD”). As Data Controller, we are required under data protection legislation to notify you of the information contained in this Brazil Appendix.

Section 2. What sensitive personal data could Caterpillar collect and process?

Sensitive personal data requires a higher level of protection. This is personal information which reveals or contains: racial or ethnic origin, political opinions, religious and philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, health data, sex life or sexual orientation.

We may collect, store, and use the following, which may include or be considered sensitive personal data (as defined above):

·         Background Information, if and when permitted by applicable laws (e.g., ethnicity and drug and alcohol testing); and

·         Biometric Information (e.g., thumbprints).

Section 3. Why does Caterpillar use your personal information?

We need all the categories of information collected primarily to allow us to manage our relationship with you in order to operate our business and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. In some cases, we may use your personal information to pursue legitimate interests of our own or those of third parties, provided your interests and fundamental rights do not override those interests.

The reasons for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 below.

Some of those purposes for processing will overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

 

 

Table 1. Categories, Purpose, and Legal Bases of Processing: Non-Human Resources Data

Data Subjects

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Basis for Processing

Customers and Suppliers

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Billing information (financial accounts data, invoices receipt, residence information)

·         Client relationship Management Information

·         Electronic identification information (e.g., email), system usage and preferences

·         Facilitate communications

·         Evaluation and potentially entering into a business relationship or contract, including potentially preparing bids (responses to bids) and other requests that relate to the potential business

·         To facilitate financial transactions and management; Audit

·         Fulfilling our compliance obligations (e.g., anti-money laundering, screening against sanctions lists)

·         Management of our IT systems and to provide services

·         Performance of a contract

·         Comply with legal requirements 

·         Legitimate interest (to manage the relationship)

Customers

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Billing information

·         Credit worthiness

·         Electronic identification information (e.g., email), system usage and preferences

·         Repair and Warranty Information 

·         Conducting credit reference checks and financial due diligence

·         Performing customer satisfaction survey

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to receive feedback on customers experiences)

·         Protection of credit

Visitors to facilities

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Image (photograph, video)

·         Vehicle Information (e.g., make, model, license plate)

·         Identification Information (e.g., government documents/identifiers)

·         Prevention and detection of crime or other misconduct

·         Other security and risk management purposes

·         Comply with legal requirements

·         Legitimate interest (safety and security)

Subscribers to our newsletters or other marketing activities

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Electronic identification information (e.g., email) and preferences

·         To inform you about our activities, sending you our newsletter, sending you our reports, share exciting new information about our products

·         Legitimate interest (communicating about related products or services)

·         Consent

 

Section 4. What are Caterpillar’s lawful bases for processing your personal information?

We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we will rely on one or more of the following bases for processing your personal information:

·         Where it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation.

·         Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.

·         Where it is necessary for the performance of a contract.

We may also use your personal information in the following situations, which are likely to be rare:

·         Where we need to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Where we need it for credit protection.

·         Where it is necessary for the exercise of our rights in lawsuits, administrative proceedings, or arbitration.

·         Where we have obtained your prior consent (this is only used in relation to voluntary processing and is not used for processing that is necessary or obligatory).

·         For the protection of credit, including as provided for in relevant legislation.

The legal grounds we rely on to process your personal information are listed in Table 1.

Section 5. What are sensitive personal data used for at Caterpillar?

We will use your sensitive personal data for the following purposes:

·         Information related to biometric data, to identify or authenticate users and for access control purposes.

We may process sensitive personal data (as defined above) because we have a lawful basis for doing so (including, without limitation, for compliance with a legal obligation, or to protect the security of the data subject, as set out above) and because in limited circumstances, we have your explicit written consent. Less commonly, we may process this type of information where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

Section 6. When is automated decision making used?

Caterpillar does not regularly and systematically perform automated decision making producing a legal effect concerning individuals or that would have a similarly significant effect. In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing such automated decision making you should receive a specific notice that outlines the details of the automated decision making.

Under LGPD, you have the right to request the review decisions taken solely on the basis of automated processing of personal data that affects your interests.

Section 7. Does Caterpillar need your consent?

In limited circumstances, we may approach you for your written consent to allow us to process certain particularly sensitive personal data. If we do so, we will provide you with details of the information that we would like and the reason we need it, so that you can carefully consider whether you wish to consent. We also rely on consent in other situations as identified in Table 1.

You should be aware that it is not a condition of your contract with us that you agree to any request for consent from us. If you give us your consent, you will be able to withdraw your consent at any time.

Section 8. What if you fail to provide your personal information?

If you fail to provide certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you (such as paying you or providing you with a product), or we may be prevented from complying with our legal or regulatory obligations.

Section 9. What if the purpose for which Caterpillar collected the personal information changes?

We will only use your personal information for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If we need to use your personal information for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal information without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

Section 10. Will Caterpillar share your personal information?

We may have to share your data with Third Parties (as defined below), including third-party service providers and Caterpillar.

We may transfer your personal information outside Brazil. If we do, you can expect a similar degree of protection with respect to your personal information.

Section 11. Which Third Parties may process your personal information?

“Third Parties” includes third party service providers (including contractors, designated agents, insurers and insurance brokers) and other entities of Caterpillar. Examples include:

·         Vendors, service providers, and other partners who support our business, such as providing technical infrastructure services;

·         Law enforcement or other government agencies;

·         Subsidiaries, affiliates, and other entities controlled by Caterpillar;

·         Other third-party service providers that process personal information on behalf of Caterpillar; and

·         An acquiring entity (or an entity that is interested in acquiring) in the event that Caterpillar divests (or is considering divesting) a portion of its business.

Section 12. When might Caterpillar share your personal information within Caterpillar?

We will share your personal information within Caterpillar as part of our regular business and reporting activities, in the context of a business reorganization or group restructuring exercise, for system maintenance support, for hosting of data and for other legitimate business reasons.

Section 13. Why might Caterpillar share your personal information with Third Parties?

We will share your personal information with Third Parties for the following reasons:

·         In order to comply with a legal or regulatory obligation, where such disclosure is required by a regulatory or supervisory authority, the police or a court of competent jurisdiction;

·         Where it is necessary to administer the contract with or for you;

·         For the purposes of auditing, insuring and in the course of seeking advice with regards to our business operations and claims handling; and

·         Where we have another legitimate interest in doing so.

Section 14. When would Caterpillar transfer personal information outside of Brazil?

The personal information that we collect about you may be transferred to, and stored at, one or more countries outside Brazil. It may also be processed by staff operating outside Brazil who work for Caterpillar or for our third-party service providers. In such cases, we will take appropriate steps to ensure an adequate level of data protection of the recipient as required under LGPD and as described in this document. If we cannot ensure such an adequate level of data protection, your personal data will only be transferred outside Brazil if you have given your prior consent to the transfer.

Section 15. What security measures are in place to protect personal information?

We have put in place appropriate security measures to protect the security of your personal information and provide the appropriate level of security for the risk, including measures designed to prevent your personal information from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. Details of those measures are available on request. In addition, we limit access to your personal information to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know.

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

Section 16. How long will Caterpillar retain personal information?

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Section 17. What is your duty to inform Caterpillar of changes to your personal information?

It is important that the personal information we hold about you is accurate and current. Please contact your Caterpillar contact or email dataprivacy@cat.com for informing us of any necessary changes to your personal information that we possess.

Section 18. What are your rights related to your personal information?

Under certain circumstances, by law you have the right to:

·         Confirm the existence of processing;

·         Request access to your personal information (commonly known as a “data subject access request”), by means of a summary report or a detailed report. Under certain limited circumstances, you may be entitled to receive a copy of the personal information we hold about you.

·         Request correction of incomplete, inaccurate, or outdated personal information we hold about you.

·         Request the anonymization, blocking or deletion of unnecessary or excessive personal information about you, or personal information about you we process in noncompliance with the provisions of LGPD.

·         Request the portability of the personal information we hold about you to another service or product provider, under specific circumstances.

·         Request the deletion of your personal information that was processed based on your consent.

·         Obtain information about public and private entities with which we have shared your personal information.

·         Obtain information about the possibility of denying consent and the consequences of such denial, whenever we ask for your consent to process your personal information.

·         Oppose to any data processing activity for which your consent was not required, if there is a breach of LGPD.

·         Revoke your consent, whenever our processing of your personal information was based on your consent.

·         Lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

Online: Brazil Individual Rights Request Form

Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. 

You will not have to pay a fee to access your personal information (or to exercise any of the other rights). However, we may refuse to comply with the request if your request for access is clearly unfounded or excessive.

You may also contact the applicable Data Protection Officer. To identify the Data Protection Officer for the applicable Caterpillar company, please see Schedule A - List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities.

Section 19. What might Caterpillar need from you?

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the personal information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Section 20. What is your right to withdraw consent?

In the circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please contact dataprivacy@cat.com or use any unsubscribe options we may provide you in the context of our processing activities. Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information for the purpose or purposes you originally agreed to, and unless we have another lawful basis for continuing to process your personal information, we will dispose of it securely.

Section 21. What if there are changes to this document?

We reserve the right to update this Global Privacy Statement and this appendix at any time, and we will provide you with updated documents when we make any substantial updates. We may also notify you in other ways from time to time about the processing of your personal information.

 

[END Appendix 5. Brazil - Non-Human Resources Data Subjects] 

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal data) in or from Brazil. This Appendix is applicable to individuals who have an employee / human resources relationship with Caterpillar. For more information, please see Caterpillar’s Global Privacy Statement.

If you were referred to this Brazil Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the data controller for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this Brazil Appendix, the relevant controllers are listed in the Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities) to Caterpillar’s Global Privacy Statement.

Section 1. What is the purpose of this appendix?

Caterpillar is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Brazil Appendix describes how we collect, store, use, and transfer personal information about you during and after your relationship with us, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/18 - “LGPD”). As Data Controller, we are required under data protection legislation to notify you of the information contained in this Brazil Appendix.

Section 2. What sensitive personal data could Caterpillar collect and process?

Sensitive personal data (also known as special categories of information) requires a higher level of protection. This is personal information which reveals or contains: racial or ethnic origin, political opinions, religious and philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, health data, sex life or sexual orientation.

We may collect, store, and use the following, which may include or be considered sensitive personal data (as defined above):

·         Health Information (e.g., prescription records, benefit claims, and the Explanation of Benefits sent in connection with claims) related to, among other things, physical or mental health, disability status, sickness absence, and family related leaves;

·         Background Information, if and when permitted by applicable laws (e.g., marital status, race, ethnicity, and drug and alcohol testing);

·         Biometric Information (e.g., thumbprints); and

·         Trade Union affiliation.

Section 3. Why does Caterpillar use your personal information?

Personal information is vital to our management and administration of employment relationships. We need all the categories of personal information collected primarily to allow us to manage our relationship with you and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. In some cases, we may use your personal information to pursue legitimate interests of our own or those of third parties, provided your interests and fundamental rights do not override those interests.

The reasons for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 below.

Some of those purposes for processing will overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

Table 1. Categories, Purpose, and Legal Bases of Processing: Human Resources Data

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Basis for Processing

Contact Information (e.g., name, address, telephone number, emergency contact(s) information)

·         Communicate with employees

·         Facilitate benefits

·         Maintain accountability of business records

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Identification and verification information (including national/taxpayer identification numbers and work permit status)

·         Meet compliance and legal obligations

·         Enable physical or remote access to Caterpillar facilities or systems

·         Communicate with employees

·         Facilitate benefits

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Financial Account Information

·         Communicate with employees

·         Facilitate salary and benefits

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Automotive Information (e.g., driving history, vehicle registration, driver’s license number)

·         Facilitate access to Caterpillar facilities (e.g., parking)

·         Manage company vehicles

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to facilitate access and management of Caterpillar facilities and equipment)

Professional/Applicant Qualifications Information (e.g., work experience, education, reference information, background/criminal check)

·         Evaluate and select individuals for a role within Caterpillar

·         Performance of a Contract

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

General HR records

·         Management purposes

·         Verification purposes, necessary as evidence in the event of any query/dispute and for the provision of references

·         Conduct analytics studies to review and better understand employee retention and attrition rates

·         Managing education, training and development

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

Employment-related Information (e.g., work history, performance appraisals, goals, attendance, work absences)

·         Monitoring and evaluation of performance to support decisions (e.g., salary increases, incentives and promotion)

·         Performance of a Contract

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

Health & Safety (e.g., safety incidents)

·         Manage health and safety at facilities

·         To comply with a legal obligation

·         To protect the life and physical integrity

·         Legitimate interest (to maintain safety)

Personal data obtained from security, monitoring, or an investigation

·         Prevention and detection of crime or other misconduct

·         Other security and risk management purposes

·         To comply with a legal obligation

·         To protect the life and physical integrity

·         Legitimate interest (to manage the workforce and security)

Personal data processed on our IT systems

·         For the conduct of the business

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to manage business processes and systems)

 

Section 4. What are Caterpillar’s lawful bases for processing your personal information?

We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we will rely on one or more of the following bases for processing your personal information:

·         Where it is necessary for the performance of a contract we have entered into with you.

·         Where it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation.

·         Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.

 

We may also use your personal information in the following situations, which are likely to be rare:

·         Where we need to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Where it is necessary for the exercise of our rights in lawsuits, administrative proceedings or arbitration

·         Where we have obtained your prior consent (this is only used in relation to voluntary processing and is not used for processing that is necessary or obligatory).

·         For the protection of credit, including as provided for in relevant legislation.

We will rely on legitimate interests as the lawful basis for processing the categories of personal information set out below and, in each case we have identified the legitimate interest upon which we rely. We also identify supplemental bases for processing certain categories of information where warranted in a specific notice that we will provide you.

Section 5. What are sensitive personal data used for at Caterpillar?

We will use your sensitive personal data for the following purposes:

·         Information relating to leaves of absence, which may include sickness absence or family related leaves, to comply with employment and other laws.

·         Information about your physical or mental health, or disability status, to ensure your health and safety in the workplace and to assess your fitness to work, to provide appropriate workplace adjustments, to monitor and manage sickness absence and to administer benefits.

·         Information related to trade union affiliation to facilitate dues collection, maintain contact lists, and perform other business-related activities.

·         Information related to ethnicity and/or nationality, to comply with employment and other laws.

·         Information related to biometric data, to identify or authenticate users and for access control purposes.

We may process sensitive personal data (as defined above) because we have a lawful basis for doing so (as set out above) and because:

·         In limited circumstances, we have your explicit written consent;

·         We need to carry out obligations or exercise specific rights in the field of employment and social security law and in line with our Global Data Privacy Statement;

Less commonly, we may process this type of information where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

Section 6. When is automated decision making used?

Caterpillar does not regularly and systematically perform automated decision making producing a legal effect concerning individuals or that would have a similarly significant effect. In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing such automated decision making you should receive a specific notice that outlines the details of the automated decision making.

Under LGPD, you have the right to request the review of automated decision taken solely on the basis of automated processing of personal data that affects your interests.

Section 7. Does Caterpillar need your consent?

In limited circumstances, we may approach you for your written consent to allow us to process certain particularly sensitive personal data. If we do so, we will provide you with details of the information that we would like and the reason we need it, so that you can carefully consider whether you wish to consent.

You should be aware that it is not a condition of your contract with us that you agree to any request for consent from us.

Section 8. What if you fail to provide your personal information?

If you fail to provide certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you (such as paying you or providing a benefit), or we may be prevented from complying with our legal or regulatory obligations (such as ensuring your health and safety).

Section 9. What if the purpose for which Caterpillar collected the personal information changes?

We will only use your personal information for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If we need to use your personal information for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal information without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

Section 10. Will Caterpillar share your personal information?

We may have to share your data with Third Parties (as defined below), including third-party service providers, other Caterpillar entities, and public government agencies or authorities.

We may transfer your personal information outside Brazil. If we do, you can expect a similar degree of protection with respect to your personal information.

Section 11. Which Third Parties may process your personal information?

“Third Parties” includes third-party service providers (including contractors, designated agents, insurers and insurance brokers) and other entities of Caterpillar. Examples include:

·         Vendors, service providers, and other partners who support our business, such as providing technical infrastructure services;

·         Law enforcement or other government agencies;

·         Subsidiaries, affiliates and other entities controlled by Caterpillar;

·         Other third-party service providers that process personal information on behalf of Caterpillar; and

·         An acquiring entity (or an entity that is interested in acquiring) in the event that Caterpillar divests (or is considering divesting) a portion of its business.

Section 12. When might Caterpillar share your personal information within Caterpillar?

We will share your personal information within Caterpillar as part of our regular business and reporting activities, in the context of a business reorganization or group restructuring exercise, for system maintenance support, for hosting of data and for other legitimate business reasons. Examples include:

·         payroll;

·         benefits provision and administration (including pensions);

·         occupational health or medical assessments regarding your fitness to work and health and safety (e.g. workstation assessments);

·         insurance claims and notifications;

·         provision and administration of recruitment assessments, training and professional development;

·         library and research services such as subscriptions and memberships;

·         building security access and maintenance;

·         travel providers;

·         telecommunications and messaging services such as our business continuity emergency notification system;

·         hard copy archiving; and

·         IT services.

Section 13. Why might Caterpillar share your personal information with Third Parties?

We will share your personal information with Third Parties for the following reasons:

·         In order to comply with a legal or regulatory obligation, where such disclosure is required by a regulatory or supervisory authority, the police or a court of competent jurisdiction;

·         Where it is necessary to administer the contract, working relationship and any associated benefits with or for you;

·         For the purposes of auditing, insuring and in the course of seeking advice with regards to our business operations and claims handling; and

·         Where we have another legitimate interest in doing so.

Section 14. When would Caterpillar transfer personal information outside of Brazil?

The personal information that we collect about you may be transferred to, and stored at, one or more countries outside Brazil. It may also be processed by staff operating outside Brazil who work for Caterpillar or for our third-party service providers. In such cases, we will take appropriate steps to ensure an adequate level of data protection of the recipient as required under LGPD and as described in this document. If we cannot ensure such an adequate level of data protection, your personal data will only be transferred outside Brazil if you have given your prior consent to the transfer.

Section 15. What security measures are in place to protect personal information?

We have put in place appropriate security measures to protect the security of your personal information and provide the appropriate level of security for the risk, including measures designed to prevent your personal information from being accidentally lost, used, or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. Details of those measures are available on request. In addition, we limit access to your personal information to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know.

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

Section 16. How long will Caterpillar retain personal information?

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy which is available from the HR department. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Once you are no longer an employee, worker, or contractor of Caterpillar, we will retain and securely destroy your personal information in accordance with our data retention policy.

Section 17. What is your duty to inform Caterpillar of changes to your personal information?

It is important that the personal information we hold about you is accurate and current. In many cases, you have self-service access to your data (e.g., internal HR systems). Please keep your information up-to-date, or contact your Human Resources representative for the proper procedure for informing us of any necessary changes to your personal information that we possess.

Section 18. What are your rights related to your personal information?

Under certain circumstances, by law you have the right to:

·         Confirm the existence of processing;

·         Request access to your personal information (commonly known as a “data subject access request”), by means of a summary report or a detailed report. Under certain limited circumstances, you may be entitled to receive a copy of the personal information we hold about you.

·         Request correction of incomplete, inaccurate or outdated personal information we hold about you.

·         Request the anonymization, blocking or deletion of unnecessary or excessive personal information about you, or personal information about you we process in noncompliance with the provisions of LGPD.

·         Request the portability of the personal information we hold about you to another service or product provider, under specific circumstances.

·         Obtain information about public and private entities with which we have shared your personal information.

·         Oppose to any data processing activity for which your consent was not required if there is a breach of LGPD.

·         Request the deletion of your personal information that was processed based on your consent.

·         Obtain information about the possibility of denying consent and the consequences of such denial, whenever we ask for your consent to process your personal information.

·         Revoke your consent, whenever our processing of your personal information was based on your consent.

·         Lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

Online: Brazil Individual Rights Request Form

Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. 

You will not have to pay a fee to access your personal information (or to exercise any of the other rights). However, we may refuse to comply with the request if your request for access is clearly unfounded or excessive.

You may also contact the applicable Data Protection Officer. To identify the Data Protection Officer for the applicable Caterpillar company, please see Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities).

Section 19. What might Caterpillar need from you?

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the personal information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Section 20. What is your right to withdraw consent?

In the limited circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing, and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please contact your local, regional, or corporate Human Resources representative. Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information for the purpose or purposes you originally agreed to, and unless we have another lawful basis for continuing to process your personal information, we will dispose of it securely.

Section 21. What if there are changes to this document?

We reserve the right to update this Global Privacy Statement and this appendix at any time, and we will provide you with updated documents when we make any substantial updates. We may also notify you in other ways from time to time about the processing of your personal information.

 

[END Appendix 6. Brazil - Human Resources Data Subjects]

Név 
LEGAL ENTITY NAME
Cím vagy más elérhetőségi adatok 
LEGAL ENTITY ADDRESS

Ország COUNTRY NAME
 Kapcsolattartó
CONTACT

(unless otherwise noted, see Section 10)
Anchor Coupling Inc. 5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States United States  
Asia Power Systems (Tianjin) Ltd. No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
AsiaTrak (Tianjin) Ltd. 169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
Banco Caterpillar S.A. Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Golden Tower Building - 17th. Walking - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04709-111, Brazil. Brazil Fabiana Marcondes  (DPO)
Bucyrus International (Chile) Limitada Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile Chile  
Bucyrus International (Peru) S.A. Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru Peru  
Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Gerrit Bouma (DIO)
Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd. 1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China) China  
Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd. No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd. No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Newberry) 284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States United States  
Caterpillar (NI) Limited Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland Northern Ireland  
Caterpillar (Qingzhou) Ltd. No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd. A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd. No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd. Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand Thailand  
Caterpillar (U.K.) Limited Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar (Wujiang) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Xuzhou) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Zhengzhou) Ltd. Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Asia Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda. Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Brasil Ltda. Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Castings Kiel GmbH Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Centro de Formacion, S.L. Camino de Caterpillar, 2 Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain Spain  
Caterpillar Commercial Northern Europe Limited Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Commercial S.A.R.L. 84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France France  
Caterpillar Commercial Services S.A.R.L. 40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France France  
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium Belgium  
Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd. 11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore Singapore Janice Tan (DPO)
Caterpillar Energy Solutions GmbH Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany Germany Beatrice Brauchler (DPO)  
Caterpillar Energy Solutions Inc. 1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States United States  
Caterpillar Energy Solutions, S.A. Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain Spain  
Caterpillar Energy Systems Technology (Beijing) Co., Ltd. CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Eurasia LLC 75, Sadovnicheskaya emb.
Moscow 115035 Russia
Russia Olga Kuzmina 
Caterpillar Finance France S.A. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France France  
Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan

Japan  
Caterpillar Financial Australia Leasing Pty Ltd 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Australia Limited 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001 United States  
Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C. Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain Spain  
Caterpillar Financial Dealer Funding LLC 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States
United States  
Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership 69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan) Kazakhstan  
Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd. Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China China  
Caterpillar Financial New Zealand Limited Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand New Zealand  
Caterpillar Financial Nordic Services AB PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden Sweden  
Caterpillar Financial OOO Floor 3, Building 75, Sadovnicheskaya naberezhnaya, Moscow 115035 (Russia) Russia  
Caterpillar Financial Renting S.A. Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain Spain  
Caterpillar Financial SARL Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland Switzerland  
Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates United Arab Emirates  
Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c. Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Ireland  
Caterpillar Financial Services (UK) Limited Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina Argentina  
Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd. 14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore Singapore Fynn Tay (DPO)
Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L. Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium Belgium  
Caterpillar Financial Services Corporation 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States United States  
Caterpillar Financial Services CR, s.r.o. Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic Czech Republic  
Caterpillar Financial Services GmbH Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany Germany Werner Diessner (DPO)
Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee 3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada Canada  
Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd. No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia Malaysia  
Caterpillar Financial Services Netherlands B.V. Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands Netherlands  
Caterpillar Financial Services Norway AS Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway Norway  
Caterpillar Financial Services Philippines Inc. #13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines Philippines  
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland Poland  
Caterpillar Financial Services South Africa (Pty) Limited 7a Lindsay Street
Wifontein, Kempton Park
Johannesburg 1620 (South Africa)
South Africa Aneshree Govender (IO)
Jarek Myszkowski (IO)
Caterpillar Financial Ukraine LLC 34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine Ukraine  
Caterpillar Fluid Systems S.r.l. Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy Italy  
Caterpillar Forest Products Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar France S.A.S. 40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France France  
Caterpillar FS (QFC) LLC Office 814, 8th Floor
Al Fardan Office Tower
AI Funduq
61, West Bay
Dubai, Doha (United Arab Emirates)
United Arab Emirates  
Caterpillar Global Mining LLC 875 W Cushing Street
Tucson Arizona 85745
(United States)
United States  
Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Caterpillar Global Mining HMS GmbH Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany Germany Sven Staudinger (DPO)  
Caterpillar Global Mining Equipment LLC 3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States
United States  
Caterpillar Global Mining Mexico LLC 10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States United States  
Caterpillar Holdings Australia Pty. Ltd. Level 20
300 Adelaide Street
Brisbane Queensland 4000 (Australia)
Australia  
Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd. 2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary Hungary  
Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy Italy  
Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Chennai
Taramani Road, Taramani, Chennai
Chennai Tamil Nadu 600 113, India
India  
Caterpillar Industrias Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia km. 4.5 Santa Catarina,
Nuevo Leon, Mexico CP. 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Industries (Pty) Ltd 7A Lindsay Street, Wifontein, Kempton Park, Gauteng 1620 (South Africa) South Africa Aneshree Govender (IO)
Lourens Gerber (DIO)
Caterpillar Insurance Co. Ltd. 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States United States  
Caterpillar Insurance Services Corporation 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Services del Peru S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru Peru  
Caterpillar Japan LLC 7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan Japan  
Caterpillar Latin America Services de Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L. Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile Chile  
Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L. Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Leasing (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand Thailand  
Caterpillar Leasing Chile, S.A. Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Life Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd. 500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Logistics (UK) Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Logistics Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Luxembourg S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar Machinery Nantong Co Ltd No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Xiangpeng Xie (DPO)
Caterpillar Marine Power UK Limited 22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd. 333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Maroc SARL Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco Morocco  
Caterpillar Materiels Routiers SAS 21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France France  
Caterpillar Mexico, S.A. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5
Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd. Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Henstedt-Ulzburg GmbH Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Rostock GmbH Werftallee 3, Rostock 18119, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar of Australia Pty. Ltd. 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar of Canada Corporation 3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada Canada  
Caterpillar Operator Training Ltd. 1-1 Ichinomiya 7-chome, Samukawa-machi, koza-gun, Kanagawa-ken 2530111, Japan Japan  
Caterpillar Panama Services S.A. Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Paving Products Inc. 9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States United States  
Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Poland Sp. z o.o. U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland Poland  
Caterpillar Power Generation Systems (Bangladesh) Limited lttefaq Bhaban, 1st floor, 1 R. K. Mission Rd., Motijheel, Dhaka 1203 Bangladesh  
Caterpillar Precision Seals Korea 538-5, Segyo-dong, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 450-818, Korea, South Korea  
Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy Italy  
Caterpillar Propulsion AB Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Propulsion Production AB Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion Pte Ltd No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore Singapore  
Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd 87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore Singapore  
Caterpillar Ramos Arizpe Services, S.A. de C.V Boulevard Industria de la Transformacion No 3135
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Coahuila 25000 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd. Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC 100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States
United States  
Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd. Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Renting France S.A.S. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France France  
Caterpillar Reynosa, S.A. de C.V. Carretera Reynosa Matamoros Brecha E-99 SN, Parque Industrial Reynosa, Reynosa Tamaulipas C.P. 88780, Mexico Mexico  
Caterpillar SARL Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland Switzerland  
Caterpillar Services Germany GmbH Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany Germany Peter Henningsen (DPO)
Caterpillar Servicios Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Servicios Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia Km 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Servizi Italia Srl Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy Italy  
Caterpillar Shrewsbury Limited Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Skinningrove Limited Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Slovakia s.r.o. Zbrojnicná 6, Košice - mestská cast, Staré Mesto 040 01, SK , Slovakia (Slovak Republic) Slovakia  
Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd. Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Stephane Latini (DIO)
Caterpillar Tianjin Ltd. No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Tosno, L.L.C. 1/1 Moskovskoye shosse, Leningradskaya Oblast, Tosno 187000, Russian Federation Russia  
Caterpillar Tunneling Canada Corporation 3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada Canada  
Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd. No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Underground Mining Pty. Ltd. 2-8 Hopkinson Street, South Burnie Tasmania 7320, Australia Australia  
Caterpillar Used Equipment Services Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Work Tools B.V. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
Caterpillar Work Tools, Inc. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
ECM S.p.A. Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29 Frazione Cantagrillo Italy  
EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Electro-Motive Diesel Limited Electro-Motive Diesel LImited c/o Perkins Engines Company Limited Eastfield, Frank Perkins Way   England  
Electro-Motive Locomotive Technologies LLC 75 Sadovnicheskaya emb. 115035 Moscow Russia  
Electro-Motive Technical Consulting Co. (Beijing) Ltd. Room 1601 Caterpillar Tower No.8 Wangjing Street Chaoyang District Beijing 100102 P.R. China China    
Equipos de Acuña, S.A. de C.V. Km 8.5 Carr. Presa Amistad, CD Acuna MX 26220, Mexico Mexico  
GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, ENR Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
GFCM Servicios, S.A de C.V Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Kemper Valve & Fittings Corp. 3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)
United States  
Mec-Track S.r.l. Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy Italy  
Motoren Steffens GmbH Geefacker 63, Kleve 47533, Germany Germany  
MWM Austria GmbH Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria Austria  
MWM Benelux B.V. Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands Netherlands  
MWM Energy Australia Pty Ltd 1 Caterpillar Way, Tullamarine Vic 3043, Australia Australia  
MWM France S.A.S. 99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)
France  
Nippon Caterpillar LLC 32-2, Honcho 1 Chome 
Nakano-Ku, Tokyo, 1640012, Japan
Japan  
PT Caterpillar Finance Indonesia The Garden Centre Building, Suite No. 5-12
Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO
Jakarta 12560 Indonesia
Indonesia  
P. T. Solar Services Indonesia Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia Indonesia  
Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Perkins Engines Company Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Perkins Engines, Inc. 11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States United States  
Perkins India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Teramani Road, Teramani,Chennai 600 113, India India  
Perkins Machinery (Changshu) Co., Ltd. Building 6, Advanced Manufacture Center
No 788, DongNan Road,
Changshu 215500 (Peoples Republic of China)
China  
Perkins Motores do Brasil Ltda. Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil Brazil Ana Paula Costa (DPO)
Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd. No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Perkins Small Engines (Wuxi) Co., Ltd. No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China China  
Progress Rail Arabia Limited Company Al Nakhlah Tower King Fahd Road & Thumamah Road Interchange Riyadh, Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia    
Progress Rail Australia Pty Ltd Level 1, 7K Parkes Street
Harris Park NSW 2150 (Australia)
Australia  
Progress Rail Canada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 Canada  
Progress Rail de Mexico, S.A. de C.V. Pino Suarez 300 7 Monterrey Centro Monterrey, Nuevo Leon CP 64000 Mexico Mexico  
Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios do Brasil Ltda. Estr. Carlos Roberto Prataviera - Jardim Sao Jorge
Hortolandia - SP Brazil
Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Equipment Leasing Corporation 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA    
Progress Rail Innovations Private Limted D149-153, Hosiery Complex, Phase II Extn., Neida 201305, India India  
Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH Carl-Benz-Str. 1 D-68167 Mannheim, Germany Germany Michael Stella (DPO)
Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda. Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2 Jardim Padre Anchieta Diadema Sao Paulo 09951-270 (Brazil) Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Locomotive Canada Co.   11420-184 Street Edmonton AB Canada T5S 2W7 Canada  
Progress Rail Locomotive Inc.  9301 W 55th Street LaGrange, IL  60525 USA  
Progress Rail Maintenance de Mexico, S.A. de C.V. Washington S/N, Col. - Ferrocarril, C.P. , Guadlahara 44440, Mexico Mexico  
Progress Rail Manufacturing Corporation  3500 S. Cowan Road Muncie Indiana 47302-9555 USA  
Progress Rail Raceland Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail SA Proprietary Limited 33 Kambathi Street N4 Gateway Industrial Park Willow Park Manor X65 Gauteng 0184 South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Barend Hanekom (IO)
Progress Rail Services Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Services UK Limited Osmaston Street Sandiacre Nottingham NG10 5AN UK England  
Progress Rail Transcanada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Welding Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
PT. Bucyrus Indonesia Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia
Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Batam Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia Indonesia  
S&L Railroad, LLC  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950    
SCM Singapore Holdings Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore Singapore  
Servicios de Turbinas Solar, S. de R.L. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd. Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China China  
Solar Turbines (Thailand) Ltd. No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand Thailand  
Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee 2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada Canada  
Solar Turbines CIS Limited Liability Company Osennyi boulevard, 23 Moscow 121609 Russia  
Solar Turbines EAME s.r.o. Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic Czech Republic  
Solar Turbines Egypt Limited Liability Company 44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt Egypt  
Solar Turbines Europe S.A. Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium Belgium  
Solar Turbines Incorporated 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines India Private Limited 202, 2nd Floor, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai, 400076, India. India  
Solar Turbines International Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Italy S.R.L. via Battistini 21A,Parma 43100 Italy Italy  
Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia Malaysia  
Solar Turbines Middle East Limited PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE United Arab Emirates  
Solar Turbines Services Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Services Nigeria Limited Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria Nigeria  
Solar Turbines Services of Argentina S.R.L. Maipu 1210, Buenos Aires Argentina Argentina  
Solar Turbines Switzerland Sagl Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland Switzerland  
Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited 48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago  
Solar Turbines West-Africa SARL Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon Gabon  

SPM Oil & Gas Canada Ltd.

5233 49 Ave, Red Deer AB T4N 6G5, Canada

Canada

 

SPM Oil & Gas Colombia S.A.S.

Cra 25 A N° 11- 64, Bogota D.c., 111411221 (No Lo Exigen Colocar En Camara De Comercio), Colombia

Colombia

 

SPM Oil & Gas Hong Kong Limited

13822 Furman Rd Suite J, Houston, TX 77047

Hong Kong

 

SPM Oil & Gas Inc.

601 Weir Way
Ft. Worth, TX 76108

United States

 
SPM Oil & Gas Singapore Pte. Ltd. 57 Mohamed Sultan Road, Suite 03-07, Sultan Link, SG 238997  Singapore  

SPM Oil & Gas Tianjin Ltd

Room 312, Rongke Building, No. 8, Zhaofa Xincun, Tianjin EconomicTechnological Development Area, China

China

 

PT SPM Oil & Gas Indonesia

Suite 701B, 7th Floor, Setiabudi Atrium, JI. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920, Indonesia

Indonesia

Tecnologia Modificada, S.A. de C.V. Transformacion No 545, Parque Industrial FINSA, Nuevo Laredo, Tamaulipas CP 88275, Mexico Mexico  
Tokyo Rental Ltd. 32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan Japan  
Turbinas Solar de Columbia S.A. Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia Colombia  
Turbinas Solar de Venezuela, C.A. Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela Venezuela  
Turbinas Solar S.A. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Turbo Tecnologia de Reparaciones S.A. de C.V. Calle Chilpancingo 361, Parque Industrial Francionamiento Chilpancingo, Tijuana  22440, Mexico Mexico  
Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey Turkey  
Turbomach France S.A.R.L. 11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France France  
Turbomach GmbH Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany Germany STREIT GmbH
Managementsysteme
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim

Mail: DS-Beauftragter@Streit-online.d
Turbomach Netherlands B.V. Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands Netherlands  
Turbomach Pakistan (Private) Limited 32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan Pakistan  
Turbomach S.A. Unipersonal via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland Spain  
Turbomach Sp.Zo.o. ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland Poland  
Turner Powertrain Systems Limited Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales United Kingdom