MineStar Software – Software End User Agreement


EnglishSpanish  |  French  |  Portuguese  |  Russian  |  Turkish  |  Indonesian


ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ: 1 травня 2022 р.

УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Уважно прочитайте цю Угоду з кінцевим користувачем Програмного забезпечення (далі – "Угода"). Підписуючи цю Угоду (або Угоду про придбання передплати дилера, як визначено далі), натискаючи кнопку "Прийняти" (або подібний термін) до цієї Угоди або отримуючи доступ до Програмного забезпечення (як визначено далі) чи користуючись ним, ви берете на себе зобов’язання за цією Угодою.

Ця Угода укладається між юридичною особою, уповноваженою в рамках придбання або поновлення Передплати (як визначено далі) (або якщо юридичну особу не вповноважено, то юридичною особою, яку представляєте ви) (разом – "Клієнт", і "ви"), і Caterpillar Inc., корпорацією штату Делавер (далі – “Caterpillar“). Ця Угода стосується вашого доступу до будь-якого програмного забезпечення та будь-яких пов'язаних мобільних застосунків, завантажень програмного забезпечення, служб підтримки, послуг впровадження та API або їх використання, разом з усім вмістом і даними в обсязі, доступному через будь-який із зазначених вище засобів (разом – "Програмне забезпечення"), у тому вигляді, у якому Клієнту надається ліцензія на Програмне забезпечення відповідно до Угоди про придбання передплати (як зазначено далі), або в тому вигляді, у якому Caterpillar надає до нього доступ Клієнту протягом Терміну дії. 

ПІДПИСУЮЧИ ЦЮ УГОДУ ЧИ УГОДУ ПРО ПРИДБАННЯ ПЕРЕДПЛАТИ З CATERPILLAR АБО ДИЛЕРОМ, НАТИСКАЮЧИ КНОПКУ "ПРИЙНЯТИ" ДО ЦІЄЇ УГОДИ АБО ОТРИМУЮЧИ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ КОРИСТУЮЧИСЬ НИМ У БУДЬ-ЯКОМУ ОБСЯЗІ, (1) ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ ТА МАЄТЕ ПРАВОЗДАТНІСТЬ УКЛАДАТИ ЦЮ УГОДУ, І (2) ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВЗЯТИ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ, ЯКА НАБУВАЄ ЧИННОСТІ З НАЙРАНІШОЇ ДАТИ ВЧИНЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ІЗ ЦИХ ДІЙ ("ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ"). ЯКЩО ВИ УКЛАДАЄТЕ ЦЮ УГОДУ ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, НАПРИКЛАД КОМПАНІЇ, У ЯКІЙ ВИ ПРАЦЮЄТЕ, ВИ ЗАПЕВНЯЄТЕ КОМПАНІЮ CATERPILLAR, ЩО МАЄТЕ ЮРИДИЧНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗВ'ЯЗАТИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ЦЮ ЮРИДИЧНУ ОСОБУ.

ЦЯ УГОДА МІСТИТЬ У РОЗДІЛІ 13.8 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АРБІТРАЖУ ОКРЕМО ДЛЯ КОЖНОГО ВИПАДКУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, А НЕ СУДУ ПРИСЯЖНИХ АБО КОЛЕКТИВНИХ ПОЗОВІВ. 

1. Програмне забезпечення. 

1.1 Обмежена ліцензія на використання. Ця Угода встановлює між вами та компанією Caterpillar умови щодо доступу до Програмного забезпечення, а також щодо використання вами та надання вам Програмного забезпечення відповідно до Передплати (як визначено далі), придбаної або іншим чином отриманої безпосередньо в компанії Caterpillar або в дилера, уповноваженого на перепродаж Передплат ("Дилер"). Відповідно до умов цієї Угоди, зокрема щодо отримання від вас усіх даних та інформації, які обґрунтовано необхідні для надання компанією Caterpillar Програмного забезпечення, компанія Caterpillar надає вам обмежену, відкличну, неексклюзивну ліцензію, яка не підлягає субліцензуванню, передаванню чи переуступанню, на те, щоб Уповноважені користувачі (як визначено далі) мали доступ до Програмного забезпечення й використовували його лише у формі машинозчитуваного об’єктного коду виключно для внутрішніх бізнес-потреб Об’єктів (як визначено далі), технічного, сервісного обслуговування та експлуатації Зареєстрованих активів (як визначено далі) або виключно на обладнанні, в яке Програмне забезпечення вбудовано в момент постачання вам ("Обладнання"), для використання такого Обладнання за призначенням із урахуванням обмежень на використання, викладених у цій Угоді та в Угоді про придбання передплати (як викладено далі). Не обмежуючи вищезазначене, усе Програмне забезпечення має використовуватися суворо відповідно до опублікованої компанією Caterpillar документації користувача програмного забезпечення, яка міститься в самому Програмному забезпеченні чи додається до нього (або в іншому місці, визначеному компанією Caterpillar у кожній конкретній ситуації) ("Документація програмного забезпечення"). У жодному разі Програмне забезпечення не може використовуватися в інтересах третіх сторін чи від їхнього імені. Ця ліцензія надаватиметься на умовах Передплати, придбаної безпосередньо в компанії Caterpillar або в Дилера, які встановлюють відповідні умови Передплати ("Угода про придбання передплати"). Якщо ви Дилер, то Угоду про придбання передплати потрібно укласти з компанією Caterpillar.

1.2 Усі права захищено. За винятком випадків, чітко передбачених цією Угодою, компанія Caterpillar та її ліцензіари зберігають за собою всі права на Програмне забезпечення та Документацію програмного забезпечення. Усе Програмне забезпечення ліцензується, а не продається.

1.3 Протиріччя. У разі протиріч між положеннями цієї Угоди та будь-якою окремою Угодою про придбання передплати між Клієнтом і вашим Дилером, переважну силу матимуть положення цієї Угоди.

1.4 Оновлення; наявність функцій і можливостей; додаткові послуги. Компанія Caterpillar може будь-коли змінювати, оновлювати чи іншим чином випускати Оновлення (як визначено в Доповненні 2) для Програмного забезпечення чи будь-якої частини його функцій і можливостей або в інший спосіб змінювати функції й можливості, включені в певний рівень Передплати. Якщо інше прямо й окремо не погоджено компанією Caterpillar, будь-які Оновлення регулюватимуться умовами цієї Угоди й автоматично стають частиною Програмного забезпечення, ліцензія на яке надається вам відповідно до умов цієї Угоди. Певні функції й можливості Програмного забезпечення можуть бути доступні залежно від конкретної конфігурації Зареєстрованих активів чи Обладнання або тільки для певних рівнів Передплати, а отже, можуть не бути надані вам у рамках вашого рівня Передплати. Може знадобитися додаткова плата за доступ до Додаткових функцій (як визначено в Доповненні 2 "Бронзовий рівень підтримки") чи можливостей або їх використання. Крім того, додаткові послуги для Обладнання або Зареєстрованих активів, а також інші професійні послуги компанії Caterpillar або вашого Дилера прямо не передбачені цією Угодою, а мають бути предметом окремої угоди. Послуги, які виключені з цієї Угоди, прямо включають телематичний зв’язок, відбір проб рідин, перевірки, додаткову підтримку, впровадження, установлення та всі аналогічні послуги, які прямо не передбачені цією Угодою. Вам необхідно буде укласти окремі угоди з компанією Caterpillar, вашим Дилером або третіми сторонами для отримання таких послуг, навіть якщо й у тому обсязі, в якому такі додаткові послуги розробляються з використанням інформації та даних, зібраних або отриманих у результаті використання вами Програмного забезпечення. 

1.5 Авторизовані користувачі. Ви погоджуєтеся з тим, що ви несете одноосібну відповідальність за будь-який доступ до Програмного забезпечення та його використання Авторизованими користувачами. Ви гарантуєте, що всі Авторизовані користувачі отримують доступ до Програмного забезпечення та використовують його тільки відповідно до умов цієї Угоди. Не обмежуючи вищезазначеного, Ви маєте укласти письмову угоду з консультантами та підрядниками, яким ви (або ваші Афілійовані особи) надаєте права Авторизованих користувачів, відповідно до якої такі консультанти та підрядники погоджуються виконувати зобов'язання, що застосовуються до них за цією Угодою. Ви погоджуєтеся спільно та окремо нести відповідальність за всі дії Авторизованих користувачів, пов'язані з їхнім доступом до Програмного забезпечення або його використанням. Авторизовані користувачі не матимуть права пред’являти регресивні вимоги до компанії Caterpillar і не є сторонніми бенефіціарами за цією Угодою. Клієнт несе відповідальність за забезпечення того, щоб усі Авторизовані користувачі пройшли навчання, якого може вимагати компанія Caterpillar, а також будь-яке інше навчання, необхідне для використання Програмного забезпечення Авторизованими користувачами відповідно до цієї Угоди, включно з Документацією програмного забезпечення та Політикою прийнятного використання. У межах цієї Угоди зазначені нижче терміни мають такі визначення:

"Афілійована особа" – будь-яка юридична особа, що контролює сторону цієї Угоди, контролюється нею або перебуває під спільним контролем разом із нею (але тільки поки такий контроль існує). "Контроль" означає володіння більш ніж п'ятдесятьма відсотками (50%) акціонерного капіталу або іншими частками, які дають право голосу під час обрання директорів або прийняття рішень щодо управління Афілійованої особи, однак за умови, що, якщо дозволений чинними Законами відсоток контролю нижчий за вищезазначений відсоток, то застосовуватиметься такий відсоток.

"Авторизовані користувачі" – це ваші співробітники чи співробітники ваших Афілійованих осіб, яким ви надаєте дозвіл на отримання доступу до Програмного забезпечення та його використання, а також підрядники та консультанти – ваші та ваших Афілійованих осіб, – які надають послуги від вашого імені чи від імені ваших Афілійованих осіб (відповідно) та в яких є явна необхідність доступу до Програмного забезпечення чи його використання в межа надання таких послуг. Авторизовані користувачі не мають права використовувати Програмне забезпечення для власних внутрішніх цілей з будь-якої причини без явного письмового дозволу та ліцензії компанії Caterpillar. 

1.6 Прийнятне використання. Ви та всі Авторизовані користувачі повинні дотримуватися чинного законодавства. Ви та всі Авторизовані користувачі повинні використовувати Програмне забезпечення лише відповідно до (а) "Політики прийнятного використання", яка міститься в самому Програмному забезпеченні чи додається до нього (або в іншому місці, визначеному компанією Caterpillar у кожній конкретній ситуації) і поточну версію якої включено як Доповнення 1, (б) Документації програмного забезпечення, (в) цієї Угоди та (г) Угоди про придбання передплати. Програмне забезпечення можна встановлювати тільки на обладнанні чи устаткуванні, яке відповідає вимогам, викладеним у Документації програмного забезпечення, або перевищує їх. 

1.7 Облікові записи. Для отримання доступу до Програмного забезпечення та його використання кожен Авторизований користувач має дотримуватися інструкцій компанії Caterpillar щодо входу в систему (які можуть час від часу змінюватися), тому вам і/або кожному Авторизованому користувачу може бути потрібно створити обліковий запис. Для цього компанія Caterpillar може надати кожному Авторизованому користувачу за вашим запитом ім’я користувача (наприклад, ідентифікатор безпеки корпоративної мережі (CWS)) та вимагати від кожного Авторизованого користувача створити пароль для доступу до Програмного забезпечення та його використання. Якщо Авторизований користувач є стороннім підрядником або консультантом, компанія Caterpillar, перш ніж надавати імена користувачів, може вимагати надання копії письмової угоди з таким підрядником або консультантом, як це вимагається вище. Від Авторизованих користувачів також може вимагатися надати компанії Caterpillar або вашому Дилеру певну реєстраційну інформацію за запитом компанії Caterpillar, і в такому разі вони мають підтримувати актуальність цієї інформації. Якщо ви купуєте Передплату в Дилера відповідно до Угоди про придбання передплати, може бути необхідно співпрацювати з Дилером щодо створення облікових записів ваших Авторизованих користувачів для їхнього доступу до Програмного забезпечення та його використання. Якщо в компанії Caterpillar або вашого Дилера є вагомі підстави підозрювати, що будь-яка інформація, надана Авторизованим користувачем, є шахрайською, неточною чи неповною, компанія Caterpillar має право призупинити або припинити ваше право (включно з правом усіх Авторизованих користувачів) на доступ до Програмного забезпечення та його використання негайно без попереднього повідомлення, як безпосередньо, так і через вашого Дилера. У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ВИ В ЯВНІЙ ФОРМІ НАДАЄТЕ КОМПАНІЇ CATERPILLAR АБО СВОЄМУ ДИЛЕРУ ПРЯМЕ ПРАВО В ПРИЙНЯТНИЙ ЧАС ТА ЗА ПРИЙНЯТНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОТРИМУВАТИ ДОСТУП НА ВАШ ОБ’ЄКТ І ДО ВАШИХ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ АКТИВІВ АБО ОБЛАДНАННЯ З ЯВНОЮ МЕТОЮ ПРИЗУПИНИТИ АБО ПРИПИНИТИ ВАШ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності всіх облікових даних автентифікації, пов’язаних із доступом до Програмного забезпечення та його використанням вами або Авторизованими користувачами. Ви маєте негайно повідомляти компанію Caterpillar у разі виявлення будь-якого можливого неправомірного використання, утрати або розкриття вашого облікового запису чи облікових даних автентифікації, а також облікових записів чи облікових даних автентифікації Авторизованих користувачів або будь-якого інциденту, пов’язаного з безпекою Програмного забезпечення. 

1.8 Обмеження використання.

(a) Зареєстровані активи. Обладнання, пристрої, машини чи устаткування (і, в разі наявності, їхні телематичні системи), що належать вам, орендовані або іншим чином контрольовані вами, можуть бути зареєстровані на ваше ім’я за Передплатою (такі зареєстровані обладнання, пристрої, машини чи устаткування, та, в разі наявності, їхні телематичні системи, "Зареєстровані активи") відповідно до правил і процедур, які надаються компанією Caterpillar протягом Терміну й за умов дії цієї Угоди й Угоди про придбання передплати. Компанія Caterpillar може відмовити в реєстрації будь-якого Зареєстрованого активу, якщо вона має підстави вважати, що: (a) ви не маєте достатніх прав для реєстрації Зареєстрованого активу в Програмному забезпеченні; або (б) Програмне забезпечення не підтримує такий Зареєстрований актив. Програмне забезпечення може включати в себе функціональні можливості, що дають змогу вам (включно з Авторизованими користувачами) керувати Зареєстрованими активами, зокрема віддалено активувати деякі аспекти Зареєстрованих активів. Ви розумієте, що управління будь-якими Зареєстрованими активами має здійснюватися з належною ретельністю відповідно до галузевих протоколів безпеки, незалежно від того, чи здійснюється воно через Програмне забезпечення чи ні. Компанія Caterpillar та її Афілійовані особи, а також кожен із їхніх ліцензіарів, постачальників послуг, постачальників, субпідрядників і дистриб’юторів (разом – "Сторони Caterpillar") не несуть відповідальність за будь-яке використання Зареєстрованих активів за допомогою Програмного забезпечення або іншим чином, а також за ваше рішення (або рішення ваших Авторизованих користувачів чи інших третіх осіб) щодо використання функцій Програмного забезпечення для керування Зареєстрованими активами. Будь-який доступ до Зареєстрованих активів або їх використання здійснюється виключно на ваш власний ризик. Програмне забезпечення не запобігає проблемам із продуктивністю чи технічним обслуговуванням Зареєстрованих активів. Відповідно, ви несете одноособову відповідальність за експлуатацію та обслуговування Зареєстрованих активів та Обладнання (зокрема будь-якого Обладнання DSS, як визначено далі), машин або устаткування, пов’язаних із Зареєстрованими активами. Програмне забезпечення не забезпечує страхування машин або обладнання, пов’язаних із Зареєстрованими активами, не є страховим продуктом і не замінює собою ні регулярне технічне обслуговування, ні ефективні методи та процедури експлуатації, розроблені та впроваджені для гарантування безпечної експлуатації машин або обладнання, пов’язаних із Зареєстрованими активами.

(b) Обладнання. Певне Програмне забезпечення може постачатися попередньо встановленим або вбудованим в Обладнання, продане вам компанією Caterpillar або вашим Дилером. Таке Програмне забезпечення не може бути видалено або деінстальовано з такої окремої одиниці Обладнання й не може використовуватися або встановлюватися на будь-якому устаткуванні чи апаратурі, відмінній від Обладнання.

(c) Обмеження ліцензії. Програмне забезпечення може використовуватися або встановлюватися лише для тої кількості користувачів, робочих місць або Зареєстрованих активів, яку зазначено в Угоді придбання передплати та лише на тих об’єктах Клієнта ("Об'єкти"), які також зазначено в Угоді придбання передплати та для яких Програмне забезпечення ліцензовано. Програмне забезпечення може використовуватися тільки на таких конкретних Об’єктах, і його не може бути видалено з таких Об’єктів або використано в інтересах будь-яких інших об’єктів без попередньої письмової згоди компанії Caterpillar. Гірникам-підрядникам (або аналогічним особам), які не володіють об’єктами, буде дозволено змінювати Об’єкти для Програмного забезпечення та Зареєстрованих активів шляхом повідомлення компанії Caterpillar і свого Дилера. Програмне забезпечення, ліцензоване для одного Об’єкта, в жодному разі не можна використовувати одночасно на будь-якому іншому Об’єкті. Для більшої ясності: для використання Програмного забезпечення на кількох об’єктах потрібно придбати кілька ліцензій для Об’єктів. 

(d) Володіння Зареєстрованими активами та Обладнанням. У разі продажу будь-яких Зареєстрованих активів або Обладнання ви маєте повідомити компанію Caterpillar і/або свого Дилера про зміну власника. Ліцензії на Програмне забезпечення не підлягають передачі, тому для використання Програмного забезпечення новий власник має укласти з компанією Caterpillar нову Угоду з кінцевим користувачем Програмного забезпечення. 

(e) Сторонні машини чи устаткування. Усе програмне забезпечення призначене для використання, експлуатації, технічного обслуговування, керування й сервісу пристроїв, машин, устаткування й іншого обладнання, для яких таке Програмне забезпечення затверджено компанією Caterpillar. У разі внесення будь-яких змін або модифікацій у машини, устаткування чи обладнання, для яких затверджено Програмне забезпечення, або в будь-яку операційну систему для того ж самого ви маєте негайно повідомити компанію Caterpillar, щоб вона скоординувала впровадження будь-яких таких змін до початку їх упровадження. БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БУДЬ-ЯКИХ МАШИНАХ, УСТАТКУВАННІ ЧИ ОБЛАДНАННІ, ЯКІ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНО АБО БУЛО БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ЗМІНЕНО З МОМЕНТУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ЗАБОРОНЕНО. КОМПАНІЯ CATERPILLAR НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ЗАПЕВНЕНЬ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ В ПОЄДНАННІ З БУДЬ-ЯКИМИ ПРИСТРОЯМИ, МАШИНАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ЧИ ОБЛАДНАННЯМ, І НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ АБО МАТЕРІАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТАКИХ ВИПАДКАХ. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БУДЬ-ЯКИХ ПРИСТРОЯХ, МАШИНАХ, ОБЛАДНАННІ ЧИ УСТАТКУВАННІ АБО НА БУДЬ-ЯКИХ ЇХ ВЕРСІЯХ, ДЛЯ ЯКИХ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНО, ПОТРЕБУЄ ПОПЕРЕДНЬОГО ПИСЬМОВОГО СХВАЛЕННЯ КОМПАНІЇ CATERPILLAR. 

(f) Застарівання обладнання. Певне Програмне забезпечення та Оновлення Програмного забезпечення можуть бути доступні для використання тільки на певному Обладнанні чи іншому устаткуванні. Оскільки різні компоненти обладнання застарівають, для впровадження Оновлень із метою підтримання його функціональності може бути необхідно оновлювати обладнання. 

1.9 Доставка. Все Програмне забезпечення буде доставлено вам безпосередньо вашим Дилером, якщо інше не погоджено компанією Caterpillar у письмовій формі. Ви повинні будете узгодити доставку Програмного забезпечення зі своїм Дилером. 

1.10 Підтримка Програмного забезпечення. Всі Передплати на Програмне забезпечення включають базову підтримку, що надається компанією Caterpillar. Компанія Caterpillar надаватиме базову підтримку Програмного забезпечення, як зазначено в Доповненні 2, за умови, що ви оплатили всі збори за Передплату компанії Caterpillar або своєму Дилерові, залежно від ситуації. Додаткові послуги щодо підтримки можуть надаватися вашим Дилером відповідно до окремої угоди між вами та вашим Дилером. Компанія Caterpillar може залучати сторонніх підрядників і субпідрядників для надання будь-яких послуг, необхідних відповідно до цієї Угоди.

1.11 Безпека віртуальної реальності. Певне програмне забезпечення може бути вбудоване й постачатися з Обладнанням для віртуальної реальності. У такому разі до використання Програмного забезпечення застосовуються наведені нижче додаткові умови.

(a) УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ВИКОНУЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ, А ТАКОЖ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ, ЩО НАДАЮТЬСЯ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ І ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СУПУТНЬОГО ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ В ПОЄДНАННІ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. КОМПОНЕНТИ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ СТВОРЮЮТЬ ЕФЕКТ ЗАНУРЕННЯ У ВІРТУАЛЬНУ РЕАЛЬНІСТЬ, І У КОРИСТУВАЧІВ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ РЕАКЦІЇ НА ЦЕЙ ЕФЕКТ, ЗОКРЕМА ЗАХИТУВАННЯ, НУДОТА, ВТОМА ОЧЕЙ, ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ, ЗАПАМОРОЧЕННЯ, СУДОМИ, ЗАГАЛЬНИЙ ДИСКОМФОРТ, ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, ТРИВОЖНІСТЬ АБО ІНШІ ФІЗИЧНІ, ПСИХІЧНІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ТРАВМИ. ЦІ РЕАКЦІЇ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ ПРОТЯГОМ КОРОТКОГО АБО ТРИВАЛОГО ПЕРІОДУ ЧАСУ. НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ, ЯКЩО У ВАС ВИНИКНУТЬ БУДЬ-ЯКІ З ЦИХ СИМПТОМІВ. НЕ КЕРУЙТЕ ОБЛАДНАННЯМ, ДОКИ ВСІ СИМПТОМИ НЕ ЗНИКНУТЬ. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛІКАРЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ, ЯКЩО У ВАС РАНІШЕ СПОСТЕРІГАЛИСЯ ЦІ СИМПТОМИ АБО ВИ СХИЛЬНІ ДО СУДОМ. БУДЬ-ЯКА ЛЮДИНА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ МАЄ РОБИТИ ЧАСТІ ПЕРЕРВИ В РОБОТІ. ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ ЗАВЖДИ, КОЛИ ЦЕ МОЖЛИВО, ЗАЛИШАЙТЕСЯ НА СВОЄМУ МІСЦІ Й БУДЬТЕ ОСОБЛИВО УВАЖНІ, ЩОБ НЕ НАШКОДИТИ СОБІ АБО ОТОЧУЮЧИМ ЛЮДЯМ ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ АБО ВІДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

(b) ЦИМ ВИ ПОВНОЮ МІРОЮ, ДОЗВОЛЕНОЮ ЗАКОНОМ, ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ВІД ІМЕНІ СВОЇХ АВТОРИЗОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЇХНІХ СПАДКОЄМЦІВ, ВИКОНАВЦІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ТА ОСОБИСТИХ ПРЕДСТАВНИКІВ, НАЗАВЖДИ ЗВІЛЬНЯЄТЕ КОМПАНІЮ CATERPILLAR ТА ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ, А ТАКОЖ ЇХНІХ ВІДПОВІДНИХ ДИРЕКТОРІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ, СПІВРОБІТНИКІВ, АГЕНТІВ, ЛІЦЕНЗІАРІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, СУБПІДРЯДНИКІВ, ДИСТРИБ'ЮТОРІВ, ДИЛЕРІВ І ЇХНІХ ПРАВОНАСТУПНИКІВ ТА ПРИЗНАЧЕНИХ ОСІБ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ТА ВСІ ВТРАТИ, ЗБИТКИ, ТРАВМИ (ВКЛЮЧНО З ТИМИ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО СМЕРТІ), ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЧИ ІНШОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО МОЖЕ ВИНИКНУТИ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ АБО ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ОБҐРУНТОВАНО НЕОБХІДНИХ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ. 

(c) ВИ НЕСЕТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАДАННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ВІДМОВ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКУ ВСІХ АВТОРИЗОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ОТРИМАННЯ ВІДМОВ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЮ CATERPILLAR І ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЮ СТОРОНИ, ЯК ЗАЗНАЧЕНО ВИЩЕ. 

1.12 Система безпеки водія MineStar. Певне Програмне забезпечення може складатися із системи безпеки водія MineStar компанії Caterpillar ("DSS"). У такому разі застосовуються такі додаткові умови: 

(a) Система DSS призначена для розгортання тільки з планом управління втомою та відволіканням, який включає дані, зібрані системою DSS, у операційну стратегію, щоб звести до мінімуму частоту випадків утоми та відволікання, й надає інструменти для зниження ризику нещасного випадку, якщо втома або відволікання все ж виникне. DSS НЕ ВИЯВЛЯТИМЕ ВСІ ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З УТОМОЮ АБО ВІДВОЛІКАННЯМ УВАГИ. DSS НАДАЄ ОБМЕЖЕНІ ПОСЛУГИ З ВИДОБУВАННЯ ВІДЕОДАНИХ ТАМ, ДЕ ЦЕ МОЖЛИВО, ТА ЗА УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАПИТУ ПРОТЯГОМ 24 ГОДИН ІЗ МОМЕНТУ ІНЦИДЕНТУ. ПОСЛУГИ З ВИДОБУВАННЯ ВІДЕОДАНИХ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ЗАПИТАМИ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ’ЯЗАНИМИ З ІНЦИДЕНТАМИ З ОБЛАДНАННЯМ КЛІЄНТА, В РЕЗУЛЬТАТІ ЯКИХ БУЛО ЗАВДАНО ШКОДИ ЗДОРОВ’Ю АБО МАЙНУ. НАДАЄТЬСЯ ВИДОБУТИЙ ВІДЕОМАТЕРІАЛ, ВІДЗНЯТИЙ МАКСИМУМ ЗА 10 ХВИЛИН ДО ТА ПІСЛЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ ДАТИ Й ЧАСУ ПОДІЇ. ВІДЕОДАНІ НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ДОПОМОГИ КЛІЄНТАМ У РОЗСЛІДУВАННІ ПОДІЇ. БУДЬ-ЯКІ ЗАПИТИ НА ВИДОБУВАННЯ ВІДЕОДАНИХ, ЩО ПЕРЕВИЩУЮТЬ ЦІ КРИТЕРІЇ, РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНІ ЗАПИТИ НА ПІДТРИМКУ Й ОПЛАЧУЮТЬСЯ ЗА СТАНДАРТНИМ ДЕННИМ ТАРИФОМ ІЗ КРОКОМ У ½ ДНЯ ТА БАЗУЮТЬСЯ НА КІЛЬКОСТІ Й ЗАГАЛЬНІЙ ТРИВАЛОСТІ ЗАПИТАНИХ ВІДЕОДАНИХ ПРОТЯГОМ 24 ГОДИН. КЛІЄНТИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ СТАНДАРТНОГО ПРОЦЕСУ ПІДТРИМКИ DSS ДЛЯ ВСІХ ЗАПИТІВ НА ВИДОБУВАННЯ ВІДЕОДАНИХ.

(a) ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ DSS ТА ДОСТУП ДО НЕЇ ДОЗВОЛЯЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ АКТИВІВ, ОСНАЩЕНИХ ВІДПОВІДНИМ І СУМІСНИМ ОБЛАДНАННЯМ DSS CATERPILLAR ("ОБЛАДНАННЯ DSS"). 

1.13 Інтерфейсний модуль Proximity Detection Interface Module. Під час використання клієнтом певного Обладнання й Програмного забезпечення може застосовуватися Інтерфейсний модуль Proximity Detection Interface Module ("PDIM"), а також сторонні системи Proximity Detection System (PDS). У цьому разі застосовуються такі додаткові умови:

(a) Компанія Caterpillar не несе жодної відповідальності перед Клієнтом чи будь-якою третьою стороною за сторонні системи Proximity Detection System або сторонні засоби контролю устаткування (разом – "PDS"), підключені до устаткування Caterpillar, незалежно від того, чи така система PDS надається в устаткуванні Caterpillar через інтерфейс PDIM або будь-який інший інтерфейс, а також чи таку систему PDS установлено Клієнтом або іншою стороною, яка діє від імені Клієнта (зокрема дилером Caterpillar). Крім того, компанія Caterpillar не нестиме жодної відповідальності за устаткування Caterpillar, на яке встановлено систему PDS, якщо виникне будь-яка проблема, пов’язана з PDS, а також за шкоду, яку через таку проблему може понести чи спричинити устаткування Caterpillar, якщо компанії Caterpillar не буде надано доступу до відповідних даних, пов’язаних із проблемою ("Дані про інцидент"). Компанія Caterpillar нестиме відповідальність лише якщо Дані про інцидент чітко продемонструють, що проблему спричинено помилкою під час виробництва або збирання устаткування Caterpillar. До Даних про інцидент відноситься інформація, зібрана відповідним модулем PDIM. Зверніть увагу, що Дані про інцидент перезаписуються через певний період часу, і якщо Клієнт продовжить використовувати устаткування після цього періоду, коли Дані про інцидент уже не будуть доступні, компанія Caterpillar не нестиме перед Клієнтом відповідальності за будь-які проблеми, пов’язані з PDS.

(b) Клієнту заборонено отримувати або надавати будь-якій третій стороні доступ до мереж, що належать компанії Caterpillar, на устаткуванні Caterpillar. 

(c) Компанія Caterpillar не надає жодних гарантій товарності чи придатності для певних цілей стосовно даних, доступних із устаткування Caterpillar, оскільки вони можуть ґрунтуватися на неправильно введеній інформації чи неточній інформації, наданій третьою стороною. Компанія Caterpillar не гарантує точності будь-яких даних, отримуваних від устаткування Caterpillar, оскільки такі дані можуть ґрунтуватися на неправильно введеній інформації чи неточній інформації, наданій третьою стороною.

(d) Якщо Клієнт сам або за допомогою третьої сторони (зокрема уповноваженого дилера компанії Caterpillar) установить будь-яку систему не від Caterpillar, яка будь-яким чином контролюватиме устаткування Caterpillar, то компанія Caterpillar не нестиме відповідальності за будь-які втрати, пошкодження й інші наслідки, які виникнуть через контроль устаткування Caterpillar сторонньою системою.

1.14 Ліцензія на бета-тестування. Якщо будь-який Протокол бета-тестування передбачає надання Клієнту або використання ним (1) Програмного забезпечення у формі нового продукту, нової версії наявного Програмного забезпечення або їх компонента (як-от функції чи можливості), які перебувають на етапі розробки, тестування або оцінки чи за інших причин ще не запущені компанією Caterpillar для загального використання або розповсюдження серед усіх Клієнтів ("Бета-версія програмного забезпечення"), або (2) Обладнання у формі нового продукту, нової версії наявного Програмного забезпечення або їх компонента (як-от функції чи можливості), які перебувають на етапі розробки, тестування або оцінки чи за інших причин ще не запущені компанією Caterpillar для загального використання або розповсюдження серед усіх Клієнтів ("Бета-версія обладнання"), у межах випробувань чи з іншою метою, на додаток до інших положень цієї Угоди наведені далі умови застосовуються до всіх положень і способів використання таких Бета-версій програмного забезпечення й обладнання (разом – Бета-продукти"). Якщо умови цього підрозділу суперечитимуть будь-яким іншим умовам чи положенням цієї Угоди, то умови цього підрозділу матимуть пріоритет у випадку Бета-продуктів. 

(a) Бета-продукти й ліцензії на Бета-продукти (у випадку Бета-версії програмного забезпечення) не продаються Клієнту. Право власності на кожен Бета-продукт не передається Клієнту, і Клієнт погоджується з тим, що не матиме жодних прав на Бета-продукт, а також не буде продавати, переуступати, заставляти чи іншим чином обтяжувати будь-який Бета-продукт. Незважаючи на вищевикладене, використання Бета-продуктів може вимагати послуг зі встановлення, що не підпадають під дію цієї Угоди, як зазначено в Розділі 1.4 вище. Враховуючи, що Бета-продукти перебувають на стадії тестування, Клієнт розуміє та погоджується, що будь-який доступ до Бета-продуктів надається лише для цілей тестування на Об’єкті, визначеному в Протоколі бета-тестування, щоб отримати відгук (як визначено нижче) про Бета-продукти й виявити cистемні дефекти. Клієнт повинен запускати й експлуатувати кожен Бета-продукт у повній відповідності із супровідною Документацією.

(b) КОМПАНІЯ CATERPILLAR НЕ МАЄ ЗМОГИ ГАРАНТУВАТИ БЕЗПЕКУ Й ЗАХИЩЕНІСТЬ БУДЬ-ЯКОГО ЗАРЕЄСТРОВАНОГО АКТИВУ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ Й ІНШИХ АКТИВІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ АБО ІНТЕГРУЮТЬСЯ З БЕТА-ПРОДУКТОМ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ, ЗОКРЕМА БУДЬ-ЯКИХ ДОЗВОЛЕНИХ ПРИСТРОЇВ, ЯК ВИЗНАЧЕНО НИЖЧЕ. КЛІЄНТ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЖИТТЯ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ, БЕЗПЕКИ Й РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ ДАНИХ ОБ’ЄКТА Й ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. КЛІЄНТУ НЕ ВАРТО БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ПОКЛАДАТИСЯ НА ПРАВИЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й ПРОДУКТИВНІСТЬ БЕТА-ПРОДУКТУ. БУДЬ-ЯКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ БЕТА-ПРОДУКТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КЛІЄНТОМ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК, І КЛІЄНТ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ, ЩО БЕТА-ПРОДУКТ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ БУДЬ-ЯКОМУ ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ АКТИВУ, ДОЗВОЛЕНОМУ ПРИСТРОЮ АБО ІНШОМУ АКТИВУ, ОБЛАДНАННЮ, ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ, МЕРЕЖІ, СИСТЕМІ АБО ІНФРАСТРУКТУРІ, А ТАКОЖ ЗА ВИТРАТИ НА ЇХ РЕМОНТ.

(c) Бета-версія Програмного забезпечення не надається відповідно до ліцензії, викладеної в Розділі 1.1 цієї Угоди. Якщо Протокол бета-тестування будь-яким чином передбачає або визначає надання Бета-продукту або Клієнт іншим чином отримує будь-який Бета-продукт, компанія Caterpillar надає Клієнту невиключну ліцензію, яку не можна передавати чи субліцензувати, на використання Бета-версії обладнання, як вона надається компанією Caterpillar, і Бета-версії програмного забезпечення, як вона надається компанією Caterpillar, у машинозчитуваній формі з об’єктного коду відповідно до будь-якої Документації, наданої компанією Caterpillar для відповідного Бета-продукту виключно на період, визначений у відповідному Протоколі бета-тестування ("Період бета-тестування") для цілей внутрішнього тестування й оцінювання Бета-продукту на Об’єкті, визначеному у відповідному Протоколі бета-тестування, за допомогою відповідних Зареєстрованих активів, які компанія Caterpillar назначає для тестування на власний розсуд ("Дозволений пристрій"). Бета-продукти залишаються у власності компанії Caterpillar і можуть використовуватися й установлюватися лише на Дозволеному пристрої, який не можна вивозити з відповідного Об’єкта. 

(d) Компанія Caterpillar не зобов’язана випускати будь-який Бета-продукт. Компанія Caterpillar може припинити розробляти, завершувати, підтримувати, виправляти, продавати або іншим чином надавати чи розробляти будь-який Бета-продукт і не дає жодних гарантій, що будь-які Інциденти (як визначено в Доповненні 2), інші помилки чи дефекти, зокрема cистемні дефекти, може бути й буде виправлено.  

(e) Крім того, якщо Клієнт установлює або встановив будь-які Бета-продукти, то він розуміє й погоджується, що це може негативно вплинути на якість роботи наявного Програмного забезпечення чи Обладнання. Як наслідок, компанія Caterpillar не несе відповідальності за будь-яке невиконання зобов’язань щодо якості роботи, спричинене будь-яким Бета-продуктом, його використанням чи встановленням.   

(f) КЛІЄНТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВЖИТИ НАЛЕЖНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕНАВМИСНИМ НАСЛІДКАМ, ЗОКРЕМА ІНЦИДЕНТАМ І ПРОСТОЯМ, ЯКІ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ БЕТА-ПРОДУКТ. КЛІЄНТ НЕ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИ АБО РЕМОНТУВАТИ БУДЬ-ЯКИЙ БЕТА-ПРОДУКТ АБО ДОЗВОЛЯТИ РОБИТИ ЦЕ ТРЕТІЙ СТОРОНІ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ КОМПАНІЇ CATERPILLAR.  

(g) У межах, можливих із Дозволеним пристроєм, цим Клієнт дозволяє компанії Caterpillar віддалено або на місці (а) отримувати доступ до Бета-продуктів і будь-яких Дозволених пристроїв та програмувати їх, щоб установити Бета-продукти, їх Оновлення та Модернізації, (б) відстежувати поточну продуктивність будь-якого Бета-продукту та (в) отримувати доступ до всіх електронних даних та інформації, які створює будь-який Бета-продукт, і використовувати їх. Компанія Caterpillar не може гарантувати, що користувацькі параметри й налаштування конфігурації, які вибрав Клієнт, буде збережено після Оновлення або Модернізації будь-якого Бета-продукту або Дозволених пристроїв. За винятком випадків, заборонених чинними Законами, компанія Caterpillar може виконувати такі дії, не попереджуючи про це Клієнта. Клієнт несе повну відповідальність за власні витрати на експлуатацію Бета-продуктів і керування ними, зокрема за придбання видаткових матеріалів. Клієнт докладатиме комерційно обґрунтованих зусиль для того, щоб безпечно використовувати й тестувати Бета-продукт. Клієнт безкоштовно надаватиме компанії Caterpillar журнал історії з усією діяльністю, пов’язаною з кожним Бета-продуктом, загальну оцінку продуктивності Бета-продукту, коментарі та спостереження оператора щодо Бета-продукту, а також будь-яку іншу інформацію чи дані, які обґрунтовано запитуватиме компанія Caterpillar. Клієнт несе відповідальність за будь-які втрати або пошкодження Бета-продукту, яким він розпоряджається, який зберігає чи контролює. Клієнт повинен захищати кожен Бета-продукт і дані, отримані від нього, належним чином і не в меншій мірі, ніж Клієнт захищає власні матеріалі відповідної цінності.

(h) Щодо Бета-продуктів можуть діяти додаткові вимоги, окрім викладених у поточній документації програмного забезпечення.  

(i) Бета-продукти й усі відгуки щодо них, зокрема інформація про будь-які системні дефекти, є явно конфіденційною інформацією компанії Caterpillar. Відгук Клієнта може призвести до того, що Дані інтелектуальної власності щодо програмного забезпечення або його похідні перейдуть у власність компанії Caterpillar. Бета-продукти та їх використання можуть призвести до появи Інформації про програмне забезпечення та/або Надісланих даних про програмне забезпечення, як зазначено нижче.  

(j) Положення Розділу 10.1 нижче жодним чином не застосовуються до Бета-продуктів. Усі Бета-продукти надаються "ЯК Є", "ДЕ Є" ТА "З УСІМА НЕДОЛІКАМИ", і компанія Caterpillar відмовляється від усіх явних і неявних гарантій будь-якого типу, зокрема викладених у Розділі 10 нижче, а також неявних гарантій товарності, придатності, зручності використання, прав, відсутності порушень і придатності для певної мети. У ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ CATERPILLAR НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ АБО ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ, ПЕРЕРВИ В РОБОТІ, ВТРАТИ ДОХОДУ Й ДАНИХ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НАСЛІДКОВІ, НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, ЗРАЗКОВІ ЧИ ШТРАФНІ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ДІЇ ЧИ НАЯВНОСТІ ДОГОВОРУ, ДЕЛІКТ (ЗОКРЕМА НЕДБАЛІСТЬ АБО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ) ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ЧИ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕТА-ПРОДУКТІВ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЇ CATERPILLAR БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ ЧИ ВОНА ІНШИМ ЧИНОМ БУЛА ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ.  

(k) Період Бета-тестування почнеться, щойно компанія Caterpillar надасть Клієнту Бета-продукт. Якщо інше не зазначено у відповідному Протоколі бета-тестування або як зазначено нижче, Період бета-тестування закінчиться після: (i) комерційного випуску компанією Caterpillar загальнодоступної версії Бета-продукту або (ii) закінчення тієї кількості днів після надання Клієнту Бета-продукту, яку зазначено в Протоколі бета-тестування, або (iii) досягнення цільової кількості годин Бета-тестування (залежно від того, що відбудеться раніше). Після призупинення або припинення Періоду бета-тестування Клієнт одразу втрачає можливість використовувати Бета-продукт. Клієнт повинен негайно припинити використовувати Бета-продукт і будь-яку супровідну Документацію, а також повернути (або за запитом компанії Caterpillar знищити) їх компанії Caterpillar у тому самому стані, в якому їх було отримано з урахуванням очікуваного нормального зношення. За попереднього повідомлення Клієнта компанія Caterpillar може відвідувати будь-який об’єкт, щоб отримати доступ до Бета-продукту, повернути чи обслужити його.  

Після завершення або закінчення Періоду бета-тестування Дилер укладе з Клієнтом Угоду про придбання передплати, після чого Клієнт знову зможе використовувати Програмне забезпечення після завершення бета-тестування або повернеться до Програмного забезпечення й Обладнання, яке Клієнт використовував до початку Бета-тестування.  

2 Передплати. Щоб активувати Зареєстрований актив у Програмному забезпеченні, завантажити чи отримати Програмне забезпечення або іншим чином отримати доступ до Програмного забезпечення та використовувати його, потрібно придбати передплату. У межах цієї Угоди термін "Передплата" означає тимчасове право на доступ до Програмного забезпечення та його використання. Якщо інше прямо не передбачено Угодою про придбання передплати, кожна Переплата оформляється на термін 1 (один) рік та автоматично поновлюється на наступний 1 (один) рік, якщо жодна зі сторін не повідомить іншу сторону про свій намір не поновлювати відповідну Передплату щонайменше за 30 (тридцять) днів до завершення терміну поточної Передплати. Тип, тривалість Передплати та інші відомості щодо неї встановлюються в Угоді про придбання передплати. Для поновлення Передплати вам може бути необхідно прийняти нову угоду, додаткову угоду або зміни до цієї Угоди.

2.1 Передплати, які продає Дилер. Якщо ви купуєте Передплату через свого Дилера, усі замовлення потрібно подавати через Дилера, а ціна Передплати та всі умови виставлення рахунків-фактур та оплати щодо такої Передплати встановлюватимуться вашим Дилером, за винятком ситуацій, коли в цій Угоді передбачено інше. Ви оплачуєте всі суми, які підлягають сплаті за придбані Передплати відповідно до політик вашого Дилера й окремих угод між вами та вашим Дилером (зокрема Угоди про придбання передплати). 

2.2 Виставлення рахунків і оплата Передплат, які продає компанія Caterpillar. Цей Розділ 2.2 застосовується, лише якщо ви купуєте Передплату безпосередньо в компанії Caterpillar відповідно до цієї Угоди. Цей Розділ 2.2 не застосовується до Передплат, придбаних у Дилера.

(a) Виставлення рахунків. Компанія Caterpillar може виставляти вам рахунок щомісяця, щокварталу або щороку, залежно від типу Передплати, як зазначено в Угоді про придбання передплати. Усі платежі, здійснені на користь компанії Caterpillar відповідно до цієї Угоди, не підлягають поверненню, якщо інше не передбачено компанією Caterpillar і за винятком ситуацій, коли це заборонено чинним законодавством. За жодних обставин компанія Caterpillar не буде зобов’язана надати вам кредит, зокрема в разі завершення терміну дії, припинення дії, вимкнення або скасування Передплати чи завершення терміну дії або припинення дії цієї Угоди (якщо іншого не вимагає чинне законодавство).

(b) Оплата. Ви сплачуватимете всі суми, які підлягають оплаті відповідно до цієї Угоди, у встановлені терміни, зокрема всі збори за Передплати, які ви купуєте. Компанія Caterpillar виставлятиме вам щоквартальні рахунки-фактури за відповідні збори, якщо інше не визначено в Угоді про придбання передплати. В кожному рахунку-фактурі буде вказано збори, які ви маєте сплатити відповідно до політики ціноутворення, яка застосовується до кожної Передплати. Усі суми, які підлягають оплаті відповідно до умов цієї Угоди, потрібно сплачувати до відповідного кварталу або дня місяця, зазначеного в рахунку-фактурі чи іншим чином передбаченого Угодою про придбання передплати. Платежі мають бути переказані на вказаний рахунок у валюті, яку зазначено в рахунку-фактурі.

(c) Податки. Ви несете відповідальність відповідно до чинних Законів за визначення та сплату всіх податків та інших державних зборів і платежів (а також будь-яких штрафів, відсотків та інших доповнень до них), які накладаються на вас або щодо операцій і платежів за цією Угодою. Всі збори, що підлягають сплаті вами, не включають застосовні податки та збори, зокрема ПДВ, об’єднаний податок із продажу/податок на товари та послуги, акцизи, податки з продажів і транзакцій, а також податок з валових надходжень ("Непрямі податки"). Компанія Caterpillar може стягувати, а ви сплачуватимете всі Непрямі податки, які компанія Caterpillar за законом зобов'язана або має право стягувати з вас. Ви маєте надати всю інформацію компанії Caterpillar, необхідну для визначення того, чи зобов'язана компанія Caterpillar стягувати з вас Непрямі податки відповідно до чинного законодавства. Компанія Caterpillar не стягуватиме, а ви не сплачуватимете будь-які Непрямі податки, щодо яких ви надасте компанії Caterpillar належним чином оформлений сертифікат про звільнення від сплати податків або сертифікат про дозвіл на здійснення прямих платежів, для яких ви можете зажадати доступного звільнення від сплати таких Непрямих податків. Усі платежі, здійснені вами на користь компанії Caterpillar відповідно до цієї Угоди, будуть проводитися безкоштовно і без будь-яких утримань або відрахувань на сплату податків. Якщо будь-які податки (наприклад, міжнародні утримувані податки) мають бути утримані з будь-якого платежу, ви сплачуватимете додаткові суми, необхідні для того, щоб чиста сума, отримана компанією Caterpillar, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті відповідно до цієї Угоди.

(d) Невчасна оплата. Компанія Caterpillar може призупинити ваш доступ (зокрема й усіх Авторизованих користувачів) до Програмного забезпечення, якщо ви не здійсните платежі у встановлений термін і несплачену суму не буде погашено протягом тридцяти (30) днів із моменту повідомлення про прострочення платежу. На всі платежі, не одержані вчасно, нараховуватиметься пеня в розмірі 1,5% від непогашеного залишку на місяць, або максимальна ставка, дозволена чинними Законами, залежно від того, яка з них нижча. Крім того, компанія Caterpillar може, не відмовляючись від будь-яких інших прав або засобів правового захисту, на які вона може мати право, ужити одного чи кількох таких заходів: (a) не приймати від вас додаткові замовлення; (б) призупинити або припинити надання вам Програмного забезпечення; і (в) вимагати стягнення всіх несплачених сум, зокрема обґрунтовані гонорари адвокатів чи юристів, видатки та витрати на стягнення. Компанія Caterpillar не несе перед вами жодної відповідальності за таке призупинення або припинення, а також за будь-яку відмову від виконання додаткових замовлень. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, ви не маєте права утримувати плату або робити відрахування з будь-якої суми рахунку-фактури, зокрема за повернення, знижки, коригування цін, помилки у виставленні рахунків, плату за перевезення, збори за обробку, винагороди, витрати на перекази та інші збори.

(e) Валютний контроль. Ви заявляєте та гарантуєте, що жодні Закони про валютний контроль не перешкоджають оплаті компанії Caterpillar будь-яких сум, які підлягають сплаті за цією Угодою. У разі набуття чинності будь-якими такими законами, що забороняють здійснення платежів у доларах США, ви повинні негайно повідомити про це компанію Caterpillar, і, якщо цього вимагатиме компанія Caterpillar, внести всі кошти, що підлягають сплаті компанії Caterpillar, на рахунок компанії Caterpillar або її Афілійованої особи в місцевому банку за вибором компанії Caterpillar. 

3 Питання юрисдикції. Програмне забезпечення в жодному разі не призначене для підпорядкування компанії Caterpillar будь-якій юрисдикції або Законам, відмінним від юрисдикції і Законів Сполучених Штатів Америки. Певне Програмне забезпечення може виявитися невідповідним або недоступним для використання в деяких юрисдикціях за межами США.  

4 Інформація про Програмне забезпечення. 

4.1 Збір даних про Зареєстровані активи та інших даних. 

(a) Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що компанія Caterpillar збирає, передає й обробляє (і, можливо, збирала, передавала й обробляла до укладення цієї Угоди) інформацію, що стосується Програмного забезпечення та/або використання вами Програмного забезпечення, зокрема інформацію про Обладнання та Зареєстровані активи (разом – "Інформація про Програмне забезпечення"), як докладніше описано в Положенні про управління даними компанії Caterpillar (https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/data-governance-statement.html) і Положенні про конфіденційність даних компанії Caterpillar (https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/dataprivacy.html) (разом – "Документи про управління даними"). Ці положення на момент публікації цього документа містяться за вказаними вище вебадресами відповідно. Якщо посилання більше не працюватиме, зв’яжіться з Центром технологічних рішень за контактними даними, наведеними в Доповненні 2. Інформація про Програмне забезпечення може включати Дані про систему, Дані про операції, Персональні дані й Дані про розташування, кожні з яких визначено й описано в Документах про управління даними. За винятком даних облікового запису Авторизованих користувачів та ідентифікаційної інформації ваших операторів, яка фіксується як Інформація про Програмне забезпечення, ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що для компанії Caterpillar Інформація про Програмне забезпечення не є Персональними даними, як це передбачено в Документах про управління даними, і не призначена для використання як Персональні дані, як це передбачено в Документах про управління даними. 

(b) Інформація про Програмне забезпечення включає в себе інформацію (зокрема аналітику та результати досліджень): (i) зібрану із Зареєстрованих активів або Обладнання; (ii) зібрану з інших джерел (наданих третіми сторонами або компанією Caterpillar), які роблять таку інформацію доступною для Програмного забезпечення; (iii) отриману в результаті доступу або використання Програмного забезпечення або у зв’язку з цим; і (iv) зібрану незалежно від Програмного забезпечення. Інформація про Програмне забезпечення може збиратися компанією Caterpillar або будь-яким Дилером. Інформація про Програмне забезпечення може збиратися віддалено або шляхом відвідування Об’єкта. Необхідне відвідування Об’єкта або будь-якого іншого місця буде заздалегідь узгоджено з вами, але ви повинні дозволити доступ до Програмного забезпечення, Зареєстрованих активів та Обладнання для таких цілей.

(c) Ви (включно з Авторизованими користувачами) даєте згоду на збирання, зберігання, обробку, використання, поширення та розкриття всієї Інформації про Програмне забезпечення, незалежно від того, чи було її зібрано до або після укладення цієї Угоди, відповідно до Документів про управління даними. Документи про управління даними можуть час від часу змінюватися, тому регулярно та уважно переглядайте їх. У разі істотної зміни Документів про управління даними компанія Caterpillar повідомить вас про це, указавши про зміни в Програмному забезпеченні, відповідно до Розділу 13.9 або іншими доречними засобами. Всі зміни набуватимуть чинності негайно, якщо не зазначено інше. Використовуючи Програмне забезпечення після таких змін, ви погоджуєтесь із цими змінами, як докладніше викладено в Документах про управління даними. 

(d) Конкретна інформація, яку збирають, передають та обробляють, може з часом змінюватися й варіюватися залежно, зокрема, від Зареєстрованих активів, телематичного обладнання, установленого на Зареєстрованих активах (і конфігурації такого обладнання), Обладнання, версії Програмного забезпечення, а також відповідно до викладеного в Документах про управління даними. 

4.2 Використання та розкриття Інформації про Програмне забезпечення. Цим ви надаєте Сторонам Caterpillar і Дилерам невиключне міжнародне безстрокове повністю оплачене та безоплатне право та ліцензію на доступ, використання, обробку, маніпулювання, змінення, компіляцію з іншими даними або конфігураціями та/або створення похідних конфігурацій Програмного забезпечення відповідно до Документів про управління даними, право й ліцензія на які підлягає повному субліцензуванню через багаторівневу систему. Для більшої ясності: Інформація про Програмне забезпечення може використовуватися компанією Caterpillar для розробки нових продуктів або послуг, проведення порівняльних і бенчмаркінгових досліджень, дослідження продуктивності продуктів, а також для будь-яких інших внутрішніх цілей, які будуть повністю належати компанії Caterpillar. Будь-які дослідження та звіти з будь-чого вищезазначеного може бути передано будь-якій третій стороні (зокрема, але не виключно, будь-яким і всім Дилерам) за умови, що всі дані в таких дослідженнях або звітах, що передаються, є анонімізованими й не дають змогу встановити вашу особу. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що Інформація про Програмне забезпечення може передаватися до країн (й оброблятися в них), у яких діють інші Закони про захист даних, відмінні від країни, у якій розташоване ваше основне місце ведення комерційної діяльності. Компанія Caterpillar не бере на себе жодних зобов'язань щодо Інформації про Програмне забезпечення, за винятком випадків, прямо передбачених цією Угодою або чинним законодавством. 

4.3 Надіслані дані про програмне забезпечення. У межах цієї Угоди термін "Надіслані дані про програмне забезпечення" – це вся Інформація про Програмне забезпечення, яку ви надсилаєте чи іншим чином робите доступною для компанії Caterpillar відповідно до цієї Угоди. Ваші права на Надіслані дані про програмне забезпечення й надалі регулюються будь-якими обмеженнями або умовами, що застосовуються до Надісланих даних про програмне забезпечення в межах будь-якої іншої угоди, укладеної між вами та компанією Caterpillar або будь-якою іншою третьою стороною, і компанія Caterpillar не робить жодних заяв і не дає жодних гарантій щодо таких даних у рамках цієї Угоди. Ви заявляєте, гарантуєте та зобов'язуєтесь, що (a) ви забезпечили та підтримуватимете всі права, а також отримали та надали всі необхідні повідомлення й отримали всі передбачені законом згоди, необхідні для надання Надісланих даних про програмне забезпечення (включно з усіма Персональними даними, які в них містяться) Сторонам Caterpillar і для того, щоб ці юридичні особи могли надати Програмне забезпечення відповідно до цієї Угоди, і щоб реалізувати права та ліцензії, що надаються відповідно до цієї Угоди, без порушення прав будь-якої третьої сторони чи інших зобов'язань компанії Caterpillar перед вами або будь-якою третьою стороною, і (б) ви несете одноособову відповідальність за всі Надіслані дані про програмне забезпечення, зокрема: (i) за точність, цілісність, якість, законність, надійність і доречність Надісланих даних про Програмне забезпечення; (ii) за створення та підтримання резервних копій і копій усіх Надісланих даних про програмне забезпечення, зокрема для використання в разі пошкодження або втрати Надісланих даних про програмне забезпечення, що містяться в Програмному забезпеченні; і (iii) за впровадження процедур для виявлення та виправлення помилок і упущень у Надісланих даних про програмне забезпечення, а також за виправлення таких помилок і упущень. Не обмежуючи вищезазначеного, якщо ви можете ідентифікувати особу, яка використовує Інформацію про Програмне забезпечення, і зіставити інформацію з цією особою, ви погоджуєтеся дотримуватися всіх Законів, що застосовуються до використання такої інформації (наприклад, про конфіденційність даних, безпеку даних, працевлаштування тощо), і ви несете одноособову відповідальність за визначення засобів, цілей і достатності таких даних для такого використання. Якщо ви Дилер, то накладені попереднім реченням зобов’язання стосовно тих частин Надісланої інформації про програмне забезпечення, наданих вам стороннім кінцевим користувачем щодо Зареєстрованих активів такого стороннього кінцевого користувача, вважатимуться виконаними, якщо такий сторонній кінцевий користувач укладе Угоду з кінцевим користувачем Програмного забезпечення безпосередньо з компанією Caterpillar, яка залишатиметься чинною.

4.4 Телематичні пристрої. Передавання інформації за допомогою телематичного пристрою (зокрема стільникових, супутникових, локальних обчислювальних мереж та інших подібних систем) може підпорядковуватися юридичним вимогам (зокрема щодо дозволу на використання радіочастот), які можуть варіюватися залежно від місця розташування. Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх юридичних вимог, що стосуються передавання інформації за допомогою телематичних пристроїв, зокрема обмеження щодо використання будь-якого такого пристрою тільки в тих місцях, де виконано всі юридичні вимоги щодо використання пристрою та пов'язаних із ним комунікаційних мереж. За винятком випадків, коли це заборонено чинними Законами, компанія Caterpillar відмовляється від будь-якої відповідальності, пов'язаної з невиконанням будь-яких вимог законодавства, що стосується передавання інформації за допомогою телематичних пристроїв. Якщо компанія Caterpillar виявить будь-яке таке недотримання, Caterpillar може припинити передавання інформації з такого Обладнання або Зареєстрованого активу.

4.5 Віддалене оновлення Зареєстрованих активів і телематичних пристроїв. В обсязі, у якому це не заборонено чинними Законами, компанія Caterpillar може проводити віддалену діагностику й надавати доступ до віддалених оновлень і модернізації програмного забезпечення й мікропрограм для Обладнання, Програмного забезпечення або Зареєстрованих активів, зокрема телематичних пристроїв, установлених на Обладнанні, в Програмному забезпеченні або Зареєстрованих активах. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що ви витріщили брати участь у дистанційному обслуговуванні (зокрема віддаленій діагностиці й віддаленому оновленні та модернізації) вашого Обладнання, Програмного забезпечення або Зареєстрованих активів і пов'язаних із ними телематичних пристроїв і даєте компанії Caterpillar дозвіл на віддалений доступ, програмування та встановлення оновлень і модернізацій Обладнання, Програмного забезпечення та Зареєстрованих активів відповідно до Документів про управління даними та процедур, описаних у вищезазначеному процесі оновлення програмного забезпечення. Компанія Caterpillar не може гарантувати, що параметри користувача й налаштування конфігурації, установлені Клієнтом або його Авторизованими користувачами, буде збережено після оновлення Обладнання, Програмного забезпечення або Зареєстрованих активів, незалежно від того, чи таке оновлення виконано віддалено або іншим чином. 

4.6 Системи зв'язку; ризик перехоплення. Деякі функції Програмного забезпечення можуть потребувати використання різних систем зв'язку, як-от операторів телематичного бездротового зв'язку, супутникових систем зв'язку, провайдерів інтернет-послуг та інших подібних систем. Компанія Caterpillar використовує різні технології та процеси, призначені для захисту зв'язку в комунікаційних системах, що надаються компанією Caterpillar; однак ви розумієте, що такі методи зв'язку пов'язані з невід'ємним ризиком перехоплення та/або втручання, тому можуть не бути безпечними. Ви цим даєте згоду на такі методи зв’язку й відмовляєтеся від будь-яких претензій, які можуть виникнути у вас до компанії Caterpillar у зв'язку з ними. Компанія Caterpillar не несе відповідальності за доступність, якість або продуктивність служб або обладнання зв'язку, наданих сторонніми операторами зв'язку. 

4.7 Юридичні запити. Якщо компанія Caterpillar або її Афілійовані особи отримають будь-яку постанову, вимогу, ордер або будь-який інший документ із запитом або вимогою щодо надання будь-якої Інформації про Програмне забезпечення або Персональних даних (як визначено в Документах про управління даними) (зокрема, наприклад, у формі усних запитань, письмових опитувань, запитів на надання інформації або документів у судових провадженнях, повістки до суду, вимог у процесі цивільного розслідування чи інших подібних процесів), стосовно яких компанія Caterpillar має зобов'язання захисту конфіденційності відповідно до цієї Угоди, компанія Caterpillar або її Афілійовані особи негайно повідомлять вас (у межах, дозволених чинними Законами), щоб ви могли за свій рахунок скористатися такими правами, які можуть у вас бути відповідно до чинного законодавства, для запобігання такому розкриттю інформації або його обмеження. Незважаючи на вищезазначене, компанія Caterpillar або її Афілійовані особи (залежно від обставин) докладуть виправданих із комерційної точки зору зусиль для запобігання такому розкриттю або його обмеження, а також для збереження конфіденційності будь-якої Інформації про Програмне забезпечення або Персональних даних, якщо і в тому обсязі, у якому компанія Caterpillar має зобов'язання захисту конфіденційності, а також співпрацюватиме з вами щодо будь-яких дій, вжитих у зв'язку з таким запитом, скаргою, постановою або іншим документом, зокрема для отримання відповідного охоронного судового наказу або іншої надійної гарантії того, що такі Персональні дані оброблятимуться з дотриманням вимог конфіденційності.

4.8 Отримання, архівування та відновлення даних. У межах цієї Угоди компанія Caterpillar не надає послуг із резервного копіювання або відновлення Інформації про Програмне забезпечення, за виключенням хмарного програмного забезпечення, строк дії якого обмежено. Щодо будь-якого нехмарного програмного забезпечення, Клієнт одноособово відповідає за резервне копіювання всієї Інформації про Програмне забезпечення, і компанія Caterpillar не несе жодної відповідальності в тому разі, якщо Клієнту не вдається створити резервну копію будь-якої Інформації про Програмне забезпечення. Компанія Caterpillar зберігає за собою право відмовити в прийнятті будь-якої Інформації про Програмне забезпечення, яку ви можете надати як Надіслані дані про програмне забезпечення. Після завершення або припинення дії цієї Угоди компанія Caterpillar закриє ваш обліковий запис, і у вас буде дев’яносто (90) днів, щоб отримати копію Надісланих даних про програмне забезпечення в тому обсязі, в якому такі Надіслані дані про програмне забезпечення перебувають у володінні компанії Caterpillar. Доступні вам дані будуть у тій формі, в якій їх було надано компанії Caterpillar, або в тій іншій формі або форматі, які компанія Caterpillar установлює час від часу. Якщо інше не погоджено з компанією Caterpillar, після спливання цього періоду часу ви більше не зможете отримати Надіслані дані про програмне забезпечення, пов’язані з вашим обліковим записом. Незважаючи на вищезазначене, ви визнаєте, що компанія Caterpillar не несе відповідальності за видалення або неможливість збереження будь-якої Інформації про Програмне забезпечення.

4.9 Повідомлення про порушення. Компанія Caterpillar дотримуватиметься всіх Законів про повідомлення про порушення, застосовних до компанії Caterpillar у зв'язку з Персональними даними, які ви (включно з Авторизованими користувачами) надали компанії Caterpillar.

5 Конфіденційність. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що Програмне забезпечення (за винятком Надісланих даних про програмне забезпечення), Документація про програмне забезпечення, Дані інтелектуальної власності щодо програмного забезпечення, а також умови й положення цієї Угоди є конфіденційною та запатентованою інформацією Сторін Caterpillar ("Конфіденційна інформація"). Ви погоджуєтеся (a) захищати Конфіденційну інформацію від несанкціонованого поширення та використання, (б) використовувати Конфіденційну інформацію виключно для виконання цієї Угоди й здійснення будь-яких прав, наданих вам за цією Угодою, (в) не розкривати Конфіденційну інформацію будь-кому з ваших працівників, агентів, підрядників або будь-яким іншим особам, крім Авторизованих користувачів та інших працівників і підрядників, кожен з яких перебуває під зобов'язаннями дотримання конфіденційності, які є не менш обмежувальними, ніж вимоги цього Розділу, і (г) не видаляти й не знищувати будь-які запатентовані або конфіденційні умовні позначення або маркування, що містяться Конфіденційній інформації або нанесені на неї. Ви не нестимете відповідальність за розкриття Конфіденційної інформації, якщо (i) вона була вам відомою до взяття зобов'язання підтримання конфіденційності інформації; (ii) ви отримали її від третьої сторони без порушення зобов'язання дотримання конфіденційності перед іншими Сторонами Caterpillar; (iii) ви розробили її самостійно; або (iv) вона стала загальновідомою не внаслідок ваших протиправних дій.

6 Програмне забезпечення/служби сторонніх розробників; обмін даними.

6.1 Програмне забезпечення/служби сторонніх розробників. Програмне забезпечення може постачатися в комплекті з програмним забезпеченням або службами сторонніх розробників (не компанії Caterpillar) ("Програмне забезпечення/послуги сторонніх розробників"). Компанія Caterpillar докладе виправданих із комерційної точки зору зусиль для ідентифікації такого Програмного забезпечення/ служб сторонніх розробників у Документації про програмне забезпечення. Ви визнаєте, що ваш доступ до будь-якого такого Програмного забезпечення/служб сторонніх розробників або їх використання можуть регулюватися додатковими умовами або політиками третіх сторін, зокрема політиками конфіденційності. Не обмежуючи вищезазначеного, ви погоджуєтеся з умовами та положеннями третіх сторін (якщо вони є), які містяться в Програмному забезпеченні (або в іншому такому розташуванні, яке визначається компанією Caterpillar для кожної окремої ситуації). Компанія Caterpillar не несе відповідальності й прямо відмовляється від будь-якої відповідальності у зв'язку з будь-яким Програмним забезпеченням/службами сторонніх розробників або вашим (включно з Авторизованими користувачами) доступом до них чи їх використанням. 

6.2 Обмін даними третіх сторін. Програмне забезпечення може давати змогу виконувати поширення, передавання певної Інформації про Програмне забезпечення та обмін нею між Програмним забезпеченням і певними активами, пристроями або системами, схваленими компанією Caterpillar для використання в поєднанні з Програмним забезпеченням ("Системи третіх сторін"), що може включати сторонні API. Компанія Caterpillar не здійснює контроль за формою або якістю будь-яких даних чи інформації (включно з Інформацією про Програмне забезпечення), що генеруються Системами третіх сторін чи передається до них, зокрема через сторонні API. У зв'язку з цим, не обмежуючи зазначеного в Розділі 3, ви погоджуєтеся з такими умовами:

(a) За підключення інтерфейсів із Системами третіх сторін в рамках вашої Передплати може стягуватися додаткова плата чи знадобитися окрема Передплата.

(b) Ви приймаєте всі обмеження щодо відображення й використання всіх даних та інформації, що імпортуються через Системи третіх сторін і визнаєте, що всі такі дані вважатимуться Надісланими даними про програмне забезпечення. Компанія Caterpillar може обмежити обсяг і тип інформації, що передається до Програмного забезпечення та з нього, якщо компанія Caterpillar вважатиме, що такий обсяг або тип інформації може негативно вплинути на продуктивність систем Caterpillar, Систем третіх сторін або Програмного забезпечення;

(c) Ви маєте отримати всі необхідні ліцензії та згоди третіх сторін на надання компанії Caterpillar доступу до Систем третіх сторін і будь-яких пов'язаних із ними даних. Компанія Caterpillar не несе відповідальності за якість, кількість, тип, параметри або будь-які інші питання, пов'язані з даними Системи третіх сторін, отриманими компанією Caterpillar. Ви гарантуєте компанії Caterpillar, що ви маєте право надати компанії Caterpillar дані Системи третіх сторін і право на доступ і використання таких даних (зокрема як вашому Авторизованому користувачу, який використовує ваші облікові дані, якщо це може бути застосовано, не накладаючи на компанію Caterpillar жодних додаткових зобов'язань) відповідно до цієї Угоди.

(d) Ви несете відповідальність за всі взаємодії з третіми сторонами, пов'язаними із Системами третіх сторін і з пов'язаними з ними даними, а також за розгляд і вирішення будь-яких питань стосовно таких систем і даних, зокрема, але не виключно, щодо якості, надійності, швидкості, і всіх інших питань стосовно продуктивності Системи третіх сторін. Ви несете відповідальність за оперативне повідомлення про будь-які зміни в Системах третіх сторін (або пов'язаних із ними даних), які можуть вплинути на інтерфейс Caterpillar із Системою третіх сторін (або пов'язаних із нею даних). 

7 Кібербезпека. Програмне забезпечення може бути встановлено й реалізовано у ваших комп'ютерному й телекомунікаційному середовищах, якщо та наскільки це дозволено ліцензіями, наданими в цій Угоді, за умови, що такі середовища підтримуються за допомогою комерційно обґрунтованих і належних фізичних, адміністративних, технічних методів і методів кібербезпеки для збереження конфіденційності, цілісності та безпеки Програмного забезпечення. Щонайменше ви маєте дотримуватися всіх рекомендацій Caterpillar щодо безпечної реалізації, які надає компанія Caterpillar.

8 Зобов'язання щодо відшкодування збитків.

8.1 Ваші зобов'язання щодо відшкодування збитків. За письмовим запитом компанії Caterpillar ви повинні, на вибір компанії Caterpillar, за власний рахунок забезпечити захист і врегулювання щодо будь-якої претензії, позову, дії чи провадження третьої сторони ("Претензія") проти компанії Caterpillar, її Афілійованих осіб або їхніх відповідних директорів, посадових осіб, співробітників, агентів, Сторін Caterpillar або Дилерів (окремо та разом – "Сторона/сторони Caterpillar, звільнені від відповідальності"), що виникли в результаті чи стосовно (a) вашого (включно з Авторизованими користувачами) доступу або використання Програмного забезпечення з порушенням будь-якого положення цієї Угоди, (б) будь-якої заяви про те, що будь-яка інформація, матеріали або вміст, які ви надсилаєте чи іншим чином робите доступними відповідно до цієї Угоди (зокрема всі Надані дані про програмне забезпечення), порушують або неправомірно використовують інтелектуальну власність або інші права третьої сторони або, (в) якщо ви Дилер, будь-якої Претензії, що пред'являється стороннім кінцевим користувачем до Сторони Caterpillar, звільненої від відповідальності, за винятком випадків, коли така Претензія (i) є Претензією, що врегульовується компанією Caterpillar, або (ii) безпосередньо є результатом порушення компанією Caterpillar угоди з кінцевим користувачем програмного забезпечення, укладеної зі стороннім кінцевим користувачем (кожна Претензія за пунктами (a), (б) або, у застосовних випадках, (в) – "Претензія, що врегульовується Клієнтом"), і в кожному випадку ви зобов'язуєтеся виплатити всі остаточно присуджені збитки та погоджені суми мирової угоди в розмірі, заснованому на такій Претензії. На ваш запит і за ваш рахунок компанія Caterpillar надасть вам обґрунтовано необхідну допомогу щодо захисту та/або врегулювання такої Претензії, незалежно від вищезазначеного.

8.2 Зобов'язання Caterpillar щодо відшкодування збитків. 

(a) Компанія Caterpillar зобов'язується за свій рахунок забезпечити захист і врегулювання у зв’язку з будь-якою Претензію, поданою проти вас (""Сторона Клієнта, що звільняється від відповідальності"), у якій стверджується, що Програмне забезпечення порушує будь-які патенти США або зареєстровані авторські права США ("Претензія, що врегульовується компанією Caterpillar"). Компанія Caterpillar зобов'язується виплатити всі остаточно присуджені збитки та укладені мирові угоди в обсязі, заснованому на Претензії, що врегульовується компанією Caterpillar. Незважаючи на вищезазначене, компанія Caterpillar не буде зобов'язана забезпечувати захист і врегулювання будь-якої (i) Претензії, що врегульовується Клієнтом, або (ii) Претензії, яка виникла в результаті або стосовно: (A) будь-якого доступу до Програмного забезпечення або його використання, що не відповідає цій Угоді; (Б) використання будь-якої версії Програмного забезпечення, що не є поточною незміненою версією; (В) використання, змінення, експлуатації або поєднання Програмного забезпечення з програмами, даними, обладнанням або документацією, що не належать компанії Caterpillar, якщо такого порушення не сталося б, якби не таке використання, змінення, експлуатація або поєднання; (Г) дотримання ваших (включно з Авторизованими користувачами) розробок, технічних характеристик або інструкцій; (Ґ) будь-якого Програмного забезпечення/служб сторонніх розробників або Компонентів із відкритим вихідним кодом; або (Д) нещасного випадку, неправомірного використання або неправильного застосування чи іншого неналежного, неадекватного або несанкціонованого встановлення, технічного обслуговування або зберігання Програмного забезпечення, Зареєстрованого активу або Обладнання.

(b) Якщо Програмне забезпечення стане (або, на обґрунтовану думку компанії Caterpillar, імовірно стане) предметом Претензії, що врегульовується компанією Caterpillar, компанія Caterpillar матиме право на свій розсуд отримати для вас право продовжувати використовувати Програмне забезпечення або замінити чи змінити Програмне забезпечення таким чином, щоб воно більше не порушувало права третіх сторін. Якщо жоден із зазначених вище варіантів не доступний компанії Caterpillar на розумних підставах, то компанія Caterpillar може припинити ваш доступ або користування Програмним забезпеченням, і, (i) якщо ви купуєте Передплату безпосередньо в компанії Caterpillar відповідно до цієї Угоди, єдиною відповідальністю компанії Caterpillar і вашим єдиним засобом правового захисту буде відшкодування вам пропорційної частини будь-яких передплачених платежів за Передплату, які в іншому разі мали б вступити в силу після дати припинення дії (така повернена сума, розрахована з використанням лінійної амортизації на місячній основі протягом терміну дії Передплати, – "Пропорційне повернення коштів"), а (ii) якщо ви Клієнт, який купує Передплату у свого Дилера, а не у компанії Caterpillar безпосередньо, єдиним засобом правового захисту для вас буде надання Дилером Пропорційного повернення коштів. За запитом компанії Caterpillar і виключно за рахунок компанії Caterpillar ви надасте компанії Caterpillar допомогу в обґрунтовано необхідних межах щодо захисту та/або врегулювання такої Претензії компанією Caterpillar. 

 

8.3 Повна відповідальність. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ЗАБОРОНЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ СТАНОВИТЬ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЖНОЇ СТОРОНИ, ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ І ЇХНІХ ВІДПОВІДНИХ ЛІЦЕНЗІАРІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, СУБПІДРЯДНИКІВ І ДИСТРИБ'ЮТОРІВ, І ЄДИНИМ І ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНШОЇ СТОРОНИ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ, НЕПРАВОМІРНИМ ПРИСВОЄННЯМ ЧИ ІНШИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТРЕТІХ СТОРІН, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПРЕДМЕТА ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. 

8.4 Процес. Сторона Caterpillar, звільнена від відповідальності, або Сторона Клієнта, звільнена від відповідальності (залежно від випадку), повинна негайно повідомити сторону, що звільняє від відповідальності, про будь-яку Претензію, яка підпадає під цей Розділ 8, за умови, однак, що будь-яке таке неповідомлення не звільняє сторону, що звільняє від відповідальності, від її зобов'язань щодо відшкодування збитків відповідно до цього Розділу 8, крім випадків коли й тільки в тому обсязі, у якому сторона, що звільняє від відповідальності, зможе довести, що їй було завдано шкоди в результаті такого неповідомлення. Сторона Caterpillar, звільнена від відповідальності, або Сторона Клієнта, звільнена від відповідальності (залежно від випадку) повинна надати стороні, що звільняє від відповідальності, повний контроль і повноваження, а також допомогу в обґрунтовано необхідних межах у зв'язку із захистом і врегулюванням застосовної Претензії, за винятком ситуацій, коли: (a) врегулювання, яке вимагає від Сторони Caterpillar, звільненої від відповідальності, або Сторони Клієнта, звільненої від відповідальності (залежно від випадку), визнання відповідальності або виплати грошових коштів, або взяття на себе будь-якого іншого зобов'язання, не може бути здійснено без попередньої письмової згоди Сторони Caterpillar, звільненої від відповідальності, або Сторони Клієнта, звільненої від відповідальності (залежно від випадку), при цьому таку згоду не може бути необґрунтовано відхилено або затримано; і (б) Сторона Caterpillar, звільнена від відповідальності, або Сторона Клієнта, звільнена від відповідальності (залежно від випадку), може приєднатися до захисту із власним адвокатом сторони, звільненої від відповідальності, за її власний рахунок.

9 Права інтелектуальної власності.

9.1 Застереження прав. За винятком випадків, прямо передбачених у цьому документі, жодній зі сторін не надаються будь-які права або ліцензії, як явно виражені, так і ті, що припускаються, відповідно до прав інтелектуальної власності іншої Сторони. Програмне забезпечення ліцензується, а не продається. Терміни "придбання" або "продаж" Передплат у цій Угоді стосуються ліцензій на доступ і до Програмного забезпечення та його використання відповідно до цієї Угоди. Ніщо в цій Угоді не має тлумачитися як таке, що надає вам частку власності на будь-які права інтелектуальної власності на будь-яке Програмне забезпечення чи в ньому. 

9.2 Права інтелектуальної власності. За винятком випадків, прямо передбачених цією Угодою, ви та ваші ліцензіари й постачальники зберігаєте всі свої відповідні права, права власності та інтереси (зокрема права інтелектуальної власності) стосовно будь-якої технології, яку ви або вони створили (як до, так і після набуття чинності цією Угодою) за умови, що таку технологію не було створено у зв'язку з цією Угодою, але було створено без використання Програмного забезпечення або доступу до нього. За винятком випадків, прямо передбачених цією Угодою, компанія Caterpillar, її Афілійовані особи та кожен із їхніх відповідних ліцензіарів і постачальників зберігають за собою всі свої відповідні права, права власності та інтереси щодо Програмного забезпечення та всі права інтелектуальної власності щодо Програмного забезпечення або його використання ("Дані інтелектуальної власності щодо Програмного забезпечення"). Приклади Даних інтелектуальної власності щодо Програмного забезпечення включають, серед іншого, дизайн, структуру, вибір, координацію, вираз, "зовнішній вигляд і відчуття" та організацію Програмного забезпечення й усіх процесів, інструментів, програмного забезпечення, технологій, конфіденційної інформації та комерційних таємниць, що стосуються Програмного забезпечення, разом із будь-якими користувацькими розробками, створеними або наданими у зв'язку з цією Угодою або стосовно неї. Ви не маєте права та не будете створювати будь-які змінені версії, розширення або похідні (зокрема похідні роботи) будь-яких Даних інтелектуальної власності щодо Програмного забезпечення, а також отримувати будь-які похідні технології з Даних інтелектуальної власності щодо Програмного забезпечення (такі змінені версії, розширення, похідні (зокрема похідні роботи) і технології разом – "Похідні продукти"). Таким чином, ви погоджуєтеся не створювати жодних Похідних продуктів. У разі створення будь-яких похідних продуктів, незважаючи на обмеження, викладені вище, ви безповоротно і без подальшого розгляду відступаєте компанії Caterpillar усі права, права власності та інтереси на такі Похідні продукти й щодо них, а також будь-які права інтелектуальної власності, що пов’язані з ними, у Сполучених Штатах Америки і в будь-якій іншій країні. За винятком випадків, заборонених чинними Законами, якщо і в тому обсязі, у якому ви не можете відступити компанії Caterpillar будь-які Похідні продукти або будь-які права інтелектуальної власності, пов'язані з ними, ви надасте компанії Caterpillar повністю оплачену, безоплатну, необмежену, довічну, невідкличну, міжнародну, виключну ліцензію (включно з правом надавати та затверджувати субліцензії на кількох рівнях), що не має терміну дії та підлягає передачі, на будь-які Похідні продукти й усі права інтелектуальної власності, пов'язані з ними, для будь-яких і всіх цілей і на будь-яких і всіх носіях, як окремо, так і разом або як частина будь-якого матеріалу будь-якого виду чи характеру, і відмовитеся від усіх моральних і аналогічних прав на них. 

9.3 Відгук. Якщо ви (включно з Авторизованими користувачами) надаєте будь-які ідеї, рекомендації, пропозиції або інші матеріали ("Відгук"), що стосуються чи не стосуються Програмного забезпечення, ви (включно з Авторизованими користувачами) цим визнаєте й погоджуєтеся з тим, що такий Відгук не є конфіденційним і що надання вами такого Відгуку є безоплатним, добровільним і необмежувальним, а також не накладає на компанію Caterpillar жодних довірчих чи інших зобов'язань. Ви погоджуєтеся з тим, що компанія Caterpillar не контролює будь-який Відгук і використання або неправомірне використання (зокрема розповсюдження) будь-якою третьою стороною Відгуку та не несе відповідальності за це. Крім того, надсилаючи Відгук, ви (включно з Авторизованими користувачами) цим надаєте компанії Caterpillar повністю оплачену, безоплатну, невиключну, довічну, невідкличну ліцензію (включно з правом надавати та затверджувати субліцензії на кількох рівнях), що не має терміну дії та підлягає передачі, на такий Відгук і всі права інтелектуальної власності, пов'язані з ним, для будь-яких цілей і на будь-яких і всіх носіях інформації, як окремо, так і разом або як частина будь-якого матеріалу будь-якого виду чи характеру, і ви відмовляєтеся від всіх моральних і аналогічних прав, пов'язаних із ним. Будь-яке розкриття компанією Caterpillar такого Відгуку третім сторонам (крім Сторін Caterpillar) не пов'язуватиме такий Відгук із вами (включно з Авторизованими користувачами).

9.4 Товарні знаки. Усі товарні знаки, присутні в Програмному забезпеченні, належать компанії Caterpillar або відповідним власникам таких знаків і захищені американським і міжнародними Законами про товарні знаки й авторське право. Будь-яке використання будь-якого з цих знаків без прямої письмової згоди компанії Caterpillar або власника знака, залежно від випадку, суворо заборонено.

10 Обмежена гарантія.

10.1 Обмежена гарантія. Відповідно до умов та положень цієї Угоди, зокрема щодо отримання від вас усіх даних та інформації, обґрунтовано необхідних для надання компанією Caterpillar Програмного забезпечення, і за умови, що ви повністю оплатили всі види плати за Передплатою, компанія Caterpillar гарантує вам, що Програмне забезпечення відповідатиме в усіх суттєвих аспектах Документації про програмне забезпечення, якщо і в тому вигляді, в якому воно буде надано компанією Caterpillar. За винятком випадків, заборонених чинними Законами, єдиним зобов'язанням компанії Caterpillar і вашим єдиним і виключним засобом правового захисту в разі порушення вищезазначеної гарантії є те, що компанія Caterpillar докладе комерційно обґрунтованих зусиль для виправлення невідповідних вимогам функціональних можливостей Програмного забезпечення безкоштовно. Компанія Caterpillar не несе жодних зобов'язань за цим розділом, якщо будь-яка невідповідність виникає в результаті або як наслідок: (A) будь-якого доступу до Програмного забезпечення або його використання, що не відповідає цій Угоді; (Б) використання будь-якої версії Програмного забезпечення, що не є поточною незміненою версією, для підтримки згідно з Доповненням 2; (В) використання, змінення, експлуатації або поєднання Програмного забезпечення з програмами, даними, обладнанням або документацією, що не належать компанії Caterpillar, якщо такого порушення не сталося б, якби не таке використання, змінення, експлуатація або поєднання; (Г) дотримання ваших (включно з Авторизованими користувачами) розробок, технічних характеристик або інструкцій; (Ґ) будь-якого Програмного забезпечення/служб сторонніх розробників або Компонентів із відкритим вихідним кодом; або (Д) нещасного випадку, неправомірного використання або неправильного застосування чи іншого неналежного, неадекватного або несанкціонованого встановлення, технічного обслуговування або зберігання Програмного забезпечення, Зареєстрованого активу або Обладнання.

10.2 Відмова від відповідальності ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ 10.1, СТОРОНИ CATERPILLAR НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ЧИ ІНШИХ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРАВА ВЛАСНОСТІ, НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЦІЄЮ УГОДОЮ. НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО, ЖОДНА ЗІ СТОРІН CATERPILLAR НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЮВАТИМЕ БЕЗ ПОМИЛОК АБО ПЕРЕРИВАНЬ (ЗОКРЕМА ТИХ, ЩО СПРИЧИНЕНІ КІБЕРАТАКАМИ, ШКІДЛИВИМ КОДОМ АБО ІНШИМ ЧИНОМ) АБО ЩО ВОНО БУДЕ СУМІСНЕ З БУДЬ-ЯКИМ ОБЛАДНАННЯМ АБО ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЯКЕ ПРЯМО НЕ ЗАЗНАЧЕНО В ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДПОВІДНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ. СТОРОНИ CATERPILLAR ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ, ЗАВДАНУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВАШОГО (ВКЛЮЧНО З АВТОРИЗОВАНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ) ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО ВАШ (ВКЛЮЧНО З АВТОРИЗОВАНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ) ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ВАШ (І ЇХНІЙ) ВЛАСНИЙ РОЗСУД І РИЗИК І ЩО ВИ НЕСЕТЕ ОДНООСОБОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ВАШИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ СИСТЕМАМ ЧИ АКТИВАМ, АБО ВТРАТУ ДАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ ТАКОГО ДОСТУПУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЧИ ОБМЕЖЕНЬ ТЕРМІНУ ДІЇ ТАКИХ ГАРАНТІЙ, ТОМУ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ, НАВЕДЕНІ В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ, МОЖУТЬ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВАШ (ВКЛЮЧНО З АВТОРИЗОВАНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ) ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, (ТОЧНОЇ ЧИ НЕТОЧНОЇ) ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО РОБОЧОГО СТАНУ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ АКТИВІВ ВИ НЕСЕТЕ ОДНООСОБОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАЛЕЖНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ, ПІДТРИМКУ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ АКТИВІВ І БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЦИМ РИЗИКИ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ВИНЯТКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ТАКИХ СИТУАЦІЯХ: (A) СМЕРТЬ АБО ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ, ЯКЩО ВОНИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СПРИЧИНЕНІ ГРУБОЮ НЕДБАЛІСТЮ СТОРІН CATERPILLAR; АБО (B) ШАХРАЙСТВО ЧИ УМИСНІ НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ. КОМПАНІЯ CATERPILLAR НЕ ГАРАНТУЄ ЖОДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АБО ТОЧНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПОГОДЖЕНО КОМПАНІЄЮ CATERPILLAR У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ АБО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО В ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПРИЗНАЧЕНЕ НАДАВАТИ БУДЬ-ЯКІ ФУНКЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ, КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМИ СИСТЕМАМИ АБО БЕЗПЕКОЮ, І ВИ НЕ ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИМ ЧИНОМ.

11 Обмеження відповідальності.

11.1 Обмеження; ліміт відшкодування збитків. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ВИНЯТКОМ ВІДПОВІДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СТОРІН ЗГІДНО З РОЗДІЛОМ 1.1 (ОБМЕЖЕНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ), РОЗДІЛОМ 1.8 (ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ), РОЗДІЛОМ 4.2 (НАДІСЛАНІ ДАНІ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), РОЗДІЛОМ 5 (КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ), РОЗДІЛАМИ 8.1 І 8.2 (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ) І РОЗДІЛОМ 9 (ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ), (a) ЖОДНА ЗІ СТОРІН CATERPILLAR НЕ НЕСТИМЕ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ АНІ ВИ, АНІ БУДЬ-ХТО З ВАШИХ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ, ЛІЦЕНЗІАРІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, СУБПІДРЯДНИКІВ АБО ДИСТРИБ'ЮТОРІВ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КОМПАНІЄЮ CATERPILLAR, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПІДСТАВ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИМОГ АБО ТЕОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ (i) НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВТОРИННІ, КАРАЛЬНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, (ii) ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, ДАНИХ, КЛІЄНТІВ, МОЖЛИВОСТЕЙ, БІЗНЕСУ, ОЧІКУВАНОЇ ЕКОНОМІЇ ЧИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ АБО (iii) НЕДОСТУПНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, І (б) СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН CATERPILLAR З ОДНОГО БОКУ АБО ВАС І ВАШИХ ВІДПОВІДНИХ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ, ЛІЦЕНЗІАРІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, СУБПІДРЯДНИКІВ АБО ДИСТРИБ'ЮТОРІВ З ІНШОГО БОКУ ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО У ЗВ'ЯЗКУ З НЕЮ НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ ЗАГАЛЬНУ СУМУ, СПЛАЧЕНУ ВАМИ ЗА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗБИТКІВ ПРОТЯГОМ ДВАНАДЦЯТИ (12) МІСЯЦІВ, ЩО ПЕРЕДУЮТЬ ДАТІ ОСТАННЬОЇ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИМОГ ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ. ТОБТО, ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ – ЦЕ СУКУПНИЙ ЛІМІТ, ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ВСІХ ПІДСТАВ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИМОГ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЄЇ УГОДИ Й НЕ МАЄ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО КОЖНОЇ КОНКРЕТНОЇ ВИМОГУ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ТОМУ РАЗІ ТА В ТОМУ ОБСЯЗІ, У ЯКОМУ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. 

11.2 Відсутність виключення чи обмеження відповідальності. НІЩО В ЦІЙ УГОДІ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ТА НЕ ОБМЕЖУЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОНИ ПЕРЕД ІНШОЮ СТОРОНОЮ ЗА (A) СМЕРТЬ АБО ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ, ЯКЩО ВОНИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СПРИЧИНЕНІ ГРУБОЮ НЕДБАЛІСТЮ СТОРОНИ, АБО (Б) ШАХРАЙСТВО, ЗЛОЧИННІ ДІЇ АБО УМИСНІ НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ.

12 Термін дії, припинення та призупинення.

12.1 Термін дії. Якщо дію цієї Угоди не було припинено раніше відповідно до цього Розділу 12, ця Угода залишиться чинною до завершення терміну дії всіх ваших Передплат або їх скасування ("Термін дії"). 

12.2 Припинення дії через порушення. Будь-яка зі сторін може припинити дію цієї Угоди після письмового повідомлення іншої сторони, якщо інша сторона суттєво порушить цю Угоду та не усуне таке порушення протягом дев’яноста (90) днів (за винятком несплати, коли несплата не усувається протягом тридцяти (30) днів із моменту повідомлення про прострочення платежу) після отримання письмового повідомлення про таке порушення від Сторони, що не порушила Угоду, в якому йдеться про її намір розірвати Угоду. Крім того, компанія Caterpillar може негайно припинити або призупинити дію цієї Угоди та будь-яких і всіх Передплат, (a) якщо ви є Дилером і порушуєте Угоду з дилером або (б) якщо ви придбали Передплату в Дилера за Угодою про придбання передплати й ваш Дилер повідомить компанію Caterpillar про порушення Угоди про придбання передплати. 

12.3 Припинення дії через неплатоспроможність. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цієї Угоди, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення відповідно до Розділу 13.9, якщо така інша сторона (а) стає неплатоспроможною або загалом не здійснює платежі, або не в змозі оплатити, або визнає в письмовій формі свою нездатність оплатити своєї заборгованості з настанням терміну її погашення, (б) подає заявку, дає згоду або мовчазно погоджується на призначення управителя, керуючого, адміністратора чи іншого розпорядника; (в) здійснює загальне відступлення прав на користь кредиторів або (г) порушує будь-яку справу про банкрутство, реорганізацію, боргову домовленість або іншу справу чи провадження відповідно до будь-яких місцевих законів, законів штатів або федеральних законів про банкрутство чи неплатоспроможність або будь-яке провадження у справі про розпуск або ліквідацію.

12.4 Призупинення дії. На додаток до вищезазначеного компанія Caterpillar може призупинити ваш доступ до Програмного забезпечення або його використання, повністю або частково, негайно без попереднього повідомлення (якщо Програмне забезпечення зламано або для його захисту), відповідно до Розділу 1.7, 2.2 або якщо компанія Caterpillar визначить, що: (a) обґрунтовано необхідно запобігти несанкціонованому доступу до Інформації про Програмне забезпечення; (б) ви (або Авторизовані користувачі) не дотримуєтеся будь-яких умов цієї Угоди; або (в) використання вами (або Авторизованими користувачами) Програмного забезпечення (i) становить загрозу безпеці Програмного забезпечення чи будь-якої третьої сторони, (ii) може негативно вплинути на Програмне забезпечення або системи компанії Caterpillar чи будь-якої третьої сторони, (iii) може тягнути за собою відповідальність компанії Caterpillar чи будь-якої третьої сторони або (iv) може бути заборонено чинним законодавством. Під час будь-якого такого призупинення дії Передплати ви й надалі нестимете відповідальність за всі платежі за придбані вами призупинені Передплати та за використання будь-яких Передплат, дію яких не призупинено.

12.5 Припинення надання послуг. Компанія Caterpillar може припинити надання вам доступу до Програмного забезпечення (a) після письмового повідомлення, надісланого за сто вісімдесят (180) днів, або (б) негайно для дотримання чинного законодавства. Крім того, компанія Caterpillar може будь-коли обмежити доступність Програмного забезпечення, повністю або частково, для будь-якої особи, в будь-якому географічному регіоні або юрисдикції, якщо компанія Caterpillar обґрунтовано визначить, що продовження надання Програмного забезпечення більше не захищене гарантіями через юридичні чи нормативно-правові причини. Якщо ви купуєте Передплату безпосередньо в компанії Caterpillar відповідно до цієї Угоди й компанія Caterpillar реалізує будь-яке зі своїх прав відповідно до цього Розділу, єдиним зобов’язанням компанії Caterpillar перед вами й вашим єдиним засобом правового захисту в результаті такого припинення є Пропорційне повернення коштів. Якщо ви купуєте Передплату у свого Дилера відповідно до Угоди про придбання передплати й компанія Caterpillar реалізує будь-яке зі своїх прав згідно з цим Розділом, вашим єдиним засобом правового захисту є надання вам Пропорційного повернення коштів Дилером.

12.6 Наслідки завершення терміну дії чи припинення дії. Після завершення терміну дії або припинення дії цієї Угоди всі права та ліцензії, надані вам, вашим Афілійованим особам та Авторизованим користувачам відповідно до цієї Угоди, припинять дію, і, у разі необхідності, ви негайно видалите Програмне забезпечення з усіх Зареєстрованих активів, елементів пам'яті, які перебувають у вашій власності чи під вашим контролем, або іншим чином припините будь-яке використання Обладнання. Розділи 4.2 (Використання та розкриття Інформації про Програмне забезпечення), 4.6 (Юридичні запити), 5 (Конфіденційність), 8.1 і 8.2 (Зобов'язання щодо відшкодування збитків) щодо Претензій, які виникають протягом терміну дії, 9 (Права інтелектуальної власності), 10.2 (Відмова від відповідальності), 11(Обмеження відповідальності), 12.5 12.6 (Наслідки завершення терміну дії чи припинення дії) і 13 (Інші умови) залишаться чинними після припинення дії або завершення терміну дії цієї Угоди. Крім того, якщо ви купуєте Передплату безпосередньо в компанії Caterpillar відповідно до цієї Угоди, Розділ 2.2 залишиться чинним після припинення дії або завершення терміну дії цієї Угоди; якщо ви купуєте Передплату у Дилера відповідно до Угоди про придбання передплати, Розділ 2.1 (Передплати, які продає Дилер) залишиться чинним після припинення дії або завершення терміну дії цієї Угоди. Щоб уникнути сумнівів, усі Передплати автоматично припиняють свою дію після припинення дії цієї Угоди. У разі припинення дії цієї Угоди або будь-якої Передплати відповідно до Розділів 12.2 або 12.3 за умови, що ви не порушили жодного з положень цієї Угоди на момент такого припинення, то, (i) якщо ви купуєте Передплату безпосередньо у компанії Caterpillar, вашим єдиним і виключним засобом правового захисту в результаті такого можливого порушення з боку Caterpillar буде надання вам Пропорційного повернення коштів, або, (ii) якщо ви купуєте Передплату у вашого Дилера, вашим єдиним і виключним засобом правового захисту буде надання вам Пропорційного повернення коштів вашим Дилером.

13 Інші умови.

13.1 Форс-мажор. Ні (i) Сторони Caterpillar, ні (ii) ви або ваші Афілійовані особи (чи будь-які з ваших постачальників послуг або субпідрядників чи постачальників послуг або субпідрядників ваших Афілійованих осіб відповідно) не нестимете відповідальності за будь-які затримки у виконанні або невиконання будь-яких зобов'язань (за виключенням зобов'язань щодо сплати зборів) за цією Угодою в тому обсязі, у якому такі затримки у виконанні або невиконання зобов'язань є результатом будь-якої причини, що перебуває поза розумним контролем такої особи або організації, зокрема пожеж, блокувань, пандемій, ембарго, вибухів, землетрусів, ураганів або інших природних явищ, терористичних актів, війн, епідемій, вимог до уряду, установлення цивільної або військової адміністрації, стихійного лиха, забастовок, трудових спорів або інших виробничих конфліктів, системні збоїв в електропостачанні, телекомунікаціях або інших комунальних послугах.

13.2 Переуступлення. Жодна зі сторін цієї Угоди не може переуступити або передати цю Угоду чи свої права або зобов'язання за нею, чи то за договором чи в силу закону, без попередньої згоди іншої сторони; однак Caterpillar може переуступити або передати цю Угоду чи свої права або зобов'язання за нею без вашої згоди своїм Афілійованим особам, Дилерам і постачальникам послуг. З урахуванням попереднього речення права та зобов'язання сторін за цією Угодою будуть дійсними для відповідних правонаступників і правоотримувачів кожної зі сторін і є обов'язковими для сторін та їхніх правонаступників і правоотримувачів. Будь-яка спроба переуступлення, крім як відповідно до цього розділу 13.1, вважатиметься недійсною та не матиме жодної сили.

13.3 Відсутність сторонніх бенефіціарів. За винятком випадків, передбачених у Розділі 1.1, ця Угода не створює жодних прав сторонніх бенефіціарів для жодних фізичних або юридичних осіб, які не є стороною цієї Угоди.

13.4 Спеціальні умови Apple. Цей розділ застосовується тільки в тому разі, якщо Програмне забезпечення доступне через операційну систему iOS. На додаток до вашої згоди з вищевикладеними положеннями та умовами цієї Угоди й незважаючи на будь-які протиріччя в цій Угоді, наведені нижче положення стосуються вашого (включно з Авторизованими користувачами) доступу до будь-якої версії Програмного забезпечення, сумісної з операційною системою iOS компанії Apple Inc. ("Apple"), наприклад версії Програмного забезпечення для мобільних пристроїв, і її використання. Компанія Apple не є стороною цієї Угоди та не володіє Програмним забезпеченням і не несе за нього відповідальність. Компанія Apple не надає жодних гарантій на Програмне забезпечення, за винятком, якщо це може бути застосовано, повернення вартості його придбання. Компанія Apple не несе відповідальності за технічне обслуговування чи інші послуги з підтримки Програмного забезпечення та не нестиме відповідальність за будь-які інші претензії, збитки, зобов’язання, втрати, видатки або витрати, пов’язані з Програмним забезпеченням, зокрема будь-які претензії щодо відповідальності за продукти третіх сторін, претензії через те, що Програмне забезпечення не відповідає будь-яким застосовним юридичним або нормативно-правовим вимогам, претензії, що виникають відповідно до законодавства про захист прав споживачів або подібного законодавства, а також претензії через порушення прав інтелектуальної власності. Будь-які запити або претензії, пов’язані з використанням Програмного забезпечення, зокрема ті, які стосуються прав інтелектуальної власності, мають направлятися до компанії Caterpillar. У разі, якщо будь-яка третя сторона заявить, що Програмне забезпечення або володіння ним вами (включно з володінням та користуванням Програмним забезпеченням Авторизованими користувачами) порушує права інтелектуальної власності цієї третьої сторони, компанія Apple не нестиме відповідальності за проведення розслідування, захист, урегулювання або анулювання будь-якої такої претензії, пов’язаної з порушенням прав інтелектуальної власності. Ви (включно з Авторизованими користувачами) маєте дотримуватися Правил використання, викладених в Умовах надання послуг App Store компанії Apple. Крім того, ви (включно з Авторизованими користувачами) маєте дотримуватися умов будь-якої угоди з третьою стороною, що застосовується до вас під час використання Програмного забезпечення, наприклад угоди про надання послуг бездротового передавання даних. Компанія Apple та її дочірні компанії є сторонніми бенефіціарами цієї Угоди, й після прийняття вами положень і умов цієї Угоди вони матимуть право (і вважатимуться такими, що прийняли таке право) на примусове виконання цієї Угоди щодо вас як стороннього бенефіціара цієї Угоди; незважаючи на вищезазначене, право компанії Caterpillar на реалізацію, анулювання або припинення дії будь-якої зміни, відмови від права або врегулювання за цією Угодою не залежить від згоди будь-якої третьої сторони.

13.5 Відносини між вами та компанією Caterpillar. Ви та компанія Caterpillar є незалежними сторонами для всіх цілей, пов'язаних із цією Угодою. Ви не маєте права зв'язувати компанію Caterpillar зобов'язаннями. Ви не маєте права надавати будь-якій фізичній або юридичній особі права, на що раніше компанія Caterpillar не надала дозволу в письмовій формі. Відносини сторін за цією Угодою не становитимуть партнерство або спільне підприємство для будь-яких цілей. Ви та компанія Caterpillar не маєте жодних агентських, франчайзингових або фідуціарних відносин.

13.6 Відмова. Жодна відмова від будь-якого порушення цієї Угоди не вважатиметься відмовою від будь-якого іншого порушення, і будь-яка відмова має бути оформлена в письмовій формі та підписана уповноваженим представником Сторони, яка відмовляється.

13.7 Регулююче законодавство.

(a) Ця Угода (зокрема положення про арбітраж, викладені в Розділі 13.8) регулюватиметься і тлумачитиметься відповідно до Законів штату Нью-Йорк і федерального законодавства США без обмеження сили положень законодавства країни, у якій ви маєте основне місце ведення комерційної діяльності, від яких не можна відступати в договірних відносинах, і без урахування норм колізійного права (оскільки такі законодавства застосовуються до угод, що укладаються і підлягають виконанню виключно на території США між резидентами США). 

(b) Ця Угода не регулюватиметься Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, а також будь-якими пов'язаними з нею нормативно-правовими актами чи імплементованим або успадкованими законодавством, кожне з яких прямо виключається.

13.8 АРБІТРАЖ. 

(a) УСІ СУПЕРЕЧКИ, ПРЕТЕНЗІЇ ТА РОЗБІЖНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ВИНИКАЮТЬ З НЬОГО (РАЗОМ – "СУПЕРЕЧКА"), ВИРІШУВАТИМУТЬСЯ В ОБОВ'ЯЗКОВОМУ АРБІТРАЖІ, А НЕ В СУДІ. ЯКЩО ВАШЕ ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ В США, ТО ДО АРБІТРАЖУ ТАКИХ СУПЕРЕЧОК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРО АРБІТРАЖ. 

(b) ЯКЩО ВАШЕ ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ В США АБО КАНАДІ, АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ АМЕРИКАНСЬКОЮ АРБІТРАЖНОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ("ААА") ВІДПОВІДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ ТА ПОРЯДКУ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК ААА. ЯКЩО ВАШЕ ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ В БУДЬ-ЯКІЙ КРАЇНІ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ (APAC), ТО АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ СІНГАПУРСЬКИМ МІЖНАРОДНИМ АРБІТРАЖНИМ ЦЕНТРОМ ("SIAC") ВІДПОВІДНО ДО АРБІТРАЖНОГО РЕГЛАМЕНТУ SIAC. ЯКЩО ВАШЕ ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ ЗА МЕЖАМИ США, КАНАДИ АБО БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ КРАЇНИ APAC, ТО АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ МІЖНАРОДНОЮ ТОРГОВЕЛЬНОЮ ПАЛАТОЮ ("МТП") ВІДПОВІДНО ДО АРБІТРАЖНОГО РЕГЛАМЕНТУ МТП. АРБІТРАЖНИЙ РЕГЛАМЕНТ, УКАЗАНИЙ У ЦЬОМУ ПІДРОЗДІЛІ, ІМЕНУЄТЬСЯ НАДАЛІ "РЕГЛАМЕНТ". У МЕЖАХ ЦІЄЇ УГОДИ ТЕРМІН "APAC" ОЗНАЧАЄ ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН, ЩО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ТАКІ КРАЇНИ: АВСТРАЛІЯ, БАНГЛАДЕШ, БРУНЕЙ, В’ЄТНАМ, ВАНУАТУ, ІНДІЯ, ІНДОНЕЗІЯ, КАМБОДЖА, КИТАЙ (ВКЛЮЧНО З ОСОБЛИВИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНОМ ГОНКОНГ ТА ОСОБЛИВИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНОМ МАКАО), КІРИБАТІ, ЛАОС, МАЛАЙЗІЯ, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, МОНГОЛІЯ, М'ЯНМА, НАУРУ, НОВА ЗЕЛАНДІЯ, ОСТРІВ РІЗДВА, ПАЛАУ, ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ, ПІВДЕННА КОРЕЯ, САМОА, СІНГАПУР, СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ, СХІДНИЙ ТИМОР, ТАЇЛАНД, ТАЙВАНЬ, ТОНГА, ТУВАЛУ, ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ МІКРОНЕЗІЇ, ФІДЖІ, ФІЛІППІНИ, ШРІ-ЛАНКА, ЯПОНІЯ.

(c) БУДЬ-ЯКА ЗІ СТОРІН МОЖЕ ПОЧАТИ АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ЦІЄЮ УГОДОЮ, ШЛЯХОМ ПОДАННЯ ПИСЬМОВОЇ ВИМОГИ ПРО АРБІТРАЖ У ВІДПОВІДНУ АРБІТРАЖНУ ОРГАНІЗАЦІЮ Й НАДСИЛАННЯ КОПІЇ ТАКОЇ ВИМОГИ ІНШІЙ СТОРОНІ ЦІЄЇ УГОДИ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЦІЙ УГОДІ. У ЖОДНОМУ РАЗІ ВИМОГА ПРО АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД НЕ ВИСУВАТИМЕТЬСЯ Й НЕ БУДЕ ДОЗВОЛЕНА ПІСЛЯ ДАТИ, КОЛИ ПОРУШЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ АБО РОЗГЛЯДУ ЗА ПРАВОМ СПРАВЕДЛИВОСТІ НА ОСНОВІ ТАКОЇ СУПЕРЕЧКИ БУДЕ ЗАБОРОНЕНЕ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОМ ПРО ПОЗОВНУ ДАВНІСТЬ. ЯКЩО ВАШЕ ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ В США ЧИ КАНАДІ, ТО МІСЦЕМ АРБІТРАЖУ БУДЕ ЧИКАГО, ШТАТ ІЛЛІНОЙС, США. ЯКЩО ВАШЕ ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ В КРАЇНІ APAC, ТО МІСЦЕМ АРБІТРАЖУ БУДЕ СІНГАПУР. ЯКЩО ВАШЕ ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ ЗА МЕЖАМИ США, КАНАДИ АБО БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ КРАЇНИ APAC, МІСЦЕМ АРБІТРАЖУ БУДЕ ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРІЯ. АРБІТРАЖ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ, ЯКЩО ВАШЕ ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ В НІДЕРЛАНДАХ, ВИ МОЖЕТЕ ВИРІШИТИ БУДЬ-ЯКУ СУПЕРЕЧКУ В ГОЛЛАНДСЬКИХ СУДАХ, ЗА УМОВИ, ЩО ВИ ПОВІДОМИТЕ КОМПАНІЮ CATERPILLAR ПРО ТАКИЙ ВИБІР ПРОТЯГОМ ТРИДЦЯТИ (30) ДНІВ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК КОМПАНІЯ CATERPILLAR ПОВІДОМИТЬ ВАС ПРО СВІЙ НАМІР РОЗПОЧАТИ АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД. 

(d) ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ-ЯКІ ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ТІЛЬКИ НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ОСНОВІ, А НЕ В РАМКАХ ГРУПОВОГО, КОНСОЛІДОВАНОГО АБО ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ПОЗОВУ, І ЩО СТОРОНИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ПРАВА НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЗА УЧАСТІ ПРИСЯЖНИХ. ЯКЩО З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ ПОЗОВ РОЗГЛЯДАТИМЕТЬСЯ В СУДІ, А НЕ В АРБІТРАЖІ, КОЖНА ЗІ СТОРІН ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОГО ПРАВА НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЗА УЧАСТІ ПРИСЯЖНИХ. 

(e) ЯКЩО СУМА СУПЕРЕЧКИ СТАНОВИТЬ МЕНШЕ НІЖ 100 000 ДОЛАРІВ США, ТО АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ОДНИМ АРБІТРОМ, А ЯКЩО СУМА СУПЕРЕЧКИ СТАНОВИТЬ 100 000 ДОЛАРІВ США Й БІЛЬШЕ, ТО СУПЕРЕЧКА РОЗГЛЯДАТИМЕТЬСЯ КОЛЕГІЄЮ З ТРЬОХ (3) АРБІТРІВ. ЯКЩО СУПЕРЕЧКА РОЗГЛЯДАТИМЕТЬСЯ ОДНИМ АРБІТРОМ, ТО СТОРОНИ СПРОБУЮТЬ ПРИЙТИ ДО ВЗАЄМНОЇ ЗГОДИ ЩОДО ОСОБИ АРБІТРА АБО, ЯКЩО ТАКА ДОМОВЛЕНІСТЬ НЕ МОЖЕ БУТИ ДОСЯГНУТА ПРОТЯГОМ ТРИДЦЯТИ (30) ДНІВ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ, ВІДПОВІДНА АРБІТРАЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЗНАЧИТЬ ТАКОГО АРБІТРА ВІДПОВІДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ. ЯКЩО СУПЕРЕЧКА РОЗГЛЯДАТИМЕТЬСЯ КОЛЕГІЄЮ З ТРЬОХ (3) АРБІТРІВ, КОЖНА СТОРОНА ПРИЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ АРБІТРА ЗІ СПИСКУ АРБІТРІВ, НАДАНОГО ВІДПОВІДНОЮ АРБІТРАЖНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, І ДВА АРБІТРИ, ПРИЗНАЧЕНІ СТОРОНАМИ, ВИБЕРУТЬ ТРЕТЬОГО АРБІТРА, ЯКИЙ ВИКОНУВАТИМЕ ФУНКЦІЇ ГОЛОВИ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА БУДЬ-ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ПРО ПРОТИЛЕЖНЕ, БУДЬ-ЯКА ЗІ СТОРІН МОЖЕ БУДЬ-КОЛИ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ВИМАГАТИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ В СУДІ КОМПЕТЕНТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ЗАВДАННЮ НЕПОПРАВНОЇ ШКОДИ. КОЖНА СТОРОНА НЕСТИМЕ ВЛАСНІ ВИТРАТИ НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД АБО ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ АРБІТРАЖУ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ГОНОРАРІВ АДВОКАТІВ АБО ІНШИХ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ), І СТОРОНИ ДІЛИТИМУТЬ ВИТРАТИ НА ГОНОРАРИ АРБІТРІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ВІДПОВІДНОЇ АРБІТРАЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД РЕЗУЛЬТАТУ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ. ПОЛОЖЕННЯ ЦЬОГО РОЗДІЛУ ТА РІШЕННЯ ЗА АРБІТРАЖНИМ РОЗГЛЯДОМ, ВИНЕСЕНЕ АРБІТРОМ, МОЖУТЬ БУТИ ПРИВЕДЕНІ У ВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКИМ СУДОМ КОМПЕТЕНТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ. АРБІТР (АРБІТРИ) ВИНОСИТЬ СВОЄ РІШЕННЯ В НАЙКОРОТШІ ОБҐРУНТОВАНО МОЖЛИВІ СТРОКИ ПІСЛЯ ЙОГО (ЇХ) ПРИЗНАЧЕННЯ І ПОВИНЕН (ПОВИННІ) ДОТРИМУВАТИСЯ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ.

(f) ЦЯ УГОДА ПРО АРБІТРАЖ ПРИЙМАТИМЕТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ В БУДЬ-ЯКОМУ СУДІ, ЩО МАЄ ВІДПОВІДНУ ЮРИСДИКЦІЄЮ. БУДЬ-ЯКЕ АРБІТРАЖНЕ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ АРБІТРОМ У РАМКАХ БУДЬ-ЯКОГО АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ, БУДЕ ОСТАТОЧНИМ І ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДЛЯ СТОРІН, А РІШЕННЯ МОЖЕ БУТИ ВИНЕСЕНЕ ЗГІДНО З ЧИННИМИ ЗАКОНАМИ В БУДЬ-ЯКОМУ СУДІ КОМПЕТЕНТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ.

13.9 Повідомлення. Ви погоджуєтеся з тим, що компанія Caterpillar може зв'язатися з вами в будь-який прийнятний спосіб для надання вам інформації та повідомлень, що стосуються Програмного забезпечення, цієї Угоди або для інших цілей, пов'язаних із предметом цієї Угоди. Такі засоби зв'язку можуть включати електронну пошту (через контактну інформацію, надану вами в обліковому записі Програмного забезпечення) або інтерфейс користувача Програмного забезпечення. Повідомлення для компанії Caterpillar доставлятимуться тільки рекомендованим або цінним листом із повідомленням про вручення, який необхідно надсилати на таку адресу: Caterpillar Inc., Attn: Legal Services, Deputy General Counsel-IP, 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-9600 USA. Якщо інше не передбачено чинними Законами, повідомлення набувають чинності: (a) коли їх доставлено особисто, (б) через сім (7) днів після надсилання рекомендованого чи цінного листа, листа з повідомленням про вручення, оплаченим поштовим відправленням, (в) через два (2) робочі дні після передачі кур'єру приватної служби експрес-доставки, з письмовим підтвердженням отримання, (г) у разі надсилання електронною поштою або іншими засобами електронного передавання – у момент надсилання, або, (e) якщо повідомлення опубліковано в інтерфейсі для Програмного забезпечення, – у момент публікації. Ви несете відповідальність за те, щоб адреса електронної пошти та контактна інформація у вашому профілі були точними й актуальними. Повідомлення, надіслані електронною поштою, набувають чинності в момент їх надсилання, незалежно від того, чи були вони фактично отримані.

13.10 Мова. Ця Угода укладається тільки англійською мовою, яка буде основною в усіх аспектах, і всі версії цієї Угоди будь-якими іншими мовами не будуть обов’язковими для сторін цієї Угоди. Усе листування й усі повідомлення, які мають здійснюватися чи надаватися відповідно до цієї Угоди, будуть англійською мовою.

13.11 Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Програмне забезпечення може постачатися разом із певними компонентами програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом ("Компоненти з відкритим вихідним кодом") або містити їх іншим чином на підставі відповідних ліцензійних угод на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом ("Ліцензії на ПЗ з відкритим вихідним кодом"), які наведено в Програмному забезпеченні (або в іншому місці, яке визначається компанією Caterpillar для кожної окремої ситуації). Компоненти з відкритим вихідним кодом не є частиною Програмного забезпечення, як визначено в цій Угоді, і не ліцензуються відповідно до умов цієї Угоди, але ліцензуються відповідною ліцензією на ПЗ з відкритим вихідним кодом. Ви визнаєте та приймаєте умови й положення кожної такої Ліцензії з відкритим вихідним кодом і зобов’язуєтесь їх дотримуватись. У разі виникнення суперечностей між будь-якими умовами цієї Угоди та умовами відповідних Ліцензій на ПЗ з відкритим вихідним кодом щодо кожного Компонента з відкритим вихідним кодом, такі суперечливі умови цієї Угоди не застосовуватимуться. Будь-які збори, що стягуються компанією Caterpillar у зв’язку з Програмним забезпеченням, не поширюються на будь-які Компоненти з відкритим вихідним кодом, за які не може стягуватися збір відповідно до застосовної Ліцензії на ПЗ з відкритим вихідним кодом. У тих випадках, коли умови будь-якої конкретної Ліцензії на ПЗ з відкритим вихідним кодом дають право на отримання вихідного коду відповідного Компонента з відкритим вихідним кодом (якщо такий є), такий вихідний код можна безкоштовно отримати на вебсайті http://www.cat.com/opensource або за запитом у компанії Caterpillar (за обробку такого запиту компанія Caterpillar може стягувати символічну плату).

13.12 Відповідність вимогам законодавства. 

(a) Не обмежуючи жодне інше ваше зобов'язання або зобов'язання компанії Caterpillar за цією Угодою, ви та компанія Caterpillar зобов'язуєтеся дотримуватися в усіх суттєвих аспектах усіх Законів, застосовних для виконання й реалізації кожного з ваших відповідних прав і зобов'язань та відповідних прав і зобов'язань компанії Caterpillar за цією Угодою. Дотримання вами зобов'язань за цією Угодою, зокрема Законів про етичну ділову поведінку (як визначено нижче), поширюватиметься на закони, що застосовуються до доступу до Програмного забезпечення або його використання, а також на будь-які інші ваші дії за цією Угодою. До таких законів належать закони, які застосовуються до поведінки в Інтернеті, онлайн-контенту та передавання даних (зокрема будь-яких Персональних даних) у США та із США або країни вашого проживання. Ви також будете змушувати своїх Авторизованих користувачів дотримуватись усіх таких законів. 

(b) Ви погоджуєтеся за власний рахунок забезпечити наявність (і в подальшому підтримуватимете наявність) усіх дозволів, ліцензій, погоджень і схвалень, необхідних для Програмного забезпечення або його використання за цією Угодою, зокрема щоб ви (включно з вашими Авторизованими користувачами) могли (a) отримувати та використовувати Програмне забезпечення відповідно до всіх застосовних Законів і (б) здійснювати ваші права й виконувати інші зобов'язання, які зазначено в цій Угоді (разом – "Дозволи"); однак, якщо отримання будь-якого із зазначених вище Дозволів є обов'язком компанії Caterpillar відповідно до застосовних законів і застосовні закони забороняють отримувати такі Дозволи від імені компанії Caterpillar, компанія Caterpillar отримає такі Дозволи за власний рахунок. 

13.13 Етичні норми ведення бізнесу. Без обмеження положень Розділу 13.12:

 

(a) Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що на Програмне забезпечення (включно з будь-якою Інформацією про Програмне забезпечення) поширюється дія певних державних, провінційних і місцевих законів, законів штату, правил, регламентів, директив, статутів, наказів, постанов, указів, розпоряджень і обов’язкових регуляторних керівництв ("Закони"), які включають, серед іншого, Закони про державні закупівлі та Закони стосовно хабарництва, шахрайства, корупції чи міжнародної торгівлі, наприклад Закон США про боротьбу з корупцією за кордоном, Закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом, а також усі застосовні закони інших країн, спрямовані на боротьбу з хабарництвом, і закони про торгівлю з усіма поправками, Положення США про експортний контроль від 1979 року з поправками, Правила США про міжнародну торгівлю зброєю, а також санкції, нормативно-правові акти й накази, що видаються Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США і Державним департаментом США (разом – "Закони про етичну ділову поведінку"). 

(b) Ви заявляєте та гарантуєте, що ніхто з ваших (або ваших Афілійованих осіб) співробітників, консультантів, підрядників або агентів (зокрема, але не виключно, посадових осіб, директорів, акціонерів і представників) не є іноземними посадовими особами та не мають жодного стосунку до іноземної посадової особи (як визначено в розділі 15 Зведення федеральних законів США (USC), §§ 78dd-1 (f) (1) і 78dd-3 (f) (2)), за винятком випадків, коли компанії Caterpillar було раніше повідомлено про це. Якщо ви дізнаєтеся, що будь-хто з ваших (або ваших Афілійованих осіб) співробітників, консультантів, підрядників або агентів чи їхніх родичів стане іноземною посадовою особою протягом Терміну дії цієї Угоди, ви повинні негайно повідомити про це компанію Caterpillar відповідно до Розділу 13.913.9. 

 

(c) Ви погоджуєтеся, що не будете використовувати або іншим чином експортувати, реекспортувати, передавати або випускати Програмне забезпечення (разом – "експорт"), за винятком випадків, коли це дозволено Законами Сполучених Штатів Америки й Законами юрисдикцій, у яких було здійснено доступ до Програмного забезпечення чи його використання або де розташовані будь-які машини або обладнання, пов'язані із Зареєстрованими активами. Зокрема, але не виключно, Програмне забезпечення (включно з будь-якою Інформацією про Програмне забезпечення) не може бути експортовано (зокрема й шляхом доступу до Програмного забезпечення), прямо або опосередковано: (a) на адресу будь-якої фізичної чи юридичної особи, внесеної до переліку осіб, із якими Міністерство торгівлі США, Міністерство фінансів США або Держдепартамент США заборонили здійснювати торгівлю, у силу закону чи на інших підставах; (б) з будь-якою метою чи наміром використання, забороненими урядом США, наприклад для виробництва або розповсюдження ядерної, хімічної чи біологічної зброї; або (в) в будь-який пункт призначення або транзитний пункт, який підпадає під усеосяжні санкції уряду США, до яких періодично можуть вноситися поправки, не отримавши для такого експорту належного дозволу США. Ви заявляєте та гарантуєте, що ваш (включно з Авторизованими користувачами) доступ до Програмного забезпечення та його використання не порушуватимуть жодних таких Законів і що ви не перебуваєте в жодній із таких країн або в жодному з таких списків і не перебуваєте на розгляді щодо занесення в такий список. Ви не будете (і гарантуєте, що Авторизовані користувачі не будуть) отримувати доступ до Програмного забезпечення або використовувати його для будь-яких цілей, заборонених Законами США, зокрема для розробки, проєктування, виготовлення чи виробництва ядерної, ракетної, хімічної або біологічної зброї.

13.14 Права та обов'язки державних установ. Програмне забезпечення є "Комерційною продуктом", як цей термін визначено в § 2.101 Розділу 48 Зведення федеральних правил, що складається з "Комерційного комп'ютерного програмного забезпечення" і "Документації до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення", як ці терміни використовуються в § 12.212 Розділу 48 Зведення федеральних правил або в § 227.7202 Розділу 48 Зведення федеральних правил відповідно. Згідно з § 12.212 Розділу 48 Зведення федеральних правил або §§ 227.7202-1–227.7202-4 Розділу 48 Зведення федеральних правил, залежно від обставин, це Комерційне комп'ютерне програмне забезпечення та Документація до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення надаються кінцевим користувачам державної установи відповідно до ліцензії, яка зазвичай надається громадськості, і тільки з тими правами, які надаються громадськості відповідно до умов цього документа й застосовної Ліцензійної угоди компанії Caterpillar з кінцевим користувачем державного сектора. Права та обов'язки кінцевого користувача будь-якої державної установи регулюватимуться цією Угодою, а також такою угодою з кінцевим користувачем державного сектора зі змінами, внесеними в нього письмовим доповненням, узгодженим уповноваженими представниками обох сторін. Якщо інше не змінено таким доповненням або іншим чином прямо не узгоджено в письмовій формі вповноваженими представниками компанії Caterpillar і кінцевого користувача державної установи, умови цієї Угоди регулюватимуть права та зобов'язання кожної зі сторін. Оскільки Програмне забезпечення складається з Комерційного комп'ютерного програмного забезпечення й Документації до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення, пропонованих відповідно до стандартної комерційної ліцензії, це положення, а також права та зобов'язання, що містяться в такому доповненні, замінюють собою будь-які пункти Правил федеральних закупівель ("FAR"), пункти, що містяться в Додатку щодо правил Міністерства оборони з федеральних закупівель ("DFARS"), або інші пункти або положення федеральних, місцевих органів влади й органів влади штату, що стосуються прав державної установи на комп'ютерне програмне забезпечення, технічні дані або інтелектуальну власність. 

13.15 Автономність положень угоди. Якщо застосування будь-якого положення цієї Угоди або його частини до будь-яких конкретних фактів чи обставин буде визнано арбітражною комісією або судом компетентної юрисдикції нечинним або таким, що не може бути виконано, то сторони шляхом конструктивних переговорів розроблять чинне та законне замінне положення, яке може бути виконано та яке найбільш точно відображає початкові наміри сторін з урахуванням їхніх економічних і ділових інтересів, а всі інші положення цієї Угоди залишатимуться в повній силі й діятимуть у повному обсязі в такій юрисдикції і будуть широко тлумачитися з метою здійснення намірів сторін за цією Угодою в максимально можливому обсязі. Така нечинність, незаконність або неможливість виконання положення не вплине на чинність, законність або можливість виконання такого положення в будь-якій іншій юрисдикції.

13.16 Тлумачення. Використані в цій Угоді (а) терміни "включно з" і "зокрема" призначені для включення й вважатимуться такими, що означають "включати без обмежень" або "зокрема, але не виключно", (б) слово "або" означає розділення, але не обов'язково виключає щось, (в) слова, які використовуються в цьому документі в однині, коли це дозволяє контекст, вважатимуться такими, що включають множину, і навпаки, (г) згадка "доларів" або "$" означатиме долари США, якщо інше не вказано в цьому документі, і, (ґ) якщо не вказано інше, усі згадки днів, місяців або років вважатимуться такими, яким передує слово "календарні", а "робочі дні" означатимуть дні з понеділка по п'ятницю, за виключенням святкових днів, що відзначаються компанією Caterpillar. Заголовки цієї Угоди призначені виключно для зручності посилань і не матимуть сили для тлумачення цієї Угоди.

13.17 Електронний підпис і повідомлення про згоду на розкриття інформації. Ви погоджуєтеся на використання електронних документів і записів щодо цієї Угоди та всіх майбутніх документів і записів щодо Програмного забезпечення, зокрема цього електронного підпису та повідомлення про розкриття інформації, і що таке використання задовольняє будь-які вимоги стосовно того, що компанія Caterpillar повинна надавати вам ці документи та їхній вміст у письмовій формі. Якщо ви не згодні з цим, не укладайте цю Угоду. Ви маєте право отримати паперову копію всіх документів і записів. Ви можете (a) отримати паперову копію будь-якого документа або запису (безкоштовно), (б) відкликати свою згоду на використання електронних документів і записів або (в) оновити свою контактну інформацію через свій обліковий запис Програмного забезпечення. Для отримання електронних документів і записів або отримання доступу до них ви повинні мати таке обладнання та програмне забезпечення: (i) пристрій, що забезпечує доступ в Інтернет; (ii) сумісний інтернет-браузер; і (iii) програмне забезпечення, що дає змогу отримувати й відкривати файли у форматі Portable Document Format або "PDF", як-от Adobe Acrobat Reader 8.0 або новішої версії. Для збереження документів і записів ваш пристрій повинен мати можливість завантажувати й зберігати файли у форматі PDF. Ваш доступ до цієї сторінки підтверджує, що ваша система та пристрій відповідають зазначеним вище вимогам щодо отримання, доступу та зберігання.

13.18 Повнота угоди. Ця Угода, включно з усіма додатками й доповненнями, які додані до неї чи включені в неї шляхом посилання, є повним обсягом домовленостей сторін стосовно предмета цієї Угоди та замінює собою будь-які попередні або наявні домовленості, угоди або повідомлення щодо предмета цієї Угоди. Цю Угоду може бути змінено тільки в тому вигляді, у якому це прямо передбачено в цій Угоді або в підписаній окремій письмовій угоді, укладеній сторонами цієї Угоди. 

13.19 Зміни до цієї Угоди. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, компанія Caterpillar може змінити умови та положення цієї Угоди (включно з умовами та положеннями, на підставі яких ви або компанія Caterpillar можете розірвати цю Угоду): (a) у зв’язку з випуском Оновлення або Модернізації Програмного забезпечення; (б) у зв’язку зі зміною чинного законодавства; або (в) у зв’язку з поновленням вашої Підписки – у кожному окремому випадку шляхом надання повідомлення про таку зміну умов Угоди не пізніше ніж за шістдесят (60) днів до набуття змінами чинності, якщо інше не передбачено законодавством. Вищезазначені зміни застосовуватимуться до всіх Угод, чинних на момент внесення змін, або Передплат, які купуватимуться після внесення змін. Повідомлення, передбачене цим Розділом, надаватиметься будь-якими обґрунтовано можливими засобами, які можуть включати публікацію переглянутої версії цієї Угоди в Програмному забезпеченні або надання повідомлення відповідно до Розділу 13.9. Продовження вашого доступу до Програмного забезпеченням або його використання після внесення будь-яких змін до цієї Угоди чи після набрання ним чинності означатиме вашу згоду з такими змінами. Якщо ви не бажаєте, щоб на вас поширювалися переглянуті умови цієї Угоди, ви можете припинити дію своєї Передплати та цієї Угоди відповідно до Розділу 12. Зміни до цієї Угоди або умови вашої Передплати не застосовуватимуться до будь-яких сперечок між вами та компанією Caterpillar, що виникли до дати набуття чинності змінами. Вираз "Останнє оновлення", наведений вище, вказує на те, коли цю Угоду змінено востаннє.

ДОПОВНЕННЯ 1

 

ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ: 1 СІЧНЯ 2020 Р.

Політика прийнятного використання

Ви та Авторизовані користувачі не маєте права:

(a) Публікувати, передавати або іншим чином робити доступними через Програмне забезпечення або у зв'язку з ним будь-які матеріали, які є або можуть бути: (i) погрозливими, образливими, принизливими, такими, що пропагують ненависть, мають на меті залякати або іншим чином не поважають права й гідність інших; (ii) такими, що дискредитують, зводять наклеп, є шахрайськими чи іншим чином неправомірними; (iii) непристойними, нецензурними, порнографічними або іншим чином неприйнятними; або (iv) захищеними авторським правом, товарним знаком, комерційною таємницею, правом на публічне використання або правом на недоторканність приватного життя чи будь-яким іншим правом власності, без прямої попередньої письмової згоди відповідного власника.

(b) Публікувати, передавати або іншим чином робити доступними через Програмне забезпечення або у зв'язку з ним будь-які віруси, хробаків, троянські чи шпигунські програми, приховані програми, програми з таймером дії або інші комп'ютерні коди, файли або програми, які є або є потенційно шкідливими, призначені для вторгнення чи пошкодження або перехоплення роботи будь-якого обладнання, програмного забезпечення чи устаткування або для відстеження їх використання.

(b) Використовувати Програмне забезпечення в будь-яких цілях, які є шахрайськими або іншим чином неправомірними або незаконними.

(c) Намагатися отримати несанкціонований доступ до Програмного забезпечення.

(d) Виконувати тестові атаки, випробування на вразливість, навантаження або подібні випробування Програмного забезпечення без попередньої письмової згоди Caterpillar. У будь-якому разі всі результати будь-яких таких тестів чи випробувань (незалежно від того, чи було таке випробування або тест схвалено заздалегідь) мають бути надані компанії Caterpillar і є конфіденційною інформацією компанії Caterpillar. Незважаючи на жодні інші положення про протилежне в цій Угоді або цьому Доповненні до неї, результати таких випробувань чи тестів не може бути надано будь-які третій стороні без попередньої письмової згоди компанії Caterpillar. 

(e) Збирати чи накопичувати інформацію про інших користувачів Програмного забезпечення (крім ваших Авторизованих користувачів).

(f) Втручатися в роботу або порушувати функціонування Програмного забезпечення чи серверів або мереж, які використовуються для забезпечення доступу до Програмного забезпечення, зокрема шляхом злому або пошкодження будь-якої частини Програмного забезпечення, або порушувати будь-які вимоги, процедури чи політики таких серверів або мереж.

(g) Обмежувати використання чи перешкоджати використанню Програмного забезпечення іншою особою.

(h) За винятком випадків, коли це прямо дозволено в цьому документі, відтворювати, змінювати, адаптувати, перекладати, створювати похідні роботи, продавати, здавати в оренду, в прокат, спільне використання, позичати, розповсюджувати або іншим чином використовувати будь-яку частину (або будь-яке використання) Програмного забезпечення без прямої попередньої письмової згоди компанії Caterpillar (наприклад, щодо використання API).

(i) Виконувати зворотне проєктування, декомпілювати або дизасемблювати будь-яку частину Програмного забезпечення, за винятком випадків, коли таке обмеження прямо заборонене чинними Законами. 

(j) Видаляти з Програмного забезпечення будь-які повідомлення про авторські права, товарні знаки або інші повідомлення про права власності.

(k) Робити вставки вмісту в будь-яку частину чи дзеркальну копію будь-якої частини Програмного забезпечення чи іншим чином включати будь-яку частину Програмного забезпечення до будь-якого продукту або служби без попередньої письмової згоди Caterpillar.

(l) За винятком випадків, прямо дозволених у цій Угоді, систематично завантажувати та зберігати Інформацію про Програмне забезпечення.

(m) Використовувати будь-які програми-роботи, програми для обходу, програми пошуку/отримання даних на сайті або інший ручний або автоматичний пристрій для отримання, індексування, скрейпінгу, видобутку даних або іншого збирання вмісту Програмного забезпечення чи відтворення або обходу навігаційної структури чи представлення Програмного забезпечення без прямої попередньої письмової згоди компанії Caterpillar.

(n) Використовувати Програмне забезпечення або отримувати доступ до нього для розробки продукту чи сервісу, що служить такій самій або схожій меті, що й Програмне забезпечення, або іншим чином конкурує з ним.

Ви несете відповідальність за отримання, технічне обслуговування та оплату всього обладнання й усіх телекомунікаційних та інших послуг, необхідних вам для доступу до Програмного забезпечення або його використання.

ДОПОВНЕННЯ 2

ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ: 1 СІЧНЯ 2020 Р.

Угода про підтримку MineStar

Базові послуги підтримки, включені до Передплати Програмного забезпечення – ("Бронзовий рівень")

За умови, що Клієнт дотримується Вимог щодо версії, як визначено в пункті 6.iii, і вчасно сплачує всі платежі за Передплату Програмного забезпечення, компанія Caterpillar (самостійно або через Дилера) надаватиме Клієнту наведені нижче базові послуги з підтримки та технічного обслуговування Програмного забезпечення, за виключенням інструментів Health Equipment Insights, Technician Toolbox, VIMS Converter і MineStar Command для транспортування.  

Підтримку інструментів Health Equipment Insights, Technician Toolbox і VIMS Converter забезпечує команда підтримки Cat Digital, з якою можна зв'язатися за адресою CatDigitalSupport@cat.com або для Китаю CatDigitalSupportCN@cat.com. Підтримка інструмента MineStar Command для транспортування забезпечується альтернативною Передплатою MineStar Бронзового рівня. 

1. Наведені далі терміни мають в цьому Доповненні 2 такі значення:

i. "Інцидент" – повторювана проблема, яка впливає на функціональні можливості Програмного забезпечення або на обладнання (включно з мікропрограмами), на якому постачається таке Програмне забезпечення, в обсязі, у якому воно значною мірою не функціонує відповідно до Документації до Програмного забезпечення.

ii. "Несистемний дефект" – Інцидент, щодо якого встановлено, що його не було спричинено дефектом Програмного забезпечення або Обладнання, на якому постачається таке Програмне забезпечення.

 

iii. "Додаткові функції" – додаткові доповнення до Програмного забезпечення, доступні для ліцензування за додаткову плату, які може придбати Клієнт, якщо та в тій формі, у якій вони доступні, і такі додаткові доповнення не обов’язкові для роботи базового Програмного забезпечення. Для використання Додаткових функцій може бути необхідно придбати додаткове Обладнання.

iv. "Щоквартальна плата за передплату" – сукупна загальна вартість передплати, що стягується з Клієнта за всі Передплати Програмного забезпечення на Об'єкті, яка виставляється у вигляді рахунку-фактури та підлягає сплаті щоквартально для підтримання права доступу до Програмного забезпечення та його використання для роботи системи MineStar на Об'єкті. Для більшої ясності: сума Щоквартальної вартості передплати становить сукупну загальну суму всіх платежів за рік за Програмне забезпечення, поділену на чотири (4). 

v. "Системний дефект" – Інцидент, щодо якого було встановлено, що його спричинено дефектом Програмного забезпечення або Обладнання, на якому постачається таке Програмне забезпечення. 

vi. "Оновлення" – подальші виправлення помилок, відновлення або випуски Програмного забезпечення, які надаються або робляться доступними компанією Caterpillar для всіх ліцензіатів її Програмного забезпечення, що мають право на отримання послуг із технічного обслуговування в рамках Передплати або іншим чином, без будь-яких додаткових ліцензійних зборів або оплати праці, та які зазвичай позначаються будь-якою зміною цифр праворуч від другого десяткового розділювача (наприклад, 2.2.x). Оновлення не включають Модернізацію. 

vii. "Модернізація" – наступний випуск Програмного забезпечення з удосконаленнями, додатковими можливостями чи новими функціями. Модернізація Програмного забезпечення може надаватися або робитися доступною компанією Caterpillar для всіх ліцензіатів її Програмного забезпечення у вигляді пільги за Передплату без додаткової плати за ліцензію. Компанія Caterpillar надає робочу силу для встановлення та розгортання за додаткову плату. Модернізація зазвичай позначається будь-якою зміною цифр відразу зліва чи справа від десяткового розділювача (наприклад, x.2 або 2.x). Модернізації не включають нові автономні продукти або Програмне забезпечення, яке істотно відрізняється від Програмного забезпечення, ліцензованого за Передплатою. 

2. Найбазовішим рівнем підтримки є Бронзовий рівень, який передбачає зазначені далі послуги та входить у вартість Передплати за Програмне забезпечення:

i. Доступ до довідкової служби цілодобово й без вихідних

ii. Відновлення операційної функціональності в разі Системних дефектів

iii. Керування інцидентами для інцидентів P1–P4

iv. До 10 годин технічної підтримки на місяць на кожен Об’єкт для несистемних дефектів ("Безоплатні години"), а для Об’єктів, де присутній додатковий штатний інженер із технічної підтримки продукції, не буде додаткової плати за підтримку в разі несистемних дефектів ("Підтримка в разі несистемних дефектів на об’єкті")

v. Оновлення та Модернізація Програмного забезпечення, а також розширене повідомлення про майбутні Оновлення та Модернізації Програмного забезпечення.

vi. Повідомлення про майбутні проблеми зі старінням обладнання за 6 місяців, якщо це можливо з комерційного погляду

vii. Щорічне оновлення плану розробок продукту за запитом і за наявності 

viii. Щорічне онлайн-оцінювання операторів і користувачів Програмного забезпечення для Клієнта з метою оцінки його користувачів і операторів, якщо такі є.

vii. Технічна звітність щодо інцидентів, пов'язаних із безпекою, для операцій керування.

viii. Тільки якщо Програмне забезпечення містить DSS, Служби цілодобового моніторингу без вихідних (як визначено далі) через Центр моніторингу Fleet компанії Caterpillar, як зазначено далі.

Безоплатні години не переносяться на наступний місяць. У кінці кожного місяця невикористані безоплатні години анулюються. 

3. Процес підтримки. 

i. Клієнт матиме доступ до довідкової служби для запитів і вирішення питань щодо інцидентів, яка буде доступна в активному на той час вебінструменті підтримки клієнтів Caterpillar. Наразі служба підтримки клієнтів доступна через Центр технологічних рішень ("TSC") за адресою Customertsc.cat.com або за міжнародним номером телефону +1-309-266-4034 (Північна Америка: 1-800-480-9830 або 1-309-266-4033, Австралія: 1-800-028-364, Перу: +51-31-2122-7702).   

ii. Клієнт зобов'язаний негайно повідомляти компанію Caterpillar про будь-які Інциденти, щоб отримати передбачені послуги з підтримки Програмного забезпечення.

ii. Caterpillar надаватиме кваліфіковані технічні ресурси, щоб відповісти на питання, визначити, чи є Інцидент Системним дефектом, і підтвердити пріоритетність впливу Інциденту після отримання даних щодо Інциденту від Клієнта. Компанія Caterpillar не буде далі розслідувати чи розглядати будь-які невідповідності, які неможливо буде відтворити, припускаючи, що операційну функціональність було в основному відновлено. 

iii. Caterpillar розглядатиме Інциденти відповідно до затвердженого рівня пріоритету впливу Інциденту (P1–P4), як визначено далі. 

iv. Для Клієнтів, у яких не передбачена додаткова Підтримка в разі несистемних дефектів на об'єкті, компанія Caterpillar повідомить про це Клієнта й призупинить роботу з усунення Несистемних дефектів, щойно Інцидент буде визнано Несистемним дефектом, що дасть Клієнту змогу визначити, чи хоче він зв'язатися зі своїм Дилером для отримання підтримки щодо усунення несистемних дефектів чи використати доступні Безоплатні години.

v. Caterpillar надасть персонал для аналізу, класифікації та відновлення операційної функціональності в разі Системних дефектів з метою вирішення таких Системних дефектів у рамках цілей рівня послуг, викладених далі.

vi. Компанія Caterpillar забезпечить віддалену технічну підтримку Клієнта персоналом, що володіє необхідними технічними інженерними навичками й знаннями Програмного забезпечення. 

vii. Компанія Caterpillar може призначити персонал компанії Caterpillar або Дилера, який може включати, якщо потрібно, штатного інженера з технічної підтримки продукції на місці, для вирішення проблеми на місці з урахуванням характеру Інциденту. 

viii. Компанія Caterpillar надаватиме інформацію про хід виконання / статус Системних дефектів на обґрунтовані запити Клієнта. 

x. Якщо компанія Caterpillar не зможе впровадити постійну коригувальну дію ("PCA"), Caterpillar може виконати проміжну коригувальну дію ("ICA") для відновлення операційної функціональності під час роботи над створенням PCA, яку може бути реалізовано в майбутніх Оновленнях або Модернізаціях. 

xi. У разі виникнення системних дефектів рівня серйозності P1 або P2 компанія Caterpillar призначить менеджера з інциденту, братиме участь у відеоконференціях і відеорозмовах із Клієнтом та/або іншими третіми сторонами для отримання доступної інформації, яку компанія Caterpillar визнає необхідною, а також надасть усю обґрунтовано необхідну допомогу для відновлення операційної функціональності системи.

xii. Компанія Caterpillar проведе аналіз першопричини ("RCA") Системних дефектів для визначення першопричини, якщо це потрібно на розсуд компанії Caterpillar або за письмовим запитом Клієнта, з використанням методологій та інструментів RCA, що відповідають галузевим стандартам.

xi. Компанія Caterpillar звітуватиме про Системні дефекти, що вимагають більш тривалої розробки РСА у рамках процесу постійного вдосконалення продукції ("CPI"), і відстежуватиме їх.

xii. Компанія Caterpillar щомісяця звітуватиме перед Клієнтом про основні показники рівня обслуговування, якщо на це буде обґрунтований запит Клієнта.

4. Компанія Caterpillar поставлятиме Оновлення, Модернізації та повідомлення про випуск Програмного забезпечення Клієнту (або повідомлення для Клієнта про відповідне місце завантаження), після того як Оновлення чи Модернізація Програмного забезпечення будуть випущені чи стануть доступними. Додаткові функції й нові автономні продукти, що істотно відрізняються від Програмного забезпечення, ліцензія на які надається за Передплатою, доступні тільки за додаткову плату та можуть регулюватися додатковими умовами. Будь-яке встановлення чи впровадження Оновлення не входить у межі підтримки Програмного забезпечення та має бути предметом окремої угоди про надання послуг між Клієнтом і Дилером чи компанією Caterpillar. 

5. Зобов'язання клієнта. Зобов'язання компанії Caterpillar відповідно до цього Доповнення повністю залежать від виконання Клієнтом нижчезазначених зобов’язань. У разі їх невиконання Клієнтом компанія Caterpillar не несе жодних зобов'язань за цим Доповненням. 

i. Клієнт повинен негайно інформувати компанію Caterpillar про будь-які Інциденти з Програмним забезпеченням. 

i. Клієнт повинен надавати всю необхідну інформацію та допомагати компанії Caterpillar у виявленні Інциденту.

ii. Клієнт повинен надати доступ персоналу компанії Caterpillar або Дилера до місця на об’єкті для вирішення Інциденту або доставлення Оновлення чи Модернізації у взаємно узгоджений час і співпрацювати з компанією Caterpillar (і/або будь-яким Дилером), щоб запланувати те саме. 

iii. Клієнт повинен надати весь персонал, матеріали та простір для усунення будь-якого Системного дефекту або іншого вирішення Інциденту, яких обґрунтовано вимагатиме Caterpillar.

iv. Клієнт повинен брати участь у будь-яких заходах RCA і надавати доступний персонал і ресурси, обґрунтовано необхідні компанії Caterpillar.

v. Клієнт повинен використовувати Програмне забезпечення, яке відповідає Вимогам щодо версії. Інакше застосовуватиметься додаткова Плата за неактуальну версію, як зазначено в Розділі 6. iv. далі.

vi. Клієнт повинен відповідати на запити Caterpillar щодо оновлення Програмне забезпечення для виконання Вимог щодо версії та завершити такі оновлення протягом шістдесяти (60) днів з моменту отримання такого повідомлення. 

vii. Клієнт повинен надати ім'я основної контактної особи кожного Об'єкта для всіх служб підтримки та технічного обслуговування Програмного забезпечення та виконувати необхідні інструкції, надані компанією Caterpillar (прямо або опосередковано через Дилера, уповноваженого надавати такі інструкції). 

viii. Клієнт повинен надати віддалений доступ до Програмного забезпечення на обґрунтований запит Caterpillar (самостійно або через будь-якого Дилера), щоб компанія Caterpillar могла надавати послуги для Програмного забезпечення. Такий віддалений доступ здійснюватиметься через інструменти, визначені Клієнтом, і потребуватиме загальнодоступного підключення до Інтернету. Клієнт повинен гарантувати, що компанія Caterpillar (або Дилер) має доступ до таких інструментів. 

x. Для будь-якого Програмного забезпечення, що забезпечує можливість автономної та напівавтономної роботи, Клієнт повинен (i) окремо взаємодіяти з компанією FTP Solutions для отримання їхнього програмного забезпечення системи моніторингу стабільності комунікаційної мережі ("Програмне забезпечення FTP") для використання Клієнтом, компанією Caterpillar і Дилером, або (ii) дозволити компанії Caterpillar (самостійно або через Дилера) установити Програмне забезпечення FTP для використання компанією Caterpillar і Дилером. Якщо Клієнт скористається варіантом (ii) вище, Клієнт цим визнає та погоджується з тим, що він не буде бенефіціаром Програмного забезпечення FTP, включно з функціями пошуку й усунення несправностей у комунікаційній мережі, а компанія Caterpillar не буде та не зможе надавати Клієнту інформацію, засновану на Програмному забезпеченні FTP, щодо способів усунення несправностей у комунікаційній мережі. 

xi. Спроєктувати, встановити та обслуговувати комунікаційну та IT-інфраструктуру для ефективної експлуатації системи

xi. Оплатити роботу компанії Caterpillar або Дилера з установлення Оновлення за запитом Клієнта на встановлення.

6. Обмеження та виключення.

i. Підтримка Програмного забезпечення не включає надання підтримки або допомоги щодо Несистемних дефектів у разі перевищення Безоплатних годин. Компанія Caterpillar може виставити Клієнту рахунок-фактуру за час і матеріали, витрачені під час визначення Інциденту, який виявився результатом Несистемного дефекту, у разі перевищення часу Безоплатних годин. Щойно Інцидент буде визнано Несистемним дефектом, Клієнт може вирішити звернутися до свого Дилера по додаткові можливості послуг підтримки або, за запитом, компанія Caterpillar продовжуватиме надавати послуги Клієнту за поточним на той момент погодинним тарифом Caterpillar, за яким буде виставлено рахунок-фактуру, і Клієнт здійснить оплату з урахуванням часу та матеріалів за повні години, що перевищують Безоплатні години. Незважаючи на вищезазначене, у разі будь-якого Несистемного дефекту рівня серйозності P1 або P2, коли компанія Caterpillar не може зв'язатися з Клієнтом, компанія Caterpillar може на власний розсуд продовжити надання послуг Клієнту за поточним на той момент погодинним тарифом компанії Caterpillar, за яким буде виставлено рахунок-фактуру, і Клієнт здійснить оплату з урахуванням часу та матеріалів за повні години, що перевищують Безоплатні години. Для більшої ясності: цей Розділ 6.i. не поширюється на Клієнта, у якого є додаткова послуга Підтримки в разі несистемних дефектів на об'єкті.

i. Будь-які запити на підтримку Програмного забезпечення у зв'язку з Несистемними дефектами у разі перевищення Безоплатних годин не покриваються платою за Передплату Програмного забезпечення. Безоплатні години не переносяться й не накопичуються. Усі наступні додаткові години в разі несистемних дефектів оплачуватимуться за поточним на той момент погодинним тарифом Caterpillar залежно від часу роботи й використаних матеріалів. Для більшої ясності: цей розділ 6.ii. не поширюється на Клієнта, у якого є додаткова послуга Підтримки в разі несистемних дефектів на об'єкті.

iii. Клієнт зобов'язаний підтримувати Програмне забезпечення MineStar у поточній версії або принаймні в межах двох попередніх версій (тобто n-2) ("Вимога щодо версії"). Компанія Caterpillar надаватиме підтримку й технічне обслуговування Програмного забезпечення тільки в разі виконання однієї з таких вимог: (i) Клієнт виконав Вимогу щодо версії; (ii) Клієнт оформив замовлення на покупку нового Програмного забезпечення або обладнання, щоб нове Програмне забезпечення або обладнання відповідало Вимогам щодо версії, але компанія Caterpillar не змогла надати вказане Програмне забезпечення або обладнання; (iii) з моменту випуску поточної версії Програмного забезпечення пройшло менше ніж шістдесят (60) днів, а випуск поточної версії призвів до того, що Клієнт не виконав Вимогу щодо версії; або (iv) Клієнт сплачує Плату за неактуальну версію, як це визначено в Розділі 6.iv. далі, і компанія Caterpillar має можливість надавати підтримку Програмного забезпечення. Цільові показники рівня обслуговування, зазначені в Розділі 8 нижче, не застосовуються до будь-якої підтримки, якщо Клієнт не виконує Вимогу щодо версії.

iv. У разі якщо Клієнт повинен сплачувати Плату за неактуальну версію для підтримання права на використання Програмного забезпечення MineStar і отримання підтримки для Програмного забезпечення MineStar, компанія Caterpillar (або Дилер на розсуд компанії Caterpillar) стягуватиме з Клієнта додаткову плату, що дорівнює поточній на той момент Щоквартальній платі за передплату ("Плата за неактуальну версію"). Для більшої ясності: Клієнт сплачує додатково стовідсотковий (100%) платіж за неактуальну версію в разі її невідповідності Вимозі щодо версії. Після повідомлення Клієнта й надання йому можливості здійснення платежу протягом тридцяти (30) днів компанія Caterpillar може призупинити доступ Клієнта до Програмного забезпечення або його використання через несплату Плати за неактуальну версію.

v. Підтримка Програмного забезпечення згідно із цим Доповненням також не поширюється на зазначені нижче випадки, і компанія Caterpillar не несе жодних зобов'язань згідно з цим Доповненням у таких випадках:

a. Інцидент, який, незважаючи на обґрунтовано необхідні зусилля персоналу служби підтримки компанії Caterpillar, не може бути відтворено, повторено або іншим чином ідентифіковано.

b. Програмне забезпечення в середовищах Клієнта для тестування прийнятності для користувача (UAT), тестування методом моделювання або аналогічних середовищах тестування ("Середовище тестування"). Клієнт самостійно відповідальний за створення й технічне обслуговування свого Середовища тестування. Компанія Caterpillar забезпечує підтримку Середовища тестування за додаткову плату, якщо потрібно.

b. Ремонт або обслуговування будь-якого Обладнання чи Зареєстрованих Активів, що використовуються у зв'язку з Програмним забезпеченням. За можливості застосовуватиметься поточна на певний момент часу стандартна гарантійна політика компанії Caterpillar.

c. Підтримка технічної інфраструктури Клієнта, зокрема, але не виключно, серверів і мереж бездротового зв’язку або будь-яке Програмне забезпечення/служби сторонніх розробників, будь-які Сторонні системи чи інше обладнання, програмне забезпечення або системи, які не надаються компанією Caterpillar.

d. Інциденти, що виникли в результаті помилок або несправностей у Зареєстрованих активах.

e. Інциденти, пов'язані з мережевим обладнанням зв’язку, програмним забезпеченням чи змінами в системі, або такі, що виникли в результаті невиконання Клієнтом вимог щодо системи, викладених у Документації про Програмне забезпечення.

f. Перенесення баз даних Oracle на SQL-сервер, зміни та оновлення серверної та клієнтської операційних систем.

g. Перенесення, змінення або оновлення баз даних.

h. Послуги з упровадженню або встановлення Програмного забезпечення або будь-якої Модернізації.

i. Зміни або оновлення операційної системи клієнта, зокрема, але не виключно, шифрування, резервне копіювання, відновлення після збою або зміни конфігурації брандмауера.

j. Відвідування Об’єкта або будь-якого іншого місця для надання підтримки в разі несистемних дефектів.

k. Інциденти або інші помилки чи несправності, які було спричинено будь-яким Бета-продуктом або виникли в результаті його встановлення чи використання.

vi. У разі якщо Клієнт просить надати будь-які послуги, які інакше виключені, як зазначено вище, і компанія Caterpillar погоджується надати такі послуги, компанія Caterpillar надасть цінову пропозицію, що включає проїзд, на надання таких послуг за чинними на той момент тарифами компанії Caterpillar. Якщо Клієнт не оформить письмове замовлення на покупку протягом семи (7) днів, компанія Caterpillar не зобов’язана надавати такі послуги.

vi. Компанія Caterpillar не зобов'язана надавати будь-які Оновлення, Модернізації або Додаткові функції, які можуть бути предметом нової ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, як це передбачено Угодою, якщо тільки та доки Клієнт не укладе таку нову ліцензійну угоду з кінцевим користувачем. 

vii. Компанія Caterpillar не зобов'язана надавати персонал, постійно або тимчасово розташований на Об'єкті. Будь-які такі послуги мають бути предметом окремої письмової угоди.

7. Послуги моніторингу DSS. Тільки якщо Придбане програмне забезпечення є DSS, зазначені нижче послуги ("Послуги моніторингу") включено в підтримку Бронзового рівня: 

 

i. Caterpillar підтримуватиме роботу центру моніторингу за межами Об'єкта, який працюватиме цілодобово й без вихідних і на якому будуть залучені консультанти з безпеки, які переглядають файли подій, надіслані з DSS. На чергуванні постійно перебуватимуть щонайменше два консультанти. Консультанти збирають та інтерпретують дані про події та забезпечують зв'язок з Об'єктом, на якому потенційно відбулася підтверджена подія втоми. Не обмежуючи вищезазначених положень, консультанти будуть:

a. Субкласифікувати подію

a. Орієнтуватися на двохвилинний час обробки запиту для підтверджених подій утоми, що активують контакт з Об'єктом відповідно до Плану управління втомою на Об'єкті, наданого компанії Caterpillar у письмовій формі. Можуть виникати умови, що впливають на двохвилинний час відгуку. Ці умови включають, серед іншого, таке:

1. GPS не працює на Обладнанні DSS 

1. Моніторинг у реальному часі не розпочато

2. Оновлення сервера Caterpillar

3. Оновлення програмного забезпечення Клієнта

4. Виявлені оновлення Програмного забезпечення

5. Надзвичайна ситуація Caterpillar на об'єкті

6. Зареєстровані активи не позначені як "відстежуються" в DSS 

7. Зареєстровані активи не призначені для відповідного об'єкта в межах DSS 

8. Підключення до мережі обладнання DSS

ii. Включено такі послуги звітності компанії Caterpillar:

a. Налаштування автоматичних щоденних зведених звітів про події відповідно до Документа з вимогами клієнта ("CRD"), що надається в письмовому вигляді компанії Caterpillar.

a. Налаштування автоматичних щотижневих звітів для Об'єкта відповідно до CRD.

b. Звітування про діагностику Обладнання DSS, зокрема про невиявлені камери, неправильне розташування камер, невиявлену систему GPS і неактивні інфрачервоні випромінювачі.

c. Обмежені послуги з видобування відеоданих, як описано в Розділі 1.12 цієї Угоди з кінцевим користувачем Програмного забезпечення.   

8. Класифікації пріоритетності системних дефектів. У наведених нижче таблицях визначено (1) рівень серйозності системного дефекту та (2) класифікацію пріоритетів системного дефекту, а також пов’язані з нею цільові показники рівня послуг для підтримки, що надається для Програмного забезпечення. 

ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ: 1 СІЧНЯ 2020 Р.

Політика прийнятного використання

Ви та Авторизовані користувачі не маєте права:

(a) Публікувати, передавати або іншим чином робити доступними через Програмне забезпечення або у зв'язку з ним будь-які матеріали, які є або можуть бути: (i) погрозливими, образливими, принизливими, такими, що пропагують ненависть, мають на меті залякати або іншим чином не поважають права й гідність інших; (ii) такими, що дискредитують, зводять наклеп, є шахрайськими чи іншим чином неправомірними; (iii) непристойними, нецензурними, порнографічними або іншим чином неприйнятними; або (iv) захищеними авторським правом, товарним знаком, комерційною таємницею, правом на публічне використання або правом на недоторканність приватного життя чи будь-яким іншим правом власності, без прямої попередньої письмової згоди відповідного власника.

(b) Публікувати, передавати або іншим чином робити доступними через Програмне забезпечення або у зв'язку з ним будь-які віруси, хробаків, троянські чи шпигунські програми, приховані програми, програми з таймером дії або інші комп'ютерні коди, файли або програми, які є або є потенційно шкідливими, призначені для вторгнення чи пошкодження або перехоплення роботи будь-якого обладнання, програмного забезпечення чи устаткування або для відстеження їх використання.

(c) Використовувати Програмне забезпечення в будь-яких цілях, які є шахрайськими або іншим чином неправомірними або незаконними.

(d) Намагатися отримати несанкціонований доступ до Програмного забезпечення.

(e) Виконувати тестові атаки, випробування на вразливість, навантаження або подібні випробування Програмного забезпечення без попередньої письмової згоди Caterpillar. У будь-якому разі всі результати будь-яких таких тестів чи випробувань (незалежно від того, чи було таке випробування або тест схвалено заздалегідь) мають бути надані компанії Caterpillar і є конфіденційною інформацією компанії Caterpillar. Незважаючи на жодні інші положення про протилежне в цій Угоді або цьому Доповненні до неї, результати таких випробувань чи тестів не може бути надано будь-які третій стороні без попередньої письмової згоди компанії Caterpillar.

(f) Збирати чи накопичувати інформацію про інших користувачів Програмного забезпечення (крім ваших Авторизованих користувачів).

(g) Втручатися в роботу або порушувати функціонування Програмного забезпечення чи серверів або мереж, які використовуються для забезпечення доступу до Програмного забезпечення, зокрема шляхом злому або пошкодження будь-якої частини Програмного забезпечення, або порушувати будь-які вимоги, процедури чи політики таких серверів або мереж.

(h) Обмежувати використання чи перешкоджати використанню Програмного забезпечення іншою особою.

(i) За винятком випадків, коли це прямо дозволено в цьому документі, відтворювати, змінювати, адаптувати, перекладати, створювати похідні роботи, продавати, здавати в оренду, в прокат, спільне використання, позичати, розповсюджувати або іншим чином використовувати будь-яку частину (або будь-яке використання) Програмного забезпечення без прямої попередньої письмової згоди компанії Caterpillar (наприклад, щодо використання API).

(j) Виконувати зворотне проєктування, декомпілювати або дизасемблювати будь-яку частину Програмного забезпечення, за винятком випадків, коли таке обмеження прямо заборонене чинними Законами.

(k) Видаляти з Програмного забезпечення будь-які повідомлення про авторські права, товарні знаки або інші повідомлення про права власності.

(l) Робити вставки вмісту в будь-яку частину чи дзеркальну копію будь-якої частини Програмного забезпечення чи іншим чином включати будь-яку частину Програмного забезпечення до будь-якого продукту або служби без попередньої письмової згоди Caterpillar.

(m) За винятком випадків, прямо дозволених у цій Угоді, систематично завантажувати та зберігати Інформацію про Програмне забезпечення.

(n) Використовувати будь-які програми-роботи, програми для обходу, програми пошуку/отримання даних на сайті або інший ручний або автоматичний пристрій для отримання, індексування, скрейпінгу, видобутку даних або іншого збирання вмісту Програмного забезпечення чи відтворення або обходу навігаційної структури чи представлення Програмного забезпечення без прямої попередньої письмової згоди компанії Caterpillar.

(o) Використовувати Програмне забезпечення або отримувати доступ до нього для розробки продукту чи сервісу, що служить такій самій або схожій меті, що й Програмне забезпечення, або іншим чином конкурує з ним.

Ви несете відповідальність за отримання, технічне обслуговування та оплату всього обладнання й усіх телекомунікаційних та інших послуг, необхідних вам для доступу до Програмного забезпечення або його використання.

Додаток 2 до Додатку 1 міститься в Угоді про підписку