MineStar Software – Software End User Agreement


English  |  Spanish  |  French  |  Portuguese  |  Russian  |  Indonesian  |  Ukrainian


SON GÜNCELLEME: 1 MAYIS 2022

YAZILIM SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

Lütfen işbu Yazılım Son Kullanıcı Sözleşmesini ("Sözleşme") dikkatle okuyun. Bu Sözleşmeyi (veya aşağıda tanımlandığı şekilde bir Temsilci Abonelik Satın Alma Sözleşmesini) imzalayarak, bu Sözleşme için "Kabul et" (veya benzer bir terim) seçeneğine tıklayarak ya da Yazılıma erişerek veya Yazılımı kullanarak (aşağıda tanımlandığı şekilde) bu Sözleşmeye yasal olarak tabi olduğunuzu onaylarsınız.

Bu Sözleşme, bir Aboneliğin satın alınması veya yenilenmesi (aşağıda tanımlandığı gibi) ile bağlantılı olarak belirlenen tüzel kişi (veya bir tüzel kişi atanmamışsa temsil ettiğiniz tüzel kişi) (toplu olarak "Müşteri" ve "siz") ve Delaware merkezli bir şirket olan Caterpillar Inc. ("Caterpillar") arasındadır. Bu Sözleşme, bu Yazılımın, Abonelik Satın Alma Sözleşmesi uyarınca (aşağıda belirtildiği gibi) Müşteriye lisanslanması veya Sözleşme Dönemi boyunca Caterpillar tarafından Müşteriye sağlanması itibarıyla, herhangi bir yazılıma ve ilgili mobil uygulamalara, yazılım indirmelerine, destek hizmetlerine, uygulama hizmetlerine, API'lere ve bunların (toplu olarak "Yazılım") herhangi biri aracılığıyla kullanıma sunulduğu ölçüde tüm içerik ve verilere erişiminiz ve bunları kullanımınızla ilgilidir.

CATERPILLAR VEYA BIR TEMSILCI ILE BU SÖZLEŞMEYI VEYA BIR ABONELIK SATIN ALMA SÖZLEŞMESINI IMZALAYARAK, BU SÖZLEŞME IÇIN "KABUL EDIYORUM" SEÇENEĞINE TIKLAYARAK VEYA HERHANGI BIR KAPASITEDE YAZILIMA ERIŞEREK VEYA YAZILIMI KULLANARAK, (1) YASAL YAŞTA OLDUĞUNUZU VE BU SÖZLEŞMEYI KABUL ETMEK IÇIN YASAL KAPASITEYE SAHIP OLDUĞUNUZU ONAYLARSINIZ VE (2) BU TÜR EYLEMLERI GERÇEKLEŞTIRDIĞINIZ EN ERKEN TARIH ("GEÇERLILIK BAŞLANGIÇ TARIHI") ITIBARIYLA GEÇERLI OLMAK ÜZERE BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI KALMAYI KABUL EDERSINIZ. BU SÖZLEŞMEYI, ÇALIŞTIĞINIZ ŞIRKET GIBI TÜZEL BIR KIŞI ADINA IMZALIYORSANIZ SÖZ KONUSU TÜZEL KIŞIYI BAĞLAYICI YASAL YETKIYE SAHIP OLDUĞUNUZU CATERPILLAR'A BEYAN EDERSINIZ.

BU SÖZLEŞME, BÖLÜM 13.8 IÇERISINDE, IHTILAFLARIN GIDERILMESI IÇIN MAHKEME YERINE ARABULUCULUK YÖNTEMININ KULLANILMASINI ZORUNLU KILAN, IHTILAFLAR IÇIN ZORUNLU ARABULUCULUK HÜKÜMLERI IÇERIR.

1 Yazılım.

1.1 Sınırlı Kullanım Lisansı. Bu Sözleşme, doğrudan Caterpillar'dan veya Abonelikleri yeniden satma yetkisi olan bir temsilciden ("Temsilci") satın alınan veya herhangi bir şekilde elde edilen Abonelikler uyarınca (aşağıda tanımlandığı üzere) Yazılıma erişiminiz ve Yazılımı kullanımınız ve Yazılımın size sağlanmasıyla ilgili olarak sizinle Caterpillar arasındaki hüküm ve koşulları ortaya koyar. Caterpillar'ın Yazılımı sağlaması için makul olarak gerekli olan tüm veri ve bilgilerin sizden alınması da dahil olmak üzere bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak Caterpillar, Yetkili Kullanıcıların (aşağıda tanımlandığı şekilde), bu Sözleşmede ve Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde (aşağıda belirtildiği şekilde) belirtilen kullanım sınırlamalarına tabi olarak sadece Sahalardaki dahili işler (aşağıda tanımlandığı şekilde), Kayıtlı Makinelerin bakımı, servisi ve çalıştırılması amacıyla (aşağıda tanımlandığı şekilde) yalnızca makine tarafından okunabilir nesne kodu biçiminde ya da sadece size amacı dahilinde kullanmanız için teslim edilen ve Yazılımın teslimat sırasında yerleşik olduğu donanım ("Donanım") üzerinde Yazılıma erişmeleri ve Yazılımı kullanmaları için size sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, alt lisansı verilemez, aktarılamaz ve devredilemez bir lisans verir. Yukarıdakilere bir sınırlama getirmeksizin, tüm Yazılımlar, Yazılımın içinde veya beraberinde (veya Caterpillar tarafından zaman zaman belirlenen başka bir yerde) bulunan, Caterpillar'ın Yazılım için yayınlanmış kullanıcı belgelerine ("Yazılım Belgeleri") sıkı bir şekilde uyularak kullanılmalıdır. Yazılım hiçbir durumda üçüncü tarafların yararına veya adına kullanılamaz. Bu lisans, doğrudan Caterpillar'dan veya bir Temsilciden satın alınan ve Abonelik için geçerli koşulları belirleyen ("Abonelik Satın Alma Sözleşmesi") Aboneliklere tabidir. Temsilciyseniz Abonelik Satın Alma Sözleşmesi Caterpillar ile yapılmalıdır.

 

1.2 Tüm Hakları Saklıdır. Bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, Caterpillar ve lisans verenleri, Yazılıma ve Yazılım Belgelerine ilişkin tüm hakları saklı tutar. Tüm Yazılımlar lisanslıdır, satılmaz

1.3 Çelişki. Bu Sözleşmenin hükümleri ile Müşteri ve Temsilciniz arasındaki herhangi bir ayrı Abonelik Satın Alma Sözleşmesi arasında bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olur.

1.4 Güncellemeler; Özellik ve İşlevlerin Kullanılabilirliği; Ekstra Hizmetler. Caterpillar, herhangi bir zamanda, Yazılım için olan veya özelliklerinin ve işlevlerinin herhangi bir kısmına ilişkin Güncellemeleri (Ek 2'de tanımlandığı şekilde) değiştirebilir, yükseltebilir veya başka şekillerde piyasaya sunabilir veya herhangi bir belirli Abonelik seviyesinde bulunan özellikleri ve işlevleri başka şekillerde değiştirebilir. Aksi açıkça ve ayrı olarak Caterpillar tarafından kabul edilmedikçe, tüm Güncellemeler bu Sözleşmenin koşullarına tabidir ve otomatik olarak bu Sözleşmenin hükümleri uyarınca size lisanslanan Yazılımın bir parçası haline gelir. Yazılımın belirli özellikleri ve işlevleri, Kayıtlı Makinelerin veya Donanımın kendine özgü yapılandırmasına dayalı olarak veya yalnızca belirli Abonelik seviyeleri için sunulabilir ve bu nedenle, Abonelik seviyenizin bir parçası olarak size sunulmayabilir. Opsiyonel Özelliklere (Ek 2'deki Bronz Desteği bölümünde tanımlandığı şekilde) erişmek veya bunları kullanmak için ek ücret ödemeniz gerekebilir. Ek olarak, Donanım veya Kayıtlı Makineler için ekstra hizmetler veya Caterpillar'ın ya da Temsilcinizin sunduğu diğer profesyonel hizmetler, bu Sözleşme kapsamında açıkça sağlanmaz ve ayrı bir sözleşmenin konusu olmalıdır. Bu Sözleşmenin dışında kalan hizmetler, açıkça; bu Sözleşmede açıkça sağlanmayan telematik bağlantısı, sıvı numunesi alma, incelemeler, ek destek, uygulama, kurulum ve tüm benzer hizmetleri içerir. Bu tür ek hizmetler Yazılımı kullanımınızdan toplanan veya elde edilen bilgiler ile geliştirilmiş olsa bile, bu tür hizmetleri almak için Caterpillar, Temsilciniz veya üçüncü taraflarla ayrı sözleşmeler yapmanız gerekir.

1.5 Yetkili Kullanıcılar. Yetkili Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm Yazılım erişimi ve Yazılım kullanımından yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Tüm Yetkili Kullanıcıların yalnızca bu Sözleşmeye uygun olarak Yazılıma erişmesini ve Yazılımı kullanmasını sağlarsınız. Yukarıdakileri sınırlamadan, sizin (veya Bağlı Kuruluşlarınızın) Yetkili Kullanıcılar olarak belirlediğiniz danışmanlar ve yüklenicilerle, söz konusu danışmanların ve yüklenicilerin bu Sözleşme kapsamında kendileri için geçerli olan yükümlülüklere uymayı kabul ettikleri yazılı bir sözleşme yapmanız gerekir. Yetkili Kullanıcıların Yazılıma erişimleri veya Yazılımı kullanımları ile ilgili tüm eylemlerinden toplu halde ve ayrı ayrı sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Yetkili Kullanıcılar Caterpillar'a karşı hiçbir rücu hakkına sahip değildir ve bu Sözleşme uyarınca üçüncü taraf lehtar değildir. Müşteri, tüm Yetkili Kullanıcıların Caterpillar tarafından gerekli olabilecek herhangi bir eğitimi ve Yetkili Kullanıcıların, Yazılımı Yazılım Belgeleri ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası dahil olmak üzere bu Sözleşmeye uygun olarak kullanmaları için yeterli olan diğer eğitimleri almış olmalarını sağlamaktan sorumludur. Bu Sözleşme kapsamında:

"Bağlı Kuruluş", üçüncü bir tarafı kontrol eden, üçüncü tarafça kontrol edilen veya üçüncü bir tarafla ortak kontrol altında olan (ama yalnızca bu tür kontrol mevcut olduğu sürece) herhangi bir yasal tüzel kişidir. Burada "kontrol", Bağlı Kuruluşun öz kaynaklarının veya yöneticilerin ya da ilgili yönetim otoritesinin seçiminde oy hakkı bulunan hisselerinin yüzde elliden (%50) fazlasını elinde bulundurmak anlamına gelir. Kontrol için yürürlükteki Yasaların izin verdiği oran sözü geçen yüzdeden düşükse o oran geçerli olur.

"Yetkili Kullanıcılar", Yazılıma erişme ve onu kullanma yetkisi verdiğiniz çalışanlarınızı veya Bağlı Kuruluşlarınızın çalışanlarını, hizmet sağlamak için gerektiği şekilde Yazılıma erişme veya kullanma ihtiyacı olan, sizin adınıza veya Bağlı Kuruluşlarınız (sırasıyla) adına söz konusu hizmetleri sunan sizin ve Bağlı kuruluşlarınızın yüklenicilerini ve danışmanlarını ifade eder. Yetkili Kullanıcılar, Caterpillar'ın açık yazılı izni ve lisansı olmadan herhangi bir nedenle kendi dahili amaçları için Yazılımı kullanamazlar.

1.6 Kabul Edilebilir Kullanım. Yürürlükteki tüm Yasalara uymalı ve tüm Yetkili Kullanıcıların da uymasını sağlamalısınız: Yazılımı yalnızca şunlara uygun olarak kullanmalı ve tüm Yetkili Kullanıcıların da bunlara uygun şekilde kullanmasını sağlamalısınız: (a) Yazılımın içinde veya beraberinde (veya zaman zaman Caterpillar tarafından belirlenen başka bir yerde) bulunan ve güncel sürümü Yazılım Belgeleriyle birlikte Ek 1'de yer alan "Kabul Edilebilir Kullanım Politikası", (b) Yazılım Belgeleri, (c) işbu Sözleşme ve (d) Abonelik Satın Alma Sözleşmesi. Yazılım yalnızca, Yazılım Belgelerinde belirtilen gereksinimleri karşılayan veya aşan donanıma ya da ekipmana kurulabilir.

1.7 Hesaplar. Her Yetkili Kullanıcı, Yazılıma erişmek ve Yazılımı kullanmak için Caterpillar'ın sağladığı ve sizin ve/veya her Yetkili Kullanıcının bir hesap oluşturmanızı gerektirebilecek oturum açma talimatlarını (zaman zaman değişebilir) izlemelidir. Böyle bir durumda Caterpillar, talep ettiğinizde her Yetkili Kullanıcıya bir kullanıcı adı (örneğin, Kurumsal Web Güvenliği (CWS) Kimliği) sağlayabilir ve her Yetkili Kullanıcının Yazılıma erişmek ve Yazılımı kullanmak için bir parola oluşturmasını isteyebilir. Yetkili Kullanıcının üçüncü taraf bir yüklenici veya danışman olması durumunda Caterpillar, herhangi bir kullanıcı adı sağlamadan önce yukarıda gerektirildiği şekilde söz konusu yüklenici veya danışmanla imzalanan yazılı sözleşmenin bir kopyasını isteyebilir. Ayrıca, Yetkili Kullanıcılardan Caterpillar tarafından talep edilen belirli kayıt bilgilerini Caterpillar'a veya Temsilcinize sağlamaları ve böyle bir durumda Caterpillar'da bulunan söz konusu bilgileri güncel tutmaları istenebilir. Temsilcinizden bir Abonelik Satın Alma Sözleşmesi uyarınca bir Abonelik satın alıyorsanız Yetkili Kullanıcılarınızın Yazılıma erişmeleri ve Yazılımı kullanmaları için hesaplar oluşturmak üzere Temsilcinizle birlikte çalışmanız gerekebilir. Yetkili Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir bilginin sahte, yanlış veya eksik olduğundan şüphelenmek için Caterpillar'ın veya Temsilcinizin makul gerekçeleri olması durumunda Caterpillar, bildirimde bulunmadan, doğrudan veya Temsilciniz aracılığıyla Yazılıma erişim ve Yazılımı kullanım hakkınızı (tüm Yetkili Kullanıcılar dahil) askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir. HER IKI DURUMDA DA, YAZILIMA ERIŞIMINIZI ASKIYA ALMAK VEYA SONLANDIRMAK AMACIYLA CATERPILLAR'A VEYA TEMSILCINIZE AÇIKÇA MAKUL ZAMANLARDA VE MAKUL BIR BILDIRIM UYARINCA SAHANIZA GIRME VE KAYITLI MAKINELERINIZE VEYA DONANIMINIZA ERIŞME HAKKI VERMIŞ OLURSUNUZ. Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın Yazılıma erişiminiz ve Yazılımı kullanımınızla ilgili tüm kimlik doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumaktan siz sorumlu olursunuz. Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin olası kötüye kullanımı, kaybı veya ifşa durumu ya da Yazılımla ilgili herhangi bir güvenlik olayı tespit ederseniz derhal Caterpillar'ı bilgilendirmelisiniz.

1.8 Kullanım Sınırlamaları.

(a) Kayıtlı Makineler. Sahip olduğunuz, kiraladığınız veya başka bir şekilde kontrol ettiğiniz donanım, cihazlar, makineler veya ekipmanlar (ve varsa telematik sistemleri), Sözleşme Dönemi boyunca Caterpillar tarafından sunulan politika ve prosedürlere ve işbu Sözleşme ile Abonelik Satın Alma Sözleşmesinin koşullarına uygun olarak bir Abonelik kapsamında (bu tür kayıtlı donanım, cihazlar, makineler veya ekipmanlar ve varsa telematik sistemleri, "Kayıtlı Makineler") adınıza kaydedilebilir. Caterpillar, (a) Kayıtlı Varlığı Yazılıma kaydettirmek için yeterli haklara sahip olmadığınıza veya (b) Yazılımın bu Kayıtlı Varlığını desteklemediğine inanmak için bir nedeni bulunması halinde herhangi bir Kayıtlı Varlığın kaydını reddedebilir. Yazılım, Kayıtlı Makinelerin belirli unsurlarının uzaktan etkinleştirilmesi dahil olmak üzere sizin (Yetkili Kullanıcılar dahil) Kayıtlı Makineleri kontrol etmenize olanak tanıyan işlevler içerebilir. Yazılım aracılığıyla çalıştırılıp çalıştırılmamasından bağımsız olarak, herhangi bir Kayıtlı Varlığın çalıştırılmasının endüstri güvenlik protokollerine uygun şekilde, özenle gerçekleştirilmesi gerektiğini kabul edersiniz. Caterpillar ve Bağlı Kuruluşları ile lisans verenleri, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri, alt yüklenicileri ve distribütörlerinin her biri (toplu olarak "Caterpillar Tarafları"), Kayıtlı Makinelerin Yazılım aracılığıyla veya başka şekillerde kullanımından ya da Kayıtlı Makineleri kontrol etmek için Yazılımın özelliklerini kullanma tercihinizden (ya da Yetkili Kullanıcılarınızın veya diğer üçüncü tarafların bu konudaki tercihinden) sorumlu değildir. Kayıtlı Makinelere herhangi bir şekilde veya bunların herhangi bir şekilde kullanımının taşıyabileceği riskler tamamen size aittir. Yazılım, Kayıtlı Makinelerle ilgili performans veya bakım sorunlarını önlemez. Buna uygun olarak, Kayıtlı Makinelerin ve Donanımın (aşağıda tanımlanan herhangi bir DSS Donanımı dahil), Kayıtlı Makinelerle ilişkili makinelerin veya ekipmanların çalıştırılmasından ve bakımından münhasıran siz sorumlusunuzdur. Yazılım, Kayıtlı Makineler ile ilişkili makineler veya ekipmanlar için sigorta sağlamaz, bir sigorta ürünü değildir ve düzenli bakımın ya da etkin çalıştırma uygulamalarının ve Kayıtlı Makineler ile ilişkili makine veya ekipmanların güvenli çalışmasını sağlamak için tasarlanıp uygulanan prosedürlerin yerini almaz.

(b) Donanım. Bazı Yazılımlar, Caterpillar veya Satıcınız tarafından size satılan Donanıma önceden yüklenmiş veya yerleşik olarak sunulabilir. Bu tür bir Yazılım, söz konusu ayrı Donanım biriminden kaldırılamaz ya da silinemez ve Donanım dışında herhangi bir ekipmana veya donanıma kurulamaz veya bunlar üzerinde kullanılamaz.

(c) Lisans Sınırlamaları. Yazılım, yalnızca Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde belirtilen kullanıcı, lisans veya Kayıtlı Makine sayısı için ve Yazılımın lisanslandığı, Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde açıklanan Müşteri konumlarında ("Sahalar") kullanılabilir veya kurulabilir. Yazılım yalnızca bu tür belirli Sahalarda kullanılabilir ve Caterpillar'ın önceden yazılı izni olmaksızın bu tür Sahalardan kaldırılamaz ya da başka sahaların yararına kullanılamaz. Sahaların sahibi olmayan sözleşmeli madencilerin (veya benzerlerinin) Caterpillar'ı ve Temsilcilerini bilgilendirmeleriyle Yazılım ve Kayıtlı Makineler için Saha değiştirmelerine izin verilir. Bir Saha için lisanslanan Yazılım, hiçbir koşulda aynı anda başka bir Sahada kullanılamaz. Açıklık getirmek gerekirse; Yazılımın birden fazla sahada kullanılması, birden çok Saha lisansının satın alınmasını gerektirir.

(d) Kayıtlı Makinelerin ve Donanımın Mülkiyeti. Herhangi bir Kayıtlı Makine veya Donanımı satmanız durumunda, mülkiyet değişikliğini Caterpillar'a ve/veya Temsilcinize bildirmelisiniz. Yazılım lisansları devredilemez, bu nedenle yeni sahibin Yazılımı kullanmak için Caterpillar ile yeni bir Yazılım Son Kullanıcı Sözleşmesi imzalaması gerekir.

(e) Üçüncü Taraf Makineler veya Ekipman. Tüm Yazılımlar, söz konusu Yazılımın Caterpillar tarafından doğrulanmış olduğu cihazların, makinelerin, ekipmanların ve diğer donanımların kullanımı, çalıştırılması, bakımı, yönetimi ve servisi için tasarlanmıştır. Yazılımın doğrulanmış olduğu makine, ekipman veya donanımda veya bunların herhangi bir işletim sisteminde herhangi bir değişiklik veya modifikasyon yapılması durumunda bu değişiklikleri uygulamadan önce, bunların uygulanmasını koordine etmesi için derhal Caterpillar'ı bilgilendirmelisiniz. DOĞRULANMAMIŞ VEYA DOĞRULAMADAN SONRA HERHANGI BIR ŞEKILDE DEĞIŞTIRILMIŞ HERHANGI BIR MAKINE, EKIPMAN VEYA DONANIM ÜZERINDE YAZILIMIN KULLANILMASI YASAKTIR. CATERPILLAR, YAZILIMIN BU TÜR CIHAZLAR, MAKINELER, EKIPMANLAR VEYA DONANIMLARLA BAĞLANTILI OLARAK ÇALIŞACAĞINA DAIR HIÇBIR BEYANDA BULUNMAZ VE YAZILIMI BU ŞEKILDE KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGI BIR HASAR VEYA YÜKÜMLÜLÜKTEN SORUMLU DEĞILDIR. YAZILIMIN DOĞRULANMAMIŞ OLDUĞU HERHANGI BIR CIHAZDA, MAKINEDE, DONANIMDA, EKIPMANDA VEYA BUNLARIN HERHANGI BIR SÜRÜMÜNDE YAZILIMIN KULLANILMASI, CATERPILLAR'IN ÖNCEDEN AÇIK YAZILI ONAYINI GEREKTIRIR.

(f) Donanım Eskimesi. Belirli Yazılımlar ve Yazılım Güncellemeleri yalnızca belirli Donanım veya diğer donanımlarda kullanılabilir. Çeşitli donanım komponentleri eskidikçe işlevselliğin sürdürülebilmesi amacıyla, Güncellemelerin uygulanması için güncel donanım gerekebilir

1.9 Teslimat. Caterpillar tarafından yazılı olarak aksi kabul edilmedikçe, tüm Yazılımlar doğrudan Temsilciniz tarafından size teslim edilir. Yazılımın teslimatını Temsilcinizle koordine etmeniz gerekir

1.10 Yazılım Desteği. Tüm Yazılım Abonelikleri, Caterpillar tarafından sağlanan temel desteği içerir. Caterpillar, uygulanabilir olduğu şekilde, Caterpillar'a veya Temsilcinize ödenecek tüm Abonelik ücretlerini ödemiş olmanız koşuluyla, Ek 2'de belirtildiği gibi temel Yazılım desteği sağlar. Temsilciniz ile sizin aranızdaki ayrı bir sözleşme uyarınca ek destek hizmetleri sağlanabilir. Caterpillar, bu Sözleşme kapsamında gerekli olan herhangi bir hizmetin sağlanmasına yardımcı olmak için üçüncü taraf yükleniciler ve alt yükleniciler görevlendirebilir.

1.11 Sanal Gerçeklik Güvenliği. Belirli Yazılımlar, sanal gerçeklik Donanımına yerleşik olabilir ve onunla birlikte teslim edilebilir. Böyle bir durumda, Yazılım kullanımınız için aşağıdaki ek koşullar geçerlidir.

(a) YAZILIM, YAZILIM BELGELERI VE YAZILIM ILE BAĞLANTILI OLARAK KULLANDIĞINIZ DONANIM ILE SAĞLANAN TÜM KURULUM VE ÇALIŞTIRMA TALIMATLARINI VE GÜVENLIK UYARILARINI OKUYUP BUNLARA UYUN. SANAL GERÇEKLIK KOMPONENTLERI, SÜRÜKLEYICI BIR SANAL GERÇEKLIK DENEYIMI ÜRETIR VE KULLANICILAR BU DENEYIME, HAREKET HASTALIĞI, MIDE BULANTISI, GÖZ YORGUNLUĞU, YÖNELIM BOZUKLUĞU, BAŞ DÖNMESI, NÖBETLER, GENEL RAHATSIZLIK, BAŞ AĞRISI, KAYGI VEYA DIĞER FIZIKSEL, ZIHINSEL VEYA SAĞLIKLA ILGILI RAHATSIZLIKLAR DAHIL OLMAK ÜZERE ÇEŞITLI TEPKILER VEREBILIRLER. YAZILIM KISA VEYA UZUN BIR SÜRE BOYUNCA DONANIMLA BIRLIKTE KULLANILDIĞINDA BU TEPKILER TETIKLENEBILIR. BU BELIRTILERDEN HERHANGI BIRIYLE KARŞILAŞIRSANIZ YAZILIMI DONANIMLA BIRLIKTE KULLANMAYI DERHAL BIRAKIN. YAŞADIĞINIZ BELIRTILERIN TÜMÜ GEÇENE KADAR ARAÇ VEYA MAKINE KULLANMAYIN. GEÇMIŞTE BU BELIRTILERI YAŞADIYSANIZ VEYA NÖBET GEÇIRME EĞILIMINIZ VARSA YAZILIMI DONANIMLA BIRLIKTE KULLANMADAN ÖNCE BIR DOKTOR ILE GÖRÜŞÜN. YAZILIMI DONANIMLA BIRLIKTE KULLANAN HERKES, BUNU YAPARKEN SIK SIK ARA VERMELIDIR. YAZILIMI DONANIMLA BIRLIKTE KULLANIRKEN MÜMKÜN OLDUĞUNCA OTURUR HALDE KALIN VE YAZILIMI GÖRÜNTÜLERKEN VEYA KULLANDIKTAN HEMEN SONRA KENDINIZE VEYA ÇEVRENIZDEKI DIĞER INSANLARA ZARAR VERMEMEK IÇIN ÇEVRENIZIN FARKINDA OLMAYA ÖZELLIKLE DIKKAT EDIN.

(b) YASALARIN IZIN VERDIĞI EN GENIŞ KAPSAMDA, BU BELGE ILE, KENDINIZ VE YETKILI KULLANICILARINIZ VE ONLARIN MIRASÇILARI, YÖNETICILERI, IDARECILERI, ATAMALARI VE KIŞISEL TEMSILCILERI ADINA SIZ, CATERPILLAR VE BAĞLI KURULUŞLARINI VE BUNLARIN ILGILI YÖNETICILERI, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, ACENTELERI, LISANS VERENLERI, HIZMET SAĞLAYICILARI, TEDARIKÇILERI, ALT YÜKLENICILERI, DISTRIBÜTÖRLERI, LISANS VERENLERI ILE TEMSILCILERINI VE BUNLARIN HALEFLERI ILE ATAMALARINI YAZILIMIN DONANIM ILE KULLANIMINDAN VEYA MAKUL ÖNLEMLERIN ALINMAMASINDAN KAYNAKLANABILECEK HER TÜRLÜ VE TÜM KAYIP, HASAR, YARALANMA (ÖLÜM DAHIL) YA DA FINANSAL VEYA BAŞKA ŞEKILDE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN MUAF TUTAR VE DAIMI OLARAK AZLEDERSINIZ.

 

(c) YUKARIDAKI SAĞLIK VE GÜVENLIK SORUMLULUK RETLERINI TÜM YETKILI KULLANICILARA SAĞLAMAKTAN VE YUKARIDA BELIRTILDIĞI ŞEKILDE CATERPILLAR'I VE ILGILI TARAFLARINI MUAF TUTAN FERAGATLERI ALMAKTAN YALNIZCA SIZ SORUMLUSUNUZDUR.

1.12 MineStar Sürücü Güvenlik Sistemi. Belirli Yazılımlar, Caterpillar'ın MineStar Sürücü Güvenlik Sistemini ("DSS") içerebilir. Bu tür bir durumda aşağıdaki ek koşullar geçerlidir

(a) DSS, yalnızca yorgunluk ve dikkat dağınıklığı oluşumunu en aza indirmek için DSS tarafından toplanan verileri operasyon genelinde bir stratejiye dahil eden ve yorgunluk ile dikkat dağınıklığı durumunda kaza riskini azaltma amaçlı araçlar sağlayan bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yönetim planıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DSS, TÜM YORGUNLUK VEYA DIKKAT DAĞINIKLIĞI OLAYLARINI ALGILAMAZ. DSS, MÜMKÜN OLDUĞUNDA VE OLAYIN MEYDANA GELMESINDEN SONRAKI 24 SAAT IÇINDE TALEBIN ALINMASINA TABI OLARAK SINIRLI VIDEO VERILERI ÇIKARMA HIZMETLERI SAĞLAR. VIDEO VERILERI ÇIKARMA HIZMETLERI, YARALANMA VEYA MAL HASARININ MEYDANA GELDIĞI MÜŞTERI MAKINE OLAYLARIYLA DOĞRUDAN BAĞLANTILI TALEPLERLE SINIRLIDIR. SAĞLANAN ÇIKARILMIŞ VIDEO, VERILEN ETKINLIK TARIHI VE SAATINDEN EN FAZLA 10 DAKIKA ÖNCESINI VE SONRASINI IÇERIR. VIDEO VERILERI ÇIKARMA HIZMETI, MÜŞTERILERE OLAY INCELEMELERINDE YARDIMCI OLMAK AMACIYLA SAĞLANIR. BU KRITERLERIN DIŞINDAKI HERHANGI BIR VIDEO VERILERI ÇIKARMA TALEBI, ÖZEL BIR DESTEK TALEBI OLARAK KABUL EDILIR VE 24 SAATLIK BIR SÜRE IÇINDE ISTENEN VIDEO VERILERININ SAYISINA VE TOPLAM SÜRESINE BAĞLI OLARAK ½ GÜNLÜK ARTIŞLARLA STANDART GÜN ORANINDA FATURALANDIRILABILIR. MÜŞTERILER, TÜM VIDEO VERILERI ÇIKARMA TALEPLERI IÇIN STANDART DSS DESTEK SÜRECINI TAKIP ETMELIDIR

(b) DSS KULLANIMI VE DSS'YE ERIŞIM, YALNIZCA UYGUN VE UYUMLU CATERPILLAR DSS DONANIMI ("DSS DONANIMI") BULUNAN KAYITLI MAKINELERE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTIRILEBILIR

1.13 Yakınlık Algılama Arayüz Modülü. Belirli Donanım ve Yazılımlar, müşterinin bir üçüncü taraf yakınlık algılama sistemi (PDS) ile birlikte kullanabileceği Caterpillar Yakınlık Algılama Arayüz Modülü içerebilir. Bu tür durumlarda aşağıdaki koşullar geçerlidir:

(a) Caterpillar, bir üçüncü taraf yakınlık algılama sistemi veya Caterpillar ekipmanlarına bağlı, başka bir üçüncü tarafa ait ekipman kontrolü sağlayan tipte bir cihaz (toplu olarak "PDS") için, bu tür bir PDS arayüzü PDIM aracılığıyla oluşturulmuş veya Caterpillar ekipmanları içerisinde bulunuyor olmasından ve bu tür bir PDS'nin Müşteri tarafından veya Müşterinin adına hareket eden bir tarafça (Caterpillar temsilcileri dahil) yüklenmiş olmasından bağımsız olarak hiçbir koşulda Müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir. Ek olarak, Caterpillar, PDS'nin yüklendiği Caterpillar ekipmanları ile ilgili hiçbir şekilde ve PDS ile ilişkilendirilebilecek hiçbir sorundan veya bu tür bir sorunla ilişkili Caterpillar ekipmanlarının yaşayabileceği veya herhangi başka bir kusurdan sorumlu olmaz. Bu durumun tek istisnası, Caterpillar'ın sorunla ilişkili ilgili verilere ("Olay Verileri") erişim sağlamış olmasıdır; bu durumda dahi, söz konusu Olay Verilerinin Caterpillar ekipmanının üretiminde veya montajında bir hata olduğunu açıkça göstermesi gerekir. Bu tür Olay Verileri, PDIM tarafından sorunla ilgili toplanan verileri içerir. Belirli bir süre sonra, kaydedilen Olay Verilerinin üzerine yazılacağını ve Müşterinin bu sürenin geçmesinin ardından ekipmanı çalıştırmaya devam ettiği ve Olay Verilerinin artık mevcut olmadığı durumlarda ise Caterpillar'ın PDS ile ilişkili herhangi bir sorunda Müşteriye karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını unutmayın.

(b) Müşteri, Caterpillar ekipmanında bulunan, Caterpillar mülkiyetindeki ağlara erişmemeli ve herhangi bir üçüncü tarafın erişmesine yetki vermemelidir

(c) Caterpillar, söz konusu verilerin bir üçüncü tarafça sağlanan yanlış girdiler veya yanlış bilgilere dayalı olması durumunda Caterpillar ekipmanında mevcut verilerle ilgili satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi sağlamaz. Caterpillar, söz konusu verilerin bir üçüncü tarafça sağlanan yanlış girdiler veya yanlış bilgilere dayalı olması durumunda Caterpillar ekipmanından alınan verilerin doğruluğunu garanti etmez.

(d) Müşterinin Caterpillar ekipmanlarını herhangi bir şekilde kontrol eden, Caterpillar'a ait olmayan bir sistem kurması veya kendi adına başka bir üçüncü tarafın kurmasını (yetkili Caterpillar temsilcisi tarafından yapılan kurulumlar dahil) durumunda Caterpillar, Caterpillar ekipmanı üzerinde kontrol ifa eden üçüncü taraf sistemden kaynaklanan kayıplar, hasarlar veya diğer sonuçlar için yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

1.14 Beta Lisansı. Herhangi bir Beta Test Planının, bir saha takip planının bir parçası olarak veya başka herhangi bir şekilde Müşteriye şunların sağlanmasını veya Müşterinin şunları kullanmasını içermesi durumunda, işbu Sözleşmenin koşullarına ek olarak söz konusu Beta Yazılımın ve/veya Beta Donanımın sağlanması ve kullanımı için aşağıdaki hükümler de geçerli olur: (1) Yeni bir ürün, mevcut bir Yazılım ürünün yeni çıkan bir sürümü veya bu tür bir Yazılımın hala geliştirme, test veya değerlendirme aşamasında olan veya Caterpillar tarafından kullanım için herkese açık şekilde veya tüm Müşterilere dağıtılacak şekilde piyasaya sürülmemiş, sınırlı bir özellik ya da işlev gibi herhangi bir bileşeni ("Beta Yazılım") veya (2) Yeni bir ürün, mevcut bir Donanım ürünün yeni çıkan bir sürümü veya bu tür bir Donanımın hala geliştirme, test veya değerlendirme aşamasında olan veya Caterpillar tarafından kullanım için herkese açık şekilde veya tüm Müşterilere dağıtılacak şekilde piyasaya sürülmemiş, sınırlı bir özellik ya da işlev gibi herhangi bir bileşeni ("Beta Donanım"). Beta Yazılım ve Beta Donanım, ayrı ve toplu olarak "Beta Ürünler" şeklinde anılacaktır. Bu alt bölümdeki koşullarla veya işbu Sözleşmenin herhangi bir koşulu veya hükmüyle çakışma olması durumunda, Beta Ürünler için işbu alt bölümdeki koşullar geçerli olur.

(a) Beta Ürünler ve Beta Ürünlerin lisansları (Beta Yazılım durumunda) Müşteriye satılmaz. Beta Ürünlere ilişkin haklar Müşteriye aktarılmaz ve Müşteri, Beta Ürünler üzerinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini veya Beta Ürünü satmayacağını, devretmeyeceğini, rehin vermeyeceğini veya herhangi bir şekilde ipotek etmeyeceğini kabul eder. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Beta Ürünlerin kullanımı, yukarıdaki Bölüm 1.4 içerisinde belirtildiği şekilde işbu Sözleşmenin kapsamadığı kurulum hizmetlerini gerektirebilir. Müşteri, Beta Ürünlerinin hala test aşamalarında olduğu göz önünde bulundurularak Beta Ürünleri için kendisine sağlanan erişimin yalnızca test amaçlı, Beta Test Planında belirtilen Sahada, Beta ürünlerle ilgili Geri Bildirim (aşağıda tanımlandığı şekilde) sağlanması ve Sistem Arızalarının belirlenmesi amacını taşıdığını anlar ve onaylar. Müşteri, her Beta Ürünü, birlikte verilen Belgelere uygun olarak yürütmeli ve çalıştırmalıdır

(b) CATERPILLAR, AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI GIBI HERHANGI BIR YETKILI CIHAZ DA DAHIL OLMAK ÜZERE HERHANGI BIR SIFATLA BIR BETA ÜRÜNÜ KULLANAN VEYA BETA ÜRÜNLE ENTEGRE EDILEN KAYITLI MAKINELERIN, YAZILIMIN, DONANIMIN VEYA HERHANGI BAŞKA BIR MAKINENIN GÜVENLIĞINI VE EMNIYETINI SAĞLAYAMAZ. MÜŞTERI, SAHANIN VE YAZILIM BILGILERININ GÜVENLIĞINI VE EMNIYETINI KORUMAK VE DESTEKLEMEK ÜZERE EK ÖNLEMLER ALMAKTAN TEK BAŞINA SORUMLUDUR. MÜŞTERI, BETA ÜRÜNÜN DÜZGÜN ÇALIŞMASINA VEYA PERFORMANSINA GÜVENMEMEK KONUSUNDA UYARILIR. BETA ÜRÜNÜN KURULUMU, INDIRILMESI VEYA KULLANIMI, RISKI MÜŞTERIYE AIT OLARAK GERÇEKLEŞTIRILIR VE MÜŞTERI, BETA ÜRÜNDEN KAYNAKLI OLARAK KAYITLI MAKINELERE, YETKILI CIHAZLARA VE BAŞKA MAKINELERE, DONANIMA, YAZILIMA, AĞLARA, SISTEMLERE 

 

VEYA ALTYAPILARA GELEBILECEK HASARLARDAN TEK BAŞINA SORUMLUDUR.

(c) Beta Yazılım, işbu Sözleşmede Bölüm 1.1 içerisinde belirtilen lisansa istinaden kullanılabilir kılınmaz. Herhangi bir Beta Test Planının bir Beta Ürün tanımlaması veya sağlanmasını gerektirmesi veya Müşteriye herhangi bir şekilde bir Beta Ürün sağlanması durumunda Caterpillar, Müşteriye, Caterpillar tarafından sağlandığı şekilde herhangi bir Beta Donanımın veya Beta Yazılımın kullanımı için, Caterpillar tarafından söz konusu Beta Ürün için yalnızca geçerli Beta Test Planı içerisinde belirtilen süre boyunca ("Beta Test Dönemi"), Caterpillar tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak test amaçları için tasarlanmış, uygun Caterpillar Kayıtlı Makineleri ("Yetkili Cihaz") kullanılarak geçerli Beta Test Planında belirtildiği şekilde Beta Ürünün Sahada dahili olarak test edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sağladığı tüm Belgelere uygun olarak makine tarafından okunabilir, nesne kodu biçiminde münhasır olmayan, aktarılamaz, alt lisansı verilemez bir lisans verir.

(d) Caterpillar, Beta Ürünü herkese açık şekilde piyasaya sürmekle yükümlü değildir. Caterpillar, herhangi bir Beta Ürünü geliştirmeye, ürün haline getirmeye, onarmaya, satış için sunmaya veya herhangi bir şekilde sağlamaya veya geliştirmeye devam etmeyebilir ve oluşabilecek Olayların (Ek 2'de tanımlandığı şekilde) veya başka Sistem Arızaları da dahil olmak üzere diğer hataların veya arızaların düzeltildiği, düzeltileceği, düzeltilebilir olduğu veya olacağı konusunda bir iddiada bulunmaz.

(e) Bunlara ek olarak, Müşterinin Beta Ürünler yüklediği veya yüklemiş olduğu durumlarda, Müşteri mevcut Yazılım veya Donanıma yönelik servis seviyelerinin olumsuz şekilde etkilenebileceğini anlar ve onaylar. Sonuç olarak, Caterpillar, servis seviyesine ilişkin yükümlülüklerde oluşabilecek, herhangi bir Beta Üründen veya herhangi bir Beta Ürünün yüklenmesi veya kullanımından kaynaklanan sapmalardan sorumlu veya yükümlü değildir

 

(f) BETA ÜRÜNDEN KAYNAKLANAN, OLAYLAR VE KESINTI SÜRELERI DE DAHIL OLMAK ÜZERE OLASI ISTENMEYEN SONUÇLARA KARŞI MAKUL ÖNLEMLERI ALMAK MÜŞTERININ SORUMLULUĞUNDADIR. MÜŞTERI, CATERPILLAR'IN ÖNCEDEN IZNI OLMADAN HERHANGI BIR BETA ÜRÜN ÜZERINDE DEĞIŞIKLIK VEYA ONARIM YAPAMAZ YA DA ÜÇÜNCÜ BIR TARAFIN BUNLARI YAPMASINA IZIN VEREMEZ.

(g) Yetkili Cihaz tarafından izin verilen ölçüde Müşteri, Caterpillar'ı uzaktan veya sahada şunları yapması için yetkilendirir: (a) Beta Ürünleri veya söz konusu ürünlere Güncellemeleri ve Yükseltmeleri yüklemek amacıyla Beta Ürünlere ve herhangi bir Yetkili Cihaza erişme ve bunları programlama, (b) herhangi bir Beta Ürünün devam eden performansını izleme ve (c) herhangi bir Beta Ürün tarafından üretilen tüm elektronik verilere ve bilgilere erişme ve bunları kullanma. Caterpillar, herhangi bir Beta Ürün veya Yetkili Cihaz Güncellemesini veya Yükseltmesini takiben Müşteri tarafından oluşturulan kullanıcı tercihlerinin ve yapılandırma ayarlarının korunacağını garanti edemez. Yürürlükteki Yasaların yasakladığı durumların dışında Caterpillar, bu tür eylemleri Müşteriyi bilgilendirmeden gerçekleştirebilir. Müşteri, sarf malzemelerinin maliyeti de dahil olmak üzere Beta Ürünlerin yürütülmesi ve çalıştırılmasına ilişkin maliyet ve masraflardan tek başına sorumludur ve Beta Ürünü güvenli şekilde kullanmak ve test etmek için ticari olarak makul çabaları gösterecektir. Müşteri, her bir Beta Ürün için tüm etkinliklere ilişkin bir geçmiş günlüğü, Beta Ürünün performansına dair genel bir değerlendirme, Beta Ürüne ilişkin operatör yorumları ve gözlemler ile Caterpillar tarafından makul ölçüde talep edilen başka bilgileri veya verileri Caterpillar'a ücretsiz olarak sağlayacaktır. Müşteri, kendi mülkiyetinde, gözetiminde veya kontrolünde olduğu sürece Beta Üründe oluşabilecek kayıplardan ve hasarlardan sorumludur ve her bir Beta Ürün ile bunlardan alınabilecek verileri, makul bir ölçüde ancak mülkiyetinde ve benzer değerde olan diğer malzemelere gösterdiği düzeyde özenden daha az olmayacak şekilde bir özenle güvence altına almalıdır

(h) Beta Ürünler, ilgili tarihte geçerli olan yazılım belgelerinde belirtilenlerin ötesinde ek gereksinimlere de tabi olabilir.

(i) Beta Ürünler ve Sistem Arızaları ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere bu Ürünlerle ilişkili tüm Geri Bildirimler, açık bir şekilde Caterpillar'ın Gizli Bilgileridir. Müşteriden gelecek Geri Bildirimler, Yazılım Arka Plan IP'si veya bunun Türevlerinin Caterpillar mülkiyetine geçmesine neden olabilir. Beta Ürünler ve bunların kullanımı, aşağıda belirtildiği şekilde Yazılım Bilgileri ve/veya Gönderilen Yazılım Verileri ile sonuçlanabilir.

(j) Aşağıdaki Bölüm 10.1 hükümleri, herhangi bir şekilde Beta Ürünler için geçerli değildir. Tüm Beta Ürünler "OLDUĞU GİBİ", "OLDUĞU YERDE" ve "TÜM HATALARIYLA" sağlanır ve Caterpillar, aşağıdaki Bölüm 10 içerisinde belirtilenler ve satılabilirlik, uygunluk, kullanılabilirlik, sahiplik, ihlal etmeme ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin tüm zımni garantiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. CATERPILLAR, SÖZ KONUSU HASARLARIN MEYDANA GELEBILECEĞI KONUSUNDA UYARILDIĞINDA VEYA SÖZ KONUSU HASARLAR BIR ŞEKILDE ÖNGÖRÜLEMEDIĞINDE DAHI HIÇBIR KOŞULDA, BETA ÜRÜNLERIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLI KULLANIM KAYIPLARI, IŞ KESINTILERI, KAZANÇ KAYBI, VERI KAYBI VEYA SÖZLEŞME KAPSAMINDA YA DA HAKSIZ FIILDEN (KUSURSUZ SORUMLULUĞUN IHMAL EDILMESI DE DAHIL) KAYNAKLANMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK OLUŞABILECEK DOĞRUDAN, NETICE KABILINDEN DOĞAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, EMSAL NITELIĞINDE VEYA CEZAI TAZMINATLAR KONUSUNDA MÜŞTERIYE VEYA HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ.

(k) Beta Test Dönemi, Caterpillar'ın Beta Ürünü Müşteriye teslim ettiği an başlar. Geçerli Beta Test Döneminde aksi belirtilmediği sürece veya aşağıda açıklanan şekilde, Beta Test Dönemi şu durumlardan birinde (hangisi önce gelirse) sonlanacaktır: (i) Caterpillar'ın Beta Ürünün herkes tarafından kullanılabilir bir sürümünü ticari olarak piyasaya sürmesi veya (ii) Beta Ürünün Müşteriye teslim edilmesiyle başlayan, Beta Test Planında belirtilen gün sayısının sona ermesi veya (iii) Beta Teste ilişkin hedeflenen saat sayısına ulaşılması. Beta Test Döneminin herhangi bir şekilde askıya alınması ve sonlanmasını takiben, Müşterinin Beta Ürünü kullanımı derhal sonlandırılır ve Müşterinin Beta Ürünü kullanmayı derhal bırakması ve Beta Ürün ile yanında gelen Belgeleri büyük ölçüde Müşteriye sağlandığı şekilde, makul bir aşınma ve yırtılma payı ile Caterpillar'a iade etmesi (veya Caterpillar'ın talebi üzerine imha etmesi) gerekir. Caterpillar, Müşteriye bildirimde bulunarak herhangi bir Beta Ürünü almak, Ürüne servis vermek veya erişmek için Sahaya girebilir

Beta Test Döneminin sonlandırılmasını veya süresinin dolmasını takiben Temsilci, Müşterinin Beta Testi tamamlandıktan sonra Yazılımı kullanmasından önce Müşteri ile bir Abonelik Satın Alma Sözleşmesi imzalayacak veya Müşteriyi Beta Test gerçekleştirilmeden önce kullandığı Yazılım veya Donanım seviyesine getirecektir.

2 Abonelikler. Bir Kayıtlı Makineyi Yazılıma kaydetmek, Yazılımı indirmek, Yazılımı almak veya başka bir şekilde Yazılıma erişip Yazılımı kullanmak için bir abonelik satın alınmış olmalıdır. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda "Abonelik", Yazılıma erişim ve Yazılımı kullanım için süreye dayalı bir hak anlamına gelir. Bir Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde aksi açıkça belirtilmediği sürece, her Abonelik bir (1) yıllık bir süre içindir ve taraflardan biri diğerine o tarihte geçerli Abonelik süresinin bitiminden en az otuz (30) gün önce geçerli Aboneliği yenilememe niyetini bildirmedikçe, sonraki bir (1) yıllık dönemler için otomatik olarak yenilenir. Aboneliğin türü, süresi ve diğer ayrıntılar Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde belirtilir. Yenilemek için yeni bir sözleşmeyi, ek bir sözleşmeyi veya bu Sözleşmede yapılan bir değişikliği kabul etmeniz gerekebilir

2.1 Temsilci Tarafından Satılan Abonelikler. Aboneliğinizi Temsilciniz aracılığıyla satın alıyorsanız tüm siparişler Temsilciniz aracılığıyla verilmelidir ve Aboneliğin fiyatı ve söz konusu Aboneliğe ilişkin faturalandırma ve ödeme ile ilgili tüm hüküm ve koşullar, bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe Temsilciniz tarafından belirlenir. Temsilcinizin politikalarına ve sizinle Temsilci arasındaki ayrı sözleşmelere (Abonelik Satın Alma Sözleşmesi dahil) uygun olarak, satın aldığınız Abonelikler için ödenmesi gereken tüm tutarları ödersiniz

2.2 Caterpillar Tarafından Satılan Abonelikler için Faturalandırma ve Ödeme. İşbu Bölüm 2.2 yalnızca, doğrudan Caterpillar'dan işbu Sözleşme kapsamında Abonelik satın alıyorsanız geçerlidir. İşbu Bölüm 2.2, Temsilci aracılığıyla satın alınan Abonelikler için geçerli değildir

(a) Faturalandırma. Aboneliğin türüne bağlı olarak Caterpillar, Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde belirtildiği şekilde size aylık, üç aylık veya yıllık olarak faturalandırma yapabilir. Bu Sözleşme kapsamında Caterpillar'a yapılan hiçbir ödeme, Caterpillar tarafından aksi belirtilmedikçe ve yürürlükteki Yasaların yasakladığı durumlar dışında iade edilebilir değildir. Aboneliğin sona ermesi, sonlandırılması, devre dışı bırakılması veya iptal edilmesi ya da bu Sözleşmenin geçerlilik süresinin bitmesi veya sonlandırılması dahil hiçbir koşul altında Caterpillar'ın size kredi verme yükümlülüğü bulunmaz (yürürlükteki Yasalarca aksi zorunlu kılınmadıkça).

(b) Ödeme. Satın aldığınız Aboneliklerin tüm ücretleri dahil olmak üzere, bu Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken tüm tutarları ödersiniz. Caterpillar, Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, geçerli ücretler için size üç ayda bir fatura düzenler. Her faturada, ödemeniz gereken ücretler, her Abonelik için uygulanabilir fiyatlandırmaya uygun şekilde belirtilir. Bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tüm tutarlar, ilgili üç aylık dönemden veya faturada belirtilen ayın gününden önce ya da bir Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde belirtilen başka şekillerde ödenir. Ödemeler belirtilen hesaba gönderilmeli ve faturada belirtilen para biriminde yapılmalıdır.

(c) Vergiler. Yürürlükteki Yasaların gerektirdiği şekilde, bu Sözleşme kapsamında gerçekleşen parasal işlemler ve ödemelerle ilgili olarak tarafınıza yansıtılan tüm vergileri ve diğer resmi ücretleri ve masrafları (ve tüm cezaları, faizleri ve diğer ek giderleri) ödeme sorumluluğu size aittir. Tarafınızca ödenecek tüm ücretlere, geçerli vergiler ve gümrük tarifeleri dahil değildir. Bunlar, KDV, Uyumlu Satış Vergisi/Mal ve Hizmet Vergisi, tüketim vergileri, satış ve işlem vergileri ve brüt vergi makbuzlarını içerir ("Dolaylı Vergiler"). Caterpillar, yasal olarak sizden tahsil etmekle yükümlü ve tahsil etme iznine sahip olduğu tüm Dolaylı Vergileri sizden tahsil edebilir ve siz de bunları ödersiniz. Geçerli herhangi bir Yasaya göre Caterpillar'ın sizden Dolaylı Vergi tahsil etme yükümlülüğü olup olmadığını saptamak için gerekli bilgileri Caterpillar'a sağlarsınız. Caterpillar'a düzgün şekilde doldurulmuş bir muafiyet sertifikası veya belirli bir Dolaylı Vergiden muaf olduğunuzu iddia edebileceğiniz bir doğrudan ödeme izni sertifikası sunarsanız Caterpillar o Dolaylı Vergiyi sizden tahsil etmez ve siz de ödeme yapmazsınız. Bu Sözleşme kapsamında Caterpillar'a yaptığınız tüm ödemeler hiçbir stopaj veya kesinti olmaksızın yapılır. Herhangi bir ödemeye ilişkin vergiye (örneğin, uluslararası stopaj vergileri) stopaj uygulanması gerekiyorsa Caterpillar'ın aldığı net tutarın, bu Sözleşme kapsamında vadesi gelmiş ve ödenmesi gereken tutara eşit olmasını sağlayacak şekilde ek tutarlar ödersiniz.

(d) Geç Ödeme. Herhangi bir ödemeyi vadesi geldiğinde yapmamanız ve ödenmemiş tutarın geç ödeme bildiriminden itibaren otuz (30) gün içinde ödenmemesi halinde Caterpillar, Yazılıma erişiminizi (tüm Yetkili Kullanıcılar dahil) askıya alabilir. Vade tarihinde alınmayan herhangi bir ödemeye gecikme ücreti uygulanır. Gecikme ücreti olarak, kalan bakiyenin ayda %1,5'i veya yürürlükteki Yasaların izin verdiği en yüksek oran arasından hangisi düşükse o alınır. Buna ek olarak Caterpillar, kendisine verilmiş herhangi bir haktan veya yasal yoldan feragat etmeden aşağıdaki eylemlerin bir veya daha fazlasını gerçekleştirebilir: (a) sizden başka sipariş kabul etmeyebilir; (b) Yazılım için size sunduğu hakkı askıya alabilir veya sonlandırabilir ve (c) makul düzeydeki avukatlık ücretleri ve yasal ücretler, masraflar ve tahsilatın maliyeti dahil olmak üzere, vadesi gelmiş tüm tutarları tahsil etmeye çalışabilir. Bu tür bir askıya alma veya sonlandırma işlemi ya da başka sipariş almama uygulaması konusunda Caterpillar'ın size karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Yürürlükteki Yasaların yasakladığı durumlar haricinde, iadeler, iskontolar, fiyat ayarlamaları, faturalandırma hataları, nakliyeyle ilgili hak iddiaları, taşıma ücretleri, ödenekler, havale masrafları ve diğer giderler dahil, ödemeleri durduramazsınız veya herhangi bir fatura tutarından kesinti yapamazsınız.

(e) Para Birimi Kontrolü. Bu Sözleşme kapsamında Caterpillar'a yapılacak herhangi bir tutardaki ödemeyi hiçbir para birimi kontrol Yasasının önlemediğini beyan ve garanti edersiniz. Bu tür herhangi bir Yasanın ABD dolarıyla ödeme yapılmasına izin vermediği durumlarda Caterpillar'ı derhal bilgilendirmeniz ve Caterpillar'ın talimat vermesi durumunda, Caterpillar'a ödenecek tüm tutarı Caterpillar'ın veya Bağlı Kuruluşunun Caterpillar tarafından seçilecek yerel bir bankadaki hesabına yatırmanız gerekir.

3 Yargı Bölgesiyle İlgili Sorunlar. Yazılım, herhangi bir durumda, Caterpillar'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin yargı bölgeleri ve Yasaları dışında herhangi bir yargı bölgesine veya Yasaya maruz bırakma amacı gütmez. Bazı Yazılımlar, ABD dışındaki bazı yargı bölgelerinde kullanım için uygun veya mevcut olmayabilir

4 Yazılım Bilgileri

4.1 Kayıtlı Makine Verilerinin ve Diğer Verilerin Toplanması

(a) Caterpillar'ın, Donanım ve Kayıtlı Makineler hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Yazılımla ve/veya Yazılımı kullanımınızla ilgili bilgileri (toplu olarak "Yazılım Bilgileri"), Caterpillar'ın Veri Yönetimi Bildirimi (https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/data-governance-statement.html) ve Caterpillar'ın Veri Gizlilik Bildirimi (https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/dataprivacy.html) (toplu olarak "Veri Yönetimi Belgeleri") içerisinde daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde topladığını, ilettiğini ve işlediğini (ve siz bu Sözleşmeye girmeden önce toplamış, iletmiş ve işlemiş olabileceğini) beyan ve kabul edersiniz. Bu bildirimler, işbu belgenin yayınlandığı tarihte, sırasıyla yukarıda belirtilen web adreslerinde yer almaktadır. Adres çalışmaz hale gelirse lütfen Ek 2'deki bilgilerden faydalanarak Teknoloji Çözüm Merkezi ile iletişime geçin. Yazılım Bilgileri, her biri Veri Yönetimi Belgelerinde tanımlandığı ve açıklandığı şekilde Sistem Verilerini, İşlem Verilerini, Kişisel Bilgileri ve Konum Verilerini içerebilir. Yazılım Bilgileri olarak alınan Yetkili Kullanıcı hesap bilgileri ve operatörlerinizi tanımlayıcı bilgileri dışında, Caterpillar için Yazılım Bilgilerinin Veri Yönetim Belgelerinde belirtilen şekilde Kişisel Bilgiler olmadığını ve Yazılım Bilgilerinin Kişisel Bilgi olma amacı taşımadığını beyan ve kabul edersiniz

(b) Yazılım Bilgileri (veri analizi ve görüşler dahil) şu bilgileri içerir: (i) Kayıtlı Makineler veya Donanımdan toplanan, (ii) bu tür bilgileri Yazılım için kullanılabilir kılan diğer kaynaklardan (üçüncü taraflar veya Caterpillar tarafından sağlanan) toplanan, (iii) Yazılıma erişimden veya Yazılımın kullanımından elde edilen veya bununla ilgili (veri analizi ve görüşler dahil) ve (iv) Yazılımdan bağımsız olarak toplanan bilgiler. Yazılım Bilgileri, Caterpillar veya herhangi bir Temsilci tarafından toplanabilir. Yazılım Bilgileri uzaktan veya sahayı ziyaret yoluyla toplanabilir. Sahanıza veya başka herhangi bir yere yapılan gerekli ziyaretler önceden sizinle koordine edilir, ancak bu amaçla Yazılım, Kayıtlı Makineler ve Donanıma erişime izin verirsiniz

(c) Siz (Yetkili Kullanıcılar dahil), bu Sözleşmeyi yapmadan önce veya yaptıktan sonra Veri Yönetimi Belgelerine uygun olarak toplanıp toplanmadığına bakılmaksızın tüm Yazılım Bilgilerinin toplanmasına, depolanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına ve ifşa edilmesine izin verirsiniz. Veri Yönetim Belgeleri zaman zaman değişebilir, bu nedenle onları düzenli ve dikkatli bir şekilde gözden geçirin. Veri Yönetimi Belgeleri önemli ölçüde değişirse Caterpillar, Bölüm ‎13.9uyarınca Yazılımda belirtmek suretiyle veya diğer makul  yollarla sizi bilgilendirir. Tüm değişiklikler, aksi belirtilmedikçe derhal yürürlüğe girer ve bu tür değişikliklerden sonra Yazılımı kullanarak, Veri Yönetim Belgelerinde daha detaylı belirtildiği şekilde söz konusu değişiklikleri kabul edersiniz

(d) Toplanan, aktarılan ve işlenen belirli bilgiler, diğer etkenlerin yanı sıra Kayıtlı Makineler, Kayıtlı Makineler üzerinde kurulu telematik donanım (ve söz konusu donanımın yapılandırması), Donanım, Yazılım sürümüne bağlı olarak ve Veri Yönetimi Belgelerinde detaylandırıldığı gibi zaman içinde değişebilir.

4.2 Yazılım Bilgilerinin Kullanılması ve İfşa Edilmesi. Bu belge ile Caterpillar Taraflarına ve Temsilcilerine, Veri Yönetimi Belgeleri uyarınca Yazılım Bilgilerine erişim, bunları kullanım, işleme, değiştirme, diğer verilerle veya işlerle derleme ve/veya türev işlerini oluşturma konusunda, münhasır olmayan, dünya çapında, kalıcı, tamamen ödenmiş, telifsiz, birden fazla seviyede tamamen alt lisansı verilebilir hak ve lisans verirsiniz. Açıklık getirmek amacıyla; Yazılım Bilgileri Caterpillar tarafından yeni ürün veya hizmet geliştirme, karşılaştırma ve kıyaslama araştırmaları, ürün performans araştırmaları ve tamamen Caterpillar'a ait olacak diğer dahili amaçlar için kullanılabilir. Yukarıdakilerin herhangi birinden kaynaklanan herhangi bir araştırma ve rapor, paylaşılan söz konusu araştırmalardaki veya raporlardaki tüm verilerin kimliğinizin belirlenemeyecek şekilde anonim hale getirilmesi koşuluyla, herhangi bir üçüncü tarafla (Temsilcilerin tümü veya herhangi biri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) paylaşılabilir. Yazılım Bilgilerinin, işletmenizin merkezinin bulunduğu ülkeden farklı veri koruma Yasalarına sahip ülkelere iletilebileceğini ve bu ülkelerde işlenebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Caterpillar, bu Sözleşmede açıkça belirtilen veya yürürlükteki Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Yazılım Bilgileri ile ilgili herhangi bir yükümlülük üstlenmez.

4.3 Gönderilen Yazılım Verileri. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, "Gönderilen Yazılım Verileri", bu Sözleşme kapsamında Caterpillar'a gönderdiğiniz veya Caterpillar için kullanılabilir hale getirdiğiniz tüm Yazılım Bilgilerini ifade eder. Gönderilen Yazılım Verileri ile ilgili haklarınız, Caterpillar'la yapmış olduğunuz herhangi bir sözleşme uyarınca Gönderilen Yazılım Verileri için geçerli tüm kısıtlamalara ve koşullara tabidir ve Caterpillar bu Sözleşme kapsamında bu tür verilerle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya hiçbir garanti vermez. (a) Gönderilen Yazılım Verilerini (tüm Kişisel Bilgiler dahil) Caterpillar Tarafları için kullanılabilir yapmak ve bu tür tüzel kişilerin Yazılımı bu Sözleşmeyle uyumlu şekilde sunmasını sağlamak ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeden veya Caterpillar'ı size veya herhangi bir üçüncü tarafa yükümlü duruma düşürmeden bu belgede sağlanan hak ve lisansları kullanmak için gerekli tüm hakları elde ettiğinizi ve sürdüreceğinizi, tüm gerekli bildirimleri elde ettiğinizi ve sağladığınızı ve yasal olarak gerekli tüm onayları aldığınızı ve (b) (i) Gönderilen Yazılım Verilerinin doğruluğu, bütünlüğü, kalitesi, yasallığı, güvenilirliği ve uygunluğu; (ii) bir afet veya Yazılımda depolanmış Gönderilen Yazılım Verilerinin kaybolması durumunda kullanılmak üzere tüm Gönderilen Yazılım Verilerinin yedeklerinin ve kopyalarının alınması ve (iii) Gönderilen Yazılım Verilerindeki hataların ve eksikliklerin saptanıp düzeltilmesi için gerekli prosedürlerin uygulanması dahil, tüm Gönderilen Yazılım Verilerinin yegane sorumlusu olduğunuzu belirtir, garanti ve taahhüt edersiniz. Buraya kadar sözü edilenleri sınırlamadan, Yazılım Bilgilerini kullanarak bir bireyi tanımlamanız ve bu bilgileri o bireyle ilişkilendirmeniz halinde, bu tür bilgilerin kullanımına ilişkin tüm Yasalara uygun hareket etmeyi kabul edersiniz (ör. veri gizliliği, veri güvenliği, işe alma vs.) ve söz konusu kullanım için söz konusu verilerin yöntemi, amacı ve yeterliliğini saptama sorumluluğu tümüyle size aittir. Temsilciyseniz üçüncü taraf son müşterinin Kayıtlı Makineleriyle ilgili Gönderilen Yazılım Verilerinin söz konusu üçüncü taraf son müşteri tarafından size sunulan kısımlarına ilişkin olarak hemen önceki cümlenin getirdiği yükümlülükler, söz konusu üçüncü taraf son müşterinin doğrudan Caterpillar ile geçerli bir Yazılım Son Kullanıcı Sözleşmesi imzaladığı sürece karşılanmış olarak kabul edilir.

4.4 Telematik Cihazları. Bilgilerin bir telematik cihazı (hücresel, uydu, yerel alan ağları ve diğer benzer sistemler dahil) kullanılarak aktarılması, konumlar arasında farklılık gösterebilecek yasal zorunluluklara tabidir (telsiz frekansı kullanma yetkisiyle ilgili zorunluluklar dahil). Telematik cihazları kullanarak bilgi aktarmayla ilgili tüm yasal zorunluluklara uymayı kabul edersiniz. Buna, söz konusu cihazın kullanımını, bu cihaza ve ilgili iletişim ağlarına ilişkin tüm yasal zorunlulukların karşılandığı yerlerle sınırlandırmak dahildir. Yürürlükteki Yasaların izin verdiği ölçüde Caterpillar, telematik cihazları kullanarak bilgi aktarmayla ilgili yasal zorunluluklara uyulmamasına ilişkin tüm sorumlulukları reddeder. Caterpillar bu tür bir uyumsuzluk saptarsa o Donanımdan veya Kayıtlı Makineden bilgi aktarımını sonlandırabilir

4.5 Kayıtlı Makinelerin ve Telematik Cihazlarının Uzaktan Güncellenmesi. Caterpillar, yürürlükteki Yasalar tarafından yasaklanmadığı ölçüde, Donanım, Yazılım veya Kayıtlı Makineler üzerinde kurulu telematik cihazlar dahil olmak üzere, Donanım, Yazılım veya Kayıtlı Makineler için uzaktan tanılama gerçekleştirebilir ve uzaktan yazılım ve ürün yazılımı güncellemeleri ve yükseltmeleri sağlayabilir. Donanımınız, Yazılımınız veya Kayıtlı Makineleriniz ve ilgili telematik cihazlarınız için uzaktan hizmetlere (uzaktan tanılama ve uzaktan güncellemeler ve yükseltmeler dahil) katılmayı seçtiğinizi ve Caterpillar'a, Veri Yönetim Belgelerine ve yukarıda atıfta bulunulan yazılım güncelleme sürecinde açıklanan süreçlere uygun olarak Donanım, Yazılım ve Kayıtlı Makinelerinize uzaktan erişme, programlama ve güncellemeler ve yükseltmeler yükleme yetkisi verdiğinizi onaylar ve kabul edersiniz. Caterpillar, Müşteri veya Yetkili Kullanıcıları tarafından oluşturulan kullanıcı tercihlerinin ve konfigürasyon ayarlarının, ister uzaktan ister başka bir şekilde gerçekleştirilsin, Donanım, Yazılım veya Kayıtlı Makinelerde yapılan bir güncellemenin ardından korunacağını garanti edemez.

4.6 İletişim Sistemleri; Parazit Riski. Yazılımın bazı özellikleri, telematik kablosuz iletişim operatörleri, uydu tabanlı iletişim sistemleri, internet servis sağlayıcıları ve diğer benzer sistemler gibi çeşitli iletişim sistemlerinin kullanılmasını gerektirebilir. Caterpillar, Caterpillar tarafından sağlanan iletişim sistemlerindeki iletişimleri güven altına almak için tasarlanmış çeşitli teknolojiler ve işlemler kullanır, ancak, bu tür iletişim yöntemlerinin, yapıları gereği müdahale ve/veya parazit riski taşıdığını ve bu nedenle güvenli olmayabileceklerini kabul edersiniz. Bu belge yoluyla bu tür iletişimleri onaylarsınız ve bu tür bir iletişim nedeniyle Caterpillar'a karşı bulunabileceğiniz tüm hak taleplerinden feragat edersiniz. Caterpillar, iletişim hizmetlerinin veya üçüncü taraf iletişim operatörlerince döşenmiş ekipmanın kullanılabilirliği, kalitesi veya performansı ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez

4.7 Yasal Talepler. Caterpillar veya Bağlı Kuruluşları, Caterpillar'ın bu Sözleşme kapsamında gizli tutma yükümlülüğünün bulunduğu Yazılım Bilgilerinin veya Kişisel Bilgilerin üretimini talep eden veya zorunlu kılan herhangi bir emir, talep, yetki belgesi veya başka herhangi bir belge alırsa (Veri Yönetim Belgelerinde tanımlandığı şekilde) (örneğin sözlü sorular, sorgulamalar, yasal işlemlerde bilgi veya belge talepleri, mahkeme celpleri, sivil soruşturma talepleri veya diğer benzer süreçler), yürürlükteki yasalar uyarınca sahip olabileceğiniz hakları bu ifşayı önlemek veya sınırlamak için kullanabilmeniz amacıyla Caterpillar veya Bağlı Kuruluşları sizi hemen haberdar eder (yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde). Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Caterpillar veya Bağlı Kuruluşları (varsa), Caterpillar'ın gizli tutma yükümlülüğü bulunması halinde bu yükümlülüğü ölçüsünde bu tür tüm ifşaları önlemek ve sınırlamak ve herhangi bir Yazılım Bilgisi veya Kişisel Bilginin gizliliğini korumak için ticari olarak uygun çabayı gösterir ve bu tür herhangi bir talep, şikayet, emir veya başka bir belge ile ilgili alınacak önlemlerle ilgili olarak, bu tür Kişisel Bilgilerin gizli tutulmasını sağlayacak uygun bir koruma emri veya başka bir güvenilir teminat elde etmek dahil, sizinle iş birliği yapar

4.8 Verilerin Alınması, Arşivlenmesi ve Çekilmesi. Caterpillar, sınırlı süreli bulut tabanlı yazılım dışında işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir Yazılım Bilgisi yedekleme veya geri yükleme hizmeti sağlamaz. Bulut tabanlı olmayan yazılımlarda, tüm Yazılım Bilgilerinin yedeklenmesinden yalnızca Müşteri sorumludur ve Müşterinin herhangi bir Yazılım Bilgisini yedeklememesi durumunda Caterpillar'ın hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur. Caterpillar, Gönderilen Yazılım Verisi olarak sağlayabileceğiniz herhangi bir Yazılım Bilgisini kabul etmeyi reddetme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmenin feshedilmesi veya sona ermesi üzerine Caterpillar, hesabınızı kapatır ve Gönderilen Yazılım Verilerinin Caterpillar'ın mülkiyetinde olduğu ölçüde, söz konusu Gönderilen Yazılım Verilerinizin bir kopyasını almak için doksan (90) gününüz olur. Size sunulan veriler, Caterpillar'ın kullanımına sunulduğu biçimde veya Caterpillar'ın muhtelif zamanlarda belirlediği başka bir şekilde veya biçimde olur. Caterpillar tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, bu süre geçtikten sonra, hesabınızla ilişkili Gönderilen Yazılım Verilerini çekemezsiniz. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Caterpillar'ın herhangi bir Yazılım Bilgisinin silinmesinden veya saklanamamasından sorumlu olmadığını kabul edersiniz

4.9 İhlal Bildirimi. Caterpillar, tarafınızca (Yetkili Kullanıcılar dahil) Caterpillar'a verilen Kişisel Bilgiler ile ilgili olarak Caterpillar için geçerli olan tüm ihlal bildirim yasalarına uyar

5 Gizlilik. Yazılımın (Gönderilen Yazılım Verileri hariç), Yazılım Belgelerinin, Yazılım Arka Plan IP'sinin ve bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarının Caterpillar Taraflarının gizli ve özel bilgileri ("Gizli Bilgiler") olduğunu kabul edersiniz. (a) Gizli Bilgileri yetkisiz yayılmaya ve kullanıma karşı korumayı, (b) Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşmenin ifası ve bu Sözleşme kapsamında size verilen hakları kullanmak için kullanmayı, (c) herhangi bir Gizli Bilgiyi, bu Bölümün gerekliliklerinden daha az kısıtlayıcı olmayan gizlilik yükümlülükleri kapsamında olan Yetkili Kullanıcılar ve diğer çalışanlar ve yükleniciler dışında çalışanlarınıza, temsilcilerinize, yüklenicilerinize veya diğer kişilere ifşa etmemeyi ve (d) Gizli Bilgilerin üzerinde veya içinde yer alan özel veya gizli açıklamaları veya işaretleri kaldırmamayı veya yok etmemeyi kabul edersiniz. (i) Bilgileri gizli tutma zorunluluğunuz olmadan zaten bildiğiniz; (ii) Caterpillar Taraflarına karşı bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden üçüncü bir taraftan aldığınız; (iii) bağımsız olarak geliştirdiğiniz veya (iv) kendi haksız eyleminiz dışında kamuya açık hale gelen Gizli Bilgilerin ifşasından sorumlu olmazsınız.

6 Üçüncü Taraf Yazılımları/Hizmetleri; Veri Alışverişi

6.1 Üçüncü Taraf Yazılımları/Hizmetleri. Yazılım, üçüncü taraf (Caterpillar markalı olmayan) yazılımları ve hizmetleriyle ("Üçüncü Taraf Yazılımları/Hizmetleri") bir arada sunulabilir. Caterpillar, Yazılım Belgelerinde bu tür Üçüncü Taraf Yazılımlarını/Hizmetlerini saptamak için ticari olarak makul çabayı gösterir. Bu tür herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımına/Hizmetine erişiminizin ve onu kullanımınızın, gizlilik politikaları dahil olmak üzere, üçüncü taraflara ait başka şartlar ve koşullara da tabi olabileceğini kabul edersiniz. Buraya kadar söz edilenleri sınırlamamak koşuluyla, Yazılımdaki (veya Caterpillar tarafından zaman zaman belirlenen başka bir konumdaki) (varsa) üçüncü taraf hüküm ve koşullarını kabul edersiniz. Caterpillar, Üçüncü Taraf Yazılımlarıyla/Hizmetleriyle veya sizin (Yetkili Kullanıcılar dahil) bunlara erişiminiz veya bunları kullanımınızla ilgili hiçbir yükümlülüğe sahip değildir ve bu tür bir sorumluluğu açıkça reddeder

6.2 Üçüncü Taraf Veri Alışverişi. Yazılım, belirli Yazılım Bilgilerinin, Caterpillar tarafından Yazılımla bağlantılı olarak kullanımı onaylanmış, üçüncü taraf API'lerini içerebilecek belirli makineler, cihazlar veya sistemler ("Üçüncü Taraf Sistemleri") arasında iletişimine, aktarılmasına ve alışverişine izin verebilir. Caterpillar, üçüncü taraf API'leri üzerinden gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Sistemlerinin oluşturduğu veya bu sistemlere aktarılan herhangi bir veri ya da bilginin (Yazılım Bilgileri dahil) biçim veya kalitesini kontrol etmez. Bu nedenle, Bölüm ‎3 üzerinde bir sınırlama olmaksızın aşağıdakileri kabul edersiniz:

(a) Aboneliğiniz kapsamında Üçüncü Taraf Sistemleriyle olan arayüzleri etkinleştirmek için ek ücretler uygulanabilir veya ayrı bir Abonelik gerekebilir;

(b) Üçüncü Taraf Sistemler aracılığıyla içe aktarılan verilerin ve bilgilerin görüntülenmesine ve kullanımına ilişkin tüm sınırlamaları kabul edersiniz ve söz konusu verilerin hepsinin Gönderilen Yazılım Bilgileri olarak değerlendirileceğini beyan edersiniz; Caterpillar, Yazılımdan veya Yazılıma iletilen bilgilerin hacminin veya türünün Caterpillar sistemlerinin, Üçüncü Taraf Sistemlerin veya Yazılımın performansını olumsuz etkileyebileceğine inandığı durumlarda söz konusu bilgi hacmini veya türünü kısıtlayabilir;

(c) Caterpillar'ın Üçüncü Taraf Sistemlerine ve ilgili tüm verilere erişmesine izin vermek için gerekli tüm lisansları ve üçüncü taraf izinlerini almalısınız. Caterpillar, Caterpillar tarafından alınan Üçüncü Taraf Sistem verileriyle ilgili kalite, miktar, tip, parametreler veya diğer sorunlardan sorumlu olmaz. Bu Sözleşmeye uygun olarak, Caterpillar'a Üçüncü Taraf Sistem verilerini sunma ve Caterpillar'a söz konusu Üçüncü Taraf Sistem verilerine erişme ve bunları kullanma (varsa, Yetkili Kullanıcınız olarak kimlik bilgilerinizi kullanarak ve Caterpillar'a herhangi bir 

ek yükümlülük getirmeden) hakkını 

verme hakkına sahip olduğunuzu beyan edersiniz ve

(d) Üçüncü Taraf Sistemler ve ilgili verilerle bağlantılı üçüncü taraflarla olan tüm etkileşimlerden siz sorumlusunuzdur. Kalite, sağlamlık, hız ve Üçüncü Taraf Sistem çıktıları ile ilgili tüm sorunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu tür sistemler ve verilerle ilgili sorunları iletmek ve çözmekten siz sorumlusunuzdur. Üçüncü Taraf Sistemlerinde (veya ilgili verilerde), Caterpillar'ın Üçüncü Taraf Sistemiyle (veya ilgili verilerle) olan arayüzünü etkileyebilecek her türlü değişikliği derhal bildirmekten sorumlusunuzdur.

7 Siber Güvenlik. Yazılım, bilgi işlem ve telekomünikasyon ortamlarınıza, bu Sözleşmede verilen lisansların izin vermesi halinde ve izin verdiği şekilde, söz konusu ortamların gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için ticari olarak makul ve uygun fiziksel, idari, teknik ve siber güvenlik uygulamalarına tabi olması koşuluyla kurulabilir. Asgari olarak, güvenli uygulama için Caterpillar tarafından sunulan tüm Caterpillar tavsiyelerine uymanız gerekir.

8 Tazminat Yükümlülükleri

8.1 Tazminat Yükümlülükleriniz. Caterpillar yazılı istekte bulunduğunda, herhangi bir üçüncü tarafın Caterpillar'a, Bağlı Kuruluşlarına veya onların ilgili yöneticilerine, görevlilerine, çalışanlarına, acentelerine, Caterpillar Taraflarına veya Temsilcilerine (ayrı ayrı ve toplu halde "Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Taraflar") karşı (a) Yazılıma bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal edecek şekilde erişmenizden ve Yazılımı bu şekilde kullanmanızdan (Yetkili Kullanıcılar dahil), (b) bu Sözleşme kapsamında gönderdiğiniz veya başka bir şekilde kullanıma sunduğunuz herhangi bir bilginin, materyalin veya içeriğin (tüm Gönderilen Yazılım Verileri dahil) bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet veya diğer haklarını çiğnediği, kötüye kullandığı veya ihlal ettiği yönündeki herhangi bir iddiadan veya (c) Temsilciyseniz bir üçüncü taraf son müşteri tarafından Caterpillar Tazmin Edilen Tarafına karşı öne sürülen ve (i) Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Hak Talebi olan veya (ii) doğrudan, Caterpillar'ın söz konusu üçüncü taraf son müşterinin Yazılım Son Kullanıcı Sözleşmesinin ihlali niteliğinde olan hak taleplerinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm üçüncü taraf hak taleplerine ((a), (b) veya geçerliyse (c) niteliğindeki her Hak Talebi bir "Müşteri Tazmin Edilen Hak Talebi"dır), davalarına, eylemlerine ve diğer işlemlerine ("Hak Talebi") karşı, Caterpillar'ın seçimine bağlı olarak, Caterpillar'ı savunursunuz veya bunlarla ilgili maliyetleri ve giderleri karşılarsınız ve bu tür bir Hak Talebi öne sürüldüğünde, her durumda, nihai olarak belirlenen tüm hasarları ve yapılan anlaşma tutarlarını ödersiniz. Talep ederseniz ve maliyet ve giderleri size ait olmak koşuluyla, yukarıdakilere bakılmaksızın Caterpillar, bu tür bir Hak Talebiyle ilgili savunmanız ve/veya anlaşmanız için size uygun yardımı sağlar.

8.2 Caterpillar'ın Tazminat Yükümlülükleri

(a) Caterpillar, Yazılımın herhangi bir ABD patentini veya ABD tescilli telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla ("Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Hak Talebi") sizin aleyhinizde bulunulan her türlü Hak Talebinde ("Müşteri Tarafından Tazmin Edilen Taraf"), masrafları kendisine ait olmak üzere savunma ve/veya anlaşma yapar. Caterpillar, nihai olarak hükmedilen tüm hasarları ve bir Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Hak Talebine dayalı olarak yüklenilen uzlaşma tutarlarını öder. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Caterpillar'ın, herhangi bir (i) Müşteri Tarafından Tazmin Edilen Hak Talebini veya (ii) şu durumlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan Hak Talebini savunması ve/veya çözümlemesi gerekmez: (A) bu Sözleşmeye sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirilenler dışında herhangi bir Yazılım erişimi veya kullanımı; (B) Yazılımın o zamanki güncel, değiştirilmemiş sürümü dışında kullanılması; (C) Yazılımın Caterpillar'a ait olmayan yazılım programları, veriler, ekipman veya belgeler ile kullanılmasının, değiştirilmesinin, çalıştırılmasının veya birleştirilmesinin bu ihlale neden olması; (D) Sizin (Yetkili Kullanıcılar dahil) tasarımlarınıza, şartnamelerinize veya talimatlarınıza uyulması; (E) herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmet veya Açık Kaynak Kodlu Bileşenler veya (F) Yazılımın, Kayıtlı Varlığın veya Donanımın kazaya uğraması, kötüye kullanımı veya yanlış uygulanması ya da diğer uygunsuz, yetersiz veya yetkisiz kurulumu, bakımı veya depolanması.

(b) Yazılım bir Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Hak Talebinin konusu haline gelirse (veya Caterpillar'ın makul görüşüne göre olması muhtemelse) Caterpillar, kendi seçimine bağlı olarak, artık ihlal edici olmayacak şekilde Yazılımı kullanmaya devam etme veya değiştirme ya da üzerinde değişiklik yapma hakkını sizin için elde etme hakkına sahip olur. Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri Caterpillar'a makul bir şekilde sunulmuyorsa Caterpillar, Yazılıma erişiminizi veya Yazılımı kullanımınızı sona erdirebilir ve (i) bu Sözleşme kapsamında doğrudan Caterpillar'dan bir Abonelik satın alıyorsanız Caterpillar'ın yegane sorumluluğu ve sizin tek çözüm yolunuz, bir sonlandırma gerçekleşmeseydi yürürlükte kalacak olan Abonelikler için önceden ödenmiş ücretlerin oranlı bir kısmı için size geri ödeme sağlanmasıdır (söz konusu geri ödenen tutar, Abonelik süresi boyunca aylık bazda doğrusal amortisman kullanılarak hesaplanır, bir "Oranlı Geri Ödeme") ve (ii) doğrudan Caterpillar'dan değil de Temsilcinizden bir Abonelik satın alan Müşteriyseniz tek çözüm yolunuz Temsilcinizin bir Oranlı Geri Ödeme sağlamasıdır. Caterpillar'ın talebi üzerine ve masrafları yalnızca Caterpillar'ın kendisine ait olmak üzere, Caterpillar'ın savunmasına ve/veya bu tür bir Hak Talebi konusunda anlaşmasına ilişkin olarak Caterpillar'a makul yardımı sağlarsınız.

8.3 Yükümlülüğün Tamamı. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI SÜRECE, YUKARIDA DEĞİNİLENLER İKİ TARAFIN, BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ VE İLGİLİ LİSANS VERENLERİNİN, HİZMET SAĞLAYICILARININ, TEDARİKÇİLERİNİN, ALT YÜKLENİCİLERİNİN VE DİSTRİBÜTÖRLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TAMAMINI TEŞKİL EDER VE DİĞER TARAFIN BURADA BAHİS KONUSU OLAN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA YÖNELİK HAK TANIMAMA, ZİMMETE GEÇİRME VEYA DİĞER TÜR İHLALLER İÇİN BAŞVURABİLECEĞİ YEGANE VE MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLUDUR.

8.4 Süreç. Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Taraf veya Müşteri Tarafından Tazmin Edilen Taraf (hangisi geçerliyse), bu Bölüm ‎8 içerisinde konu olan her tür Hak Talebi için tazmin eden tarafı ivedilikle haberdar eder, ancak bu ihbarın yapılmaması, tazmin eden taraf ihbarı almaması nedeniyle kendisi hakkında haksız hükme varıldığını ispatlamadıkça tazmin eden tarafı bu Bölüm ‎8 uyarınca olan tazminat yükümlülüklerinden kurtarmaz. Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Taraf veya Müşteri Tarafından Tazmin Edilen Taraf (hangisi geçerliyse) tazmin eden tarafa, aşağıdaki istisnalar dışında söz konusu Hak Talebi ile ilgili olarak makul ölçüde yardım eder ve savunma veya anlaşma konusunda tam denetim ve yetki verir, ancak (a) Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Tarafın veya Müşteri Tarafından Tazmin Edilen Tarafın (hangisi geçerliyse) önceden yazılı onayı alınmadan söz konusu Tarafın bir yükümlülüğü kabul etmesini veya para ödemesini veya başka bir yükümlülük altına girmesini gerektiren hiçbir mutabakata varılamaz; bu onay makul olmayan bir süreyle geciktirilemez ve (b) Caterpillar Tarafından Tazmin Edilen Taraf veya Müşteri Tarafından Tazmin Edilen Taraf (hangisi geçerliyse), maliyet ve giderleri kendisi karşılamak koşuluyla, savunma için tazmin eden tarafın avukatlarına katılabilir.

9 Fikri Mülkiyet Hakları.

9.1 Hakların Saklı Tutulması. Bu belgede açıkça belirtilmedikçe, hiçbir tarafa açık veya zımni şekilde, diğer tarafın fikri mülkiyet hakları altında herhangi bir hak verilmez. Yazılım satılmaz, lisanslanır. Bu Sözleşmede geçen Abonelik "satın alma" veya "satışı" ifadeleri, Yazılıma erişme ve onu kullanmayla ilgilidir. Bu Sözleşmedeki hiçbir bölüm, size Yazılımla ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

9.2 Fikri Mülkiyet Hakları. Bu belgede açıkça belirtilen durumlar dışında, siz ve lisans sağlayıcılarınız ve tedarikçileriniz, ürettiğiniz herhangi bir teknolojiyle ilgili olarak (bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce veya sonra), bu teknolojinin bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak üretilmemiş olması ve Yazılım kullanılmadan veya ona erişilmeden üretilmiş olması koşuluyla, ilgili tüm haklarınızı, unvanlarınızı ve menfaatlerinizi (fikri mülkiyet hakları dahil) korursunuz. Bu belgede açıkça belirtilen durumlar dışında, Caterpillar, Bağlı Kuruluşları ve onların ilgili lisans sağlayıcılarının ve tedarikçilerinin her biri, Yazılım ile ilgili tüm haklarını, unvanlarını ve menfaatlerini ve Yazılım veya onun kullanımıyla ilgili ("Yazılım Arka Plan IP'si") tüm fikri mülkiyet haklarını korurlar. Yazılım Arka Plan IP'sine örnek olarak, Yazılımın tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve izlenim" ve düzenlemesi ve bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak oluşturulan veya sağlanan tüm özel geliştirmelerle birlikte, Yazılımla ilgili tüm süreçler, araçlar, yazılımlar, teknolojiler, gizli bilgiler ve ticari sırlar gösterilebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Yazılım Arka Plan IP'lerinden hiçbirinde değişiklik, genişletme yapma veya türevini (türev niteliğinde çalışmalar dahil) üretme ve Yazılım Arka Plan IP'sinden hiçbir teknoloji üretme hakkınız yoktur ve bunları yapamazsınız (bu tür değişiklikler, genişletmeler, türevler (türev niteliğinde çalışmalar dahil) ve teknolojiler toplu halde "Türevler" olarak adlandırılır). Bu nedenle, herhangi bir Türev oluşturmamayı kabul edersiniz. Herhangi bir Türev oluşturulursa, yukarıda belirtilen kısıtlamalara bağlı olmaksızın, ABD'de ve diğer herhangi bir ülkede söz konusu Türevlerle ilgili tüm haklarınızı, unvanlarınızı ve menfaatlerinizi ve ilgili tüm fikri mülkiyet haklarınızı geri alınamaz şekilde ve daha fazla mütalaa etmeden Caterpillar'a devredersiniz. Yürürlükteki Yasaların izin verdiği ölçüde, herhangi bir Türev ve ilgili fikri mülkiyet hakları tarafınızdan Caterpillar'a devredilebilir nitelikte değilse, Caterpillar'a herhangi bir Türev ve ilgili tüm fikri mülkiyet hakları için, herhangi bir amaçla, herhangi bir medyada, tek başına veya birlikte veya herhangi bir tür veya nitelikteki bir materyalin parçası olarak kullanabileceği tamamen ödenmiş, telifsiz, sınırsız, sürekli, geri alınamaz, sonlandırılmaz, aktarılabilir, dünya çapında, münhasır bir lisans (birden fazla seviyede alt lisans verme ve yetkilendirme dahil) verirsiniz ve ilgili tüm manevi ve benzer haklarınızdan feragat edersiniz.

9.3 Geri Bildirim. Yazılım ile ilgili veya ilgili olmayan herhangi bir fikir, teklif, öneri veya materyal sağlarsanız (Yetkili Kullanıcılar dahil) ("Geri Bildirim"), siz (Yetkili Kullanıcılar dahil) bu tür bir Geri Bildirimin gizli olmadığını ve bu Geri Bildirimi sağlamanızın karşılıksız, talep edilmeden ve kısıtlama olmaksızın olduğunu ve Caterpillar'ı herhangi bir güvene dayalı veya başka bir yükümlülük altına sokmadığını kabul ve beyan edersiniz. Caterpillar'ın herhangi bir Geri Bildirimi kontrol etmediğini veya herhangi bir Geri Bildirimden sorumlu olmadığını, ayrıca herhangi bir üçüncü tarafın bir Geri Bildirimi kullanması veya kötüye kullanmasından (herhangi şekilde bir dağıtım dahil) sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Buna ek olarak, Geri Bildirim göndererek, bu belgeyle Caterpillar'a söz konusu Geri Bildirim için herhangi bir amaçla, herhangi bir medyada, tek başına veya birlikte veya herhangi bir tür veya nitelikteki bir materyalin parçası olarak kullanabileceği tamamen ödenmiş, telifsiz, sınırsız, sürekli, geri alınamaz, sonlandırılmaz, aktarılabilir, dünya çapında, münhasır bir lisans (birden fazla seviyede alt lisans verme ve yetkilendirme hakkı dahil) verirsiniz ve bununla bağlantılı tüm manevi ve benzer haklarınızdan feragat edersiniz. Bu tür bir Geri Bildirimin Caterpillar tarafından üçüncü taraflara (Caterpillar Tarafları dışında) ifşası o Geri Bildirimi sizinle (Yetkili Kullanıcılar dahil) ilişkilendirmez.

9.4 Ticari Markalar. Yazılımın tamamında görünen tüm ticari markalar Caterpillar'a veya ilgili sahiplerine aittir ve ABD'deki ve uluslararası ticari marka ve telif hakkı Yasalarıyla korunur. Söz konusu markaların, Caterpillar'ın veya marka sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

9 Sınırlı Garanti.

10.1 Sınırlı Garanti. Caterpillar'ın Yazılımı sağlaması için makul olarak talep edilen tüm veri ve bilgilerin sizden alınması da dahil olmak üzere bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak ve tüm Abonelik ücretlerini tam olarak ödemiş olmanız koşuluyla Caterpillar, Caterpillar tarafından sunulması halinde ve sunulduğu şekliyle Yazılımın tüm maddi yönlerden Yazılım Belgelerine uygun olacağını garanti eder. Yürürlükteki Yasaların yasakladığı durumlar dışında, yukarıdaki garantinin ihlalinde Caterpillar'ın yegane yükümlülüğü ve sizin yegane ve münhasır çözüm yolunuz, Caterpillar'ın Yazılımın uygun olmayan işlevselliğini ücretsiz olarak düzeltmek için ticari olarak makul çabayı göstermesidir. Şu durumlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir uygunsuzluğun ortaya çıkması durumunda Caterpillar'ın bu Bölüm kapsamında herhangi bir yükümlülüğü yoktur: (A) Bu Sözleşmeye sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirilenler dışında Yazılıma herhangi bir erişim veya Yazılımın herhangi bir kullanımı; (B) Ek 2 kapsamında destek için mevcut olan Yazılımın değiştirilmemiş sürümü dışında kullanılması; (C) Yazılımın Caterpillar'a ait olmayan yazılım programları, veriler, ekipman veya belgeler ile kullanılmasının, değiştirilmesinin, çalıştırılmasının veya birleştirilmesinin bu ihlale neden olması; (D) Sizin (Yetkili Kullanıcılar dahil) tasarımlarınıza, şartnamelerinize veya talimatlarınıza uyulması; (E) herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmet veya Açık Kaynak Kodlu Bileşenler veya (F) Yazılımın, Kayıtlı Varlığın veya Donanımın kazaya uğraması, kötüye kullanımı veya yanlış uygulanması ya da diğer uygunsuz, yetersiz veya yetkisiz kurulumu, bakımı veya depolanması.

10.2 Sorumluluk Retleri. BÖLÜM ‎10.1 İÇERİSİNDE BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, CATERPILLAR TARAFLARI, BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK, SATILABİLİRLİK, MÜLKİYET, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI DAHİL, AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA TÜRDE HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ. BURAYA KADAR SÖZ EDİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, CATERPILLAR TARAFLARINDAN HİÇBİRİ YAZILIMIN HATASIZ OLACAĞI VEYA KESİNTİSİZ ÇALIŞACAĞI (SİBER SALDIRILAR; ZARARLI KODLAR VEYA DİĞERLERİNİN NEDEN OLDUĞU KESİNTİLER DAHİL) VEYA GEÇERLİ ABONELİĞE İLİŞKİN YAZILIM BELGELERİNDE AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HERHANGİ BİR DONANIM VEYA YAZILIMLA UYUMLU OLACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. CATERPILLAR TARAFLARI, YAZILIMA ERİŞİMİNİZ VEYA ONU KULLANIMINIZDAN (YETKİLİ KULLANICILAR DAHİL) KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUKLARI REDDEDER. YAZILIMA ERİŞİMİNİZ VE ONU KULLANIMINIZIN (YETKİLİ KULLANICILAR DAHİL) TÜMÜYLE KENDİ TAKDİRİNİZDE OLDUĞUNU VE RİSKİN TÜMÜYLE SİZE AİT OLDUĞUNU VE BU TÜR BİR ERİŞİM VEYA KULLANIM SONUCU BİLGİ SİSTEMLERİNİZDE VEYA MAKİNELERİNİZDE MEYDANA GELEN HASARLARIN VEYA VERİ KAYIPLARININ TÜM SORUMLULUĞUNUN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SÜRELERİNİN SINIRLAMASINA İZİN VERİLMEDİĞİNDEN, BU BÖLÜMDEKİ HARİÇ TUTMALAR VEYA SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YAZILIMA ERİŞİMİNİZE VE ONU KULLANIMINIZA (YETKİLİ KULLANICILAR DAHİL) BAĞLI OLMAKSIZIN KAYITLI MAKİNELERİN ÇALIŞTIRILMASI; BAKIMI VEYA PERFORMANS DURUMUYLA İLGİLİ OLARAK YAZILIM YOLUYLA SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİDEN (DOĞRU VEYA HATALI) BAĞIMSIZ OLARAK, KAYITLI MAKİNELERİN DÜZGÜN ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMASI; DESTEKLENMESİ VE BAKIMLARININ YAPILMASIYLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUK VE TÜM RİSK SİZE AİTTİR. YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN HARİÇ TUTMALAR VE SINIRLAMALARIN: (A) DOĞRUDAN BİR CATERPILLAR TARAFININ AFFEDİLEMEZ İHMALİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA YARALANMALAR VEYA (B) SAHTEKARLIK VEYA BİLİNÇLİ KÖTÜYE KULLANIMLAR İÇİN UYGULANMASI AMAÇLANMAZ. CATERPILLAR, YAZILIMIN SAĞLAYABİLECEĞİ HERHANGİ BİR SONUCU VEYA HERHANGİ BİR SONUCUN DOĞRULUĞUNU GARANTİ ETMEZ. AKSİ, CATERPILLAR TARAFINDAN YAZILI OLARAK ONAYLANMADIKÇA VEYA YAZILIM BELGELERİNDE BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE. YAZILIMIN HERHANGİ 

BİR ACİL DURUM, KRİTİK 

GÖREV VEYA GÜVENLİK İŞLEVİ SAĞLAMASI AMAÇLANMAMIŞTIR VE YAZILIMI BU YAKLAŞIMLA KULLANAMAZSINIZ.

9 Sorumluluğun Sınırlandırılması.

11.1 Sınırlama; Hasar Sınırı. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BÖLÜM 0 (SINIRLI KULLANIM LİSANSI), BÖLÜM 1.8 (KULLANIM SINIRLAMALARI), BÖLÜM 0 (GÖNDERİLEN YAZILIM VERİLERİ), BÖLÜM 4.9 (GİZLİLİK), BÖLÜM 0 ve 8.2 (TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ) VE BÖLÜM 9 (FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI) GEREĞİ ÜSTLENDİKLERİ YÜKÜMLÜLÜKLER DIŞINDA, (a) CATERPILLAR TARAFLARININ HİÇBİRİ SİZE KARŞI VE SİZ VEYA BAĞLI KURULUŞLARINIZ, LİSANS SAĞLAYICILARINIZ, HİZMET SAĞLAYICILARINIZ, TEDARİKÇİLERİNİZ, ALT YÜKLENİCİLERİNİZ VEYA DİSTRİBÜTÖRLERİNİZDEN HİÇBİRİ CATERPILLAR'A KARŞI, HİÇBİR EYLEMİN SONUCU NEDENİYLE VEYA HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ KAPSAMINDA, (i) DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA ÖRNEK TEŞKİL EDEN HİÇBİR HASARDAN, (ii) KÂR, VERİ, MÜŞTERİ, FIRSAT, İŞ, BEKLENEN TASARRUF VEYA İYİ NİYET KAYBINDAN VEYA (iii) YAZILIMIN KULLANILAMAMASINDAN, BU TÜR HASARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞIYLA İLGİLİ OLARAK ÖNCEDEN UYARILMIŞ OLSANIZ BİLE, YÜKÜMLÜ DEĞİLSİNİZDİR. BU TÜR SORUMLULUK RETLERİNİN YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA YASAKLANDIĞI DURUMLARDA YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR GEÇERLİ OLMAZ VE (b) BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA VEYA BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK BİR YANDA CATERPILLAR TARAFLARININ VE DİĞER YANDA SİZİN VE İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARINIZIN; LİSANS SAĞLAYICILARINIZIN; HİZMET SAĞLAYICILARINIZIN; TEDARİKÇİLERİNİZİN; ALT YÜKLENİCİLERİNİZİN VE DİSTRİBÜTÖRLERİNİZİN TOPLU YÜKÜMLÜLÜĞÜ, EYLEM NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN SON HASARDAN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇİNDE, HASARA NEDEN OLAN YAZILIM İÇİN SİZİN TARAFINIZDAN ÖDENEN TUTARI AŞMAZ. AÇIKLIK GETİRMEK AMACIYLA; YUKARIDA BELİRTİLEN TUTAR BU BELGE UYARINCA TÜM YASAL NEDENLER İÇİN GEÇERLİ OLAN YEKUN BİR SINIRDIR VE HER HAK TALEBİ İÇİN AYRI UYGULANMAZ. YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR VEYA İSTİSNALAR, YALNIZCA, BU TÜR SINIRLAMALAR VEYA İSTİSNALARIN YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN YASAKLANDIĞI DURUMLARDA VE ÖLÇÜDE GEÇERLİ DEĞİLDİR.

11.2 Hariç Tutma ve Sınırlama Reddi. BU SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR ŞEY TARAFLARIN (A) DOĞRUDAN BİR TARAFIN AFFEDİLEMEZ İHMALİ NEDENİYLE ÖLÜM VEYA BEDENEN İNCİNME VEYA (B) SAHTEKARLIK, CEZAİ EYLEM VEYA BİLEREK SUİİSTİMAL DURUMLARINDA BİRBİRLERİNE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HARİÇ TUTMAZ VE SINIRLAMAZ.

12 Sözleşme Dönemi, Sonlandırma ve Askıya Alma.

12.1 Sözleşme Dönemi. İşbu Bölüm 12 ile uyumlu olarak daha önce sonlandırılmadıkça bu Sözleşme, tüm Abonelikleriniz iptal edilene veya sonlandırılana kadar yürürlükte kalır ("Sözleşme Dönemi").

12.2 İhlal Nedeniyle Sonlandırma. Taraflardan herhangi biri, diğer taraf bu Sözleşmeyi somut şekilde ihlal ediyorsa ve söz konusu ihlali, ihlal oluşturmayan tarafın bu ihlalle ilgili olarak Sözleşmeyi sonlandırma niyetini bildirdiği yazılı bildirimi aldıktan sonraki doksan (90) gün içinde gidermezse (ödeme yapmamanız durumunda, ödeme geç ödeme bildiriminden itibaren otuz (30) gün içinde yapılmazsa) bu Sözleşmeyi diğer tarafa yazılı bildirim göndererek sonlandırabilir. Buna ek olarak, Caterpillar şu durumlarda bu Sözleşmeyi ve Aboneliklerden herhangi birini veya tümünü derhal sonlandırabilir veya askıya alabilir: (a) Temsilciyseniz, Temsilci Sözleşmesini ihlal ettiğinizde veya (b) Temsilcinizden Abonelik Satın Alma Sözleşmesi kapsamında bir Abonelik satın alıyorsanız ve Temsilciniz, Caterpillar'a Abonelik Satın Alma Sözleşmesinin bir ihlalini bildirdiğinde.

12.3 İflas Nedeniyle Sonlandırma. Taraflardan herhangi biri, diğer taraf (a) iflas ederse veya vadesi gelen borçlarını ödemede genellikle güçlük çekiyorsa veya ödeyemiyorsa ya da bu borçları ödeyemeyeceğini yazılı olarak kabul ederse, (b) bir kayyum, tahsildar, yönetici veya başka bir sorumlu atanması için başvurursa, böyle bir atamayı onaylarsa veya kabul ederse, (c) alacaklılar lehine genel bir atama yaparsa veya (d) herhangi bir yerel, eyalet veya federal iflas yasası veya tasfiye veya likidasyon işlemi kapsamında herhangi bir iflas, reorganizasyon, borç düzenleme veya başka bir işlem başlatırsa Bölüm 13.9 uyarınca diğer tarafa yazılı bildirim göndererek bu Sözleşmeyi sonlandırabilir.

12.4 Askıya Alma. Yukarıdakilere ek olarak, Caterpillar, Bölüm 1.7, 2.2 uyarınca veya aşağıda açıklanan durumları saptadığında Yazılıma erişiminizi ve Yazılımı kullanımınızı tamamen veya kısmen, önceden size bildirimde bulunmadan (Yazılımın güvenliği tehlikeye girdiyse veya Yazılımın güvenliği korumak amacıyla) derhal askıya alabilir: (a) makul çerçevede Yazılım Bilgilerine yetkisiz erişimi önlemenin gerekmesi; (b) tarafınızca (veya Yetkili Kullanıcılarınız tarafından) Sözleşmenin herhangi bir şartının yerine getirilmemesi veya (c) Yazılımı kullanımınızın (Yetkili Kullanıcılarınız dahil) (i) Yazılım veya herhangi bir üçüncü taraf için güvenlik riski oluşturması, (ii) Yazılımı veya Caterpillar'ın ya da herhangi bir üçüncü tarafın sistemlerini olumsuz şekilde etkileyebilecek olması, (iii) Caterpillar'ı veya herhangi bir üçüncü tarafı yükümlülük altına sokabilecek olması veya (iv) yürürlükteki Yasalarca yasaklanmış olması. Bu tür bir askıya alma sırasında, askıya alınmış Aboneliklerin tüm ücretlerinin ve askıya alınmamış tüm Aboneliklerin kullanımına ilişkin tüm ücretlerin sorumluluğu size aittir.

12.5 Hizmetin Sonlandırılması. Caterpillar, Yazılımı size sunmayı, (a) yüz seksen (180) gün önceden yazılı bildirim göndererek veya (b) yürürlükteki herhangi bir Yasaya uymak için derhal sonlandırabilir. Buna ek olarak Caterpillar, Yazılımı sunmanın artık yasalar veya düzenlemeler tarafından desteklenmediğini saptarsa Yazılımın kullanılabilirliğini herhangi bir zamanda, herhangi bir kişi, coğrafi bölge veya yargı bölgesi için tamamen veya kısmen kısıtlayabilir. Bu Sözleşme kapsamında doğrudan Caterpillar'dan abonelik satın alıyorsanız ve Caterpillar, işbu Bölümde açıklanan haklarından herhangi birini kullanırsa bu hizmeti kullanımdan kaldırmayla ilgili size karşı yegane sorumluluğu ve sizin tek çözüm yolunuz, size Oranlı Geri Ödeme sağlanmasıdır. Abonelik Satın Alma Sözleşmesi kapsamında Temsilcinizden abonelik satın alıyorsanız ve Caterpillar, işbu Bölümde açıklanan haklarından herhangi birini kullanırsa tek çözüm yolunuz, Temsilcinizin size Oranlı Geri Ödeme sağlamasıdır.

12.6 Süre Dolumunun veya Sonlandırmanın Etkisi. Bu Sözleşmenin süresinin dolması veya sonlandırılması üzerine, bu Sözleşme kapsamında size, Bağlı Kuruluşlarınıza ve Yetkili Kullanıcılarınıza verilen tüm haklar ve lisanslar sona erer ve uygunsa, Yazılımı derhal sahip olduğunuz veya kontrolünüzdeki tüm Kayıtlı Makinelerden ve bellek konumlarından kaldırır ve aksi takdirde Donanımın tüm kullanımını durdurursunuz. (d) (Yazılım Bilgilerinin Kullanılması ve İfşa Edilmesi), 4.6 (Yasal İstekler), 4.9 (Gizlilik), 0 ve 8.2 Sözleşme Dönemi sırasında ortaya çıkan Hak Taleplerine ilişkin olarak (Tazminat Yükümlülükleri), 9 (Fikri Mülkiyet Hakları), 0 (Sorumluluk Retleri), 11 (Sorumluluğun Sınırlandırılması), 12.5 12.6 (Süre Dolumunun veya Sonlandırmanın Etkisi) ve 13 (Çeşitli) bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde süresinin dolması veya sona ermesi durumunda geçerliliğini korur. Ayrıca, bu Sözleşme kapsamında doğrudan Caterpillar'dan bir Abonelik satın alıyorsanız Bölüm 2.2 bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde süresinin dolmasından veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini korur. Bir Abonelik Satın Alma Sözleşmesi kapsamında Temsilcinizden bir Abonelik satın alıyorsanız Bölüm 2.1 (Temsilci Tarafından Satılan Abonelikler) bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde süresinin dolmasından veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini korur. Şüpheleri önlemek için, bu Sözleşme sona erdiğinde tüm Abonelikler otomatik olarak sona erer. Bu Sözleşmeyi veya herhangi bir Aboneliği Bölüm 12.2 veya 12.3 uyarınca sona erdirirseniz söz konusu sona erme sırasında bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmemiş olmanız koşuluyla, (i) doğrudan Caterpillar'dan bir Abonelik satın alıyorsanız Caterpillar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen ihlalin sonucu olarak yegane ve münhasır çözüm yolunuz, size Oranlı Geri Ödeme sağlanması olur (ii) Temsilcinizden bir Abonelik satın alıyorsanız yegane ve münhasır çözüm yolunuz Temsilcinizin size Oranlı Geri Ödeme sağlaması olur.

13 Çeşitli.

13.1 Mücbir Sebep. (i) Caterpillar Tarafları veya (ii) siz ya da Bağlı Kuruluşlarınız (sizin veya Bağlı Kuruluşlarınızın ilgili hizmet sağlayıcıları veya alt yüklenicileri), bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmekte gecikmeniz veya yerine getirememeniz durumunda (ücretleri ödeme yükümlülüğü hariç), bunun ilgili özel veya tüzel kişinin makul derecede kontrol edemeyeceği yangın, blokaj, pandemi, ambargo, patlama, deprem, fırtına veya diğer doğa olayları, terör eylemleri, savaşlar, salgın hastalıklar, hükümet emirleri, sivil veya askeri yetkililer, doğal afetler, grevler, işçi işveren anlaşmazlıkları veya benzer endüstriyel sorunlar; elektrik, haberleşme ve diğer kamu hizmet sistemlerindeki arızalar gibi nedenlerden kaynaklanması koşuluyla sorumlu değildir.

13.2 Devretme. Bu Sözleşmenin taraflarından hiçbiri bu Sözleşmeyi veya onun içerdiği hak ve yükümlülükleri, sözleşmeyle veya yasal işlemlerle, diğer taraftan önceden yazılı izin almadan devredemez veya aktaramaz; ancak, Caterpillar bu Sözleşmeyi veya Sözleşmenin içerdiği hak ve yükümlülükleri sizin onayınız olmadan Bağlı Kuruluşlarına, Temsilcilerine veya hizmet sağlayıcılarına devredebilir. Önceki cümleyle bağlantılı olarak, tarafların hakları ve yükümlülükleri her bir tarafın bunları devrettiği kişilerin ve haleflerinin lehine yürürlükte olur ve tarafları, onların haleflerini ve atadıkları kişileri bağlayıcıdır. Bölüm 0 uyarınca olmayan tüm devretme girişimleri geçersiz ve hükümsüz olur.

13.3 Üçüncü Taraf Lehine Haklar Olmaması. Bu Sözleşme, Bölüm 0 dahilinde belirtilen durumlar dışında Sözleşmenin tarafı olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi için üçüncü taraf lehine haklar oluşturmaz.

13.4 Apple'a Özgü Şartlar. Bu Bölüm, yalnızca Yazılımın iOS aracılığıyla kullanıma sunulması durumunda geçerlidir. Bu Sözleşmede daha önce bahsedilen şartlar ve koşulları kabul etmenin yanı sıra ve bu belgedeki hiçbir şeyle çelişki oluşturmamak koşuluyla, Yazılımın Apple Inc. şirketinin ("Apple") iOS işletim sistemiyle uyumlu, örneğin mobil uygulama gibi herhangi bir sürümüne erişiminiz ve onu kullanımınız (Yetkili Kullanıcılar dahil) için aşağıdaki hükümler geçerlidir. Apple bu Sözleşmenin tarafı değildir ve Yazılımın sahibi değildir ve Yazılımdan sorumlu değildir. Apple, geçerli olduğu durumlarda satın alındığı fiyatı geri ödeme dışında Yazılım için herhangi bir garanti sağlamaz. Apple, Yazılımın bakım ve diğer destek hizmetlerinden sorumlu değildir ve herhangi bir üçüncü taraf ürün sorumluluğu hak talebi, Yazılımın yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeye uygun olmadığı yönündeki iddialar, tüketiciyi koruma veya benzer yasalardan kaynaklanan iddialar ve fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin iddialar dahil olmak üzere Yazılımla ilgili hiçbir hak talebi, kayıp, yükümlülük, hasar, maliyet veya giderden sorumlu tutulamaz. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olanlar da dahil, Yazılımın kullanımına ilişkin tüm sorgular veya şikayetler Caterpillar'a yönlendirilmelidir. Üçüncü taraflarca Yazılımın veya Yazılıma sahip olmanızın ve Yazılımı kullanmanızın (Yetkili Kullanıcılar dahil) söz konusu üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği yönündeki iddialarda Apple, söz konusu mülkiyet hakkı ihlali iddiaları için soruşturma, savunma, anlaşma veya hak iadesi yapmaktan sorumlu değildir. Apple'ın App Store Hizmet Koşullarında açıklanan Kullanım Kurallarına uygun hareket etmeniz gerekir (Yetkili Kullanıcılar dahil). Buna ek olarak, Yazılımı kullanırken sizin için geçerli olan, örneğin kablosuz veri hizmeti sözleşmeniz gibi herhangi bir üçüncü taraf sözleşmesine uygun hareket etmeniz gerekir (Yetkili Kullanıcılar dahil). Apple ve Apple'ın yan kuruluşları işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizde, bu Sözleşmeyi üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulama hakkını elde ederler (ve bu hakkı kabul ettikleri varsayılır); buna karşın, Caterpillar'ın işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir varyasyona, feragata veya anlaşmaya girme, bunları feshetme veya sonlandırma hakkı herhangi bir üçüncü tarafın onayına tabi değildir.

13.5 Siz ve Caterpillar arasındaki ilişki. Bu Sözleşmeyle ilgili olarak her yönden siz ve Caterpillar bağımsız taraflarsınızdır. Caterpillar'a karşı bağlayıcı gücünüz yoktur. Herhangi bir kişi veya kuruluşa Caterpillar'ın önceden yazılı izinle yetkilendirmediği herhangi bir hakkı verme gücünüz yoktur. Bu Sözleşme kapsamında, tarafların ilişkisi herhangi bir amaçla bir ortaklık veya müşterek teşebbüs oluşturmaz. Siz ve Caterpillar arasında bir ajans veya imtiyaz ilişkisi ya da itimada dayalı bir ilişki vardır.

13.6 Feragat. Bu Sözleşmedeki herhangi bir ihlale ilişkin hiçbir feragat başka bir ihlalden feragat edildiği anlamına gelmez ve her tür feragat yazılı ve feragat eden tarafın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır.

13.7 Tabi Olunan Yasa.

(a) Bu Sözleşme (Bölüm 13.8 dahilinde yer alan arabuluculuk hükümleri dahil), işletmenizin bulunduğu ülkenin sözleşmeye dayalı olarak yok sayılamayacak yasa hükümlerine halel getirmeyecek şekilde ve yasaların çelişmesi ilkelerine referansta bulunmadan (bu tür yasalar tümüyle ABD sınırları içinde, ABD'de yaşayan kişiler arasında yapılan ve uygulanan sözleşmeler için geçerli olduğundan), New York eyaletinin yasalarına ve ABD'nin federal yasalarına tabidir ve bunlar uyarınca yorumlanmalıdır.

(b) Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Uluslararası Eşya Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu'na ve her biri açıkça hariç tutulan tüm ilgili düzenlemelere, uygulamalara veya halef mevzuatına tabi değildir.

9.2 ARABULUCULUK

(a) BU SÖZLEŞMEYLE ILGILI VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TÜM IHTILAFLAR, IDDIALAR VE ANLAŞMAZLIKLAR (TOPLU OLARAK "İHTILAF") MAHKEME YERINE BAĞLAYICI ARABULUCULUKLA ÇÖZÜLÜR. İŞLETMENIZIN MERKEZI ABD'DE ISE BU TÜR İHTILAFLARIN ARABULUCULUĞU IÇIN FEDERAL ARABULUCULUK YASASI GEÇERLIDIR.

(b) İŞLETMENIZIN MERKEZI ABD'DE VEYA KANADA'DAYSA ARA BULUCULUK SÜRECI AMERIKA ARA BULUCULUK KURUMU ("AAA") TARAFINDAN AAA'NIN TICARI ARA BULUCULUK KURALLARI VE UYUM SAĞLAMA SÜREÇLERINE UYGUN ŞEKILDE YÜRÜTÜLÜR. İŞLETMENIZIN MERKEZI APAC'TAKI HERHANGI BIR ÜLKEDEYSE ARA BULUCULUK SÜRECI SINGAPUR ULUSLARARASI ARA BULUCULUK MERKEZI ("SIAC") TARAFINDAN SIAC'IN ARA BULUCULUK KURALLARINA UYGUN ŞEKILDE YÜRÜTÜLÜR. İŞLETMENIZIN MERKEZI ABD'NIN, KANADA'NIN VEYA APAC ÜLKELERININ DIŞINDAYSA ARA BULUCULUK SÜRECI ULUSLARARASI TICARET ODASI ("ICC") TARAFINDAN ICC ARA BULUCULUK KURALLARINA UYGUN ŞEKILDE YÜRÜTÜLÜR. BU ALT BÖLÜMDE BELIRTILEN ARA BULUCULUK KURALLARI "KURALLAR" OLARAK ADLANDIRILIR. BU SÖZLEŞMENIN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA "APAC", ŞU ÜLKELERI IÇEREN COĞRAFI BÖLGEYI IFADE EDER: AVUSTRALYA, BANGLADEŞ, BRUNEI, BURMA, KAMBOÇYA, ÇIN (HONG KONG ÖZEL YÖNETIM BÖLGESI VE MACAU ÖZEL YÖNETIM BÖLGESI DAHIL), CHRISTMAS ADALARI, FIJI, HINDISTAN, ENDONEZYA, JAPONYA, KIRIBATI, LAOS, MALEZYA, MARSHALL ADALARI, MIKRONEZYA FEDERE DEVLETLERI, MOĞOLISTAN, NAURU, YENI ZELANDA, PALAU, PAPUA YENI GINE, FILIPINLER, SAMOA, SINGAPUR, SOLOMON ADALARI, GÜNEY KORE, SRI LANKA, TAYVAN, TAYLAND, TIMOR-LESTE, TONGA, TUVALU, VANUATU VE VIETNAM.

(c) TARAFLARDAN HERHANGI BIRI, ILGILI ARA BULUCULUK KURUMUNA YAZILI BIR TALEP ILETEREK VE BU SÖZLEŞMEDEKI HÜKÜMLE UYUMLU ŞEKILDE, BU TALEBIN BIR KOPYASINI BU SÖZLEŞMENIN DIĞER TARAFINA DA GÖNDEREREK ARA BULUCULUK SÜRECINI BAŞLATABILIR. HIÇBIR DURUMDA, BU TÜR BIR İHTILAFA DAYANAN HUKUKI VEYA ADIL YARGI KURUMUNUN YÜRÜRLÜKTEKI SINIRLAMA STATÜSÜYLE ENGELLENECEĞI TARIHTEN SONRA HIÇBIR ARA BULUCULUK TALEP EDILMEYECEK VEYA BUNA IZIN VERILMEZ. İŞLETMENIZIN MERKEZI ABD'DE VEYA KANADA'DAYSA ARA BULUCULUK YERI ABD'NIN ILLINOIS EYALETININ CHICAGO ŞEHRI OLUR. İŞLETMENIZIN MERKEZI APAC ÜLKELERININ BIRINDEYSE ARA BULUCULUK YERI SINGAPUR'DUR. İŞLETMENIZIN MERKEZI ABD'NIN, KANADA'NIN VEYA APAC ÜLKELERININ DIŞINDAYSA ARA BULUCULUK YERI İSVIÇRE'NIN CENEVRE ŞEHRIDIR. ARA BULUCULUK İNGILIZCE DILINDE YÜRÜTÜLMELIDIR. YUKARIDA SÖZ EDILENLERE BAKILMAKSIZIN, IŞLETMENIZIN MERKEZI HOLLANDA'DAYSA, CATERPILLAR TARAFINDAN SIZE CATERPILLAR'IN ARA BULUCULUK BAŞLATMA NIYETINDE OLDUĞUNA ILIŞKIN BILDIRIM GÖNDERILMESINDEN SONRAKI OTUZ (30) GÜN IÇINDE CATERPILLAR'A TERCIHINIZI BILDIRMEK KOŞULUYLA, HERHANGI BIR IHTILAFI HOLLANDA MAHKEMELERINDE ÇÖZME YOLUNU TERCIH EDEBILIRSINIZ.

(d) HERHANGI BIR IHTILAF ÇÖZÜMÜNÜN SINIF, BIRLEŞTIRILMIŞ VEYA TEMSILI EYLEM OLARAK DEĞIL SADECE BIREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEĞINI VE HER IKI TARAFIN DA JÜRILI MAHKEMEYLE ILGILI TÜM HAKLARINDAN FERAGAT ETTIĞINI KABUL EDERSINIZ.

(e) İHTILAF 100.000 ABD DOLARINDAN DAHA DÜŞÜK BIR TUTARLA ILGILIYSE ARA BULUCULUK TEK BIR ARA BULUCUYLA VE İHTILAF 100.000 ABD DOLARI VEYA DAHA YÜKSEK BIR TUTAR IÇINSE ARA BULUCULUK ÜÇ (3) ARA BULUCUNUN YER ALDIĞI BIR PANELLE YÜRÜTÜLÜR. İHTILAF IÇIN TEK BIR ARA BULUCU VARSA TARAFLAR ARA BULUCUNUN KIM OLACAĞI HAKKINDA KARŞILIKLI ANLAŞMAYA VARMAYI DENER, ARA BULUCULUK IŞLEMININ BAŞLATILMASINDAN SONRAKI OTUZ (30) GÜN IÇINDE BÖYLE BIR ANLAŞMAYA VARILAMAZSA ILGILI ARA BULUCULUK KURUMU KURALLAR'A UYGUN ŞEKILDE BIR ARA BULUCU ATAR. İHTILAF IÇIN ÜÇ (3) ARA BULUCU VARSA TARAFLARDAN HER BIRI ILGILI ARA BULUCULUK KURUMUNUN SAĞLADIĞI BIR LISTEDEN BIRER ARA BULUCU ADAYI BELIRLER VE IKI TARAFINDAN BELIRLEDIĞI ARA BULUCULAR, BAŞKANLIK GÖREVINI YÜRÜTECEK ÜÇÜNCÜ ARA BULUCUYU BELIRLER. BUNA KARŞIN, TARAFLARDAN HERHANGI BIRI, HERHANGI BIR ZAMANDA ONARILAMAZ BIR ZARARIN ORTAYA ÇIKMASINI ÖNLEMEK IÇIN YETKILI BIR MAHKEMEDE IHTIYATI TEDBIR TALEP EDEBILIR. TARAFLARIN HER BIRI ARA BULUCULUK YARGILAMASI VEYA SAVUNMASI IÇIN KENDI MALIYETINI ÜSTLENIR (AVUKATLIK VEYA DIĞER PROFESYONEL HIZMETLERIN ÜCRETLERI HARIÇ) VE TARAFLAR SONUÇ NE OLURSA OLSUN, ARA BULUCULARIN ÜCRETLERINI VE ILGILI ARA BULUCULUK KURUMUNUN IDARI MALIYETLERINI ARALARINDA BÖLÜŞÜR. BU BÖLÜMDE YER ALAN HÜKÜMLER VE ARA BULUCU TARAFINDAN BELIRLENEN TAZMINAT, YARGI YETKISINE SAHIP TÜM MAHKEMELERDE ICRA EDILEBILIR. ARA BULUCU, ATANDIKTAN SONRA MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜRE IÇINDE KARARINI VERIR VE BU SÖZLEŞMENIN ŞARTLARINA UYGUN HAREKET EDER.

(f) ARA BULUCULUK KONUSUNDAKI BU SÖZLEŞME, YARGI YETKISI BULUNAN HERHANGI BIR MAHKEMEDE ÖZELLIKLE GEÇERLI OLUR. HERHANGI BIR ARA BULUCULUK SÜRECINDEN SONRA ARA BULUCUNUN BELIRLEDIĞI HERHANGI BIR TAZMINAT NIHAIDIR, TARAFLAR IÇIN BAĞLAYICIDIR VE YARGI YETKISINE SAHIP TÜM MAHKEMELERDE YÜRÜRLÜKTEKI YASALARA UYGUN ŞEKILDE HÜKÜM VERILEBILIR.

13.9 Bildirimler. Yazılıma, bu Sözleşmeye veya bu Sözleşmenin konusuyla ilgili diğer amaçlara ilişkin bilgi vermek ve bildirim sağlamak için Caterpillar'ın uygun yollarla sizinle iletişime geçebileceğini kabul edersiniz. Bu iletişim yolları arasında e-posta (Yazılım hesabınızda sağladığınız iletişim bilgilerinde yer alan) veya Yazılımın kullanıcı arayüzü bulunur. Caterpillar'a iletilecek bildirimler yalnızca kayıtlı veya sertifikalı posta yoluyla, iade makbuzu isteğiyle şu adrese gönderilmelidir: Caterpillar Inc., Attn: Legal Services, Deputy General Counsel—IP, 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-9600 ABD. Yürürlükteki Yasalarca aksi belirtilmedikçe, bildirimler (a) kişisel olarak iletildiklerinde, (b) kayıtlı veya sertifikalı posta yoluyla, iade makbuzu istenerek ve posta masrafı ödenerek gönderildikten yedi (7) gün sonra, (c) özel bir hızlı kurye servisine verilip yazılı olarak alındı onayı verildikten iki (2) iş günü sonra, (d) e-posta veya diğer elektronik iletimler için, bunlar gönderildiğinde veya (e) Yazılımın kullanıcı arayüzünde yayınlanmışsa yayınlandığında geçerlilik kazanır. Hesabınızdaki e-posta adresinin ve iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olmasını sağlama sorumluluğu size aittir. E-postayla gönderilen bildirimler, gerçekten ulaşıp ulaşmadıkları dikkate alınmadan, gönderildiğinde geçerlilik kazanır.

13.10 Dil. Bu Sözleşme yalnızca İngilizce dilindedir. İngilizce, bu Sözleşme için her açıdan hükmedici dildir ve bu belgenin başka herhangi bir dildeki versiyonu taraflar için bağlayıcı değildir. Bu Sözleşmeyle ilgili tüm yazışma ve bildirimler İngilizce gerçekleştirilir.

13.11 Açık Kaynak Kodlu Yazılım. Yazılım, belirli açık kaynak kodlu yazılım bileşenleriyle ("Açık Kaynak Kodlu Bileşenler") birlikte veya bunları içerir halde, bunların ilgili açık kaynak lisans sözleşmeleri ("Açık Kaynak Lisansları") kapsamında sağlanabilir. Bu lisanslar Yazılım içerisinde (veya Caterpillar tarafından zaman zaman belirlenen başka bir konumda) listelenmiştir. Açık Kaynak Kodlu Bileşenler, Yazılımın işbu Sözleşmede tanımlandığı şekliyle bir bölümünü teşkil etmez ve işbu Sözleşmenin koşulları kapsamında değil, ilgili Açık Kaynak Lisansları kapsamında lisanslanır. Her bir Açık Kaynak Lisansının şartları ve koşullarını ve bunlara uygun hareket etmeyi beyan ve kabul edersiniz. Her bir Açık Kaynak Kodlu Bileşenle ilgili olarak, işbu Sözleşmenin şartları ve ilgili Açık Kaynak Lisansının herhangi bir şartı arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, işbu Sözleşmenin çelişkili şartları geçerli olmaz. Caterpillar tarafından Yazılımla ilgili olarak uygulanan tüm ücretler, geçerli Açık Kaynak Lisansı kapsamında ücret uygulanmayacak herhangi bir Açık Kaynak Kodlu Bileşen için geçerli değildir. Herhangi bir Açık Kaynak Lisansının şartları size ilgili Açık Kaynak Kodlu Bileşenin kaynak kodunu (varsa) alma hakkını verdiğinde, söz konusu kaynak kodu http://www.cat.com/opensource adresli web sitesinden ücretsiz olarak edinilebilir veya talep üzerine Caterpillar tarafından sağlanabilir (Caterpillar, bu tür bir talebi yerine getirmek için belli bir ücret alabilir).

13.12 Yasalara Uygunluk.

(a) Caterpillar'ın veya sizin işbu belge ile belirenmiş diğer taahhütlerinize herhangi bir sınırlama getirmeksizin, siz ve Caterpillar, sizin ve Caterpillar'ın bu Sözleşme uyarınca olan karşılıklı haklarınızı kullanmanız ve yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için ilgili tüm yasalara somut her yönden uymayı kabul edersiniz. Etik İş Yapma Kuralları dahil (aşağıda açıklandığı şekilde) bu belgedeki yükümlülüklerinize uyma gereği, Yazılımın erişim ve kullanımın yanı sıra bu belgede belirlenmiş tüm diğer faaliyetlerinizde geçerli olan yasaları da kapsar. Söz konusu faaliyetler, çevrimiçi davranış kuralları, çevrimiçi içerik ve ABD ile ikamet ettiğiniz ülke arasında (Kişisel Bilgiler dahil) karşılıklı veri aktarımını içerir. Ayrıca Yetkili Kullanıcılarınızın tüm bu Yasalara uymasını sağlarsınız.

(b) Yazılım veya Yazılımın bu belgede belirtilen kullanımıyla ilgili tüm izinleri, lisansları, onayları ve teyitleri kendi imkanlarınızla edindiğinizi ve sürdüreceğinizi kabul edersiniz. Buna sizin (Yetkili Kullanıcılarınız dahil) (a) Yazılımı tüm yürürlükteki Yasalara uygun şekilde almanız ve kullanmanız ve (b) bu Sözleşmede belirtilen haklarınızı kullanma ve diğer yükümlülüklerinizi (toplu halde "İzinler") yerine getirmeniz dahildir; yukarıda sözü edilen İzinlerden herhangi birini almak yürürlükteki Yasalarca Caterpillar'ın sorumluluğundaysa ve bu yasalar bu tür İzinleri Caterpillar'ın adına almanıza izin vermiyorsa Caterpillar bu İzinleri kendi imkanlarıyla alır.

13.13 Etik İş Kuralları. Bölüm 13.12 kısmını sınırlamaksızın:

(a) Yazılımın (herhangi bir Yazılım Bilgileri dahil), devlete verilen tedarik hizmetlerine ilişkin Yasalar ve rüşvet, sahtekarlık, yolsuzlukla ilgili Yasalar veya ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve diğer ülkelerin uygulanabilecek tüm rüşvet karşıtı veya ticaret Yasaları (değişiklik yapılmış haliyle), ABD İhracat İdaresi Yönetmeliği Yasası (1979) (değişiklik yapılmış haliyle), ABD Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği ve ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın idaresindeki yaptırımlar, düzenlemeler ve Yürütme Emirleri gibi uluslararası ticaretle ilgili Yasalar (toplu olarak "Etik İş Yapma Kuralları") dahil, ancak bunlara sınırlı olmamak koşuluyla, belirli ulusal Yasalara, eyalet ve bölge Yasalarına ve yerel Yasalara kurallara, düzenlemelere, yönetmeliklere, nizamnamelere, emirlere, hükümlere, kararnamelere, talimatlara ("Yasalar") tabi olduğunu bilir ve kabul edersiniz.

(b) Caterpillar'a önceden bildirdikleriniz dışında, sizin veya Bağlı Kuruluşlarınızın çalışanlarının, danışmanlarının, yüklenicilerinin veya aracılarının (memurlar, direktörler, paydaşlar ve temsilciler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla) hiçbirinin yabancı bir görevli olmadığını veya yabancı bir görevliyle bağlantılı olmadığını (15 U.S.C. §§ 78dd-1(f)(1) ve 78dd-3(f)(2) içerisinde tanımlandığı şekilde) beyan ve garanti edersiniz. Sizin veya Bağlı Kuruluşlarınızın çalışanlarının, danışmanlarının, yüklenicilerinin veya aracılarının herhangi biri işbu Sözleşmenin geçerli olduğu dönem içinde yabancı bir görevli olursa Bölüm 013.9 uyarınca Caterpillar'ı derhal bilgilendirmeniz gerekir.

(c) Yazılımı (Yazılım Bilgileri dahil), ABD ve Yazılımın erişildiği ve kullanıldığı ya da Kayıtlı Makinelerle ilişkili makinelerin veya ekipmanın bulunduğu yargı yetki bölgelerinin Yasalarınca izin verilen yerler dışında kullanmayacağınızı veya ihraç veya tekrar ihraç etmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı ve yayınlamayacağınızı (topluca "ihracat") kabul edersiniz. Bir sınırlama getirmemek kaydıyla Yazılımı (Yazılım Bilgileri dahil) özellikle: (a) ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı veya ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kanun hükmü uyarınca veya başka bir şekilde yasaklı veya ticari ambargolu olan veya kabul edilen özel veya tüzel kişiler listesindekilere; (b) ABD tarafından yasak kabul edilen nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların üretimi veya yayılması amacıyla veya (c) ABD'nin güncel durumda kapsamlı yaptırımına tabi olan ülke ve transit noktalara ABD yetkililerinden gerekli izinleri almadan doğrudan veya dolaylı olarak (Yazılıma erişerek yapılması da dahil) ihraç edemezsiniz. Yazılıma erişiminizin ve Yazılımı kullanımınızın (Yetkili Kullanıcıların erişimi ve kullanımı dahil) bu tür herhangi bir Yasayı ihlal etmeyeceğini ve böyle bir ülkede ikamet etmediğinizi, bu tür bir listede yer almadığınızı veya yer aldığınızın kabul edilmediğini beyan eder ve buna teminat verirsiniz. Yazılıma nükleer, kimyasal veya biyolojik füze veya silah geliştirme, tasarlama veya üretme de dahil ABD Yasalarınca men edilmiş herhangi bir amaca yönelik erişemez ve Yazılımı bu amaçlarla kullanmazsınız ve Yetkili Kullanıcılarınızın Yazılım erişimi ve kullanımının bu amaçlarla olmamasını sağlarsınız.

13.14 Devlet Kurumu Hak ve Yükümlülükleri. Yazılım, ilgili 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202 belgelerinde kullanıldığı haliyle "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ve "Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri" terimlerini içeren 48 C.F.R. §2.101 belgesinde tanımlandığı haliyle "Ticari Emtia" olarak kabul edilir. İlgili 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202-1 ila 227.7202-4 belgeleri ile tutarlı olarak, bu Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri lisansı devlet kurumu son kullanıcılarına, teamüle göre kamuya sağlanan lisans ve yalnızca bu belgede ve Caterpillar'ın ilgili Kamu Sektörü Son Kullanıcı Sözleşmesi'ndeki hüküm ve şartlar uyarınca sağlanan haklarla verilmiştir. Devlet kurumu son kullanıcılarının hak ve yükümlülükleri bu Sözleşmeye ve her iki tarafın yetkili temsilcileri tarafından kararlaştırılan yazılı bir zeyilname ile değiştirilen Kamu Kesimi Son Kullanıcı Sözleşmesine tabidir. zeyilname ile değiştirilmediği veya Caterpillar'ın yetkili temsilcileri ve devlet kurumu son kullanıcısı tarafından yazılı olarak açıkça bir anlaşmaya varılmadığı sürece, bu Sözleşmenin şartları iki tarafın hak ve yükümlülüklerine hükümrandır. Yazılım standart bir ticari lisans uyarınca sunulan Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgelerinden oluştuğu için, bu hüküm ve bu zeyilnamedeki hak ve yükümlülükler herhangi bir Federal Satın Alma Yönetmeliği maddesinin ("FAR"), Savunma FAR Eki'nde ("DFARS") bulunan maddelerin veya bir devlet kurumunun bilgisayar yazılımı, teknik veri veya fikri mülkiyet haklarını ele alan diğer federal, eyalet veya yerel resmi maddeleri veya hükümlerinin yerini alır.

13.15 Tefrik Edilebilirlik. Bir ara buluculuk paneli veya karar yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya kısmının geçersiz veya uygulanamaz olduğunu kabul ederse taraflar, kendi ekonomik ve işle ilgili menfaatleri açısından asıl amaçlarını en yakın şekilde yansıtan geçerli, yasal ve uygulanabilir, ikame bir hüküm üzerinde görüşür ve bu belgedeki tüm diğer hükümler söz konusu yargı sisteminde aynen geçerli ve etkili kalır ve tarafların amaçlarını mümkün olan en yakın şekilde gerçekleştirmek için serbest şekilde yorumlanır. Bu tür geçersizlik, yasa dışılık veya uygulanamama durumları başka herhangi bir yargı sisteminde söz konusu hükmün geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini etkilemez.

13.16 Sözleşme Yapısı. Bu belgede kullanıldığı şekliyle: (a) "dahildir" ve "dahil" terimleri içermek anlamına gelir ve "dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir" veya "bunlarla sınırlı olmamak üzere" şeklinde yorumlanır (b) "veya" ve "ya da" sözcüğü ayrıştırıcıdır, ancak hariç tutma anlamı olmayabilir, (c) bu belgede, bağlam izin verdiğinde tekil olarak kullanılan sözcüklerin çoğul hali içerdiği de kabul edilmelidir ve bunun tam tersi de geçerlidir, (d) "dolar" veya "$", bu belgede aksi belirtilmedikçe ABD dolarını ifade eder ve (e) aksi belirtilmedikçe, gün, ay veya yılların başında "takvim" kelimesi bulunduğu ve Caterpillar'ın tatilleri dışında "iş günleri"nin Pazartesi - Cuma arası olduğu kabul edilmelidir. Bu Sözleşmenin başlıkları yalnızca başvuru kolaylığı sağlama amaçlıdır ve bu Sözleşmenin yorumlanmasında veya yapılandırmasında dikkate alınmamalıdır.

13.17 Elektronik İmza ve İfşa Onayı Bildirimi. Elektronik belgeleri ve kayıtları bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ve bu elektronik imza ve ifşa bildirimi de dahil olmak üzere, gelecekteki tüm belgeleri ve kayıtları Yazılım ile bağlantılı olarak kullanacağınızı ve bu kullanımın Caterpillar tarafından bu belgeler ve içerik için size yazılı olarak sağlanan tüm zorunluluklara uygun olacağını kabul edersiniz. Kabul etmiyorsanız bu Sözleşmeyi yapmayın. Tüm belge ve kayıtların basılı bir kopyasını alma hakkınız vardır. (a) Herhangi bir belge veya kaydın basılı bir kopyasını alabilirsiniz (ücretsiz), (b) elektronik belge ve kayıtların kullanımına ilişkin onayınızı geri alabilirsiniz veya (c) Yazılım hesabınız yoluyla iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Elektronik belge ve kayıtları almak veya bunlara ulaşmak için şu ekipman ve yazılımlara sahip olmanız gerekir: (i) İnternete erişebilen bir cihaz; (ii) uyumlu bir İnternet tarayıcısı ve (iii) Portable Document Format (Taşınabilir Belge Formatı) veya "PDF" dosyalarını almanızı veya bunlara erişmenizi sağlayan, Adobe Acrobat Reader 8.0 veya sonraki bir sürümü gibi bir yazılım. Belge ve kayıtları tutabilmesi için, cihazınızın PDF dosyalarını indirip depolayabiliyor olması gerekir. Bu sayfaya erişmeniz, sistem ve cihazınızın yukarıdaki alma, erişme ve elde tutma gereksinimlerini karşıladığını doğrular.

13.18 Tüm Sözleşme. Bu sözleşme, ilişikteki veya bu belgede referans gösterilen tüm planlar ve ekler bu belgenin konusuyla ilgili olarak taraflarca anlaşılması gereken tüm konuları içerir ve bu Sözleşmenin konusuyla ilgili herhangi bir eşzamanlı bilgiye, sözleşmeye veya iletişime göre önceliklidir. Bu sözleşme yalnızca burada açıkça belirtildiği şekilde veya bu Sözleşmenin taraflarınca hazırlanan imzalı, yazılı ayrı bir sözleşmeyle değiştirilebilir.

13.19 Bu Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler. Yürürlükteki Yasalar izin verdiği ölçüde Caterpillar, işbu Sözleşmenin şart ve koşullarını (sizin veya Caterpillar'ın Sözleşmeyi sona erdirmek için esas alacaklarınız dahil) (a) Yazılıma ilişkin bir Güncelleme veya Yükseltme yayınlanması ile bağlantılı olarak, (b) yürürlükteki Yasalarda değişiklik olması durumunda veya (c) Aboneliğinizin yenilenmesi üzerine ve her durumda, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Sözleşme koşullarındaki değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az altmış (60) gün önce söz konusu değişikliği bildirerek değiştirebilir. Yukarıdaki değişiklikler, yapılan değişiklik itibarıyla aktif olan tüm Sözleşmeler veya daha sonra satın alınan Abonelikler için geçerli olur. İşbu Bölüm kapsamında sağlanan bildirim, Yazılım aracılığıyla bu Sözleşmenin revize edilmiş bir versiyonunun yayınlanmasını veya Bölüm 13.9 uyarınca bildirimde bulunulmasını içeren herhangi bir makul yolla yapılır. Bu Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapıldıktan veya yürürlüğe girdikten sonra Yazılıma erişmeye veya Yazılımı kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelir. İşbu Sözleşmede revize edilen şartlara tabi olmak istemiyorsanız, Bölüm 12'ye uygun olarak Aboneliğinizi ve bu Sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz. Bu Sözleşmede veya Abonelik şartlarınızda yapılan değişiklikler, siz ve Caterpillar arasında, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık için geçerli olmaz. Yukarıdaki "Son Güncelleme" açıklaması, bu Sözleşmenin en son ne zaman değiştirildiğini gösterir.

EK 1

SON GÜNCELLEME: 1 OCAK 2020

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız:

(a) Tehditkar, taciz edici, aşağılayıcı, nefret barındıran veya göz korkutucu ya da başkalarının haklarına ve onuruna saygı göstermeyen; (ii) karalayıcı, tahkir edici, sahtekarlık içeren veya başka türde haksız; (iii) müstehcen, uygunsuz, pornografik veya başka bir nedenle itiraz edilebilir nitelikte olan veya (iv) telif hakkı, ticari marka, ticari sır, aleniyet hakkı veya gizlilik hakkı ya da diğer herhangi bir mülkiyet hakkıyla korunan hiçbir materyali, ilgili sahibinin önceden yazılı onayını almadan, Yazılım yoluyla veya onunla bağlantılı olarak aktaramaz veya kullanılabilir duruma getiremezsiniz.

(b) Potansiyel olarak zararlı veya saldırgan ya da herhangi bir donanım, yazılım veya ekipmana hasar vermeyi, onu ele geçirmeyi veya kullanımını izlemeyi amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva atı, Sürpriz yumurta, saatli bomba, casus yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası veya programını Yazılım yoluyla veya onunla bağlantılı olarak aktaramaz veya kullanılabilir duruma getiremezsiniz.

(c) Yazılımı sahtekarlık içeren veya başka bir şekilde haksız ve yasa dışı herhangi bir amaç için kullanamazsınız.

(d) Yazılıma yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunamazsınız.

(e) Yazılımda, Caterpillar'ın önceden yazılı onayı olmadan penetrasyon, güvenlik açığı, yükleme veya benzer testler gerçekleştiremezsiniz. Her durumda, bu tür testlerin tüm sonuçları (bu tür testlerin önceden onaylanmış olup olmadığından bağımsız olarak), Caterpillar Gizli Bilgilerini teşkil eder ve Caterpillar'a sağlanmalıdır. Sözleşmede veya bu Ek'te aksi yönde olan herhangi bir öğeye bakılmaksızın, bu tür test sonuçları Caterpillar'ın önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü tarafa sunulamaz.

(f) Yazılımın diğer kullanıcıları (Yetkili Kullanıcılarınızın dışında) hakkında bilgi derleyemez veya toplayamazsınız.

(g) Yazılımın herhangi bir kısmına korsan saldırıda bulunmak veya zarar vermek veya Yazılımı kullanılabilir kılmak için kullanılan sunuculara veya ağlara ilişkin herhangi bir gereksinimi, prosedürü veya politikayı ihlal etmek dahil, Yazılımın veya bu tür sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale edemez veya çalışmasını kesemezsiniz.

(h) Diğer herhangi bir kişinin Yazılımı kullanmasını kısıtlayamaz veya yasaklayamazsınız.

(i) İşbu belgede açıkça belirtilmedikçe, önceden Caterpillar'dan açık yazılı onay almadan (ör. API'lerin kullanılmasıyla ilgili), Yazılımı veya herhangi bir kısmını (veya herhangi bir kullanımını) çoğaltamaz, değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez, türev niteliğindeki çalışmalarını oluşturamaz, satamaz, kısa veya uzun süreli kiralayamaz, ödünç veremez, başka kişilerle zaman bölüşümlü olarak kullanamaz, dağıtamaz veya başka bir şekilde kötüye kullanamazsınız.

(j) Yürürlükteki Yasalarca bu kısıtlamaya açıkça izin verilmedikçe, Yazılımın herhangi bir kısmında geriye doğru mühendislik yapamaz, herhangi bir kısmını kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramazsınız.

(k) Yazılımda yer alan hiçbir telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel hak bildirimlerini kaldıramazsınız.

(l) Önceden Caterpillar'dan yazılı açık izin almadan, Yazılımın herhangi bir bölümünü başka bir kullanıma adapte edemez veya yansıtamaz ya da başka bir şekilde herhangi bir ürün veya hizmete dahil edemezsiniz.

(m) Bu belgede açıkça yetki verilmedikçe, Yazılım Bilgilerini sistemli şekilde indirip depolayamazsınız.

(n) Caterpillar'ın önceden yazılı açık izni olmadan Yazılım içeriğini çekmek, endekslemek, "kazımak", bu içeriğe "veri madenciliği" uygulamak veya başka bir şekilde içeriği toplamak ya da Yazılımın gezinme yapısını veya sunumunu çoğaltmak ya da bozmak için herhangi bir robot, örümcek, site arama/çekme uygulaması veya başka bir manuel ya da otomatik cihaz kullanamazsınız.

(o) Yazılımın amacına benzer bir amaca sahip veya Yazılımın başka şekillerde rakibi olan bir ürün veya hizmet geliştirmek için Yazılımı kullanamaz veya ona erişemezsiniz.

Yazılıma erişmek ve Yazılımı kullanmak için gerekli tüm donanımı ve telekomünikasyon hizmetlerini edinme, sürdürme ve bunların bedellerini ödeme sorumluluğu size aittir.

EK 2

SON GÜNCELLEME: 1 OCAK 2020

MineStar Destek Sözleşmesi

Yazılım Aboneliğine dahil Temel Destek Hizmetleri – ("Bronz Seviye")

Müşterinin 6.iii'de tanımlanan Sürüm Gereksinimine uygun olması ve Yazılım Aboneliği için ödenmesi gereken tüm Abonelik ücretlerini ödemesi koşuluyla Caterpillar (kendisi veya bir Temsilci aracılığıyla), Müşteriye Yazılım için, Sağlık Ekipmanı Bilgileri, Teknisyen Araç Kutusu, VIMS Konvertör ve Taşıma için MineStar Command hariç aşağıdaki temel destek ve bakım hizmetlerini sağlar.

Sağlık Ekipmanı Bilgileri, Teknisyen Araç Kutusu ve VIMS Konvertör, CatDigitalSupport@cat.com adresi veya Çin'de CatDigitalSupportCN@cat.com adresi kullanılarak iletişim kurulabilen Cat Dijital Destek ekibi tarafından desteklenir. Taşıma için MineStar Command, alternatif MineStar bronz abonelikleriyle desteklenir.

1. Aşağıdaki terimler, Bu Ek 2'de aşağıdaki anlamlara sahiptir:

i. "Olay" Yazılımın çalışma işlevselliğini veya Yazılımın üzerinde sunulduğu donanımı (üretici yazılımı dahil), bunların somut bir şekilde Yazılım Belgeleri uyarınca performans gösteremeyeceği ölçüde etkileyen tekrarlanabilir bir sorunu ifade eder.

ii. "Sistem Dışı Arıza" Yazılımdaki veya söz konusu Yazılımın üzerinde sunulduğu Donanımdaki bir arızadan kaynaklanmadığı saptanan bir Olayı ifade eder.

iii "İsteğe Bağlı Özellikler" Temel Yazılımı çalıştırmak için gerekli olmayan, sunulması halinde ve sunulduğu şekliyle Müşteri tarafından ek bir ücret karşılığında satın alınabilecek lisans için sunulan ek Yazılım eklentilerini ifade eder. İsteğe Bağlı Özellikler, ek donanım satın alınmasını gerektirebilir.

iv. "Üç Aylık Abonelik Ücreti" Sahada MineStar sisteminin çalıştırılması amacıyla Yazılıma erişim ve Yazılımı kullanım hakkını sürdürmek için üç ayda bir faturalandırılan ve Sahadaki tüm Yazılım Abonelik ücretleri için Müşteri tarafından ödenmesi gereken kümülatif toplam abonelik ücretleri anlamına gelir. Açıklık getirmek amacıyla; Üç Aylık Abonelik Ücreti tutarı, Yazılım için tüm yıllık ücretlerin kümülatif toplamının dörde (4) bölünmesiyle elde edilir.

v. "Sistem Arızası", Yazılımdaki veya söz konusu Yazılımın üzerinde sunulduğu Donanımdaki bir arızadan kaynaklandığı saptanan bir Olayı ifade eder.

vi. "Güncellemeler", ek bir lisans ücreti veya işçilik ücreti olmaksızın, bakım hizmetleri alma hakkına sahip tüm Yazılım lisans sahiplerine bir Abonelik kapsamında veya başka şekillerde Caterpillar tarafından sağlanan veya sunulan, genellikle ikinci ondalık işaretinin sağındaki sayılarda herhangi bir değişiklik ile gösterilen (ör. 2.2.x), Yazılım için müteakip hata düzeltmeleri, onarımlar veya sürümlerdir. Güncellemeler, Yükseltmeleri içermez.

vii. "Yükseltmeler", Yazılımın geliştirmeler, ek işlevler veya yeni özellikler içeren sonraki bir sürümü anlamına gelir. Yazılım Yükseltmeleri, hiçbir ek lisans ücreti olmaksızın, Abonelik kapsamında bir avantaj olarak Caterpillar tarafından tüm Yazılım lisans sahiplerine sağlanabilir veya sunulabilir. Caterpillar, ek bir ücret karşılığında kurulum ve dağıtım için işçilik sağlar. Yükseltmeler genellikle ondalık işaretinin hemen solundaki veya sağındaki sayılarda yapılan herhangi bir değişiklikle gösterilir (ör. x.2 veya 2.x). Yükseltmeler, Abonelikte lisanslanan Yazılımdan önemli ölçüde farklı olan yeni otonom ürünleri veya Yazılımları içermez.

2. En temel destek, aşağıdakilerden oluşan Bronz Seviye destektir ve Yazılım Aboneliği fiyatına dahildir:

i. 365 gün 7/24 yardım masasına erişim

ii. Sistem Arızaları için operasyonel işlevselliği geri yükleme

iii. P1 ila P4 olaylarında olay yönetimi

iv. Sistem Dışı Arızalar için Saha başına ayda 10 saate kadar teknik destek ("Ücretsiz Saatler") veya opsiyonel olarak sahada tam zamanlı bir saha ürün destek mühendisi bulunan Sahalarda Sistem Dışı Arıza desteği ("Sahada Sistem Dışı Arıza Desteği") için ek ücret alınmaz

v. Yaklaşan Yazılım Güncellemeleri ve Yükseltmelerine dair önceden sağlanan bildirimlerle birlikte Yazılım Güncellemeleri ve Yükseltmeleri.

vi. Ticari olarak mümkün olduğunda yaklaşan donanım eskime sorunlarına ilişkin 6 ay önceden bildirim

vii. Varsa, istek üzerine yıllık ürün geliştirme yol haritası güncellemeleri

viii. Müşteri'nin, varsa kullanıcılarını ve operatörlerini değerlendirmesi için yıllık Yazılım kullanıcısı ve operatör çevrimiçi değerlendirmeleri.

ix. Command Operasyonları için güvenlik olayı teknik raporu.

x. Yalnızca Yazılım DSS'ten oluşması halinde, aşağıda belirtildiği gibi Caterpillar'ın Filo İzleme Merkezi aracılığıyla 365 gün 7/24 İzleme Hizmetleri (aşağıda tanımlandığı gibi).

Ücretsiz Saatler aydan aya devredilmez. Herhangi bir ayda Kullanılmayan Ücretsiz Saatler, takvim ayının sonunda sona erer.

3. Destek işlemi:

i. Müşteri, sorular ve Olaylar için Caterpillar'ın o esnada geçerli olan web tabanlı müşteri destek araçlarıyla yardım masasına erişebilir. Bu erişim, şu 

anda Customertsc.cat.com adresinden ulaşabilen Teknoloji Çözüm Merkezi ("TSC") aracılığıyla veya Uluslararası telefon numarası +1-309-266-4034 

(Kuzey Amerika: 1-800-480-9830 veya 

1-309-266-4033, Avustralya: 1-800-028-364, Peru: +51-31-2122-7702) aranarak sağlanabilir.

ii. Müşteri, belirtilen Yazılım destek hizmetlerini almak için herhangi bir Olayı derhal Caterpillar'a bildirmelidir.

iii. Caterpillar, Müşteri Olayı Caterpillar'a bildirdikten sonra soruları yanıtlamak, bir Olayın Sistem Arızası olup olmadığını belirlemek ve Olay etki önceliğini doğrulamak için uygun niteliklere sahip teknik kaynaklar sağlar. Caterpillar tarafından tekrarlanamayan tüm uygunsuzluklar Caterpillar tarafından daha detaylı araştırılıp ele alınmaz ve operasyonel işlevselliğin önemli ölçüde geri yüklendiği varsayılır.

iv. Caterpillar, Olayları aşağıda belirtildiği gibi doğrulanmış Olay etkisi öncelik seviyesine (P1 - P4) göre ele alır.

v. İsteğe bağlı Sahada Sistem Dışı Arıza Desteği bulunmayan Müşteriler için Caterpillar, bir Olayın Sistem Dışı Arıza olduğu saptandığında Müşteriye bildirim sağlayıp Sistem Dışı Arızalar üzerindeki çalışmayı askıya alarak Müşterinin Sistem Dışı Arıza için Temsilcisiyle iletişime geçmek veya mevcut Ücretsiz Saatleri kullanmak isteyip istemediğini belirlemesine olanak tanır.

vi. Caterpillar, Sistem Arızalarını aşağıda belirtilen hizmet seviyesi hedefleri dahilinde çözmek amacıyla söz konusu Sistem Arızaları için operasyonel işlevselliği analiz edecek, önceliklendirecek ve geri yükleyecek personeli sağlar.

vii. Caterpillar, Yazılımla ilgili gerekli teknik mühendislik becerilerine ve bilgisine sahip personel ile Müşteriye uzaktan teknik destek sağlar.

viii. Caterpillar, olayın niteliğine göre sorunu yerinde ele almak için, uygunsa, sahada tam zamanlı saha ürün destek mühendisini de içerebilecek Caterpillar veya Temsilci personeli atayabilir.

ix. Caterpillar, müşteri tarafından makul şekilde talep edilen Sistem Arızası ilerleme/durum güncellemelerini sağlar.

x. Caterpillar, kalıcı bir düzeltici işlem ("PCA") gerçekleştirememesi durumunda, operasyonel işlevselliği eski haline getirmek için geçici bir düzeltici işlem ("ICA") uygulayıp gelecekteki güncellemeler veya yükseltmelerde uygulanabilecek bir PCA oluşturmaya çalışabilir.

xi. Caterpillar, P1 veya P2 önem seviyesindeki herhangi bir Sistem Arızasında bir olay yöneticisi atar, Caterpillar tarafından gerekli görülen mevcut bilgileri elde etmek için Müşteri ve/veya diğer üçüncü taraflarla konferans ve video görüşmelerine katılır ve operasyonel işlevselliği eski haline döndürmek için makul olarak gerekli tüm yardımı sağlar.

xii. Caterpillar, Caterpillar'ın takdirine bağlı olarak veya Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde temel nedeni belirlemek için endüstri standardı RCA metodolojileri ve araçlarını kullanarak Sistem Arızaları için bir temel neden analizi ("RCA") yürütür.

xiii. Caterpillar, sürekli ürün iyileştirme süreci ("CPI") dahilinde daha uzun vadeli PCA geliştirilmesini gerektiren Sistem Arızalarını raporlar ve takip eder.

xiv. Caterpillar, Müşteri tarafından makul bir şekilde talep edilmesi halinde ve talep edildiği şekilde temel hizmet seviyesi ölçümlerini Müşteriye aylık olarak bildirir.

4. Caterpillar, Yazılım Güncellemesi veya Yükseltmesi genel olarak piyasaya sürüldüğünde veya kullanıma sunulduğunda, Müşteriye Güncellemeler, Yükseltmeler ve Yazılım sürüm notlarını sağlar (veya bunların indirilebileceği uygun bir konum hakkında Müşteriye bildirimde bulunur). Abonelik kapsamında lisanslanan Yazılımdan önemli ölçüde farklı olan İsteğe Bağlı Özellikler ve yeni otonom ürünler, yalnızca ek bir ücret karşılığında sunulur ve ek koşullara tabi olabilir. Herhangi bir Yükseltmenin herhangi bir kurulumu veya uygulanması, Yazılım desteğinin dışındadır ve Müşteri ile Temsilci veya Caterpillar arasındaki ayrı bir servis sözleşmesinin konusu olmalıdır.

5. Müşteri Yükümlülükleri. Caterpillar'ın bu Ek kapsamındaki yükümlülükleri tamamen Müşterinin aşağıdakilere uymasına bağlıdır. Müşterinin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Caterpillar'ın bu Ek kapsamında hiçbir yükümlülüğü yoktur.

i. Müşteri, Yazılım Olaylarını derhal Caterpillar'a bildirmelidir.

ii. Müşteri ilgili tüm mevcut bilgileri sağlamalı ve Caterpillar'a Olayı tanımlamada yardımcı olmalıdır.

iii. Müşteri, sahadaki Caterpillar veya Temsilci personelinin karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zamanda bir Olayı ele almasına veya bir Güncelleme veya Yükseltme sunmasına izin vermeli ve bunları planlamak için Caterpillar (ve/veya herhangi bir Temsilci) ile iş birliği içinde çalışmalıdır.

iv. Müşteri, Caterpillar tarafından makul ölçüde gerektirildiği şekilde herhangi bir Sistem Arızasının veya başka bir Olayın çözümü için tüm personel, malzeme ve alanı sağlamalıdır.

v. Müşteri herhangi bir RCA'ya katılmalı ve Caterpillar tarafından makul ölçüde gerektirilen mevcut personel ve kaynakları sağlamalıdır.

vi. Müşteri, Sürüm Gereksinimi ile uyumlu bir Yazılım kullanmalıdır. Aksi takdirde, aşağıda Bölüm 6.iv. içerisinde belirtildiği şekilde ek Güncel Olmayan Sürüm Ücreti uygulanır.

vii. Müşteri, Caterpillar'ın herhangi bir Yazılımı, Sürüm Gereksinimini karşılayacak şekilde güncelleme taleplerine yanıt vermeli ve söz konusu güncellemeleri bu bildirimi aldıktan sonra altmış (60) gün içinde tamamlamalıdır.

viii. Müşteri, Yazılım için tüm destek ve bakım hizmetleri için Saha başına adıyla birincil bir iletişim noktası sağlamalı ve Caterpillar tarafından verilen makul talimatları (söz konusu talimatları vermeye yetkili bir Temsilci aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak) izlemelidir.

ix. Müşteri, Caterpillar'ın Yazılım hizmetlerini sağlaması için Caterpillar tarafından (kendisi veya herhangi bir Temsilci aracılığıyla) makul olarak talep edildiği şekilde Yazılıma her türlü uzaktan erişimi sağlamalıdır. Bu tür bir uzaktan erişim, Müşterinin belirlediği araçlar aracılığıyla olur ve genel bir internet bağlantısı gerektirir. Caterpillar'ın (veya Temsilcinin) bu tür araçlara erişimini sağlamaktan Müşteri sorumludur.

x. Otonom veya yarı otonom kapasiteye izin veren herhangi bir Yazılım için Müşteri, (i) Müşteri, Caterpillar ve Temsilci tarafından kullanılmak üzere FTP Solutions'ın iletişim ağı stabilite izleme sistemi yazılımını ("FTP Yazılımı") elde etmek için FTP Solutions ile ayrı olarak iletişim kurmalı veya (ii) Caterpillar'a Caterpillar ve Temsilci tarafından kullanılmak üzere FTP Yazılımını kurmak için (kendisi veya bir Temsilci aracılığıyla) izin vermelidir. Müşteri yukarıdaki (ii) seçeneğini tercih ederse Müşteri, iletişim ağı arıza giderme özellikleri dahil olmak üzere FTP Yazılımından yararlanamayacağını ve Caterpillar'ın Müşteriye FTP Yazılımına dayalı, iletişim ağı arızalarının nasıl çözüleceği hakkında bilgi vermeyeceğini ve sağlayamayacağını onaylar ve beyan eder.

xi. Sistemi verimli bir şekilde çalıştırmak için iletişimi ve BT altyapısını tasarlama, yükleme ve bunların bakımını yapma

xii. Müşteri kurulum talep ederse Yükseltmeyi kurmak için Caterpillar veya Temsilci işçiliği için ödeme yapma.

6. Sınırlamalar ve İstisnalar.

i. Yazılım desteği, Ücretsiz Saatleri aşan Sistem Dışı Arızalar için destek veya yardımı içermez. Caterpillar, Ücretsiz Saatleri aşması durumunda, Olayın Sistem Dışı bir Arızanın sonucu olduğunu belirlemek için harcadığı zamanı ve malzemeleri Müşteriye faturalandırabilir. Bir Olay Sistem Dışı Arıza olarak belirlendikten sonra Müşteri, ek destek hizmeti seçenekleri için Temsilcisiyle iletişime geçmeyi seçebilir veya talep üzerine Caterpillar, Müşteriye Caterpillar'ın o sırada geçerli olan saatlik ücreti üzerinden, Ücretsiz Saatleri aşan saatler için zaman ve malzeme temelinde faturalandırılıp ücretlendirilmek üzere hizmet vermeye devam eder. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Caterpillar'ın Müşteri ile iletişim kuramadığı herhangi bir P1 veya P2 önem seviyeli Sistem Dışı Arıza için Caterpillar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşteriye Caterpillar'ın o zamanki saat ücreti üzerinden, Ücretsiz Saatleri aşan saatler için zaman ve malzeme temelinde faturalandırılıp ücretlendirilecek hizmetler sunmaya devam edebilir. Açıklık getirmek amacıyla; bu Bölüm 6.i, isteğe bağlı yerinde Sistem Dışı Arıza Desteği olan bir Müşteri için geçerli değildir.

ii. Sistem Dışı Arızalar için, Ücretsiz Saatleri aşan Yazılım destek talepleri, Yazılım Abonelik ücretleri kapsamında değildir. Ücretsiz Saatler devredilemez veya biriktirilemez. Sistem Dışı Arızalar için sonraki tüm ek saatler, zaman ve malzeme temelinde Caterpillar'ın o zamanki saat ücreti üzerinden ücretlendirilir. Açıklık getirmek amacıyla; bu Bölüm 6.i, isteğe bağlı yerinde Sistem Dışı Arıza Desteği olan bir Müşteri için geçerli değildir.

iii. Müşteri, MineStar Yazılımını o anda güncel olan sürümünde veya en az önceki iki sürümde (yani n-2) tutmakla yükümlüdür ("Sürüm Gereksinimi"). Caterpillar, yalnızca aşağıdaki gereksinimlerden biri karşılanırsa Yazılım desteği ve bakım sağlar: (i) Müşteri Sürüm Gereksinimini karşılarsa; (ii) Müşteri, yeni Yazılım veya donanımın Sürüm Gereksinimi ile uyumlu hale gelmesi için bir satın alma siparişi vermişse ve Caterpillar söz konusu Yazılım veya donanımı sağlayamamışsa; (iii) Yazılımın güncel sürümünün yayınlanmasının üzerinden altmış (60) günden az bir süre geçmişse ve Müşterinin Sürüm Gereksinimi ile uyumlu olmamasına güncel sürüm neden olmuşsa veya (iv) Müşteri, Bölüm 6.iv'de tanımlandığı gibi Güncel Olmayan Sürüm Ücretini ödemişse ve Caterpillar, Yazılım desteği sağlama kapasitesine sahipse. Aşağıda Bölüm 8'de belirtilen hizmet seviyesi hedefleri, Müşterinin Sürüm Gereksinimini karşılamadığı durumlarda hiçbir destek için geçerli değildir.

iv. Müşterinin MineStar Yazılımını kullanma hakkını sürdürmek ve MineStar Yazılım desteği almak için Güncel Olmayan Sürüm Ücretini ödemek zorunda olması durumunda Caterpillar (veya Caterpillar'ın talimatındaki Temsilci), Müşteriden o esnada geçerli Üç Aylık Abonelik Ücretine eşit bir ek ücret talep eder ("Güncel Olmayan Sürüm Ücreti"). Açıklık getirmek gerekirse; Müşteri Sürüm Gereksinimine uymuyorsa Güncel Olmayan Sürüm Ücreti için ek yüzde yüz (%100) ücret öder. Müşteriye sağlanan Bildirim ve otuz (30) günlük düzeltme fırsatının ardından Müşterinin Güncel Olmayan Sürüm Ücretini ödememesi durumunda Caterpillar, Müşterinin Yazılıma erişimini veya Yazılımı kullanımını askıya alabilir.

v. Bu Ek kapsamındaki yazılım desteği ayrıca aşağıdakiler için de geçerli değildir ve Caterpillar'ın bu Ek kapsamında aşağıdakiler için bir yükümlülüğü yoktur:

a. Caterpillar Destek personelinin makul çabalarına rağmen tekrarlanamayan, çoğaltılamayan veya başka bir şekilde tanımlanamayan bir Olay.

b. Müşterinin kullanıcı kabul testi (UAT), simülasyon testi veya benzer test ortamlarındaki ("Test Ortamları") herhangi bir Yazılım. Test Ortamını oluşturmaktan ve sürdürmekten Müşteri sorumludur. Caterpillar, gerektiğinde ek bir ücret karşılığında Test Ortamı için destek sağlar.

c. Yazılım ile bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir Donanım veya Kayıtlı Makine için onarım veya servis. Caterpillar'ın o zaman için geçerli olan standart garanti politikası, uygulanabiliyorsa geçerli olur.

d. Sunucular ve kablosuz iletişim ağları veya herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmet veya herhangi bir Üçüncü Taraf Sistem veya Caterpillar tarafından sağlanmayan diğer donanım, yazılım veya sistemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşterinin teknik altyapısı için destek.

e. Kayıtlı Makinelerdeki hatalardan veya arızalardan kaynaklanan olaylar.

f. İletişim ağı donanımı, yazılım veya sistem değişikliklerinden kaynaklanan veya Müşterinin sistem gereksinimlerini Yazılım Belgelerinde belirtildiği gibi sürdürememesinden kaynaklanan olaylar.

g. Oracle'dan SQL sunucusuna geçiş, sunucu ve istemci işletim sistemi değişiklikleri ve yükseltmeleri.

h. Veritabanı geçişleri, değişiklikler veya yükseltmeler.

i. Yazılım veya herhangi bir Yükseltme için uygulama veya kurulum hizmetleri.

j. Şifreleme, yedekleme, acil kurtarma veya güvenlik duvarı konfigürasyon değişiklikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşteri işletim sistemi değişiklikleri veya yükseltmeleri.

k. Sistem Dışı Arızalar için destek sunmak amacıyla Sahaya veya başka bir konuma gidiş.

l. Herhangi bir Beta Ürün veya bunun kullanımı ya da yüklenmesi nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan Olaylar veya başka arızalar.

vi. Müşterinin yukarıda belirtilen şekilde hariç tutulan herhangi bir hizmeti talep etmesi ve Caterpillar'ın bu tür bir hizmeti vermeyi kabul etmesi durumunda Caterpillar, söz konusu hizmetleri Caterpillar'ın o esnada geçerli olan fiyatları üzerinden sağlamak için seyahati de içeren bir fiyat teklifi verir. Müşterinin yedi (7) gün içinde yazılı bir satın alma siparişi vermemesi durumunda, Caterpillar'ın hizmeti sağlama yükümlülüğü yoktur.

vii. Caterpillar'ın, Müşteri yeni bir son kullanıcı lisans sözleşmesini imzalamadığı sürece, Sözleşmede belirtildiği şekliyle söz konusu yeni son kullanıcı lisans sözleşmesine tabi olabilecek Güncellemeleri, Yükseltmeleri veya İsteğe Bağlı Özellikleri sunma yükümlülüğü yoktur.

viii. Caterpillar'ın herhangi bir Sahada kalıcı veya geçici ortak konumlu personel veya çalışan sağlama yükümlülüğü yoktur. Bu tür hizmetler, ayrı bir yazılı sözleşmenin konusu olmalıdır.

7. DSS İzleme Hizmetleri. Aşağıdaki hizmetler ("İzleme Hizmetleri"), yalnızca satın alınan Yazılımın DSS Olması halinde Bronz Seviye desteğe dahildir:

i. Caterpillar, DSS'den gönderilen olay dosyalarını inceleyen güvenlik danışmanlarının 365 gün ve 7/24 bulunduğu bir saha dışı izleme merkezi bulundurur. Aynı anda en az iki danışman hizmet verir. Danışmanlar, olay verilerini sentezleyip yorumlar ve doğrulanmış bir yorgunluk olayının meydana gelmiş olabileceği Sahaya iletişim sağlar. Yukarıdakilere bir sınırlama getirmemek kaydıyla danışmanlar:

a. Olayın alt sınıfını belirler

b. Caterpillar'a yazılı olarak sunulan Sahanın Yorgunluk Müdahale Planına göre sahaya iletişimi etkinleştiren doğrulanmış yorgunluk olayları için iki dakikalık geri dönüş süresini hedefler. İKİ DAKİKALIK YANIT SÜRESİNİ ETKİLEYEN KOŞULLAR ORTAYA ÇIKABİLİR. Bu koşullar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

1. DSS Donanımında GPS'in çalışmaması

2. Canlı izlemenin başlatılmaması

3. Caterpillar sunucu güncellemeleri

4. İstemci yazılım güncellemeleri

5. Tanımlanan Yazılım güncellemeleri

6. Caterpillar saha acil durumu

7. DSS içinde "izlenen" olarak işaretlenmemiş Kayıtlı Makineler

8. DSS dahilinde ilgili sahaya tahsis edilmemiş Kayıtlı Makineler

9. DSS Donanım ağ bağlantısı

ii. Aşağıdaki Caterpillar raporlama hizmetleri dahildir:

a. Caterpillar'a yazılı olarak sağlanan Müşteri Gereksinimleri Belgesine ("CRD") göre otomatik günlük olay özet raporlarını yapılandırma;

b. Saha başına otomatik haftalık raporları CRD'ye göre yapılandırma;

c. Algılanmayan kameralar, kamera yanlış hizalamaları, algılanmayan GPS ve etkin olmayan kızılötesi yayıcılar dahil olmak üzere DSS Donanım teşhislerini bildirme ve

d. Bu Yazılım Son Kullanıcı Sözleşmesinin Bölüm 1.12'sinde açıklandığı şekilde sınırlı video verisi çıkarma hizmetleri.

8. Sistem Arızası Öncelik Sınıflandırmaları. Aşağıdaki tablolar (1) bir Sistem Arızasının önem seviyesini ve (2) Sistem Arızası öncelik sınıflandırmalarını ve Yazılıma dahil olan destek için ilgili hizmet seviyesi hedeflerini tanımlar.

SON GÜNCELLEME: 1 OCAK 2020

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız:

(a) (i) Tehditkar, taciz edici, aşağılayıcı, nefret barındıran veya göz korkutucu ya da başkalarının haklarına ve onuruna saygı göstermeyen; (ii) karalayıcı, tahkir edici, sahtekarlık içeren veya başka türde haksız; (iii) müstehcen, uygunsuz, pornografik veya başka bir nedenle itiraz edilebilir nitelikte olan veya (iv) telif hakkı, ticari marka, ticari sır, aleniyet hakkı veya gizlilik hakkı ya da diğer herhangi bir mülkiyet hakkıyla korunan hiçbir materyali, ilgili sahibinin önceden yazılı onayını almadan, Yazılım yoluyla veya onunla bağlantılı olarak aktaramaz veya kullanılabilir duruma getiremezsiniz.

(b) Potansiyel olarak zararlı veya saldırgan ya da herhangi bir donanım, yazılım veya ekipmana hasar vermeyi, onu ele geçirmeyi veya kullanımını izlemeyi amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva atı, Sürpriz yumurta, saatli bomba, casus yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası veya programını Yazılım yoluyla veya onunla bağlantılı olarak aktaramaz veya kullanılabilir duruma getiremezsiniz.

(c) Yazılımı sahtekarlık içeren veya başka bir şekilde haksız ve yasa dışı herhangi bir amaç için kullanamazsınız.

(d) Yazılıma yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunamazsınız.

(e) Yazılımda, Caterpillar'ın önceden yazılı onayı olmadan penetrasyon, güvenlik açığı, yükleme veya benzer testler gerçekleştiremezsiniz. Her durumda, bu tür testlerin tüm sonuçları (bu tür testlerin önceden onaylanmış olup olmadığından bağımsız olarak), Caterpillar Gizli Bilgilerini teşkil eder ve Caterpillar'a sağlanmalıdır. Sözleşmede veya bu Ek'te aksi yönde olan herhangi bir öğeye bakılmaksızın, bu tür test sonuçları Caterpillar'ın önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü tarafa sunulamaz. 

(f) Yazılımın diğer kullanıcıları (Yetkili Kullanıcılarınızın dışında) hakkında bilgi derleyemez veya toplayamazsınız.

(g) Yazılımın herhangi bir kısmına korsan saldırıda bulunmak veya zarar vermek veya Yazılımı kullanılabilir kılmak için kullanılan sunuculara veya ağlara ilişkin herhangi bir gereksinimi, prosedürü veya politikayı ihlal etmek dahil, Yazılımın veya bu tür sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale edemez veya çalışmasını kesemezsiniz.

(h) Diğer herhangi bir kişinin Yazılımı kullanmasını kısıtlayamaz veya yasaklayamazsınız.

(i) İşbu belgede açıkça belirtilmedikçe, önceden Caterpillar'dan açık yazılı onay almadan (ör. API'lerin kullanılmasıyla ilgili), Yazılımı veya herhangi bir kısmını (veya herhangi bir kullanımını) çoğaltamaz, değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez, türev niteliğindeki çalışmalarını oluşturamaz, satamaz, kısa veya uzun süreli kiralayamaz, ödünç veremez, başka kişilerle zaman bölüşümlü olarak kullanamaz, dağıtamaz veya başka bir şekilde kötüye kullanamazsınız.

(j) Yürürlükteki Yasalarca bu kısıtlamaya açıkça izin verilmedikçe, Yazılımın herhangi bir kısmında geriye doğru mühendislik yapamaz, herhangi bir kısmını kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramazsınız. 

(k) Yazılımda yer alan hiçbir telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel hak bildirimlerini kaldıramazsınız.

(l) Önceden Caterpillar'dan yazılı açık izin almadan, Yazılımın herhangi bir bölümünü başka bir kullanıma adapte edemez veya yansıtamaz ya da başka bir şekilde herhangi bir ürün veya hizmete dahil edemezsiniz.

(m) Bu belgede açıkça yetki verilmedikçe, Yazılım Bilgilerini sistemli şekilde indirip depolayamazsınız.

(n) Önceden Caterpillar'dan yazılı açık izin almadan; Yazılım içeriğini çekmek, indekslemek, "kazımak", bu içeriğe "veri madenciliği" uygulamak veya başka bir şekilde içeriği toplamak ya da Yazılımın gezinme yapısını veya sunumunu çoğaltmak ya da atlamak için herhangi bir robot, örümcek, site arama/çekme uygulaması veya başka bir manuel ya da otomatik cihaz kullanamazsınız.

(o) Yazılımın amacına benzer bir amaca sahip veya Yazılımın başka şekillerde rakibi olan bir ürün veya hizmet geliştirmek için Yazılımı kullanamaz veya ona erişemezsiniz.

Yazılıma erişmek ve onu kullanmak için gerekli tüm donanımı ve telekomünikasyon hizmetlerini edinme, sürdürme ve bunların bedellerini ödeme sorumluluğu size aittir.

Ek 1 Ek 2, Abonelik Satın Alma Sözleşmesinde bulunabilir