Caterpillars globala meddelande om dataintegritet

Träder i effekt den: [●]

Uppdaterad 24 juni 2020

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Caterpillar samlar in, lagrar, använder och överför personuppgifter. Detta integritetsmeddelande speglar de värderingar och principer som uttrycks i våra värderingar om hur vi agerar (Caterpillars globala uppförandekod).

Avsnitt 1. Vad omfattas av detta dokument?

Avsnitt 2. Vad är personuppgifter?

Avsnitt 3. Hur samlar Caterpillar in personuppgifter?

Avsnitt 4. Hur använder Caterpillar personuppgifter?

Avsnitt 5-7. Hur Caterpillar Skyddar, Håll Och Kassera Personlig Information?

Avsnitt 8. Hur överför eller delar Caterpillar de personuppgifter som samlas in?

Avsnitt 9. Vilka är dina rättigheter till åtkomst av personuppgifter?

Avsnitt 10-11. Var Kan DU Få Ytterligare Information? Vad Händer OM Detta Integritetsmeddelande äNdras?

Bilaga 1. EES Icke-personalavdelningsrelaterade uppgifter om personer

Bilaga 2. EES personalavdelningsrelaterade uppgifter om personer

Bilaga 3. Australien

Bilaga 4. Kalifornien

Tabell A. Personuppgiftsansvariga på Caterpillar