Szerzői jogi képviselő

©2023 Caterpillar – Minden jog fenntartva.

A Caterpillar Inc. tiszteletben tartja a szerzői jogok tulajdonosainak jogait, és ezzel összefüggésben elfogadott egy irányelvet, amely előírja a szerzői jogok tulajdonosi jogait sértő anyagok eltávolítását a webhelyekről. Amennyiben úgy véli, hogy a munkáját a szerzői jogi előírások megsértésével lemásolták, juttassa el a Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512. §-ra vonatkozó Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (az online szerzőijog-sértés felelősségkorlátozására vonatkozó törvény) által megkövetelt információkat a Caterpillar vállalat szerzői jogi megbízottjának.

  1. Az állítólagos megsértett kizárólagos jog jogosultjának képviseletében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
  2. Azon szerzői jogi oltalomban részesülő mű megjelölése, amelyet a jogsértés érint, illetve ha egyetlen online helyen több szerzői jogi oltalomban részesülő műre egyetlen bejelentést tesz, az oldalon megtalálható e művek listája;
  3. Az állítottan jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező anyag megjelölése, amelyet el kell távolítani vagy amelyhez a hozzáférést le kell tiltani, és az ahhoz elegendő információk megadása, hogy az anyagot megtaláljuk;
  4. Ahhoz elégséges információk megadása, hogy a panasztevő féllel kapcsolatba léphessünk;
  5. Nyilatkozat arról, hogy a panasztevő fél jóhiszeműen gondolja, hogy a panaszolt anyagra a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy jogszabály engedélyt nem biztosított; és
  6. Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben szereplő adatok pontosak, és eskü terhe mellett annak kijelentése, hogy a panasztevő fél jogosult az állítottan megsértett kizárólagos jog jogosultjának nevében való eljárásra.

A Caterpillar szerzői jogi képviselőjét a szerzői jogi jogsértésre vonatkozó igények bejelentésére a következő módon lehet elérni:

Szerzői jogi képviselő
Attn: David J. Pacheco
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  copyrightagent@cat.com