A közösségi médiában megjelenő fényképek és videók felhasználási feltételei

KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN MEGJELENŐ FÉNYKÉPEK ÉS/VAGY VIDEÓK ELKÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROMÓCIÓK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

A #YesCaterpillar szöveggel történő válaszolással ezúton elfogadom a &közösségi médiában megjelenő fényképek elküldésével kapcsolatos promóciók felhasználási feltételeit:

1.         NÉV, AZONOSÍTÓ, SZÖVEG, FÉNYKÉP, VIDEÓ, KÉPMÁS és SZELLEMI TULAJDON HASZNÁLATA. Ezennel megadom a Caterpillar Inc. ("Caterpillar"), a leányvállalatai és kapcsolt vállalatai, valamint azok jogutódjai és felhatalmazottjai (együttesen az "Engedélyezett felek") számára a nem kizárólagos, visszavonhatatlan (a 3. bekezdésben, az Eltávolítás címszó alatt foglaltakat kivéve), korlátlan, örökös, jogdíjmentes, teljes mértékben továbbengedélyezhető, teljes egészében kifizetett, globálisan érvényes engedélyt, jogokat és jóváhagyásokat a nevem és/vagy azonosítóm, képeim, képmásaim és a közösségi oldalon (többek között, de nem kizárólag a Twitteren, Facebookon és Instagramon) közölt szöveges írásaim és fényképeim és/vagy videóim használatára, ami az engedélyezett felek promóciós hashtagjének (együttesen a "Tartalom") használata által lép életbe a www.cat.com, www.caterpillar.com és a Caterpillar vagy annak leányvállalatai és kapcsolt vállalatai által felügyelt egyéb weboldalakon (együttesen „Caterpillar weboldalak”), a Facebookon, Instagramon, Twitteren és egyéb közösségi oldalakon és egyéb weboldalakon (együttesen „Felületeken”), továbbá egyéb nyomtatott anyagot, hang- és videoanyagot tartalmazó marketing- és egyéb hirdetési felületen („Reklám”)."""""

Beleegyezésemet adom a Tartalom használatába, másolásába, terjesztésébe, közlésébe, kiállításába, digitalizálásába, nyilvános megjelenítésébe, reprodukálásába, módosításába, szerkesztésébe, manipulálásába és egyéb felhasználásába bármilyen médiumon keresztül és bármilyen eszközzel, részben vagy egészében, bárhol a világon, bármikor, korlátlan számú projektekhez, valamennyi reklám-, marketing és kereskedelmi célra az Engedélyezett felek népszerűsítése és nyilvánosságának biztosítása miatt.

Elfogadom, hogy nem rendelkezem engedélyezési joggal, nem kérhetek ellentételezést (korlátozás nélkül ideértve a jogdíjakat is), és semmilyen követelésem (korlátozás nélkül ideértve a magánélethez való joggal, becsületsértéssel, nyilvánossághoz való joggal, szerzői jog vagy védjegy megsértésével kapcsolatos követeléseket is) nem származhat abból, ha a tartalmat bármilyen módon felhasználják (az itt lefektetett feltételeknek megfelelően), elmosódottá teszik, módosítják, szerkesztik, eltorzítják, tévesen reprodukálják vagy bármilyen vegyes formában felhasználják.  Továbbá visszavonhatatlanul lemondok valamennyi, úgynevezett személyhez fűződő jogomról, amellyel a tartalommal kapcsolatban rendelkezhetek. Amennyiben személyes adatokat bocsátok rendelkezésre, beleegyezem abba, hogy elfogadom a Caterpillar adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#privacy)

2.         HARMADIK FÉLHEZ TARTOZÓ FELÜLETEKEN ÉRVÉNYES FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BETARTÁSA. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy ha tartalmat kívánok közölni a felületeken, akkor elfogadom az ilyen felületek használati feltételeit.

Érdemes alaposan elolvasni ezeknek a Felületeknek az adatvédelmi nyilatkozatát.  

3.         ELTÁVOLÍTÁS. Ha a tartalmam eltávolítását kérem a felületekről, a Caterpillar weboldalairól vagy a reklámok alól, akkor e-mailt küldök a következő címre: Info_Cat@cat.com.

4.         A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TETT KIJELENTÉSEK ÉS GARANCIÁK/KÁRTALANÍTÁS. Kijelentem és garantálom: (a) 18 éves vagy annál idősebb vagyok; (b) törvényes joggal rendelkezem a tartalom közlésére; (c) sem a tartalom, sem a tartalom engedélyezett felek által történő használata nem csorbítja vagy sérti más személyek vagy jogi személyek, illetve vonatkozó törvények szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogait, ideértve a nyilvánossághoz és védjegyhez való, a szabadalmi és/vagy szerzői jogot is; (d) a tartalom nem tartalmaz semmilyen nem megfelelő, illetlen, trágár, gyűlöletkeltő, körmönfont, gyalázkodó, becsületsértő, rágalmazó tartalmat, és semmilyen egyéb módon nem ábrázol nem megfelelő viselkedést; valamint (e) a tartalom nem tartalmaz semmilyen reklámcélú vagy egyéb kereskedelmi tartalmat.  

Ezennel beleegyezem abba, hogy mindegyik Engedélyezett felet kártalanítom, megvédem és vétlennek nyilvánítom minden olyan követelés, peres ügy, igény, kereset vagy bármilyen fajta egyéb, ellene irányuló eljárás esetében, melyet bármilyen harmadik fél kezdeményez, továbbá valamennyi olyan kár, kötelezettség, költség és kiadás esetén, melyet az Engedélyezett felekre rónak ki vagy mely egyéb módon terheli őket (beleértve többek között az indokolt ügyvédi díjakat és költségeket is) az efféle követeléssel, peres üggyel, keresettel, igénnyel vagy egyéb eljárással kapcsolatban vagy ezekből kifolyólag: (a) bármelyik garanciám, kijelentésem vagy az alábbi beleegyezésem bárminemű vagy állítólagos megsértésével kapcsolatban vagy ezekből kifolyólag, (b) a közösségi médiában megjelenő fényképek és/vagy videók elküldésével kapcsolatos promóciók felhasználási feltételei megsértése esetén, vagy (c) bármilyen törvény, jogszabály vagy harmadik felek jogainak megsértése esetén.

Valamennyi költséget, kárt és kiadást állom (többek között ideértve az indokolt ügyvédi díjakat és költségeket is), melyeket az Engedélyezett felekre róttak ki vagy mely egyéb módon terheli őket az efféle követeléssel, peres üggyel, keresettel, igénnyel és egyéb eljárással kapcsolatban vagy ezekből kifolyólag.

5.         GARANCIAKIZÁRÁS AZ ENGEDÉLYEZETT FELEK RÉSZÉRŐL; ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA; JOGORVOSLAT; ELŐRETEKINTŐ NYILATKOZATOK; SAJTÓKÖZLEMÉNYEK,  MEGSZÜNTETÉS; WEBHELYEK AKTUALIZÁLÁSA;  KAPCSOLT WEBHELYEK, TELJES MEGÁLLAPODÁS; KÉRDÉSEK.  Ezennel tudomásul veszem és elfogadom a  Caterpillar weboldalán (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#terms) található Használati feltételek alatt felsorolt következő bekezdések rendelkezéseit: Garancia és a felelősség korlátozása, Előretekintő nyilatkozatok, Sajtóközlemények, Megszüntetés, Webhelyek aktualizálása, Kapcsolt oldalak, Teljes megállapodás és Kérdések.

6.         FELHASZNÁLÁSI KÖTELEZETTSÉG KIZÁRÁSA. Tudomásul veszem és elfogadom a következőket: (a) az engedélyezett felek nem rendelkeznek kötelezettséggel a tartalom (vagy annak bármely része) felhasználására; és (b) az engedélyezett felek saját belátásuk szerint bármikor és bármilyen okból eltávolíthatják a tartalmat a felületekről, a Caterpillar weboldalairól vagy a reklámok alól. Továbbá tudomásul veszem és elfogadom azt, hogy az engedélyezett felek nem használnak fel olyan tartalmat vagy egyéb anyagot, amelyet nem megfelelőnek, illetlennek, trágárnak, gyűlöletkeltőnek, körmönfontnak, gyalázkodónak, becsületsértőnek vagy rágalmazónak ítélnek, vagy amelyről az engedélyezett felek feltételezik, hogy mások jogait (többek között a magánélethez, nyilvánossághoz vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat) sértik vagy csorbítják.