Globalne oświadczenie o poufności danych spółki Caterpillar

Globalne oświadczenie o poufności danych spółki Caterpillar

Data wejścia w życie: 25 May 2018.

Niniejsze Oświadczenie o poufności opisuje, w jaki sposób spółka Caterpillar zbiera, przechowuje, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie o poufności danych odzwierciedla wartości i zasady wyrażone w „Naszych wartościach w praktyce” (Globalny kodeks postępowania spółki Caterpillar).

Punkt 1. Jaki jest zakres tego dokumentu?

Punkt 2. Co to są dane osobowe?

Punkt 3. W jaki sposób spółka Caterpillar zbiera dane osobowe?

Punkt 4. W jaki sposób spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe?

Punkt 5 – 7. W jaki sposób firma Caterpillar chroni dane, smarowanie i utylizacji dane osobowe?

Punkt 8. W jaki sposób spółka Caterpillar przekazuje lub udostępnia zebrane dane osobowe?

Punkt 9. Jakie są Państwa prawa dostępu do danych osobowych?

Punkt 10-11. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje? Co się stanie, jeśli niniejsze Oświadczenie o poufności danych ulegnie zmianie?

Załącznik 1. Osoby, których dane dotyczą spoza systemów zasobów ludzkich — EOG

Załącznik 2. Osoby, których dane dotyczą z systemów zasobów ludzkich — EOG

Wykaz A. Administratorzy danych spółki Caterpillar

Appendix 3. Australia

Appendix 4. California