Różnorodność i włączenie społeczne

Różnorodność i włączenie społeczne
Różnorodność i włączenie społeczne

Siła wszystkich pracowników

W Caterpillar uważamy, że każda osoba jest wyjątkowa i wartościowa. Dlatego dbamy, aby środowisko pracy było zdywersyfikowane i jak najlepiej reprezentowało różnorodność klientów, którym służymy na całym świecie. Znajomość różnych punktów widzenia pomaga nam osiągać najlepsze rezultaty. Wspólnie tworzymy wysoce sprawny zespół Caterpillar, który wprowadza zmiany na lepsze w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. Na tym właśnie polega siła wszystkich pracowników. 

Aby idea różnorodności i włączenia społecznego dotarła do najdalszego zakątka w naszej strukturze organizacyjnej, przygotowaliśmy programy wsparcia grup społecznych wśród pracowników. Programy te łączą pracowników mających wspólne doświadczenia życiowe lub zainteresowania. Oferują różne sposobności rozwoju osobistego i zawodowego, a także sprzyjają propagowaniu innowacyjności. Uczestnictwo w programach wsparcia dla grup społecznych jest dobrowolne, a dołączyć może każdy czynny pracownik Caterpillar.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych inicjatywach w zakresie różnorodności i otwartości, kliknij łącza poniżej.

Caterpillar uczestniczy w programie zgłaszania nierówności płacowych ze względu na płeć w Wielkiej Brytanii

 

REFORMOWANIE PRZEMYSŁU DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ 

Staramy się eksponować i promować osoby, które posuwają świat do przodu, bez względu na ich płeć, wygląd czy pochodzenie społeczne. Dążymy do eliminowania nierówności płci we wszystkich branżach, do których dostarczamy nasze rozwiązania. Przyszła generacja budowniczych świata chce się uczyć i rozwijać naszą firmę — w poczuciu, że każda osoba jest w stanie wykonać każde zadanie, o ile tylko włoży odpowiednią dozę pasji, zaangażowania i fachowości.

z
Reformowanie przemysłu dla przyszłych pokoleń