Zasady zachowania poufności dla witryny Caterpillar.com

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2018

W niniejszym powiadomieniu o poufności danych opisano sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez stronę internetową Caterpillar.com. Niniejsze powiadomienie jest zgodne z Globalnym oświadczeniem o poufności danych firmy Caterpillar, które opisuje, w jaki sposób firma Caterpillar gromadzi, przetwarza i udostępnia dane osobowe, informuje o prawach wynikających z przepisów dotyczących ochrony prywatności, a także zawiera inne informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych przez firmę Caterpillar. Globalne oświadczenie o poufności danych firmy Caterpillar jest dostępne pod adresem www.caterpillar.com/dataprivacy.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Jest to strona informacyjna, która dostarcza informacji na temat firmy Caterpillar. Gromadzi ona informacje techniczne opisane poniżej i prosi o podanie informacji kontaktowych, jeśli Użytkownik zdecyduje się na pozostawienie opinii lub poprosi o dodatkowe informacje.

Śledzenie automatycznie gromadzonych informacji &

Gdy Użytkownik odwiedza niniejszą Stronę internetową, automatycznie gromadzi ona adres protokołu internetowego („IP”) i inne informacje techniczne dostarczane przez przeglądarkę (np. używana przeglądarka, strona przekierowująca na niniejszą Stronę internetową itp.).

Dodatkowo niniejsza Strona internetowa korzysta z plików cookie i innych technologii śledzenia w sposób opisany w naszym oświadczeniu na temat plików cookiehttps://www.caterpillar.com/en/legal-notices/cookies.html.

Sygnały „Nie śledź”

Obecnie strona internetowa Caterpillar.com nie odpowiada na sygnały „Nie śledź”, które mogą być przesyłane przez przeglądarkę. Może się to zmienić wraz z rozwijającymi się standardami precyzującymi to, w jaki sposób należy interpretować i stosować te sygnały.

Gdzie można uzyskać dalsze informacje dotyczące strony internetowej Caterpillar.com i jej zasad zachowania poufności?

Należy skontaktować się z firmą Caterpillar

Dodatkowe dane kontaktowe firmy można znaleźć w Globalnym oświadczeniu o poufności danych pod adresem http://www.caterpillar.com/dataprivacy.

Co dzieje się w przypadku, gdy zasady zachowania poufności zostaną zmienione?

Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia poprawek w niniejszych zasadach zachowania poufności. Jeśli dokonamy aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad, zmiany te zostaną wprowadzone na tej stronie. Korzystanie ze strony internetowej Caterpillar.com po opublikowaniu zmian w zasadach zachowania poufności będzie jednoznaczne z akceptacją tych zmian.