Oświadczenie o ochronie prywatności w witrynie Caterpillar.com

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2020 r.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności opisano, jak firma Caterpillar zbiera, udostępnia i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem witryny caterpillar.com. Niniejsze oświadczenie jest zgodne z globalnym oświadczeniem o ochronie danych osobowych obowiązującym w firmie Caterpillar i dostarcza dodatkowych szczegółowych informacji na temat tej witryny internetowej. Globalne oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Caterpillar, które należy przeczytać i traktować jako część niniejszego oświadczenia, jest dostępne pod adresem http://www.caterpillar.com/dataprivacy.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane w witrynie caterpillar.com i dlaczego?

Informacje przekazywane przez użytkownika

1.            caterpillar.com to interaktywna witryna internetowa, która dostarcza informacje o firmie Caterpillar oraz o oferowanych przez nas produktach i usługach. Gromadzimy informacje o komputerze użytkownika i korzystaniu przez niego z naszych witryn oraz możemy zbierać lub odbierać dane osobowe użytkownika w trakcie jego interakcji z nami w celu optymalizacji doświadczeń użytkownika lub przetworzenia danego żądania. Przykłady użycia informacji obejmują dostarczanie korespondencji marketingowej lub materiałów promocyjnych, ulepszenia witryny internetowej, produktów i usług, które dostarczamy oraz wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na nieprawidłowe korzystanie z witryny internetowej (np. oszustwa, naruszanie przepisów itd.).

Dane osobowe to jakiekolwiek informacje o konkretnej osobie oraz dane identyfikujące lub mogące identyfikować konkretną osobę. Dodatkowe informacje, które możemy zbierać, obejmują dane kontaktowe, informacje o relacjach i zajmowanych stanowiskach.

•                     Dane kontaktowe pozwalają nam nawiązywać interakcję i komunikować się z użytkownikiem. 

•                     Informacje o relacjach i stanowiskach pomagają nam zrozumieć, kim jest użytkownik oraz czego szuka, w ramach prawidłowego przetwarzania żądania użytkownika. 

Możemy udostępniać dane osobowe naszym firmom stowarzyszonym, dostawcom, dealerom i partnerom biznesowym, którzy mogą wykorzystywać je do celów wyszczególnionych powyżej.

Użytkowników poinformowano, że dostarczane przez nich informacje mogą być porównywane z innymi danymi, które użytkownicy nam dostarczyli. Jeśli użytkownik poda na przykład dane kontaktowe, możemy dostarczyć mu dodatkowe informacje na temat posiadanych produktów i użytkowanych usług.

Witryna Caterpillar.com może bezpośrednio uwierzytelniać lub łączyć użytkownika z uwierzytelnioną (lub zalogowaną) sesją w oparciu o cyfrową aktywność użytkownika albo dane wprowadzane przez użytkownika. Uwierzytelniona sesja jest tworzona po uzyskaniu od użytkownika zestawu danych uwierzytelniających. Zapewnia dostęp do dodatkowych elementów i funkcji niedostępnych dla nieuwierzytelnionych użytkowników. W takim przypadku zalogowanie jako użytkownik anonimowy jest niedostępne lub niedozwolone. Często uwierzytelniani użytkownicy to: pracownicy firmy Caterpillar i pracownicy placówek dealerskich, klienci i partnerzy. W ramach uwierzytelnionej sesji zbierane są informacje omówione w dalszej części, które są powiązane z profilem uwierzytelnionego konta oraz z dodatkowymi informacjami związanymi z profilem konta. Jeśli użytkownik podaje dane osobowe w imieniu innej osoby, powinien uzyskać zgodę tej osoby. Przykłady, na jakie te informacje mogą być wykorzystywane, obejmują przesyłanie żądań, uzyskiwanie dostępu i zarządzanie systemami, usługami lub programami firmy Caterpillar.

Niektóre dodatkowe dane osobowe, które gromadzimy, obejmują osobiste preferencje i informacje o uwierzytelnionym koncie.

•                     Preferencje osobiste pozwalają nam dostarczać doświadczenia dopasowane do preferencji użytkownika.

•                     Informacje o uwierzytelnionym koncie to profil tożsamości, który jest wymagany lub tworzony przez użytkownika, a następnie odbierany przez firmę Caterpillar w celu upewnienia się, że użytkownik jest autoryzowany.

 

Instrukcje z zakazem śledzenia

Obecnie witryna ignoruje instrukcje z zakazem śledzenia, które mogą być wysyłane przez przeglądarki. Nasze podejście w tym zakresie może ulec zmianie w miarę rozwoju standardów interpretowania i stosowania takich sygnałów.

Pliki cookie

Pliki cookie i inne technologie śledzenia służą zasadniczo do poprawy działania witryny internetowej i aplikacji, umożliwienia lepszego przetwarzania danych oraz do wielu innych celów. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki ta witryna korzysta z plików cookie, kliknij łącze „Ustawienia plików cookie” znajdujące się w stopce witryny.

Integracje, usługi i technologie śledzenia stron trzecich

Możemy łączyć użytkownika z rozwiązaniami stron trzecich, które umożliwiają firmom zewnętrznym gromadzenie pewnych informacji podczas odwiedzania niniejszej Witryny. Te firmy wykorzystują informacje umożliwiające identyfikację osób (np. informacje o kliknięciach, typie przeglądarki, godzinie i dacie, tematyce klikniętych lub przewiniętych reklam, o sprzęcie i oprogramowaniu, plikach cookie i identyfikatorach sesji) oraz informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (np. statyczny adres IP) podczas wizyt w tej Witrynie oraz w innych witrynach internetowych, aby dostarczać reklamy produktów, które mogą być interesujące dla użytkownika, albo usługi związane z reklamami, takie jak wyświetlanie reklam, raportowanie, przypisywanie, analizowanie i badanie rynku. Aby zbierać takie informacje, firmy zewnętrzne zwykle wykorzystują pliki cookie, znaczniki pikselowe, sygnalizatory internetowe i inne podobne technologie śledzenia. Na przykład podczas odwiedzin w naszej witrynie takie osoby trzecie mogą umieszczać lub rozpoznawać unikatowe pliki cookie znajdujące się w przeglądarce użytkownika w celu gromadzenia pewnych informacji o użytkowniku i jego zainteresowaniach w odniesieniu do naszych produktów. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam w innych witrynach, bazujących na zainteresowaniach użytkownika. Te informacje mogą być wykorzystywane również do powiązania innych urządzeń należących do tego samego użytkownika (w oparciu o zachowanie użytkowników lub inne zebrane informacje) lub do ponownego identyfikowania użytkownika (np. na podstawie adresu e-mail).  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie. Obejmuje to następujące elementy:

•                     Reklamy Bing firmy Microsoft — reklamy Bing zbierają informacje o użytkownikach (w tym dane osobowe) z zasobów online i aplikacji firmy Microsoft oraz takich innych technologii, jak znaczniki, piksele i unikatowe kody śledzące („dane użytkowników Bing Ads”). Firma Microsoft korzysta z danych użytkownika Bing Ads w celu dostarczania reklam Bing, w tym, w stosownych przypadkach, do retargetowania i konwersji. Firma Microsoft korzysta z danych użytkownika Bing Ads do własnych celów, w tym do ulepszania swoich usług. Aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez firmę Microsoft, co obejmuje także informacje o kontrolowaniu sposobu wykorzystywania danych użytkownika przez firmę Microsoft w celach dostarczania reklam dopasowanych do zainteresowań, należy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności dostępnym pod adresem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

•                     Reklamy z serwisie Facebook — informacje o użytkownikach (w tym dane umożliwiające identyfikację tożsamości) są zbierane w serwisach Facebook, Instagram, Messenger i w innych produktach oraz w aplikacjach Facebook oraz za pomocą innych technologii, takich jak znaczniki, piksele i unikatowe kody śledzące („dane użytkowników serwisu Facebooka”). Serwis Facebook korzysta z Danych użytkowników serwisu Facebook w celu dostarczania reklam w serwisie Facebook, w tym, w stosownych przypadkach, do retargetowania i konwersji. Serwis Facebook korzysta z Danych użytkowników serwisu Facebook do własnych celów, w tym do ulepszania usług. Aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych przez serwis Facebook oraz zarządzania nimi, a także poznać sposób kontrolowania lub usuwania informacje na swój temat, należy przeczytać Zasady dotyczące danych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

•                     Usługa Google Analytics firmy Google — Google Analytics to usługa analityczna strony trzeciej. Korzystamy z usługi Google Analytics w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z niniejszej Witryny. Google Analytics gromadzi informacje na temat zachowaniach użytkowników w tej Witrynie, takie jak częstotliwość odwiedzin tej Witryny, wyświetlane strony oraz witryny internetowe odwiedzone przed przejściem do tej Witryny. Korzystamy z danych pochodzących z Google Analytics w celu analizowania zachowań użytkowników, poprawy wydajności, personalizowania doświadczenia użytkowników oraz analizowania skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. W dniu odwiedzin witryny internetowej Google Analytics zapisuje tylko adres IP przypisany użytkownikowi w dniu, w którym użytkownik odwiedza Witrynę. Google Analytics anonimizuje adresy IP użytkowników przed ich zapisaniem. Nie otrzymujemy żadnych zanonimizowanych adresów IP. Możemy łączyć dane Google Analytics z informacjami uzyskanymi od pierwszej i trzeciej strony, co może obejmować dane umożliwiające identyfikację. Mimo iż Google Analytics umieszcza trwały plik cookie w przeglądarce użytkownika i rozpoznaje go jako użytkownika unikatowego podczas następnej wizyty w witrynie, plik ten jest może być używany wyłącznie przez firmę Google. Aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez firmę Google, należy odwiedzić stronę https://policies.google.com/privacy/partners. Aby zapoznać się z opcjami rezygnacji (opt-out) specyficznymi dla usługi Google Analytics, należy odwiedzić stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Łącza do witryn internetowych

Podczas poruszania się po witrynie caterpillar.com, użytkownicy znaleźć mogą łącza do innych witryn internetowych firmy Caterpillar oraz innych firm. Informujemy, że łącza te mogą prowadzić do witryn o innych funkcjach i działających w innych sposób, w których mogą obowiązywać inne oświadczenia o prywatności oraz mogą być wykonywane procesy niepowiązane z witryną caterpillar.com.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat niniejszej witryny i obowiązujących w niej zasad ochrony prywatności?

Dodatkowe informacje o zasadach ochrony prywatności firmy Caterpillar, obejmujące korporacyjne dane kontaktowe, znajdują się w Globalnym oświadczeniu Caterpillar o ochronie prywatności danych dostępnym pod adresem http://www.caterpillar.com/dataprivacy.

Jakie są skutki zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności?

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. W przypadku jego aktualizacji lub modyfikacji zmieniona treść zostanie opublikowana w tej Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.