Zarządzanie łańcuchem dostaw

Materiały są bardzo ważne. Ale pracownicy jeszcze ważniejsi.

Kiedyś każda nowa droga lub most łączące ludzi i umożliwiające handel wymagały całej floty maszyn Cat® — wykonanych tylko z żelaza i stali. Pracując w dziale zarządzania łańcuchem dostaw, będziesz dbać, aby surowce docierały do naszych fabryk, gdzie zostaną przekształcone w produkty budujące lepszy świat. Szukamy specjalistów od zarządzania łańcuchem dostaw nastawionych na realizację procesów i osiąganie celów, którzy:

  • Umiejętnie łączą kompetencje techniczne z interpersonalnymi
  • Są gotowi przejąć odpowiedzialność za jakość, tempo i bezpieczeństwo operacji
  • Potrafią rozmawiać z innymi osobami i je motywować
  • Chcą pracować w zespole

Rozwijaj karierę w firmie, która wyznacza standardy.

Procesy zarządzania łańcuchem dostaw w Caterpillar są tak skomplikowane i jednocześnie skuteczne, że regularnie jesteśmy przywoływani jako wzorzec dla innych przedsiębiorstw oraz omawiani jako studium przypadku. Pracując tutaj, będziesz pilnować, abyśmy otrzymywali potrzebne materiały we właściwym miejscu i czasie, tak jak dyktują zapotrzebowania od klientów. Twoje obowiązki mogą obejmować bezpośredni kontakt z dostawcami lub też używanie najnowszych narzędzi cyfrowych, analitycznych i prognostycznych do przewidywania, jakie dokładnie ilości surowców są potrzebne w określonym czasie, miejscach i konfiguracjach.

W celu zdobywania kolejnych umiejętności będziesz obejmować różne funkcje w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw albo trafisz do działu zaopatrzenia lub innych komórek w organizacji. Być może uda Ci się również dołączyć do trzyletniego rotacyjnego programu rozwoju zawodowego. Oferując szkolenia w specjalnościach przywództwa operacyjnego, zarządzania łańcuchem dostaw, inżynierii produkcji, zaopatrzenia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, umożliwia zapoznanie się z różnymi aspektami działalności firmy oraz zdobycie nowych kompetencji technicznych i kierowniczych.

Interesuje Cię praca w zarządzaniu łańcuchem dostaw? Przeczytaj więcej o naszym programie rozwoju kompetencji technicznych i przywódczych