Program rozwoju kompetencji technicznych i przywódczych

Reprezentujesz przyszłe pokolenie liderów.

Caterpillar stara się zatrudniać najlepszych ludzi, a program rozwoju kompetencji przywódczych i technicznych ma za zadanie odpowiednio przygotować przyszłe kadry branżowych liderów i technicznych ekspertów. Celem programu LTDP w Caterpillar jest kreatywne skanalizowanie możliwości i energii poprzez ciekawe rotacyjne przydziały, kursy techniczne i inne zajęcia rozwojowe, które pozwolą maksymalnie wykorzystać ambicje Twoje osobiste i zawodowe.

W ramach programu LTDP zetkniesz się z wieloma aspektami działalności Caterpillar, będziesz sprawować różne role w projektach, nauczysz się funkcjonować w międzynarodowym zespole, zdobędziesz elementarne doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach oraz zyskasz możliwość cennego kontaktu z osobami na różnych stanowiskach kierowniczych w Caterpillar. Innymi słowy gdy tylko wkroczysz do któregokolwiek zakładu Caterpillar na świecie jako uczestnik programu LTDP, poczujesz się jak w domu i błyskawicznie zaczniesz efektywnie pracować.

Niezależnie od tego, jaka dziedzina Cię pasjonuje — zaopatrzenie, łańcuch dostaw, bieżące operacje, produkcja czy BHP, powitamy Cię z otwartymi ramionami. W szczególności szukamy osób o następujących cechach:

 • Inteligencja i umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność komunikowania się i precyzyjnego wyrażania/opisywania skomplikowanych pomysłów/zjawisk
 • Zdeterminowane osoby gotowe się zaangażować i podjąć inicjatywę
 • Innowatorzy z pasją do nowych koncepcji i ciągłego doskonalenia

Właściwa część. Właściwy dostawca. Właściwy koszt. Właściwe miejsce. Właściwy czas.

Program rozwoju kompetencji technicznych i przywódczych (LTDP) – specjalizacja Zaopatrzenie służy rozwijaniu i kształceniu nowej generacji doskonale przygotowanych liderów, ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów zarządzania zaopatrzeniem i dostawami, jakości produkcji, zarządzania dostawcami i nadzoru nad bieżącą działalnością.

W ramach programu w każdym roku obejmiesz inną funkcję, co pomoże odpowiednio ukształtować i rozwinąć Twoją karierę. Role zostaną wybrane w oparciu o Twoje umiejętności i cele. Po ukończeniu programu specjaliści otrzymują oficjalne zatrudnienie na różnych stanowiskach w dziale zarządzania globalną siecią dostaw.

Szukamy osób o następujących cechach:

 • Minimalny łączny wynik GPA co najmniej 2,8 w skali od 0 do 4,0 (bez zaokrąglania)
 • Stopień magistra lub inżyniera na kierunku inżynierii przemysłowej, mechaniki, zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki, zarządzania operacjami lub zarządzania/administracji w biznesie uzyskany w ramach akredytowanego programu lub z akredytowanej uczelni
 • Co najmniej jeden ukończony staż w pokrewnej dziedzinie lub pokrewnym zakładzie
 • Chęć podróżowania i gotowość do przeprowadzki
 • Możliwość pracy poza standardowymi godzinami 
z
Specjalizacja w zaopatrzeniu

Program rozwoju kompetencji technicznych i przywódczych (LTDP) – specjalizacja Przywództwo operacyjne to trzyletni program z coroczną zmianą funkcji, tak aby jak najlepiej przygotować uczestnika do przyszłych obowiązków. Kształcenie obejmuje dziedziny takie jak produkcja, zarządzanie operacjami (inaczej „zarządzanie bieżącą działalnością”), zarządzanie łańcuchem dostaw, usługi techniczne, planowanie organizacji zakładu, jakość, zakupy oraz wdrażanie systemu zarządzania produkcją Caterpillar Production System.

Jeden rok będziesz się zajmować inżynierią produkcji, kolejny rok poświęcisz nadzorowi nad operacjami, a na koniec trafisz do sekcji wielofunkcyjnej obejmującej m.in. jakość, zakupy i logistykę. W każdej turze będziesz podnosić swoje kompetencje techniczne dzięki ogólnotematycznym i kierunkowym szkoleniom, instruktażom, opiece doradczej i różnym opcjom rozwoju zawodowego. Po ukończeniu programu obejmiesz stanowisko w obszarze zarządzania operacjami na okres od dwóch do trzech lat.

Szukamy osób o następujących cechach:

 • Minimalny wynik GPA: co najmniej 2,8 w skali od 0 do 4,0 (bez zaokrąglania)
 • Tytuł inżyniera (najlepiej na jednym z następujących kierunków, ale nie jest to wymagane): inżynieria produkcji, technologia produkcji, inżynieria systemów produkcji, inżynieria przemysłowa, mechanika i zarządzanie operacjami
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Gotowość do przeprowadzki w związku z rotacją zadań i stanowisk
Broszura informacyjna o specjalizacji Przywództwo operacyjne

Pobierz plik PDF

z
Specjalizacja Przywództwo operacyjne

Program rozwoju kompetencji technicznych i przywódczych – specjalizacja Zarządzanie łańcuchem dostaw jest rozpisany na trzy lata. Przygotowuje osoby mające się zajmować planowaniem produkcji, zarządzaniem zapotrzebowaniem i zamówieniami, planowaniem logistyki, zarządzaniem zapasami, pakowaniem, zakupami oraz wdrażaniem systemu Caterpillar Production System.

Skierujemy Cię na dwa roczne przydziały do sekcji zarządzania łańcuchem dostaw, gdzie będziesz się zajmować zagadnieniami takimi jak planowanie materiałów, planowanie zapotrzebowania i zamówień, zarządzanie zapasami, planowanie logistyki i pakowanie. Ponadto na rok trafisz do sekcji wielofunkcyjnej obejmującej m.in. zakupy, zarządzanie łańcuchem dostaw i inżynierię produkcji. Przez cały program będziesz podnosić swoje kompetencje techniczne i kierownicze dzięki ogólnotematycznym i kierunkowym szkoleniom, instruktażom, opiece doradczej i różnym opcjom rozwoju zawodowego. Po ukończeniu programu obejmiesz na okres od dwóch do trzech lat stanowisko zbieżne z Twoimi celami zawodowymi w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.

Szukamy osób o następujących cechach:

 • Minimalny wynik GPA: co najmniej 2,8 w skali od 0 do 4,0 (bez zaokrąglania)
 • Tytuł inżyniera (najlepiej na jednym z następujących kierunków, ale nie jest to wymagane): zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka i inżynieria przemysłowa
 • Pasja do kierowania i nowoczesnej techniki
 • Gotowość przeprowadzki 
Broszura informacyjna o specjalizacji Zarządzanie łańcuchem dostaw

Pobierz plik PDF

z

Stacie, obecna uczestniczka programu LTDP — specjalizacja Zarządzanie łańcuchem dostaw, opowiada o swoich wrażeniach i doświadczeniach.

Stacie, obecna uczestniczka programu LTDP — specjalizacja Zarządzanie łańcuchem dostaw, opowiada o swoich wrażeniach i doświadczeniach.