Program rozwoju przywództwa i technicznego

Należysz do następnej generacji przywódców.

Caterpillar wynajmuje najlepsze talenty – a program rozwoju przywództwa i technicznego ma na celu przygotowanie nowej generacji liderów w branży i ekspertów technicznych.  Celem programu LTDP w firmie Caterpillar jest spożytkowanie własnych umiejętności i energii w ambitnych przydziałach rotacyjnych, szkoleniach technicznych i innych okazjach do rozwoju w celu spełnienia swoich ambicji osobistych i zawodowych.

LTDP oferuje duży kontakt z firmą Caterpillar, przydziela różne odpowiedzialności w zakresie projektów, angażuje do pracy w globalnym zespole, zapewnia liczne doświadczenia w pracy i obejmuje cenne możliwości sieciowe na wszystkich poziomach przywództwa w Caterpillar. Krótko mówiąc, zaraz po znalezieniu się w jednym z globalnych zakładów Caterpillar jako uczestnik LTDP jesteś w uprzywilejowanej pozycji.

Jakiekolwiek są Twoje zamiłowania – zaopatrzenie, łańcuch dostaw, operacje, produkcja czy bezpieczeństwo i higiena pracy – tutaj poczujesz się jak w domu. Zatrudniamy osoby o różnych specjalizacjach, zwracając szczególną uwagę na:

  • inteligentne i praktyczne rozwiązywanie problemów
  • łatwość komunikacji i umiejętność prezentowania złożonych pomysłów
  • zaangażowanie i chęć przejmowania inicjatywy
  • innowacyjność i pasja do nowych pomysłów i ciągłego doskonalenia

Ścieżka Inżynierii produkcyjnej

Trzyletni wielorotacyjny program przydziału, skoncentrowany na budowaniu kompetencji technicznych w inżynierii produkcji, jak również w rozwoju jakości, obróbce, montażu i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Dowiedz się więcej

Ścieżka przywództwa operacyjnego

Trzyletni wielorotacyjny program przydziału, skoncentrowany na budowaniu kompetencji technicznych i potencjału w przywództwie w zarządzaniu operacjami, jak również rozwoju inżynierii produkcji, jakości, zarządzaniu łańcuchem dostaw i zakupach.

Dowiedz się więcej

Ścieżka zarządzania łańcuchem dostaw

Trzyletni wielorotacyjny program przydziału, skoncentrowany na budowaniu kompetencji technicznych w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw Caterpillar, obejmujący planowanie materiałów, planowanie zamówień i zapasów, zarządzanie zapasami, planowanie logistyczne oraz pakowanie.

Dowiedz się więcej

Ścieżka Środowisko i oraz zdrowie i bezpieczeństwo w przemyśle

Dwunastomiesięczny program z dwoma przydziałami rotacyjnymi, skoncentrowanymi na budowaniu kompetencji technicznych w zakresie ochrony środowiska, higieny przemysłowej i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Ścieżka zaopatrzenia

Trzyletni wielorotacyjny program przydziału, skoncentrowany na aspektach technicznych i zarządzaniu dostawami, jakością produkcji, zarządzaniu dostawcami i nadzorze operacji.

Dowiedz się więcej