Pomysły mają znaczenie. Zmień tutaj swoje w rzeczywistość.

Projektuj maszyny, które kopią, ładują i ciągną autonomicznie. Uruchamiaj cyfrowe symulacje prognozujące, w jaki sposób niezbudowane jeszcze elementy będą zachowywać się w terenie. Korzystaj z druku 3D do tworzenia części, które mogą być wytwarzane w sposób bardziej zrównoważony. We wszystkich tych obszarach inżynierowie firmy Caterpillar dokonują konceptualizacji pomysłów, które zmieniają się rzeczywiste produkty w naszych fabrykach i umożliwiają postęp na całym świecie. Zatrudniamy inżynierów ze wszystkich dyscyplin, a w szczególności takich, którzy:

  • inteligentne i praktyczne rozwiązywanie problemów
  • łatwość komunikacji i umiejętność prezentowania złożonych pomysłów
  • zaangażowanie i chęć przejmowania inicjatywy
  • innowacyjność i pasja do nowych pomysłów i ciągłego doskonalenia

Zbuduj karierę – albo trzy lub cztery różne.

Czymkolwiek się interesujesz – chemią, elektryką, mechaniką czy metalurgią – tutaj znajdziesz swój dom. Inżynierowie pracują w praktycznie każdym obszarze naszej firmy. Jako inżynier rozwoju produktu możesz badać nowe technologie, projektować nowe maszyny i silniki, tworzyć rozwiązania programowe lub testować i oceniać projekty.

W rzeczywistości wszystko to możesz robić podczas kariery w firmie Caterpillar. Zachęcamy do poznawania różnych aspektów inżynierii lub zajmowania stanowisk w działach marketingu, produkcji, analizy lub w innych obszarach firmy. Nasz program rotacyjny pozwala uczestnikom zdobyć rozmaite doświadczenia w czasie od 12 do 18 miesięcy. Inne programy doskonalenia zawodowego oferują podobne szanse uczenia się i rozwijania. Ponadto okazje do wolontariatu – takie jak STEM w lokalnych szkołach – pozwalają udostępniać jak najwięcej zagadnień inżynierskich w każdej społeczności.