Program rozwoju rotacyjnego w inżynierii

Należysz do następnej generacji innowatorów.

Jako uczestnik programu Engineering Rotational Development Program stanowisz część społeczności zrzeszającej ponad 10 000 specjalistów z całego świata. Będziesz pracować z najlepszymi jako inżynier rozwoju produktów i rozwiązań.

W trakcie programu będziesz mieć możliwość zbudowania sieci poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szczytach i grupach zasobów pracowniczych, jak również okazję do pracy w ambitnych rotacjach w innowacyjnych i opartych na współpracy środowiskach, gdzie rozwiniesz swoją karierę. Niezależnie od twoich zainteresowań – chemicznych, elektrycznych, mechanicznych, metalurgicznych czy innych – znajdziesz tu swój dom. Zatrudniamy inżynierów ze wszystkich dziedzin, zwracając szczególną uwagę na:

  • inteligentne i praktyczne rozwiązywanie problemów
  • łatwość komunikacji i umiejętność prezentowania złożonych pomysłów
  • zaangażowanie i chęć przejmowania inicjatywy
  • innowacyjność i pasja do nowych pomysłów i ciągłego doskonalenia

Ścieżka rozwoju produktu

Od dwunastu do osiemnastu miesięcy wielorotacyjnego programu przydziałowego, skoncentrowanego na budowaniu kompetencji technicznych w obrębie pełnego cyklu życia projektu produktu Caterpillar, walidacji, badań, symulacji oraz wsparcia technicznego.

Dowiedz się więcej

Ścieżka Inżynierii metalurgicznej

Trzyletni wielorotacyjny program przydziałowy, skoncentrowany na budowaniu doświadczenia w zakresie materiałów technicznych i podzespołów konstrukcyjnych, jak również inżynierii procesów dla obróbki cieplnej, odlewów czy powłok.

Dowiedz się więcej

Ścieżka Inżynierii spawania

Trzyletni wielorotacyjny program przydziałowy, skoncentrowany na budowaniu doświadczenia w zakresie spawania i łączenia materiałów przy projektowaniu i analizie produktów, badaniach struktury, badaniach i rozwoju, spawaniu w zakładzie i automatyzacji.

Dowiedz się więcej