Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczne i zdrowie miejsce pracy jest istotne dla nas wszystkich.

Ochrona zdrowia ludzi oraz kondycji naszego wspólnego środowiska naturalnego jest zakorzeniona w kulturze Caterpillar na wszystkich szczeblach. Kwestia bezpieczeństwa ma priorytetowe miejsce w naszej strategii, a zrównoważonego rozwoju wśród naszych wartości. Pracując w zespole BHP, będziesz pilnować, abyśmy na co dzień przestrzegali ambitnych standardów, które sobie sami wyznaczyliśmy. Szukamy rzutkich osób o następujących cechach:

  • Bardzo dobre przygotowanie techniczne
  • Chęć propagowania bezpiecznego i ekologicznego miejsca pracy
  • Umiejętność informowania o znaczeniu kwestii bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Podnieś jakość życia ludzi dookoła... i również swojego.

W Caterpillar pod pojęciem „bezpiecznego środowiska roboczego” nie kryje się jedynie chęć zapobiegania wypadkom. Współpracując z członkami kadry kierowniczej w naszych zakładach na całym świecie, pomożesz kształtować kulturę, w której bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Niektórzy nasi specjaliści od bezpieczeństwa wspierają w takich działaniach również naszych klientów. To samo dotyczy dziedziny ochrony środowiska, gdzie będziesz pilnować, aby nasze operacje odpowiednio uwzględniały troskę o jakość gleby, powietrza i wody.

Niezależnie od wybranej ścieżki napotkasz mnóstwo okazji do wykonywania nowych, odpowiedzialnych zadań. Możesz trafić do zakładów produkcyjnych, centrów dystrybucyjnych, biur, a nawet miejsc prowadzenia prac budowlanych i górniczych na całym świecie. Pomożemy Ci ubiegać się o różne powszechnie honorowane uprawnienia, zapewnimy szkolenia aktualizujące umiejętności i umożliwimy obejmowanie wielu różnych stanowisk. Niedawni absolwenci wyższych uczelni mogą uczestniczyć w programie rozwoju zawodowego, który dogłębnie zaznajomi ich ze wszystkimi aspektami BHP.

Interesuje Cię praca związana z BHP? Przeczytaj więcej o naszym programie rozwoju kompetencji technicznych i przywódczych