Profile absolwentów

„Na każdym przydziale przyjęto mnie bardzo dobrze, a współpracownicy byli przyjaźni i pomocni. Bardzo dobrze dobierano proporcje między pracą biurową a zadaniami praktycznymi, odpowiednio do roli i projektu.” – Charlotte Burniston

Jak wyglądał proces rekrutacji?

Podczas rekrutacji musiałam wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy z informacjami o sobie, firmie i moich kompetencjach, po czym odbyłam rozmowę telefoniczną. Na koniec trafiłam do centrum oceny rekrutacyjnej.

Co możesz doradzić studentom aplikującym na to stanowisko?

Nie warto zwlekać ze złożeniem podania. Przy wypełnianiu zgłoszenia pomyślcie o doświadczeniach i umiejętnościach potwierdzających Waszą przydatność na tym stanowisku i uzasadnijcie do wieloma różnymi przykładami.

Czy możesz pokrótce opisać, jak wyglądała Twoja rotacja zadań?

Miałam cztery sześciomiesięczne przydziały do następujących zadań: projektowanie w dziale opracowywania podzespołów, testowanie w dziale badania podzespołów, sprawdzanie wytrzymałości nowego silnika w dziale platform silnikowych oraz symulowanie działania silnika w dziale badania osiągów.

Jaki był Twój zakres odpowiedzialności?

Zaczęłam od małych projektów i części większych projektów, aby zdobyć podstawową wiedzę i doświadczenie. Następnie w ciągu kolejnych miesięcy przechodziłam stopniowo do większych i trudniejszych zadań, z większą osobistą odpowiedzialnością.

Co Ci się najbardziej podoba w programie absolwenckim?

Możliwość pracy przy bardzo różnych projektach. Zajmowałam różne stanowiska inżynieryjne, dzięki czemu poznałam kolejno tajniki projektowania, testowania, dopracowywania i finalnie produkcji.  

z
Absolwenci z Wielkiej Brytanii