Program praktykancki w Azji Południowo-Wschodniej

Od samego początku nasi praktykanci tworzą rzeczy ulepszające świat.

Centralny program praktykancki w Caterpillar pozwala uczestnikom zdobywać praktyczne i przydatne doświadczenie podczas rozwiązywania realnych problemów u czołowego światowego producenta sprzętu budowlanego i górniczego, silników na olej napędowy i gaz ziemny, przemysłowych turbin gazowych i lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Nie ograniczamy się do wytwarzania doskonałych produktów. Łączymy je z najnowszymi technologiami cyfrowymi i narzędziami analitycznymi, aby rozwiązywać problemy i trafnie przewidywać potrzeby klientów.

Przyjmujemy do działów/sekcji księgowości, komunikacji, inżynierii, bezpieczeństwa i higieny pracy, finansów, kadr, informatyki, logistyki, produkcji, marketingu, zaopatrzenia i zarządzania przychodami/cenami. O dostępnych opcjach decydują Twoje zainteresowania, kierunek studiów oraz wolne stanowiska.

Dodatkowe korzyści z udziału w programie:

  • Imprezy integracyjne oraz szkolenia z etykiety pozwalające lepiej się odnaleźć w otoczeniu biznesowym
  • Wycieczki po zakładzie pokazujące sposób powstawania naszych maszyn i urządzeń
  • Nawiązywanie kontaktów z członkami naszej kadry kierowniczej i innymi specjalistami
  • Dostęp do szczegółowych informacji o wakatach dostępnych w Caterpillar

Kryteria udziału:

  • Prawna zdolność do udziału w praktykach w państwie, do którego złożono podanie, nie potrzebuje sponsora do ubiegania się o wizę pracowniczą teraz ani w przyszłości.
  • Minimalny wiek określony w lokalnych przepisach (jeśli to regulują).
  • Czynny student na studiach 1-go lub 2-go stopnia, studiach zawodowych, ukończona szkoła policealna, student politechniki lub uczestnik innego programu szkolenia zawodowego albo pokrewnego
  • Student musi być w stanie okazać zaświadczenie o studiowaniu lub ważną legitymację studencką oraz indeks potwierdzający kontynuowanie studiów i spełnienie tego kryterium uczestnictwa.

Wynagrodzenia i świadczenia

Uczestnicy praktyk centralnych są godnie wynagradzani. Mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe, płatne urlopy i płatne dni wolne (odpowiednio do regionalnej polityki).

Jak aplikować

Zainteresowani kandydaci powinni zapytać w uczelnianym centrum kariery lub biurze zatrudnienia okresowego o rekrutacje prowadzone w Caterpillar. Aby zobaczyć listę aktualnych wakatów lub złożyć podanie, prześlij swoje zgłoszenie i życiorys przez Internet na stronie caterpillar.com/careers.