Przedstawiciel ds. praw autorskich

©2023 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Caterpillar Inc. szanuje prawa wszystkich właścicieli praw autorskich i w tym względzie firma Caterpillar Inc. przyjęła i wdrożyła politykę, która przewiduje usunięcie ze swoich Stron internetowych materiałów naruszających prawa właścicieli praw autorskich. Jeśli Użytkownik uzna, że należący do niego utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie agentowi firmy Caterpillar ds. praw autorskich następujących informacji wymaganych przez Ustawę o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w Internecie — ustawa Digital Millennium Copyright Act (ang. Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. ¤ 512:

  1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa, które zostało naruszone;
  2. identyfikację dzieła, w stosunku do którego zostało naruszone prawo autorskie, lub listy dzieł na danej stronie internetowej, jeśli powiadomienie dotyczy wielu naruszeń;
  3. identyfikację materiału, który narusza prawa autorskie i powinien zostać usunięty lub do którego powinien zostać uniemożliwiony dostęp, oraz informacje umożliwiające zlokalizowanie tego materiału;
  4. informacje umożliwiające skontaktowanie się ze stroną składającą skargę;
  5. oświadczenie, że strona składająca skargę działa w dobrej wierze oraz że na użycie materiałów chronionych prawem autorskim nie została wydana zgoda przez ich właściciela lub jego przedstawiciela albo że nie zezwala na to prawo; oraz
  6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są poprawne i ścisłe, oraz stwierdzenie pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały naruszone.

Przedstawiciel firmy Caterpillar ds. praw autorskich, którego należy poinformować o naruszeniu praw autorskich na niniejszej stronie internetowej:

Przedstawiciel ds. praw autorskich
Attn: David J. Pacheco
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  copyrightagent@cat.com