Programy wsparcia grup społecznych wśród pracowników
Programy wsparcia grup społecznych wśród pracowników

Programy wsparcia grup społecznych wśród pracowników

Nasi pracownicy są zróżnicowani nie mniej niż klienci, którym służymy. Wszyscy pochodzimy z różnych środowisk i mamy własne doświadczenia. Ale gdziekolwiek pracujemy i cokolwiek robimy, mamy jeden wspólny zbiór wartości, który spaja całą organizację. Uczciwość, perfekcjonizm, praca zespołowa i zaangażowanie to postawy, którymi musimy się kierować na co dzień. Okazujmy sobie nawzajem szacunek i doceniajmy wkład innych osób w rozwój firmy.

W Caterpillar doskonale rozumiemy zalety, jakie przynosi różnorodność i niepowtarzalność pracowników. Każdy indywidualny pomysł i wkład umacnia naszą organizację oraz pomaga jej działać coraz efektywniej. Kliknij łącza poniżej, aby dowiedzieć się więcej o naszych programach wsparcia grup społecznych wśród pracowników. Przeczytasz między innymi o wpływie każdego programu na całe przedsiębiorstwo, wypowiedzi uczestników oraz oceny naszych działań na rzecz różnorodności i włączenia społecznego.

z

Africa Business Resource Group (ABRG)

z

Active Caterpillar Team (ACTivate)

z

Abled & Disabled Employees Partnering Together (ADEPT)

z

Armed Forces Support Network (AFSN)

z

Caterpillar African American Network (CAAN)

z

Caterpillar Chinese Resource Group (CCRG)

z

Caterpillar Asian Indian Community (CAIC)

z

Caterpillar Latino Connection (CLC)

z

Experienced Professionals (EP)

z

Korean Resource Group (KRG)

z

Lambda Network (Lambda)

z

Middle Eastern Resource Group (MERG)

z

Women's Initiative Network (WIN)

z

Young Professionals of Caterpillar (YP)

Africa Business Resource Group (ABRG)
Active Caterpillar Team (ACTivate)
Abled & Disabled Employees Partnering Together (ADEPT)
Armed Forces Support Network (AFSN)
Caterpillar African American Network (CAAN)
Caterpillar Chinese Resource Group (CCRG)
Caterpillar Asian Indian Community (CAIC)
Caterpillar Latino Connection (CLC)
Experienced Professionals (EP)
Korean Resource Group (KRG)
Lambda Network (Lambda)
Middle Eastern Resource Group (MERG)
Women's Initiative Network (WIN)
Young Professionals of Caterpillar (YP)

Program Africa Business Resource Group (ABRG) wzmacnia pozycję Caterpillar w Afryce, ułatwiając pozyskiwanie i rozwijanie odpowiedniego personelu oraz osiąganie dobrych wyników biznesowych.

Program Active Caterpillar Team (ACTivate) wspiera zdrowy tryb życia. Łączy i aktywizuje pracowników, którzy chcą poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną oraz nawiązywać nowe kontakty towarzyskie.

Program Abled & Disabled Employees Partnering Together (ADEPT) wspiera pracowników bezpośrednio dotkniętych niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia. Ma na celu poprawianie efektów biznesowych, ale również budowanie wizerunku Caterpillar jako firmy troszczącej się o pracowników w trudnej sytuacji.

Program Armed Forces Support Network (AFSN) wspiera byłych żołnierzy zatrudnionych w Caterpillar. Pomaga się rozwijać, uczestniczyć w życiu społecznym oraz integrować pracowników Caterpillar i ich rodziny, a także służy im różnorodną pomocą.

Program Caterpillar African American Network (CAAN) wspiera Afroamerykanów zatrudnionych w Caterpillar, zwiększając naszą zdolność do przyciągania, utrzymania, odpowiedniego przygotowania i rozwijania najlepszych pracowników.

Program Caterpillar Chinese Resource Group (CCRG) pomaga wykorzystać talent i potencjał pracowników pochodzenia chińskiego na pożytek całej organizacji Caterpillar. Służy również przybliżaniu chińskich praktyk biznesowych, kultury, języka i historii.

Program Caterpillar Asian Indian Community (CAIC) jest adresowany do pracowników podchodzenia hinduskiego. Pomaga przyciągać, utrzymać i aktywizować osoby z tego kręgu kulturowego.

Program Caterpillar Latino Connection (CLC) służy wykorzystaniu przynależności do kręgu latynoamerykańskiego jako narzędzia przewagi konkurencyjnej oraz przybliżaniu latynoamerykańskiej kultury, języka, historii i praktyk biznesowych.

Program Experienced Professionals Resource Group (EP) jest adresowany do fachowców pozyskanych spoza firmy. Służy przyciągnięciu i utrzymaniu pożądanych specjalistów poprzez podkreślanie wartości ich unikatowych umiejętności i punktów widzenia.

Program Korean Resource Group (KRG) wspiera rozwój naszej działalności w Korei Południowej. Edukuje na temat południowokoreańskiej kultury i rynku, promując równocześnie włączenie społeczne i szacunek.

Program Caterpillar Lambda Network (Lambda) pomaga tworzyć środowisko otwartości na społeczność lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów, osób transpłciowych, osób interpłciowych, osób w inny sposób nieheteroseksualnych, osób należących do jednej z pozostałych 50 płci oraz dla sympatyków całej tej społeczności, a także edukuje na temat sytuacji i wartości środowiska LGBTIQ.

Program Caterpillar Middle Eastern Resource Group (MERG) przybliża kulturę Bliskiego Wschodu oraz pomaga rozwijać działalność Caterpillar w tym regionie.

Program Women's Initiative Network (WIN) przygotowuje kobiety do odgrywania istotnej roli w skali lokalnej i globalnej. Wykorzystując mocne strony kobiet, wzmacnia ich pozycję wewnątrz struktury firmy, ułatwiając w ten sposób rozwój osobisty i zawodowy.

Celem programu Young Professionals of Caterpillar (YP) jest aktywizowanie, rozwijanie i przygotowywanie globalnej społeczności młodych specjalistów, tak aby ich działania przynosiły korzyści klientom, akcjonariuszom i innym pracownikom Caterpillar.