Siła wszystkich pracowników
Siła wszystkich pracowników

Kobiety w Caterpillar

Chcąc myśleć o rynkowym sukcesie, musimy mieć najlepszych ludzi. Rosnący poziom komplikacji stojących przez nami wyzwań biznesowych wymaga, abyśmy mogli delegować odpowiednich fachowców we właściwe miejsca w odpowiednim czasie. Badania pokazują nawet, że przedsiębiorstwa zwracające uwagę na równomierną reprezentację płci, szczególnie na szczeblach kierowniczych, osiągają lepsze rezultaty. Kwestia ta jest istotna dla kobiet i mężczyzn oraz ma kluczowe znaczenie dla egzekwowania firmowych wartości na skalę globalną. Gdy kobiety odgrywają ważną rolę w Caterpillar, cała organizacja jest silniejsza.   

z
z
Praca z sensem — film o kobietach w Caterpillar
Reformowanie przemysłu dla przyszłych pokoleń

WOMEN IN LEADERSHIP

Women in Leadership to nasz międzynarodowy program świadomego działania na rzecz równości płci. Promujemy globalne zmiany w zasadach obsadzania stanowisk pracowniczych i kierowniczych, pomagając kobietom — i przez to całej organizacji Caterpillar — lepiej się przygotować na wyzwania przyszłości. Nasze działania opierają się na trzech głównych filarach:

Wsparcie werbalne
Głośno wyrażamy nasze poparcie dla kobiet wychodzących z ciekawymi, innowacyjnymi pomysłami. Adekwatnie promujemy i eksponujemy kobiety, które osiągają ponadprzeciętne wyniki.

Dostępność zatrudnienia
Dbamy, aby kobiety miały sprawiedliwy dostęp do ścieżek rozwoju zawodowego i obejmowania stanowisk kierowniczych, oraz zachęcamy kobiety do ubiegania się o pracę w Caterpillar. 

Kultura
Uczestniczymy w kształtowaniu zasad i procedur, które mają lepiej wspierać kobiety oraz zachęcać je do podjęcia lub kontynuowania kariery w Caterpillar. Women’s Initiative Network to jedna z grup aktywnie działających na tym polu.