Caterpillar uczestniczy w programie zgłaszania nierówności płacowych ze względu na płeć w Wielkiej Brytanii

Caterpillar UK, bez Irlandii Północnej, corocznie przygotowuje dane do sprawozdania o różnicach płacowych w zależności od płci na rynku brytyjskim. Obejmują one informacje z trzech jednostek organizacyjnych Caterpillar UK: Caterpillar UK Ltd., Perkins Engines Company Ltd. i Progress Rail Services UK Ltd. Wyniki badania są zamieszczone poniżej. 

Caterpillar publikuje ten raport zgodnie z wymogami ustawy o równouprawnieniu 2010 (koniecznością podawania informacji o nierównościach płacowych między kobietami i mężczyznami) z 2017 roku. Na mocy tych przepisów wprowadzonych w kwietniu 2017 roku brytyjskie firmy zatrudniające ponad 250 osób muszą publikować informacje o nierównościach płacowych ze względu na płeć.  

Włączenie społeczne przekłada się bezpośrednio na wyniki biznesowe. W Caterpillar doskonale rozumiemy, że jeśli skupimy się na przyciąganiu najlepszych pracowników, w tym kobiet, tylko na tym zyskamy. Im bardziej różnorodny będzie nasz globalny zespół, tym lepiej będziemy przygotowani do spełniania oczekiwań naszych klientów.

Zgodnie z kanonem Nasze wartości dokładamy starań, aby wszyscy pracownicy mogli się realizować zawodowo i byli adekwatnie wynagradzani bez względu na płeć.

RAPORT O NIERÓWNOŚCIACH PŁACOWYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W CATERPILLAR W WIELKIEJ BRYTANII ZA ROK 2017

RAPORT O NIERÓWNOŚCIACH PŁACOWYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W CATERPILLAR W WIELKIEJ BRYTANII ZA ROK 2018

RAPORT O NIERÓWNOŚCIACH PŁACOWYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W CATERPILLAR W WIELKIEJ BRYTANII ZA ROK 2019

RAPORT O NIERÓWNOŚCIACH PŁACOWYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W CATERPILLAR W WIELKIEJ BRYTANII ZA ROK 2020

RAPORT O NIERÓWNOŚCIACH PŁACOWYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W CATERPILLAR W WIELKIEJ BRYTANII ZA ROK 2021

RAPORT O NIERÓWNOŚCIACH PŁACOWYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W CATERPILLAR W WIELKIEJ BRYTANII ZA ROK 2022

RAPORT O NIERÓWNOŚCIACH PŁACOWYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W CATERPILLAR W WIELKIEJ BRYTANII ZA ROK 2023