Leveringsketen

Hier zijn materialen belangrijk. U bent dat ook.

Voor elke nieuwe weg of brug die mensen met elkaar verbindt en handel mogelijk maakt, was er ooit een vloot Cat® machines aan het werk – en deze machines waren ooit slechts ijzer en staal. Als lid van ons leveringsketenteam, zorgt u ervoor dat deze basismaterialen onze fabrieken ingaan, waar ze worden getransformeerd tot de producten die helpen een betere wereld te bouwen. Wij zijn op zoek naar procesgerichte, resultaatgerichte leveringsketenprofessionals en engineers die:

  • Beschikken over zowel technische als sociale vaardigheden, waarbij deze goed in balans zijn
  • Bereidheid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor operationele kwaliteit, snelheid en veiligheid
  • Met anderen kunnen omgaan en anderen kunnen motiveren
  • Graag in een teamomgeving willen werken

Bouw uw carrière bij het bedrijf dat de standaard bepaalt.

De leveringsketenprocessen van Caterpillar zijn zo complex – en succesvol – dat wij regelmatig door andere bedrijven worden gebenchmarkt en op veel scholen fungeren als casestudy. Hier werken betekent dat u ervoor verantwoordelijk bent dat wij op het juiste moment en op de juiste plaats over het materiaal beschikken dat wij nodig hebben om aan de vraag van onze klant te voldoen. Daarvoor hebt u mogelijk overleg met leveranciers of gebruikt u de meest recente digitale analyse- en prognose-hulpmiddelen om nauwkeurig te bepalen hoeveel eenheden nodig zijn in specifieke tijdsbestekken, op welke locaties en in welke configuraties.

Terwijl u werkt aan uw vaardigheden hebt u de kans naar verschillende leveringsketenfuncties over te stappen, naar inkoopfuncties of naar andere onderdelen van het bedrijf. Ook hebt u eventueel de mogelijkheid deel te nemen aan ons driejarig roterend programma voor professionele ontwikkeling. Met trajecten op het gebied van leiderschap, leveringsketenbeheer, productie engineering, inkoop en milieu, gezondheid en veiligheid. Het zorgt ervoor dat u in aanraking komt met verschillende aspecten van ons bedrijf en nieuwe technische en leiderschapscapaciteiten opdoet.