Copyright Agent

©2023 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

Caterpillar.Inc respecteert de rechten van alle houders van auteursrechten en hiertoe heeft Caterpillar.Inc een beleid aangenomen en ingevoerd om materialen die inbreuk maken op de rechten van houders van auteursrecht, van zijn websites te verwijderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, dien dan bij de Copyright Agent van Caterpillar de volgende informatie in, die is vereist volgens de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

  1. een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt;
  2. identificatie van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of als er meerdere werken met auteursrecht op één online site onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
  3. identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
  4. informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij;
  5. een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
  6. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt.

De Copyright Agent van Caterpillar voor kennisgeving van claims van inbreuk op auteursrechten op of betreffende deze site is als volgt bereikbaar:

Copyright Agent
T.a.v.: David J. Pacheco
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  copyrightagent@cat.com