Resourcegroepen voor medewerkers
Resourcegroepen voor medewerkers

Resourcegroepen voor medewerkers

Ons personeelsbestand is net zo divers als de klanten die we bedienen. We hebben verschillende achtergronden en ervaringen. Maar waar we ook werken, wat we ook doen, we delen een enkele set van waarden die ons bedrijf verenigen. We leven en werken op basis van deze waarden van integriteit, uitmuntendheid, teamwork en betrokkenheid, en dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en waardering hebben de bijdrage van ieder individu.

Bij Caterpillar erkennen we de noodzaak om diversiteit en het waarlijk unieke karakter van elke individuele medewerker te vieren, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat de ideeën en bijdragen van elk individu worden meegenomen bij het opbouwen van een sterker, krachtig presterend team. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over onze resourcegroepen voor medewerkers, met inbegrip van details over de impact van elke groep op de bedrijfsvoering, getuigenissen en erkenning voor ons streven naar diversiteit en inclusie.

van

Africa Business Resource Group (ABRG)

van

Active Caterpillar Team (ACTivate)

van

Abled & Disabled Employees Partnering Together (ADEPT)

van

Armed Forces Support Network (AFSN)

van

Caterpillar African American Network (CAAN)

van

Caterpillar Chinese Resource Group (CCRG)

van

Caterpillar Asian Indian Community (CAIC)

van

Caterpillar Latino Connection (CLC)

van

Experienced Professionals (EP)

van

Korean Resource Group (KRG)

van

Lambda Network (Lambda)

van

Middle Eastern Resource Group (MERG)

van

Women's Initiative Network (WIN)

van

Young Professionals of Caterpillar (YP)

Africa Business Resource Group (ABRG)
Active Caterpillar Team (ACTivate)
Abled & Disabled Employees Partnering Together (ADEPT)
Armed Forces Support Network (AFSN)
Caterpillar African American Network (CAAN)
Caterpillar Chinese Resource Group (CCRG)
Caterpillar Asian Indian Community (CAIC)
Caterpillar Latino Connection (CLC)
Experienced Professionals (EP)
Korean Resource Group (KRG)
Lambda Network (Lambda)
Middle Eastern Resource Group (MERG)
Women's Initiative Network (WIN)
Young Professionals of Caterpillar (YP)

De Africa Business Resource Group (ABRG) maximaliseert het succes van Caterpillar in Afrika en streeft ernaar het vermogen van Caterpillar om mensen aan te trekken, het bedrijf te ontwikkelen en topprestaties te leveren op Afrikaanse markten.

Het Active Caterpillar Team (ACTivate) ondersteunt een cultuur van gezonde leven en streeft ernaar medewerkers die hun lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn willen verbeteren aan te spreken en betrokken te maken.

Abled & Disabled Employees Partnering Together (ADEPT) ondersteunt medewerkers met een handicap en mensen die getroffen zijn door een handicap, en streeft ernaar de bedrijfsresultaten te verbeteren en erkenning te krijgen voor Caterpillar als werkomgeving die ondersteuning en ontwikkeling biedt.

Het Armed Forces Support Network (AFSN) ondersteunt militaire veteranen bij Caterpillar en streeft ernaar groei, deelname, partnerschap en ondersteuning te bevorderen onder medewerkers van Caterpillar en hun gezinnen.

Caterpillar African American Network (CAAN) ondersteunt Afrikaans-Amerikaanse medewerkers en streeft ernaar het vermogen van Caterpillar te verbeteren om uitblinkend talent aan te trekken, vast te houden, groeimogelijkheden te bieden en van investeringen te voorzien.

Caterpillar Chinese Resource Group (CCRG) benut de talenten en het potentieel van Chinese medewerkers om Caterpillar te helpen wereldwijd te winnen en streeft ernaar medewerkers kennis te laten maken met Chinese bedrijfspraktijken, cultuur, taal en geschiedenis.

De Caterpillar Asian Indian Community (CAIC) treedt op namens Aziatisch-Indiase medewerkers en streeft ernaar medewerkers van Aziatisch-Indiase afkomst aan te trekken, vast te houden en betrokken te maken.

De Caterpillar Latino Connection (CLC) gebruikt de Latino cultuur als concurrentievoordeel en streeft ernaar medewerkers kennis te laten maken met de Latijns-Amerikaanse cultuur, taal, geschiedenis en bedrijfspraktijken.

De Experienced Professionals Resource Group (EP) richt zich op professionals die worden ingehuurd met ervaring van buitenaf en streeft ernaar belangrijk talent aan te trekken en vast te houden door waarde te hechten aan de uiteenlopende vaardigheden en perspectieven van individuele leden.

De Korean Resource Group (KRG) ondersteunt bedrijfsgroei in Zuid-Korea en streeft ernaar mensen voor te lichten over de Koreaanse cultuur en zakelijke markt, terwijl tegelijkertijd inclusie en respect worden gepromoot.

Het Caterpillar Lambda Network (Lambda) helpt bij het creëren van een inclusieve omgeving voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele en interseksuele medewerkers van Caterpillar en hun bondgenoten, en streeft ernaar voorlichting te bieden over het perspectief en de toegevoegde waarde van de LGBTIQ-community.

De Caterpillar Middle Eastern Resource Group (MERG) slaat een brug tussen Caterpillar en culturen in het Midden-Oosten en streeft ernaar het succes en de groei van Caterpillar in het Midden-Oosten te ondersteunen.

Het Women's Initiative Network (WIN) ontwikkelt vrouwen zodat zij als katalysator kunnen fungeren voor lokale en wereldwijde verandering, en streeft ernaar voort te bouwen op de sterke punten van vrouwen bij het creëren van krachtige relaties binnen Caterpillar en tegelijkertijd de persoonlijke en professionele groei te bevorderen.

Young Professionals of Caterpillar (YP) streeft ernaar de wereldwijde community van jonge professionals betrokken te maken, te ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden te bieden om het succes van klanten, aandeelhouders en medewerkers van Caterpillar te bevorderen.