Juridische zaken

Wanneer wij zaken doen, doen we dat op basis van hoge maatstaven.

Het is niet eenvoudig om naam te maken als één van ’s werelds meest gerespecteerde bedrijven en die reputatie te behouden. Het vergt de inspanning van iedere medewerker, elke dag weer – onze handelswijze en onze besluiten laten de wereld immers zien wie we zijn. Ons juridische team is opgezet om de reputatie van Caterpillar te behouden. Het team zorgt ervoor dat ons bedrijf en onze mensen ethisch en volgens de wet handelen. Binnen dit team slaagt u als u:

  • Een strategisch ingestelde teamspeler bent
  • Bereid bent als een betrouwbare adviseur te werk te gaan
  • Toegewijd bent aan de waarden zoals die zijn vastgelegd in onze Gedragscode

Werk dat belangrijk is – voor ons bedrijf en de gemeenschappen waarin we werken.

Waar uw passie of expertise ook ligt, u vindt een thuis bij ons legal services-team. Omdat wij zo’n gevarieerd bedrijf zijn en wereldwijd veel verschillende producten en diensten aanbieden, hebben we hier talrijke mogelijkheden: intellectuele eigendom, merken- en octrooirecht. Commerciële, product- en arbeidsrechtelijke procesvoering. Belasting, waardepapieren, verzekering en naleving van wet- en regelgeving – enzovoorts.

Bovendien heeft u, via ons gerenommeerd pro Deo-programma, de kans uw juridische vaardigheden in te zetten voor mensen die zich geen andere hulp kunnen veroorloven. Onze medewerkers bieden gratis juridische ondersteuning en assistentie in onze plaatselijke gemeenschappen en door samen te werken met overheids- en niet-overheidsorganisaties in ontwikkelingslanden verspreid over de wereld.