OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI DANYCH

Spółka Caterpillar Inc. dokłada wszelkich starań, aby dostarczać klientom, dealerom i dostawcom najlepsze produkty i usługi w terenie oraz online. Prosimy użytkowników o podawanie informacji osobowych, dlatego informujemy, w jaki sposób zostaną one wykorzystane. Rejestrując się na korporacyjnych witrynynach spółki Caterpillar lub kontaktując się z nami przy ich użyciu użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przesłanych informacji pomiędzy spółką Caterpillar, jej spółkami stowarzyszonymi i dealerami oraz na wykorzystanie tych informacji bez żadnych ograniczeń w celu realizacji zamówień klienta i ulepszenia lub wprowadzania na rynek naszych produktów i usług. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy informacji użytkownika osobom trzecim i dołożymy uzasadnionych starań w celu ochrony tych informacji. Spółka Caterpillar Inc. uznaje i szanuje Twoją prywatność w sieci.

Pliki cookie
Podczas odwiedzenia naszych stron internetowych przez użytkownika możemy przesłać użytkownikowi pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane na dysku komputera użytkownika. Umożliwiają one rozpoznanie użytkownika podczas jego kolejnej wizyty na danej stronie internetowej. Pliki cookie pomagają nam na wiele sposobów, na przykład umożliwiają zapamiętanie regionu, w którym przebywasz, oraz Twoich preferencji językowych. Pomagają także przy gromadzeniu danych nieosobowych.

Pliki cookie zabezpieczeń spółki Caterpillar (jeśli użytkownik posiada identyfikator zabezpieczeń sieciowych Caterpillar) nie są wykorzystywane do gromadzenia informacji osobowych na tej stronie internetowej.

Dane nieosobowe
Pliki cookie mogą być wykorzystywane do:

 • Określania liczby odwiedzin naszych stron internetowych przez użytkownika
 • Gromadzenia anonimowych danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej
 • Gromadzenia informacji na temat używanej przeglądarki internetowej oraz systemów operacyjnych

Niniejsza strona internetowa, podobnie jak większość stron internetowych, przechowuje informacje w niewielkich plikach na komputerze użytkownika, zwanych plikami cookie.   Te pliki cookie są wykorzystywane przez niniejszą stronę internetową na różne sposoby, w tym w celu zapewnienia działania określonych funkcji, zapamiętywania wyborów dokonywanych przez użytkownika, poprawiania efektywności niniejszej strony internetowej oraz przekazywania naszej spółce informacji na temat sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej przez jej użytkowników, a tym samym na temat sposobów, jak możemy ją usprawnić.   Pliki cookie niniejszej strony internetowej mogą (lecz nie muszą) być automatycznie usuwane w momencie zamykania przeglądarki internetowej przez użytkownika. Takie usuwanie lub nieusuwanie jest zależne od konieczności przechowywania informacji zawartych w danym pliku cookie pomiędzy poszczególnymi wizytami użytkownika na niniejszej stronie internetowej.   Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie plików cookie przez niniejszą stronę internetową, niektóre jej funkcje lub części mogą być niedostępne lub mogą funkcjonować w sposób odmienny od oczekiwanego.   Pliki cookie można także usuwać lub blokować postępując zgodnie ze wskazówkami pomocy w swojej przeglądarce.
Poniższa tabela wyjaśnia poszczególne pliki cookie wykorzystywane przez nas na niniejszej stronie internetowej oraz dlaczego je wykorzystujemy.

GRUPA PLIKÓW COOKIE NAZWA PLIKU COOKIE CEL DODATKOWE INFORMACJE

Google Analytics

 • _utma
 • _utmb
 • _utmc
 • _utmz

Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji na temat sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez odwiedzających. Te pliki cookie gromadzą informacje anonimowo.   Informacje te obejmują liczbę osób odwiedzających niniejszą stronę internetową, miejsce przebywania odwiedzających oraz podstrony odwiedzane w obrębie niniejszej strony internetowej.   Nasza spółka wykorzystuje te informacje w celu doskonalenia niniejszej strony internetowej.

Polityka prywatności Google
Plik _utmc jest sesyjnym plikiem cookie i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika.
Pliki _utma, _utmb oraz _utmz są trwałymi plikami cookie i pozostają zapisane na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.

WebTrends

 • WT_FPC
 • WEBTRENDS_ID
 • ACOOKIE
 • CWS_ID

Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji na temat sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez odwiedzających. Informacje te obejmują liczbę osób odwiedzających niniejszą stronę internetową, miejsce przebywania odwiedzających oraz podstrony odwiedzane w obrębie niniejszej strony internetowej.   Nasza spółka wykorzystuje te informacje w celu doskonalenia niniejszej strony internetowej.

Polityka prywatności Webtrends  
Plik CWS_ID jest sesyjnym plikiem cookie i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika.
Pozostałe pliki cookie są trwałymi plikami cookie i pozostają zapisane na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.

Eloqua

 • Umieszcza unikalny plik cookie dla każdej osoby w domenie eloqua.com.  

spółka Eloqua wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić swojemu serwerowi rozpoznanie powracającego odwiedzającego jako unikalnego użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane w folderze „Cookies” na dysku twardym odwiedzającego, umożliwiające spółce Eloqua zapamiętanie odwiedzającego. Jedynie spółka Eloqua może odczytać pliki cookie umieszczane przez serwer Eloqua. Pliki te nie mogą również uzyskiwać dostępu do innych danych przechowywanych na komputerze ani ich odczytywać bądź modyfikować. Wszystkie przeglądarki internetowe oferują opcję odrzucania wszelkich plików cookie.   Jeżeli odwiedzający odrzuci plik cookie Eloqua, spółka Eloqua nie będzie gromadzić informacji na temat takiego odwiedzającego, ale taka decyzja użytkownika będzie wiązać się z koniecznością ponownego wprowadzania określonych informacji podczas każdej wizyty lub uniemożliwiać nam dostosowanie funkcji strony internetowej zgodnie z preferencjami odwiedzającego. Użytkownik może również usuwać pliki cookie ze swojego komputera ręcznie. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji osobistych. Nasza spółka łączy informacje przechowywane w plikach cookie z wszelkimi informacjami umożliwiającymi identyfikację, które użytkownik przesyła podczas wizyt na naszej stronie internetowej.

Polityka prywatności Eloqua

AddThis oraz serwisy społecznościowe

 • Serwisy te wykorzystują szereg plików cookie w celu zapewnienia działania swoich usług oraz w celu gromadzenia informacji na temat sposobu ich wykorzystywania.   Pliki cookie są umieszczane przez domenę addthis.com oraz przez inne serwisy społecznościowe, w szczególności przez serwisy facebook.com, twitter.com, linkedin.com oraz google.com.   Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności oraz sposobu wykorzystywania plików cookie przez poszczególne serwisy, należy zapoznać się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności.

Serwis AddThis wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić udostępnianie łączy do artykułów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej innym użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz serwisów społecznościowych.   Te pliki cookie gromadzą informacje na temat sposobu wykorzystywania usług świadczonych przez serwis AddThis oraz informacji na temat dostępności poszczególnych serwisów społecznościowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.
W przypadku wyrażenia przez użytkownika chęci udostępniania łączy do niniejszej strony internetowej za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takie serwisy społecznościowe będą wykorzystywać pliki cookie w celu zapewnienia działania świadczonych przez nie usług, w celu gromadzenia informacji dotyczących sposobu wykorzystywania świadczonych przez nie usług oraz w celu doskonalenia świadczonych przez nie usług.

Polityka prywatności serwisu AddThis & Praktyki wykorzystywania danych

Zasady wykorzystania danych serwisu Facebook

Polityka prywatności serwisu Twitter

Polityka prywatności serwisu LinkedIn

Polityka prywatności serwisu Google+: prywatność & Warunki

Zgoda na wykorzystywanie plików cookie

 • WCMCookiesAccepted

Ten plik cookie jest wykorzystywany w celu zarejestrowania, czy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookie przez niniejszą stronę internetową.

Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie i pozostaje zapisany na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.

Serwer

 • JSESSIONID

Ten niezbędny plik cookie jest wykorzystywany przez serwer niniejszej strony internetowej w celu zarządzania sesją użytkownika podczas jego wizyty na niniejszej stronie internetowej.

Ten plik cookie jest sesyjnym plikiem cookie i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika.

Serwer

 • WCMJSESSIONID

Ten niezbędny plik cookie jest wykorzystywany przez serwer niniejszej strony internetowej w celu zarządzania sesją użytkownika podczas jego wizyty na niniejszej stronie internetowej.

Ten plik cookie jest sesyjnym plikiem cookie i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika.

Logowanie na koncie

 • SSOURL
 • SSOURLLocal
 • SSOCookie
 • AFFILIATION_CODE
 • AFFILIATED_ORG_CODE

Te pliki cookie są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji logowania na niniejszej stronie internetowej.   Pliki te są wykorzystywane w celu przechowywania informacji na temat konta używanego do logowania na niniejszej stronie internetowej.   Mogą one również oszczędzać czas i wysiłek użytkownika podczas logowania na innych powiązanych stronach internetowych otwieranych podczas tej samej sesji przeglądarki internetowej.

Te pliki cookie są sesyjnymi plikami cookie i są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika.

Pliki cookie podstron krajowych strony internetowej Cat.com

 • cdaPreferences2

Ten plik cookie jest wykorzystywany w celu zarejestrowania informacji na temat podstrony krajowej strony internetowej cat.com, którą odwiedza użytkownik.   Umożliwia on również automatyczne przechodzenie do tej samej podstrony krajowej podczas kolejnej wizyty użytkownika na niniejszej stronie internetowej.

Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie i pozostaje zapisany na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.

Pliki cookie podstron krajowych strony internetowej Finance.cat.com

 • financeCatCom

Ten plik cookie jest wykorzystywany w celu zarejestrowania informacji na temat podstrony krajowej strony internetowej Finance.cat.com, którą odwiedza użytkownik.   Umożliwia on również automatyczne przechodzenie do tej samej podstrony krajowej podczas kolejnej wizyty użytkownika na niniejszej stronie internetowej.

Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie i pozostaje zapisany na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.

Wyszukiwanie

 • proxy-2

Ten plik cookie jest wykorzystywany w celu rejestrowania ustawień wyświetlania wyników wyszukiwania przez użytkownika.   Umożliwia on również stronie internetowej zachowanie preferencji użytkownika pomiędzy jego poszczególnymi wizytami na niniejszej stronie internetowej.

Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie i pozostaje zapisany na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.

Lokalizator dealerów

 • proxy-11

Ten plik cookie jest wykorzystywany w celu rejestrowania informacji na temat dealera wybranego przez użytkownika.   Umożliwia on również stronie internetowej zachowanie wyboru użytkownika pomiędzy jego poszczególnymi wizytami na niniejszej stronie internetowej.

Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie i pozostaje zapisany na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.

Zarządzanie zawartością

 • wcmpreferencesdev

Ten plik cookie jest umieszczany przez nasz system zarządzania zawartością i jest wykorzystywany wyłącznie w przypadku niewielkiej liczby użytkowników.   Obecnie pracujemy nad usunięciem tego pliku cookie z niniejszej strony internetowej.

Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie i pozostaje zapisany na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.

Lithium

 • VISITORID
 • LiSESSIONID

Spółka Lithium wykorzystuje sesyjne pliki cookie.

Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwanie po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika.
Polityka prywatności spółki Lithium

 

YouTube

 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • use_hitbox

Spółka Google (właściciel serwisu YouTube) wykorzystuje szereg różnych technologii w celu gromadzenia i przechowywania informacji związanych z odwiedzanymi przez użytkownika serwisami należącymi do spółki Google. Technologie te mogą obejmować wysyłanie jednego lub więcej plików cookie oraz anonimowych identyfikatorów do urządzenia użytkownika.

.

Polityka prywatności Google

CDN.krxd.net   _kuid_   Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony i reagują na nasze kampanie reklamowe. Pliki cookie zbierają informacje o zachowaniach użytkowników w sieci, w tym w różnych przeglądarkach i urządzeniach używanych przez użytkowników. Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów, segmentacji odbiorców oraz do pomocy w ulepszaniu stron internetowych firmy Caterpillar. Używamy tego pliku cookie również do segmentacji odbiorców, aby uczynić reklamy bardziej atrakcyjnymi dla użytkowników i bardziej wartościowymi dla wydawców i reklamodawców. Częstymi zastosowaniami plików cookie są: wybór reklamy w oparciu o to, co jest istotne dla użytkownika; poprawa raportowania wyników kampanii; personalizacja strony internetowej; oraz unikanie wyświetlania reklam, które użytkownik już widział. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy i dealerzy.  

Łącza
Strony internetowe spółki Caterpillar zawierają łącza do innych stron. Spółka Caterpillar nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane na innych stronach internetowych oraz ich zawartość.

Formularze
Do poszczególnych formularzy są dołączone oddzielne oświadczenia o ochronie prywatności. Należy zapoznać się z tymi oświadczeniami przed przesłaniem danych w formularzu.