Polityka prywatności w Centrum obsługi klienta

Strona internetowa Caterpillar.com przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności swoich klientów w kwestii przekazywania danych osobowych do Centrum obsługi klienta, którego działalność jest zgodna z Zasadami zachowania poufności danych firmy Caterpillar.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?
Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik przekazuje do Centrum obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Caterpillar.com. Możemy również gromadzić dane osobowe z innych źródeł, zarówno w ramach firmy Caterpillar, jak i poza nią.

Czy korzystamy z mechanizmów elektronicznych typu pliki cookie?
Centrum obsługi klienta nie wykorzystuje plików cookie w celu gromadzenia danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres, miejscowość, region/województwo, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, numer telefonu. Dane te przekazywane są poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Caterpillar.com.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?
Dane osobowe pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Caterpillar.com wykorzystywane są w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie użytkownika dotyczące materiałów handlowych lub kontaktu.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?
Centrum obsługi klienta wykorzystuje uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, manipulacją, fałszerstwem, nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowanym ujawnieniem przez jakąkolwiek stronę wewnątrz firmy Caterpillar lub poza nią. Na przykład informacje te są przechowywane w bazie danych, która wymaga autoryzacji i hasła dostępu, a także która znajduje się za zaporą sieciową.

Czy ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe?
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie i do realizacji celów związanych z formularzem kontaktowym na stronie Caterpillar.com. W każdym przypadku dane osobowe ujawniane są wyłącznie osobom mającym uzasadniony biznesowy powód dostępu do tych informacji. Niezależnie od powyższych postanowień na temat ujawniania danych osobowych, nasza firma ujawni takie informacje w przypadkach wymaganych lub dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w sposób zgodny z przepisami firmy.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?
Na żądanie i po właściwym potwierdzeniu tożsamości każdy użytkownik uzyska dostęp do swoich danych dostarczonych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Centrum obsługi klienta przechowuje przekazane dane osobowe tylko przez czas wymagany na udzielenie odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz niezbędne czynności następcze, a także, o ile przepisy nie stanowią inaczej, przez czas określony w wytycznych dotyczących przechowywania dokumentacji firmy Caterpillar.
Zgoda
Przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z zasadami zachowania poufności. Ponieważ z tego serwisu mogą korzystać użytkownicy na całym świecie, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie danych osobowych do krajów lub na rynki, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jakich wymagają regulacje prawne w miejscu, w którym użytkownik przebywa.

Gdzie można uzyskać dalsze informacje dotyczące zasad zachowania poufności?
Można zwrócić się do koordynatora z centrum obsługi klienta, wykorzystując jedną z poniższych metod:

  • poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  • poprzez kontakt telefoniczny z numerem (309) 578-6298 (w USA);
  • poprzez przesłanie faksu na numer (309) 578-2559 (w USA).

Co dzieje się w przypadku, gdy zasady zachowania poufności zostaną zmienione?

Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia poprawek w niniejszym oświadczeniu o poufności danych zawartym w formularzu kontaktowym. Jeśli Centrum obsługi klienta dokona aktualizacji lub modyfikacji niniejszego oświadczenia, zmiany te zostaną wprowadzone na tej stronie. Korzystanie z niniejszego Formularza kontaktowego po opublikowaniu zmian w zasadach zachowania poufności jest jednoznaczne z akceptacją tych zmian.

21 stycznia 2004 r.