Young Professionals of Caterpillar

Grupa zasobów pracowniczych Young Professionals of Caterpillar (YP of Caterpillar) została powołana do prowadzenia, rozwijania i wzmacniania pozycji globalnej społeczności młodych specjalistów w dążeniu do sukcesu klientów, udziałowców i pracowników firmy Caterpillar. Jej celem jest poprawa lub rozwój umiejętności zawodowych członków, promowanie samoświadomości i wiedzy na temat firmy Caterpillar, stwarzanie możliwości do angażowania się i wywierania wpływu na społeczności lokalne, rozwijanie sieci zawodowych członków, jak również budowanie konstruktywnych relacji między kolegami i mentorami czy zachęcanie członków do aktywnego wspierania strategii przedsiębiorstwa.

Wizja

Wizja Nasza wizja zakłada zapewnienie firmie Caterpillar stałego miejsca na liście globalnych liderów zatrudniających młodych specjalistów.

Misja

Przyciąganie ogólnoświatowej społeczności młodych specjalistów, rozwijanie ich kwalifikacji i stwarzanie im możliwości rozwoju zawodowego, aby mogli przyczyniać się do sukcesu klientów, akcjonariuszy i pracowników firmy Caterpillar.

Komisje i role

  1. Działania społecznościowe — praca liderów na rzecz społeczności poprzez stwarzanie okazji i prowadzenie kampanii uświadamiających
  2. Zaangażowanie członków — przyjmowanie nowych członków oraz stwarzanie im możliwości nauki, rozwoju zawodowego i nawiązywania korzystnych kontaktów
  3. Rozwój zawodowy — tworzenie środowiska wspomagającego rozwój umiejętności ze szczególnym naciskiem na samoświadomość, równowagę w życiu zawodowymi i prywatnym oraz na sukces zawodowy

Aby skontaktować się z członkiem grupy YP of Caterpillar, należy wysłać wiadomość e-mail na adres Young_Professionals_of_Caterpillar@cat.com.