Women's Initiative Network

Women's Initiative Network (WIN) to grupa zasobów pracowniczych Caterpillar (ERG).  WIN założono w 2006 roku w celu zapewniania osobistych i zawodowych możliwości dla pracowników Caterpillar.  

Dziesięć lat później WIN ma już ponad 3000 członków z 50 krajów z całego świata.  

Wizja:  

Bazowanie na sile kobiet i tworzenie silnych połączeń w Caterpillar w celu zapewniania rozwoju osobistego i zawodowego.  

Misja:  

WIN jest siecią wspierającą, która przyśpiesza osiąganie wyników biznesowych przez rozwój kobiet, które działają jak katalizatory w zmianach lokalnych i globalnych.  

WIN Global koncentruje się na globalnych wydarzeniach i programach, służąc pracownikom w całej firmie Caterpillar.  Dodatkowo mamy lokalne oddziały w wielu lokalizacjach, które zapewniają więcej okazji do zaangażowania się w działalność na poziomie społeczności.  Rozważ dołączenie do oddziału w swoim obszarze.  

Business Acumen (Żyłka do biznesu) — koncentruje się na upowszechnianiu znajomości kluczowych obszarów działalności biznesowej w firmie Caterpillar i zapewnia pracownikom lepsze zrozumienie informacji finansowych i rynkowych, które wpływają na kształtowanie strategii firmy Caterpillar.

Next Leaders (Następni liderzy) — tworzy forum dla kobiet, które mają mniejsze doświadczenie zawodowe, ale są zdecydowane korzystać z oferowanych im możliwości i podnosić efektywność swojej pracy w firmie Caterpillar poprzez działalność w stowarzyszeniu, wymianę informacji i rozwijanie dobrych relacji między mentorami a uczestnikami szkoleń.

Women in Leadership (Liderki) — działa na rzecz potrzeb i obszarów zainteresowań kobiet, które zajmują obecnie stanowiska kierownicze w firmie Caterpillar.

Work-Life Balance (Równowaga w życiu zawodowym i prywatnym) —koncentruje się na tym, jak pracownicy w Caterpillar godzą potrzeby związane z pracą i życiem rodzinnym. Zespół ten znajduje kreatywne sposoby, aby pomóc pracownikom w podejmowaniu decyzji najlepszych w ich sytuacji.

Grupa WIN co miesiąc organizuje zebrania członków poszczególnych grup fokusowych. Podczas każdego spotkania zaproszony mówca przedstawia członkom różne zagadnienia i obszary tematyczne, ważne z punktu widzenia firmy Caterpillar i pracujących kobiet, a wszyscy uczestnicy mają możliwość spotkania się i poznania bliżej.

Grupa WIN co miesiąc organizuje zebrania członków poszczególnych grup fokusowych. Karl jest integralnym członkiem naszej grupy i uczestniczy w jej zebraniach, a ponadto pomaga zarządowi wyznaczać strategiczne kierunki działań.

Aby skontaktować się z członkiem grupy WIN, należy wysłać wiadomość e-mail na adres Womens_Initiatives_Network@cat.com.