Organizacja pracownicza Bliskiego Wschodu

Grupa Caterpillar Middle Eastern Resource Group (MERG) została powołana w 2011 roku. Jej wizją jest wspieranie sukcesu i rozwoju firmy Caterpillar na Bliskim Wschodzie dzięki zaangażowanym i zachęcanym do tego członkom.

Nasza misja:
Naszą misją jest wspieranie rozwoju i sukcesu firmy Caterpillar globalnie, łączenie kultur Caterpillar i bliskowschodniej, zachęcanie członków poprzez rozwój i funkcjonalne możliwości przy jednoczesnym wspieraniu środowiska różnorodności i integracji w firmie Caterpillar.