Latino Connection

Grupa Caterpillar Latino Connection została formalnie utworzona w lutym 2006 roku, dając pracownikom Caterpillar możliwość kontaktu z kulturą, językiem, historią i praktykami biznesowymi Ameryki Łacińskiej. Członkowie CLC uczestniczą między innymi w comiesięcznych zebraniach ogólnych, społecznościach sieciowych, warsztatach z rozwoju kariery zawodowej, społecznościach i &zewnętrznych rekrutacjach.

Nasza wizja

Pomaganie firmie Caterpillar w utrzymywaniu się na pozycji globalnego lidera dzięki ludziom, wielokulturowości i tolerancji.

Nasza misja

Budowanie globalnego sukcesu firmy Caterpillar w oparciu o czerpanie z bogatych zasobów kultury latynoamerykańskiej.

Krytyczne czynniki sukcesu/komisje

  • External Recruitment (Rekrutacja zewnętrzna) — zapewnianie cennej pomocy w procesie rekrutacji pracowników firmy Caterpillar w postaci aktywnych działań i dzielenia się wiedzą.
  • Community Involvement (Uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności) — budowanie pozytywnego wizerunku firmy Caterpillar w społecznościach latynoamerykańskich i umożliwianie członkom angażowania się w życie lokalnych społeczności.
  • Career Development (Rozwój kariery) — pomaganie członkom grupy CLC w odniesieniu sukcesu zawodowego poprzez mentoring, planowanie kariery zawodowej i realizowanie programu rozwoju liderów.
  • Language and Cultural Support (Wsparcie językowe i kulturowe) — członkowie zajmują się tłumaczeniami oraz przyjmowaniem pracowników, dealerów i gości firmy Caterpillar przybywających z całego świata.
  • Networking and Social Opportunities (Ułatwianie zawierania znajomości na gruncie zawodowym i towarzyskim) — zapewnianie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności oraz w wydarzeniach towarzyskich, które wspierają cele firmy Caterpillar w dziedzinie budowania lojalności pracowników, zwiększania ich zaangażowania i tworzenia kultury tolerancji.

Strategiczne obszary wymagające udoskonalenia/działalność komisji (wsparcie grupy CLC dla krytycznych czynników sukcesu)

  • Osiąganie masy krytycznej organizacji
  • Efektywna komunikacja
  • Proces rozwoju relacji partnerskich

Aby skontaktować się z członkiem grupy CLC, należy wysłać wiadomość e-mail na adres Caterpillar_Latino_Connection@cat.com.