Lambda Network

Utworzona w 2006 roku sieć Caterpillar Lambda pomaga w tworzeniu środowiska integracyjnego dla homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych pracowników firmy Caterpillar wraz z ich sojusznikami (GLBTA). Wspierając wprowadzoną przez Caterpillar politykę antydyskryminacyjną, która obejmuje orientację seksualną, Lambda pomaga w edukowaniu pracowników z punktu widzenia społeczności LGBT.

Wizja:

Wszyscy pracownicy firmy Caterpillar podlegają jednakowym kryteriom oceny i mają równe szanse rozwoju zawodowego niezależnie od orientacji seksualnej czy identyfikacji płciowej.

Krytyczne czynniki sukcesu

  1. Będziemy upowszechniać świadomość wartości pracowników GLBTA w miejscu pracy wśród liderów Caterpillar (własność: komisja edukacji).
  2. Będziemy rozwijać poczucie przynależności wśród pracowników GLBTA, organizując wiele wnoszące spotkania i kampanie społeczne dla członków grupy Lambda.
  3. Będziemy rozwijać zaangażowanie członków poprzez działalność informacyjną i doradczą.
  4. Zamierzamy zbudować komisję doradczą, w skład której wejdą osoby mogące pomagać przy szerszej promocji i rozwoju wiedzy o społeczności GLBTA oraz pomagać w osiąganiu celów i założeń grupy Lambda.

Komisje:

Do grupy Caterpillar Lambda Network należy przedstawiciel zarządu odpowiedzialny za projekt, jeden przewodniczący, jedna osoba zastępująca przewodniczącego i trzy komisje, do których należy ponad 170 członków. Obszary działania komisji to:

  1. Activities (Aktywność) — planuje kwartalne spotkania pracowników, działania na rzecz społeczności i spotkania w ratuszu oraz roczny program świadczenia usług na rzecz społeczności.
  2. Communications (Komunikacja) — odpowiada za rozwijanie i prowadzenie strony internetowej Caterpillar Lambda Network Web, obsługuje listę członków oraz zajmuje się komunikacją na poziomie ogólnym z członkami i udziałowcami.
  3. Learning/Education (Nauka/Edukacja) — współpracuje z Globalnym biurem ds. różnorodności w celu zapewnienia większych możliwości nauki, budowania świadomości i stwarzania szans edukacyjnych dla społeczności GLBT.

Korzyści dla członków

Każdy członek organizacji Lambda może uczestniczyć w spotkaniach członków, wydarzeniach socjalnych oraz spotkaniach w ratuszu i projektach świadczenia usług na rzecz społeczności. Członkowie i osoby niezrzeszone mogą także uczestniczyć w naszym programie mentorskim, w którym mentorzy i uczestnicy szkoleń dobierają się w oparciu o indywidualne potrzeby (pracownicy, którzy niedawno "ujawnili" własną orientację seksualną otoczeniu, rozwój kariery, współpracownicy/przełożeni pracownika GLBT, członkowie rodziny osoby GLBT).

Aby skontaktować się z członkiem grupy CLN, należy wysłać wiadomość e-mail na adres Caterpillar_Lambda_Network@cat.com.