Koreańska organizacja pracownicza KAG

Grupa Korean Resource Group stawia sobie za zadanie promocję tolerancji i szacunku, wzbudzanie w pracownikach firmy Caterpillar potrzeby rozwoju osobistego i zawodowego oraz wprowadzania innowacji w miejscu pracy i społecznościach lokalnych. Oprócz tego ważnym celem grupy jest wspieranie rozwoju w Azji, a zwłaszcza w Korei Południowej.

W naszej wizji chcemy być wiodącą organizacją w dziedzinie rozbudzania pozytywnego zaangażowania pracowników, promowania różnorodnego i tolerancyjnego środowiska pracy, rozwoju przyszłych liderów i pomagania firmie Caterpillar w utrzymywaniu się na pozycji globalnego lidera.

W skład grupy wchodzą trzy komisje:

Business Activities Committee (Komisja ds. aktywności biznesowej)

  • Działa na rzecz lepszej komunikacji między oddziałami firmy Caterpillar w Ameryce Północnej i Korei.
  • Pomaga przy tłumaczeniach.
  • Obsługuje tłumaczenia na żywo i podczas telekonferencji.
  • Wspiera tworzenie materiałów pomocniczych wykorzystywanych podczas szkoleń poświęconych wiedzy o innych kulturach.

Hosting Committee (Komisja ds. gości)

  • Pomaga firmie Caterpillar podejmować gości z Korei.
  • Prowadzi program szkoleniowy Dealer Customer Interpreter, który jest poświęcony komunikacji między dealerami i klientami.

Employee Development Committee (Komisja ds. rozwoju pracowników)

  • Promuje poszerzanie wiedzy o koreańskich zasadach biznesowych i kulturze, angażując prelegentów wybieranych spośród pracowników firmy i zapraszanych z zewnątrz.
  • Prowadzi sesje poświęcone rozwojowi kariery.
  • Działa na rzecz podniesienia skuteczności procesów rekrutacyjnych.

Events Committee (Komisja ds. wydarzeń)

Communications Committee (Komisja ds. komunikacji)

Aby skontaktować się z członkiem grupy Caterpillar Korean Resource Group, należy wysłać wiadomość e-mail na adres CATKAG@cat.com