Experienced Professional Resource Group

Grupa Experienced Professional Resource Group powstała w czerwcu 2008 roku w celu zapewnienia rozwoju kariery doświadczonych specjalistów zatrudnionych w firmie Caterpillar. Grupa kładzie nacisk na pozyskanie i utrzymanie kluczowych talentów przy wykorzystaniu różnorodnych umiejętności i perspektyw, jakie każda osoba wnosi do organizacji.

W miarę rozwoju firmy Caterpillar wzrastać będzie zapotrzebowanie na pozyskiwanie profesjonalistów z doświadczeniem z zewnątrz. Grupa zasobów PE została założona, aby ułatwić firmie Caterpillar rekrutację, wdrażanie, rozwijanie i zatrzymywanie tych osób.

Do osób wspierających grupę EP należą przedstawiciel zarządu odpowiedzialny za ten projekt, wiceprezes Gwenne Henricks, oraz członkowie komisji doradczej. Grupa obejmuje pięć komisji:

Mentoring (Doradztwo):

 • Weryfikuje i ocenia bieżące procesy mentoringu.
 • Rozwija sieć mentorów.
 • Efektywnie komunikuje się z członkami kadry kierowniczej zajmującymi się zatrudnianiem nowych osób.

Member Engagement (Angażowanie członków):

 • Promuje działalność grupy i rekrutuje nowych członków.
 • Przeprowadza wśród członków badania dotyczące działalności grupy.
 • Rozwija narzędzia i procesy komunikacji.

Leadership (Kierownictwo):

 • Rozwija umiejętności kierownicze.
 • Zapewnia silne wsparcie.

Education (Wykształcenie):

 • Pogłębia wiedzę liderów o barierach kulturalnych i wartości doświadczonych specjalistów.
 • Upowszechnia potrzebę rozbudowy zespołu doświadczonych specjalistów.
 • Promuje sukcesy.

Onboarding (Wdrażanie):

 • Zapewnia opiekę kandydatom.
 • Udostępnia informacje zwrotne o możliwościach w zakresie opieki i pomocy.
 • Ułatwia osobom nowo zatrudnionym szybkie odnalezienie się w zespole.

EP organizuje comiesięczne zebrania dla członków, które różnią się od oficjalnych prezentacji i przypominają bardziej nieformalne spotkania w sieci. Tematy prezentacji obejmują przedmioty zainteresowania wskazane przez nasze ogólne członkostwo, w porozumieniu z powyższymi pięcioma komisjami. Spotkania są otwarte dla wszystkich pracowników firmy Caterpillar, ponieważ EP sprzyja różnorodności i integracji społecznej.

Aby skontaktować się z członkiem grupy EP, należy wysłać wiadomość e-mail na adres  ExperiencedProfessionals@cat.com.