Abled & Disabled Employees Partnering Together

Organizacja ADEPT (ang. Abled and Disabled Employees Partnering Together — Współpraca zdrowych i niepełnosprawnych pracowników) została założona w 2012 roku, aby uczynić firmę Caterpillar wspaniałym miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnością.

WIZJA
Poprzez wykształcenie, rozwój osobisty, wsparcie i programy pomocy poprawimy wyniki biznesowe i sprawimy, że placówki firmy Caterpillar staną się uznanymi liderami pod względem zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz osób, na których życie wpływa niepełnosprawność.

MISJA — w ramach wspierania strategicznego celu, którym jest stworzenie najlepszego zespołu, do firmowych wartości włączamy różnorodność i akceptację. Osiągamy ten cel, stosując się do następujących zasad:

  • Zachęcanie — wspieramy strategię firmy Caterpillar dotyczącą rekrutacji i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnością    
  • Rozwój — współpracujemy z placówkami biznesowymi, aby zapewnić szanse rozwoju zawodowego
  • Wyniki — zapewniamy pracownikom i liderom dostęp do zasobów pomagających w zapoznaniu się z obiektami znajdującymi się w obrębie firmy, technologią, zasadami i procedurami.
  • Stosowanie naszych wartości w praktyce — angażujemy pracowników w imprezy, zajęcia i pomoc społeczną, aby do wartości firmowych włączyć również wrażliwość na cudze nieszczęście.