Asian Indian Community

Grupa C-AIC została założona w 2008 roku. Jej celem jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy pracownikom pochodzenia indyjskiego. Działa na rzecz rozwoju podstaw systemu wymiany wiedzy i nieformalnych interakcji oraz identyfikowania zasobów umożliwiających rozwój kluczowych umiejętności. Grupa zapewnia pomoc i wsparcie w procesach pozyskiwania pracowników pochodzenia indyjskiego, budowania ich lojalności i zwiększania ich zaangażowania, a przy tym służy wszelkimi informacjami związanymi z kulturą hinduską.

Firma Caterpillar jest uznanym światowym liderem w dziedzinie zatrudniania pracowników pochodzenia indyjskiego i stwarzania im dogodnych warunków do pracy.

Grupa C-AIC tworzy podstawy systemu pomocy pracownikom pochodzenia indyjskiego, wspomagając rozwój ich umiejętności i wiedzy oraz umożliwiając wykorzystywanie całego potencjału.

Komisje i role

  • Hosting Committee (Komisja ds. gości): zapewnia nieformalną pomoc obiecującym nowym osobom, aby ułatwić im stanie się wydajnymi członkami zespołu Caterpillar. Pomaga pracownikom podróżującym w delegacjach i pracującym poza granicami ojczystego kraju zaadaptować się w nowych społecznościach i kulturach.
  • Communications Committee (Komisja ds. komunikacji): odpowiada za wszelkie zagadnienia związane z komunikacją.
  • Membership Committee (Komisja ds. członkostwa): podejmuje działania na rzecz rozwoju zawodowego członków organizacji, zapewnia odpowiednią reprezentację członków na wszystkich poziomach, przeprowadza ankiety wśród członków, określa potrzeby członków, informuje o oczekiwaniach i potrzebach członków inne komisje oraz prowadzi historię członkostwa.
  • Social Committee (Komisja ds. społeczności): organizuje działania promujące aktywność towarzyską i nieformalną wymianę informacji.
  • Mentoring and Learning Committee (Komisja ds. mentoringu i nauki): wdraża programy promujące dzielenie się wiedzą. Organizuje warsztaty, zaprasza prelegentów spoza firmy i prowadzi działania umożliwiające członkom pełne angażowanie się w osiąganie celów korporacyjnych firmy Caterpillar.

Grupa C-AIC pomaga swoim członkom w pełni wykorzystywać posiadany potencjał i rozwijać nieformalne relacje pracownicze z innymi członkami, dzięki czemu łatwiej jest im odnosić sukcesy i zmieniać firmę Caterpillar Inc. z dobrego miejsca pracy w idealne.

Grupa C-AIC stwarza warunki do rozwoju umiejętności potrzebnych liderom, w tym umiejętności komunikacji i budowania zespołu, które członkowie przenoszą następnie do swojego miejsca pracy. W przyszłości będą analizowane możliwości włączania się w życie lokalnych społeczności.

Aby skontaktować się z członkiem grupy C-AIC, należy wysłać wiadomość e-mail na adres Caterpillar_Asian_Indian_Community@cat.com.