Armed Forces Support Network

Caterpillar Armed Forces Support Network (CAFSN) rozpoczęła działalność w maju 2007 roku. Poprzez swoje cztery główne komisje – wsparcie dla żołnierzy i rodzin&, partnerstwo, uczestnictwo i rozwój – CAFSN promuje i wspiera rozwój osobisty i zawodowy weteranów wojskowych w Caterpillar przez sieci i programy mentorskie. CAFSN jest również gotowa służyć tym pracownikom Caterpillar i ich rodzinom w czasach reaktywacji i powołania.

Każda z czterech komisji CAFSN koncentruje się na jednym ważnym obszarze działalności:

  • Growth Committee (Komisja ds. rozwoju): bada możliwości nawiązania partnerskich relacji z innymi organizacjami korporacyjnymi, aby promować doświadczenie i wiedzę weteranów szukających zatrudnienia w firmie Caterpillar.
  • Participation Committee (Komisja ds. uczestnictwa): zachęca członków do brania udziału w różnych działaniach grupy CAFSN.
  • Partnership Committee (Komisja ds. partnerstwa): tworzy sieci wsparcia w organizacjach militarnych i w lokalnych społecznościach, dzięki którym możliwe jest partnerskie wsparcie sił zbrojnych na rzecz osiągania krytycznych dla grupy CAFSN czynników sukcesu.
  • Troop & & Family Support Committee (Komisja ds. wsparcia żołnierzy i ich rodzin): zapewnia wsparcie dla pracowników firmy Caterpillar powołanych do służby wojskowej i dla ich rodzin.

Drugą funkcją CAFSN jest pomaganie przy rekrutacji i rozwoju kariery kombatantów w całym przedsiębiorstwie i wśród dealerów Cat. CAFSN uważa, że talenty i filozofia "możliwości " rozwinięta w wojsku może znacząco wspierać Caterpillar na całym świecie.

Aby skontaktować się z członkiem grupy CAFSN, należy wysłać wiadomość e-mail na adres CAFSN@cat.com.