African American Network

Caterpillar African American Network (CAAN) to działająca w firmie Caterpillar grupa stowarzyszona, która wspiera pracujących tam Afroamerykanów. System pomocowy grupy CAAN obejmuje opiekę nad potencjalnymi nowymi pracownikami, mentoring formalny & i nieformalny, nawiązywanie kontaktów i możliwości rozwoju.

CAAN wspiera strategiczne cele Caterpillar z myślą o stworzeniu najlepszego zespołu, zapewnianiu doskonałych wyników i zajmowaniu pozycji światowego lidera w tworzeniu kultury integracji, która całkowicie angażuje pracowników. Grupa koncentruje się na rozwoju globalnego zespołu liderów, który odzwierciedla różnorodność rynków, na których pracujemy i społeczności, w których działamy.

Grupa CAAN jest wspierana przez komisję doradczą, na czele której stoi wiceprezes firmy Caterpillar. Organizacja składa się z pięciu komisji, pracujących wspólnie nad zwiększeniem możliwości Caterpillar w zakresie przyciągania, utrzymywania i zachęcania doskonałych talentów oraz inwestowania w nie.  Obszary działania komisji to:

  • Przyciąganie
  • Utrzymywanie
  • Zachęcanie
  • Wpływ biznesowy
  • Dawanie możliwości

Grupa CAAN organizuje kwartalne spotkania, które umożliwiają nawiązanie osobistego kontaktu z liderami firmy Caterpillar i lokalnej społeczności. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, ponieważ jest to okazja do zademonstrowania swojego zaangażowania w pracę na rzecz sukcesu firmy Caterpillar i ciągłego zainteresowania działaniami mającymi na celu umacnianie różnorodności, tolerancji i zaangażowania pracowników na wszystkie możliwe sposoby.

Aby skontaktować się z członkiem grupy CAAN, należy wysłać wiadomość e-mail na adres Caterpillar_African_American_Network@cat.com.