Africa Business Resource Group

Grupa Africa Business Resource Group (ABRG) koncentruje się na maksymalizowaniu sukcesu firmy Caterpillar w Afryce przez pozyskiwanie i rozwijanie talentów, tworzenie relacji między zainteresowanymi stronami i zwiększanie świadomości i zrozumienia rynków afrykańskich.

ABRG jest wspierana przez wielofunkcyjną radę doradczą kierowaną przez wiceprezesa Caterpillar. Grupa podzielona jest na trzy komisje, a do każdego z następujących obszarów przypisany jest lider:

  • Przyciąganie: rekrutowanie, kontakty ze społecznością
  • Opracowywanie: sieci, mentoring
  • Realizowanie: fora biznesowe, wnioski z rynku, obsługa dealerów i klientów&

Aby skontaktować się z członkiem grupy ABRG, należy wysłać wiadomość e-mail na adres ABRG@cat.com.