Kobiety w Caterpillar

Nasz sukces zależy od najlepszych talentów, a równowaga płci w miejscu pracy stanowi ważny sposób budowania najlepszego zespołu. Wyższa złożoność naszych wyzwań biznesowych wymaga, abyśmy dysponowali odpowiednimi talentami w odpowiednim czasie i miejscu. Nawet z badań wynika, że firmy, które osiągnęły równowagę płci, szczególnie na poziomach kierownictwa, uzyskują lepsze wyniki. Ten problem dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, i jest niezbędny do realizacji wartości naszej firmy w skali globalnej. Kiedy kobiety odgrywają kluczową rolę w Caterpillar, cała firma wygrywa.    

Women in Leadership (Liderki)

Women in Leadership to nasz przemyślany krok naprzód w ciągłym dążeniu do zapewnienia równowagi płci. Zachęcamy do globalnych zmian w personelu i kadrze kierowniczej, pomagając naszym pracownicom –  i firmie Caterpillar – w uzyskaniu pozycji konkurencyjnej na przyszłość. Mamy trzy główne obszary zainteresowania, które przyczyniają się do tej zasadniczej zmiany:

Sponsorowanie
Intensywnie wspieramy kobiety, które inspirują do wspaniałych pomysłów i innowacji. Oznacza to, że właściwie rozpoznajemy i doceniamy kobiety, które osiągają wyniki.

Droga
Gwarantujemy, że kobiety otrzymują sprawiedliwy dostęp do rozwoju kariery i szanse kierownicze i zachęcamy więcej kobiet do pracy w naszej firmie.  

Kultura
Aktywnie kształtujemy politykę i procedury, aby lepiej wspierać i inspirować kobiety do rozpoczęcia lub kontynuowania pracy w naszej firmie. Women's Initiative Network jest jedną z wielu grup, które założyły sobie ten cel.

#BEBOLDFORCHANGE: Dowiedz się o naszej współpracy partnerskiej z Międzynarodowym Dniem Kobiet.

 
Pokrewne artykuły